Korparna på Kallskärslid. Akt 1390. Torekov - Ett tack i flykten III - Fåglar m.m

Akt 1390                                                                                                2020-12-11

 

Torekov  -  Ett tack i flykten III   -  Fåglar m.m

 

– Du var mig en efterhängsen en.

Tycker du kanske. Men jag tror jag hittat en lösning.

Jag är inne på min tredje Akt, på kort tid.

Undslippandelösningen är att Aktarbetena tas om hand av

Pax och Paxe samt Strix och Strixa.

Varför?

För julefridens skull.

Korparna har beslutat att fira jul och nyår i frid och avkoppling.

Pax och Paxe funderar på att vikariera med Akter av typ krönikor.

Exempelvis Akter liknande några från 2017 som 1234, 1238 samt

1240 - 1242 under jan - mars och 1360 från 10/2 2020 m fl.

Krönikor ser de som populära i samband med årsskiften.

Strix och Strixa är nog mer inne på minnesluckor i kombination

med memoryspel, som kan hålla humöret upp under pandemikarantän.

Jämför utspel i Akter som 1106, den 16/8 2014 och 1145 den 6/6 2015,

Nåja, den som hänger med får se. Och det tackar jag för.

Ett sista avslutande hjärtligt tack till tidigare Aktmedverkande, som

hört av sig efter Aktern 1387 och 1389, med förbigåendeantydningar:

 

  
 
  
 
 
 
 
 

Är du missad och känner dig i behov av ett välförtjänat tack?

Hör av dig.

Jag kan kanske under 2021 fixa till en Uppsamlingsakt.

Jag kan nog inte tränga mig in innan dess.

Därför vill jag redan nu önska eder alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År.

Med Akterna 1232, den 24/12 2016 och 982, den 29/12 2012.

  

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1389. Torekov - Ett tack i flykten II - Fåglar

Akt 1389                                                                                                2020-12-06

 

Torekov  -  Ett tack i flykten II   -  Fåglar

 

 

– Nu igen undrar du?

Nåja, det är en direkt fortsättning på Akt 1387.

Varför?

För julefridens  skull.

Missade arter från Akter missar och aktar inte att höra av sig.

Och oftast mycket högkraxande och skränpipande.

Så här följer ett hjärtligt tack till ytterligare arter för god

medverkan i många Akter under alla år.

 
 
 
 
 

Vi återhörs, om inte förr så när någon hörts.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1337. AKT-komplement 3 - Torekov - Hallands Väderö

Akt 1388                                                                                                2020-11-26

  

"Hamnplanen 3" - Torekov - Fartyg ifarans riktning

  

Kajak, vi bör lämna en kort kommentar till alla våra Akter,

    som vi lagt ut om Hamnplanens historia och utveckling . . .

– Jo Marin, Akter från 1374 till 1379 samt 1385, i augusti till november i år . . .

– Det gäller här och nu framtidsidéerna . . .

– I dessa ingick alternativet med ett större serveringsfartyg . . .

– Vi har lyssnat runt . . .

 

  

– Vandrarhemmet, fullriggaren af Chapman, vid Skeppsholmen

    i Stockholm är till salu, intressant . . .

– I ett ev köpeavtal igår att fartyget inte får flyttas från sin plats . . .

– Ok, där rök den chansen . . .  

– Inte heller Jarramas i Karlskrona är tillgänglig . . .

– Och Najaden i Halmstad är redan såld till Norge . . .

– Då är alla tre skeppsgosseseglarna ute ur bilden. . .

– Vi får leta vidare . . .

– Många storseglare övervintrar i polska och tyska

    östersjöhamnar . . .

 

 

– Lyckas vi inte får det bli andra alternativa förströelser . . .

– Som skridskobana har vi sett tidigare nyttjande . . .

– Och en bra plan för dans kring julgranen kan det bli vid

    utfyllnad.

 

  

 

  

– Vi hörs före, under eller efter julstöket.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1387. Torekov - Ett tack i flykten I - Fåglar

Akt 1387                                                                                                2020-11-21

 

Torekov  -  Ett tack i flykten I   -  Fåglar

  

– Nu igen undrar du?

Nåja, det var ett tag sedan.

Så jag tar mig friheten att starta upp med ett mycket kort CV:

 

Men varför?

Vi är nu efter 15 års Aktande på väg in i ett nytt decennium.

Kan vara, tycker jag, ett skäl att rikta ett tack och en uppmärksamhet

åt dem som varit Akternas mesta medverkande, fåglarna.

Typer av alla de arter.

Ett tack bifogas från alla imponerade ornitologer och amatörskådare.

Jag visar fång ur tidigare Akter och kanske något nytt.

Inga namn är redovisade. Du får önska dig en fågelbok i julklapp.

Eller botanisera i tidigare Akter.

 
 
 
 
 
 
 

Jag har i stilla åtanke att återkomma med fler gamla och nya

medverkande i annalkande Akter.

Törhända dristar jag mig till tacksamhet även mot andra ofta

förekommande gäster som tackor, lamm, högländare, kvigor,

äldre såväl som yngre folk, barn m fl.

Har du tur / otur kan du drabbas av ett tack.

Eventuella otack sparar jag till efter vintern.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1386. I Torekov och i höstens tick- & tassemarker

Akt 1386                                                                                                2020-11-13

  

I Torekov och i höstens tick- & tassemarker

 

Moster Ella här.

Jag anses vara korparnas mest firade kosttillhandahållare.

Jag är omnämnd i över sextio Akter.

Jag har vunnit i många av fågelvärldens talrika foderhäckstävlingar.

Du minns mig bl a från Akter som 903 (5/5 12), 1050 (9/11 13),

1176 (12/12 15) och 1178.

Mina recept är värdehandlingar, som finns i några oavslöjade Akter.

Jag faller in här i Akt-produktionen eftersom övriga korpar kopplar

av med en av höstens avslutande svamputflykter.

Inspirerade av en NST-artikel.

Vill dock bara varna för att vissa svampar kan vara giftiga.

Även för folket.

Ätliga kan tillagas på allahanda sätt.

Skaffa och lär av svampböcker.

Och kokböcker.

  

Bilderna nedan är hämtade ur tidigare Akter.

Som exempelvis 1272 (15/12 15), 1336 (22/8 19) och 1341 (8/10 19).

Svamparna här bör INTE vara förstahandsval.

Godisarna hittar du i tidigare Akter och i svampböckerna.

Lycka till i svampmarkerna.

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1385. "Hamnplanen 2" - Torekov i farans riktning

Akt 1385                                                                                                2020-11-01

  

"Hamnplanen 2" - Torekov i farans riktning

 

Marin, vi har kunnat läsa om Hamnplanens historia och utveckling

    i ett antal Akter, 1374 till 1378, i augusti och september i år . . .

– Jo Kajak, under efterkrigstiden har det handlat väldigt mycket om

    parkering . . .

– Ja, under mer eller mindre ordnade former . . .

 

 
 

– Men i somras genomfördes en försöksverksamhet för att helga

    Hamnplanen åt sittande besökare . . .

– Medhavd fikakorg eller inköpt krogmat . . .

– Så vi föreslog i Akt 1381, 10/10 2020, att hamnmiljön helt skulle

    rensas från motorfordon och låta krogverksamheten expandera . . .

– Bland annat via mobila enheter till lands och flytande till havs . . .

– Som exempelvis ett före detta seglande fartyg, modell större . . .

 

 

– Nu har vi tänkt om . . .

– Snarare kläckt en ny idé . . .

– Vi satsar i stället på bilparkeringarnas bevarande

   och en expansion . . .

– Den numera vanligtvis tomma inre hamnen tar vi i anspråk . . .

 

  

– Vi har två huvudidéer, instängning till bassäng eller utfyllnad

    för utökad yta till bl a parkeringar . . .

– Vid val av bassäng kan denna innehålla salt eller sött vatten . . .

– Vattnet kan värmas upp med sol- och vågvärme . . .

– Vattnet kan nyttjas för bad eller fiskodling med fiske . . .

– Bassängen kan vid badalternativet förses med bastuflottar . . .

– Eller flottar med hopptorn och liknande lekutrustning . . .

– Vill man förlänga badsäsongen kan hela bassängen byggas in under glas . . .

– Väljer man fiskealternativet kan flottarna anpassas till denna folksport . . .

– Restauranger kan byggas ut över vattnet, ev på pelare, för direktfiske . . .

– Jämför Akt 1285, den 30/3 2018 . . .

– Vintertid kan det vara en isbana . . .

– Med sötvatten fryser bassängen till lättare och säkrare . . .

- Kan konstfrysas . . . 

 

 
 
 

– Väljer man att "lägga locket på", ersätta vattenytan med betong, grus

    eller asfalt, vinnes en ansenlig yta för olika torra ändamål . . .

– Parkering, serveringsytor, ytor för fester och firanden samt mycket

    mer av det som vi har sett hamnplanen nyttjats till i tidigare Akter . . .

– Midsommarstång enligt Akt 1099, den 27/6 2014 . . .

 

 

 

– Söker man än fler parkeringsytor kan hamnbassängen täckas

    med ett självbärande däck som möjliggör parkering därunder . . .

– Muddras hamnen ordentligt djup kan kanske två våningar rymmas . . .

– Det är bekymmer med muddermassorna . . .

– Det vet vi från Akt 1380, den 7/10 i år . . .

 

  

– Nu stannar vi till för eftertanke . . .

– Vad skall vi utnyttja våra nya alternativa ytor till?

– Här nedan en bildsammanfattning . . .

– Hur skall parkeringsproblematiken lösas i Torekov . . .

– I hela samhället . . .

– Vi ber att få återkomma.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1384. Svarteskär - hur försvinner världen?

Akt 1384                                                                                                2020-10-28

  

Svarteskär  -  hur försvinner världen?

 

Lugin, våra brevduvor, Pax och Paxe, har valt att gå i karantän på

    Hallands Väderö . .

Gunin, är de ängsliga för duvpesten, det aviärta paramyxovinusviruset,

    som härjar på Gotland och i Västra Götaland . . .

– Ja, i farozonen är även skarvar, trutar och andfåglar; så jag har satt in

    vårt ugglepar, Strix och Strixa, som är immuna, att hjälpa dem, men

    även som tidsfördriv dela med sig av alla sina kunskaper . . .

– Ja, jag vet, jag lyssnade in lite av diskussionerna . . .

– Var det teorin om huruvida de icke immuna skarvarna, som älskar att

    sitta på Svarteskär, skulle överleva skäret eller vise versa . . .

– Låter bekant, men hur menar ugglorna . . .

– Jo, duvpesten hotar skarvarna och skarvarna med sitt frätande träck

    hotar, tillsammans med stormar och saltvatten, att borterodera Svarteskär . . .

– Jo, Svarteskär utanför Västra Stranden i Torekov, känner du från några

    tidigare Akter . . .

 

 
 

– Som vi ofta sett så blir understundom Svarteskär ett Vitaskär,

    när skarvarna är som flitigast . . .

 

  

– Sedan ger stormarna sitt bidrag till nerbrytningen . . .

– Om stormar har vi akta en hel del, som Gudrun, Simone,

   Sven, Per, Urd, Egon, Svea, Helge, Dagmar, Yoda m fl . . .

 

  

– För att testa och inspirera duvornas fantasi lät ugglorna dem

    studera bilden nedan, den med farao Tutankhamon . . .

– I vad syfte?

– Mumifiering, hur skulle skärets nedbrytning förhindrs . . .

– Du menar hur skulle eljest silhuetten förändras över tid . . .

 

  

– Någonting ditåt. . .

Pax och Paxe skissade ett förslag vardera . . .

– Påtagligt inspirerat av såväl skärets nuvarande profil som

    av faraonens . . . .

– Jag tycker silhuetterna visar påtagligt kvinnliga formera . . .

– Instämmer, särskilt idébild 2, den av mansgrisen Pax . . .

– Kanske de knutna händerna över bröstkorgen som vilselett

– Eller så kan trånande tankar på Nefertiti som varit vilseledande . . .

 

 

 

– Nåja, det spelar nog ingen större roll . . .

– Hur så?

– Världshaven stiger fortare än erosionen sker, så Svarteskär

    lär nog försvinna under vattenytan med i stort sett sin nuvarande

    konturprofil.

– Den som lever får se.

 

  

– Akter med Strix och Strixa finns som bl a 1336 (22/8 2019) och 951 (30/1 2012) . . .

– Med Pax och Paxe i bl a Akter som 1357 (16/3 2020) och 1084 (4/7 2013).

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1383. En Chance i Båstad

Akt 1383                                                                                                2020-10-23

 

En Chance i Båstad

 

– Hej, Funin här, kusinen från Hovs Hallar du vet.

 

Du minns mig från många tidigare Akter, men undrar ändå

varför nu?  Exempelvis Akt 1068, den 30/1 2014.

Jo, Väderö-korparna gaggar så mycket om Skjulet, Kajutorna,

Ruffarna och inte minst hamnen i och runt Torekov.

Exempelvis Akt 1311, den 17/12 2018.

Eftersom jag, utöver Hovs Hallar har uppsikt över Båstad

uppmanade jag de övriga att Akta om fartygsnamnbrädor vid

hamnen i Båstad, Vincent Anderssons ruff Chance.

Visst, lite halvhjärtat, i Akter som 1335, 18/8 2019 och

Akt 1315, den 8/1 2019. Kanske någon till.

Inledningsvis visades ruffen upp med alla namnbrädorna mm.

Ur lite konstiga vinklar, ibland.

 

 
 

Sedan dök det upp Akter där det var lite si och så med

namnbrädornas närvaro.

Det ryktades om stölder men även om väggarna behov av

renovering. Namnbrädorna sades vara nertagna och

omhändertagna under renoveringsarbeten.

 
 
 

Sedan Akt-tystnad.

Vad hade hänt och vad hände?

Jag vill bara meddela, medan andra korpar funderar

kring hamnen i Torekov, att nämnbrädorna är tillbaka.

 

Mer om hamnbrädor hittar du redan i Akt 619, den 26/12 2009.

 
  
 
   

Sedan Akt-tystnad.

Vad hade hänt och vad hände?

Jag vill bara meddela, medan andra korpar funderar

kring hamnen i Torekov, att nämnbrädorna är tillbaka.

 

Mer om hamnbrädor hittar du redan i Akt 619, den 26/12 2009.

  

Akt 1335 https://horsakistan.blogg.se/2019/august/

Akt 1315 https://horsakistan.blogg.se/2019/january/

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1382. Torekov - Muddernostalgi

Akt 1382                                                                                                2020-10-14

  

Torekov - Muddernostalgi

 

Lugin. medan Marin och Kajak funderar vidare om idéer kring

    Hamnplanen i Torekov så . . .

– Just så Gunin, så slinker vi in med lite nostalgiska komplement

    till vår tidigare mudder-Akt, Akt 1380 den 7/10 i år . . .

– Vi väljer alster ur världspressen . . .

– Just så, så slipper vi muddra upp någonting ur våra egna

    dyiga minnen . . .

– Muddringsarbeten från 1940-talet och fram till 1978 är ofta

    synonyma med Sven Johnson, muddermästare . . .

– En genuin Torekov-son och dito profil . . .

– Inte enbart muddrare, även fiskare, hamnkapten och kommun-

    politiker . . .

– Stridbar i samband med hamnutbyggnader och en hörbar röst

    i kustfiskarnas kamp mot bohustrålarnas rovfiske . . .

– Här lite ur pressklippspärmarna . . .

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sven Johnson (1915-2004) är en av profilerna i FTKoMs årsskrift för 2012 . . .

– Föreningen Torekov Kultur och Miljö . . .

– I några av våra tidigare Akter figurerar Sven som storfiskare av sill mm . . .

– Kolla Akter som 1160 (21/8 2015) och 1226 (11/11 2016) . . .

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1381. Torekov - Hamnplanen i farans riktning

Akt 1381                                                                                                2020-10-10

  

Torekov - Hamnplanen i farans riktning

 

Marin, dags att tycka till om Hamnplanens framtid . . . . . .

–Ja Kajak, låt oss motsägelsefull idag begränsa oss till själva hamnplanen . . .

– Jag har försökt sammanfatta vad vi i många tidigare Akter sett till vad

    Hamnplanen nyttjats, från och till, från tid till annan . . .

 

  

– Vad skall finnas kvar, vad skall flyttas och vad skall utgå . . .

– Ja, vi behöver ett program, en handlingsplan, som i tid och kostnader

    sammanfattar olika viljeinriktningar till ett i förväg bestämt övergripande

    framtidsmål . . . 

– Arbetsmodeller kan sökas i planlitteraturen . . .

– Eller i övergripande lagar och normer . . .

– Exempelvis via proposition 2009/:170 . . .

–  Du avser https://lagen.nu/prop/2009/10:170

– Historiskt sett har vi sett aktiviteter komma och försvinna . . .

– Ändrat struktur, logistik och / eller lokalisering . . .

– Idag verkar enbart restaurangverksamheter ha bärkraft . . .

 

 
– Så sent som på 50-talet var utbudet enbart Linnéa Kullenbergs kiosk . . .

– Dagens hamngäster finner att utbudet har sprängt det heliga 7-talet . . .

– Här måste finna underlag för ytterligare expansion . . .

– Ett snabbt initiativ är olika typer av mobila enheter . . .

– Finns för alla smaker . . .

– Kom osökt att tänka på Akt 1286, 11/4 2018, i vilken Carl Johansson säljer mjölk . . .

– Speciellt maritim eller nautiskt ät förvisso inte kioskutbuden . . .

 

 

– Då går vi till nästa idé . . .

– Du menar den med restaurangbåtar i hamnen . . .

– Precis . . .

 

 
 

– Tittar man runt i landets hamnar ses ofta en nedslående miljö . . .

– Kanske vore det bättre med ett enda större fartyg, typ en gammal bark, brigg  eller skonare . . .

 
 

– En annan idé är expansion på land. . . .

– Runt Hamnplanen finns minst tre fastigheter som ännu inte konverterats till

    möjliga utskänkningsställen . . .

– Därtill kan Cafë Miramar återuppstå. . .

– Resurser finns således . . .

– Vi återkommer nu till idéen att bygga en underjordisk restaurang  på eller i

    Batterivallen, med panoramafönster mot Västerhavet . . .

– Tomten efter Varmbadhuset kan vara en stödjande resurs . . .

– Återuppföres Varmbadhuset bör der bli bastu med ölbar . . .

– Pilsnerkorv . . .

– Ingången till Restaurang Panorama bör vara från hamnsidan av

    Batterivallen . . .

– För att ge en "Aha upplevelse" . . .

 

 
 

– Vi återkommer med helt andra idéer om hamnmiljön i stort . . .

– Annat än mat att sätta tänderna i.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1380. Mudder på nytt i Torekov.

Akt 1380                                                                                                2020-10-07

 

Mudder på nytt i Torekov 

 

Gunin, Marin och Kajak sorterar i idéer kring Hamnplanen i Torekov . . .

– Helt klart Lugin, de senaste tiotalet Akter har utlovat konkreta sådana . . .

– Hur resultatet än blir lär det bli mudder, oenighetssnack . . .

– I avvaktan kan vi se till reellt hamnmudder, bottenslam . . .

– Ja, bottnen innanför vågbrytaren har i dagarna muddrats . . .

– I verksamheten deltog utöver två pråmar tre olika fartyg . . .

– Den danska bogserbåten DOLHPIN, det svenska mudderverket SJÖGRIP

    och det norska lastfartyget BARENTS OCEAN . . .

– Muddret läktrades från pråmarna till lastfartyget på Torekovs redd . . .

– För vidare transport till Norge för sanering . . .

– Allt gick på några dagar . . .

 
 
 

– Vi kan påminna om tidigare muddringar . . .

– Det gäller att muddra i gamla Akter . . .

– De senare Akterna om Hamplanen rymmer vissa hänvisningar . . .

– Ytterligare några hamn-Akt-tips: 1263, 1191, 1183, 1149, 1084.

    1025, 1019, 969, 948, 801, 694, 693 och 691 . . .

– Hoppas nu Marin och Kajak kommer till skott med sina idéer.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1379. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 10 i Torekov Om Hamnplanen i Torekov, del 6

Akt 1379                                                                                                2020-09-24

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 10 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 6

 

Marin, Akt 1378, den senaste skulle penetrera framtidstankar kring Hamnplanen . . .

– Helt klart Kajak, utlovat i ett antal av de senare Akterna . . .

– Men Akten 1378 gick till tankesamling . . .

– Och när korparna, framför allt Urun och Urus, läst Hamnplans-Akterna, 1367 - 1378

    blev det liv kring hamnbassängen. . . .

– Och då måste även denna Akt ges utrymme för kompletterande inriktningar . . .

– Studierna av kartorna i de olika Akterna . . .

– Åren 1823, 1858, 1973 och 2016 . . . .

– Ja i Akterna 1375 - 1377, augusti 2020 . . .

– Kartorna visar tillsammans med flygfoton, att Hamnplanen som vi har definierat den,

    utgör en påtagligt begränsad yta . . .

– I förhållanden till alla andra ytor kring hamnanläggningarna . . .

– Broar, pirar, kajer och nockar . . .

– Enigheten visar på att planera framtiden enbart för Hamnplanen, utan hänsynstagande

    till hamnområdets övriga serviceytor, skulle te sig löjeväckande . . .

– Och visst, ser man till infört och utfört gods och ytor för hanteringen dominerar genom

    åren Nocken och dess bakomliggande ytor . . .

– Införsel av skrot och nautisk utrustning från vrak och bärgad last från vrak . . .

– Ankare, rattar, kätting, nickel, kol och silver . . .

– Ved från Hallands Väderö . . .

– Skutsjöfartens gods enligt B Wulffs bok nedan. . .

– Utförsel av sten, grus och makadam . . .

 
 

– En annan fråga som trängde sig på var hur man bör se på en hamns baksida . . .

– Avses nackdelarna med en hamn . . .

– Nej, det gäller nog vilken sida hamnen skall visa upp . . .

– Infarten, öppningen, från havet sett . . .

– Eller vice versa . . .

– Våra Akter visar på att huvudinriktningen i Torekov varit säkerheten . . .

– "Framsidan" mot havet  har byggts som "dödens barriär" . . .

– Enligt bl a Akt 1351, den 9/1 2020 . . .

– Västra piren kom till under inledningen av 1930-talet . . .

– Och sedan dess byggts till och på . . .

 

 
 
 
 

– Vi tar ny sats och försöker få en total hamnmiljö . . .

– Vi syns.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1378. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 9 i Torekov

Akt 1378                                                                                                2020-09-06

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 9 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 5

  

Kajak, då gäller det framtidstanker kring Hamnplanen . . .

– Helt klart Marin, som vi lovade i senaste Akten . . .

– Men för att ordna tankarna och vinna lite tid så kommer

    här först en liten repetition över framför allt 200-talets nyttjanden . . .

– För att se vad vi vill ha mer av . . .

– Och fundera över vad vi kan avstå ifrån . . .

– Håll till goda av blandning av nytt och gammalt . . .

– Som komplement till de senaste Akterna . . .

 
- Bilparkering och kajverksamhet . . . 
- Del av Skjulavandringar . . . 
 
 
- Hamnfester . . . 
- Midsommarfirande . . . 
- SSRS uppvisningar . . . 
 
 
 
 
 
 
 
- Pensionärsträffar och orkesterframträdanden . . . 
- Startyta för olika aktiviteter . . . 
- Som cykeltävlingar och festmarscher . . . 
 
 
- Bilmärkes- och MC-uppvisningar . . . 
 
 
 

– Men kommande Akt i ämnet skall handla om framtidstankar . . .

– Vi hörs.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1377. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 8 i Torekov

Akt 1377                                                                                                2020-08-26

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 8 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 4

  

Kajak, då drar vi från 1990-talet fram till det år som i dag är . . . .

– Helt klart Marin, vi fortsätter där vi slutade i senaste Akten . . .

– Vi börjar som vi plägat, nästan . . .

– Med några kartbilder . . .

– Men utan någon nostalgisk återtrippsbild . . .

– Adresskartan från 1973 . . .

– Som verkligen borde få en uppföljare . . .

  

– Turistkartan, som förnyas varje år, är en skaplig ersättare . . . 

 

  

– Det rör sig nu om en tjugoårsperiod . . .

– Som många har i färskt minne . . .

– Vi minns att hamnplanen som tidigare i huvudsak nyttjats

    till båtuppläggningsplatser, stejlor och senare parkering . . .

– Men som senare nyttjats för mycket annat . . .

– Hamnfester, midsommarfirande, SSR-S-firande . . .

– Gudstjänster, orkesterframträdanden, baklucksloppisar . . .

– Biluppvisningar, veteraner och märkessamlingar . . .

– Som MG, SAAB, Volvo, DKW, Morgan, Ferrari, Citroên . . .

– Även olika uppvisningar av MC-knuttar . . .

– Startplats för tävlingar, som löpning, vandring, cykling . . .

– Torghandel och modeuppvisningar . . .

– Vi lägger bara ut några bilder i syfte att stimulera minnen . . .

– Fler bilder enligt Aktens avslutning . . .

 

 
 
 
 
 

 

 

– Suportande Akter (från förra Akten) kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017),

    1183 (1/7 2016), 1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025

    (5/7 2015).

– Suportande "Torekovslitteratur" hittar du i Akter som 1230 och 1231 (dec 2016) samt

    i Akt 1271 (8/12 2017).

– Läsvärda i många andra sammanhang, även.

 

– Nästa Akt i ämnet kommer att handla om framtidstankar

    kring Hamnplanen . . .

– Vi hörs . . .

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1376. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 7

 

Akt 1376                                                                                                2020-08-21

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 7 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 3

  

Marin, vi rör inte till det . . .

– Helt klart inte Kajak, vi fortsätter där vi slutade i senaste Akten . . .

– Extremt enkelt, vi fortsätter in i 1950-talets hamnplan . . .

– Du menar väl att vi börjar som vi började där . . .

– Ja, med en nostalgisk återtitt . . .

– En karta som kompletterar förra Aktens karta från 1822-23 . . .

– Och som förekommer i flera tidigare Akter än så . . .

– Se Akt 1183, 1/2 2016 . . .

 

  

– Vi lägger in en ny nostalgisk bild . . .

– För att även kommentera förra Aktens termer om "stejlor" . . .

– Eller stajlestänger, begreppet stavas olika i varierande källor . . .

– Benämns ibland stejlegångar, påminner om östersjösidans gistgårdar . . .

– Hur som, det är stänger med vars hjälp fiskenät av varierande typer

    kan hängas upp för torkning . . .

– Fanns i mängder på sin tid, på nästan alla tillgängliga ytor . . .

 

  

– Vi visar även en bild som visar folkligt inslag . . .

– I den tidens miljö . . .

 

  

– Då så, vidare in i 1950-talet . . .

– Kolla turismen, bilar från såväl Sverige som Norge och Danmark . . .

– Jämför Akt 584, 14/8 2009 . . .

– Och vilka lyxkryssare, och då syftar jag inte på väderöbåten Max . . .

– Kolla även in den tidens hopptorn . . .

–Ja, 1950-talet var ju förhoppningarnas årtionde . . .

– Kolla in Akt 854, 4/12 201 1. . .

  

– Väderöbåtar vid kaj: Max, Britta, Wasa, Vesta och Fylgia . . .

Turisten på väg ut mot Väderön . . .

 

 

– Så vidare in i 1960-talet . . .

– Asfaltplan och upplinjerade P-platser . . .

– Kolla upp Akt 1088, den 12/5 2014 . . .

 

 

– Utskeppningen av sten präglade påtagligt hamnlivet . . .

– Observera telefonkiosken . . .

– Mobiltelefonens föregångare . . .

– Kolla brunnlocket nedan . . .

– Ett resultat av 1950-talets omfattande VA-arbeten i Torekov . . .

– Kolla in exempelvis Akt 560, 19/5 2009 . . .

 

  

– Vidare till 1970-talet . . .

– Ett årtionde präglat av viljor och oviljor att bygga ut hamnen . . .

Strömmen, "Kanintorget" och Wessels väg förändrade trafiklogistiken . . .

– Vågbrytaren, hamnpiren, förlängdes inför ny småbåtshamn . . .

 

  

– Under 1980-talet fick vi se en ny småbåtshamn . . .

– Med tillhörande parkeringsytor . . .

– Krav på en bevarandeplan dök upp . . .

 
 

– I kommande Akt fortsätter vi in på 1990-talet och går vidare . . .

 

  

– Suportande Akter (från förra Akten) kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017),

    1183 (1/7 2016), 1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025

    (5/7 2015).

– Suportande "Torekovslitteratur" hittar du i Akter som 1230 och 1231 (dec 2016) samt

    i Akt 1271 (8/12 2017).

– Läsvärda i många andra sammanhang, även.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1375. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 6 i Torekov

Akt 1375                                                                                                2020-08-13

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 6 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 2 

 

Kajak, många upplever våra sommar-Akter som röriga. . .

– Förvisso Marin, inte minst i Torekov . . .

– Extremt rörigt sommartid om Hamnplanen . . .

– Och denna Akt är en direkt fortsättning på den föregående . . .

– Vi hann där fram till 1930-talet . . .

– För att frångå rörigheten och uppnå större klarhet gör vi en

    kort repetition om upptakten . . .

– Beaktande den tidens kamerabrist blir det målningar och ritad karta . . .

  

– Här nedan en fin bild av Skjulet - Börsen - omgiven av

    torkande fiskenät, näringar, på stajlestänger, stejlor . . .

 

   

– Så en karta redovisande såväl dåtidens Hamn som Skjulet . . .

 

  

– Vi hakar på ett foto för den nostalgiska känslans skull . . .

 

  

– Så då så, vidare till 1930-talet . . .

– Med nybyggd hamn och badstranden fortfarande intakt . . .

– Och ingen Wessels väg eller så . . .

 

  

– 1940-talet innebar orostider, upplagda fartyg och blockerade hamnar . . .

 

 

Väderöbåtarna utrustades med gengasaggregat . . . 

– Liksom bilar och bussar, till antalet få. . .

 

  

– Efter kriget blev det fart på bilismen och Hamnplanen kändes trång . . .

– Högkonjunkturen ökade antalet bilar och utökade semesterveckor turisterna . . .

 
 
 

 – I nästa akt fortsätter vi längre in i 1950-talet och vidare framåt . . .

– Suportande Akter kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017), 1183 (1/7 2016),

    1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025 (5/7 2015).

– I kommande Akt kan vi rekommendera lämplig "Torekov-litteratur".

- Vi kan nämna en redan nu, som passar väl in i tidsperioderna . . . 

- Bertil Wulffs bok om Torekovskutornas svanesång. , , ,

Finns på ICA, Turistbyrån och i Bokhandeln.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1374. Mellan vår och höst - del 5 i Torekov

Akt 1374                                                                                                 2020-08-03

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 5 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 1

  

Marin, många upplever bilism och parkeringssökeri som rörigt. . .

– Förvisso Kajak, inte minst i Torekov . . .

– Extremt rörigt sommartid . . .

– Och då inte minst runt hamnar och badplatser . . .

– Lite medvetandegjordes vi, om dessa problem, i förra Akten . . .

– Mest kontroversiellt, under hela bilismens existens, har varit synpunkterna

    och idéerna kring Hamnplanen och dess kontaktyta med motorfordon. . .

– Trafikmiljöerna kring hamnarna har varit föremål för otaliga utredningar,

    samråd och stadsplaneringar . . .

– Minns tillkomsten av "Kanintorget" - rondellen - Peder Wessels väg,

    "Strandvägen" . . .

– Ombyggnaden av Strömmen, blindandet av Dr Ahlströms gata . . .

– Enkelriktningar från och till Gamla Hamnen . . .

– Vid tillkomsten av nya småbåtshamnen, valet mellan parkering och

    uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar . . .

– Problematiken har som sagts varit före i samband med planarbeten inför

    ombyggnader av hamnen och dess bebyggelsemiljöer . . .

– Trafikledsplaner, LEADER-projekt och nu senast underlagsidéer till ny

    översiktsplan för Torekov . . .

– Kallad "Framtid Torekov" eller "Torekovs framtid" . . .

– Den pågående försöksverksamhet med en bilfri del av Hamnplanen

    är en av många idéer ur "Framtid Torekov". . .

 

 

– Åsikterna om hur det fungerar varierar bland de hamnbesökande . . .

– En del vill ha tillbaka parkeringsmöjligheterna . . .

– Andra anser att alla trafik över "Skjulabacken" borde förbjudits som ett

    viktigt steg i det kommande utvärderingsunderlaget . . .

– Vi följer händelserna . . .

– Vi lägger ut bilder som täcker in hela eller delar av Hamnplanen . . .

– Från 1 april 1891 till och med den 1 april 2021 . . .

– Som ger en vink om hur Hamnplanen har nyttjas från och till . . .

– I denna Akt fram i 1930-talet . . .

– Men i kommande Akter går vi vidare med bilder och kommentarer . . .

– Merparten av bilderna har ni träffat på i tidigare Akter. . .

– Och måhända i andra sammanhang.

– De inledande bilderna är från slutet av 1800-talet . . .

– Fotografen är Wilhelm von Gegerfelt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– I kommande Akter fortsätter vi mot 1940-talet . . .

– Och vidare, för att nå 1/4 2021.

 

 

  

– Förteckningen nedan, från förra Akten, kommer att kompletteras . . .

– I kommande Akter.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1373. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 4 i Torekov

Akt 1373                                                                                                 2020-07-25

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 4 i Torekov

  

Kajak, vad är just nu rörigast i Torekov . . .

Marin, kopplingen mellan Hamnplanen, bilar och parkering . . .

– Parkering över lag i samhället, kan tänkas . . .

– Vi lånar in lite bilder från tidigare Akter och lägger till några nya . . .

– Först en kort glimt över problematikens framväxt, i denna Akt . . .

– Sedan en Akt om dagens huvudproblem, Hamnplanen . . .

– Som i sommar upplever en försöksverksamhet som "billös" . . .

– Sedan kanske en Akt om andra parkeringsytor . . .

– Vi börjar med att det från ingenting kom hästvagnar och sedan bilar . . .

– Och sedan bilar, bilar och allt fler bilar . . .

– Bussar och motorcyklar  . . .

– Över 30 turistbussar vid ett tillfälle . . .

– Vi fixar in några bilder . . .

– Från ingenting till vagn, till buss . . .

 

 

  

–Hästen hängde med ett tag . . .

  

– På vyn från 1955 framgår att det kanske hade gått att

    fixa P-ytor om framsyntheten hade funnits . . .

– Det blev snabbt trångt och trängsel . . .

  

– Det skapades ytor inför utbyggnaden av ny småbåtshamn . . .

– Och på några andra ställen . . .

– Några skymtar på bilden från 1984 . . .

 

  

– Hamnfesterna blev testföregångare till dagens nyttjande . . .

– Som sagts, vi återkommer till Hamnplanen i en egen Akt . . .

– Ytan som varit "kontroversiell" i alla tider . . .

– Andra "kontroversiella" ytor är kring Morgondoppsbryggan

    och Ydrehall . . .

– Även en del smågator och ICA-torget . . .

 

 
 

– Här nedan ett parkeringsbotsintermezzo vid Ydrehall . . .

– Även en bild som visar att befintliga P-ytor kan gå förlorade . . .

– Visst, Ess-Pe-parkeringen vid gamla ESSO . . .

– Som visats, P-vakter är en sak, en annan "P-hämmare" är

    när besöksobjektet är "olustigt" att besöka . . .

 

 
 

– Här en förteckning över supplerande Akter . . .

– Ytterligare i samband med Hamnplanen.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1372. Mellan vår och höst - Sommaren 2020 - del 3 i Torekov

Akt 1372                                                                                                 2020-07-12

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 3 i Torekov

  

Marin, vi utlovade en viss rörighet i Akt 1369, den 24/6  . . .

– Förvisso Kajak, och inte lär det bli sämre i denna Akt och

    alldeles speciellt inte i Strandskogen, du vet Sandskogen . . .

– Av många kallad Strandparkskogen eller Tivoliskogen . . .

– Delvis kallad Rävaskogen, Sahara och Campingskogen . . .

– Varför skogen i ytterligare en Akt . . .

– Tidigare Akter har varit betingade av verksamheter som idrott

    på Torevi, camping, fester i Strandparken . . .

– Men framför allt beroende på stormar, som Gudrun, Per, Simone,

    Urd, Svea, Gorm . . .

– Som ordentligt rörde till det i skogen . . .

– Några Akter som bevisar detta är 1356 (5/3 2020), 1174, (2/12 2015), 

    1083 (16/4 2014), 1057 (11/12 2013), 1051 (17/11 2013) 1049 3/11 2013) . . .

– Stormen SvenHallands Väderö i Akt 1061, den 27/12 2013. . .

– Men nu gäller ingen storm . . .

– I viss mån efterverkningar och den torra sommaren 2018 . . .

– Många träd dog av törst och uttorkning . . .

– Träd måste fällas och röjas undan . . .

– Inte minst för att nyplanteringen efter stormarna skall kunna växa sig hög . . .

– Arbete under inledningen och våren 2020 . . .

– Vi visar som vanligt några bilder som må tala för sig själv . . .

 

 
 
 
 
 
 
 

– Som synes, den 9/6 2020, är skogen nu städad och tillväxten

    på gång sedan några år . . .

– Vi hör av oss oavsett om det vuxit fram något behov eller inte.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1371. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - i Torekov del 2.

Akt 1371                                                                                                 2020-07-01

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 2 i Torekov

 

  

Kajak, vi utlovade en viss rörighet i Akt 1369 . . .

– Förvisso Marin, och inte lär det bli sämre i denna Akt . . .

– Del 2 i en temaserie om vår minnescellsforskning . . .

– En nedgående sol och en månskära i kombination gav

    många en minneschock om en brand på Hallands Väderö . . .

–  Väderöbrand förekommer i tidigare Akter, som Akt 1114 den 26/9 2014 . . .

– Akt 1369 avslutades med nya Varvet, restaurangen i Torekov . . .

– Då inleder vi denna Akt med Varvet . . .

– Ett par representanter  för Myndigheten för Fastighetstaxering

     besökte Varvet . . .

– En började snabbt drägla och den andra slickade sig om munnen . . .

– Ett bra betyg för en krog . . .

– Kan så vara och borde vara, men sanningen var en annan . . .

– Jag vet, efter det att Varmbadhuset brunnit har Varvet fått utsikt

    mot Västerhavet och Vingaskär. . .

– En kraftig upptaxering ligger på lut, ökade skatteintäkter . . .

– Gästbesöken kan stimuleras genom regn- och

    vindskyddade utrymmen . . .

– Synes vara klokt nu när sommarsol och värme ger utrymme

    för sommarens sedvanliga lågtrycksvandringar . . . 

  

 

– För dig som missat händelserna kring Varmbadhuset ger vi

   här möjligheten till en minnescellsinjektion . . .

 

.

 

 

– Ytterligare ett SPA har lämnat denna vår värld och bygd . . .

– Du syftar på ett småfågel-SPA vid Norra Stranden . . .

– Jo, och orsaken är nya dagvattenledningar inom Heimers lycka . . .

– Som syftar till, bl a, att onödiggöra den avbräddning som tills nu

    möjliggjort ett SPA . . .

– Ett bittert öde i tider av bevattningsförbud . . .

– Vi återkommer kanske med det bakomliggande VA-arbete . . .

 

 
 

– Tidigare Akten berörde lite ur flora och fauna . . .

– Vi hakar på lite . . .

– Strandkål, strandråg, tistel och fläder ur floran  . . .

– Ur faunan småfåglars ungar, får med lamm samt makrill

    och fjärsing . . .

– Det har nappat bra i vår . . .

  

– Får och lamm har vi berättat om i ganska många Akter . . .

– Lamm i över femtio, exempelvis  Akt 1336, den 22/8 2019 . . .

– En tistel klarar torkan bra . . . 

 

 

 

– Vi kan även komplettera tidigare Aktens fartyg med några till . . .

ACTIV må jämföras med tidigare passerande fartyg . . .

– Inte minst under The Tall Ships Races-åren . . .

– Kolla exempelvis Akt 1136, den 30/3 2015 . . .

  

– Många fartyg är ofta förekommande . . .

– Sjöfartsverkets SCANDICA är en av dem . . .

– Malmöfartyget FILIP kom i dagarna först nordvart

    och sedan sydvart . . .

– Vi minns FILIP som arbetsfartyg vid renoveringen i

    Torekovs hamn, ombyggnasden av Kappelhamnsbryggan . . .

– Samt handikappbryggan på östra piren . . .

– Besöken av mindre fartyg i hamnen har ökat på . . .

  
 

– Vi avslutar med en fläderblomma. . .

– Den börjar nämligen ta slut . . .

– Men ny saftningsmöjlighet kommer med bären . . .

– Vi återkommer med mer möjlig läsning.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Tidigare inlägg Nyare inlägg