Korparna på Kallskärslid. Akt 1245, Torekov - en bygd byggd i plast på plats

Akt 1245                                                                                                         2017-03-23

 

 

Torekov - en bygd byggd i plast på plats

 

 

Övervakningskameran här.

 

Varför?

Vi håller på att bli inplastade, möjligen infibrade.

Och då syftar jag inte på den utbyggnad av fiberkabel för

datakommunikation, som sker i Torekov, bl a.

Den placeras under förnan. Se Akt 1240, den 20/2 2017.

Nej, jag syftar på att mer och mer av Bjärelandet i dagarna

försvinner under fiberduk, i folkmun plast. Över potatis.

Jag invecklar mig inte i att utveckla detta.

Jag visar några bilder.

Jag lämnar åt var och en att kolla geografins sanning.

 
 

 

  

Nu är ju inte allt som det synes vara.

Plastade ytor kan understundom synas som vattenytor.

Och visa versa.

Tusen tack för de naturliga ytorna.

Så länge de finns.

Det talas om risk för vattenbrist.

Huru då med bevattnig?

Vattenytan i en bild ovan var Flytermossen, som du såg i Akt 1240,

den med fiber ovan, men även i Akt 652, den 27/3 2010, snöbelagd

i Akt 766, den 11/2 2011.

Ytan nedan, Pussen, såg du i Akt 1199, den 13/5 2016.

 

 

  

 

Det finns, allt till trots, ännu ytor för bebyggelse.

Eljest må det bli köp av begagnat.

Kanske ta in på hotell.

Det är enklare för fåglarna, de kan häcka i vilken

risig häck som helst.

Vi syns den 30 mars i Gamla Skolan.

Kolla upp dina eventuellt obetalda medlemsavgifter.

 

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1244. Torekov - en dag i mars

Akt 1244                                                                                                         2017-03-19

  

Torekov - en dag i mars

  

Kajak, en månad har gått och nu sitter vi här igen . . .

– Jo Marin, av samma skäl & orsak som gällde för Akt 1240, den 20/2 . . .

Login och Logut har fastnad i senaste generationens januarimånad . . .

– Vi kör samma teman nu som då, en dag i marse kan väl vara lika

    så god som en dag i februari . . .

– Det Akten berörde väder, SSRS Sjöräddningar, ärtsoppa i Skjulet, försvinnande

    och tillkommande luckor i bebyggelsen och olika vårtecken . . .

– Hur som, vi börjar med vädret, allas vår gemensamma nämnare . . .

– Dagen innan vår dag såg det ut att bli vår . . .

 

  

– Men vår dags morgon öppnade upp med snöblandat regn . . .

– Ingen vårdag, vår dag, precis . . .

– Men trafiken fungerade . . .

– God medvind såväl till havs som i luften . . .

 

  

– Vädret gynnade ärtsoppan i Skjulet . . .

– Sällan eller aldrig smakar ärtsoppa med varm punsch med

    tilltugg som ostklädda kavringsskivor, Gammeldansk och

    Jägermeister bättre än när allt är gratis i isande snålblåst . . .

– Tacken hördes runga mot Jarl, Jalle, Toremalm, dagens

ärtsoppsvärd . . .

– Någon påstod att det var traditionen som bjöd . . .

 

 

– När sista tuggan tuggats ner rättade vädret till sig . . .

– Och den anlända helikoptern kunde påbörja utbildningen

av Rescue Gripens handhavare . . .

 

 
  

– Start- och landningsplats på Malen . . .

– Från Malen syns några av de tidigare omtalade

    luckorna i bebyggelsen, som nu byggs igen . . .

– Vi har besökt Fiskaregatan, Södra Vägen, Tunbyvägen,

    Junkersgatan och Heimers gata . . .

Segelklubbens stuga då?

– För att visa på staketens och Rosa rugosans förgänglighet . . .

 

  

– Men förgängligt är även arbetet med luckors tilltäppande, nya uppstår . . .

- Byggarna är idoga . . . 

– Vi har besökt Lundstens gata, Junkersgatan och S:ta Toras väg . . .

– Vi återkommer törhända vid respektive luckas förgänglighet . . .

 

  

– Vissa byggnader nykläcks inom sina skal . . .

– Vi har besökt Storgatan och S:ta Toras väg . . .

 

  

– Några vårtecken, typ?

– Hamnen har fått båt i vattnet, liljorna har börjar sticka upp

lite här och där . . .

– Vi har besökt HamnenKyrkoparken och Alexanderplatz . . .

 

  

– Något mer innan vårbruket bryter ut på allvar?

– I förra Akten antyddes att armbåket på Vrenen skulle bytas ut . . .

– Det var nog en förhastad tanke, det nuvarande stångmärket måste

först falla för vädrets makter, is eller storm, möjligen genom röta . . . .

– Du menar att ingen av kvinna född varelse vågar ge sig på båken . . .

– Vågar och vågar, tänk på den Kungliga förordningen av 21/7 1761:

 

          den som uppsåtligen sönderbryter känningsbåk eller stöld därå

       föröfvar straffas med 32 par spö, samt sätter allt i stånd och att om

       skada och skeppsbrott sker, skall den skyldige mista lifvet och

       skadan gäldas af gods hans.

 

– Den som inte mister livet får se . . .

– Vi började vår dag en dag för tidigt . . .

– Då går vi över en dag, kompenserar, och vad då?

Torekovs Fastighetsägareföreningen hade årsmöte i Gamla skolan . . .

Inge Petterson tog över ordförandeklubban efter Ulf Holmberg . . .

– Samme Inge berättade "Gamla skolans historia" . . .

– Därefter smörgåstårta och kladdkaka, som inte var av denna världen . . .

– Gudagott, men så var ju skolan en gång kyrkans angelägenhet.

– Den som avstår från att vara medlem i "Fastighetsägarna" gör det på egen risk . . .

– Enbart en antydan om att någon båtägare inte är medlem i SSRS skulle vara

  synnerligen vågat . . . 

– Nu återstår att se om Logut och Login vågar återkommer till denna världen.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1243. Båkbråk i Torekov

Akt 1243                                                                                                         2017-03-12

  

Båkbråk i Torekov

  

Marin, jag läste i NST att Sjöfartsmuseet i Torekov beviljats kommunsekiner

    för att reparera sig tillhöriga byggnadsverk . . .

– Jo Kajak, det låter sig nog göras . . .

– Jag tog en flygtur in för att kolla läget och satte mig i vanlig ordning på "stången" . .  .

– Du menar på stångmärket på Vrenen, armbåkets överliggare . . .

– Precis, det var lite disigt och jag skulle korrigera bäringen nu när flaggmasten på

    Sjöfartsmuseet tillfälligt är borta

– Du uppfattade nog som jag, för en tid sedan, att bärigheten på "stången" kändes

    si så där . . .

– Precis, den borde bytas ut, kanske hela konstruktionen . . .

– Ryktet går, nu gäller att arbetsviljan består, någonting att bråka hjärnan med . . .   . . .

– Utan ett riktmärke skulle det upplevas som tomt, minns 1987 till 1989 . . .

  

   

– Förvisso, farledsmärket har funnits sedan 1700-talet . . . .

– Ja, Urun och Urus bråkar om när det sattes upp första gången . . .

– Har hört deras bråk, Urun 1764 och Urus 1781 . . .

- Jag är beredd att sätta en 10:a på Urun . . .

– Hade dåtidens Gösta Johnsson och Emil Ekensteen huggit in årtal

    i klipphällen i stället för att karva i virket hade vi vetat . . .

– Vi har ju tidigare i ett antal Akter behandlat Vrenen och Vingaskär. . .

– Visst, Vingaskär hade en gång ett liknande stångmärke . . .

– Bra ankringsredd, för läsökande fartyg, var mellan de båda märkena . . .

 
   

– Vi saknar presenterbara referenser från såväl 1764 som 1781 . . .

– Liksom från de dokumenterade bytena 1829 och 1858 . . .

– Men här följer från bytet 1981 . . .

– Och det snara bytet därefter, 1989, på grund av isen 1987.

 

  

– Vi har också Aktat om många andra typer av signalanordningar

    för sjöfarten . . .

– Fyrar, kummel, röse, prickar, båkar, stormvarningssignalering, flaggspel,

    markering för ankringsförbud, inseglingsmarkeringar för enslinjer,

    hastighetsskyltat m m . . .

– Som Akt 888, den 20/3 2012, och Akt 691, den 1/8 2010 . . .

  
 
 – Jag tycker mig känna igen Olle Ivarsson, Edvard Pihl, Rolf Johnsson, Sven Börjesson, Jakob

Jorlén, Christer Berggren, Fredd Boll, N  N, John Nygren och  Gösta Johnsson

 

– Ryktet säger att Olofsson med Väderöbåten Nanny medverkat och varit behjälpliga . . . 

 

– Här lite om de övriga hjälpmedlen för de på haven seglande . . .

 

 
 

– När det gäller fyrar berättade vi i någon akt om öppna eldkorgar

    som lyftes upp med en hävstång, Akt 1114, den 26/9 2014 . . .

– I vecka varnade Församlingen om att det inte är någon varning om

    det syns varningseldar från Hallands Väderö . . .

– Det är bara undersly och den förhatliga björken som skall lida askdöden . . .

– Även detta har vi Aktat om tidigare, exempelvis Akt 960, den29/10 2012 . . .

– Varningseldar är en sak, rökpuffar, röksignaler en helt annan . . .

– Någonting att tänka på för en ägare med horisontalkommunikationer . . .

  

– Vi kommer att höra av oss igen, över hav och över strand.

                                                      

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1242. Torekov - Januarikrönika 3:2017

Akt 1242                                                                                                         2017-03-06

  

Torekov  -  Januarikrönika 3 :2017

  

Login, har vi någonting bland jubelåren, slutsiffra 2 eller 7,

    utöver dokumentationen i 1:2017 och 2:2017, från föregående Akter?

Logut, januari månad är väl inte den mest alerta vad avser Torekov,

    vare sig det gäller händelser eller pressens vakenhet för dem . . .

– Men visst, utöver vind, väder och snålblåst kring politiker så

    är dygnets ljusa tid tiden för någonting och den mörkare för

    någonting ganska annat . . .

– Skall vi inledningsvis titta på januari 1957, för 60 år sedan . . .

– Intressantast var nog NST-rubriken: "Torekov först i Bjäre med ishockey-

    bana tack vare ett uppoffrande fritidsarbete" . . .

– Händelsen som beskrevs i förra Akten och i Akter under februari 2010 . . .

 

    

– Vidare, kyrkostämmans beslut att möten med kyrkostämman skall annonseras,

    i NST bl. a, beslöts under ordförandeskap av trädgårdsmästare John Lundgren . . .

– Samma kväll visade Olympiabiografen filmen "Panik i varuhuset" . . .

– Biografen som visar upp sig i bl. a. Akt 1019, den 4/6 2013 . . .

– Mer spännande blev det på biografen när filmen "Där möllorna går" gick upp . . .

– Filmen, inspelad i Torekov sommaren 1956 med Edvard Persson, beskrivs bl.a. i

    Akt 426, den 27/1 2008 . . .

Edvard spelar in film i Torekov även i Akt 943, den 14/9 2012 . . .

 

 
  

– Medan publiken drömmer sig bort i filmer flyger vi fram till 1962, 55 år sedan . . .

– Sista januarimånaden, ja överhuvudtaget, att kunna handla mjölk i en renodlad

    "Mjölkaffär", ansvaret övergår till livsmedelsbutikerna . . .

– "Mjölkaffär" i Torekov har under årens lopp funnits på Christoffer Barfoths gata

    hos Leontine och Ftitz  Larsson, Villa BergetStorgatan 40, Storgatan 28 hos

    John Stefansson, sedan Tunbyvägen och slutligen Storgatan 34 . . .

– Ambulerande mjölkförsäljning, Carl Johansson, visas i Akt 897, den 16/4 2012 . . . .

 

 

 

  

– Månadens mest spännande film var nog "Bjäre-Sommarland", mitt i vintern . . .

– Drog rekordpublik och två extra föreställningar fick fixas till . . .

 

 
 
 
  

– Stor oenighet uppvisades kring frågan om var ny pastorsexpedition skulle

    placeras, i och med Hovs församling införlivats med Torekovs och V. Karups . . .

– Ja, att placera den i Torekov vore en skymf mot de boende i Kattvik . . .

 

  

– I tvistens bakvatten går vi till 50 år sedan, 1967 . . .

– Byggnadsnämnden höjde bygglovstaxans  brundbelopp från 440:- till 475:- . . .

– Nya kommunfullmäktige beslöt att strunta i partitillhörigeter och istället välja

    rätt man på rätt plats, avseende ordförandeposter och dito vice . . .

– Känd lånefracks- och kostymbutik utmed Storgatan avvecklas med utförsäljning . . .

 

 

 
 

  

– Herr Sture Nilsson efterlyste ny information om atomkraftverk på Bjärehalvön

– Tilltänkta platser har ju varit Hovs Hallar och Dagshög . . .

 

 
 

– I väntan på information söker vi oss till 1972, 45 år sedan . . .

Olympiabiografen visade bl a filmen"Bloddy Mama" . . .

– Stort informationsmöte om kommunens planering av vägar, hamnar och rörlig

    turism m m under ledning av byggnadsnämndens ordförande Rune Johansson och

    med accisstans av en stadsarkitekt vid namn Jan-Erik Lund . . .

– Dagen efter, men i Förslöv, informerade Länstyrelsen, naturvårdsintendent Seved

    Åkesson, om: "Nu stundar hårdare tider för fritidsbyggare i Bjäre" . . .

– Landshövdingen, Bengt Petri, var ordförande . . .

 

 
 
  

– Månaden präglades i hög grad av synpunkter kring NOLAT:os flytt från Torekov

    till Varan Påarp 1:2 B, platsen där gummifabriken i dag finns lokaliserad . . .

– Folk i bygden var både nöjda, oroade och förbannade . . .

 

 

 

  

– Klagomål framkom även om gatubeläggning i Torekov . . .

– Oro över att tre skolor i Bjäre hotas med nedläggning . . .

 

  

– Länsstyrelsen är missnöjd med kommunens stadsplan för södra Torekov . . .

 

  

– Efter dessa hot och missnöjen tar vi en paus . . . .

– Och återkommer, eventuellt, med 1977, 1982, 1987 . . . .

– Om bråk, oro, missnöje öven dessa år . . .

– Kring Strandskogen, Campingplatsen, Fysisk riksplan, Bjärekustens

    Naturreservat, fiskekaj, olagligt fiske, storhamnsprojekt, Laholms-

    buktens och Skäldervikens miljöproblem, Vivo-butikens flytt från Stor-

    gatan till området vid kyrkan, bussturstäthet, Rosa Ljungs permitteringar,

    om ev Gilleleje-färja som "sprit- och knarkbåt" . . .

– Skall vi infoga någonting från tider före massmediala plågor?

– Då må vi ta steget från förra Aktens f Kr till just efter Kr f . . .

– År 52 e. Kf omnämns vi i Historia naturalis av Plinius d. ä.

– År 157 blir vi inritade på en karta av Ptolemaios i Alexandria . . .

– År 502 kom vår blogg på runskrift . . . 

– År 727 började torekovsborna segla roddbåten  mellan kust och Hallands Väderö . . .

– Samma år besöker vikingar Väderön . . .

– Som vi läser om i Akt 1180, den 30/12 2015 . . .

- År 807 medföljer korpar när vikingar attacker Irlands västkust . . .

- År 842 angrips kusten utmed Spanien, korpar medverkar . . . 

- År 862 medföljer korpar när svensken Rurrik grundar Novgorod

– År 927 blir Skåne danskt eller vice versa . . .

– År 1002 medverkar Väderö-korpar med Sven Tveskägg i slaget vid Svolder.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1241. Torekov - Januarikrönika 2:2017

Akt 1241                                                                                                         2017-02-26

  

Torekov  -  Januarikrönika 2 :2017

 

 

Logut, så fick vi i 1:2017, Akt 1238 den 10/2, komma igång med

    "räddningsplankan", vädret, samtalsämnet när allt annat tryter . . .

Login, inte så illa, det väder januari fick, fick januari under inledningen . . .

 

 

– Nu blir det knepigare . . .

– Du menar att om än inte händelserna är färre, så är medierna tydligt

    mycket njuggare med att observera, referera och debattera . . .

– En annan oroande jämförelsegrund är tidsförskjutningar . . .

– Du menar att tidigare års klart avskiljbara "fyra årstider" numera

    kan begränsas till enbart tre . . .

– Ja, vintern övergår direkt i sommar, våren direkt i höst . . .

– Förr i tiden var frågan: "Nypotatis till Midsommar?" . . .

– Ok, sen blev det: "Nypotatis till Pingst", kanske . . .

– I år lär det bli: "Färskpotatis till Påsk!" . . .

– Vinterpotatisen är förhoppningsvis fortfarande vid den tidpunkten färsk . . .

– Jo, vi kan kolla upp lite "potatismos" i Akter som 1195 den 13/4 2016 med

    hänvisning till 903, 739, 673, 655 och XCIV . . .

– Även 1189, den 19/3 2016 och 1131, den 4/2 2015 . . .

– Vad har januari 2017 visat upp mellan istapparna utöver solglitter?

– Fyra och ½-metersgränsen gav Myndighetsnämnden en bakläxa . . .

 

  

– Oro i "Vatikanen" när personal vill sluta . . .

– Kommunchefen Katarina Pelin, skolchefen Birgitta Dahlin . . .

– Bök om politiker skall döma andra politiker . . .

– Brister i övrigt, exempelvis, enskilda avlopp och att Båstad ligger i Topp 4

    vad gäller inbrott . . .

– I samma veva regelöversikter vad gäller politikerarvoden . . .  

– Tolkningsföreträde?

– Harar på Hallands Väderö drabbades av kaninpest, virus RHDV2 . . .

– Vi får intervjua 00Talpa när han återkommer från Ön . . .

– Sopor slängs vid återvinning . . .

– Var annars?

 

 

 

– Ny stormast, flaggmast, till Sjöfartsmuseet på gång i Nyhamnsläge . . .

– Som meddelats i Akt 1237, den 31/12 2016 . . .

– Nya deltidsbrandmän på plats . . .

– Bland brinnande Akter kan nämnas 1218 den 21/9 2016 och 540,

    den 12/3 2009 . . .

– Och vidare Akter som 316, 264, 191 och XXXVI . . .

 

 

  

– Miljösatsningar fick Bjärefågels kycklingar att lyfta . . .

– Mer än till översta hönspinnen?

– Tillit inte enbart vad gäller kycklingar, även BP-politiker . . .

– Och om att Annika Borgelin skall få fart på vandrandet och cyklandet på

    Bjärehalvön, ett uppföljande av Eurandot som förekom i Akt 1217,

    den 16/9 med vidarevandring i Akt 1218, den 21/9 2016 . . .

 

 
 
  

– Stopp, vi vänder, idésyftet vandrar för långt . . .  

– Rätt, vi måste tänka om . . . .

– För mycket text vis á vi utrymme och bilder . . .

– Vi tar upp textkorta jubel-händelser, "2 - 7:år", med till synes

    adekvatanknutna bilder, ur något arkiv . . .

– Ursäkta, den dagliga tidningen har förmodligen alla redan läst.

– Vi kan avslutningsvis nämna några händelser varifrån vi

    saknar, av förståeliga skäl, såväl pressnotiser som bilder . . .

– Vi går till tiden före Kristus:

– År 13017 lämnade den sista resten av inlandsisen Halland Väderö . . .

– År 8002 invandrade furan, föregångaren till Pinus den Höge . . .

– År 7717 kom den första människan till Väderön . . .

– År 4222 syns en utvecklad stenålderskultur . . .

– År 1772 iakttogs på Ön tecken på bronsålderskultur . . .

– År 507 får två Väderökorpar spaningstjänst hos kung Sigvard Ogmundson . . .

– År 482 sker smide på Ön . . .

– Vi återkommer . . .

Efter Kristus.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se