Korparna på Kallskärslid. Akt 1317. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:2

Akt 1317                                                                                                 2019-01-26

 

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:2

 

 Anm: Lars Kullenberg ovan är Nils Kullenberg. MAX var Väderöbåt (fd bogserbåt) och inte fiskekutter.

 

– Förra Akten Marin, i samma härad, slutade med filminspelning,

    bl a enligt pressklippet ovan . . .

– Jo Kajak, om vi bortser från de slöa Skjulavandrarna . . .

– Som bara satt . . .

– De funderade kanske på det övriga innehållet i Bjäre Härads

    Hembygdsförenings årsbok 2019, i ordning nummer 69 . . .

– Under tiden recenserar vi vidare, på tur . . .

Kalle Erikssons "Gärdsgård utgjorde språkgräns på Bjäre" . . .

– Vi har under åren skrivit många Akter om och med stengärdsgårdar . . .

– Men aldrig, nästan, som gräns mellan dialekter, språkgränser . . .

– Mer som bråkgränser, med svaveldoftande dialektala uttryckssätt . . .

– Kan delvis bero på att våra gärdsgårdar är, och har varit, väldigt

    kustnära, bland ensliga boningar . . .

– Våra objektpresentationer har varit stenhårda skiljen mellan Bjäres

    många allmänningar och utmarker . . .

– En karta som utvisar alla dessa, över trettiotalet allmänningar,

    men sina fantastiska gärdsgårdar, finns i Akt 977, den 18/12 2012 . . .

– Ingenting att snacka över, mer att bråka kring . . .

– Fanns, och finns,  mycket för byarna att bråka om . . .

– Rätten och tillgången på uppsamlingsbar tång . . .

– Som det berättas så insiktsfullt om av Bertil & Sten  Gunnarsson

    i Akt 1271, 8/12 2017 . . .

– Tånghämtning kan studeras bl a i Akt 956, den 12/10 2012 . . .

– Tillgång på sten och sand samt betestillgång och möjlighet till deponi

    av visst avfall var andra käbbelunderlag . . .

– Några bilder, som inte tidigare visats, men även från olika Akter . . .

– Många gärdsgårdar är det som tynger Bjärelandet . . .

 

 
 – Gamle finansministern Gunnar E Sträng, bar både på livrem

    och byxhängsel . . .

– Här finns gärdsgårdar med både elstängsel och fårnät . . .

– Bilden ovan visar elstängseltrådar på båda sidor . . .

– Får på vänstersidan, Torekovs Mal, och Högländare

    högersidan, gamla soptippen och Reningsverket . . .

– Dubbel och trippel säkerheter . . .

– Månntro detta hjälper mot språkförbittring . . .

– Knappast, ens med risiga snår . . .

 

  

– Vad hade en enbuske blivit, från ovanbildens ena kant till

    dess andra, över alla gärdsgårdarna . . .

– Enbuske, enebuske, ajnbuske, aineboske, enaböske, enerusla, broddaperus . . .

– Och alla dessa buskar inom samma synhåll . . .

– Vad händer med ett "enbuske"-rop som återkommer via ett eko . . .

 

  

– Men visst är gärdsgårdar, "järsgårar, jären" vackra . . .

– Vanligtvis, vad de än kallas . . . 

– Ett sentida bråk är gärdsgårdar i konflikt med etablering

    golfbanor . . .

– Vilket det inte borde behöva  vara . . . 

– Golfbanor kan lätt anpassas, vilket både Torekov och

    Skepparslöv är bevis på. . .

 

  

– Dialekten kan spöka härvidlag . . .

– Du menar att det är bara "de riga", de rika, som spelar golf . . .

– Och "äder" "klebbeda kagor" efter hål 9 . . .

– Politiskt blir det än mer besvärligt i dialekten . . .

– Golf och helg, "häjl", hör kanske ihop . . .

– Men med ökat SD inflytande blir "häjl" suspekt . . .

Kalle Eriksson nämner vissa "yrkesspråk" vis á vi dialekt . . .

– Våra släktingar, de i skorstenar bobyggande kajorna klagar på

    att dagens sotare är svårpratade på knoparmoj-språket . . .

– Kan bero på dialektdifferanser även uti detta . . .

 

 
 

– Helg kan även innebära besök på Hallands Väderö . . .

– Och även här finns gärdsgårdar . . .

– Tillkomna inte helt utan kakafoni och rabalder . . .

– Någon lär ha trott att syftet var att dela upp Väderön . . .

– En del åt skogsharen, svensk hare, och en del åt fältharen,

    tysk hare . . .

– Fel, det finns bara skogshare på Ön, svensk hare som blir

    vit under vintern . . .

– Den långa gärdsgårdens syfte är att värna skogen från de

    betande kreaturen på betesmarkerna . . .

– Kolla gärna upp Akt 624, den 3/1 2010 . . .

– De övrigas att värna hemfriden . . .

– Samma syfte som flertalet nylavade gärdsgårdar i Torekov . . .

– Mer och mer plastlika i all perfektionism . . .

 

 
 
 
 

– När Flytermossen tjänade bandyn och vassen skulle

    slås, före isläggningen, kunde man passera över Mossen via

    en gärdsgård några decimeter under vattenytan. . .

– Varför detta med Mossen, utöver gärdsgården . . .

– "Torvmossearbete i Hulebäckseröd" av Hans Svensson . . .

– Vi har väl inte ägnat en stavelse åt torvmossearbete . . .

– Förvisso inte, men Flytermossen är en mosse . . .

– Då får det bli så, utan arbete . . .

– Ja, vi saknar ju ritsstakar och torkplats . . .

– Men det finns en "bastua", bastu, för torkning av lin . . .

 

 
 
 

Väderön då?

Pyss mosse är för liten och i övrigt är det gap, kärr och dammar.

– Märkte du att jag hoppade över Bertil Wulffs djuplodande

    artikel om Gudmund Larsson . . .

– Rädd för sjösjuka eller "illebrann" . . .

Larsson passar kanske bättre i hop med Svensson än med

    gärdsgårdar . . .

– Visar sig kanske i en kommande Akt.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1316. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:1

Akt 1316                                                                                                 2019-01-16

 

 

I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:1

 

 

 

– What 69, Marin? Menar du Vat 69, en skotsk blended whisky. . .

– Nej Kajak . . .

– Inte heller vad folk med Vat 69 i kropparna kan tänkas göra . . .

– Häda inte, jag menar att årsboken kom ut, även inför 2019, den

    69:onde från Bjäre Härads Hembygdsförening, en kulturgärning . . .

– Du menar vi skall recensera den . . .

– Som vi gjorde med 68:an i Akt 1271, den 8/12 2017 . . .

– Först lite "Bra att veta" för att underlätta inör nr 70 . . .

– Och en innehållsförteckning som visar på varför vi behövt en så

    lång inläsningstid . . .

– Plågsamt intressant . . .

 

  

– Vi tar det mesta i tur och ordning . . .

– Bokens framsida, en rödhake . . .

– En linslus även hos oss, har medverkat i över 25 Akter . . .

– Vi får hela småfågelbeståndet på oss om vi inte här kontrar med

    några andra arter . . .

– Vi får säga som på reklamfri TV: "Det finns över 200 andra pjoddar"

Jarl von Schéele har i ett stort antal utgåvor bidragit med fantastiska

    fågelbilder . . .

– Vi känner stolthet och tacksamhet . . .

 

  

– Så vänder vi på Rödhaken och vad finner vi där. . .

– En karta . . .

– Kartor har alltid fascinerat oss . . .

– Liksom, uppenbart, redaktionen för årsböckerna . . .

– Intressanta kartor på båda omslagens insidor . . .

– Varierande år, år från år . . .

– Från gamla tider till nutid . . .

– Vår förkärlek för kartor har skapat många Akter . . .

 

 

  

 

– En intressant bild redovisas på sidan 6 . . .

– Inte bara lärorikt om fysiska ingrepp . . .

– Även en fråga om utbildning kring de uttalade begreppen . . .

– Efter ett konstaterande att vi har en Märta Mås-Fjätterström . . .

– En matta således, i salongen på Pinus den Höge . . .

– Går vi till Ingrid Persson Skogs fängslande och intresseväckande

    artikel om filmhistoria på Bjäre . . .

– Vi trodde att vi i våra Akter bevakat det mesta . . .

– Alls icke . . .

– Läs genom inslaget som en fördjupning till våra klichélika Akter . . .

– Ett resultat kan bli ett nymornat intresse för schack . . .

– Eller tango, möjligen dans till Det mörka landet . . .

– Varför inte en ballongfärd upp bland oss korpar . . .

– Då blir det mörka landet en Solsidan . . .

– Om inte annat får vi, varje år, runt Ravnahult och Pinus den Höge,

....leka bland magnifika vitsippor . . .

 

 

– Vi avslutar denna Akt med en sittning på Ljugarbänken . . .

– Med ett sökande i "Ljugandets motsatser" . . .

– Den lyriska poesin.

– Inför kommande Akt, då vi skall röra oss utmed gärdsgårdarna . . .

– Och ge oss ut till havs.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1315. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 6 - Anonyma

Akt 1315                                                                                                 2019-01-08

  

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 6  - Anonymare Ruffar

 

Gunin, god fortsättning . . .

– Detsamma Lugin, och dito med vårt ruffande . . .

– Det skulle liksom bli en avrundning . . .

– Med något lite mer anonyma ruffar . . .

Gretas Ruff,  kanske . . .

– Köptes av Christina Kollberg till sin dotter, Greta Bengtsson . . .

– Som var en av tre systrar till Anna, gift med Tage Kollberg . . .

– Sommarstugeägare i Torekov ochson till ruff-fixare Christina . .

Torekov, kunde bli tillhåll för fyra systerfamiljer . . .

– I Ruffen som inköpts av Nils Olsson för 240:-

– Motsvarar idag nära nog 7000:- . . .

– Ditforslad på en lastbil . . .

– Renoverad av Gutte Lindberg . . .

– För nästan 80:- . . .

– Markarrendeskostnad till de ägande bönderna . . .

Tage och Annas stuga svarade för sanitär service . . .

– En grop i marken fick duga som kylskåp . . .

Greta hamnade i Viken och Ruffen hos Rikard Falk . . .

 

 
 

– Där den renoverades . . .

– Ersattes med en ny ruffliknande byggnad . . .

– Typ c:a 400.000:- . . .

– För att sedan genomgå någon sorts urbanism . . .

– Så var även den Ruffens saga all . . .

  

– Det har även funnits, och finns, ett ruffliknande

    byggnadsverk . . .

– På fastigheten i korsningen Strömmen och Fexasträdet . . .

– Även den, från tid till annan, ett renoveringsobjekt . . .

– När jag frågade Urun och Urus om ursprung, och så . . . .

– Himlade de som vanligt med ögonen . . .

 

  

– Så vi flyger vidare till hamnen i Båstad . . .

– Om ruffen där, före detta Vincent Anderssons . . .

– Från Chance . . .

– Frågade vi Funin . . .

– Som bara himlade med ögonen . . .

– Var och en, intresserad, får forska vidare . . .

– Exempelvis i Bjäre Härads Hembygds årsböcker . . .

 

  

– Under tiden förflyttar vi oss till hamnen i Mölle . . . .

– Till Mölle by the Sea . . .

– Där finns ett Sjöfartsmuseum med Ljugarbänk . . .

– Med i en tidigare Akt . . .

– Vi frågade Fugin om detta ruffliknande Museum . . .

– Men han himlade bara med ögonen, men med en blinkning . . .

– Betydde nog att intresserade borde göra ett besök . . .

– Medan vi returneras oss till Bjärehalvön . . .

– Lite varstans ser vi dessa runda glasade kajutafönster i brons

    eller koppar med kraftiga förslutningsvred . . .

– Som skall försöka ge banala snickarbodar ruffkaraktär . . .

 

 

  

– Vi återkomsten till Malen i Torekov får vi en vision om

    att åter få uppleva en miljö med tvenne Ruffar . . .

 

  

– Och, som vi påpekat, alla om båtar påminnande skapelser är

    vare sig ruffar eller kajutor . . .

 

 
 
  

– Vi sluter cirkeln med en bild av den först presenterade ruffen . . .

Kerstin Elisabeth Nilssons ruff från Elisabeth . . .

– Akt 1309, den 18/11 2018 . . .

 
– Alla har ju inte fåglars unika orienteringsbegåvning . . .

– Så avslutningen får bli en karta.

 

 Många av bilderna är hämtade ur tidigare Akter.

 PS. Tage och Rikard (Richard) finns på vykort i Akt 1028 den 3/8 2013. DS

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1314. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 5 - Emils Ruff 3

Akt 1314                                                                                                 2019-01-02

 

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 5  -  EMILS RUFF 3 - Nyttan

  

Gunin, vi har ju under många år levt med i mycket av det

    som Emils Ruff fått uppleva . . .

– Helt klart Lugin, vi kan ju spåna kring några upplevelser från

    hav, land och luft . . .

– Vi kan samsas om att fågelskådare och artfränder är intressanta

    och välkomna kring Ruff-miljön. . .

– Liksom badande folk, gärna utan lösa hundar . . .

– Bänken vid Ruffen är en bra och synlig plats att lägga upphittade

    och tillvaratagna prylar, som badande och vandrande slarvat bort . . .

 

 
 

– Fåglar är intresserade av fåglar, liksom ornitologerna . . .

– Även fåren är intresserade . . .

– Folket är intresserade av att hålla snyggt omkring sig och oss . . .

– Ett lockande och ett plockande . . .

– Får och lamm har tydligen ett symbiosliknande

    förhållande till Ruffen . . .

– Du menar att fåren ”polerar” Ruffen samtidigt som den

    medger ett fnattande av ohyra ur fårpälsarna . . .

 

  

– Vigslar, bröllop, brudparsfotograferingar är populära kring

    Ruffen . . .

– Vi kan erkänna att vi upplevt hur en flicka, blivande kvinna, vid

    Ruffen, blivit döpt, konfirmerad, förlovad, havandeförsatt, vigd

    och låtit döpa ett eget barn . . .

– Samt dessemellan firat olika händelser, som födelsedagar och möhippa . . .

– Även svensexor, föreningsfester, jubileer och mycket annat har firats . . .

– Antalet vigslar har ökad sedan den redovisade statistiken . . .

– Många tycker om att i solen, i lä av Ruffen, läsa, vila, gymnastisera eller

    ägna sig åt meditation och kontemplation . . .

– Tala om skapande av någonstansare . . .

– En miljö i vilken inte någon känner sig incel . . .

 

 
 

– Vi kan redovisa en namngivning bland många andra . . .

– Dagen då Ruffen fick sin namnbräda . . .

 

 
 

– För intresserade av Ruffen som nyttjandeobjekt redovisas

    de informationsskyltar som sitter vid Ruff-dörren . . .

– En bör läsas på platsen . . .

 

 En del av bilderna är hämtade ur tidigare Akter.

   

– Märkte du att jag fick in några av SAOL:s nya ord . . .

– Kommande Akt blir sista Akten om Ruffar . . .

– Den kommer att beröra några mer okända Ruffar.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se