Korparna på Kallskärslid. Akt 1393. Torekov - I nyordens tid

Akt 1393                                                                                                2020-12-30

 

Torekov - I nyordens tid

 

Pax, memory var det tillsagt om . . .

– Jo Paxe, ett kortspel där det gäller att minnas vilka kort

    som vänts, visats och åter lagts med baksida upp . . .

– Sedan minnas och paras med kort på hand . . .

– Vårt memory går ut på att bland många olika kort minnas

    vilka, bland äldre och nyare, som på något vis hör ihop . . .

– Men innan dess en minnesväckande Akt, som förövning . . .

– Du har sett Språkrådets lista över årets nya ord . . .

– Trettionio ord som dagspressen noga redovisat . . .

– Nu kan du testa hur många du vet betydelsen av . . .

– Eftersom minnet kan vara bättre på tidigare händelser

    än senare sådana, har vi av någon sorts rättviseskäl valt bilder

    ur mitten av de under nu 15 år publicerade Akterna. . . .

– Lånade från Akter mellan 630 och 930. . .

– Från åren kring 2010 - 2011 . . .

– Kanske inte de bästa urvalen, men likväl . . .

– Vi visar dig nu kort med nyordet angivet på kortet . . .

– Du skall ange betydelsen av ordet . . .

– Kortet skall på något sätt kunna associera dig till svaret . . .

– Lycka till, svaret kommer på slutet . . .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 – Grattis, till hur många rätt?

– Vi återkommer med vårt memory inpå nyåret . . .

– Du minns oss väl från tidigare Akter, över 150 stycken . . .

– Några med tävlingsinslag, som 195, den 4/1 2007 . . .

– Och den 16/7 2020 Akt 1357 . . .

– Avslutningsvis ett enkelt besvär om ett Gott Nytt År.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1392 Torekov - God Jul och Gott Nytt År

Akt 1392                                                                                                2020-12-22

 

Torekov - GOD JUL och Gott Nytt År

 

– Övervakningskameran här

Varför nu då, när annat är tillsagt?

Bara ett enkelt besvär om en GOD JUL och ett Gott Nytt År.

 

  

Vill du uppleva mer kring Jul och Nyår kan du i högermarginalen klicka på

varje års december, men även vad avser nyår, vissa års januari.

Vad gäller medlemskap som julklapp kan du hitta lämpliga föreningar

i Båstad kommuns Föreningslista

https://bapp53.bastad.se/forening/katalog.aspx

Till båtnad för alla.

Sök en förening som du tror kommer att trivas med din

julklappsmottagare.

Till båtnad för alla.

Det blir ju en julklapp som varar minst ett år.

Till båtnad för alla.

Det blir ljusare igen.

Den 22/12 kl. 11.02 har passerats.

Till båtnad för alla.

Vi syns och hörs inpå nyåret.

Till båtnad för några.

https://bapp53.bastad.se/forening/katalog.aspx

 

eller

https://bapp53.bastad.se/forening/default.aspx

 

 

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1391. Torekov, till flygga tider . . . Nr 1.

Akt 1391                                                                                                2020-12-18

 

Torekov, till flydda tider . . .  Nr 1.

 

Paxe, då skall vi vikariera för de avslappningshungriga korparna under

    deras julfirande . . . .

– Det är nog så Pax att de hungrar efter Moster Ellas julmat och blir därav

    såväl dästa som tankeretarderade, utslagna . . .

– De är nog hungriga även före . . .

– För att inte förtjänstfullt föregripa dem så måste vi skåda tillbaka . . .

– Titta mer i backspegeln än i kikaren  . .

– Det finns i många tidigare Akter liknade tilltag . . .

– I förra Akten nämnde Övervakningskameran exempelvis Akter liknande

    några från 2017 som 1234 och 1238 samt 1240 - 1242 under jan - mars

    samma år och därtill 1360 från 10/2 2020 . . .

– "Torekov i backspegeln" har ju nyttjats som Akt-efterordsrubrik . . .

– Ja, minns Akt 1083, den 16/5 2014, om stormar . . .

– Vi har haft "Torekov i brytningstid", som i Akt 1253, den 7/6 2017 . . .

– Akt 1274, den 1/1 2018, var en krönika om år med slutsiffra 8 eller 3 … . .

– Krönikor med bra julklappsböcker finns i Akt 1271, den 8/12 2017 . . .

– Årets årsbok från Bjäre Härads Hembygdsförening är utkommen . . .

– Intressanta artiklar om "Torekovs Kvarn" av Bertil Wulff och om folk

    och bebyggelse i Torekovs Kv Måsen av John Henrysson . . .

– Potatiskrönikor kan du plocka upp ur Akter som exv 1364, den 14/5 2020 . . .

– Sill har vi fiskat upp i mängder, se Akter som 1178, 21/12 2015 . . .

– Och 1226, den 11/11 2016 och den 25/9 2018 om hummer i Akt 1304 . . .

– Rubriken "Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld" har nyttjats . . .

– Ja, i sju Akter f o m 1316 t o m 1322  under januari , feb och mars 2019 . . .

– Jul-HAIKUN-Akten 1232, den 14/12 2016, har krönikekaraktär . . .

– Det blir nu kanske lite av "vad göras skall är kanske redan gjort" . . .

– Vi gör det enkelt för oss i dessa tider . . .

– Drar några klipp ur högen och letar bilder därtill . . .

– Utan hänsyn till händelser, jubileer eller strikta sammanhang . . .

–Nu gav oss slumpen två klipp från 1960, d v s för jämt 60 år sedan . . .

– För KvP var 1960 avrättningen av Caryl Chessman en stor händelse . . .

– Han hade kämpat i 12 år för sitt liv med bl a boken "Dödscell 2455" . . .

– Vad minns du från 1960?

– Skall fundera . . .

– Sist i Akten kommer en ruta med tankehjälp.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Kom du på något väsentligt som inträffade under 1960?

– Några 60-talslipp minns du från Akt 1360, den 10/4 2020.

  

– Några recept ur Moster Ellas kosthållningkonster kan du spåra

    genom Akter som 859, den 20/12 2011, och 1386, den 13/11 2020 . . .

– Eller Akt 1050, den 9/11 2013 . . .

– Vi ses om vi inte drunknar i julmat och gamla klipp.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1390. Torekov - Ett tack i flykten III - Fåglar m.m

Akt 1390                                                                                                2020-12-11

 

Torekov  -  Ett tack i flykten III   -  Fåglar m.m

 

– Du var mig en efterhängsen en.

Tycker du kanske. Men jag tror jag hittat en lösning.

Jag är inne på min tredje Akt, på kort tid.

Undslippandelösningen är att Aktarbetena tas om hand av

Pax och Paxe samt Strix och Strixa.

Varför?

För julefridens skull.

Korparna har beslutat att fira jul och nyår i frid och avkoppling.

Pax och Paxe funderar på att vikariera med Akter av typ krönikor.

Exempelvis Akter liknande några från 2017 som 1234, 1238 samt

1240 - 1242 under jan - mars och 1360 från 10/2 2020 m fl.

Krönikor ser de som populära i samband med årsskiften.

Strix och Strixa är nog mer inne på minnesluckor i kombination

med memoryspel, som kan hålla humöret upp under pandemikarantän.

Jämför utspel i Akter som 1106, den 16/8 2014 och 1145 den 6/6 2015,

Nåja, den som hänger med får se. Och det tackar jag för.

Ett sista avslutande hjärtligt tack till tidigare Aktmedverkande, som

hört av sig efter Aktern 1387 och 1389, med förbigåendeantydningar:

 

  
 
  
 
 
 
 
 

Är du missad och känner dig i behov av ett välförtjänat tack?

Hör av dig.

Jag kan kanske under 2021 fixa till en Uppsamlingsakt.

Jag kan nog inte tränga mig in innan dess.

Därför vill jag redan nu önska eder alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År.

Med Akterna 1232, den 24/12 2016 och 982, den 29/12 2012.

  

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1389. Torekov - Ett tack i flykten II - Fåglar

Akt 1389                                                                                                2020-12-06

 

Torekov  -  Ett tack i flykten II   -  Fåglar

 

 

– Nu igen undrar du?

Nåja, det är en direkt fortsättning på Akt 1387.

Varför?

För julefridens  skull.

Missade arter från Akter missar och aktar inte att höra av sig.

Och oftast mycket högkraxande och skränpipande.

Så här följer ett hjärtligt tack till ytterligare arter för god

medverkan i många Akter under alla år.

 
 
 
 
 

Vi återhörs, om inte förr så när någon hörts.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se