Korparna på Kallskärslid. Akt 1237. Torekov - spirande i maj?

Akt 1237                                                                                                         2017-01-31

   

Torekov - spirande i maj?

  

Gunin, denna Akt är en direkt fortsättning på den förra . . .

– Korrekt Lugin, vi sade ju så i Akt 1236, den 24/1 . . .

– Bra, vi behöver bara rulla bilderna . . .

– Korrekt, minimalt med text utanför bilderna . . .

– Ja, alla som läst förra Akten vet att det är Flaggmasten

Batterivallen vid Sjöfartsmuseet i Torekov som skall avriggas,

fällas och lastas för transport till Nyhamnsläge . . . .

 

 

 

 
 
 

 

– Något lite historik kring den första Flaggmasten,

mesanmasten från barken Rolf av Halmstad . . .

 

 
 

  

– Masten som är under specialistframtagning av

brödera RavanisNyhamns Såg- och båtbyggeri

framställs av en sydhalländsk Douglasgran . . .

– Masten blir 13 m . . .

– Förhoppningsvis på plats, i sax och rigg samt klar

för spira, rå och gaffel, den 1 maj.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1236. Spirande och rå väntan i Torekov

Akt 1236                                                                                                         2017-01-24

  

 

Spirande och rå väntan i Torekov

 

   

Gunin, saknade du någonting i de tre vyer ovan, som passerade?

– Uppenbart Lugin, visst saknar jag Flaggmasten, ett av våra rikt-

märken vid inflygning från Hallands Väderö . . .

– Lugn, en ny är på gång . . .

– I väntan på en ny kan vi repetera lite ur våra över femtiotalet Akter

om Flaggmasten . . .

– Ok, är det repetition behöver vi enbart visa bilder med hänvisning . . .

– Ok, vi repeterar, vi upprepar oss, se det som ett eko . . .

– Som ett rop ur saknaden . . .

 

 

 

 
 

 

  

– Vi ser att masterna efterhand fått uppleva moderniteter . . .

– Som från vantjungfrur till vantskruvar . . . .

– Från hål i marken, brunn, till sax i järn . . .

– Från vit färg till oljad nyans . . .

 

 
  

– Hur nedmonteringen av Flaggmasten och

transporten mot Nyhamnsläge skedde i höstas

kommer vi att visa i nästa Akt . . .

– Masten togs till Nyhamns Såg- och Båtbyggeri,

Kullalandet, till bröderna Ravanis . . .

– För att bli mall till en helt ny mast . . .

– Ett mångsidigt företag.

 

   https://www.facebook.com/Torekovs-Sj%C3%B6farts-och-Hembygdsmuseum-1752496855038616/?fref=ts
 

– Finansieringen . . .

– Pengar växer ju inte som gran och fur . . .

– Den har lyckats tidigare . . .

 

   

– Det finns alternativ . . .

– Du menar för var, en och alla intresserade och ansvarstagande . . .

– Ja, ett lämpligt bankgiro för bidrag är: 540-8158

– Tillhörande Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsmuseum . . .

– Märk talongen med "Flaggan".

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1235. Luckor för luckor i Torekov

Akt 1235                                                                                                         2017-01-17

 

 

Korsordsluckor i Torekov

 

 

– Nu, Gunin, viner vinternordan runt vårt Pinus den Höge . . .

– Hugeligen ja, Lugin, bra tid att sitta med korsord på biblioteksgrenen . . .

– Du, korsord är väl en typ av luckor?

– Du, du tänker på luck-Akten 1228, den 30/11 2016 . . .

– Snarare kanske på luck-luck-Akten 1231, den 19/12 2016 . . .

– Jag hänger med, den Akten rättade fel till att bli rätt . . . 

– Som korsord, fel som kan bli rätt när rätt korsar fel . . .

– Jag hänger med . . .

– Gör vi fel eller rätt om vi gör en Korsords-Akt . . .

– Helt rätt om vi kör med bildanknytningar till Torekov . . .

– Kan aldrig bli fel . . .

– Vi bifogar alternativa bilder, inte för att de föreliggande är

    fel, utan för att det är rätt att det görs nya alternativa korsord . . .

– Vintern kan bli lång, oaktat att mildhet just nu råder.

– Först ett korsord med Väderöbåten Arild under vårutrustning

    på hamnplanen . . .

Arild & S:a Thora har medverkat i en hel del tidigare Akter . . .

– Jag ser framför mig många intressanta korsord . . .

 

 
 

– Akter med Morgondoppsbryggan är inte färre . . .

– Senast i Akt 1233, den 28/12 2016 . . .

– Och inte minst 1215, den 29/8 2016 . . .

– Jag ser framför mig många intressanta korsord . . .

 

  

– Hamnplanen är intressant ur många synvinklar . . .

– Jo, jag ser framför mig många intressanta korsord . . .

– Antalet supportande Akter är för många för att räknas upp . . .

– Godtyckligt klickande i högermarginalen ger chansen 2 på 5

    att hamna i hamnen . . .

– Eller hamnens omgivning . . .

 

 
 

– Bilden ovan är ett svar på förra Aktens tömda och

    tomma innerhamn . . .

– Stänga en lucka . . .

– Snarare låta en grön oas ersätta en blå lagun . . .

– Restaurangliv i stället för båtliv . . .

– Lönsamhetskalkyl . . .

– Nästa korsord, hamnplanen från en något högre nivå . . .

– Ok, jag ser framför mig många intressanta korsord . . .

 

  

– Nu följer Lotsstugan och Varmbadhuset . . . .

– Två Akt-kändisar . . .

– Jo, jag ser framför mig många intressanta korsord . . .

Vindkraftverket, det nu rivna vid reningsverket, är

    ingen stor Akt-aktör . . .

– Men till skillnad mot Lotsstugan är objektet svårare att

    avgöra som rätt- eller felvänt . . .

– Alternativa vindprylar finns för korsordskonstruktörer . . .

– Ok, jag ser framför mig många intressanta korsord . . .

 

 
 
 

Storgatan kan, som så många Akter visat, var lugn eller stressande. . . 

– Jo, jag ser framför mig många intressanta korsord . . .

 

  

– Nu vässar vi pennorna.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1234. Trängselrisk i fulla Akter i Torekov

Akt 1234                                                                                                         2017-01-08

 

 

 

Trängselrisk i fulla Akter i Torekov

 

  

Lugin, fluktade du in bilderna ovan . . .

Gunin, fluktat in och flukta in . . .

– Symboler för en kommande Akt-serie . . .

– Åhå, en tomhet som skall fyllas, typ . . .

– Nåhåja, fylla upp och fylla upp, det är frågan om

    verkan och orsak . . .

– Orsak och verkan . . .

– Snarare tid och otid, om vi får tid . . .

– Säg krönika, vad som i verkan och tid får fylla upp

    risken för tomhet . . .

– Tid och verkan, verkar över tid, tidlöst intressant . . .

– Den tomma hamnen . . .

– Den trånga har alltid varit under diskussion för en ombyggnad . . .

– Utbyggnad . . .

– Ja, som diskussionkonverterades till en helt ny . . .

– Som i ett antal Akter, tidigare och nedan, redovisas för oss . . .

– Förvisso, utrymme har givits . . .

 

 

– Över tid har det nödvändigbehövande utrymmet växlat . . .

– Ytan, antal båtplatser, och ytnyttan, båttyp . . .

– Nyttoseglare kontra nöjesseglare . . .

– Fiskebåtsarmadan och SSRS-flottan fick inledningsvis,

    tillsammans med Väderötrafiken och Kustbevakningen,

    komma till korta . . .

– Längsta fartygen . . .

 

 

 

 

 

– Dessa synpunktstyper av fartyg, orsak och verkan, må få

    traditionell Akt-behandling, medan tidsaspekter får leva med

    krönikekaraktär . . .

– Vi lånar ett exempel på krönika, över ämnet, ur NST:

 
  

– Vi inleder med krönikor typ intervall om 5 år, vis á vi 2017 . . .

– Det innebär årtal som slutar med en 2:a respektive en 7:a . . .

– I NST-krönikan ovan platsar 1912, 95 år sedan, och 1917,

    90 år sedan . . .

– Nog så intressanta år . . .

– Moringen i bilden ovanför krönikan är inte med?

– Det är en 2016-företeelse, tacksamt tillägnad alla båtägare som

    anländer till slipen med cykeldragen trailer . . .

– Ok, och som behöver mothåll för att sätta i och ta upp båtar över

    200 kg och när cykelkedjorna är för klena . . .

 

– Var kommer hummertinorna, kuporna, in i bilden?

– Stormar kan bli ett krönikeinslag framöver, och enligt

    sägnen medförde stormen Urd , i förra Akten, ett höjt

    vattenstånd på 1,23 meter . . .

– Ok, det medförde att de lägst stående kuporna kunde fångat

    hummer och de varit på den tidigare fasta kajen, typ 1980-bilden . . .

– Blev det fångst då, 1980?

– Tålamod, enligt en kommande krönika, år 2020, får du veta vad

    stormarna 1980, som rasade enbart under hösten, förde med sig . . . .

– Kupor kan du tills dess kolla upp i Akt 1219, den 25/9 2016 . . .

– De nostalgiska kuporna i Akt 719, den 28/9 2010

– Vi förbereder oss för krönikepremiären.

– En liten foto-krönika så länge, ur Akt 1149, den 30/6 2015:

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se