Korparna på Kallskärslid. Akt 1268. Månne en världskändis i Torekov

Akt 1268                                                                                                 2017-11-15

  

Månne en världskändis i Torekov

 

Övervakningskameran här.

S:ta Toras sten kom med inlandsisen för många år sedan

och är omtalad i legender samt ett populär lekobjekt.

Flyttblocket har i akt av sitt iögonfallande läge blivit något

mer än ett lokalt linslus.

Väldokumenterat vykortsobjekt som framgåt av många Akter.

 

 Jfr. Akter som 941 (7/9 2012) och 581 (3/8 2009)

  

Morgondoppsbryggan, Badbryggan, kom med turismen och har vuxit

till sig i styrka och berömmelse under sin över 90-åriga tillvaro.

Berömmelsen kommer att öka.

Badbryggan spelade nämligen i somras en huvudroll under filmatise-

ringen av "Solsidan", en långfilm byggd på en gillad TV-serie.

Filmen, som har premiär den 1/12, kommer att ses av hela svenska folket,

varefter Badbryggan också måste anses bli kändis i hela Sverige.

Efter filmens förväntade framgångar i ett antal av världens finaste och mest

inflytelserika filmgalor, exempelvis Oscar, Berlin, Cannes, Venedig, Paris,

Thesalonika, Chamonix, Moskva, Guldbaggen, MTV, African Movie Award,

San Sebastian, blir Badbryggan med all säkerhet kändis i hela världen.

Badbryggan går således om självaste Lotsstugan, som tappat i vidare kändis-

skap alltsedan lotshjälpen åt segelfartyg runt Bjärekusten upphörde.

Än leder dock Lotsstugan PR- & vykortsligan, med snudd på Sverige-rekord.

Rekordpretendent även som Akt-medverkare, som Akt 886, den 12/3 2012. 

Men nu gäller det Morgondoppsbryggan

Badbryggan, från 20-talets plankspång till dagens i betong,

vill jag visa här i ett utvecklingsscenario inför det förväntade

kändisskapet.

Bilderna som kommer i agendaföljd är inlånade från tidigare Akter.

Antalet bilder som inte lånats in är än fler. Bara att söka och leta.

 

 
  

En paus i bildstudierna.

Namnet är  i dag Morgondoppsbryggan, efter de tidigare beskrivna

badritualerna, ceremonierna, i slitna vita badrockar och träbonnar

samt med eller utan frallepåsar från Rantzows, Parkis eller Rapps.

Ett morgondopp.

Badande under andra dygnstider har måhända avvikande namn som:

 Bryggan, Badbryggan, S:ta Torabryggan, Mir á mar (Mirama)-

 bryggan,  Långbryggan, Morgonbryggan Faxes brygga.

Kanske fler.

På bilderna nedan syns en trappa på halva vägen ut.

Vissa barn använde namn som korta- alternativt långa bryggan.

Trappan försvann vid renoveringar på 50- 60-talen.

Under 50-talet fanns badflottar, sponsrade av olika badgäster i byn.

Faxe, Åhmansson, Falk m.fl.

 

 
 

Ibland är det svårt att avgöra om folkets jubel avser solnedgången

eller uppmärksamheten kring de som badar på Morgondoppsbryggan,

så här kvällstid.

Kanske en kombination.

  

Jag får väl omsider kolla upp vart en eventuell berömmelse leder.

 

  

Du som vill leta fler och mer om badbryggor får här några tips om adekvata Akter.

 

Morgondoppsbryggan:

1258, 1235, 1233, 1129, 1126, 1111, 1105, 1028, 995, 863, 851, 750, 745,

 677, 667, 665, 664, 625, 583, 580, 578, 403, 272, 118

 

De övriga fem badbryggorna, mellan det södra respektive norra

naturvårdsområdet återkommer jag till.

Ydrehallsbryggan, Klockan, Östra (Norra) Piren, Södra (Lilla)

Sandstopparen, Norra (Stora) Sandstopparen

och Campingbryggan i Baaveln.                        

                                                                        Filmen har smygpremiär över hela landet 27/11

Föregripande tips-Akter:

Ydrehall 750, Klockan 500, 863 och 1129, Sandstopparna 1111,  Ett antal bryggor 867

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1267. Ett fall av återfall i Torekov

Akt 1267                                                                                                 2017-11-07

  

Ett fall av återfall i Torekov

  

Login, medan de övriga korparna gaggar om vem som

    har mest hål i huvudet kan vi plocka upp en idé, som vi

    hålat ut, enligt Akt 1242 den 6/3 2017 . . .

Logut, du tänker på krönikor, på Akt 1238 den 10/2 2017 . . .

– Ja, den då tänkta tanken att tänka tillbaka . . .

– Till november, flydda jubelårs, återgår vi nu som lovats . . .

– Kanske, kanske inte, kanske ett enkelt återfall . . .

– I november, för 60 år sedan, var Slättarödsvägen på banan . . .

 

  

– Samma år var det taklagsfest för nya skolan, Sandlyckeskolan,

    och stridbara diskussioner ekade runt om vad de Gamla skolorna

    skulle möta för öden och äventyr efter lärdomstiden . . .

 

    

– Tidigare elever kunde drömma sig tillbaka till goda skolår,

    för 95 respektive 88 år sedan, med en skola centralt i byn . . .

 

 
 

– I november 1962 klarnade idéerna kring Gamla folkskolan vi Parken . . .

– För 55 år sedan . . .

– Idag föreningslokal, en för byn viktig tillgång . . . 

 

  Ny framstöt om restaurering av 1700-talsskola i Torekov

  

– Om de många åren, med de många omhändertagandeidéerna

    lär vi återkomma till . . . 

– Vad vi däremot Aktat mycket om är verksamheter kring och

    med Kyrkorna, de gamla såväl som den senaste . . .

– För 35 år sedan, 1982, noterade NST följande . . .

 

  

Kyrkans, Församlingens, ansvar omfamnar även Hallands Väderö . . .

– Inkluderande de viktigaste byggnaderna . . .

– Som vi Aktat om under senare år har såväl Fyren med personalbostäder

    som Skogvaktargården renoverats . . .

– För 25 år sedan hittade vi detta meddelande i NST . . .

– Tiden läker alla sår . . .

 

  

– November, månad för tankar, tankar att tänka på

    att hitta ett bra ide för stundande vinters dvala . . .

– Det närmsta vi fann var en notis i NST den 13/11 1992 . . .

– Blott för 25 år sedan . . .

– Ja, Törnrosa sov i 1000 år . . .

– Som många av våra Akter om Hamnen visar är det numera

    livligt liv i hamnområdet, dag som nästan natt . . .

– Problematiken kring områdets bilparkering är fortfarande

    problematisk . . .

 

 Om bodar: Akt 1175 (5/12 2015)
 

– För 25 år sedan, kanske något tidigare, var det hajbalajban

    om ett garagebygge i utkantan av byn, på utkanten på tomten . . .

– En notis med nära anknytning till Akt 1261, den 14/9 2017 . . .

– Garaget är borta . . .

– Grannkonflikten likaså?

– Möjligen . . .

– Vadå möjligen . . .

–Att vi återkommer med fler ostrukturerade kröniker.

 

 

– Omhändertagandeidéerna du nämnde ovan . . .

– Ja, vad avser Gamla Folkskolan, så var det i och utanför

    världspressen, efter undervisningens upphörande 1957,

    mycket om och men kring vad skolan skulle nyttjas till . . .

– Statussommarbostad, komministerbostad, församlingshem . . .

– Lite kring detta skymtade till i Akt 796, den 21/6 2011 . . .

– Ja, folket i Torekov och några tidningsskribenter ville ju så

    gärna att det var, som framgår av artikel ovan, en 1700-talsbyggnad . . .

– Med några ytterligare artiklar vill vi närma oss en sannolikare sanning . . .

– Att det förvisso uppfördes en skolbyggnad på platsen 1769, men den

    nuvarande byggnaden uppfördes på samma plats 1840 . . .

– Faktiskt två år innan Folkskoleförordningen kom till . . .

– Men likväl, skolan är över 175 . . .

– Men likväl, förekommandet till trots,vi återkommer . . .

 

 
 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1266. Gluggarnas Torekov - hål i huvudet?

Akt 1266                                                                                                 2017-11-02

 

 

Gluggarnas Torekov - hål i huvudet?

 

Marin, vad håller de på med . . . .

Kajak, du menar Gunin och de andra ungkorparna . . .

– Ja, detta med gluggar och luckor i bebyggelsen . . .

– Medstämmer, har ju alltid varit ett naturligt inslag bland

boendeelementen . . .

– Vi kan visa på en bland många . . .

– Du menar gluggen som tillät utsikt från Frennegatan

mot Hamnplanen . . .

- Och vise versa . . 

– Ja, nästan under 100 år . . .

– Skjulet har ju "alltid" funnits . . .

–Och Hamnmagasinet kom till 1873 . . .

Miramar-byggnaderna uppfördes 1917-18 . . .

– Vi visar några bilder . . .

– I väntan på ungkorparnas återkomst.

 

 
 

 

 Ur vykort 1928

 

 

 

 

 

 

 

   

– Supportande Akter och Akter varifrån bilder lånats:    

    Akt 1183 (1/2 2016) samt 1025 (5/7 2013), 1077 (11/3 2014), 1177 (14/12 2015)

    814 (19/8 2011) och 1149 (30/6 2015).

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1265. Gluggarnas Torekov II

Akt 1265                                                                                                 2017-10-26

 

 

Gluggarnas Torekov II

 

Lugin, i Akt 1261, den 14/9, började vi studera gluggar i

    Torekovs bebyggelse . . .

– Jo, Gunin, intressant att följa hur samhället söker sig en

    ny identitet . . .

– En tidig bebyggelse som sökt sig skydd undan vind och väder . . .

– Men som i nutid sträcker på sig, inandas luft och skådar ut

    över en hänförande utsikt . . .

 

  

– Steg för steg i en hundraårig omvandling och utveckling . . .

– Som jämförelse i Akter som 1033, 18/8 och 1152, 19/11 2013 . . .

– Ett svep även i Akt 1231, den 19/12 2016 . . .

– Vi blickar ut mot samhällets södra utkanter . . .

 

 
 

 

 
 

– Vi snurrar vidare i kommande Akter.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1264. Torekov i sociala medier - rena solnedgången

 

Akt 1264                                                                                                 2017-10-13

 

 

Torekov i sociala medier - rena solnedgången.

 

Övervakningskameran här.

Anledningen är rent statistiskt bekommen.

Jag har studerat olika teman i vad som kallas sociala medier.

Facebook, Instagram och Bloggar mm.

Poängen är antal inlägg gånger gillanden, I x G.

I topp kommer mode, hälsa i form av nagelvård samt mat, men

även solnedgångar, före älsklingsteman som hundar, katter och hästar.

Intressant, detta med solnedgångar, i tider när ingen bryr sig om vare

sig månens rörelser eller solens uppgång.

Att alla applåderar solen vid dess nedgång är nog för att väcka sådan

fåfänga hos objektet att solens återkomsten på morgonen efter är säkrad.

Men alla nedgångar är inte lika populära och älskade som speciella.

Nedgången skall få himlens moln och rundhorisonten att brinna.

Teaterspekulativt.

Inte någon verkar bry sig om kravet på att det måste finnas kristaller i atmosfären.

Ofta av föroreningstyp.

Jag, i mina bevakningsskyldigheter, upplever 365 unika solnedgångar per år från

min observationspost.

Mellan Kullanäsan och Vrenen vid Hallands Väderö.

Det blir över 700 på två år. Sannolikheten att en solnedgång blir helt lika

året som följer är osannolik.

Blir mer än 3000 under ett decennium.

 

 

  

Vykotsfotograferna upptäckte tidigt soldedgångarnas känsla

av kärleksmotiv.

Under den svart-vita fotoeran blev det "Aftonstämning", men ändå.

Dagens färgfotomöjligheter och SMHI:s förvarningar om lämpliga

utryckningskvällar har medför en motivexplosion i medierna, inte

minst i TV:s väderleksförkunnelser, med bidrag alltifrån Ystad, via

Torekov, till Haparanda.

 

  

Först några bidrag från den mörka eran.

Hämtade från tidigare Akter

 

 
 

 

Nu några från färgfotons debut, merendels från 70-talet.

Tidigare var färgkort vanligtvis handkolorerade i efterhand.

Du vet, röda taktegelpannor blev gula.

 

 

 

Nu ett urval ur senare års frosseri i solnedgångar.

Från tidigare Akter.

 

 
 

 

 

 

Nog nu.

Måtta med allt.

Bilderna är hämtade ur Akter som . . .

Strunt i det.

Ut och studera i verkligheten, från Batterivallen.

Eller i medier som facebooks  "Vi som älskar Bjärehalvön".

 https://www.facebook.com/groups/1017103498303085/

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1263. Dagar efter i Torekov.

 

Akt 1263                                                                                                 2017-09-29

  

Dagar efter i Torekov

 

Marin, i förra Akten, en höstdag före, var det mycket som var före . . .

– Jo, Kajak, Flaggmasten, båtar upp, hummer- och sillfiske, hamn,

    äpple, pumpor, får, hundbajs och regnbåge mm . . .

– Likväl, menar "vän av ordning" att det saknades någonting . . .

– Jag känner oss övervakade

– Precis, vi bord informerat hummerfiskarna om de nya reglerna . . .

– Vi viste att de viste, vad de måste veta . . .

– Även om olycksriskerna, månne . . .

 
   

– I NST-notisen framkom inte mycket om brutna klor, stukade

    känselspröt, cellskräck eller rom som gått förlorad  . . .

– Det är törhända arbetsrisker för fiskarna, folket, som avses . . .

– Att båten vid Vrenen skulle vara ett ombyggt norskt valkokeri,

    till ett modernt hummerkokeri, var nog ett rått och svårsvalt skämt . . .

– Liksom förra Aktens påstående om ythummerfiske . . .

 

 

 

– Vi har återfunnit kuporna i ett tidigare liv . . .

– Framför Lasse Kullenbergs och Gutte Lindbergs bod . . .

– Idag är kuporna rörformade, som på 1890-talet . . . .

– Med ingång på långsidorna och flykthål i gavlarna . . .

– Då, under 1960-talet, var det tonfisken som flydde . . .

– Just så, vi skulle meddelat att den är tillbaka igen . . .

– Förmodligen, och det meddelar vi här och nu . . .

 

  

– Någonting mer vi har missat i höstdiset?

– Hemtransporter av betesdjur från Hallands Väderö . . .

– Kommer här . . .

   

– Vi kan ta lite om hägern . . .

– Som blev baktalad av några bläsänder . . .

– Jo, han skröt över sina långa och vackra ben . . . .

– Han slipper dyka i vattnet och behöver inte som skarven

    kliva högt upp på klipporna för utsiktens skull . . .

– Nåja, allting är som synes relativt . . .

 

  

– Bläsänderna bara kom som ett sillstim . . .

– På väg till vinterläger söderöver . . .

 

  
 
 

– Liksom stararna, som bildar allt större flockar . . .

 

 

 

  

– Svanarna, som vi, stannar nog kvar.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1262. En höstdag i Torekov

Akt 1262                                                                                                 2017-09-24

 

 

En höstdag i Torekov

 

Marin, det har i Akter förekommit vårdag, sommardag, långfredag . . .

Kajak, det är nu tid för en Akt-höstdag, finns det något att redovisa . . .

– Samt och synnerligt, en sådan gedigen höstdag . . .

– Konverteringen av FlaggmastenBatterivallen . . .

– En mångkänd Akt-händelse, bilderna får tala för sig själva . . .

– Vi såg ju en ny mast planteras i våras . . .

– Kolla vårens Akter . . .

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
  

Carmen var populär . . .

 

 

 

  

– Båtupptagning är ytterligare en Akt-återkommare . . .

  

– Liksom hummerfisket . . .

– Och sillafisket . . .

 

 

 

 

 

– Hamnpiren, västra vågbrytaren, fick översyn inför höststormarna . . .

– Fåren på Malen fick traktorhjälp med det öppna landskapet . . .

Torekov och Bjärehalvön har klarat äppelskörden bättre än andra regioner . . .

– Årets pumpor har mindre midjemått än vanligt . . .

 

                                                                                        Jfr. Akt 825 9/12 2011 Pumpaland

  

– Hundarna har det knepigt . . .

– Du menar i konsten att tolka frigångsförbudet . . .

– Dels det, varierande datumgränser med pilar hit och dit,

    vad gäller var och när, dels därtill varför deras bajs hamnar

    i påsar som sedan inte hamnar i någon latrinholk . . . 

– Lugn bara, om allt detta vet deras hussar och mattar mycket väl  . . .

 

 

 

– Vädret är som vanligt . . .

– Höstligt höstlikt.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1261. Gluggarnas Torekov I

Akt 1261                                                                                                 2017-09-14

 

 

Gluggarnas Torekov I

 

 

Lugin, minns du Akt 1228, den 30/11 2016 . . .

Gunin, mycket väl, det var HAIKU-dikter om de luckor som

    uppstår i bebyggelsmiljön när byggnader rivs . . .

– Ja, bland dikterna fanns luckor vid Lundstens gata / Jukersgatan,

    Södra vägen / Malen och Heimersgatan . . .

– Jag tänkte vi skulle följa upp dessa samhällsförändringar genom

    Akter, som vi kallar gluggar i stället för luckor, för fridens skull . . .

– Du menar hindra gruff med dem som tidigare tangerat ämnet med

    Akter under namn som "Miljöbyten" . . .

– Ja, som exempelvis Akt 1130, den 23/1 2015 . . .

– Vi får samråda framöver, det är inte bara gluggarna, utan även vad

    som händer när nya byggnader tätar till gluggar på nytt och vanligt-

    vis ännu lite till av siktlinjen . . .

– Vi skulle kunna kalla Akterna för "Förtätning" . . .

– "Förträngning" kanske . . .

– Vi börjar vid det gamla skogsbrynet . . .

– "Förste Bäck" . . .

– Bäcken som en gång skilde Kyrkan från Kyrkogården . . .

– Kolla Akt 1058, den 16/12 2013 . . .

– "Förste Bäck", "Pepparkakshuset" vid Möllaregatan . . .

– I dag blott en glugg i bebyggelsen . . .

 

 

 

 
 
 
 

 

  

– En ytterligare glugg, som väntar på "att bli stängd", ligger

   på Laxvägen, söder om Torekov och Solsidan . . .

 

 

 

– Vi återkommer till öppnade och stängda gluggar vid

    Heimersgatan, S:a Thoras väg, Junkersgatan, Lundstens

    gata, Kommendörsgatan, Storgatan, Lotsgatan, Strömmen,

    Slättarödsvägen, Tunbyvägen, Bläsingevägen m fl . .  

– Det finns lite vinkar i Akten ovan, 1130 . . .

– På tal om vinkar, sådana fanns i förra Akten . . .

– Ja utsiktsskäl från Batterivallen . . .

– Vilken uppslutning . . .

– Ja dessa fantastiska solnedgångar . . .

-  Det blir något religiöst . . .  

– Inte enbart, i veckan ett äventyr runt fyren på Vinga skär . . .

– Underhåll som underhållning . . .

– Och olika events på Öa-sunds-vattnet . . .

– Ribbåtar som leker "Följa John" . . .

 

 

 

  

– På tal om Hallands Väderö. en Församlingsangelägenhet . . .

– Församlingsval för Kyrkans folk på söndag, kyrkofullmäktige. . .

– Vi som Asatroende, står vi utanför . . .

– Hur är det för "frimicklarna" . . .

Torekov hade en gång både Tempel och Missionshus . . .

Templet låg vid Väktaregränd . . .

– Akt 1229 den 8/12 2016 och Akt 142  den 26/9 2006 . . .

Missionshuset, byggt 1875, låg vid Strömmen . . .

– Såldes 1979 för 114.000:- till Kommunen . . .

– Nu var det slut med vandring på "den smala vägen" . . .

– Marken behövdes för att bredda vägen till nya hamnen . . .

– Kolla Akt 1158, den 16/12 2013 . . .

Templet blev borgerligt men vägen fortsättningsvis smal . . .

– Vid tiden för det stora frireligiösa intresset styrdes kyrkan

    av "Kyrkostämman", med direktdemokrati . . .

– Som hos oss på Pinus den Höge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1260. Såg Torekov Open Water.

Akt 1260                                                                                                  2017-08-30

  

Torekov Open Water

 

Marin, understundom när vi från Pinus den Höge skådar in mot

Torekov, verkar det som om folket där, understundom, skådar ut över

havet, mot oss. . . .

Kajak, jag tror, understundom, inte att det specifikt är Kallskärslid

som folkets blicka jagar . . .

– Du tror det är andra arter av fåglar, som svanar, tofsskarvar, ejdrar,

tretåiga måsar, vitkindade änder, någon vinddriven albatross . . .

– Häromsistens, i söndags, såg jag vad det var . . .

– Gråsparvar, va . . .

– Jag misstänkte fartyg i tjänsteutövning, Scandica och KBV 312 . . .

– Gamla kändisar i farvattnen runt Hallands Väderö . . .

 

  

– Men så såg jag Sund stäva mot Kappelhamn med last av simmare . . .

– Ok, Torekov Open Water 2017, långsimningen från Väderön

till Morgondoppsbryggan i Torekov, 3000 meter . . .

– Minns Akt 1215, den 29/8 2016, om premiären hösten 2016 . . .

 

 

 

– Vädret var gynnsammare i år, simmarna fler och segrarnas tider bättre . . .

– Banan, rutten, var tydligare snitslad . . .

– Bojarna större och rödare . . .

 

 

 

   

– Följebåtarna var delvis lättpaddlade . . .

– Delvis intressanta i misstanken att KBV312 var med för

att kolla så att simmarna inte plockade med sig hummer under

simframfarten och att Scandica var med för att bevaka den

bottenkabel vars dragning sammanfaller med simrutten, i stort . . .

– Någon menade att bevakningen gällde strömmen . . .

– Det är väl känt att runt Vinga skär är strömmen knepig, och

kan inte påverkas av simmare, snarare det motsatta . . .

Scandicas strömintresse ansågs gälla AGA-fyren . . .

 

 

 

– Någon segrade, några kom si så där och någon kom bakefter . . .

– Men alla kämpade väl . . .

– Simsätten var många och varierade . . .

 

 

 

   

– Finaste defileringen och hjärtligaste applåderna

tilldelades det sista paret upp . . .

 

 

– De tre snabbaste blad såväl män som kvinnor

fick priser . . .

– Bland de övriga, över 150-tal, utlottades priser . . .

– Alla simmare fick föda, dryck och handduk . . .

 

  

– Vi spanar vidare från vår fura . . .

– Nedan en förteckning du kan spana efter

vad gäller Batterivallen:

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1259. Mölle vs Torekov

Akt 1259                                                                                                         2017-08-19

 

 

Mölle vs Torekov

 

Login, så här i kräftskivetider och därmed utslagna korpar. . .

– Jo, Logut vad gör vi . . .

– Jo, i senrötmånadstider kan vi näppeligen ta till någonting

    som kan upplevas som skämt . . .

– Väder går ju alltid hem . . .

– Och hem gick skämtet när vi lyckades styra ett oväder, på väg

    mot Torekov, in över MölleKullanäsan . . .

 

  

– För några år sedan hade kusinerna, FuginKullen, Punin

    på Stenshuvud, LuginHallands Väderö och FuninHovs

    Hallar , en kamp om mest sofistikerad hemmiljö . . .

– Ja, jag minns Akter som  807 den 29/7 2011, 845 den 27/10 2011,

    981 den 28/12 2012 och 987 den 22/1 2013 . . .    

– Nu vill Fugin ha en kamp som gäller enbart Mölle vs Torekov . . .

– Ja, exempelvis vem som ser vem bäst, Fugin oss från sin fura vid fyren . . .

– Eller vi honom från Emils RuffMalen i Torekov . . .

– Han sitter högre men vi har dubbelt så många ögon . . .

– Han har medljus, vi motljus . . .

– Vi gratulerar Fugin till att kunna se Bjärehalvön bättre än

    vi kan se Kullahalvön . . .

 
 

 

– Om natten ser vi lika . . .

– Det vill säga ingenting . . .

– Om det inte finns ledljus eller nattseende . . .

– Hur ser vi på det bästa ledljuset . . .

– De ledande ljusen leder oss bort från Mölle och Torekov . . .

– Då är det Kullanäsan och BagganäsanVäderön som

    gäller samt Vinga skär . . .

– Vi tvingas tillstå att Kullens fyr överglänser Väderöns . . .

– Men den gamla Vinga-fyren vid hamnen i Torekov skulle

    kunna tjänstgöra som fotogentank . . .

– Och med en veke innanför glasen en bra belysning . . .

 

  

– Flaggmasten reducerar klart Fugins ledning från 2-0 till 2-1 . . .

– Ja, oaktat att den senaste masten tillverkats på Kullahalvön . . . .

Ravanis i Nyhamnsläge . . .

 

  

– Ljugarbänken gör ställningen till 2-2 . . .

– Jo, visserligen 14 mot 1, men Mölles lögnhals sitter där i

ur och skur, betänk . . .

– Nej, nej, 2-2 . . .

 

   

Skjulet och Museet ger oss ledning med 3-2 . . .

– Du går på storlek och mängd, struntar i kvalitet . . .

– Inte alltid, när det gäller soptunnan så har den

i Mölle ett mer teknisk intressant lock och verkar inte

behövas bli tömd så ofta . . .

– Du menar att det just nu står 3-3, helt lika . . .

– Olidligt spännande . . .

 

   

– När det gäller klurighet, lag och ordning och slitna

änder tror jag vi dömer remi . . .

 

  

– Hamninnehållet är intressant, nu gäller det fina träbåtar

och inte schabrak och plastbaljor . . .

– Viss del av Mölles båtskatt är spridd till andra hamnar, som

Svanshall och Arild . . .

– Intressant att den kanske giltigaste båten i Torekov uppger

sig höra hemma i Mölle . . .

– Ok, skall vi lägga samman Bjärehamnarna vs Kullahalvöns

hamnar, så vinner Mölle på färre schabrak och plastbaljor . . .

– Men det är färre båtplatser . . .

– Det blir Mölle-ledning med 4-3 . . .

– Ok, en del båtar är massmedialt kända, som Bessie och MÖ722 . . .

 

  

- Tar vi oss upp på landbacken och koncentrerar oss

på bebyggelsen i enbart Torekov och Mölle, så till-

står vi Torekov en seger . . .

– Ja, jag tror faktiskt att Fugin smugit in ett hus från Arild . . .

– Går det så går det . . .

– Det står 4-4 . . .

 

  

– Det blir seger för Torekov med 5-4 . . .

– Du menar att Mölle inte mäktar hänga med vad

gäller badplatser med miljövänligt vatten och Hallands

Väderö-trafik, sälsafari, taxeringsvärden, kringvandrande

partytält, Range Rovers . . .

– Om du läser "Röde Orm" får du veta att vikingarna plundrade

i Mölle-trakten, stal människor, innan de besökte Väderön för

fårstöld, Akt 494 den 18/7 2008 . . .

– Kvittar, 5-4 . . .

Mölles badplats är berömd för "Synden i Mölle" . . .

– Även Morgondoppsbryggan, efter filminspelningen av

"Solsidan" . . .

– Jag ger mig, 5-4.

 

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=https://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: https://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1258. Torekov - alternativa sanningar 3

Akt 1258                                                                                                         2017-08-02

 

 

Torekov - alternativa sanningar 3

 

00Talpa, medan vissa korpar lusläser den nya

"Guide till HALLANDS VÄDERÖ" och andra letar

sommarvärme, då passar vi på med någon ny alternativ

sanning . . .

07Talpa, du menar vi fortsätter på Akt 1255, från den 30/6 . . .

– Kan vara en sanning, bland många . . .

– Vi har ju läst några Akter om såväl Norra -  som Västra Stranden

i Torekov . . .

– Som sekundärt visar på kultivering av de vattennära stränderna . . .

– Folk i gemen tror att det är för de badandes trivsel . . .

– Ack, ack, icke är det väl så . . .

– Det är förvisso plogning för sådd . . .

 

 

  

– Ett försök att åter få skörda, en under lidna sekler

odlad gastronomisk lyxprimör, strandkålen . . .

– Storskaliga försök på Norra Stranden . . .

– På Västra Stranden, inte utan framgång, har folket

drivit upp handplanterade styckeplantor . . .  

– Rätt tillagad slår strandkål sparris med hästlängder . . .

– Export till England kan ge TTBF goda inkomster för

underhåll av badbryggorna . . .

 

 
 
 

  

– Genom att introducera sniglar för pollinering

kan även rostade sniglar bli till en delikatess . . .

 

  

– Dagens jordbruksteknologi bör kunna ge rationell

drift och god lönsamhet . . .

– Kål tillhör ju numera folkets viktigaste kosttillskott

sett ur ett brett hälsoperspektiv . . .

Superstrandkålen kan vara på gång . . .

 

 

  

– Skulle verksamheten bli alltför småskalig gäller det att

komplettera fram tillräckligt med strandråg för jäsning

till ett speciellt gott Torke ´Öl, som spetsat med strandmalört

slår alla andra, de nu så populärt lokalproducerade ölsorterna,

på korn och malt, med hästlängder . . .

– Utmärkt . . .

– Odlings- och beredningsråd, samt recept, finns det mycket

av att hämta hem från nätet.

 

 

 

   

– Strandkål är fridlyst i Blekinge och på Gotland . . .

– Betrakta den även som fridlyst i Torekov, om du inte

själv odlar den i din egen täppa.

 

 

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1257. Guide till Hallands Väderö

Akt 1257                                                                                                         2017-07-16

 

 

Guide till Hallands Väderö 1

 

Gunin, tio år, men nu är den här . . .

Lugin, fantastisk, efterfrågad . . .

– "Guide till HALLANDS VÄDERÖ" . . .

– Utgiven av Sällskapet Hallands Väderö Natur . . .

SHVN, med egen hemsida, http://www.shvn.se/ . . .

– Kolla in guiden på hemsidan . . .

– Snart kommer väl guiden som app . . .

– Kanske, se sidan 194 . . .

– Vad skall vi säga . . .

 

 

 

– Tanken är att vi inte skall recensera Guiden . . .

– Vi kan anses som något jäviga . . .

– Men, ändå, vad säger du om 12 på en 10-gradig skala . . .

– Belägg, vi måste räkna bort några tiondelar . . .

– Hur så då . . .

– Jo, oaktat 288 sidor, ett tjugotal huvudkapitel med finurliga

figurpagineringar, 9 expertförfattare, 36 faktarutor, utmärkta

källhänvisningar, mängder med bra bilder och kartor, förtroende-

ingivande rundvandringsförslag och mängder med bakgrundsfakta . . .

– Då så . . .

– Tänk Korp, Kallskärslid, Ravnahult, Pinus den Höge . . .

– Hur så . . .

– Det börjar fint, med en vacker bild på trift . . .

– En av våra absoluta florafavoriter i Akter, finns i över ett 20-tal . . .

 

  

– Då så . . .

Ravnahult finns på en vacker bild, sidan 24-25, och på kartor,

sidorna 253, 271 och  274 samt Kallskärslid på sidor som 158,

190, 264, 265, 271 och Korp omnämns på sidan 87 . . .

– Då så . . .

– Men, men, ingen bild på någon korp, ingen bild på Pinus den Höge som

vi har omnämnt i över 150 Akter . . .

- Tipsa om N 56,4367 E 012,5790 . . . 

– Nej, hemligt  . . .

– Ingen koppling mellan Korpar och Ravnahult . . .

– Det finns bild på furor . . .

– Ja, vid Sandviken, inte vid Kallskärslid . . .

 

 

 

– Så, hur då . . .

– Det kan enbart bli 11,7 på en 10-gradig skala . . .

– Hur nu då . . .

– Vi skall istället recensera våra Akter med utgångspunkt från

Guideboken, ämnesområde för ämnesområde, allt efter tid och läge . . .

– Ok, vi börjar med begreppet" Hallands Väderö" . . .

– Varför Hallands, inte Skånes, går vi förbi som slutsummerat . . .

– Även om KvP med hjälp av mycket fint folk (miss-)lyckades redan 1963 . . .

.- Kolla hellre Guiden sidan 280 . . . 

- Eller i litteraturen enligt sidan 286 . . . 

 

  

– Det i lika hög grad slutdiskuterade ärendet om äganderätten

till Väderö, Guiden sidan 10 till 11, avblåser vi med följande klipp:

 

 

– Klimat och geologi är klart mycket mer intressant . . .

– Om det rent geologiska har vi missat det mesta genom åren . . .

– Vår bild nedan får ersätta bokens intressantare på sidan 12-13 . . .

 

  

– Vad gäller havets nivåer har guiden helt riktigt inriktat sig

på hur det en gång har varit och hur detta har påverkat dagens Ö . . .

– Vi har försökt skåda in i framtiden, för att se när havet återtar Ön,

på nytt, i sitt djup . . .

– Då är boken inte längre behövlig . . .

– Det lärdröja, vi går nästa gång i gång med vegetation och flora . . .

- Du, även Antarktis isar är på gång till undergång.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1256. Hamnfest i Torekov

Akt 1256                                                                                                         2017-07-07

  

Hamnfest i Torekov

 

Gunin, det drar ihop sig till sedvanlig Hamnfest i Torekov . . .

Lugin, jag såg det 4-sidiga manifestet, 3-dagarsprogrammet,

som damp ner i brevlådan på Pinus den Höge . . .

– Vi får studera det och utvärdera om vi har anledning att

engagera oss . . .

 

– Sillamackorna brukar ju vara smaskiga . . .

– Liksom de grillade kycklingdetaljerna . . .

– Krabbfisket kan ju ge lite sälta i tillvaron . . .

– Som svettpärlorna under St. Thora Loppet . . .  

– Kanske även från danssvängomandet . . .

– Flyger gärna i kapp med JAS 39 Gripen kl. 15.00 den 22/7 . . .

– Intressantast i foldern tycker jag ett foto från sidan två är . . .

– Helt klart, laguppställningen från premiäråret 1949 . . .

– Utan namn . . .

– Här bjuder vi på namn . . .

– Och många Akter kring fotbollslivet i Torekov . . .

– Med inslag av bandy och ishockey . . .

 

 

 

– Vi har faktiskt Aktat en del kring Hamnfesterna också . . .

– Inte på långt när lika mycket . . .

– De tillhör ju senare tiders påfund . . .

– De är roliga och intressanta . . .

– Men varandra ganska lika . . .

 

 

 

– Blir intressant nästa år . . .

– Jubileumsåret . . .

– Ja, då kan det blir mycket X:a allt . . .

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1255. Torekov - alternativa sanningar 2

 

Akt 1255                                                                                                         2017-06-30

 

 

Torekov - alternativa sanningar 2

 

– 07Talpa, denna Akt är en fortsättning på Akt 1252 . . .

– Okej 00Talpa, vad har vi nu som får avslöjas . . .

– Viss anknytning till myten, kanske gåtan, om att någon

inte kan förirra sig hur långt som helst in i en skog . . .

– Klart, enbart till hälften in, sedan förirrar sig vederbörande

utåt igen . . .

– Vad är en skog . . .

 

   

– Typ, något mer än en träddunge . . .

– Om man ser in till mitten och sedan ut igen . . .

– Inte mycket till skog då, inte . . .

– Varför dessa naturnära filosofiska överväganden . . .

– En bricka i ett maktspel, kan tänkas . . .

– Ja, per definition finns ingen skog i Torekov, och då

har jag noggrant besinnat teorierna från FN:s livsmedels

och jordbruksorganisation . . .

– Du insinuerar att det som inte finns kan ingen äga . . .

– Nåja, ta i lagom, minns Akt XXVIII, den 28/1 2006,

om att ingenting förvisso är någonting . . .

– Äger ingen det vakuum, tomrummet, som är en viktig

ingrediens i Önos konserverade gurkor . . .

– Mångt och mycket kring kanske mycket av ingenting . . .

– Du tänker på artikeln i SvD om vem av kusinerna

Wallenberg som äger någonting . . .

– Ja, Marcus äger de skogsegendomar i Torekov, som

vi inte lyckats finna . . .

 

  

– Men stod inte skanshuset till Naemi, som Marcus donerade

till Sjöfartsmuseet i den "Hamrinska" skogen . . .

– Du menar enligt bilderna ovan och Akterna nedan . . .

 

 
 

– Från en sorts sanning till en annan sanningssort . . .

– Övningar är viktiga . . .

– Inför byggandet av Öresundsbron övade brobyggarna

först på Alnöbron, färdig 1964, sedan på den något större

Ölandsbron, färdig 1972, inför den ännu större Öresunds-

bron, färdig 2000. . .

– Som fartygstunnelbyggarna övade på tunneln genom

Kullaberg före starten av tunnelbygget vid Stadlandet,

Ålesund i Norge, Akt 1137, den 1/4 2015 . . .

 

 

 

– Och inför rivningen av Lutande tornet i Pisa övade

tornnermonteringsdestruktörerna på kyrkan i Torekov.

 

 

 

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1254. Ett tappat ansikte i Torekov

Akt 1254                                                                                                         2017-06-22

 

 

Ett tappat ansikte i Torekov

 

Login, vet du vad som timat med Övervakningskameran?

– Ryktesvis, Logut, har alter egot, Jan Långben, tappat ansiktet . . .

– Vad säger du, sulat av Nian, ofattbart . . .

– Jo, han verkade ju väldigt alert för ett halvår sedan med Haiku-Akten 1232,

den 24 /12 2016, som jul- och nyårsaktivist . . .

– Han hade en av sina nu över 130 egna Akter så sent som vid långfredagen,

den 15/45 i Akt 1247 . . .

– Och Akt 1245, den 23/3, om fiberindukintäckningens tid . . .

-  Han blev kallad "sprätt" av Marin i Akt 1253 . . .

– Kan ha varit bidragande . . .

– Tänker på killen som skall få ett nytt huvud i Italien . . .

– Låt oss göra en analys, även om ryktet talar om återställelse . . .

 

  

– Stress är ett pålitligt symtomargument för alla funktionsrubbningar . . .

– Då kör vi på med detta riskfria indicium . . .

– Han gnagdes av en ängslan att glupska fågelungar snabbt skulle

växa sig så stora att de inte skulle kunna komma ut ur holken i tid . . .

– Fastna i uthoppshålet, typ . . .

 

 
 

– I arbetet med att påtala riskerna för de flitiga föräldrarna

fick han klart stressrelaterade hallucinationer . . .

– Scenarierna blev mer och mer spöklika . . .

 

  

 

– Arter flöt samman i flykter, vitkindade gäss gömde sig

i flockar av kanadagäss . . .

– Orimligheter upplevs som stressande . . .

– Den lugna Torekov-miljön stressades upp av filminspelning . . .

– En näradödenupplevelse upplevde han när han hittade ett Judasöra hängandes

i en repslinga på grenen till en fläder . . .

– Grymma och stressande självmordstankar . . .

– Dödshoppet från trottoarkanten . . .

 

  

– Måsungen som han upplevde ha varit i livet, men blivit

till en ängel . . .

– Katter, djupt koncentrerade på jakt efter fågelungar . . .

– Skuldkänslor för att de svenska krusbären, som enbart

    Sverige har, växer i år glest på grenarna . . .

– Strandskator som gapar och skriker utan anledning . . .

– Irriterande ryckigheter i vindarnas rörelser . . .

 

  

– Rådet i all välmening, om han skulle råka tappa huvudet så

skulle han, som Zlatan med sin benskada, söka vård i USA . . .

– Rådet bygger på att en artsfrände vid vård i Italien, fick det

återinsatta huvudet så att säga i fel ända . . .

 

   

– Han följde rådet och är nu under rekonstruktion på Walt Disney´s

Head Hospital, Los Angeles, California, USA . . .

– Han hälsar att han mår bra och förväntas vara hemma, och åter

i tjänst, till den synnerligen stressiga midsommarhelgen i Sverige.

– Ryktet förtäljer att han kommer att få ett vingat perspektiv under

sin kommande tillvaro . . .

– 8/3,5 EX DG Fisheye.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se