Korparna på Kallskärslid. Akt 318. Lågt glykemiskt index?

image327


Akt 318                                                2007-06-28 

Lågt glykemiskt index
 

-
Lugin, du sporde i föregående Akt om våra spisevanor på Bornholm.
Insinuerade att vi skulle ha inmundigat en massa onödig skräpmat.
- Gunin, efter en sådan långväga utflykt borde du ha en slankare profil.
- Du skall veta att vi åt enbart mat med lågt glykemiskt index. Fisk och
skaldjur, frukt och grönsaker samt grov dansk helkornskavring och råg-
bröd av pumpernickeltyp. Även lite proteinberikad spagetti sögs ner. Den
danska linssoppan var helt förträfflig, ibland uppblandad med vita bönor.
Därtill kom att de gula körsbären var mogna.
- Till denna hälsokost svepte ni naturligtvis ingen öl?
- Det blev faktiskt mest sojamjölk.
- Hur kom ni i åtnjutande av dessa njutningsmedel?
- Vi har ju betraktat kajorna kring hamnen i Torekov och deras oblyga sätt
att förse sig vid Fiskhusets rökeri och servering. Och på Bornholm finns det
ett nära nog oräkneligt antal rökerier. Fast vårt sätt att äta var självfallet betyd-
ligt mer diskret än våra släktingars.
- Bornholm kan således vara värt ett besök enbart för matens skull?
- Exakt som Torekov. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 317. Överhövan onödigt?

image326

Akt 317                                                                                   2007-06-28 

Överhövan onödigt?

 
- Gunin, i öveflöd onödigheter.
- Lugin, alls icke. Vi åt enbart nyttigheter, som jag kommer till.
- Jag menar förlusten.
- Vi förlorade, enligt min uppfattning, ingenting. Snarare idel framgångar.
- Jag syftar på Torekovs fotbollsförlust mot Hässleholm i division IV N.
- Säg inte Hässleholm. Säg hellre stationssamhället mellan Ignaberga och
Finja.?
- Varför denna mystiska mörkläggning?
- Hässleholm är en lika onödig stad som Eslöv. Minst lika onödiga som
fotbollsförlusten.
- Det var ju trots allt en sorts revansch. Ser vi i Akt 145 (2006-10-02) blev
ju förra året Torekov fyra medan Hässleholm fick finna sig i en åttondeplats.
- Den akten signalerar någonting mer tragiskt än att Hässleholm leder serien.
Och då tänker jag inte på din ev. höstdepression efter serieavslutningen. Jag
tänker på Snorre Säls bekymmer för vännerna i Viken.
- Viken är ju inte med i årets division IV N.
- Vännerna i viken, innanför Brötholmarna vid Hallands Väderö. Sälpesten
är på väg. Vattenvägen. Pesten har konstaterats på Anholt.
- Vi får uppsöka Snorre för en kommentar. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 316. På post för brand?

image325
Akt 316                                                                       2007-06-28 

På post för brand? 
 

- Sugus, bra att du fick Pax fri från sitt utflygsförbud, så han kunde ta sig
till Bornholm med kurirposten, eller som vi brukar säga när det är så brot-
tom att det brinner i knutarna, brandposten.
- Tack Gunin. Det var inte lätt, ska du veta. Paxe är svår. Det var svårt för
Pax också. Fåren ville lämna sitt meddelande vid brandposten. Och avsåg
då den brandpost på Torekovs Mal, som försörjer deras dryckeskärl med
vatten. Pax trodde det var utanför den byggnad som inrymmer såväl Brand-
stationen som Posten. Men Högländarnas geografikunskaper hjälpte honom.
- Vänner, tala om brandpost. När jag i mars 2005 besökte Kristianstads Vat
tenrike blev jag vittne till en brand vid Lilla Torg. Jag var där för att besöka
några kompisar, kajor och duvor.
- Var du inte där, Lugar, för att köpa antabus på apoteket?
- Det där var alls inte lustigt Sugut.
- Apoteket, en f.d. biograf, låg i den del av kvarteret som brann upp.
- Brann ner menar du väl?
- Inga sådan lustigheter Sugin, om jag får be.
- Brandposten verkade ge lika mycket vatten, via rännstenen, till Vattenriket
som till brandsprutorna. En slangkink och en sliten koppling var nog orsaken.
- Då blev det väl kundkink?
- Allt löste sig i andra lokaler och baracker, Lugin. I dag står där ett nyinvigt
hus och saluför produkter och tjänster. Takfoten har liknande underdekora-
tioner som ett gammalt hus i Rönne. Huset är granne med Huvudpostkontoret,
som hyser den postiljon, som blåste fanfar när Pax kom till Rönne.

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 315. Abstrust resonemang?

image324

Akt 315                                                                         2007-06-25

Abstrust resonemang? 
- Gunin, nu är vi utsatta för smutskastning.
- Kajak, den risken måste vi ta när vi angriper det bästa hos folket.
- Det är varken folk eller hundar som klagar. Det är koltrasten Merula
och några företrädare för Högländarna.
- Kvirrande från små och böl från stora. Jo jag tackar. Vad i sak?
- Resonemanget i Akt 313 anser Merula som dunkelt. Det finns förvisso
skyltar även i Sverige, inte minst i vår region. Men det hjälper föga. Kol-
trastarna. som tillbringar stor del av sin tid på marken för att leta mat, vet
bättre än många hur frekventa de oobserverade och oåtgärdade hundgivorna
är. De kräver en skärpning. Att enbart lägga på en sten och trampa till, anser
trastarna vara en tveksam undanflykt.
- Vi får väl skärpa tonen vid kommande tillfälle. Är Högländarna missnöjda
med att folk tar med sig deras avlägg och lägger av hemma på rosorna.
- Alls icke. Tvärtom. De vill ha rosor för sina förtjänster. Som tack för deras
sätt att stå till naturvårdens tjänst tycker de att s.k. tjurskallar skall flyttas från
köttbutiker och charkuterier till naturvårdande myndigheters entréer.
- Den uppfattningen har vi uppfattat och kommer att verka för. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 314. Högg i sten

image323

Akt 314                                                                         2007-06-25 Högg i sten  

- Kajak, du anade rätt. Punin var på jakt efter stöd för Stenshuvud.
- Gunin, det infallet föll mig in när ryktet talade om att stupa över kanten.
- Den tekniska nostalgin att bryta sten krossade definitivt Punin. Stenbryt-
ning och stenkrossar har ju funnits på Hallands Väderö, vid Hovs Hallar
samt vid Dagshög och Burensvik, på kusten söder om Torekov.
- Men inte vid Stenshuvud.-
 Tydligen inte. Så Punin ville vi tog oss till Bornholm och det lilla sam-
hället Vang, mellan Hammershus och Hasle, för att förhandla.
- Påminner om Dagshög med Skaudpiren och stenbrottet om Hovs Hallar.
- Det var något mäktigare vid Vang. Jag förstår Punins idé.
- Hade gråtrutarna börjat bygga sina bon på gamla brottets stupkant, nu när
brytningen upphört där?
- Ja, de var duktiga på den tekniken. En gråtrut erbjöd sig att komma till
Alliansens tävlingsplatser i Sverige och att undervisa om sådant bobyggande.
- Vad händer i fortsättningen?
- Momenten kring stenbrott utgår som tävlingsinslag. Det må anses, som
Punin vitsade till det, som ett brott mot tävlingsreglerna att införa ett inslag
som för en part, på förhand, innebär att hugga i sten. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 313. Upptagsdagen?

image322


Akt 313                                                                         2007-06-23

Upptagsdagen?  

- Trevligt att se er alla här till midsommarträff. Hjärtligt välkomna.
- Tack Kajak och Sugus.
- Innan jag bjuder till bords skall jag be Gunin berätta om ett skituppdrag
han fick före besöket på Bornholm. Före maten för att inte störa aptiten.
Hur var det på Bornholm, med det som kommer från hundar?
- Gäller det valpar Kajak?
- Nej Sugut, verkligen inte. Det gäller bajs.
- Kajak, det är ju så på Hallands Väderö och Torekovs mal att hundägarna,
som rastar sina hundar där, har i sina gener att plocka upp efter sina älsklingar
utan påminnelser och anvisningar. Det ligger som sagt i ryggraden på dem.
- Så rakryggat och så hedersamt.
- Ingen ironi, Sugin, om jag får be. På Bornholm är det nog sämre ställt med
skitreflexer.
- Såg nu mycket lämningar?
- Faktiskt inte Kajak. Men många skyltar, och det tyder väl på sviktande gener.
- Vilken lycka för folket i vår omgivning att hundägarna är så exemplariska.
- Nog med skitsnack. Maten väntar. Gunin får berätta mer under trädkronorna
om Bornholm, Stenshuvud och Bjärlöv, assisterad av er andra. Jag är lika för-
veten som syllten.  

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 312. Hemkomstdagen.

image321

Akt 312                                                                         2007-06-22

Hemkomstdagen 

- Gunin, välkomen hem denna midsommarafton.
- Tackar som bjuder, Sugus.  
- Nu har du mycket att berätta. Vi avvaktar kanske till morgondagen då
vi väntar hem de övriga, Lugar, Lugin, Sugut och Sugin. Kanske de har med
sig några Vångakorpar. Login och Logut kommer förmodligen också. Må-
hända har de med sig några av korparna från Kullaberg och Hovs Hallar.
- Ditt råd lyder gott Kajak. Låt mig bara berätta om hur jag kom hit. Jag har
inga av korparna från Stenshuvud med mig. Bornholm blev en pers för Punin.
Han måste vila och tänka över sin ställning som ledare där borta.
- Ok, mer därom senare. Nu din resa. Har du tjuvliftat som vanligt?
- Lugars resa från Amsterdam, berättad i Akt 183 (2006-12-09), lockade till att
lifta med segelfartyg. Det var inga problem. Punin var med på första resan,
från Tejn till Brantevik, med en dansk skonert, som byggts om till skolfartyg.
Från Brantevik till Torekov blev det Hoppet af Brantevik, en replikskonare
som sjösattes i Brantevik år 2000. Från hamnen i Torekov och till Hallands
Väderö liftade jag, för fullkomlighetens skull, med kapten Lindgren och hans
Väderöbåt Nanny

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 311. Talgdanken som gick upp?

image321

Akt 311                                                                         2007-06-22 

Talgdanken som gick upp
 
- Kajak, han är snabb när ha vill.
- Sugus, förmodar du inte tänker på mig.
- Faktiskt inte. Det gäller Pax. Han är redan tillbaka.
- Från Bornholm? Har han "Rekylen" med sig. Jag trodde faktiskt detskulle dröja,
att han skulle ta svängen över Vä Klackabacke, för att bli nostalgisk.
- Han repeterade Akt LXXXIX, 2006-05-17, och insåg värdet av ett
återbesök, men pliktkänslan tog överhanden. Vi låter både Pax och Paxe
få komma dit på julisemestern i år.
- En rimlig belöning. Vad innehöll "Rekylen"?
- Gunin och Punin var redan vid Helligdomsklipperne och hade träffat
Högländarna. De hade en viktig vaktuppgift, att skydda Konstmuseet från
inbrott och åverkan. Bornholmskorparna var där. De hade p.g.a. det då-
liga vädret vid Jumfrubjerget flyttat till sommarträden vid Lyseklippen.
- Talgdanken går upp.
- Håller du på att få hjärninsufficiens?
- Jag kom på syftet med besöket på Bornholm. Tro mig. Punin är ute efter
hjälp för att Stenshuvud skall klara sig bättre i tävlingen mot Alliansen.
Han vill dra fördelar av favören med en samverkande ö.
- Vad tror du i så fall Gunin tycker?
- Det vet jag. Han anser att Bornholm spelar i en annan division.
- Tillsammans med Öland, Gotland, Ösel och Rügen?
- Ja. Gunin vill ha en västallians med Hallands Väderö, Hovs Hallar och
Kullaberg, samt en östallians med Stenshuvud, Hanö och Tosteberga
ängar
.
- Det kan bli en tuff tävling.
- Gunin avslutade ?Rekylen? med en kryptisk mening: "Det sista som över-
ger en korp är Hoppet".
- Vad sa du? Gunin under inflygning?
- Ett kontradiktoriskt påstående.
- Liksom att det i så fall blir en fin midsommarafton trots det dåliga vädret. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 310. Kurirpost från på post?

image319
Akt 310                                                                         2007-06-21 

Kurirpost från på post.
 

- Kajak, jag har fredligt med Paxe förhandlat Pax fri för brevpost.
- Inte dåligt Sugus, äkta kurirpost. Vart och till vem?
- Till Bornholm. Till Gunin. Uppdrag åt vänner på fastlandssidan.
- Bra. Relationer är viktiga. Vad gäller det?
- Våra vänner bland fåren vill ha fram att de gör lika stor nytta här som fåren
Bornholm gör där. De på fastlandssidan har också gamla försvarsanlägg-
ningar att bearbeta. Beta rent runt. Högländarna på söder (Akt 296 28/5 07)
vill till släktingarna på Bornholm ha fram en hälsning om sina insatser här.
Gunin hittar dem vid kusten innanför Helligdomsklipperne mellan Tejn och
Gudhjem. Som du ser kan de med sina horn peka ut vår tall, Pinus den Höge.
De har goda geografiska insikter.
- Vi sänder även med en personlig hälsning till Gunin från gräsadsfamiljen
Tandora. Gunin satsade på tipset "Hur många ällingar blir det i år?", och vann.
Det blev tretton rätt.
- Ok, Pax. Åstad. Glöm inte returposten, d.s.k. "Rekylen".  

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 309. På den tiden det begav sig ...

image318
Akt 309                                                                         2007-06-20 

På den tiden det begav sig ...
 

- Kajak, vad vet vi?
- Sugus, de är kvar på Hammershus och vilar upp sig, träffar folk och fän.
- Verkar föga meningsfullt.
- Gunin och Punin förhör sig om gamla tider, tiden då det begav sig. När
det var korpar och riddare med korpmotiv i sköldar och fanor som bevaka-
de borgen. Nu är det mest kråkor som varnar folk från att dratta ner i vall-
gravarna och får som betar på slänterna där inte längre några stormningar
mot murarna sker. Det gäller snarare att hålla borgen tillgänglig för turister
och det är fåren bra på, att hålla landskapet öppet.
- Precis som fåren på Hallands Väderö och Torke mal.
- Fåren bad Gunin att han skulle framföra en hälsning till släktingarna här.
- Men i vår äras namn, Gunin är väl inte där för att leka skickebud?
- Lugn, lugn. Det klarnar nog. Det klarnar nog. Får vi tro. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 308. Drömmar i innanhavens värld.

image317
Foto: Gunin 

 
Akt 308                                                                         2007-06-18

Drömmar i innanhavens värld 

- Kajak, nu har den ankommit.
- Sugus, gäller det kritiken över Bjärlövsutställningen?
- Nej, den lär vara försenad på grund av en mycket komplicerad be-
dömning. Det gäller en rapport om att Gunin anlänt till Bornholm, i
sällskap med Punin, direkt från Stenshuvud.
- Vad avser deras besök? Är det om militära hemligheter bör Punin inte få
vara med. Skandal.
- Lugna dig Kajak. Det gäller nog något betydligt allvarligare. Rapporten
via Pax talar bara om att de anlänt till Hammershus.
- Den gamla ruinen på öns norra del?
- Ja. Där fick de ett fint mottagande. Inbjudna till träff i det stora borgarträ-
det för kråkfåglar. Det var uppvaktning av såväl korpar som kråkor och kajor.
Naturligt efter Nuders nesliga stockholmsresa deltog inga skator. Däremot var
det en välljudande välkomstserenad av Hammershus manskör av bofinkar.
- Men jag vill veta vad de skall göra, inte höra.
- Vi lär snart nog få rapport om detta, liksom från Bjärlöv. De kan kanske, när
allt kommer omkring, samtliga vara tillbaka på Hallands Väderö till midsom-
mar, och berätta. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 307. Drömmar i fontänernas värld.

image316


Akt 307                                                                         2007-06-13 

Drömmar i fontänernas värld
 

- Sugus, nu har jag genomskådat ytterligare ett skäl till stockholmsbesöket
för Login, Logut, Pax och Nuder.
- Kajak, genomskåda en tall är väl ingen bedrift, kronan är ju minst 69% luft.
- Nu skall nu inte märka ord. Märk hellre välmeningen i uppvaktningen hos
olika skogsansvariga institutioner för att få den tråkiga glaspelaren på Sergels-
torg utbytt mot en verklig fin symbol för Sverige, en robust fura med form
efter Pinus den HögeKallskärslid, Hallands Väderö.
- Tjusigt. Var de framgångsrika?
- Nej. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 306. Drömmar i öarnas värld.

image315

Akt 306                                                                         2007-06-13 

Drömmar i öarnas värld
 

- Kajak, när jag såg en av Gunins bilder blev jag drömsk om Dalarna, en
strand vid Siljan, som vi besökte vid midsommartid i vår ungdom. Jag
undrar varifrån Gunin fått den bilden. Från dig Kajak?
- Sugus, kom tillbaka till verkligheten. Bilden är vare sig från Leksand, Mora
eller Orsa. Den är inte från Sollerön, inte ens från Dalarna. Den är från
Hallands Väderö, från Sandhamn. Tagen från kaféet mot Hovs Hallar.
- Där dog den drömmen.
- Icke. Vad är Sollerön och Bornholm mot Hallands Väderö?  

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 305. Rosor äro gula ...

image314

Akt 305                                                                         2007-06-11

Rosor äro gula ... 

- Kajak, vi blir nog ensamma här på Hallands Väderö fram till midsommar,
verkar det som.
- Sugus, vad vet du som inte jag vet?
- Gunin är inbjuden till Bornholm efter Bjärlövsvernissagen. De övriga stannar
ett tag i Vångatrakten. Logut och Login besöker Hovs Hallar och Kullaberg.
- Pax då?
- Paxe har satt honom i karantän tills han erkänner vad han sysslade med i
Stockholm.
- Hon borde besöka Bjärlövsvernissagen. Ett tema där lär bli demokrati och fri-
het. Minst två installationer bär detta motto. Den vita hästen som försöker ta
kommandot över de mörkpälsade och fängelset som försöker tysta ljudet. Vi
får återkomma med recensioner.
- Vad skall GuninBornholm att göra? Han kan ju inte gärna bli årets rosen-
drottning i Gudhjem.
- Han är inbjuden av korpgruppen vid Jomfrubjerget, inte lågt från Rytter-
knægten. Kan det vara en slump att han varit involverad i en svensk militäröv
-ning och nära besöksplatsen på Bornholm bedrivs radiospaning?
- Det lär vi väl aldrig få veta. Veta, däremot, får vi om det är så att Gunin har
djupare känslor för danska korpbrudar än för svenska.
- Du syftar, förstår jag, på rosen bakom örat. När fick jag senast en ros?
- I morgon. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 304. Ej ett uns åt Nuder

image313

Akt 304                                                                         2007-06-11

Ej ett uns till Nuder. 

- Kajak, Nuder lär ha haft det mycket motigt i Stockholm.
- Sugus, kanske vad han förtjänade. Nuderklanen var ju väldigt jobbig på
den tiden, före senaste valet till Ravnahultstinget, när den hade ett påtag-
ligt pekuniärt inflytande.
- Som finns dokumenterat i ett antal Akter, exv. februari 2006, XLVII m.fl.
- Bankerna stängde sina portar framför näbbet på honom. Folk med ekono-
miskt inflytande, såväl begagnade som tillväxande finansministrar, drog sig
tillbaka i dunklet och försäkringsbolagen försvann bakom fasaderna.
- Silversmedjorna?
- Han fick extraknäck som dragplåster i några skyltfönster, för att locka folk
till att samla egna skatter.
- Jösses så nesligt. Då lär han väl, så småningom, komma hem som ett psykiskt
vrak.
- Alltid någonting, om nu Login och Logut inte fick med sig vad de sökte om
vrak på Sjöhistoriska museet.   

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 303. Hopp om mer om "Hoppet"

image312

Akt 303                                                                         2007-06-10 

Hopp om mer om Hoppet
 

- Sugus, har du funnit något om Login och Logut?
- Kajak, det finns bilder som tyder på att de åkt spårvagn till Skansen. Där-
ifrån har de sedan tagit sig till Sjöhistoriska museet.
- Ok, då anar jag vad det gällde. Information om skonerten Hoppet af Länna,
som utgör en väsentlig del av Sjöfartsmuseet i Torekov. Det skall bli intressant
att få information om det framkommit någonting nytt.
- Det verkar som det funnits ytterligare skäl till besöket i Stockholm.
- Inte minst intressant är det att utforska varför Nuder var med.  

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 302. Premiär för primörer.

image311

Akt 302                                                                         2007-06-09

Premiär för primörer 

- Kajak, vi hade nog rätt i Akt 298, Pax drogs till Hötorget.
- Sugus, hur vet du nu detta?
- Jag tittade på några bilder Logut hade med hem från Stockholm.
Pax sitter uppflugen på huvudet på Orfeus, utanför konserthuset vid
Hötorget, och pratar potatismos, ungefär som när du på Ravnahultstinget
snackar snömos.
- Han berättade nog om att potatis kommer från underjorden. Då kan en
mytomspunnen gestalt som Orfeus, som besökt underjorden, vara bra som
predikostol.
- Kanske. Ska se om jag kan finna ut vad resten av stockholmsfararna donade
med.  

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 301. Familjelycka.

image310

Foto: Kajak juni 2007.

Akt 301                                                                         2007-06-08 

Familjelycka
 

- Kajak, det dröjer innan de våra är hemma igen. Kanske inte förrän till mid-
sommar. Vad gör vi?
- Tar det lugnt Sugus. Gläd dig åt andras familjelycka. Se några av de jag
träffade på min tur över Torekov och Väderön. Utöver lammen i Akt 297
(2007-05-28). Högländarna vid Flytermossen, sälarna vid Brötholmarna
och mängder av småfåglar både här och där. Pilfinken, som försöker locka
sin förstfödda ur holken, är en bror till Montanus, som vi träffat tidigare vid
hamnen i Torekov. Holken finns nära punkt 125.
- Du ser nästan rörd ut själv. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 300. Combined Challenge.

image309
Akt 300                                                                         2007-06-08

Combined Challenge 

- Login, vad skall vi orda om detta totala fiasko?
- Vad syftar du på, Logut? Landskampen i EM-kvalet mellan Sverige och
Danmark, I 19-plutonens insats under Combined Challenge eller Trebys för-
lust mot Torekov i division IV?
- Jag menar tävlingen mellan Stenshuvud och Alliansen.
 - Den ägde ju rum medan vi var med Pax och Nuder i Stockholm. Hur gick
det? Det bör ha blivit ganska tuffa tag.
 - Det slutade i kaos efter grenarna Fyrtorn, Raukar, Backsippa v. trift, Ekar,
Kärr och mossar, Stränder och Skyddsstatus. Det skulle blivit en fortsättning
med Service, Tillgänglighet, Siluetter m.m.
- Varför havererade tävlingen? Klarade inte Cosinus från Kullen av att döma
rättvist? Kände han sig hotad från omgivningen?
- Det hände två händelser som splittrade koncentrationen. Punin blev helt till
sig under Nationalparkernas dag och ville ha bonuspoäng. Blev helt oresonlig,
Gunin hoppade av och tog tjänst i den stora militära operationen Combined
Challenge som spanare. Det är möjligt att Cosinus åt för mycket, och drack, i
halvtid. Tävlingen fortsätter vid annan tidpunkt. Hela gänget är på väg norrut,
till Kristianstads Vattnrike, Vånga- och Balsberget. De skall bevaka vernis-
sagen med Bjärlövsgruppen den 13/6.
- Då kom vi tillbaka till Hallands Väderö i god tid innan de kommer hem.
- Skall vi avslöja vårt verkliga ärende i Stocholm?
- Vi får försöka byta skvaller med dem.  

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se