Korparna på Kallskärslid. Akt 1337. AKT-komplement 3 - Torekov - Hallands Väderö

Akt 1388                                                                                                2020-11-26

  

"Hamnplanen 3" - Torekov - Fartyg ifarans riktning

  

Kajak, vi bör lämna en kort kommentar till alla våra Akter,

    som vi lagt ut om Hamnplanens historia och utveckling . . .

– Jo Marin, Akter från 1374 till 1379 samt 1385, i augusti till november i år . . .

– Det gäller här och nu framtidsidéerna . . .

– I dessa ingick alternativet med ett större serveringsfartyg . . .

– Vi har lyssnat runt . . .

 

  

– Vandrarhemmet, fullriggaren af Chapman, vid Skeppsholmen

    i Stockholm är till salu, intressant . . .

– I ett ev köpeavtal igår att fartyget inte får flyttas från sin plats . . .

– Ok, där rök den chansen . . .  

– Inte heller Jarramas i Karlskrona är tillgänglig . . .

– Och Najaden i Halmstad är redan såld till Norge . . .

– Då är alla tre skeppsgosseseglarna ute ur bilden. . .

– Vi får leta vidare . . .

– Många storseglare övervintrar i polska och tyska

    östersjöhamnar . . .

 

 

– Lyckas vi inte får det bli andra alternativa förströelser . . .

– Som skridskobana har vi sett tidigare nyttjande . . .

– Och en bra plan för dans kring julgranen kan det bli vid

    utfyllnad.

 

  

 

  

– Vi hörs före, under eller efter julstöket.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1387. Torekov - Ett tack i flykten I - Fåglar

Akt 1387                                                                                                2020-11-21

 

Torekov  -  Ett tack i flykten I   -  Fåglar

  

– Nu igen undrar du?

Nåja, det var ett tag sedan.

Så jag tar mig friheten att starta upp med ett mycket kort CV:

 

Men varför?

Vi är nu efter 15 års Aktande på väg in i ett nytt decennium.

Kan vara, tycker jag, ett skäl att rikta ett tack och en uppmärksamhet

åt dem som varit Akternas mesta medverkande, fåglarna.

Typer av alla de arter.

Ett tack bifogas från alla imponerade ornitologer och amatörskådare.

Jag visar fång ur tidigare Akter och kanske något nytt.

Inga namn är redovisade. Du får önska dig en fågelbok i julklapp.

Eller botanisera i tidigare Akter.

 
 
 
 
 
 
 

Jag har i stilla åtanke att återkomma med fler gamla och nya

medverkande i annalkande Akter.

Törhända dristar jag mig till tacksamhet även mot andra ofta

förekommande gäster som tackor, lamm, högländare, kvigor,

äldre såväl som yngre folk, barn m fl.

Har du tur / otur kan du drabbas av ett tack.

Eventuella otack sparar jag till efter vintern.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1386. I Torekov och i höstens tick- & tassemarker

Akt 1386                                                                                                2020-11-13

  

I Torekov och i höstens tick- & tassemarker

 

Moster Ella här.

Jag anses vara korparnas mest firade kosttillhandahållare.

Jag är omnämnd i över sextio Akter.

Jag har vunnit i många av fågelvärldens talrika foderhäckstävlingar.

Du minns mig bl a från Akter som 903 (5/5 12), 1050 (9/11 13),

1176 (12/12 15) och 1178.

Mina recept är värdehandlingar, som finns i några oavslöjade Akter.

Jag faller in här i Akt-produktionen eftersom övriga korpar kopplar

av med en av höstens avslutande svamputflykter.

Inspirerade av en NST-artikel.

Vill dock bara varna för att vissa svampar kan vara giftiga.

Även för folket.

Ätliga kan tillagas på allahanda sätt.

Skaffa och lär av svampböcker.

Och kokböcker.

  

Bilderna nedan är hämtade ur tidigare Akter.

Som exempelvis 1272 (15/12 15), 1336 (22/8 19) och 1341 (8/10 19).

Svamparna här bör INTE vara förstahandsval.

Godisarna hittar du i tidigare Akter och i svampböckerna.

Lycka till i svampmarkerna.

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1385. "Hamnplanen 2" - Torekov i farans riktning

Akt 1385                                                                                                2020-11-01

  

"Hamnplanen 2" - Torekov i farans riktning

 

Marin, vi har kunnat läsa om Hamnplanens historia och utveckling

    i ett antal Akter, 1374 till 1378, i augusti och september i år . . .

– Jo Kajak, under efterkrigstiden har det handlat väldigt mycket om

    parkering . . .

– Ja, under mer eller mindre ordnade former . . .

 

 
 

– Men i somras genomfördes en försöksverksamhet för att helga

    Hamnplanen åt sittande besökare . . .

– Medhavd fikakorg eller inköpt krogmat . . .

– Så vi föreslog i Akt 1381, 10/10 2020, att hamnmiljön helt skulle

    rensas från motorfordon och låta krogverksamheten expandera . . .

– Bland annat via mobila enheter till lands och flytande till havs . . .

– Som exempelvis ett före detta seglande fartyg, modell större . . .

 

 

– Nu har vi tänkt om . . .

– Snarare kläckt en ny idé . . .

– Vi satsar i stället på bilparkeringarnas bevarande

   och en expansion . . .

– Den numera vanligtvis tomma inre hamnen tar vi i anspråk . . .

 

  

– Vi har två huvudidéer, instängning till bassäng eller utfyllnad

    för utökad yta till bl a parkeringar . . .

– Vid val av bassäng kan denna innehålla salt eller sött vatten . . .

– Vattnet kan värmas upp med sol- och vågvärme . . .

– Vattnet kan nyttjas för bad eller fiskodling med fiske . . .

– Bassängen kan vid badalternativet förses med bastuflottar . . .

– Eller flottar med hopptorn och liknande lekutrustning . . .

– Vill man förlänga badsäsongen kan hela bassängen byggas in under glas . . .

– Väljer man fiskealternativet kan flottarna anpassas till denna folksport . . .

– Restauranger kan byggas ut över vattnet, ev på pelare, för direktfiske . . .

– Jämför Akt 1285, den 30/3 2018 . . .

– Vintertid kan det vara en isbana . . .

– Med sötvatten fryser bassängen till lättare och säkrare . . .

- Kan konstfrysas . . . 

 

 
 
 

– Väljer man att "lägga locket på", ersätta vattenytan med betong, grus

    eller asfalt, vinnes en ansenlig yta för olika torra ändamål . . .

– Parkering, serveringsytor, ytor för fester och firanden samt mycket

    mer av det som vi har sett hamnplanen nyttjats till i tidigare Akter . . .

– Midsommarstång enligt Akt 1099, den 27/6 2014 . . .

 

 

 

– Söker man än fler parkeringsytor kan hamnbassängen täckas

    med ett självbärande däck som möjliggör parkering därunder . . .

– Muddras hamnen ordentligt djup kan kanske två våningar rymmas . . .

– Det är bekymmer med muddermassorna . . .

– Det vet vi från Akt 1380, den 7/10 i år . . .

 

  

– Nu stannar vi till för eftertanke . . .

– Vad skall vi utnyttja våra nya alternativa ytor till?

– Här nedan en bildsammanfattning . . .

– Hur skall parkeringsproblematiken lösas i Torekov . . .

– I hela samhället . . .

– Vi ber att få återkomma.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se