Korparna på Kallskärslid. Akt 1328. HAIKU X - ur ett EU-perspektiv

Akt 1328                                                                                                 2019-05-27

  

HAIKU X  - Ur ett EU-perspektiv

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239, 1277, 1281 och 1294.

(HAIKU-Akterna I -IX)

 

 

Urus, nu sitter ungkorparna och summerar EU-valet . . . 

– Säkert Urun, om hur det kan påverka exempelvis flyttfåglarna . . .

– Kan ett folkligt val påverka rörligheten bland oss fåglar?

– Kanske indirekt via rubbningar i klimatet . . .

– Alltid motvind . . .

– Medan de andra funderar och grunnar så bidrar vi med denna Akt . . .

– En blandning av HAIKU, citat och en limerick . . .

– Vi låter andra tänkare tänka till . . .

– Var och en efter förmåga och egoism . . .

 

 
 

 

– Visst, med var fågel sjunger efter sin näbb . . .

– På sången känner man fågeln . . .

– Det vete fåglarna . . .

– Hen är kanske varken fågel eller fisk . . .

– Vad vi vet är att Morgodoppsbryggan renoverades för 25 år sedan.

– Vad vi också vet är att Login och Logut kommer att fortsätta med

    Akter om Guide till HALLANDS VÄDERÖ.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1327. Guide till Hallands Väderö XV Vandring med GPS på Väderön

Akt 1327                                                                                                 2019-05-15

  

Guide till Hallands Väderö XV.

Vandring med GPS och RUTOR.

  Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1284,

   1287, 1295, 1323, 1324, 1325 och 1326.

 

Login, nuär vi tillbaka norröver på Hallands Väderö . . .

– Jo Logut,mer preciserat i Tångakärret . . .

 

 

– Jo, i detta område finns några av "GPS-kändisana", nämligen Stora Asken

    och Badkarslinden . . .

– De får bli  RUTA 1  och RUTA 2  . . .

– Tyvärr har vi inga tidigare Akter att jämföra med . . .

– Det blir bilder från SHVNs aprilvandring i år, 21/4 . . .

– Gott nog så . . .

 
 
 

– Som sagts ovan, inga tidigare Akter . . .

– Men vi har en massa tidigare Akter om björkar på Hallands Väderö . . .

– Såväl (1) Guide till Hallands Väderö som (2) Väderöboken är sparsamma

   med att framhålla björken . . .

– Inga GPS . . .

– Som vi anat i tidigare Akter verkar björken hatad och satt under utrotning . . .

– Men vi gillar björkar och bildar egna RUTOR, 21 - 23 . . .

– Upp till var och en att besöka Väderön och forska vidare  . . .

– RUTA 21 går inte att missa om angöringen sker via Sandhamnsbryggan . . .

– RUTA 22 syns redan från båten när Släppekistan rundas . . .

– Delar av RUTA 23 anar du redan när du passerar Vrenen och skådar mot Kohallen . . .

 

 
 
 

– Det är en kamp mellan arterna, även om inte folkets vedhunger bidrar . . .

– Det är kamp om rangordning och uppskattning . . .

– Eken är kronan, sedan boken, linden, tallen, alen och sist björken . . .

 

 

 

– Härnästkommande?

– Vi får väl dra oss något sydvästvart . . .

– Mot Ravnahult och Nörre skog . . .

– Där finns bl a Äldsta eken, Grövsta eken och Soldatboken . . .

– Fram till Akt XVI kan du ägna åt repetition, tidigare Akter . . .

 – Eller skåda framåt via trädkapitlet i Församlingens hemsida . . .

http://www.ashallsgarden.se/vxkraft/hallandsvadero/trad.pdf
 

 

vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1326. Guide till Hallands Väderö XIV Vandring med GPS på Väderön

Akt 1326                                                                                                 2019-05-08

  

Guide till Hallands Väderö XIV.

Vandring med GPS och RUTOR.

  Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1284,

   1287, 1295, 1323, 1324 och  1325.

 

Logut, tid för nästa par av RUTOR kring Guide till Hallands Väderö . . .

– Jo Login,men på SHVNs GPS-resa till Väderön den 21/4  fick inte alla

    de berörda trädkändisarna besök och beskådande . . .

– Det måste vi på något sätt förhålla oss till . . .

– Ok, vi följer vårt schema och vinklar in nytagna  bilder efterhand som

    det låter sig göras . . .

– Ok, några är ju dessutom inte i skick att bli förevigade i nutid . . .

– Vi väljer två närliggande, som dessutom upplevt sina ståtligaste dagar . . .

– Visst, Kappelhamnskärret och Ulagapskärret ligger ju nästintill nästgårds . . .

– Du må ge dig ut bland alla björnbärssnåren i Kappelhamnskärret . . .

 

 
 

 

– Så ger du dig ut på spångarna i det sumpiga Ulagapskärret . . .

 

 

 
 

– Vi har ju varit i dessa intressanta tassemarker i fler Akter än de angivna . . .

– Men då har det berört andra arter av biotopälskare . . .

– Visst, liljor och andra vackert blommande örter, grodor, ödlor, insekter,

    fjärilar och sländor, fåglar, björnbär, mossa, lavor, svampar . . .

– Vi kommer nog åter tillbaka när vi skall beundra alar och bokar . . .

– Kanske även björkar och olika arter i slybestånden . . .

– Men i nästa GPS-Akt tror jag vi drar oss norröver igen.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se