Korparna på Kallskärslid. Akt 160. Från näradödenupplevelse välkommen.

Korparna på Kallskärslid. Akt 160. Från näradödenupplevelse välkommen.


Bilder: Överst äldre vykort från hamnen i Torekov med hummertinor.
(AB Almquist & Cöster Helsingborg, medio 1950-talet)
Resterande bilder från hamnen i Torekov när HG 31 landar hummer.
(Foto: Gunin oktober 2006)

Akt 160 2006-10-29

Från nära dödenupplevelse välkommen.

- Login, vad säger du om jag säger tina?
- Gunin, självklart mat, Tina Nordström. Flamberade musslor.
- Rätt, men likväl fel.
- Var det fel rätt, men rätt person.
- Försök igen, det är allvarligt.
- Tina Thörner. Power of Life.
- Miss igen.
- Det är således en tjej som avses. Tina Ahlin? Musik så att vi kan
tina upp och se gladare ut.
- Önskar jag haft en smörtina och fått glid på dina tankar.
- Ok, nu tinar hjärnan upp. Du syftar på hummertina. Det är fisktid.
- Snorre Säl berättade att hans kompis, hummern Snusk,hade lurats
in i en tina. Snorre hann inte fram till hjälp förrän Snusk låg i en korg
ombord på HG 31.
- Då är Snusk äntligen värd sin vikt i svart guld.
- Sadist. Det är ingenting att skämta om. Snorre fick tag i Lugar, som
nådde hamnen i Torekov samtidigt med HG 31. Han lyckades befria
Snusk. Så nu är han på väg till Hallands Väderö för att tacka Snorre.
- Lugar då?
- Han tyckte enbart det var roligt.
- Vilket trick använde han denna gång i sin Houdiniverksamhet?
- Det lär han aldrig avslöja. Men jag gissar på ”Gubben ur lådan”,
konverterat till ”Hummer ur korgen”.
- Du menar att tankeöverföring fick Snusk att flyga?
- Förmodligen är tricket rent politiskt. Tillstår Snorre att han befriat
Snusk ur en tina, ökar han risken för beslut om skyddsjakt på säl.
- Sicken en knipslug politisk konspiratör. Vilken snuskhummer.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 159. "Så in i döden välkommen?"

Korparna på Kallskärslid. Akt 159. "Så in i döden välkommen?"


Bilder: Informationssökande kaja vid hamnen i Torekov samt pressfoto ur
NST 15/10 (Rundvandring på Bjäre) och Kristianstadsbladet 26/10 (Kom-
munjägare i Hässleholm).
(Foto: Lugin oktober 2006, NST-bild Johan Persson, Bladetbild Bosse Nilsson).

Akt 159 2006-10-27

”Så in i döden välkommen?”

- Login, jag måste berätta för dig om ett möte i Torekov.
- Vadå Lugin, är det Byarådet eller Omvårdnadsstyrelsen?
- Nej, nej. En träff jag hade, helt spontant, med en kaja.
- De är väl svårare att undvika än att råka ut för. Kråkfåglar
som skator, kråkor och råkor, råkar man inte spontant ut för.
- Den här kajan var speciell. Förmodligen en utsänd agent från
Hässleholm. Han sökte nya levnadsförhållanden, någonstans på
Bjärehalvön. För egen del och många till.
- Varför detta drastiska steg – eller flykt?
- Helt rätt. Det var frågan om att regelrätt fly. Du minns artikeln i
Kristianstadsbladet den 26/10: ”Aktion mot kajor”? Bra. Med olika
skrämselmetoder, skott med lös ammunition, upphängda döda kajors
lik och inspelade varningsrop försöker kommunjägarna i Hässleholm
reducera antalet kajor i innerstaden.
- Jag förstår, där saknas ett Hallands Väderö för tysta övernattningar.
I Hässleholm får taksprången över bostäderna ersätta de avlövade
parkträden. Felet är att folk behöver alldeles för mycket sömn. Men
varför Bjäre och inte exempelvis Nävlingeåsen?
- Du minns artikeln i Nordvästra Skånes Tidningar den 15/10: ”Allt
fler väljer att flytta till Båstad”. En målsättning om 150 nya individer
redan under innevarande år redovisades vid en rundvandring.
- Ett lätt ambitionsmål för invandrare.
- Kajan jag träffade, stod och studerade torekovskartan vid hamnpar-
keringen. Han verkade förhoppningsfull vad gäller antalet lediga
skorstenar att bosätta sig i. Fler och fler av husen står ju tomma un-
der vintrarna.
- Artikeln var kanske en anka. Det är ju snart Mårten.
- En av det barbariska folkets blotfester.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid.Akt 157. Camp Metropol.

Korparna på Kallskärslid.Akt 158. Camp Metropol.


Bilder: Bildsvit från Campingplatsen i Torekov
(Foto: Marun oktober 2006).

Akt 158 2006-10-26

Camp Metropol

- Lugin, det var längesedan jag gästade gamla Strandskogen i Tore-
kov. Som ung korp var jag där ofta, ofta förr i tiden då jag var ung.
- Farfar Marun, tiden går och tiderna förändras. Kände du igen dig?
- Inte mycket. Om det beror på förändringar eller ålderns sviktande
minne vet jag inte. Den österrikiske svarttalen, som jag möte Marin
i, minns jag helt klart som borta. Ledsamt. Den var mäktigare än till
och med Pinus den Höge, minns jag.
- Ja, campingplatsen har blivit något av en stad i byn. Husvagnarna
står bland sopkärlen, ersatta bland träden av fina radhus och moderna
stugor. För utbyggnad av vägar med vändplatser, plana gräsbelagda
tomter och ytterligare stugor, har det tillkommit en verksamhetsan-
läggning som påminner om en hel kommuns vägförvaltning.
- Var det något sådant jag såg. Trodde ett tag att jag var tillbaka i
Lettland och såg ett ryskt regemente som övergivits. Men det var
ända skoj att du tog med mig den vägen ut till Hallands Väderö.
Här ute har i vanlig ordning minnet frisknat till. Men Marin, var
är hon; sitter hon fortfarande och drömmer i den försvunna tallen?
- Förmodligen. Hon träffade ju dig där.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 157. Nära dödenupplevelse.

Korparna på Kallskärslid. Akt 157. Nära dödenupplevelse.


Bild: Radiomasterna utanför Torsö vid Sölvesborg i Blekinge.
(Foto: Punin oktober 2006).

Akt 157 2006-10-26

Nära dödenupplevelse.

- Tala om skräckscenario, Gunin.
- Lugin, svindelskräck, har du tittat över bokanten?
- Detta är ingenting att skämta om. Faktiskt kan indirekt du vara
orsak till denna traumatiska upplevelse.
- Skall jag fixa en fallskärm till dig?
- Jag har inte lämnat något fyraårsuppdrag efter en vecka. Det gäller
en av Punins årsungar.
- Ja, jag hörde att han i våras blivit pappa till fyra ungar vid Stens-
huvud.
- I uppfostringssyfte och som godnattsagor nyttjade Punin några av
dina akter. Bl.a LXVI (46) från den 22 mars 06.
- Somnade ungen innan vettet hann in?
- Nu i höst var ungen, han heter Putin, ute på sin första långflygning.
Han skulle följa kusten från Stenshuvud upp till Blekinge och sedan
vidare längs kusten österut till Aspö för att hälsa på sina pysslingar
där.
- Längs kusten hela tiden. Han behövde ju inte ens navigera.
- När han kom till Torsö på Listerlandet sökte han sig till hamnen för
att hitta lämplig middagsmat.
- Inga problem. Jag vet att där finns en yrkesfiskare.
- Putin såg båtar och mängder med nät. Innan näten lämnat näthin-
nan såg han i fjärran de två radiomasterna på näset i öster och min-
des din akt om fågelfångster med nät, spända mellan master. Han
blev så skärrad att Punin fick flyga och hämta hem honom.
- Putin har tydligen en hel del att lära. Bl.a. att det även finns goda
människor som kommunicerar utan att ständigt söka rov.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 156.Korpens öga?

Korparna på Kallskärslid. Akt 156.Korpens öga?


Bilder: Dold kamera i munnen på en Jan Långbendummy, försörjd med
el från ett närliggande fårstängsel, och avsedd för väderobservationer.
(Foto: Gunin och Korpens öga oktober 2006).

Akt 156           2006-10-25

Korpens öga?

- Tala om stormvindar, Gunin.
- Lugin, vem är nu i blåsväder? Är det Kajak igen?
- Det gäller vår väderkamera, för dokumentation av västliga lågtryck.
- Du menar den som finns i Jan Långbendummyn, den som sitter i ett
körsbärssnår vid malagäret, strandheden söder om Torekov?
- Ja, den har blivit upptäckt. Inte bara att det finns en kamera i gapet,
utan även att Långben kan vrida huvudet 180-grader horisontellt och
90-grader vertikalt. Samt viktigast av allt, att kameran dokumenterat
mycket mer än bara väder. Vi skall ha lovat integritetskontoret att
inte missbruka kameraläget, som gällde ett fast sådant.
- Jaha. Och nu är såväl folk som fä och fåglar sura på oss, menar du.
- De känner sig otillbörligt utnyttjade och kränkta.
- Det kan vi nog ta med ro. Förmodar det var någon sparv eller fink
som upptäckte kameran när de sökte boplats och anmälde oss i vre-
desmod över besvikelsen att hitta platsen upptagen.
- I så fall kan vi kontra med intrång i annans bekvämlighet.
- Se på fotona. Fåren har själv bett oss om att kameran skall bevaka
deras revir mot lösa hundar och andra oroselement. De är lugna och
tacksamma. Titta på högländaren, han är ute efter reklam, och väl
medveten om att han blir filmad.
- Då sänder vi honom en räkning för PR-verksamhet.
- Finken har klätt sig i "Sverigedräkt" och är ute efter att bli upptäckt
som en sensation av ornitologerna. Medvetenhet där också.
- Du menar vi kan se faran avblåst?
- Nja, det kan ju komma en riktig orkan.
- På grund av lågtryck?
- Eller högtryck, av oredovisade bilder.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 155. Smygavgifter?

Korparna på Kallskärslid. Akt 155. Smygavgifter?
Bilder: Fortet ur Per Albin-linjen vid Ydre Hall i Torekov. Nu plomberat
till kassakassun. Tillgängligt enbart för initierad gärdsmyg.
(Foto: Gunin oktober 2006).

Akt 155 2006-10-24

Smygavgifter?

- Kosta, Gunin, vad tycker du om det?
- Lugin, Kosta är ett av bruken i Smålands glasrike. Jag passerade
glasbruket vid hemfärden från sommarens flygtur till Öland. Se akt
113 från juli 2006. Säreget. Folk som ville köpa varor ur brukets fi-
na produktion fick betala entré till utställningshallen. Betala för att
köpa. Lika töntigt som vid många lopp- och samlarmarknader samt
vissa auktioner.
- Lugna dig. Jag syftar på en artikel i Nordvästra Skånes Tidningar,
den 15/10 - ”Att vara turist i Båstad kan kosta”.
- Det är precis ett sådant tönteri som flaxar upp, med oregel-
bundna mellanrum, även i turismsammanhang.
- Besinna dig. Här finns en idé till multum för oss. Tänk på alla des-
sa kajor, som varje kväll kommer till Hallands Väderö för att sova,
och mängden starar, som alltför ofta kommer hit ut för att äta insäk-
ter i tångävjorna. Låt oss se dem som turister. Vi viggar dem på en
avgift varje gång de passerar in över vår ö. Listigt lönsamt, va?
- Ja, kanske lönsamt listigt. Riktigt listigt lömskt blir det om vi tar ut
avgiften, den speciella ersättningen, vid avflykten från fastlandet.
Utformning bör vara sådan att den uppfattas som ett lönsamt rabatt-
kort, som lugnar ner rastlösheten i betalningsköerna
- Visst. Vi kan låta den nu avsatta Nuderklanens skator sköta själva
hanteringen, så slipper vi både arbetet och dåligt pekuniärt rykte.
- Strålande. Dessutom vet jag ett bra kassaskrin för resursernas beva-
rande i trygghet, intill flyktens avstamp.
- Jag anar din tanke. Det gamla fortet, som nu plomberats, vid Ydre
Hall. Enbar vi vet hur det går att komma in och ut.
- Kan vi verkligen det?
- Inte du och jag, men vår vän gärdsmygen Troglod.
- Han från Kristianstad och februariakten XLVIII (48), som nu utfört
sitt uppdrag där och är beredd att flytta till landskapets framsida?
- Ja, efter regimskiftet i Kristianstads kommun lär inte intäkterna
från ”lyckokasten” enligt akt XLI (41) bli påtagliga de närmsta 3 – 4
åren.
- Kastintresset försvinner, menar du, med tillväxtkommunalrådet?
- Du sade det, inte jag.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 154. Familjen vill ha ordning i klassen för artens individer.

Korparna på Kallskärslid. Akt 154. Familjen vill ha ordning i klassen för artens individer.


Bilder: Pjoders och Pjollas föräldrar i foderhäcken Rosa Rugosa.
(Foto: Gunin oktober 2006).

Akt 154 2006-10-19

Familjen vill ha ordning i klassen för artens individer.

- Adultus, onkel Kajak, vad är det för ordning i din familj?
- Du, pullus Pjoder, är det klagomål i väntan?
- Nej, inte ens näbbfäktning. Jag förstår bara inte Gunin och hans
förklaringar om vem och vilka som skall göra vad, varför och till
vilken nytta på Ravnahult-tinget framöver. För mig verkar det bara
vara en flaxande röra i klassen. Mitt ungdomliga oförstånd tänker du
kanske säga. Men du skall veta, att jag vet, att mina föräldrar anli-
tade svart tillsyn när de bad dig vakta mig och mina syskon när
de själva var i foderhäcken. Om detta kommer ut, sitter du löst på
tinget.
- Du är ett offer för ditt ungdomliga oförstånd. Det är helt klart att
jag var svart arbetskraft. Jag är en av de få fågelarter som är helt
svart men också helt vitt redovisar mina pekuniära insvävningar.
Var det ett försök till utpressning, din lilla kanalje?
- Ja, det är allt det där med ordning i klassen för vår familj. Jag vill
få dig att erkänna att vi är släkt, trots du är så stor och klok, jag så
liten, dum och tankeretarderad.
- Alls inte. I klassen är vi alla fåglar. Ordningen kan det vara si och
så med, för inom klassen finns det många ordningar, var och en med
sina familjefasoner. Många familjer har som du vet svårt att hålla
sams. Och inte blir det många gånger lättare att enas inom familjens
många gånger många arter med många individer. Hur ofta bråkar
inte du med din syster Pjolla?
- Du, det var många många ord och många många. Vill du att jag
skall förstå måste du förenkla.
- Jag exemplifierar.
- Du åskådliggör således.
- Ja, vi är på sätt och vis släkt. Vi är fåglar, d.v.s. är i samma klass.
Du och jag är av samma goda ordning. Vi är båda tättingar.
- Det är som tättingar vi är släkt?
- Rätt uppfattat. Men sedan blir det lite oordning. Jag tillhör familjen
kråkfåglar, du familjen finkar. Inom din familj är du en art, en grön-
fink. Jag är korp i min familj. Båda är vi artindivider.
- Då vill jag påstå, trots min ringa kroppsstorlek, att jag är lika klok
som du.
- Vi kan väl säga som så, att du är klokast bland finkarna; på samma
sätt som jag är klokast bland kråkfåglarna.
- Ok, finkarna har fler arter än kråkfåglarna.
- Men glöm aldrig, att korparna alltid är bäst i klassen.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 153. Rör ner då rör upp nu.

Korparna på Kallskärslid. Akt 153. Rör ner då rör upp nu.


Bilder: Pål Romares gata i Torekov. Efter kullerstenens tid, men före ny-
asfalteringen. För kullersten hänvisas till akt 142 (2006-09-26)
(Foto: Gunin september 2006).

Akt 153 2006-10-13

Rör ner då rör upp nu.

- Gunin, när Kojak läste dagens NST, Båstad sidan B6, reagerade
han som om han fått en hink vatten över sig.
- Ytterligare politiker, Lugin, som varit med tassarna i syltburken?
Har kanske bofinken Knut spelat närsynt för att få handikappbidrag?
- Nej, nej. Han läste artikeln ”Asfaltering rör upp känslorna i Tore-
kov”. Ren upprorsstämning lär råda.
- Är Kajak rädd för stämning? Vad har han med Torekovfolkets
känslor att göra? Kan det vara att han är lika svart som asfalt.
- Pål Romares gata var en gång i tiden belagd med kullersten. Men
i samband med att Torekov blev ett civiliserat samhälle med hygien,
återställdes kullerstensgatorna i hög grad med asfalt, efter nerlägg-
ningen av vatten- och avloppsrör. Bl.a. Pål Romares gata.
- Kajak har aldrig varit VA-arbetare, långt mindre asfaltkokare.
- Plocka fram minnesbilder från akt 142 (26/9 06) som berör ett
nostalgiskt samtal mellan Kajak och Sugus om kastanjen vid Pål
Romares gata.
- Ja minns. Det var dagens oljud, mopeder och skrik i mobiltelefoner,
mot dåtidens skrammel av stålbandsförsedda rullebörshjul mot gatans kullerstenar.
- Och vad gör kommunens gatuförvaltande avdelning. Jo, istället för
att sätta åt mopedister och eterskränare, blir gatans kullerstenar as-
falterade.
- Det verkar ju oinitierat. Kullerstenen var ju redan borta.
- Sitter folk i Båstad är det ju inte så lätt för dem att veta vad som
händer i Torekov. Kojak är nu ängslig för att han skall få skulden.
- Jaha. Han tror att det är akt 142 som satt sprätt på asfaltläggningen,
för att inte nyinflyttade 08:or skall klaga på rulleböraväsen, när de är
stadda i mobilkommunikation med likasinnade.
- Får artikelns Lindgren och Jorlén ytlig rättvisa blir det kanske
också rumslig rättelse.
- Du menar att det inte är lika roligt för en EU-moppe att färdas på
kullerstenar som på asfalt.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 152. Borg A för kvalité?

Korparna på Kallskärslid. Akt 152. Borg A för kvalité?


Bilder: Äggkopp och korg för guldägg. Personen som medföljer fotot som
måttstock är en privat gullhöna. (Foto: Gunin oktober 2006).

Akt 152 2006-10-12

Borg A för kvalité?

- Gunin, vi har inte ens hunnit genom alla valen förrän det blir elände och uppståndelse. Disciplinministern har ännu inte fått fullmakt att
ingripa och Kajak skall hålla sig neutral men är ursinnig.
- Lugin, vad är det som timat? Vad kan få dig så exalterad?
- Val på falska, vittflygande och vittgående vitsord.
- Talar du om misstänkt falsk vittnesbörd från falken Tico? Att det är
han som ligger bakom skrönan om att den turkiske berghönan kunde värpa guldägg och därför nominerades till Pekuniärminister?
- Ja. Tala om lik i garderoben. Dubbelbluff. Värre än att skolka från
TV-avgift och att utnyttja svart fågelkraft.
Lugna dig nu. Vad menar du med dubbelbluff?
- Ingen kan värpa guldägg. Vår minister är dessutom tupp och kan
inte värpa alls.
- Jag har analyserat problemet. Vår minister tillhör familjen fälthöns.
Inom varje art under familjen finns såväl hönor som tuppar. Han har
vid sin presentation angivit, helt korrekt, sitt artnamn. Han har aldrig
låtit göra gällande att han var en, i din begreppsvärld, värpande höna.
- Men guldägget då?
- Det kommer från ett känt talesätt. Biarmi och Rustico var duktiga
på ordspråk och aforismer. Så Tico fick många med sig så att säga
via modersägget.
- Men hur kom det att förknippas med berghönan?
- Ett misstag. Förmodligen en sammanblandning av någon suspekt
valarbetare. Tico menade att ”man skall inte slakta hönan som värper
guldägg”.
- Där ser du. Skulle han förhindra ett mord, eller vad menar du?
- Nej. Ordspråket innebär att ”inte kräva ut så dryga skatter att vi
blir ruinerade och ur stånd att betala i fortsättningen”.
- Oj, oj. Han syftade på det tillkortakommande som maktutövaren
Nuder fick uppleva genom valutgången.
- Precis, han gjorde en analys om varför skatorna missat regnet av
manna från himlen.
- Vad händer nu? Ryktet säger han åkt hem med motiveringen att
”Mitt hem är min borg” eller möjligen ”Mitt hem är hos Borg”.
- Vi får väl se hur Kajak hanterar det. Men berghönan är väl varken
den första eller sista av politiker som kommit eller kommer till kött-
grytorna för att väljarna vill tro eller trott på sagor.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 151. Är få stora fåglar politiskt mer än fler små fåglar?

Korparna på Kallskärslid. Akt 151. Är få stora fåglar politiskt mer än fler små fåglar?


Bilder: SSRSs fana vid hamnen i Torekov, men med säkrare politisk vind
än vid föregående akt (Foto: Gunin oktober 2006).

Akt 151 2006-10-12

Är få stora fåglar politisk mer än många små fåglar?

- Gunin, du ser däst ut efter lunchen.
- Lugin, Sugus bredde på för att fira Kajaks återval och status.
- Orkar du redovisa mer från valet till Ravnahult-tinget, Hallands
Väderös eget öråd?
- Ja, något lite kan jag väl läcka ut. Det är ju fågelfamiljerna som så
att säga vinner ansvarsförtroendet. Sedan utses inom respektive
familj den art som svarar för realpolitiken på olika plan inom
ansvarsområdet. Exempelvis inom Tillsynsdepartementet med dess
många områden, skog, äng, strand och kärr, finns många arter inom
ansvarsfamiljen aktiva. Naturligtvis kan en familj utses att ansvara
för mer än ett departement som exv. de hökartade rovfåglarna.
- Men att kryssa in en viss art, till och med en viss individ ?
- Visst. Det är dessutom vanligt. Titta på Kajak vad gäller individ
och vitryggig hackspett, kattuggla samt bivråk vad gäller art.
- Då kan jag förstå att allt inte är klart. Det är ju samma tidsutdräkt
som för folkets region- och kommunalval med alla styrelser och
nämnder samt utskott och bolag. Dessutom har vi ju utrednings-
grupper och symbolarter för tingsprocedurer. Finns något att re-
dovisa i nuläget, utöver det från förra akten?
- En morkulla skall utreda skattelättnader för bonära tjänster när
det finns ägg eller ungar i redet. Hon kryssade ut en dammsnäppa
Gökarna fick utredningen om hantering av ilandflutna
spritflaskor med restalkohol i. Pax och Paxe var något irriterade.
- Det var nog irritationens svar på krokodiltårar.
- Kulturdepartementet blev det hård kamp om. Men svanarna
segrade till slut. Minister blir nog Olor eller Cygnus.
- Skådespelarna från akterna 10 och 16 (X, XVI), januari 06?
- Ja. I kampen fanns härmsångaren Icterina (akt XI), koltrasten
Merula samt en näktergal, en lärka, en skrattmås och en glada.
- I stället för en glad skrattmås blev det således en knölsvan. Kunde
de inte valt en nattskärra, så vi sluppit alla nattupptågen.
- Tillväxtdepartementet kommer att ledas av en roskarl och Tillök-
ningsdepartementet av en stork, som rymt hit från hägnet Viby borta
vid Kristianstads Vattenrike. En ejder knep Grunddepartementet
från en knipa. En gravand skall utreda problematiken kring värdig-
het i livets slutskede. En vigg får kontrollen över åsknedslag samt
lån- och pantbanksverksamheten.
- Märklig kombination.
- Väderdepartementet höll på att gå till en pruttgås, en falsk, inte
stavningskunnig prutgås på tillfälligt Väderöbesök med dåligt väder.
- Tur det uppdagades. Vem blir väderminister? En gök, som kan alla
fyra väderstrecken?
- Svalorna, de är ju väldigt många, vann departementet, som efter
incidenten skall heta Väderleksdepartementet.
- Självklart. En svala gör ju ingen sommar.
- Utredningen om skolaga gick till en rapphöna. En märklig utveck-
ling kan ses i tillsynen av kungseken. I takt med denna kända eks
nedgång och förfall fick kungsörnen lämna över till en kungsfiskare,
som nu i sin tur fått ge vika för en kungsfågel.
- Vet du hur det blir med avlyssningsutredningen. Den är ju viktig
för oss korpar. Kan bli illojal konkurrens med vårt avtal med
kajorna enligt akt 88 och 90 från maj 2006.
- Ingen risk. Domherren är vald, och han är på vår sida. Du kan även
lugna Sugin och Sugut med att Fjäderminister blir en sidensvans.
Stararna får som väntat Flyttflocksministeriet.
- Det viktiga Empatidepartementet?
- Min blygsamhet hindrar ett avslöjande idag. Vi ses i morgon.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 150. Är politik en räddare i nöden?

Korparna på Kallskärslid. Akt 150. Är politik en räddare i nöden?


Bilder: SSRSs fana vid hamnen i Torekov (Foto: Gunin september 2006).

Akt 150 2006-10-09

Är politik en räddare i nöden?

- Lugin, nu är det äntligen klart.
- Bra Gunin, då kan vi ge oss i väg, om dimman lättat.
- Skärp dej, du vet att vi flyger lika bra i alla väder. Jag menar att
rösträkningen är klar. Listan är klar vad avser representationen på Ravnahult-tinget de kommande fyra mandatåren. Intressant.
- Några överraskningar? Något liknande folkets Carl Bildt eller
Cecilia Stegö?
- Avgör själv. Vi ser här de olika ansvarsområdena. Örådsminister,
opolitisk taleskorp för Ravnahults-tingen blir Kajak med Login som
ersättare. Ersättare för ersättaren blir Sugur.
- En eftergift för jämställdheten?
- Nej, hon är begåvad. Så skälet här är begåvning, inget annat. Ha
inget huvudbry om det.
- Tydligen inte. Vem blir Huvudbryminister?
- En verkligt sakkunnig och erfaren, en vitryggig hackspett.
- Sällsynt. Undervattensminister, blir det som vanligt en ejder?
- Faktiskt inte. Doppingen blev kryssad in.
- Ok, vem blir Kunskapsminister?
- En stor framgång för kattugglorna.
- Framtiden kan ju ses som en hägring. Gissar jag rätt?
- Ja, det blir som vi tidigare gissat, en häger som Framtidsminister.
- Pekuniärdepartementet, blir det dakapo för Nuderklanen, skatorna?
- Dessbättre inte. Det blir inledningsvis en berghöna med svanslik-
nande stjärtfjäder från Turkiet. Samma hemort som falken Biarmi,
som via ättelägget Tico, från akt 136, gör gällande att det är hönor
som kan värpa guldägg. Skatorna får hand om Pryldepartementet.
- Eftersom anfall är bästa försvar när det saknas rättstänkande, kan
jag våga gissa på att departementen för Attack- och Disciplin som
vanligt befåglas med hökar och falkar.
- Lika lätt som du gissat att biståndsfrågorna blir en angelägenhet
för bivråkar. Att det val efter val blir en bivråk har medfört miss-
nöje. Att namnet skulle påverka. Påtryckningar finns att byta namn
på departementet från Bistånds- till Löftesdepartementet.
- Men då ingår väl kontrollen av bidrottningshanteringen i skogen
mellan Oadammen och Pyss mosse?
- Nej du, det är en bisyssla för chefen för Näringsdepartementet
som blir en havstrut, som gett löfte om att skötta den tillsynen.
- Du, innan vi bryter för lunch, vem blir Utomöminister?
- Havsörnen. Som tidigare varit omvärlds- och atmosfärminister.
- Riskerar vi inte att få dualism mellan örn, hök och falk?
- Uppenbart. Det är vanskligt med starka fördettingar.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 149. Snedseglare?

Korparna på Kallskärslid. Akt 149. Snedseglare?


Bilder: Ur familjealbumets vykortssamling från Hallands Väderö.
Måsar över Kappelhamnskären (G. Brink 1930)

Akt 149 2006-10-07

Snedseglare?

- Gunin, vad i hela fridens störda rymd sysslar måsfåglarna med?
- Lugin, tre alternativ kan jag tänka mig. Möjligen jagar de ollon-
borrar, men föga troligt i den biotopen. Möjligen är en salig mängd
av dem löpska, men föga troligt med hänsyn till årstiden.
- Löpsk förknippar jag med tikar, honhundar. Men jag förstår att du
menar det är som vid brunsttid för måsbrudarna.
- Ja, löptid. Men löptid kan vara mycket annat.
- Jag känner väl tiden mellan skuldsedelns utställande tills den dag
den skall regleras. Vanligtvis alldeles för kort.
- Det är också tiden för en partikel att tillryggalägga en viss sträcka.
Här har vi kanske det tredje och sannolikaste alternativet till deras
irrationella beteenden, de är snedseglare.
- Nu får du förklara dig. Jag vet att du gärna betraktar vissa fågelarter
som partiklar, med tanke på deras hjärnstorlekar. Därtill anser du att
deras flygövningar saknar entusiasm och glöd, d.v.s. de är oladdade;
med andra ord, du anser tydligen att de har låg rörelseenergi. Har jag
rätt? Och att du stöper vissa av folkets politiker i samma form.
- Med snedseglare i detta avseende menar jag att måsarna flyger
orationellt och utanför fysikens grundläggande lagar. Vi som ofta
flyger långa sträcker har lärt oss villkoren. Mot- eller medvind till
eller från Torekov, oftast sidovind vid Kullaflygning.
- Du menar måsarna flyger utan att känna till de elementära aero-
dynamiska förutsättningarna?
- Ja, de tror att flyga fram och åter i samma med- och motvind blir
likvärdigt med att flyga tur och retur i vindstilla. Liksom de tror att
flyga i sidovind ger lika mycket med- som motvind.
- Det kan kanske förklara bildens koasliknande förvirring. De söker
ständigt icke befintlig medvind, inte ollonborrar. Stackare.
- Vi ber inte om medvind, vi lär oss flyga.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 148. Kan glädje upplevas utan sorg?

Korparna på Kallskärslid. Akt 148. Kan glädje upplevas utan sorg?


Bild: Annons ur SvD Näringsliv s 3, 20/9 2006.


Akt 148 006-10-06


Kan glädje upplevas utan sorg?

- Gunin, Kajak bad dem i sitt stilla och lugna sinne att fara och flyga.
- Lugin, inte likt Kajak. Och så här nära inpå Ravnahult-tingets hög-
tidliga öppnande. Tog någon illa vid sig?
- Det var inga fåglar som irritationen kom sig av, utan ett annat flyg-fä, som han uttryckte det - nämligen Skyways.
- Helt meningslöst.
- Hurså?
- De far och flyger utan åthutning. Flyger passagerare till 22 destina-
tioner. Kajak borde vara smickrad, de framhåller i sin annons att de
tar fågelvägen och därmed kan flyga billigt.
- Det är just den annonsen som retar honom. I den förekommer 13
fågelarter, flertalet på något sätt beskrivna med positiva förtecken
vad gäller prestationsegenskaper. Exv. att pilgrimsfalken kan dyka i
över 300 km/h, smålommen kan dyka till 8 m djup och örnen kan nå
en vingbredd på 2,5 m.
- Jaha, jag börjar förstå. Korpar finns inte med. Han känner sig refu-
serad och kränkt. Upplever sorg.
- Jag vet hur vi kan få honom att lätta, lyfta och få självförtroende.
Vi testar fågelarterna mot Howard Gardners nio intelligenser.
- 1. Språklig intelligens?
- Eftersom det gäller både tal och skrift slår korpen taltrasten. Alla de
övriga är medelmåttor.
- 2. Matematisk/logisk intelligens?
- Enbart berguven kan måttligt konkurrera.
- 3. Musikalisk intelligens?
- Nåja, inga mästare i skaran. Men plus för tranan vad gäller rytm.
- 4. Visuell intelligens?
- Här är korpen, korpens öga, överlägsen alla tänkbara fågelarter.
- 5. Kroppslig intelligens?
- Här blir det strid, bildligt talat, mellan tranan och rovfåglarna, så
länge vi begränsar oss till känslouttryck, smidighet och balans. Gäl-
ler det att även uttrycka tankar, är vi korpar på banan igen. Svanen
kan med sin understundom exponerade elegans hota oss andra.
- 6. Social intelligens?
- Jag säger till alla andra arter, vis á vi oss korpar: ”Släng er i
väggen”. Ursäkta alla ugglor.
- 7. Självkännedom?
- Finns enbart hos korpar.
-8. Naturintelligens?
- Här besitter flertalet arter stor kompetens, ytterligare några ännu
större kompetens medan korparna besitter den högsta kompetensen.
- 9. Existentiell intelligens?
- Liksom självkännedomen finns denna intelligens blott hos korpar.
- Vad vill vi säga med detta?
- Kajak, gläd dig i din sorg.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 147. Inte ett skäl så långt ön når.

Korparna på Kallskärslid. Akt 147. Inte ett skäl så långt ön når.


Bild: Ur Lindenhags vykort (Foto: Kurt Andersson)

Akt 147 2006-10-05

Inte ett skäl så långt ön når.

- Gunin,vad säger du om 35.000.
- Lugin, du vet att jag inte säljer min heder.
- Det gäller inte din heder, utan dagens sanning.
- Du lyssnar för mycket på skolminister Bayland.
- Det är enligt onsdagens NST det antal personer, som i sommar
besökt oss på Hallands Väderö. Borde varit, enligt han, Lindgren,
från akt 106 och 49, minst 40.000.
- Besökt oss? Vi har ju knappast varit här i sommar, vilket vi i god
tid meddelat i ett antal akter. Så felet är naturligtvis vårt. Ursäkta
skipper Lindgren. Vi skall bättra oss nästa sommar.
- Utmärk att du tar på oss skulden, så att alla snåla skolpolitiker, som
av ekonomiska skäl låtit mängder av skolelever missa Väderöns rika
kunskapsunderlag, kommer undan med hedern i behåll.
- Parkeringseländet i Torekov anges också som ett skäl till uteblivna
sökare av viktiga natur- och miljökunskaper.
- Löste inte vi trängselproblematiken i Torekov via ett par akter?
- Alldeles säkert. Akterna 20 – 23 (XX – XXIII), redan den 20 januari.
- Dåliga väderleksprognoser, vad ger du för dem som skäl?
- Nonsens. Alla bör känna till att mellan Torekovs kyrka i öster och
Hallands Väderö fyr i väster når aldrig länskungörelser och dåligt
väder. Vad ger du mig för det?
- Minst 40.000.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 146. Blått en dag, ett ögonblick som vänder - fasförskjutning?

Korparna på Kallskärslid. Akt 146. Blått en dag, ett ögonblick som vänder  -  fasförskjutning?


Bild: Ur dagspressen (montagebild). Fasförskjutning åt blått.

Akt 146 2006-10-02

Blått en dag, ett ögonblick som vänder - fasförskjutning?

- Gunin, det verkar instabilt.
- Icke Lugin, det blir regimskifte på Hallands Väderö.
- Hur kan du vara så säker, med tanke på alla dessa invandrarröster?
Det har ju verkligen växlat från dag till annan vid rösträkningen.
- Just därför. Den sommarlika hösten, brittsommaren, gjorde att
många flyttfåglar blev kvar längre än vanligt, över valet, och aktivt
röstade. Framförallt stararna, och de är väldigt många. Valplatsun-
dersökningen visar att stararna valt på blåmesarna snarare än på
rödhakarna.
- Du menar att flyttfåglarna i majoritet lägger sina röster på övervint-
rande arter, stannfåglar, snarare än på olika flyttfåglar – invandrare.
- Det förefaller helt klart så.
- Konstigt.
- Inte alls. Ett invandrarmandat blir en tom plats vid tinget, under
hela den tid innehavaren är utflyttad. Folkhemmets invandrarpro-
blematik existerar inte i vår värld.
- Det blir en dragning mot blått vid kommande ting på Ravnahult.
- Enligt tingsförordningen skall det alltid vara en korp som är talman.
Det blir Kajak en period till, trots han börjar bli övernostalgisk.
- Ja, säg vad man vill om Kajak, men han är en värdig representant
för alla existerande åsikter.
- När blir det klart vilken åsikt som är den rätta?
- Du menar när rösträkningen klargör majoriteten? Senast under
oktober skall rätt åsikt redovisas.
- Då vet vi också vilka som skall möta upp på tingsplats Ravnahult.
- Känns det hägrande? Får du se en häger där under mandatperioden
är det ingen hägring. Kommer Ardea med, stannar hon på Väderön
hela vintern. Hon lär bli personligt invald via förprickning.
- Samma lär gälla koltrasten Merula.
- Kan tro det. Men det beror nog mer på den vackra sången, vid de
inledande tingsprocedurerna, än på den politiska mognaden.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 145. Från Vattenrike till Rikemansvatten.

Korparna på Kallskärslid. Akt 145. Från Vattenrike till Rikemansvatten.


Bild: Ur Kristianstadsbladet 2006-10-02. Fotboll division IV NÖ.

Akt 145 2006-10-02

Från Vattenrike till Rikemansvatten.

- Gunin, då är allt slut.
- Lugin, vad säger du?. Känner du dig sjuk?
- Nej, nej. Jag talar om fotbollssäsongen för division IV NÖ.
Serien är slutspelad. Nu återstår bara höstdepressionen.
- Nåja. Se så. Du har väl tillsammans med Lugar många pinsamma
minnen att minnas. Alla mötena med Vångakorparna.
- Tala om pinsamhet. Här kommer killarna från Vattenriket och
Kristianstads BI och slår våra killar på hemmaplan, på Torevi, i
Rikemansvattnet med 2-1. Tala om dålig förräntning.
- Ja, usel utdelning. Men det påverkade ju inte tabellställningen.
Bättre än att segra är att kämpa väl.
- Ja, om det vore så väl. Betyder ära ingenting längre?
- Du får trösta dig med att nästa säsong kan bli väl så intressant.
Då kommer ärkerivalen V. Karup upp i serien, kanske tillsammans
med tidigare benknäckargängen från Östra Ljungby eller Klippan.
- Ja, så kommer Tollarp ner från division III. Det kan blir fortsatta meningsfulla besök runt Vattenriket även nästa år, som du hör.
- Kanske, kanske inte. Höör kan bli kvar eller försvinna. Och som
Snorre Säl sa, det kan bli problem för vännerna i Viken.
- Hur som helst. Allt är upplagd för att inte bli alltför besviken.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 144. Sugur, Logins egen snäcka.

Korparna på Kallskärslid. Akt 144. Sugur, Logins egen snäcka.


Akt 144 2006-10-01

Sugur, Logins egen snäcka

- Gunin, jag hörde i valrörelsen att Logins livskamrat, och mor till
hans tre ungar, kallades moderat. Jag trodde hon var liberal.
- Lugin, hon är klart liberal. Det där med moderat har du nog miss-
förstått. Hon kallas ibland av Login och ungarna för Moder At, som
bör uttalas som Moder Ätt.
- Tycker hennes ungar, våra kusiner, att hon är av annan ätt än vi?
Någon bättre, måhända.
- Inte alls. Login träffade sin fru och livskamrat Sugur via Internet.
Hon blindade inledningsvis deras träff under alias @, d.v.s. under
krumeluren, diakritiska tecknet, som brukar kallas alfasnäcka eller
snabel-a, som i internetsammanhang skrivs at men uttalas ätt.
- Jaha. Jag tror mig minnas att i hennes kök finns en skylt som ser
ut som "Moder @". Den trodde jag betydde att hon var expert på att
baka kanelbullar.
- Det stämmer det också, vilket vi får uppleva den 4 oktober.
- Visst ja. Goddy, goddy. Kanelbullens dag.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se