Korparna på Kallskärslid. Akt 604. Zebrakrax i Torekov.

Akt 604                                                                2009-10-29

 Zebrakrax i Torekov

 - Kajak, minns du Zebralagens tillämpning i Torekov?
- Självfallet Sugus. Det var i anledning av kaos i övergångställena på Hallands Väderö och önskemålet
om ett övergångsställe i Vånga. Jag visade i Akt 591, den 2/9 detta år, hur exemplariskt det var vid
Tempo-butiken i Torekov.
- Jag tror något gått snett i ditt kraxande. Ett besök nu i oktober visar på en annorlunda ordning.
- Annorlunda ordning? Jag vet att Tempo har flyttat ut och ICA flyttat in. Något annat?
- Vad vet jag? Har ICA andra regler än Tempo när det gäller angöring och parkering?
- Möjligen inne i butiken vad gäller kundvagnar, men inte ute i den offentliga trafiken.
- Men kära du, kolla bilderna från Pax, vecka 42, så ser du hur övergångsstället blivit parkeringsplats,
trots ursprungsskyltningen, och det tillämpas dubbelparkering. Mitt för drive-in-brevlådorna.
- Men lugna dig Sugus, du vet att det är brist på parkeringsplatser i Torekov, framför allt i oktober och
speciellt vid ICA-butiken. Som vi tidigare sagt, den stora P-platsen ligger på andra sidan vägen.
- Men blockeringen av brevlådorna?
- Men lugna dig Sugus, i Internets tidsålder är det väl ingen som skickar brev via postverket.
- Vi kan inte vara nog tacksamma som har våra brevduvor, Pax och Paxe.

 


 

 Foto: Pax 2009-10-18 

 

Vi har placerat vår blogg i <a
och 118href=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/
>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 603. Det förgångnas eko ekar.

Akt 603                                                                2009-10-27

 

Det förgångnas eko ekar

 

- Sugus, du kände igen en lind från mittenbilden i föregående Akt. Som ett bevis på att
kunskapens moder är repetitionen upprepar jag bilden.- Korrekt min käre Kajak. Men inte i mitten av denna mittenbild. Jag minns både linden
till vänster och eken till höger. Därför gissningen på Ekman som fotograf av bilden ovan.
För de två vykorten nedan av de två kantsupporterande träden är bevisligen via Albert
Ekman
och hans kamera under 1910-talet.Vi har placerat vår blogg i <a
Och 118href=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/
>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 602. Ekars eko ur det förgångna

Akt 602                                                                 2009-10-23

 

Ekars eko ur det förgångna

 

- Sugus, det krävs väl en tillrättavisning?
- Kajak, jag tror Lugar gjorde så gått han kunde, under rådande förhållanden. Och som jag menade i
Akt 600, har även andra gjort missar. Jag tycker det är nonsens. En ek mer eller mindre, hit eller dit,
ger inget eko om hämnd i mitt sinne.
- Jag menar inte någon tillrättavisning av Lugar. Han har nog med problem. Jag menar att vi reviderar
kartbilden från Akt 249, den 2 mars2007, som klart visar irrfärden, till ett sannolikare flackande.
- Ok, om du vet hur det var.
 

Kartbild av Hallands Väderö, som utvisar två korpars irrfärder,i mars 2007, till verkliga och inbillade ekar
inom 9 biotoper (I – IX) och med hänvisning till aktuell Akt (nr. inom parentes) vid respektive besök:
    I. Ravnahult (218, 221).  II. Ulagapskärret (226).  III. Kappelhamnskärret (217). IV. Kungseken (217,
    227).  V. Tusenåriga eken (228).  VI. Hälledammen (LXII, 217, 231).  VII. Sandhamn (201, 209, 210,
    211, 233).  VIII. Lilla Sandhamn (240).  IX. Tångakärret (242).                 Karta: Lugar 2007, Kajak 2009

- Jag lägger till en ny biotop, X, Sandvikseken från Akt 600, den 5/10 2009 och från Akt 240, den 19/2 2007.
Därmed utgår biotop VIII, Lilla Sandhamn, tills vidare. Det är ju den eken som jag flyttar till Sandviken, X.
Vakuumet uppe vid Sandhamn fyller jag ut med en ny biotop, XI, med en fin gammal vrakek. Här nedan på ett
foto från 1907 med jägmästare på utfärd, hämtad ur Bülows bildsamlingar vid Lunds Universitet. Fotografen
anges som okänd.- Den topphuggna linden, nu döende, känner jag igen från en annan bild, som vi kanske återkommer
till. Den bilden får mig att tro, att fotografen inte heter Lind eller Björk, utan snarare Ekman.
- Säger du så, då har vi kanske förvirrat mer än vi klarat ut . . .. . . och då får de misstroende forska själv. Det finns mycket om Hallands Väderös ekar i litteraturen.
Logut fann denna bild av Sandvikseken, biotop X ovan, i biblioteket på Pinus den Höge. Eken är på
omslaget till första utgåvan av Bjäre Härads Hembygdsförenings årsbok, 1931.
- Du menar att denna eken är linslusen bland ekarna på Hallands Väderö?
- Knappast. Biotop VII:s ekar är nog betydligt kändare och avbildade genom åren. De har ju s.a.s. stått på
”cat-walken”. Sandvikseken har ju under många år stått ”be-sly-ad”. Men som sagts, ”den som lever får
se”, och livet är svagt inom biotop VII. Som vi gissat i tidigare Akter, enligt kartan ovan, är det väl
Tångakärret, biotop IX, som är på gång.

Vi har placerat vår blogg i <a
Och 118href=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/
>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 601. På lut i Kristianstads Vattenrike.

Akt 601                                                                 2009-10-16

 

På lut i Kristianstads Vattenrike

 

- Gunin, minns du den 21/7, nu i somras?
- Förvisso Login. Det var kusin Punins sommarhälsning från Kristianstads Vattenrike.
ett tarvligt försök att sätta vårt Hallands Väderö i bakvatten. Akt 575.
- Ja, han jäste upp mot gränsen till storhetsvansinne.
- Han känner sig kanske lite blåst där nere vid Stenshuvud.
- Det är verkligen fint där borta. Men han har på nytt varit i Kristianstads omgivningar och sänt
oss en hösthälsning från Vattenriket. I bilder utan ord.
- De skall tydligen tala för sig själv.- Nåja, säga vad man vill om vinklarna på Punins nackfjädrar. Fint ser det ut att bli.
- Jag förstår att Punin med spänning ser fram emot att bli ett av Vattenrikets första linslöss.
- Jag misstänker han även blir till en lus i min fjäderskrud.

 Vi har placerat vår blogg i <a
Och 118href=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/
>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 600. På lut utanför Torekov.

Akt 600                                                                 2009-10-05

 

På lut utanför Torekov


 

 - Kajak, nu lurade du mig igen. Jag känner igen bilden av eken ovan. Det är ett vykort av Albert Ekman
från 1905. Lugar och Lugin hade detta kort och några till av samma ek, 1910 och 1920, med i en Akt den
19/2 2007. Men i den Akten, nr 240, påstod de att de befann sig i Lilla Sandhamn, och inte här mellan
Oahallen och Utlängan, nära Genehall, innanför Sandviken.
- Men på den platsen är vi nu Sugus, och samma ek såg ut så här . . .. . . när jag fotograferade den, den 23 september 2009. Men sedan dess har eken frilagts genom att
flitigt folk, under kyrkorådets överinseende, skogat bort några träd och en del sly runt eken. Tala om
förändringar, Gunin och Login kan flyga i väggen med sina nostalgiska mesigheter i Torekov.
- Men hur kunde Lugar och . . .
- Jo, kolla deras Akt, den är ju sin text helt förvirrande. Det var väl under en av Lugars perioder. Och
Lugin har svårt för kraxa mot sin storebror i slika lägen. De var bildligt och bokstavligt blåsta, som
framgå av deras konversation i Akten. De örlade ju ihop ekar och lindar.
- Men lite upprättelse måste jag komma med. I deras Akt 244, den 23/2 2007, har de med en bild, ett
STF-vykort från 1910-talet, tagen frän Genehall utmed sandstranden vid Sandviken. Liksom översta bilden
i samma Akt, som visar samma skogskant, men från motsatt håll. Där var de i vart fall på rätt plats.
- Jo, men tyvärr så missade såväl STF-fotografen som Ekman eken.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

Och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 599. Låg utanför Torekov - på Badeskär.

Akt 599                                                                 2009-10-03

 

Låg utanför Torekov – på Badeskär

 

- Login, nu vrider vi snabbt åt söder och sedan åt väster. Två högerryck. Det klarar du.
- Förvisso, Gunin. Jag undrar bara varför. Är det för att Kajaks siande skall fulländas? Då
blir det norrut nästa gång?
- Logistik, inte logik, min käre vän. Här kommer södern.

 - Jag tycker du kan lägga på locket nu. Nu vet jag att alla locken leder mot reningsverket.
- Minns husraden i vänstersidan. Det är fyra hus, två syns, ett skymtas och det sista är osynligt.
- Jo, det är lätt att  minnas någonting som inte syns.
- Lyft och gör en sväng medan jag svänger höger och når kommande bilder.

 - Idag blåser det 15 m/s. Den dagen 1995 blåste det nog etter värre. Uppemot 18 m/s. CHA-CHA, ägd av
en dansk pensionär, gick upp på Badeskär.
- Det var efter två skräckdygn till sjöss. På väg från Göteborg till Köpenhamn. Missade Anholt , när motorn
stoppade på grund av dieselbrist. Missade Hallands Väderö när seglet krånglade.
- Men han klarade sig i land på egen hand och sökte skydd, just det, i det fjärde huset i bilden överst. Uttröt-
tad somnade han där i ett öppet uthus. Haveriet upptäcktes kl. fyra på morgonen och SSRS började söka seg-
laren, som de trodde flöt omkring på det rykande havet i en livboj. Så småningom redde det hela upp sig.
- Vad jag vill visa är att föränderligheter kan bero på mycket. Bygga och riva hus, gräva ner ledningar m.m.
Men även haverier. Som du ser av bilderna nedan finns fortfarande kvar rester av CHA-CHA. Efter hand flyt-
tade till fastlandet av stormarna Gudrun och Per.
- Till glädje får barnen, som nyttjar materialet till att bygga kojor. Även det en förändring av miljön.
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

Och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se