Korparna på Kallskärslid. Akt 1373. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 4 i Torekov

Akt 1373                                                                                                 2020-07-25

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 4 i Torekov

  

Kajak, vad är just nu rörigast i Torekov . . .

Marin, kopplingen mellan Hamnplanen, bilar och parkering . . .

– Parkering över lag i samhället, kan tänkas . . .

– Vi lånar in lite bilder från tidigare Akter och lägger till några nya . . .

– Först en kort glimt över problematikens framväxt, i denna Akt . . .

– Sedan en Akt om dagens huvudproblem, Hamnplanen . . .

– Som i sommar upplever en försöksverksamhet som "billös" . . .

– Sedan kanske en Akt om andra parkeringsytor . . .

– Vi börjar med att det från ingenting kom hästvagnar och sedan bilar . . .

– Och sedan bilar, bilar och allt fler bilar . . .

– Bussar och motorcyklar  . . .

– Över 30 turistbussar vid ett tillfälle . . .

– Vi fixar in några bilder . . .

– Från ingenting till vagn, till buss . . .

 

 

  

–Hästen hängde med ett tag . . .

  

– På vyn från 1955 framgår att det kanske hade gått att

    fixa P-ytor om framsyntheten hade funnits . . .

– Det blev snabbt trångt och trängsel . . .

  

– Det skapades ytor inför utbyggnaden av ny småbåtshamn . . .

– Och på några andra ställen . . .

– Några skymtar på bilden från 1984 . . .

 

  

– Hamnfesterna blev testföregångare till dagens nyttjande . . .

– Som sagts, vi återkommer till Hamnplanen i en egen Akt . . .

– Ytan som varit "kontroversiell" i alla tider . . .

– Andra "kontroversiella" ytor är kring Morgondoppsbryggan

    och Ydrehall . . .

– Även en del smågator och ICA-torget . . .

 

 
 

– Här nedan ett parkeringsbotsintermezzo vid Ydrehall . . .

– Även en bild som visar att befintliga P-ytor kan gå förlorade . . .

– Visst, Ess-Pe-parkeringen vid gamla ESSO . . .

– Som visats, P-vakter är en sak, en annan "P-hämmare" är

    när besöksobjektet är "olustigt" att besöka . . .

 

 
 

– Här en förteckning över supplerande Akter . . .

– Ytterligare i samband med Hamnplanen.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1372. Mellan vår och höst - Sommaren 2020 - del 3 i Torekov

Akt 1372                                                                                                 2020-07-12

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 3 i Torekov

  

Marin, vi utlovade en viss rörighet i Akt 1369, den 24/6  . . .

– Förvisso Kajak, och inte lär det bli sämre i denna Akt och

    alldeles speciellt inte i Strandskogen, du vet Sandskogen . . .

– Av många kallad Strandparkskogen eller Tivoliskogen . . .

– Delvis kallad Rävaskogen, Sahara och Campingskogen . . .

– Varför skogen i ytterligare en Akt . . .

– Tidigare Akter har varit betingade av verksamheter som idrott

    på Torevi, camping, fester i Strandparken . . .

– Men framför allt beroende på stormar, som Gudrun, Per, Simone,

    Urd, Svea, Gorm . . .

– Som ordentligt rörde till det i skogen . . .

– Några Akter som bevisar detta är 1356 (5/3 2020), 1174, (2/12 2015), 

    1083 (16/4 2014), 1057 (11/12 2013), 1051 (17/11 2013) 1049 3/11 2013) . . .

– Stormen SvenHallands Väderö i Akt 1061, den 27/12 2013. . .

– Men nu gäller ingen storm . . .

– I viss mån efterverkningar och den torra sommaren 2018 . . .

– Många träd dog av törst och uttorkning . . .

– Träd måste fällas och röjas undan . . .

– Inte minst för att nyplanteringen efter stormarna skall kunna växa sig hög . . .

– Arbete under inledningen och våren 2020 . . .

– Vi visar som vanligt några bilder som må tala för sig själv . . .

 

 
 
 
 
 
 
 

– Som synes, den 9/6 2020, är skogen nu städad och tillväxten

    på gång sedan några år . . .

– Vi hör av oss oavsett om det vuxit fram något behov eller inte.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1371. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - i Torekov del 2.

Akt 1371                                                                                                 2020-07-01

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 2 i Torekov

 

  

Kajak, vi utlovade en viss rörighet i Akt 1369 . . .

– Förvisso Marin, och inte lär det bli sämre i denna Akt . . .

– Del 2 i en temaserie om vår minnescellsforskning . . .

– En nedgående sol och en månskära i kombination gav

    många en minneschock om en brand på Hallands Väderö . . .

–  Väderöbrand förekommer i tidigare Akter, som Akt 1114 den 26/9 2014 . . .

– Akt 1369 avslutades med nya Varvet, restaurangen i Torekov . . .

– Då inleder vi denna Akt med Varvet . . .

– Ett par representanter  för Myndigheten för Fastighetstaxering

     besökte Varvet . . .

– En började snabbt drägla och den andra slickade sig om munnen . . .

– Ett bra betyg för en krog . . .

– Kan så vara och borde vara, men sanningen var en annan . . .

– Jag vet, efter det att Varmbadhuset brunnit har Varvet fått utsikt

    mot Västerhavet och Vingaskär. . .

– En kraftig upptaxering ligger på lut, ökade skatteintäkter . . .

– Gästbesöken kan stimuleras genom regn- och

    vindskyddade utrymmen . . .

– Synes vara klokt nu när sommarsol och värme ger utrymme

    för sommarens sedvanliga lågtrycksvandringar . . . 

  

 

– För dig som missat händelserna kring Varmbadhuset ger vi

   här möjligheten till en minnescellsinjektion . . .

 

.

 

 

– Ytterligare ett SPA har lämnat denna vår värld och bygd . . .

– Du syftar på ett småfågel-SPA vid Norra Stranden . . .

– Jo, och orsaken är nya dagvattenledningar inom Heimers lycka . . .

– Som syftar till, bl a, att onödiggöra den avbräddning som tills nu

    möjliggjort ett SPA . . .

– Ett bittert öde i tider av bevattningsförbud . . .

– Vi återkommer kanske med det bakomliggande VA-arbete . . .

 

 
 

– Tidigare Akten berörde lite ur flora och fauna . . .

– Vi hakar på lite . . .

– Strandkål, strandråg, tistel och fläder ur floran  . . .

– Ur faunan småfåglars ungar, får med lamm samt makrill

    och fjärsing . . .

– Det har nappat bra i vår . . .

  

– Får och lamm har vi berättat om i ganska många Akter . . .

– Lamm i över femtio, exempelvis  Akt 1336, den 22/8 2019 . . .

– En tistel klarar torkan bra . . . 

 

 

 

– Vi kan även komplettera tidigare Aktens fartyg med några till . . .

ACTIV må jämföras med tidigare passerande fartyg . . .

– Inte minst under The Tall Ships Races-åren . . .

– Kolla exempelvis Akt 1136, den 30/3 2015 . . .

  

– Många fartyg är ofta förekommande . . .

– Sjöfartsverkets SCANDICA är en av dem . . .

– Malmöfartyget FILIP kom i dagarna först nordvart

    och sedan sydvart . . .

– Vi minns FILIP som arbetsfartyg vid renoveringen i

    Torekovs hamn, ombyggnasden av Kappelhamnsbryggan . . .

– Samt handikappbryggan på östra piren . . .

– Besöken av mindre fartyg i hamnen har ökat på . . .

  
 

– Vi avslutar med en fläderblomma. . .

– Den börjar nämligen ta slut . . .

– Men ny saftningsmöjlighet kommer med bären . . .

– Vi återkommer med mer möjlig läsning.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se