Korparna på Kallskärslid. Akt 1288. Spirning i Torekov - Flaggmasten riggas

Akt 1288                                                                                                 2018-04-28

 

 

 

Spirning i Torekov - Flaggmasten riggad

 

 

Marin, så fick vi vårens förtroende att bevaka en av årets stora

    händelser i Torekov . . .

– Jo Kajak, och eftersom detta med riggningen av Flaggmasten vid

   Sjöfartsmuseet Batterivallen i Torekov, vid hamnen, har varit före

    i så många tidigare Akter visar vi enbart dagens bilder, men utan text . . .

– Ja, vill du veta mer kommer det i slutet på denna Akt hänvisningar

    till ytterligare information . . .

– Ok, vi kör dina dagens bilder

 
 

 

  

– Det kostade på av energi, men denna kompenserades i hög grad

från Parkis och Manfreds.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1287. Guide till Hallands Väderö IX - Mollusker

Akt 1287                                                                                                 2018-04-19

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  IX  -  Mollusker

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276, 1282 och 1284. 

 

Logut, om jag säger slemmigt, hur tänker du då . . .

– Jo Login, jag tänker på sidorna 116 till 121 i "Guide till

    HALLANDS VÄDERÖ", som omfattar bl a snäckor och

    sniglar, mollusker på land och i sötvatten . . .

– Då kommer vi till korta igen . . .

– Vi har väl i våra Akter . . .

– Förvisso, men bara en snäcka och två sniglar, ingenting ur sötvattnet . . .

– Ok, på Väderön lär finnas bland landlevande mollusker 28 snäckor

    och 7 sniglar . . .

– Sex arter sötvattenssnäckor . . .

– För att lära mer om sökandet hängde vi med när Sällskapet Hallands

    Väderö Natur, SHVN, hade sin sommarvandring den 8/7 2017 . . .

Guiden presenterades av olika kapitelförfattare . . .

– För molluskerna talade Ted von Proschwitz . . .

– Övriga författare enligt våra tidigare Guide-Akter och Guidens sida 287 . . .

 

 

 
 

– Vi hittade mycket mer i naturen än i våra Akter . . .

 

  
 

– Nu är vi laddade inför kommande sommars letande . . .

– Utrustade med tålamod och goda hjälpmedel . . .

– Utöver Guiden även "Hallands Väderö - naturen och historien" . . .

– Med teckningar, akvareller, av Nils Forshed . . .

– Vi tar även med SHVN:s skrift nr 56 från 1989 med ingående karta . . .

– Karta, tror du nu efter nära 30 år att sniglarna är kvar . . .

– Oja, de rör sig väldigt långsamt, uppkallade efter snigelfart . . .

– Men enligt Guiden fortplantar de sig fort, i alla färgkombinationer . . .

– Mångkulturellt var ordet . . .

 
 
 
 
 

– Så rustade skall vi, liksom du, förmodar vi, leta efter i vart fall, utöver

    ovan omtalade arter, även strimspolsnäckan, strimglassnäckan, vit-

    glanssnäckan, fläckdisksnäckan, punktsnäckan, löksnäckan, skogs-

    dvärgsnäckan, kristallsnäckan, busksnäckan, hedgrässnäckan, klippspol-

    snäckan, svampsnigel, brun skogssnigel, kölsnigel . . .

– Kanske i samband med SHVN:s sommarutflykt den 30/6 2018 . . . 

– En konst bland konsten, denna exkursionens huvudtema . . .

– Kanske lättare då bland mossorna i exkursionen den 11/8 2018 . . .

– Eller på och bland träden den 15/9 2018 . . .

– Upp till var och en att spana, vid alla lämpliga tillfällen, på land . . .

– Och i dammar och övriga blötmarker.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1286. Torekov - en bild berättar 2 Hästar

Akt 1286                                                                                                 2018-04-11

 

 

Torekov - en bild berättar 2, hästar till nytta och glädje

 

 

 

Marin, i Akt 1283, den 22/3, visade vi vad en bild kan berätta med

    utgångspunkt från bilden nedan . . .

 

  

– Jo Kajak, Carl J Johansson som säljer reaktionsfri mjölk från hästdragen vagn . . .

– En av de fem punkterna till bilden var hästarnas avveckling . . .

– Ja, antalet hästar minskade oaktat att antalet häststölder också minskar, mystiskt . . .

– Inte konstigare än att antalet bilarna ökar trots ökade bilstölder . . .

– Under senare tid har faktiskt hästantalet ökat . . .

– Mer för nöje än nytta . . .

– Hur som, vi visar bilder ur tidigare Akter om hästar, när de var vanligare . . .

– Och såväl till nytta som nöje . . .

– Mycken nöje . . .

– Hästen hjälpte inte enbart till med att sälja mjölk, all sorts gods var välkommet . . .

 

 
 

– Även folk, hästskjutsen var den tidens taxirörelse . . .

– Gästgiveriets efterföljare . . .

– Före Hotell Kattegat låg på platsen ett gästgiveri med "skjutstvång

    och / eller skjutsrätt" . . .

– Men hästen blev mer och mer till nöje . . . .

– I Torekov minns alla tidernas många blomstertåg . .

– Från Sandlyckan via Parken och Hamnen till Strandparken . . .

– Hamnfester och privata personliga ridturer . . .

 
 

– Men fortfarande i nyttotjänster, då som nu, framförallt då . . .

– Mjölkskjutsar, begravningståg, persontransporter, tånghämtning . . .

– Transport av livräddningsutrustning vid skeppsbrott utmed kusten . . .

 

  

– Hästen var en vanlig syn på gator och vägar . . .

– Men även på Hallands Väderö, gatornas och vägarnas brister till trots.

 

  

– Har du som fransmannen inte tolkat ordet häst så kommer här

    några synonymer:  Dragare, kamp, fåle, ök, pålle, märr, gångare,

    travare, beskällare, hingst, sto, klippare, valack, ponny, russ, fux,

    remont, ardenner, arab, fullblod, toto, kuse, krake, hors, åring . . .

– Nästa gaturomsinvaderare blir kanske bilen.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se