Korparna på Kallskärslid. Akt 1384. Svarteskär - hur försvinner världen?

Akt 1384                                                                                                2020-10-28

  

Svarteskär  -  hur försvinner världen?

 

Lugin, våra brevduvor, Pax och Paxe, har valt att gå i karantän på

    Hallands Väderö . .

Gunin, är de ängsliga för duvpesten, det aviärta paramyxovinusviruset,

    som härjar på Gotland och i Västra Götaland . . .

– Ja, i farozonen är även skarvar, trutar och andfåglar; så jag har satt in

    vårt ugglepar, Strix och Strixa, som är immuna, att hjälpa dem, men

    även som tidsfördriv dela med sig av alla sina kunskaper . . .

– Ja, jag vet, jag lyssnade in lite av diskussionerna . . .

– Var det teorin om huruvida de icke immuna skarvarna, som älskar att

    sitta på Svarteskär, skulle överleva skäret eller vise versa . . .

– Låter bekant, men hur menar ugglorna . . .

– Jo, duvpesten hotar skarvarna och skarvarna med sitt frätande träck

    hotar, tillsammans med stormar och saltvatten, att borterodera Svarteskär . . .

– Jo, Svarteskär utanför Västra Stranden i Torekov, känner du från några

    tidigare Akter . . .

 

 
 

– Som vi ofta sett så blir understundom Svarteskär ett Vitaskär,

    när skarvarna är som flitigast . . .

 

  

– Sedan ger stormarna sitt bidrag till nerbrytningen . . .

– Om stormar har vi akta en hel del, som Gudrun, Simone,

   Sven, Per, Urd, Egon, Svea, Helge, Dagmar, Yoda m fl . . .

 

  

– För att testa och inspirera duvornas fantasi lät ugglorna dem

    studera bilden nedan, den med farao Tutankhamon . . .

– I vad syfte?

– Mumifiering, hur skulle skärets nedbrytning förhindrs . . .

– Du menar hur skulle eljest silhuetten förändras över tid . . .

 

  

– Någonting ditåt. . .

Pax och Paxe skissade ett förslag vardera . . .

– Påtagligt inspirerat av såväl skärets nuvarande profil som

    av faraonens . . . .

– Jag tycker silhuetterna visar påtagligt kvinnliga formera . . .

– Instämmer, särskilt idébild 2, den av mansgrisen Pax . . .

– Kanske de knutna händerna över bröstkorgen som vilselett

– Eller så kan trånande tankar på Nefertiti som varit vilseledande . . .

 

 

 

– Nåja, det spelar nog ingen större roll . . .

– Hur så?

– Världshaven stiger fortare än erosionen sker, så Svarteskär

    lär nog försvinna under vattenytan med i stort sett sin nuvarande

    konturprofil.

– Den som lever får se.

 

  

– Akter med Strix och Strixa finns som bl a 1336 (22/8 2019) och 951 (30/1 2012) . . .

– Med Pax och Paxe i bl a Akter som 1357 (16/3 2020) och 1084 (4/7 2013).

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1383. En Chance i Båstad

Akt 1383                                                                                                2020-10-23

 

En Chance i Båstad

 

– Hej, Funin här, kusinen från Hovs Hallar du vet.

 

Du minns mig från många tidigare Akter, men undrar ändå

varför nu?  Exempelvis Akt 1068, den 30/1 2014.

Jo, Väderö-korparna gaggar så mycket om Skjulet, Kajutorna,

Ruffarna och inte minst hamnen i och runt Torekov.

Exempelvis Akt 1311, den 17/12 2018.

Eftersom jag, utöver Hovs Hallar har uppsikt över Båstad

uppmanade jag de övriga att Akta om fartygsnamnbrädor vid

hamnen i Båstad, Vincent Anderssons ruff Chance.

Visst, lite halvhjärtat, i Akter som 1335, 18/8 2019 och

Akt 1315, den 8/1 2019. Kanske någon till.

Inledningsvis visades ruffen upp med alla namnbrädorna mm.

Ur lite konstiga vinklar, ibland.

 

 
 

Sedan dök det upp Akter där det var lite si och så med

namnbrädornas närvaro.

Det ryktades om stölder men även om väggarna behov av

renovering. Namnbrädorna sades vara nertagna och

omhändertagna under renoveringsarbeten.

 
 
 

Sedan Akt-tystnad.

Vad hade hänt och vad hände?

Jag vill bara meddela, medan andra korpar funderar

kring hamnen i Torekov, att nämnbrädorna är tillbaka.

 

Mer om hamnbrädor hittar du redan i Akt 619, den 26/12 2009.

 
  
 
   

Sedan Akt-tystnad.

Vad hade hänt och vad hände?

Jag vill bara meddela, medan andra korpar funderar

kring hamnen i Torekov, att nämnbrädorna är tillbaka.

 

Mer om hamnbrädor hittar du redan i Akt 619, den 26/12 2009.

  

Akt 1335 https://horsakistan.blogg.se/2019/august/

Akt 1315 https://horsakistan.blogg.se/2019/january/

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1382. Torekov - Muddernostalgi

Akt 1382                                                                                                2020-10-14

  

Torekov - Muddernostalgi

 

Lugin. medan Marin och Kajak funderar vidare om idéer kring

    Hamnplanen i Torekov så . . .

– Just så Gunin, så slinker vi in med lite nostalgiska komplement

    till vår tidigare mudder-Akt, Akt 1380 den 7/10 i år . . .

– Vi väljer alster ur världspressen . . .

– Just så, så slipper vi muddra upp någonting ur våra egna

    dyiga minnen . . .

– Muddringsarbeten från 1940-talet och fram till 1978 är ofta

    synonyma med Sven Johnson, muddermästare . . .

– En genuin Torekov-son och dito profil . . .

– Inte enbart muddrare, även fiskare, hamnkapten och kommun-

    politiker . . .

– Stridbar i samband med hamnutbyggnader och en hörbar röst

    i kustfiskarnas kamp mot bohustrålarnas rovfiske . . .

– Här lite ur pressklippspärmarna . . .

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sven Johnson (1915-2004) är en av profilerna i FTKoMs årsskrift för 2012 . . .

– Föreningen Torekov Kultur och Miljö . . .

– I några av våra tidigare Akter figurerar Sven som storfiskare av sill mm . . .

– Kolla Akter som 1160 (21/8 2015) och 1226 (11/11 2016) . . .

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1381. Torekov - Hamnplanen i farans riktning

Akt 1381                                                                                                2020-10-10

  

Torekov - Hamnplanen i farans riktning

 

Marin, dags att tycka till om Hamnplanens framtid . . . . . .

–Ja Kajak, låt oss motsägelsefull idag begränsa oss till själva hamnplanen . . .

– Jag har försökt sammanfatta vad vi i många tidigare Akter sett till vad

    Hamnplanen nyttjats, från och till, från tid till annan . . .

 

  

– Vad skall finnas kvar, vad skall flyttas och vad skall utgå . . .

– Ja, vi behöver ett program, en handlingsplan, som i tid och kostnader

    sammanfattar olika viljeinriktningar till ett i förväg bestämt övergripande

    framtidsmål . . . 

– Arbetsmodeller kan sökas i planlitteraturen . . .

– Eller i övergripande lagar och normer . . .

– Exempelvis via proposition 2009/:170 . . .

–  Du avser https://lagen.nu/prop/2009/10:170

– Historiskt sett har vi sett aktiviteter komma och försvinna . . .

– Ändrat struktur, logistik och / eller lokalisering . . .

– Idag verkar enbart restaurangverksamheter ha bärkraft . . .

 

 
– Så sent som på 50-talet var utbudet enbart Linnéa Kullenbergs kiosk . . .

– Dagens hamngäster finner att utbudet har sprängt det heliga 7-talet . . .

– Här måste finna underlag för ytterligare expansion . . .

– Ett snabbt initiativ är olika typer av mobila enheter . . .

– Finns för alla smaker . . .

– Kom osökt att tänka på Akt 1286, 11/4 2018, i vilken Carl Johansson säljer mjölk . . .

– Speciellt maritim eller nautiskt ät förvisso inte kioskutbuden . . .

 

 

– Då går vi till nästa idé . . .

– Du menar den med restaurangbåtar i hamnen . . .

– Precis . . .

 

 
 

– Tittar man runt i landets hamnar ses ofta en nedslående miljö . . .

– Kanske vore det bättre med ett enda större fartyg, typ en gammal bark, brigg  eller skonare . . .

 
 

– En annan idé är expansion på land. . . .

– Runt Hamnplanen finns minst tre fastigheter som ännu inte konverterats till

    möjliga utskänkningsställen . . .

– Därtill kan Cafë Miramar återuppstå. . .

– Resurser finns således . . .

– Vi återkommer nu till idéen att bygga en underjordisk restaurang  på eller i

    Batterivallen, med panoramafönster mot Västerhavet . . .

– Tomten efter Varmbadhuset kan vara en stödjande resurs . . .

– Återuppföres Varmbadhuset bör der bli bastu med ölbar . . .

– Pilsnerkorv . . .

– Ingången till Restaurang Panorama bör vara från hamnsidan av

    Batterivallen . . .

– För att ge en "Aha upplevelse" . . .

 

 
 

– Vi återkommer med helt andra idéer om hamnmiljön i stort . . .

– Annat än mat att sätta tänderna i.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1380. Mudder på nytt i Torekov.

Akt 1380                                                                                                2020-10-07

 

Mudder på nytt i Torekov 

 

Gunin, Marin och Kajak sorterar i idéer kring Hamnplanen i Torekov . . .

– Helt klart Lugin, de senaste tiotalet Akter har utlovat konkreta sådana . . .

– Hur resultatet än blir lär det bli mudder, oenighetssnack . . .

– I avvaktan kan vi se till reellt hamnmudder, bottenslam . . .

– Ja, bottnen innanför vågbrytaren har i dagarna muddrats . . .

– I verksamheten deltog utöver två pråmar tre olika fartyg . . .

– Den danska bogserbåten DOLHPIN, det svenska mudderverket SJÖGRIP

    och det norska lastfartyget BARENTS OCEAN . . .

– Muddret läktrades från pråmarna till lastfartyget på Torekovs redd . . .

– För vidare transport till Norge för sanering . . .

– Allt gick på några dagar . . .

 
 
 

– Vi kan påminna om tidigare muddringar . . .

– Det gäller att muddra i gamla Akter . . .

– De senare Akterna om Hamplanen rymmer vissa hänvisningar . . .

– Ytterligare några hamn-Akt-tips: 1263, 1191, 1183, 1149, 1084.

    1025, 1019, 969, 948, 801, 694, 693 och 691 . . .

– Hoppas nu Marin och Kajak kommer till skott med sina idéer.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se