Korparna på Kallskärslid. Akt 143. Till flydda tider når hans tanke ej med hjärnan.

Korparna på Kallskärslid. Akt 143. Till flydda tider når hans tanke ej med hjärnan.


Bilder: Från Killebergs Kettingfabrik, numera museum.
1. Ässja. 2. Produktkatalog. 3. Punktsvets. 4. Entré.
(Foto: Lugar september 2006)

Akt 143 2006-09-27

Till flydda tider når hans tanke ej med hjärnan.

- Lugin, kommer du ihåg akt 98 (XCVIII, 06-05-31), Treby 3 – 3.
-Tyvärr, Gunin. Lugar och Vångakorparna somnade från fot-
bollsmatchen i division IV på Torevi. Pinsamt.
- Nu har Lugar berättat något ännu pinsammare.
- Förmodar det var i samband med hans besök i Killeberg, för att
på Lindvallen se returmatchen mellan Treby och Torekov. Men 0-3
förlusten för Torekov var väl inte så pinsam, med tanke på lagens
tabellpositioner. Trebyseger var viktigast, så att säga.
- Pinsamheten hade inget med matchen att göra. Det var Lugars be-
teende och ansvarslöshet, mitt under hans whiskyrehabilitering.
- Han var vit, fast svart naturligtvis, det kan jag garantera. Han kan
inte gjort något i fyllan och villan.
- Han blev inbjuden på fika av en kaja, och tackade ja, när han såg
att det var en stor och vid skorsten.
- Det vet jag om, det var ett practical joke av kajan, på uppdrag av
Vångakorparna.
- Det borde han ha insett. Jag tycker det är genant.
- Knappas, något lärde han sig nog av läxan och segern blev här
minst 3-0 till Lugar, faktiskt
- Men att falla rätt ner i en ässja. Tänk om den varit i bruk. Grillad
korp.
- Kajan trodde att Lugar skulle tro att han befann sig i ett bageri och
börja leta bullar, bli tagen på bar gärning, slagen i kedjor och ut-
slängd på backen. Men Lugar såg produktkatalogen och förstod med
en gång hur det förhöll sig. Han tyngde ner påslaget till svetsauto-
maten, vars glödsprut skrämde kajan så till den milda grad att han,
från skorstenskrönet där han suttit och smilat, flög rätt in i evigheten.
- Inte kunde det väl gå så illa?
- Den som sig i leken ger, han får leken tåla. Som Göran Persson
borde sagt.
- Du är grym, tycker jag.
- Sanningen är den, att när Lugar tog sig ut via entréen, hittade han
kajan avsvimmad vid fabriksknuten och stoppade in honom under en
kättingkorg. Bad sedan Vångakorparna att befria honom dagen efter.
Men ok, Lugar var inte helt opåverkad av händelsen.
- Tror du inte? Sugut och Sugin påstod han skrävlat om hur han näpst
Vångakorparna.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 142. Till flydda tider återgår min hjärna mer som tanke.

Korparna på Kallskärslid. Akt 142. Till flydda tider återgår min hjärna mer som tanke.


Bilder: Överst nytaget foto (Gunin september 2006) med Pål Romares gata
(mot Parken i Torekov) och Romare- Kastanjen till vänster i bilden.
Övriga bilder är vykort ur familjealbumet. Äldre upptill och nyare nedåt
i presentationsraden. Bild 4 är Pål Romares gata från Parken, med gamla
skolan och kommunalhuset till vänster. Bild 5 är Väktaregränd. Bild 6 är
slutet av Kattegattsvägen, med f.d. Peterr Bruces hus till vänster. Bruce själv
är med på bild 7, sugandes sin sjömamssnugga I samtliga bilder finns delar
av Kastanjen.

Akt 142 2006-09-26

Till flydda tider återgår min hjärna mer som tanke.

- Kajak, minns du när vi kunde sitta osedda och inkognito i Romare-
kastanjen, mitt emot gamla småskolan i Torekov och kolla folket?
- Visst Sugus. På den tiden var den så hög att vi kunde se in över
hela Parken och även delar av Hotel Kattegatts uteservering.
- Ja, det var tiden det. Gunin påstod att förra året var Kastanjen på
väg att helt försvinna. Men det var väl ett av hans makabra skämt.
Och barnen i småskolan. På den tiden var barn gulliga och välupp-
fostrde.
- Ja, då fanns varken mopeder eller mobiltelefoner.
- Men en rullebör med järnring på hjulet kunde åstadkomma mycket
väsen mot kullerstenarna.
- Tyst med dig. Jag minns bara vår tids stora bristvara, tystnaden.
- Vad sa du?
- Tyst med dig.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 141. Vi går mot hårdare och tuffare tider.

Korparna på Kallskärslid. Akt 141. Vi går mot hårdare och tuffare tider.


Bilder: 1.Ålakråka (skarv) utanför vågbrytaren till Torekovs hamn.
2. och 3. Stora M av Husqvarna besöker hamnen i Torekov.
(Foto: Gunin september 2006)

Akt 141 2006-09-26

Vi går mot hårdare och tuffare tider

- Gunin, vi har ju talat om att förklara krig. Men detta såg ju ruggigt
ut.
- Förvisso Lugin. Nu var det ju inget slagskepp vi såg, endast en f.d.
marin farkost, en mindre sådan, som byggts om för dykarverksam-
het. Och krig är ruggigt. Du måste välja.
- Men ett krig mot ålakråkorna behöver väl inte kräva stora marina
insatser? Det räcker nog med lite dynamit, en hagelbössa eller i


värsta fall en älgstudsare.
- Vad har du emot ålakråkorna?
- Mängd, orsak och verkan.
- Förklaring.
- Deras kraftiga ökning har du ju sett. Inte minst deras avföring.
Jag tror dessutom de kommer att omöjliggöra vår framtida möj-
lighet till Sugus fantastiska musselsoppa, efter musselEllas recept.
- Förklaring.
- Det har skett en blixtsnabb evolution hos blåmusslorna, som inne-
bär att skalen blivit betydligt tjockare de senaste 15 åren. Det tyder
på en ny fiende i deras livsmiljö, som de anpassar sig till. Jag tror det
är ålakråkorna. Får de hålla på kan vi inte öppna musslor om något år.
- Du tror. Du vet inte. Jag har också läst ”Science 060811”. Deras
forsningsresultat gällde musslor utefter USA:s östkust. Fienden är
två krabbarter, en från Asien och en från Europa.
- Jag tror på ålakråkorna.
- Varför tror du Stora M, båten med dykare, seglar runt i våra vatten?
- De, som andra sportdykare, letar nog efter gamla vrak.
- Icke. De tar prover på blåmusslor runt Hallands Väderö. Musslorna
här visar inga tecken på tjockskalsevolution.
- Leve musselsoppan.
- Borde du inte be ålakråkorna om ursäkt, för blotta misstanken?
- Möjligen om de städar bort sin äckliga guano, ty om den kommer
i vattnet kan förgifta våra blåmusslor.
- Märklig logik.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 140. Inte överens på en enda punkt, ens vid en enslinjepunkt.

Korparna på Kallskärslid. Akt 140. Inte överens på en enda punkt, ens vid en enslinjepunkt.


Bild: Enslinjestolpe för telekabel till Hallands Väderö, från Torekov.
(Foto: Gunin september 2006)

Akt 140 2006-09-25

Inte överens på en enda punkt, ens vid en enslinjepunkt.

- Gunin, de är inga stjärnor, stararna.
- Lugin, jag tror det ligger i deras gener. Som vi konstaterade i förra
akten är stararna linjebundna vid sittande samvaro.
- Du lyckades inte övertyga dem om fördelarna med sfäriska konstel-
lationer vid stor samtalsnärvaro?
- På intet sätt. Jag försökte med cirkulär formation med hjälp av en
av ensmarkeringarna, som anger läget av telekabeln mellan Torekov
och Hallands Väderö, via Vinga skär.
- Den som finns nära morgonbadsbryggan, förmodar jag.
- Just den. Jag bad stararna sätta sig på den cirkulära tavlan i stället
för på stolpstagen och kontrollera om de inte hörde varandra bättre
då.
- Borde inte vara några problem.
- Du anar inte. Övre svepet gick snabbt. Och lite till. Sedan var det
stopp. Det blev rena tångävjamentaliteten. ”Varför skall han eller
hon sitta högre upp än vad jag kommer åt att göra”, pep alla i näbben
på varandra.
- Ja. ja. Jag vet hur starar kan låta.
- Men försöket gav mig nog ett svar på varför stararna i flockflykt
beter sig så konstigt.
- Du menar att flocken hela tiden gör ändringsriktningar i tvära kast
som verkar sakna logisk motivering?
- Ja. Jag tror att alla stararna på en och samma gång försöker komma
i flockens ledarposition. Alla vill bli ledare.
- Och du menar, att ingen lyckas, därför att flocken som sådan inte
vill ha någon ledare.
- Ja, jag tror det är så. Fast å andra sidan har jag nyligen lyssnat på
folkets radio, på Margot Wallström och, vad hon nu heter, LO-kvinnan Wanja, någonting
- Vi lever i en roterande värld, skulle Hugin, på sin tid, sagt.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 139. Linje lusta eller föga lustiga linjer.

Korparna på Kallskärslid. Akt 139. Linje lusta eller föga lustiga linjer.


Bilder: Raka led i Torekov, både gällande parkerade motorcyklar som
vilande starar. (Foto: Lugin och Gunin september 2006)

Akt 139 2006-09-21

Linje lusta eller föga lustiga linjer

- Gunin, varför denna höger-vänster-skala?
- Lugin, ett enkelt sätt att beskriva folkets politiska ideoligier.
Radikalt åt vänster, konservativt åt höger.
- Jo, men i många andra sammanhang. Flög igår över Torekov
och såg följande, enligt bilderna ovan, föga romantiska linjebyg-
gande. En motorcykelkaravan, stora fina Gold Wings och några
enklare Yamaha, parkerade på nya hamnplanen. Fina MC till
höger, de något enklare till vänster.
- Eller tvärtom, beroende på från vilket håll raden beskådades.
- Det är raden i sig sin förbryllar. Såg sedan starar som satt upp-
radade på strandklipporna. Ett långt led från vänster till höger.
- Eller tvärtom, beroende på från vilket håll raden beskådades.
- Det är raden i sig som förbryllar. Vi sätter ju oss aldrig så. Det
är obekvämt vid samråd. Bättre är att sitta runt i en trädkrona, en
sorts sfärisk formering. Varför i en lång rad?
- Rädsla och osäkerhet.
- Hurså?
- Jag har frågat en flock starar varför de satt i rader, på stenklippor,
telefontrådar eller olika maststag. Det var på grund av deras olik-
tänkande. Folket har stulit beteendet av samma skäl.
- Förklara stararnas teori.
- Jag bad dem flytta över från stagen till positionsmastens runda
tavla. Att sätta sig i cirklar. Lättare att talas vid. Men det fungerade
inte menade de. Den mest högervridne skulle ju bli närmsta granne
med den mest vänstervridne. Och sådant samsnackande skulle kunna
väcka misstankar.
- Motorcykelraden då?
- Låt samtliga MC bilda en cirkel med förarna intimt och gemytligt
samlade i centrum.
- Det borde gå. Alla har ju här samma ideologi, cirklande – vitsigt
va? – kring MC-frågor.
- Men motorcyklarna då. Den finaste kommer att stå jämte den
enklaste. Jämställdhetsfrågan tränger på.
- Hujeda mig, tänk om ideologierna vore döda.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 138. Byggnadskultur eller riskfylld otur.

Korparna på Kallskärslid. Akt 138. Byggnadskultur eller riskfylld otur.


Bild: Ur Nordvästra Skånes Tidningar/HD (Barbro Hallin)

Akt 138 2006-09-20

Byggnadskultur eller riskfylld otur?

- Gunin, dags att se om sitt bo inför vintern.
- Lugin, har Lugar tjatat på dig också?
- Ja, han besökte Hovdala Slott utanför Hässleholm, på väg från ett
besök på Vångaberget, och hamnade mitt i folkets Bodagar.
- Det blev gammalt hantverk och byggnadskultur i stället för släkt-
forskning. Har spanat in lite på SVT:s ”Se om ditt hus”-program.
Verkligen intressant.
- Lugar blev eld och lågor. Han vill göra en ”Se om ditt bo”-variant.
Han har snackat med några fågelarter för att få flykt över idéerna.
- Har han lyckats få gehör?
- Jag vet bara att han kom i konflikt med gråsparvar och starar. De
var ju tidigare upprörda över boskatterna. De hade dock lugnat ner
sig nu när ett regimskifte kan tänkas mildra skatterna, då Lugar dök
upp om.
- Vad hände?
- Lugar beskrev hur fint det skulle kunna bli om de gamla plåttaken
och trasiga tegeltaken, som de nu bor under, blev utbytta mot snygga
och varma halm- eller vasstak.
- Och det gick inte hem?
- Lugar blev förevisad en bild med en halmtakläggare ur NST.
- Då förstår jag deras tvekan. Höjda taxeringsvärden och brandför-
säkringspremier.
- Du, skåda bilden. Inget utrymme under halmen. Och om så vore
möjligt, skulle det bli ett liv med kniven på strupen.
- Du tycks leva ett pirat- eller skarprättarinspirerat liv. Ett omlagt
halmtak håller för minst fyra gråsparvsgenerationer.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 137. Den som gräver en grop ...

Korparna på Kallskärslid. Akt 137. Den som gräver en grop ...


Bider: 1. Vindflöjel med kajor på Sjöfartsmuseets mast i Torekov.
2. Masten enligt äldre vykort. Vindflöjeln vid röda ringen.
3. Besök i Torekovs hamn av ”Tre hjärtan” från Halmstad.
Foto: Gunin september 2006

Akt 137 2006-09-14

Den som gräver en grop ...

- Gunin, alla dessa intrång ...
- Lugin, lugn. Vi beslöt redan i akt 113 att Suguts och Sugins
semesterupplevelser med Vångakorparna inte skulle upp till allmän
belysning.
- Jag menar datorintrång. Enligt Login, har det konstaterats att Nuder
haft oväntat intrång i sin dator. Först av en blåmes och sedan av en
rödhake.
- Vet Login vad de letade efter?
- Aningsmässigt. Blåmesen sökte underlag för att skandalisera röd-
hakarna på grund av stora skatteskulder. Rödhakarna sökte å sin sida
finna underlag för att blåmesarna försökt muta Nuderklanen för att
få lägre boendeskatt för sina holkar.
- Lyckat?
- Nej, de hittade bara en massa krafs om folkets många missuppfatt-
ningar inom faunan.
- Intressant i sig. Något intressant?
- Exempelvis att ost inte lockar möss. Det skall vara sötsaker i
fällorna.
- Dessa grymma människor. Mer smaskigheter?
- Vargen ylar inte mot månen utan av sociala skäl. Elefanter är inte
rädda för möss. Men ofta för grisar. Katter kan vid tidig övning lära
sig simma och leka i vatten medan delfiner är inte speciellt smarta,
deras hjärnor är mest vävnad för temperaturreglering. Hajar sover,
men med öppna ögon. Pingviner trillar inte omkull när de tittar på
flygande fåglar.
- Ryktet om kajornas intrång i vår dator, vad rörde det sig om?
- Som vi tidigare berättat flyger de ut och sover här på Hallands
Väderö. De sökte finna sätt att lifta ut hit, misstänkte vi hade en
transportskuta då de såg ”Tre hjärtan av Halmstad” i Torekovs
hamn. Men Login såg det klumpiga försöket av ungkajorna och
lurade dem totalt.
- Vad hände då?
- Jo, kajorna samlades krig skeppet som är vindflöjel på museets
signalmast. Där satt de och väntade på avfärd.
- Då kan vi avsluta akten som en saga: ”Om de inte insett sitt miss-
tag så sitter de där än i dag”.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 135. Släkten är värst.

Korparna på Kallskärslid. Akt 135. Släkten är värst.


Bider: Foto: Gunin september 2006


Akt 135 2006-09-08

Släkten är värst

- Gunin, vet du att Lugar varit med Logut på Hovs Hallar för att komplettera sin släktforskning?
- Ryktesvis ja, Lugin. Lugar behövde dessutom lite luftombyte.
- Tog han så illa vid sig av whiskysnacket?
- Ungefär som moster Ella.
- Överreaktion på smusselElla?
- Ja, du vet hur liberaler är, när ryktet om ohederlighet ligger latent.
- Ingen skugga över Ella, korparnas egen Marit Paulsen.
- Har Lugar berättat något från Hovs Hallar, detta fantastiska post-
glaciala abrasionsområde vid Hallandsåsens språng ut i Kattegatt.
- Han kommer med några bilder framöver. Intressantast var att han
träffade en själsfrände vad gäller släktforskning. En falk vid namn
Tico. Han var där för att forska om sina farföräldrar, Rustico och
Biarmi, som vi berättade om i akt XII (12). Han kommer från Skott-
land, har besökt Island och är på väg till Turkiet, efter ett besök här
på Hallands Väderö, farföräldrarnas asylplats.
- Skall bli trevligt att få träffa honom och snacka lite Skottland.
- Inte om Lugar lyssnar.
Tico, var lite betänksam över ting han sett. Ett bergsparti vid Hovs
Hallar där folk lagt sten på klipphyllor, för att likna ägg. En husga-
vel med en siluett av en vråk som angriper en albatross.
- Menar han att det är falsk marknadsföring?
- I stil med falsk anka.
- Dessa grymma rovfåglar.
- På tal om rov, var smusselEllas receptåtkomst ett datorintrång?
- Det har funnits bättre säkerhet. Har du läst Lugars berättelse från
1400-talet, när våra förfäder tjänstgjorde på en borg som vaktades
av ett lejon.
- Ja, jag har läst om denna Lejonborg.

-
Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 135. Mozzarella eller moster Ella?

Korparna på Kallskärslid. Akt 135. Mozzarella eller moster Ella?


Bider: Tacka med lamm på Torke Mal
(Foto: Gunin september 2006)

Akt 135 2006-09-04

Mozzarella eller moster Ella?

- Gunin, vet du varför folket mjölkar sina bufflar?
- Beaktande, Lugin, din bisarra humor, misstänker jag du menar att
de försöka lista ut vad deras politiker har att komma med inför valet.
- Jag tar om det. Vet du varför folket mjölkar sina tackor?
- Ja. För att få mjölk till dilammen, som inte själv kan dia utan hjälp
av nappflaska.
- Möjligen ett halvt rätt. Jag tar om ...
- Behövs inte. Jag läser dina tankar. Du är ute efter fetaost.
- Ett helt rätt. Bufflarna då?
- Ja, ja. Mozzarella.
- Vadå, mossan Ella?
- Mozzarella. Ost på buffelmjölk.
- Självklart.
- Vad är de ute efter egentligen?
- Associationen till mossan Ella. Du fattade vinken.
- Klarar du den här? Vad hette författaren Emil Zolas bror, han som
var ystmästare?
- Du, den var gammal. Gorgon Zola.
- Vadan detta med mossan Ella? Avser du moster Ella?
- Ja. Hon var ju som en mor för oss när mamma Sugus var i Norge.
- Det vattnas om näbben. Det var hon som fixade receptet till Sugus
musselgryta.
- Allt sedan dess fick hon finna sig i att bli kallad MusselElla.
- Var det inte SmusselElla, efter sättet på vilket hon kom över
receptet?
- Passa dej, din buffel.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se