Korparna på Kallskärslid. Akt 1309. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov.

Akt 1309                                                                                                 2018-11-18

 

 

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 1 - ELISABETH.

 

 

Gunin, vi har ju frekvent aktat om gamla fartyg . . .

– Jo Lugin, både seglande, haverister och för bråkning . . .

 

  

 

– Jag tycker att så många strandade och upphuggna fartyg

    borde satt tydligare spår i nejdens arkitektur . . .

– Mycket fartygsvirke finns, och har funnits, i bebyggelsen . . .

– Jag tänker närmast på kompletta objekt . . .

– Ok, som kajutor, ruffar och andra däcksbyggnader . . .

– Terminologin är växlande mellan utrymmen ovan och under däck . . .

– Beroende på fartygsålder, storlek, placering, civilt eller marint . . .

– Kajuta, ruff, kabyss, byssa, kabin, skans, skanshus, salong, rum . . .

– Vi kör med kajuta och ruff, enligt bilden nedan . . .

  

– En kajuta finns, efter Hoppet af Länna, Sjöfartsmuseet i

    Torekov . . .

– Som finns uppvisad och omberättad i mängder av Akter . . .

– Exempelvis Akt 1288, den 28/4 2018 . . .

– Och som hänvisar till så många fler . . .

– Vi har förvissa även visat upp ruffar . . .

– Vi återkommer med minnes-Akter över några . . .

– Exempelvis "Emils ruff" och ruffen efter "Naemi" . . .

– Vi startar här med en lite mer anonym . . .

– Och som inte längre finns bland ruffarnas skara . . .

– Ruffen från skonerten Elisabeth . . .

– Vi låter text och bild berätta.

 
 
 
                                                Fyren, se Akt 1280 18/2 2018

 

  
 
 
 
 

– Ruffen efter Fram af Brantevik, stod - står - på någon fritidstomt . . .

– Vilken vet vi inte . . .

– Kanske Urun eller Kajak vet?

– Vad andra delar av Fram kom att betyda på Torekov

    vet Akterna 224 -225 - februari 2007 - att berätta.

– Barken Fram, på 159,72 nettoregisterton och utan hjälpmotor,

    avanmäldes den 5 juli 1934.

– Vi ser fram mot ytterligare ruffar.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1308.Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VII

Akt 1308                                                                                                 2018-11-02

 

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VII

 

 

Övervakningskameran här.

Jaha, nu igen tänker du.

För att komplettera, efter allvarlig kritik, om du nu undrar.

I sex tidigare Akter har jag visat fartyg som passerat mellan

Torekov och Hallands Väderö.

Det är Akterna 1296 - 1301.

Redovisade båtar har varit Bogserbåtar, SSRS-enheter, Kust-

bevakningsfartyg, större Segelfartyg, Statliga enheter och

Handelsfartyg.

Kritiken kommer framför allt ifrån fritidsbåtägarnas skara.

Oavsett framdrivningsmetod.

Vind, motorer, åror, paddlar . . .

Nu är det ju inte alltid lätt att avgöra när en ”nyttobåt” –

- oavsett art och typ – övergått till båt eller fartyg att ha enbart

för sitt eget höga nöjes skull.

För att komma ut ur motvinden kommer här några ”nöjesbåtar”

av olika karaktärer, som varit synliga i Öa ´sundet.

Håll till godo, utan kommentarer.

Jag seglar vidare.

 

 
 
 
Vi ses om det blir mevind.
 
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se