Korparna på Kallskärslid. Akt 1277. HAIKU VII - Torekovsmiljöer

Akt 1277                                                                                                 2018-01-25

 

 

HAIKU  VII  -  Torekovsmiljöer

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232 och 1229

(HAIKU-Akterna I - VI)

 

 

Logut, såg du att Lugin, med hjälp av andra arter, är ute

     och letar fjärilar i sannolika biotoper på Hallands Väderö . . .

– Jodå Login, och det lär vid denna årstid ta sin tid . . .

– Då passar vi på att ånyo ta kontrollen över HAIKU-Akterna . . .

– Det blir nummer VII, d v s nummer 7 på mer folkligt synsätt . . .

– De Japan-inspirerade diktarna är idag bofinken Knut och falken Rustico . . .

Knut minns du från Akter som 907, 23/5 07, och 452, 17/3 08 . . .

Rustico från Akt XII, den 8/1 06 . . .

 

 
 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1276. Guide till Hallands Väderö VI

Akt 1276                                                                                                2018-01-15

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VI

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272, 1273 och 1275

 

 – Gunin, i Guide till Hallands Väderö omfattar sidorna 98 - 121

    ett kapitel vid namn Småkryp, uppdelat på fyra författare . . .

– Utmärkt, småkryp med underrubriker som Skogens insekter,

    Fjärilar, Trollsländor, Blodsugare, Bålgetingar, Bokantennmal,

    Bidrottningar, Snäckor, Sniglar och Musslor . . .

– Många av dessa småkryp är tämligen anonyma medan vissa av

    dem är ögontilldragande, som fjärilar och sniglar . . .

– Alla krypen förekommer även i den övriga litteraturen som vi nämnt

    om i Akterna ovan . . .

– Vi koncentrerar oss i denna Akt enbart på Guidens sida 113, den

    med blodsugare som myggor och fästingar . . .

– Föga älskade av mänskligheten . . .

– Sällsynta i våra tidigare Akter . . .

– Men med nog viktiga roller i näringskedjan . . .

– Myggen som föda åt många fågelarter och fladdermöss . . .

– Vi kan inte, hur gärna folk än vill, förneka förekomsten av dessa

    plågoris . . .

– Själv kan de möjligen som ursäkt åberopa svåra och komplicerade

    uppväxtförhållanden . . .

– Ok, vi ger några bilder som vi tidigare missat . . .

– I övrigt, om dessa livshotande och klådaalstrande marodörer, hänvisar

    vi till världslitteraturen och digitala informationskällor . . .

– Intresseväckande, må medges . . .

– Var förväntansfull och se om nästa Akt blir om fjärilar, sniglar, snokar . . .

– Eller någonting helt annat.

 

 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1275. Guide till Hallands Väderö V

Akt 1275                                                                                                 2018-01-08

  

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  V

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272 och 1273

 

Gunin, när folk landstiger vid Sandhamnsbryggan på

    Hallands Väderö, vad är det då bland det första som de 

    möts av, men som många knappast ens lägger märke till?

Lugin, laven, den i en klippskreva lite dolda och gistna

    bänken, för väntande hemvändare med trötta ben och fötter . . .

– Nej till den laven, men ja till laven, växten på många stenytor

    i klippskrevorna ner mot vattnet, växten som på något vis inte

    kan bestämma sig om den vill vara svamp och alg . . .

– Aha, du syftar endera på Verrucaria maura eller Arthopyrenia

    orustensis, typ . . .

– Ja, möjligen svart saltlav eller orangegul strandlav . . .

– Du är kanske inne på en ny recension av våra Akter,

    nu vad avser mossar och lavar, vis á vi Guiden . . .

– Då är vi klart och tydligt tillkortakommande . . .

– Enbart en Akt värd att minnas . . .

– Akt 1139, från den 13/4 2015, när SHVN hade en lav-exkursion

    till Väderön, med Örjan Fritz som en i expertgruppen . . .

– Det gäller sidorna 48 - 63 i "Guide till HALLANDS VÄDERÖ" . . .

– Kapitlet Mossor och lavar . . .

– Även i "Hallands Väderö  - naturen och historien" förekommer

    mossor och lavar, vackert illustrerade av Nils Forshed . . .

– Så med dessa böcker i handbagaget, eller andra ur dessa böckers

    omfattande källhänvisningar, bör du åka till Väderön och lavleta . . .

– Vi visar lite av vad vi öboende korpar lyckades se under en oakademisk kvart . . .

– Nu är det upp till dig att hitta dem, med eller utan facit.

 
 

 

 
 
 

– Ja, om nästa nerslag blir om blommor eller bin kommer du framöver att få uppleva.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1274. GOTT NYTT ÅR Torekov . . .

Akt 1274                                                                                                 2018-01-01

  

GOTT NYTT ÅR Torekov och Hallands Väderö

 

Övervakningskameran här

Ja, korparna firar nyår.

Nytt år, nya firanden.

Alla så kallade Jubileumsår slutar 20188 eller kanske 3.

Här några tankar kring möjlig uppmärksamhet:

 

1658  Torekov och Väderön till Sverige genom freden i Roskilde.

1813  Ansökan om LotsstugaVäderön

1818  Sillen sviker.

1823  Skjulet (Börsen) uppförs som bolverk.

1828  Spannmålslagen påverkar skutskepparnas lönsamheten.

1838 Spannmålstuller påverksr skutskepparnas lönsamheten.

1848  Hummern sviker.

1853  Hoppet (ej Hoppet af Länna) strandar vid Väderön

1858  Storbrand ödelägger kyrkan och 47 hus i Torekov.

1863  Ny kyrka vid Möllebacken invigs

1868  Sillen går till.

 

1873  Lotsning från LotsstationVäderön upphör.

          Lotsstuga uppförs i Torekov, varifrån nu lotsning sker. Hamnmagasitet uppförs.

 

1878  Hoppet af Länna byggs på Bergfors varv i Gävle. Hummern går till.

1883  Lättnader i regelverk möjliggör fria bad vid Torekovs badstrand. Fyr på Vingaskär.

          Fyr på Vingaskär och stängmärket där rivs.

1888  Fyrpannan (för ånga till tyfonen) på Väderön exploderar.

1893  Jacob Hägg (kommendörkapten och konstnär) besöker Torekov, från ångfregatten

           Vanadis, som ligger för ankar vid Väderön (Torekovs redd).

1898  Första skogvaktaren (Lave Nilsson) anställes på Väderön.

1903  Emanuel Mårtensson blir skogvaktare på Väderön (till 1923)

1908  Väderön får fridlysningsskylt. Torekovjakte Gustafva .strandar vid Källran.

1913  Väderöklubben bildas. Svenska skonerten California strandar vid Väderön.

1918  Miramar inflyttningsklart (Krister Littorin). Lundegårds hus uppförs på Väderön.

1923  Bussförbildelse med Grevie och Båstad (Algot Persson). Per Hagberg skogvaktare.

1928  Torekovs Badförening bildas och Torekovs tennisbanor blir spelfärdiga.

1933  Sjöfartsmuseet skapas genom inköp av Hoppet af Länna.

1938  SSRS tar över livräddningen från Sjöfartsstyrelsen med motorlivbåt "Torekov".

           NOLATO i produktion (fd Rågummifabriken Tor från 1931).

1943  Torekovs sista skuta, Ernst Nilssons "Gerda", får Torekov som hemmahamn.

1948  Torekovs Idrottsklubb (TIK) bildas

1953  Ny vattentäkt för Torekov från Torals backe (Stenliden). Nya Kyrkan invigs.

1958  Sista examen i gamla Folkskolan och start i nya Sandlyckeskolan.

           Väderön blir Naturpark och brandvärnet i Torekov får brandjeep (Land Rover).

             Torekovs-profilen Petter Bruce avlider. Bjärebygdens Naturskyddsområde bildas.

 

 

1963  Havsis som isolerar fyrfolket på Väderön.

1968  Västra Bjäre kommun köper (15.000:-) hamnen i Torekov av staten (Sjöfartsverket).

1973  NOLATO på nytt fabriksområde och hamnen får nytt WC och förlängd vågbrytare.

 

 

1978  Lyckeborgsområdet börjar bebyggas. Torekov har 518 innevånare.

1983  Hotande brand på Väderön. Glödande aska från kamin tänder gräs och enar.

 

 

 

1988  Kustbevakningen blir egen myndighet. Tulljagaren Tv 283 blir KBV 283

           Torekov passerar med 1136 innevånare 1000-strecket.

 

 

  

1993   Christopher Barfoths gata blir gatstensbelagd. Komposthysteri i Torekov.

 

  

1998  Bråk om Väderö-trafiken och delfiner vid Väderön.

          Storgatan, Pål Romares gata  och St:a Toras väg  blir gatstensbelagda.

 

 
 
 

 

2003  Hummern sviker.

2008  Orkanen Tuva och stormen Emma.

2013  Stormarna Simone och Sven.

 

– Stormar, orkaner och regnoväder. Klimatförändringar?

Om så är fallet, var rädd om vinterpälsen.

Lita inte på att det blir Medelhavs-klimat, det kan bli, troligare, en ny istid.

Solnedgången har redan, sedan midvinterståndet, närmat

sig Hallands Väderö.

Måhända möts vi där vid midsommartid.

 

  

– Går det att lita på de politiker som lagstiftar om skatter?

Ryktet gör gällande att biluppslutningen i Torekov, den 22/12,

nästan som en sommardag mitt i juli, var för en protest

mot en f o m den 1/4 2018 beslutad fastighetsavgift, beräknad

inte enbart på storlek, läge och standard utan än mer på

boendeytans procentuella andel av tomtens area och takåsens

högsta höjd över ursprunglig mark, dvs takfotens höjd

över slutlig mark utgår.

 

 
 
  

– Bland lagförslag som ohotade förväntas bli acceperade finns:

     * Förbud morr rattsurf  * Nya amorteringskrav  * Ökat solcellsstöd

     * Ålfiskeförbud i Östersjön  * Penningtvätt och terrorfinansiering

   Ja, om du hänger med in i 2018-året får du nog uppleva vad som händer.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se