Korparna på Kallskärslid. Akt 498. FRA och "svartskallar".


Akt 498                                                                        2008-07-28

  

FRA och "svartskallar"

  

- Som ett brev på posten, Logut.

- Som ett e-post på datorn menar du väl, Login?

- Det var ett nostalgiskt talesätt. Allt beroende på att Gunin släppt lös en massa

småfåglar på nätet, i hans Akter. Koltrastar och talgoxar, bland andra. I dag, i

föregående Akt, visade Merula upp sig med en kålfjäril i näbben, som mat till

sina ungar. I en tidigare Akt syns en talgoxe mata en av sina ungar med en fjä-

rilslarv, en  - om den fått leva - som blivit en nässelfjäril. Nu är deras organi-

sation, FRA, vansinnig och kallar oss korpar och koltrastarna för "svartskallar"

och förrädare.

- Det är klart, en sådan tidig vår som i år hinner småfåglarna med flera kullar

och det krävs mat i mängder. Det måste fjärilarna inse och acceptera, leva upp

till sin roll i näringskedjan.

- De menar, enligt FRA, Fjärilarnas Rätt till Amnesti, att det enbart är fjorårs-

larver som är tillåten föda. Inga årslarver och absolut inga levande fjärilar.

- Den rätten, att fånga mat som innebär begränsningar, lär bli föremål för

protester.

- Ja, jag tycker du skall avlyssna fåglarna, gärna lite i smyg, så de inte anar

argan list. Och avlyssna även fjärilarna så de inte sprider världen över att vi är

någon sorts "svartskallar".

- Bandet går!

-Skämtare där.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 497. Merula ingriper på nytt med nytt.Akt 497                                                                        2008-07-28

  

Merula på nytt med nytt

  

- Mitt fjäsk påverkade Gunin. Tydligen är han antingen en vänlig eller en

lättmanipulerad kompis. Vad jag vill, är bara att visa upp min hona och mitt

idoga arbete att samla mat till vår nya kull, som vi visade upp i Akt 495

Ungarna växer till sig, alla fyra, så det bara ryker om fjädrarna. Kanske jag kan

få återkomma vid tillfället när de står i begrepp att lämna boetVi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 496. Jr griper in


Akt 496                                                                        2008-07-23

  

Junior griper in

  

- Mitt namn är Phoenicurus Jr. Ni minns mig från den 13/7. Bild 3 i Akt 492.

På den bilden väntade jag på mat från min pappa Rödstjärten. Gunin lovade att

så fort jag kunde flyga och äta själv så skulle jag få en egen Akt. Jag klarade

min examen, så här har ni mig. Jag ville ha en fin bakgrund till min bild, så för

att fjäska för Gunin, valde jag "Emils hodda", på Heden söder om Torekov.

"Gamla Emils hodda" - "Kajutan" - var ju på något sätt upprinnelsen till

Gunins tillkomst, enligt en tidigare Akt, Akt 266, 11/4 07, har det berättats

mig. Att Gunin hade bekymmer med skärpan var ju inte mitt fel. Bra i alla fall

att jag inte kan bli beskylld för stöld av min och Gunins bakgrund.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 495. Merula griper in.
Akt 495                                                                        2008-07-18

  

Merkula griper in

  

- Mitt namn är Merula. Jag är koltrast och nästan lika helsvart som mina

vänner korparna. Min frus förtjänster ligger på ett djupare plan än i fjäder-

dräkten. Jag vill tacka Gunin, Lugin, Kajak och de andra korparna för att vi

på ett förtjänstfullt sätt har fått vara med i många Akter under åren. Jag minns

framför allt Akt 461 från den 6/4 och Akt 466 från den 20/4. Sedan min fru

och jag "kom i gång" under mars-april är vi nu inne på årets andra kull. I

dagarna, den 17 juli, kläcktes fyra käcka och hungriga ungar. Min fru vakar

fortfarande över dem, i regn och blåst, medan jag har börjat att transporter

föda till den växande familjen; en jäktig men trivsam tillvaro.


PS.   Jag tycker min gula näbb ger mig, i förhållande till korparna, lite av en

kungligt glans. För att inte tala om detta näbbs sångförmåga.   DS.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 494. Röde Orm griper in?Akt 494                                                                        2008-07-18

  

Röde Orm griper in?

  

- Gunin, det verkar lite oroande.

- Fatta det lugn Lugin, det var ju bara några fredliga pensionärer.

- Nu är det varken molnen över vår Ö eller, som någon trodde, en invasion av

vikingar som oror mig. Jag har läst "Röde Orm". Att det skulle bli en upprep-

ning av vikingahövdingen Kroks fårfrossa på Väderön, efter fårstölder hos

Röde Orm, på fader Tostes gård på Kullaberg, var alltför osannolikt. Fugin

skulle ha förvarnat oss.

- Han gjorde så. Men i ärlighetens namn talade han om ett det var ett gäng öl-

pimplande och glada danska pensionärer som utgjorde invasionshotet.

- Min oro gäller beslutet att låta andra fåglar fritt komma till tals i vår blogg.

Du läste hur Passer Montanus for ut över oss i förra Akten. Skändade vårt

hem.

- Vi har förvisso talat väl om pilfinkarna i många av våra Akter. Enbart väl.

Men jag vet att Lugar, när han var på det humöret, missfirmade några pilfinkar

genom att benämna dem "pjodor" och "grållingar". Opassande för Passer.

- Ok, vi får väl leva med ris och ros i våra rishögar till bon.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 493. Pilfinken griper in.


Akt 493                                                                        2008-07-18

  

Pilfinken griper in

  

- Mitt namn är Montanus. Passer Montanus. De där storkraxiga korparna

verkar inte tro att vi småfåglar kan åstadkomma någonting. Verkar inte ta

oss på allvar. Men vi är idoga. Vi är grannlaga i arbetet med att finna bra

boplatser. Vi är noga med att inreda våra reden med miljövänligt material.

Inte den typ av veritabla rishögar som kännetecknar korparnas nästen. Vi

ägnar omsorg åt ruvningsunderlaget. Det blir många flygningar in och ut

ur ungkammaren. Men vi flyger energisnålt och med förnyelsebara bränslen,

som enbart orsakar små mängder luftföroreningar av typ koldioxid. Vi är

dessutom glada och samarbetsvilliga samt anses uppvisa mycket stor social

kompetens. Vi är måna om arten och internt samarbetsvilliga. Jag vill

verkligen rekommendera oss.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 492. "Gripen" griper in.


Foto: Gunin  (Juni-juli 2008)


Akt 492                                                                        2008-07-13

  

"Gripen" griper in

  

- Lugin, det är inte utan att jag lider.

- Gunin, är det en sorts sympati med tiden?

- Jag vet inte om "tiden läker alla sår", vilket några av folkets kvasipsykologer

plägar hävda. Men om det är så, lider jag under tiden.

- Vad är värst?

- Mycket är i sin ordning. Många av våra småfågelvänner är högeligen alerta.

Full aktivitet för arternas fortbestånd. Koltrastarna och pilfinkarna jag har talat

med är inne på sommarens andra kull. Talgoxar och rödstjärtar är i slutfasen av

första kullen. God tillgång på mat rapporterades.

- Men lidandet då?

- När jag såg ett ingripande från "Gripen", utanför heden söder om Torekov,

önskade jag att en liknande snabb hjälp kunde komma fler, med andra prob-

lem, till nytta.

- Jag förmodar du tänker på svårare problem än havererade segeljullar?

- Framförallt ejderstammen, som halverats vid Östersjökusterna.

- Jag tycker det ser magert ut även i våra fågelmarker, om jag får kalla havet

och våra kustvatten så.

- Orsaken kan vara brist på bra vinterföda eller att blåmusslorna blivit oaptit-

liga. Folkets forskare gissar på ett laxvirus vid namn M74. Sedan har vi korall-

reven, bostad för 4000 fiskarter, som riskerar att utplånas.

- Det har jag hört talas om. Syndabocken är klimatförändringarna, för hög vat-

tentemperatur på grund av den onormala koldioxidnivån i atmosfären.

- Hur förklarar du att de franska ostronen håller på att ta slut?

- "Operakällaren". Ursäkta mitt plumpa skämt. Du menar, förstår jag, att de

dör redan på bankarna. Jag har fått information om att det i huvudsak är första-

års-ostronen som avlider. Kan vara som korallerna eller möjligen ett virus.

- Vad gör vi? Det kan knappast vara Sjöräddningens bord.

- "Bingo-Lotto" sponsrar även WWF. Den organisationen får vi förlita oss på.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se