Korparna på Kallskärslid. Akt 1307. Osannolika osannolikheter 2 - i Torekov

Akt 1307                                                                                                 2018-10-23

  

Osannolika osannolikheter 2  -  i Torekov.

 

Strix här.

Ja, vad vill nu han. Rena natta tänker du?

Just därför. Som uggla kan jag jobba även om natten.

Lugar blev snurrig av all dranken.

Törhända, ävenså, av onödigt mycket vintestande .

Han bad mig vikariera som osannolik inläggare av

osannolikheter. En fortsättning på hans Akt 1306.

En osannolik osannolikhet bör väl bli en sanning.

Som när minus gånger minus blir +.

Lugar sansar nog till sig. Han dillar ju väldigt ofta

om "in vino veritas".

Det blir alls icke nytt vin i Lugars gamla läglar

Du minns mig från ett 40-tal Akter, som 951,

den 30/9 2012

Jag bara ederar, Lugar svarar för innehållet.

I föregående Akt visade han inte den avtäckta namn-

brädan på Emils Ruffs, som han trott sig ha gjort.

Jag tror däremot att många förbivandrande har sett den.

 

 

  

Inte enbart strandsatta maritima objekt har piffats upp.

Även objekt i sina rätta element.

Vädeeöbåten SUND har bytt rött skrov mot blått.

Blått har även regionens trafikansvariga styre blivit.

Har varit rött.

 

  

Brandbilar har, så länge någon kan minnas, varit röda.

Men det hjälpte inte när "röda hanen" kom loss på

Hallands Väderö, en stormig dag i september.

Det blev även rött för ombordkörning.

 

 

Men det fixade till sig ändå.

Andra båtar, folk och mindre pumpar.

Inga helikoptrar. Inga franska bekämpningsplan. 

Hade branden ägt rum först om 2000 år hade den

inte kunnat äga rum. Det avsvedda området kommer

då att ligga under havsytan, som ständigt är stigande.

Det planeras för säkerhet mot höjningar och översväm-

ningar i nya projekt, inte minst inom SSRS.

 

 

Säkerhet är viktigt i hela samhället.

Det finns för folket övervakande Myndigheter.

I Torekov föreligger nog några allvarliga anmärkningar.

Handsken får inte vara kastad vid underhållsarbeten

kring Sjöfartsmuseet.

Blodviten är förbjudna.

Liksom ryggskott.

Adekvata lyftanordningar bör nyttjas.

Nautiska traditioner godkännes.

 

  

Vid riskfullt arbete bör lämpligen skyddshjälm nyttjas.

Vid rent tankearbete kan dispens från hjälmtvång medgivas.

 

  

Däremot kan kanske skyddshjälm och andra säkerhetsanordningar,

exempelvis kravallstaket, komma att bli rekommenderade som

skydd mot alla åskådare - se eller synas?  som flockas runt Batteri-

vallen och Hamnen, i samband med de viktiga arbetenas utförande.

Flaggstänger och konstruktioner för liknande ändamål måste vara

av beprövad kvalitet.

Fönster, som skall gälla som utrymningsväg, måste kunna öppnas helt.

Folk som skall arbeta med mast, rå och stag bör ha tillgång till en

för ändamålet lämplig övningsrigg. Liksom en gång i tiden SSRS-folket

hade en övningsrigg för träning med livräddningsstol.

Kolla in Akt 248, den 1/3 2007. Då hängde livet på ett rep.

 

  

I förslag till en stadsplan kring Fabriken (fd NOLATO) ingår

att ev frilägga den idag merendels kulverterade Råbäcken.

Genomförandet kan komma att ställa krav på att hela befolk-

ningen i byn kan visa upp innehav av "simborgarmärket"

Men märkligare osannolikheter har upplevts.

Sammanblandning av notiser är ett, som ger fåglar penningstöd.

Tacknämligt i och för sig.

Rosenbuske med både röda och gula blommor och varierande dofter.

Aromrikt.

 

  

Men jag, som idolen Belvedere, ger aldrig upp.

Nåja, nästa Akt blir nog någon annans.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1306. Osannolika osannolikheter 1 - i Torekov

 

Akt 1306                                                                                                 2018-10-18

 

 

Osannolika osannolikheter 1  -  i Torekov.

 

Lugar här.

Du ställer dig fråga varför?

Jo, Lupin har åkt hem till Gotland och vissa korpar förtog sig

enart genom att titta på all stensättning och avriggande i den

föregående Akten.

Nåja, Brittsommarens värmebölja kan ha haft inverkan.

Men, du minns mig från Akt 1292, den 1/6 2018, det var

vädret även då, jag måste ändå ligga i.

Jag är mitt uppe i vindruvornas skördeförberedelser och måste

ha fjång på alerteriet.

Jag kan ju skriva om ting de övriga finner obekväma.

Jäsningen sköter sig under stundom på egen hand.

I Torekov rivs det och byggs om, nästan som efter branden

1858. Nu har elden ersatts av slägga och grävmaskin.

Vet man att det är i Torekov?

I bland knepigt att avgöra, ibland lite lättare.

Ibland sker det bakom insynsskydd.

Men bevis tas fram som bevisar att en del av äldre byggmaterial

kom från upphuggningen av gamla segelfartyg.

 

 

 

 

Under förra Aktens avriggning  av Flaggmasten menade någon

att märsen verkade instabil. Insiktsfulla Skjulavandrare menade

att en naturligt vuxen "halvböj" finns i Parken, i Vejkselträdet.

Det gäller bara att fatta kärlek till sågen.

Vad gör kustbevakningen om halvnatten?

Skärpta regler för hummerfiskarna.

Kanske kontrolleras humrarna redan i fångstkuporna?

Ruffarna, Emils och Naemis, har fått namnbräden.

Vackert.

 

  

När brädan på Emils ruff avtäcktes sköts från redden

10-skotts "Stockholms lösen" för Emil.

Stämningsfullt.

Aha, du trodde enligt bilden i inledningen, insvepningen,

att ruffen skulle rivas.

Nej, det var förberedelser till ett bröllop.

Den tillfälliga omändringen av fasaden lär ha varit

godkänd av godkännande myndighet.

Romantiskt.

Påträngande.

Det var det vid hamnen. Vid hamnens offentliga WC.

Väl påklädda för en vådlig havstur blev det påträngande.

Och lång kö. Men den snabba ribbåten väntade.

Väntade gjorde inte, till efter 11.00, den kulturtörstande

grupp, som besökte hamnen i Torekov under tid för

Skjulavandring. Lördagar 10.00 - 11.00.

Först intogs "uteplatsen" sedan "inneplatsen", Skjulet.

Intresset var inte "gubbarna" utan framför allt marina

reliker med dansk bakgrund.

Exempelvis H C Andersen som galjonsfigur, Nordlyset

med sin isbjörn, Karla-Marie med sitt ankarspel, Marstal-

bräden mm.

För sådana besök behövs inte passersedel.

 

 

 

Även vid förtäringar, i modern tid, går det ibland att kringgå

gamla traditioner.

Knepigare var det förr. Dolda bakom presennigar.

 

 
 

Det sägs att förr i tiden räckte det med en prominent

person i Skjulet för att det ansågs föreligga Skjulavandring.

En gång kallades det för Skjulagång.

Då vandrade gubbarna fram och tillbaka, fram och tillbaka . . .

Idag är det mest sittande. Golvet är hårt nerslitet.

 

 Simon Börjesson och i högerbilden möjligen Carl Möller / Sture Pihl.

 

Det har funderats över varifrån resurserna till förtäringar funnits.

Det har även funderat över var vissa namnbräder kommit från.

Oaktat Saltpeter pekar mot namnbrädan FYLLA, är det osannolikt

att den har någon som helst koppling till den berusade skepparen.

FYLLA har funnits sedan 1870-talet.

 

  

Nu väntar dranken.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1305. Så lades sten vid sten i Torekov

Akt 1305                                                                                                 2018-10-03

 

 

Så lades sten vid sten till sten i Torekov.

 

Gunin, den där gutekramaren Lupin var mig en tjatig en . . . .

– Nja Lugin, vi har nog legat både lågt och länge . . .

– Men sommaren var tryckande . . .

– Förvisso, men nu är det kalenderhöst . . .

– Men fortfarande meteorologiskt sommar . . .

– Vi kan väl klämma till med något typiskt hösttillvänt i Torekov . . .

– För att inleda hösten . . .

– Något ur mängden av Lupins höströstunderlag . . .

– Pumpor, Hummer, Museets flaggmast, Svamp, Björnbär . . .

– Ofta dokumenterat, vi väljer något mer unikt . . .

– Ja, stensättningen av underlaget till ankarspelet, från den danska

    motorgaleasen Karla-Marie, som strandade vid Dagshög . . .

– Den 30/10 1954, och dokumenterat med bilder i Akt 1066, 25/1 2014 . . .

– Lastad med levande spättor . . .

 

  

– Ja, fundamentet visade sig vara i behov av reparation i samband

med att ankarspelet togs in för översyn

– Vi kör helt enkelt ett bildgalleri med killarna som fixade till det . . .

– Den 1 oktober, i år . . .

– Låt bilderna tala . . .

  

– Sedan i med betong, armering och lämplig avjämning . . .

– Djupa funderingar över hur stenarna ska puzzlas ut . . .

– Sedan skall betongen styvna till i rätt grad . . .

– Inte dränka utan "omfamna" stenarna . . .

– Lagom väntan i långsamhetens lov . . .

– Men visst, stensättningen kom i gång . . .

 

  

– Sedan finliret med fogningen . . .

 

  

– Avslutningsvis täckning för rätt fukt vid bränningen . . .

 

  

– Final med avtäckning och avformning . . .

– Ett tjusigt fundament . . .

– Och nöjda killar som fixade det.

 

– Ja, de hade redan under lördagen varit

verksamma med avriggning av museets flaggmast . . .

På grund av ett kulingbelastat väder blev det bara

råstången, spiran togs ner efter stenläggningen . . .

– Vi visar en bildsvit från lördagens råstångsarbete . . .

– Som ovan låt bilderna berätta . . .

 
 

– Spiran då?

– Du får repetera händelseförloppet från riggningen . . .

– Ja, du får läsa Akt 1288, den 28/4 2018 . . .

– Och tänka dig förloppet baklänges . . . 

– Och vi lovar komma tillbaka, framåt.

– Tills dess, studera gärna galjonsfigurerna i Akt 1290, 15/3 2018 . . .

– De har nämligen, ävenså, gott i vinteride.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se