Korparna på Kallskärslid. Akt 1370. Studier för forskning på Hallands Väderö 3

Akt 1370                                                                                                 2020-06-28

 

 Studier för forskning om Hallands Väderö 3.

 

Lugin, någonting meningsfullt att tidsfördriva med

    under långsamma semesterdagar . . .

– Väderöberoende i så fall, Gunin . . .

– Forskning i ur och skur på Hallands Väderö . . .

– Där råder vanligtvis sällskapligt väder . . .

– Vi avrundar, beaktande våra semesterrättigheter, Akter om

    forskning på Hallands Väderö . . .

– Som i de två tidigare, 1367 och 1368, visar vi lite exempel . . .

– Lägger ut . . .

 

 

– Kollar du genom Guide-Akterna enligt exempelvis rubriken

     i Akt 1329, 7/6 2016, hittar du en om fjärilar . . .

– Och om fåglar i en annan av Akterna . . .

 

 
 
 

– Vid forskning på Väderön kan vi inte hoppa över Hervid Vallin . . .

– Hans inventering av Ulagapskärret är en klassiker . . .

– Hans skrifter och vykortsbilder är välkända och uppskattade . . .

– Hans doktorsavhandling är vältummad . . .

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hervid Vallin var en kunnig, omtyckt och ofta anlitad Väderö-guide . . .

– Gå gärna i hans fotspår med hjälp av hans eller senare författares litteratur . . .

– Upplev på Väderön som ”var och en sin egen forskare” . . .

 

  

– Vi råkas kanske ”under djupa ekars grönska” . . .

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1369 Mellan vår och höst i Torekov del 1

 

Akt 1369                                                                                                 2020-06-24

 

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 1 i Torekov

 

Marin, forskning och midsommarens efterdyningar och därtill coronatider . . .

– Förvisso Kajak, det går långsamt för Gunin och Lugin . . .  

– Vi får gå in och stötta upp dem ett tag . . .

– Förvisso, som vi brukar . . .

– Men det kan bli våldsamt rörigt . . .

  

– Vi dämpar inte rörigheten . . . 

– Förvisso inte, vi håller oss till tiden mellan vår och höst . . .

– Den tid optimisterna plägar kalla varma somrar . . .

– Extra rörigt i beaktande att hösten övergick direkt i vår utan vinter . . .

– Rörigt blir det i vart fall om vi skall, till skillnad mot Gunin och Lugar,

    som forskar kring Hallands Väderö, skall forska i våra egna minnesceller . . .

– Vi tar det således inte som det kommer utan som vi minns det . . .

– Vi minns att våra olika artfränder fick sina vårkänslor och startade

    upp reproduktionsprocessen . . .

 
 
 

– Även representanterna inom vegetationselementen hade

    läst Linné och kommit i gång . . .

– Väl i tid för att förse majandet av midsommarstängerna med material . . .

– Potatis, som vi läst om i senare Akter, kom i tid för helgens firande . . .

– Oaktat att Danmark stängt folket ute hördes det ingen avsaknad av

    Ålborg på borden . . .

  

– Coranatidens rekommendationer begränsar resandelivet . . .

– Båtar, husvagnar  och husbilar blir allt mer populära i dessa tider . . .

– Hamnen i Torekov, som upplevde lugnet efter ett framgångsrikt hummer-

    fiske, började åter att fyllas upp av främmande fartyg och båtar . . .

– Liksom ute på redden och vid Väderöns ankringsplatser . . .

 

 
 

Varvet är avvecklat och Rapps har lämnat, SSRS har flyttat till nytt

    hus på Nocken och lämnat Spruthuset . . .

Varvet har återkommit i hela kvarteret . . .

– Men det är inte båtdyvikor som sätts i . . .

– Det är vinflaskkorkar som drages ut . . .

Varvet är en restaurang numera . . .

– Skål och butelj på er . . .

 
 
 

– Vi återkommer om inte vinet knäcker hjärncellerna . . .

– In vino veritas . . .

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1368. Studier för forskning om Hallands Väderö 2

Akt 1368                                                                                                 2020-06-19

 

 Studier för forskning om Hallands Väderö 2.

 

 Gunin, någonting i coronatider att tidsfördriva med . . .

– Så orerade du Lugin, inledningsvis, även i förra Akten . . .

– Förvisso, men vi utlovade ju en dacapo-Akt . . .

– Förvisso, men förhoppningsvis med nya forskningsklipp . . .

– Det är upp till läsaren att bedöma, du är jävig i frågan . . .

– Men, eftersom jag inte är väskdängare i litteratur kan jag

    upprepa vikten av att bredvidläsa ur Torekovslitteraturen . . .

– Dit räknas även alla småskrifter som utgivits av SHVN . . .

– Det kan vara tecken på begåvning att även besöka SHVN:s hemsida . . .

– Även den Öägande Församlingens hemsida . . .

– Kortfattan, googla på Hallands Väderö . . .

– Vi lägger ut några pressklipp . . .

– Och återkommer framöver med en i ärendet avslutande Akt . . .

– Tills dess, läs väl och håll avstånden.

  
 
 

Korparna på Kallskärslid. Akt 1367. Studier för forskning om Hallands Väderö 1

Akt 1367                                                                                                 2020-06-09

 

Studier för forskning om Hallands Väderö 1.

 

Gunin, någonting i coronatider att tidsfördriva med . . .

– Förvisso Lugin, forskning på och kring Hallands Väderö . . .

– Om vad och hur samt med vems tillstånd . . .

– Vi har ju i ett stort antal Akter träffat på fantastiska människor

    som forskat och redovisat . . . .

– Minns namn som Carserud, Ekstam, Forshed, Fritz, Hernborg . . .

-  Icke att förglömma Krok, Lannér, Lundegårdh, Stålfelt, Vallin . . .

– Vi lär nog likväl glömt en och annan . . .

– Det finns Akter att kolla i, exv 803, den 13/7 2011 . . .

– Vi har ju Akterna i serien ”Guider till Väderön”, I – VIII, från 1257 den

    16/7 2017 till 1284, den 28/3 2018 samt boken de vilar på . . .

– Boken ”Hallands Väderö- naturen och historien”, enligt Akten, ger

    också underlag . . .

– Vi kan lägga upp några pressklipp som visar på ett urval intresseområden . . .

 

 
 
 
 
 
 

 

– Mycket . . .

– Ja, vi bryter och fortsätter framöver. 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se