Korparna på Kallskärslid. Akt 1023. Allt mindre bönhörda i Torekov.

Akt 1023                                                                                                   2013-06-27

 

 

Allt mindre bönhörda i Torekov

 

  

Lugin, minns du bönen om vrak vid våra stränder . . .

– Självklart Gunin, finns i Akt 196 från den 25/12 2006 . . .

– Nu när vi är inne i perioden 1916 – 1930 kan vi konstatera

att bönen har tappat något av sin kraft, enbart 13 förlisningar . . .

– Tidigare perioder i Akterna 997, 998, 999, 1008 och 1020 gav

 bönen 18, 19, 16, 6 (sexårsperiod) respektive 28 förlisningar . . .

– Trots att period  vi tar upp nedan inrymmer ett världskrig . . .

– Fartygen blev sjövärdigare, många blev motordrivna, bättre naviga-

tionsutrustning nyttjades, effektivare sjöräddning . . .

– Vi kör listan . . .

– Vi har inte med fartyg som togs till Bjärekusten för bråkning och upp-

huggning, om transporten gick fri från olyckor, som bilden ovan . . .

– Och inte heller fartyg som kunde bärgas och återgå i sjöfart . . .

– Precis, det är vrak  i ordets bemärkelse som vi redovisar . . .

 

 

Statistikunderlag för fartygshaverier 1916 – 1930

Antal utmed Bjärekusten (Skaudd till Källran)

Delvis havet mellan Kullen och Tylön.

Inom (parentes) antal utmed resterande del av

Västkusten (från Domsten till gränsen mot Norge)

 

1916  0 (11)          Närmast var en dansk ångare Nordjylland vid Haverdal,

                              samt en tysk ångare Trave, torpederad norr om Kullens fyr.

 

1917  1 (9)           

         Svanen         Dansk skonare satt i brand av tysk marinenhet och sattes

                              av besättningen på grund vid inloppet till Torekovs hamn.

                              Anm: Om Svanen, med bild, se Akt 619 från 26/12 2009.

                              Namnbräda i Skjulet i sista bilden nedan.

 

1918  1 (7)           

         Odin             15/4 Tysk ångare sänkt av engelsk jagare väster om Väderön.

 

1919  2 (5)           

         Staghound     7/5 Svensk kutter vid Väderön, av okänd anledning.

         Herman         17/10 Dansk skonert vid Väderön / Torekov i hårt väder.

                                          Besättningen räddad.

 

1920  1 (14)         

         Orsa                15/1 Svensk ångare vid Vingaskärs sydspets i tät dimma.

                                  Från Malmö mot Halmstad i barlast. Besättningen lämnade efter 3 dagar.

         

              Anm:   En svensk galeas, Aron, från Torekov, med Albert K Falk som skeppare, grund-

                          stötte och sjönk i regntjocka och SO vind utanför Onsala (Malö) underresafrån

                          Halmstad mot Göteborg med 151 kbm ved i lasten. Besättningen räddad.

 

  

1921  1 (7)           

         Constance    12/6 Norsk jakt utanför Väderön, draggade i hårt väder.

                                Besättningen räddad. Från Köpenhamn mot Trondheim i barlast.

 

1922  1 (10)         

         Maria           Holländs galeas vid Torekov, Källran, i hårt väder.

                              Från Middlesborough mot Malmö med salt. Besättningen räddad.

 

1923  1 (6)           

         Östersjön     2/9 Svensk ångare 7 nm norr om Kullens fyr pga kollision.

                              Från Malmö mot Göteborg med styckegods (bl a Larsenkonjak).

                              Två man omkom, 14 räddades. Kollisionen fick rättsligt efterspel.

 

1924  0 (9)              Närmast: Se nedan Anm: Tärnan.

        

   Anm: 18/12 gick järnbarken Tärnan från Karlskrona på vid Hovs Hallar i tät

   dimma under resa från London till Karlskrona i barlast. Besättningen på 17 man

   räddade sig i egna livbåtar. Vraket såldes på auktion (kapten Edson i Viken) och

   höggs upp på platsen.

             

         Tärnan finns omskriven i Akter som bl.a. 236 – 239, 243 i

          februari 2007 samt 252 i mars 2007.

 

 
Anm: Se Hulda, som sjönk i hamnen i Torekov, se Akt 621 den 30/12 2009.

 

1925  0 (8)            Närmast var 18/11Svensk motorjakt, Delfin, vid Nidingen

 

1926  2 (1)           

         Svea             3/3Svensk skonare vid Väderön, Orskär, tjocka och hårt väder.

                                Från Nyköping mot Halmstad i barlast. Besättningen räddad.

         Walborg       17/5 Svensk motorjakt vid Väderön, norrsidan.

                                Från Hunnebostrand mot Helsingborg med gatsten. Besättningen räddad.

1927  1 (9)           

         Svea             1/11 Svensk galeas från Torekov vid norra stranden i Torekov.

                                Från Halmstad mot Torekov i hårt väder. Besättninge kunde gå iland.

                                Skeppare var Hugo Härström, som kunde gå rätt upp till sitt hus vid

                                Bläsingeraden, utmed norra stranden.

 

      Anm: 1/7 grundsattes barken Zippora Slättaröds mal för bråkning

      och upphuggning. Barken var byggd i Norge 1878 och såldes till Sverige

      1919. Fartyget   54,4 x 10,9 x 6,4 m i fur/pitchpine. 830 nrt och 935 br.ton.

      Siste ägaren var J Holmström i Torekov.

 

  

1928  0 (6)            Närmast var den svenska fiskekuttern Asta vid Varberg 12/9.

 

1929  0 (6)            Närmast var den svenska motorjakten Delfin vid Viken, 27/12.

 

1930  2 (2)           

         Christine     Tysk (?) ångare NV om Väderön, okänd anledning.

                              Kan ha gått till botten redan under 1920-talet eller fram mot 40-talet.

         Eugen          9/7Svensk motorgaleas 3 nm ONO Kullens fyr, sprang läck.

                              Från Moss till Köpenhamn med majs. Besättningen omkom, 4 pers.

 

 

 

1916 – 1930 Summa 15 år:  13 respektive (110)vrak = 123 förlista fartyg.

        

         De 123 fartygens nationaliteter: 72 svenska, 15 danska,12 tyska, 7 norska

         3 holländska, 2 finska samt 1 vardera från USA, Belgien, Irland, Estland och

         Honduras.

 

         De 123 fartygens typer: 22 ångare, 20 galeaser och 9 motorgaleaser, 7 jakter

         och 15 motorjakter, 9 skonare och 9 motorskonare, 7 skonerter och 1 motor-

         skonert, 6 kuttrar och 1 motorkutter, 5 barkar och 1 ångbark, 4 ångtrålare,

         2 tjalkar samt 1 vardera av coastler, pråmfartyg, fyrskepp och läktare.

 

– Vi återkommer med en ny period . . .

– Som även den, 1931 – 1945, innehåller ett världskrig.

– Vi återkommer även till bärgade fartyg och upphuggna sådana, i senare Akter.

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1022. Miljöbyte IV i Torekov.

 

Akt 1022                                                                                                   2013-06-23

  

Miljöbyte IV i Torekov

 

Lugin, återdags för miljöbyte . . .

Gunin, är dåligt midsommarväder inte en konstanthet . . .

– Nu gäller det vandring . . .

– Precis, dåligt väder är lågtrycksvandring . . .

– Nu gäller det skjulavandring . . .

– Heter det inte skulavandring, skula, söka skydd mot blötande nederbörd . . .

– Det bör nog, utanför dialekterna, benämnas skylavandring . . .

– Kom i gång . . .

– Skjulavandring har förekommit i Skjulet i Torekov sedan Hedenhös . . .

– Jag vet, hålla börs, i Torekov lika med att lösa ”världsproblemen”.

 

 
– Skjulavandring, vandring, för att gubbarna, när det var kallt, vandrade

i bredd, axel mot axel, från gavel till gavel . . .

– Problemet var, vid åtta gubbar i bredd, hur flankpersonerna skulle kunna

uppfatta varandras gordiska hugg . . .

– Det var gubbar närmast mitten som bestämde, övriga lyssnade . . .

– Ordning och reda, inga demokratiska floskler där inte . . .

– Och nu, menar du, att traditionen har återuppväckts . . .

– Verkar så . . .

 

 
 
 

– Samtalstonen verkar lugnare än under gångna tidigare . . .

– Problemen är måhända redan lösta . . .

– Genusperspektivet finns inte på dagordningen . . .

– Med det finns varianter mot tidigare rutiner . . .

– Du menar alternativ vandring utanför Börsen . . .

– Vandring kan tydligen vara svepande tankar under sittning . . .

 

  

– Eller tunga tankar via krökta ryggar . . .

 

  

- Hur som, vi vandrar vidare, på vingars vis.

– Sommarreprisen, närliggande sjöfartsmuseet, ligger dolt i Akt 786, den 13 maj 2011

och supportad senare i Akter under juni 2011 som 791 – 794 samt Akt 833, 27/7 2011

och Akt 967 den 15 november 2012.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

  

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1021. Ödesdag för Torekovs övervakning.

Akt 1021                                                                                                   2013-06-21

 

 

Ödesdag för Torekovs övervakning.

 

 

– Glad midsommar. Övervakningskameran här.

 

Vadå, stör friden.

Det gäller ett fortsatt viktigt budskap.

Jag har fått allvarlig kritik. Anses ha varit andefattig i min

utövning i Akt 1018, den 9/6, om förnöjelsens ögon.

Alla var inte nöjda. Jag kompletterar.

Först då några änder, oaktat oändliga Akter med dessa arter.

Senast i Akt 1013, 15/3, med bläsand och svanar. Tjatigt.

Men visst, deras ällingar är gulliga och förvisso försedda med

ögon. Välkomna till Bjärekusten.

 

 

 

Vissa arter vill mer visa upp sig själva än sina ättelägg. Linslusar. Tjatigt.

Men visst. De blir nog observanta individer i Bjäremiljön.

 

  

 

Blåmesen från Akt 1017, 5/6, ansåg sig förfördelad vis á vi

pilfinken, som fick visa upp sina världsnyfikna ungar i Akt 1018,

den 9/6.

 

Jag kör några bilder om mesens liv och leverne i detta avseende.

Först får han visa upp sig vid holken som i Akt 1017, sedan när

han i regn och rusk håller uppsikt. Så ropar någon mat och det

blir fart.

 

 

 

 

Och nu, ok, vi visar ungarna i olika utvecklingsstadier betrakta

omvärlden. Det finns de arter som avundas dem holken, bidar

sin tid för att ta över. Som om det var bostadsbrist i Torekov.

 

 

 

 

Men det är, som jag poängterat, och poängterar, viktigt med

många vaksamma ögon.

 

Av föregående Akt, Akt 1020 att döma, kan även korpar missa.

Gunin och Lugin skrev av vrak, bl. a. Svea, 1902, som bogserades

till Torekov för upphuggning. Hade de haft ögonen med sig och läst

NST från den 16/1 1902 hade de kunnat referera hela det dramatisk

skeendet. Det var ångaren Dan som bogserade från Köpenhamn. Vid

Vingaskär, i storm, brast bogserkabeln och Svea drev mot land. Lots-

båten och Dan hjälptes åt och lyckades få Svea i lä under Väderön vid

Vrenen. Stormen kom från SV. Dan återvändemot Köpenhamn och

Lotsbåten till Torekov med all besättning utom de fyra ägarna till Svea,

som valde att stanna ombord. Under natten vred stormen mot NV och

Väderöns läskydd upphörde. Fartyget bråkade sönder och drev iland

vid Ydrehall som spillror. De fyra ombordvarande drunknade. De om-

komnas namn: Isak Bengtsson från Faritslöv, Edvard Gudmundsson och

Jöns Nilsson från Torekov samt Andreas Pålsson från Påarp.

Även olyckans efterspel är dramatiskt.

 

Om någon till äventyrs ha slarvat NST för dagarna 16 – 18/1 1902 kan

referaten läsas i en intressant bok av Karin Falkmer: ”BurensvikDagshög,

om naturen, kulturen och människorna” (2004 ISBN 91-631-6235-0).

 

Intressant att se om Gunin får med vraken efter Karla-Marie 1954

och Porfyr 1969, beskrivna i samma bok.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

  

http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 2020. Ödesdagar kring Torekov

Akt 1020                                                                                                   2013-06-19

  

Ödesdagar kring Torekov

 

  

Gunin, då vrakar vi vidare i vraken . . .

Lugin, du menar att vi vidgar Akterna 997 – 999 och Akt 1008 från april i år . . .

– Ja, det blir väl nu perioden 1901 – 1915, en ny femtonårsperiod . . .

– Totalt 146 västkustvrak och av dessa 28 inom vår intressesfär . . .

– Intressant är 1911 när stormvädret runt makadamlastningen vid Dagshög kostade

fraktfarten 5 fartyg, varav fyra från hemmahamnarna Ramsjö och Torekov . . .

– Ok, vi drar listan . . .

 

Statistikunderlag för fartygshaverier 1901 – 1915

Antal utmed Bjärekusten (Skaudd till Källran)

Delvis havet mellan Kullen och Tylön.

Inom (parentes) antal utmed resterande del av

Västkusten (från Domsten till gränsen mot Norge)

 

1901  1 (5)

                Gerda            24/11 Svensk jakt vid Väderön, strömt och tjock dimma

                                      Från Höganäs mot Torekov i barlast.

 

1902  3 (12)

                Svea              15/1 Svensk bark vid Väderön, bogsering i hård storm till Väderön

                                        där den slet sig och strandade vid Ydrehall.

 

                                      Fartyget köpt (?) inför sista resan av Jöns Nilsson i Torekov för upp-

                                      huggning vid Torekov. Besättningen omkom.

               Dufvan          30/9 Svensk galeas norr om Kullens fyr pga fartygskollision.

                                      Från Kolding mot Falkenberg i barlast.

               Fågeln           26/12 Svensk jakt i Torekovs hamn pga stormsprängd förtöjning.

                                      Redare: Axel Kullenberg. Ingen besättning ombord.

 

 

 

1903  1 (30)                 

               David             10/9 Svensk skonert vid Torekov, Källran, pga strömsättning.

                                      Från Halmstad mot danska Nykjöbing, lastad med trävaror.

 

1904  1 (5)

               Hebron          18/12 Svensk skonert vid Väderön, svår storm.

                                      Från Drammen mot Ystad. Besättningen omkom.

                        

1905  0 (6)                    Närmast var den danska jakten Systrarna, på grund 28/10 vid Tylön.

 

1906  2 (6)

               Axel               28/9 Svensk skonert vid Hovs Hallar i storm.

                                               Besättningen räddad. Färd från Göteborg mot Slite i barlast.

               Germania      4/12 Svensk skonert vid SkauddBurensvik.

 

1907  3 (9)

               Augusta         15/5 Svensk bark vid Hovs Hallar, med flit grundsatt.

                                      Fartyget skulle till Bjärekusten för upphuggning.

               Blenda           21/8 Svensk jakt från Torekov (Otto Nilsson) vid Skaudd i kuling.

                                      Från Köpenhamn mot Torekov i barlast. Besättningen räddad.

               Ejdern           14/10 Svensk bark NV Kullens fyr, fartygskollision.

                                      Från London mot Malmö med koks.

 

1908  3 (3)

               Hoffnung      21/2 Tysk skonert vid Vrenen, Hallands Väderö, läck i öppen sjö.

                                               Från Köpenhamn mot Vejle med last av mjöl. NNV kuling.

               Primula         21/4 Svensk galeas mellan Skaudd och Ramsjö.

                                      Från Warnemünde mot Halmstad i barlast. Besättningen räddad.

               Gustafva        22/5 Torekovjakt vid Källran. NV storm.

                                      Från Torekov mot Limhamn med fosforlast från strandade ångaren Canadia.

                                               Jakten byggd i Viken 1835. 15 b-ton, 25 Dw-ton. Redare: Frans Norgren.

 

1909  1 (4)

               Barbro           9/12 Norsk bark vid väst på Väderön. Tjockdimma.

                                               Från Rosario i Argentina mot Libao med last av färgträ. Vraket köptes av

                                               Frans Ljungberg i Torekov och höggs upp på Bjärekusten.

 

1910  0 (5)                    Närmast var 1/11 Svensk skonare, Mercur, vid Falkenberg.

 

1911  10 (4)

               Jenny             Torekovjakt utanför Torekov i hårt väder.

               Malvina         Svenskbark grundsatt för upphuggning vid Hovs Hallar

               Vorwärts       21/1 Tysk galeas vid Källran. Hårt väder.

               Pernau          1/3 Estländsk ångare vid norr om Kullen. Tjock dimma.

                                      Från Sarpsborg mot Riga i barlast. Besättningen räddad. Vraket köptes

                                               för skrotbärgning 1912 av Frans Ljungberg i Torekov. Sprängdes 1959.

               Anni              Maj Ramsöjakt utanför Torekov, Revet. Hårt väder.

               Freda             6/11Torekovjakt vid Kapellhamn, Väderön. Slet sig i storm.

               Gottfrid         6/11 Ramsjögaleas vid Dagshög. Slets sig vid makadamlast.

                                      Galeasen strandade och blev vrak. Besättningen bärgad. Hård storm

               Jens               6/11 Dansk ångare vid Skummeslöv. Orkanartad storm.

                                      Från Köpenhamn mot Dagshög i barlast. Besättningen räddad.

               Maria            6/11 Ramsjöjakt vid Dagshög. Hård storm.

                                      Lastade makadam och blev vrak. Besättningen räddad.

               Märta            6/11 Ramsjöjakt vid Dagshög. Hård storm.

                                      Lastade makadam och blev vrak. Besättningen räddad.

 

 
 
 

 

1912  0 (6)                    Närmast var en svensk jakt 4/8 vid Söndrum, Halmstad och

                                                           en norsk ångare 10/5 vid Kullens fyr.

1913  1 (9)

               California     2/1Svensk skonert vid Väderön. Västlig kuling.

                                               Besättningen räddad. Färd från Ålborg  mot Halmstad i barlast.

 

 

 

  

1914  2 (6)

               Ceres             30/1 Svensk galeas vid Badeskär, Torekov. SV hård kuling.

                                      Från Ålborg mot Halmstad i barlast. Besättningen räddad.

               Vega              26/10Torekovjakt vid Hamnaskär, Torekov. Sprang läck.

                                      Från Dagshög mot Torekov med last av makadam. Besättningen räddad.

 

 

1915  0 (8)                    Närmast var 14/11 norska ångaren Adour vid Tylögrundet.

 

 

1901 – 1915 Summa 15 år:  28 respektive (118)vrak = 146 förlista fartyg.

        

      De 146 fartygens nationaliteter: 90 svenska, 18 danska, 14 norska, 9 tyska,

      6 brittiska, 4 ryska, 2 finska samt 1 vardera från Holland, Estland och Lettland.

 

      De 146 fartygens typer:  41 jakter, 22 galeaser, 18 ångare, 16 skonerter, 15 skonare,

      14 barkar, 8 briggar, 5 kuttrar, 2 slupar, 2 motorjakter, 2 pråmar och 1 däcksbåt.

 

– Nästa gång . . .

- När det nu blir, blir det perioden 1916 – 1930 . . .

- Då är upphuggningen vid Bjärestränderna i full gång och 1:a världskriget över . . .

- Och ett nytt laddas det upp för, med torpeder och minor . . .

- Vi återkommer.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1019. Miljöbyte III i Torekov.

Akt 1019                                                                                                   2013-06-14

 

 

Miljöbyte III i Torekov

 

Gunin, tid för nytt byte. Vilket byte blir det?

Lugin, vi spiller en gul fläck mitt på kartan och ser vad det ger.

 

 
 

– Det blev miljön kring gamla bilverkstaden, i folkmun ”Ackes” efter den

mångårige innehavaren Artur ”Acke” Andersson . . .

– På sin tid en ”Torekovsprofil” . . .

– Vi rullar bilder från nutid till 1920-talet . . .

 

 
 
 
 
 
 
– Medan någon funderar kring denna miljöförändring

funder vi över en ny . . .

– Exempelvis . . .                                                             

– Vi återkommer.

– Men sommarreprisen?

– 50-talsbilden ovan leder oss till Akterna kring ”Smedjetorget

och Södra vägen . . .

– Det var Akterna 862 och fram till 870, december 2011 och januari 2012 . . .

– Hänger vi på Olympiabiografen tillkommer At 625 från 2010-01-06.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. kt 1018. Nya ögon för miljön i Torekov.

Akt 1018                                                                                                   2013-06-09

 

 

Nya ögon för miljön i Torekov

 

Övervakningskameran här.

 

Nu igen, tänker ni. Vad vill jag nu, tänker jag.

Ju, Gunin och Lugin, har startat upp en serie om miljöbyten.

Vi har sett I och II.

I Akt 1017, förra Akten, II:an, raljerade de över arternas reproduktion.

Korparna kör med växlande miljöer men med de vanliga gamla ögonen.

Jag ser i reproduktionen nya ögon.

Möjligt tack vara vakande äldre ögon.

Här mina bilder från ett ögonblick den 8 juni 2013.

 

Pilfinksungarna, alla fyra, som matades i förra Akten, fick idag, i tur och

ordning efter kläckningsålder, skåda ut över kommande tiders miljöer.

 

 

 

Men det ankommer på föräldrarna att kolla upp katten och

lära ungarna att nya miljöer kan vara farligare miljöer.

Nya miljöer är inte alltid bättre niljöer.

 

 

I holken är de, om inte helt, så i vart fall någorlunda trygga.

Arter med ungar födda på marken har det knepigare, även om

ungarnas biotopliknande fjäderdräkt kan lura vissa faror.

Och deras skriande. Tofsvipan och strandskatan låter om sig.

 

 

 

 

Men även arter med bon i rösen, träd, buskar måste vara vaksamma.

Utöver tofsvipan, strandskatan och pilfinken har jag studerat alerten

hos stenskvätta och hämpling.

 

 

 

Ett slitsamt leverne, som förr eller senare leder till att

ögonen tar slut.

 

Den art som har tur får kanske en naturens minnesruna, exempelvis

lava på stenblock, vid platsen för den sista vilan.

 

 

 

Jag avvaktar och ser vad korparna får se.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1017. Miljöbyte II i Torekov.

Akt 1017                                                                                                   2013-06-05

 

 

Miljöbyte II i Torekov

 

Lugin, massmedialt är ju sommaren reprisernas högtid . . .

Gunin, syftar du på arternas reproduktion . . .

 

 

– Nej, jag menar Akternas innehåll . . .

– Menar du hela fortplantningslogistiken . . .

– Jag menar att vi, likaväl som TV1, TV2, TV4 . . .

– Jag förstår, först en liten liten nyhet, sedan repris, repris, repriser . . .

– Vi visar nu, först, en inte tidigare Akt-visad förändring . . .

– På bästa visningsplats . . .

Pål Romares gata 1 . . .

– Fasadskylt 2006, TTBF:s . . .

– TTBF:s fasadskylt 2013 . . .

 

 

– Och nu som repris?

– Varför inte Pål Romares gata . . .

– Du menar Akter som: 142 (September 2006), 153 (Oktober 2006)

570 (Juli 2009), 641 (Februari 2010) och 869 (Januari 2012)?

– Exempelvis.                                                                   

– Vi återkommer.

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se