Korparna på Kallskärslid. Akt 1304. Valöverläggningar i Torekov 2

Akt 1304                                                                                                 2018-09-25

 

 

Valöverläggningar i Torekov 2

 

Lupin här

 

Nu igen.

Varför?

Jo, alla idérösterna om höstens och vinterns Akt-teman är

förvisso räknade, och kontrollräknade minst 2 gånger;

men det råder oenighet kring hur resultatet skall tolkas.

Skall ytterskärsfåglarnas röster, och även flyttfåglarnas, ges lika

högt röstvärde som stannfåglarnas?

Dessa med oss övriga så solidariska varelser.

Fågelbordens glädjespridare.

Rubriken tyder på val, men oaktat förekomsten av tonfisk i Öresund

och Kattegatt, blir det ett annat glädjeämne. Ingen röst på valar.

Men det är ju många som gläds åt hummerfiske och hummerfester.

Fångstarbetet är nu på hög växel.

Första hummern på fiskauktionen kostade inroparen 83.000:-/kg.

En markant ökning från förra årets 47.000:-/kg.

Det har ju förekommit ett antal Hummer-Akter under åren.

Så jag nöjer mig med att här, och nu, påminna om dessa och de nya regler

som gäller för årets fiskafänge efter hummer.

 

 
 
  

Några stränga regler mot hummerfiske i hamnbassängernas

ytvatten har jag inte hittat. Varesig utom eller inom tiden.

Denna avart av fiske har förekommit i någon tidigare Akt.

Ett annat höstnöje som knackar på dörren är firandet av Halloween.

Den 31/10 måste pumporna vara fixade och skurna.

Även huvudkomponenten för detta firande är rikt Akt-dokumenterat.

 

  

 

Hundar däremot har en märklig nöjesdrift.

De fäller folkets lyktstolpar. De av järn

Inte minst nu när höstmörkret närmar sig

Du har kanske saknat stolpen vid Skjulet i Torekov?

Ett offer för hunddrifter.

Dessa har vi hitintills lyckats hålla borta från våra Akter.

 

  

Vi får se i kommande Akter om vi lyckas redovisa någon framröstad drift.

 

PS.

Om du verkligen är intresserad av sillfiske och fångs av tonfisk

kan du kolla upp Akt 1178, den 21/12 2015. Recept på god tonfiskrätt

hittar du i Akt 1180, den 30/12 2015.   

 

 

 Nedan: Lasse Kullenberg vid sin nyfångade tonfisk (bottengarn vid Halland Väderö)

  Alfred Lundin i dörröppningen till sin fiskebod (vänster i bilden).

  Hummertinor, som pga stormen Knud ännu inte satts ut i öppet hav.

 
 

                                                                               DS.

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1303. Valöverläggningar i Torekov 1

Akt 1303                                                                                                 2018-09-16

 

Valöverläggningar i Torekov 1

 

Lupin här

 

Igen.

Varför? Jo, alla idérösterna om höstens och vinterns Akt-teman är

inte räknade.

Framför allt flyttfåglarnas röster, från de som redan flyktat, har

inte kommit fram ännu. Invandrarrösterna är viktiga.  De är många.

Och sedan alla stararna, som dröjer sig kvar.

Har vi väl räknat klart, kommer det en ny flock.

Men strunt samma. De röstar ändå alla på sig själva.

Typ Akt 1202, den 28/5 2016. Och många fler . . . 

 

  . . . Exempelvis 1223-1224 i oktober 2016 och 1039, den 26/9 2013.

I övrigt är det mycket stor spridning inom många intresseområden.

Jag kan i väntan på något slutresultat presentera några områden, som verkar

ligga bra till. Nostalgi vs aktualiteter. 

SSRS - sjösäker- och hamnverksamhet:

 

 

Det finns minst 65 Akter som svarar på "SSRS-klick"

Här några:

  

Röstfiskande områden är de som i tidigare Akter burits upp

av rubriker som "Miljöbyte", "Gluggarnas Torekov",

"Vägskäl", "Hörnor i Torekov".

Här representarde av "Ydrehallshusen" och "Gammelstugan vid Storgatan".

 

 
 
 

Tilläggas kan Akter som: 1052, 1261, 1265, 1266 om Gluggar och Luckor.

Hörnor och Vägskäl kan sökas i Akter som: 1173 och 1167.

Miljöbyte  (delarna XX och XXI) finns i Akterna 1130 och 1134.

Det intressanta med en lucka är att den kan vara en öppning för sikt,

men även en konstruktion, som kan sättas in i luckan för att hindra sikt.

 

Händelser är på gång. Skall det bli luckor eller ånyo en ny lucka i tillfällig lucka?

 

Storgatan och Jungmansgatan.

 

 

 

Ett nyvaket intresse är, som jag vill kalla det, Mardrömmar.

Finns mer eller mindre i nästan alla Akter.

 

  

Vi kan träffas på nytt runt ämnen som "Hummer", "Fåglar", "Hamnen",

"Norra Stranden", "Skjulet-Museet-Flaggmasten-Batterivallen-Lotsstugan",

"Skjulavandring", "Hallands Väderö", "Stormar och istider", Jubileumsår",

"Väderötrafiken" . . . 

Vi syns.  Idéröstningen framlider.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1302. Valöverläggningar på Hallands Väderö

Akt 1302                                                                                                 2018-09-10

 

 

Valöverläggningar på Hallands Väderö

 

Lupin här

 

Jag är på Hallands Väderö för att förhandla.

Det gäller valet.

Vi har inte träffats tidigare i någon Akt.

Jag heter, som ni läste, Lupin.

Som hos alla korpnamnen ligger betoningen på första vokalen.

Som skall vara kort. Liksom andra obetonade vokalen.

Kajak, som exempel, får ju inte bli någonting som folk paddlar runt med.

Logut och Login får ju inte bli till tangenttryckningar på datorbord.

   

Själv vill jag inte bli förväxlas med någon växt.

Exempelvis någon kvävekrävande sandört.

Var kommer jag ifrån?

Vart är jag på väg när jag återvänder hem?

Låt mig kalla svaret för X.

Här några ledtrådar, utan poäng

Väderön har ett antal hamnar.

X har betydligt många fler och större.

  

Väderön har två fyrar.

X har betydligt många fler, framför allt AGA-fyrar.

 

 
 

Väderön har badstränder med såväl sand som sten och klippor

X har fler och längre stränder, med mer varierat underlag.

Sand, kalkflis, kalkklappersten, kalkklippor. Men mer ofta algblomning.

 

 
 

Väderön finns vid Sandhamn ett kafé.

X finns flera.

 

  

Såväl Väderön som X har en unikt och omfattande flora och fauna.

Kan vara orkidéer, fåglar, insekter och örter.

 

  

Fiske efter sill och strömming, inklusive beredning har haft

stor betydelse för såväl Väderön som för X.

De arkeologiska efterlämningarna är påtagliga.

 

 

X har funnits SJ-tåg och finns industritåg.

Väderön kan arbetsdugligt folk få åka fyrhjulsvagn.

 

  

X har ett eget försvar. För närvarande politisk debatt om det är nödvändigt.

Tingstäde fästning är däremot idag ett museum.

Väderön får förlita sig på Torekov, där kanonerna finns.

 

  

X finns konstigheter, naturliga och folkskapade.

Ofta valvinspirerade

Väderön finns förvisso valv och konstiga stenhögar.

Men på X är slika ting dominerande, här och var.

 

 
 

Väljer man en viss resrutt till X kan man få se Blå Jungfrun på nära håll.

Vald resrutt till Väderön kan ge närkontakt med Vingaskär.

 

X ligger i österhavet, Väderön i västerhavet.

Väderön är i sin helhet ett Naturreservat.

X finns ett större antal Naturreservat, större och mindre.

Av X:s yta utgör de 4,3%

Väderön har en areal på c:a 3,4 kvadratkilometer.

X:s areal är 3184 kvadratkilometer, har plats att platsa hela jordens befolkning.

X finns 75000 får (tackor, baggar och lamm).

Väderön inga alls i sommar.


  

Jag kommer från Gotland, Hall-Hangvars Naturreservat.

Här är lösningen på mina bilder.

 

 

Vad gör jag då på Väderön?

Det gäller valet. Vad korparna skall skriva om i höstens och vinterns Akter.

Men alla idéerna är inte sluträknade.

Valförhandlingarna knappast påbörjade

Svaren kommer i samband med nästa Akt.

 

Vi hörs.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se