Korparna på Kallskärslid. Akt 1358. Potatispressen i Torekov.

Akt 1358                                                                                                 2020-03-26

 

 

Potatispressen i Torekov

 

Gunin, välkommen hem till karantän från alpländerna . . .

– Samma till dig Lugin . . .

– Nu gäller någonting för tidsfördriv, Pax och Paxe började med det

   redan i föregående Akt, att hålla korpgluggarna på Olastorp . . .

– Nu avslöjade du svaret!

– Ursäkta, vi låter denna Akt innehålla nytt tidsfördriv . . .

– Den skall ju handla om premiären på nypotatissättning . . .

– Potatispressen, avser du inte framställa potatismos . . .

– Potatisfakta, sättning, sett ur ett journalistperspektiv . . .

 

 

– Jo, men vi gör det till ett forskningstidsfördriv . . .

– Vi hr ju i ett stort antal Akter, genom åren, beskrivit såväl

    premiärsättningar som premiärskördar . . .

– Vi visar en enkel och snabbt skapad matris över

    vad vi hittat . . .

  

– Den innehåller väldigt många hela eller delar av minnesluckor . . .

– Ja, vissa år saknas både sättning och plockning . . .

– Andra år endera eller. . .

– Uppgifter blir att fylla alla minnesluckorna i matrisen . . .

– I idén ligger "Tag god tid på dig" . . .

– Vi visar på hjälpexempel nedan . . .

– Pressklipp, att leta efter i arkivpärmar, klipplådor, bakom tapeter . . .

 

 
 

– Nog nu, vi har ju många klipp i tidigare Akter . . .

– Ok, vi visar var och när i en textruta nedan. . .

  

– Matrisen är gles, hoppas som sagts på hjälp med ifyllandet . . .

– Anger 63 år varav 35 med dag för såväl ner som upp.

– Gör tankeexperimentet att blott två odlare varit aktiva . . .

– Då kunde vi skapa differensen mellan tidigaste och senaste sättningen . . .

– Ja, 10/2 respektive 10/4, som gör 59 dagar . . .

– Tidigaste och senaste plockning, 25/4 och 20/6, visar på 56 dagar . . .

– Växtperioder varierar i materialet mellan 130 dagar och 15 dagar, vilket

    visar på statistikens lurigheter i för litet material . . .

– Gammal kunskap; "Statistik är lögn och förbannad dikt" . . .

- Eller: "Lögn, förbannad lögn och statistik" . . . 

– Vi inväntar efterfrågad hjälp och årets premiärplockning . . .

– Ja, för ett bredare och djupare underlag . . .

– Vi återkommer i april eller maj med plocknings-Akter . . .

– Och törhända med Akter om alla problem runt sättning och skörd.

 

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1357. Att inte låta sig isoleras

Akt 1357                                                                                                 2020-03-16

  

Att inte låta sig isoleras . . .

 

Paxe, vi har beordrats att kolla upp hälsoläget bland korparna

    i Hovs Hallar, Vångaberget och Ryssberget samt Stenshuvud . . .

– Då så Pax, må vi planera flygrutten för möte med Funin, Sugin

    och Sugut samt Punin . . .

– Först till Hovs Hallar, synbara från Hallands Väderö . . .

– Därefter riktning mot Fjäremyr för lunch . . .

– Mellan kyrkospirorna i Örkelljunga och Åsljunga . . .

– Efter matrasten mot Glimåkra kyrka, förbi Bjärnum . . .

– Sedan linje kyrktornen Sibbhult - Näsum . . .

– Så passerar vi över Vånga med sin kyrka . . .

– Dikt sydvart . . .

– Från Vångaberget och Sugin mot . . .

Sugut och Ryssberget . . .

– Rakt österut. . .

– Efter mötet en matrast på Hanö och sedan över Hanöbukten

    till PuninStenshuvud . . .

– Tror du någon av dem sitter i frivillig karantän?

– Nej, men när jag studerade färdkartan hittade jag en ort, en

    by som inte lät sig isoleras utan finns med på fyra blad . . .

– Intressant . . .

– Intressant ja, om du kan se vilken namn det är under vår färd.

– Skall hålla duvögonen öppna.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1356. Torekov en dag i mars 2020

Akt 1356                                                                                                 2020-03-05

 

 

Torekov en dag i mars 2020

 

Pax, i förra Akten vikarierade vi för korparna för att de var

   i Alperna och hemsökte alpkajorna . . .

– Jo Paxe, och nu påstår de att de sitter i frivillig karantän

    efter en alpsväng in i Italien . . .

– Tro vad vi vill, men vi i väntan lägger in en Akt med

    lägesbilder från mars, utan andra kommentarer än de

    hänvisningar som gives . . .

– Sagt och gjort . . .

– Svårt att avgöra om det är sen båtupptagning på gång . . .

– Eller tidig sjösättning . . .

– Hur som, hamnen är tom . . .

– Men arbetena med badbryggorna fyller ut . . .

 
 
 
 
 

– Det lär förekomma bad redan nu . . .

– I vattentemperatur kring några plusgrader . . .

– Kanske varmare i Kyrkan med ny värmepump . . .

– Oaktat mycket vatten i 2:e Bäck . . .

– Var sommaren 2018 torr, och många träd i Strandskogen

    for illa och måste nu gallras ut . . .

– Något irriterande för hackspettarna . . .

 

– Utgallring pågår . . .

 
 
 
 
 
 
 

– Lite tidigare bilder som jämförelse . . .

 

 
 

– Fler finnes att söka genom scrollning i högermarginalen.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se