Korparna på Kallskärslid. Akt 1404 Torekovbygden - Memoryplan Nr 4,

Akt 1404                                                                                                2021-03 -25

  

Torekovbygden  -  Memoryplan Nr 4

Människor, minnen och historia

  

Strix, då rullar vi vidare med Memoryplan 4 . . . .

– Jo Strixa, mer boenden i varierande miljöer . . .

– Och nu, som sagts till om, i gatunamnskluster . . .

– Inte helt konsekvent för minnesövningarnas skull . . .

– Jag inser att du menar områden som saknar allmänt kända

    namn på gator och adressnummer . . .

– Ja, Halland Väderö, Vinga skär, återvändsvägar till vissa gator . . .

– Ok, det löser sig någotsånär begripligt . . .

– I varje fall någorlunda . . .

– Vi lägger i denna Akt in 32 nya bilder till de 120 i tidigare Akter . . .

– Alla dessa 120 tidigare bilder finns inlagda i kluster i sista bilden nedan . . .

– De 30 senaste, de från Akt 1401, är inlagda med rött . . .

– De 32 nya i denna Akten kan passa in i tidigare bildkluster . . .

– Eller bilda nya flerbildkluster . . .

– Kanske det även finns bilder som tills vidare får blir singelbilder

    i ett eget eventuellt kluster . . .

– Hur som, här är de . . .

 

 
 
 
 
 
 
 

– Vi återkommer om inte den instundande årstiden dränker oss i vårtrötthet.

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1403. Torekov - från varma till kalla bad?

Akt 1403                                                                                                2021-03-17

 Torekov  -  från varma till kalla bad?

  

Gunin, förmodar du läst tisdagens NST, den 16/3 2021 . .,

– Helt klart Lugin, du tänker förmodar jag på Varmbadhuset . . .

– Helt klart, om det kan bli klart är det värmande . . .

– Det skall tydligen bli ett kallbadhus . . .

– Skönt nog, nu när klimatet skall bli varmare . . .

– Och vinterbadandet är på klar populär uppgång . . .

 

  

– Tydligen blir det bastu istället för sten- och gurkpåläggning . . .

– Då blir det inte bastu som vi spånade om i Akt 1385, den 1/10 2020 . . .

– Kanske lika bättre så . . .

– Men det har funnits kallbadhus tidigare, minst två. . . .

– Vi påminner . . .

– Vi påminner även om det nerbrunna Varmbadhuset . . .

– Med hänvisningar till tidigare Akter i ärendet . . .

 

– Detta om detta . . .

– Vi kan påminna om att idéer om kallbadhus förekom i samband med

    LEADER-projektet  "Torekov - året runt" . . .

– Tre förslag, 2010, ett vid Morgondoppsbryggan och två vid Ydrehall . . .

– Svagheten med Kallbadhus, såväl som med Varmbadhus vid Näset är

    tillgängligheten med bil . . .

– Lika illa vid de alternativa lägena . . .

– Hur som, det finns en hel del att tänka på . . .

– Ja, hur, när, var och till vilken nytta . . .

– Inte minst stormar och skruvande havsisar . . .

– Vi återkommer . . .

– Ja, de som lever får se . . .

– Om hur, väldigt intressant.

 
 
Ydrehall, Ydrehall och Morgondoppspryggan.

 

 Fem detaljer Morgondoppsbryggan och 2 Ydrehall

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid Akt 1402. Torekov, till flydda tider - - - 5

Akt 1402                                                                                                2021-03-11

 

Torekov, till flydda tider . . .  5

 

Pax, du vet "Navigare necesse est, vivere non est necesse" . . .

– Jo Paxe, och en del mister ju livet . . .

– Dessbättre räddades  många till livet oaktat att fartygen gick till vrak . . .

– Fartyg får bli ett tema i denna minnes-Akt . . .

KvällsPostens huvudrubrik 1981 var att den sovjetiska ubåten U137 gått på

    grund, den 27/10,  i Gåsefjärden utanför Karlskrona . . .

– Vi borde minns en Akt-ubåt, som nu dessvärre är försvunnen . . .

– I Akt 462, den 18/4 2008, letade försvaret efter en utanför Torekov . . .

– Hittade inte ens den "falska" i Akt 376, den 3/1 2007 . . .

– Förklaringen finns kanske i U-båtsbasen i Akt 1280, den 18/2 2018 . . .

– Vi går till verkliga händelser . . .

 

 
 
 
 
 
 

– Vi får se om vi framöver minns mer . . .

– Och återkommer.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1401 Torekovbygden - Memoryplan Nr 3

Akt 1401                                                                                                2021-03 -05

  

Torekovbygden  -  Memoryplan Nr 3

Människor, minnen och historia

  

Strix, detblev en ordentlig avhyvlingefter Memoryplan 2 i Akt 1398 . . .

– Jo Strixa, men korparna kunde ju redan från början dikterat att kluster

    skulle grundas på kvarter eller gator . . .

– Nåväl, gör om, gör annorlunda . . .

– Vi börjar med att uppmana alla att glömma Klustret i Akt 1398 . . .

– Och vi går över, eftersom kvarter inte är heltäckande i Torekov, till

    att använda gatunamn som Kluster . . .

– Oaktat att inte heller gatunamn är heltäckande . . .

– Men kan förväntas bli det . . .

– Vi kör med vad som idag finns i kartor och på nätet . . .

– Och reserverar oss mot felaktigheter . . .

– Och motstridigheter . . .

– Ja, det officiella gatunamnsnätet skapades så sent som på 1950-talet . . .

– Tidigare namn lever kvar i folkmun . . .

– I samband med kommunsammanslagningarna på 1950- och 1970-talen

    så beslöts att samma gatunamn fick inte finnas i mer än en ort i kommunen . . .

Torekov miste Hamngatan till förmån för Båstad . . .

– Som framtonats har vi skapat ett Gatunamns-Kluster . . .

– Till vilket vi fört över samtliga foton . . .

– Alla, d v s  90 stycken, fördelade på 36 enkelkluster . . .

– Egentligen 48, men 12 är kluster med mer än en adress . . .

– Ok, här kommer ytterligare 30 bilder, som kompletterar alla tidigare

    singelbildskluster och några flerbildskluster samt därtill skapar några helt nya . . .

– Och samtliga kluster vill visa på någon form av miljöväxling . . .