Korparna på Kallskärslid. Akt 1182. Snöyrans Torekov.

Akt 1182                                                                         2016-01-16

 

Snöyrans Torekov

 

Övervakningskameran här.

 

Eftersom korparna fortfarande befinner sig i matsmältningsfasen

ute på  Hallands Väderö, Pinus den Höge och Ravnahult, tager jag

mig friheten att bli snöyrans rapportör genom bilder från dagens

datum, som är den 16 dagen under det 2016:de årets första månad.

En tid med stor politisk splittring. Innan ens flyttfåglarna anlänt.

 

Vi har fått en släng av vinter, inte så märkvärdig och inte så märk-

ligt, om det inte var för att vissa och visa politiker lovat, hotat med,

medelhavsklimat och häftigt stigande vattenstånd i världshaven.

 

Vi har följaktligen aldrig haft en inledande fjortondagarsperiod på

ett nytt år med så lågt vattenstånd runt Bjärekusten. Tala om MP.

 

Nu några bilder i snöyran, sparsamt kommentarade.

 

Den nästan tomma hamnen börjar fyllas med is och snö, lågvattnet

ger gott utrymme. Av folket syns en enbart en fågelskådare.

Tack du tappre.

Men som sagts, korparna är på Väderön.

Parken vit och vacker. Lugn och fridfull.

 

 

  

Fåglarna utmed Malen, söder om Torekov håller samråd, under

ledning av en häger, om strategi inför en eventuell isbeläggning

på ytan över många arters foderhäck.

Mattillgången måste säkras. Oden var är du? Du vet, isbrytaren.

Korparna känner ju Oden.  Namngivaren.

 

Även småfåglarna samråder, snötäcket kan bli ett hinder.

 

 

 

 

  

Småfåglarna måste äta upp sig för att möta kylan.

Småfåglarna måste lära att burra upp sina fjäderskrudar

för att möta kylan. Bli som dunbollar. Viktigt.

 

 

   

Folk som inte hittat mat kan gå på Hotell.

Kattegat eller Torekov.

Småfåglarna måste lära sig att hitta sina foderegivare,

av vänligt folk uthängda och laddade.

 

 

 

Såväl fåglar som andra bytesdjur, kaniner och harar, måste

lära sig att inte lämna spår efter sig.

Räven är listig. Liksom rovfåglarna.

Småfåglarna måste även inse vikten av att kunna gömma sig.

 

Skarvarna behöver inte bry sig. Ingen vill ha dem.

Dessutom får de hjälp av snön att vita ner Svarteskär.

De kan således dra in på födan vad gäller färgproduktionen.

 

 

  

Snö och is är problemskapande även för folket.

Bilar slirar.

Cyklar blir än mer riskfulla att hantera och framföra.

Barnvagnar måste vinterutrustas. Folkbarn är ömtåliga.

Att äta ute är helt ute.

Folkets dibebisar har det därvidlag mysigare.

 

 

  

Fortlider kylan kan det bli bekymmer för sjöfarten.

Fågellivet får svårt att visa upp sig för ornitologerna.

Att se Kallskärslid från Näset, Gibraltar, kan vara si

och så i snöyra.

 

Detta ytterst trevliga och spejande folket kan drabbas

av frustrationsstress.

 

Svårigheter kan uppstå att hålla kanonkrutet torrt.

Bäckar, åar och älvar blir latenta fällor.

 

 

  

Men visst, det finns andra förutsättningar.

Också.

Bygg ihop Varmbadhuset med hamnbassängen till ett

stort äventyrsbad, oberoende av storm och kyla.

Glas och betong. Kontakta Gert Wingårdh.

Anlägg en skidbacke på taket till gamla bussgaraget,

som danskarna håller på med på taket till Köpenhamns

sopförbränningsanläggning. 

En bra pulkabacke kan anläggas på Vingaskär.

Kontakta broder Paulsson via PEAB.

Korvkiosk i AGA-fyren.

Med senap i grön sektor, utan i röd.

 

 

Väl mött i snöyran.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1181. Torekovs godheter.

Akt 1181                                                                         2016-01-03

 

Torekovs godheter

 

Lugar här.

 

Därför att jul- och nyårsborden, genom moster Ella och Sugus, har

sugit arbetslusten ur alla andra kring Pinus den Höge.

Lugar ni vet, korpen med den nyktra synen på olika njutningsupp-

levelser. Korpen med egen vingård och bodega på Hallands Väderö.

  

Du som jag har kanske fått hälsningar inför jul och nyår.

De kan börja tidigt i december med God helg.

Lite senare mer preciserat som God Jul och Gott Nytt År.

Perioden 23/12 - 26/12, kort och gott, med ett God Jul.

Sedan, under följande två-tre dagar, God fortsättning.

Under årets två sista dagar begränsat till Gott slut.

Gott Nytt År blir det under kort tid i samband med års-

skiftet; vanligtvis mellan 31/12 kl. 23:54 och 1/1 kl. 00:06.

Oftast beroende på inblandade klockors divergens.

Efter slaget kräver konventionen God fortsättning någon

tid, eller "det samma" i pratsamma biotoper

 

  

Nåväl.

Vi vet alla vad ett år är, ett solvarv, 31.557.600 sekunder.

Nytt är vanligtvis någonting som följer efter någonting

tidigare eller signalerar en nyskapelse eller dito upplevelse.

Det är upp till var och en att utvärdera "nytt", utbringaren,

tillönskaren avser troligen, till 99,9%, enbart att 5:an

i 2015 blir en 6:a i 2016. Ordet Nytt är således i sig onö-

digt, självfallet, för förståelsen av att Gott År avser året

som följer på champagneslurken.

Men nytt behövs för rytmen i talet. Liksom att en trappa skall

ha endera ett steg eller tre. Aldrig två. Viktigt för balansen.

 

   

Men ordet gott är lurigt och försmädligt, tolkningsinnehållet

svävande, kan rentutav vara tvivelaktigt. Många bör vara på sin vakt.

Vad menar egentligen budbäraren eller budbärarna? Var själskritisk.

Någons hälsning till en eller alla. Allas hälsningar till alla andra eller någon.

Kan, i dessa eller mellanliggande kombinationer, demokratisk samtolk-

ning verkligen, helt ärligt, kunna tänkas föreligga? Beaktande att gott, i

sin grundform god, har många synonyma möjligheter till missuppfattningar. 

Beakta La Rochefoucaults maxim 238 som säger att det är mindre farligt

att behandla någon lite illa än alltför mycket väl. Godhet förpliktigar.

 

  

Godheten som förväntas, förväntas den tillkomma avsändaren eller mot-

tagaren eller bådadera, en eller alla; alla för en, en för alla.

 

Om god står mot elak, vem vill inte vara godhjärtad och snäll.

   Ohumant ifrågasättande.

Om god står mot välsmakande, vem vill inte servera godast tänkbara kost.

   Hur ofta har du själv råkat ut för annat än välsmakande tilltugg?

Om god står mot otillräcklighet, varför behöva misstro någons rejälhet.

   Är du själv fullgod, klok och är all din verksamhet lukrativ?

Om god står mot dålig, varför ifrågasätta någons skicklighet eller friskhet.

   Överskatta inte din egen driftighet och sunda livsstil.

Om god står mot opålitlig, varför misstänka någon om falskt välmenande.

   Hur filantropisk tror du att du själv är?

Om god står mot okunnig, hur framstående tror du att du själv är.

   Din vederhäftighet kan vara ifrågasatt i breda led.

 

Du kan inte i alla lägen skylla på att vara i god tro.

Är du en god man? Vad tycker din omyndige adept?

Är du en god kvinna? Vad tycker du om utsvävat moraliserande?

 

För den som inte anses god, hen är jag vanligtvis beredd att gå i god för.

 

Ofta blir, tyvärr, god en oidentifierad kliché för trevlig, glad, fridsam eller fridfull.

Enligt min mening bör gott, vid tidpunkten i fråga, förbehållas beskrivningen av doft,

aromen, från och smaken av nyårsnattens spirituosafönimmelser.

Hålla ett gott barskåpet är lätt för mig som är stadd vid god kassa.

 

Får jag besvära om en god fortsättning?

 

Jag gör det i god ton med en förhoppning om att den passar just dig.

 

 

 

Jag vill även avsluta med en god nyskriven dikt med ett gott syfte: 

 

                  I gryningen, i gryningen

                    Hallands Väderö

                  I skymningen, i skymningen

                    Hallands Väderö

                  Torekov, Torekov

                    i gryningen

                  Torekov, Torekov

                    i skymningen

                  Såväl

                    som under alla mellantider

 

 

 

Synd att vikingarna lämnat Hallands Väderö.

Det danska gemytet är stimulerande.

Ölkänslan importerad imponerande.

Gammeldansken undergörande.

Hagbard Handfaste, du saknas Torekov.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se