Korparna på Kallskärslid. Aktv1080. Andra sidan om Torekov

Akt 1080                                                                           2014-03-24

 

 

Andra sidan om Torekov.

 

– Hur gör vi Gunin . . .

Lugin, vi viss te redan i Akt 1076, den 7/3 2013, att Punin

skulle, likt Vattenrikets tranor, dyka upp igen . . .

– Påminnande oss om Akt 776, från den 28/3 2011 . . .

– I helgen var tranorna vid Pulken nära 7000 individer . . .

– Enligt Punin, formations- och defileringsflög några av dem

över Kristianstad, för att medverka i C4-stadens 400-årsfirande.

 

  

– Ok, vi lägger ut några av Punins Pulken-bilder.

- Med mottot "Från Vattenrike till Rikemansvatten".

 

 
 

– Han får själv kommentera dem när han kommer till

Hallands Väderö under instundande påsk . . .

– Resten då, av alla hans inkomna bilder om våren i öster,

från början av årets mars månad . . .

– Han vill ju visa i alla lägen och tider att öst kommer före väst . . .

– Vi gör som med tranorna . . .

– Sänder ut ett urval . . .

 

  

– Tror du snödropparna räds att rabarbern tar över?

– Naturen är vidsynt och  rymmer alla.

 

  

– Tussilagon verkar hävda sig bra bland de många övriga

av vårens blomster som sippor och lökväxter.

– Även andra fåglar, utöver tranorna, visar vårkänslor . . .

– Tuppfäktning om pullorna, det du . . . .

 

  

– Som folket plägar säga: ”Kärlek och fågelsång är halva födan”.

 

  

– Visst ser det rart ut . . .

– Visst, men det finns de som bara tänker på mat . . .

 

  

– Metande?

– Du menar vad är mete mot ett rejält sillafiske . . .

– Vad vill Punin med den brokiga kaninen?

– Det är ett taffligt försök att matcha Väderöns ”vit hare

på grön Ö”, som visats upp i Akt LXXX, den 27/4 2006.

– Och eken nedan . . .

– Han vill nog visa att stormskadade biotopviktiga ekar

även finns i ”Fjärran östern” . . .

– Kartan . . .

– Tydligen för att tydligt kunna jämföra med

tidigare tidiga vårar . . .

 

  

– Våra Akter om vedtillgången genom stormarna

Simone och Sven har inspirerat Punin att peka på

att den milda vintern och tidiga våren kan ha . . .

– Orsakat stort bränsleförråd vid det fliseldade

fjärrvärmeverket i Vattenrikets Kristianstad . . .

Allöverket . . .

 

 

 

– Dessa bilder nog. Tror du han lugnar ner sig nu?

– Knappast, snart nog kommer Brösarps backars backsippor,

Stenshuvuds gullvivor och Kiviks blommande fruktträd.

- Han hade ingenting om Lugars vinberedning . . .

- Punin vet att SAOL bränt upp ordet lönnbränning.

Punin, vi hörs och syns.

– ”Kampen” går vidare.

  

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

I samarbete med

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1079. Wasa af Torekov från Torekov.

 
 

Akt 1079                                                                           2014-03-22

  

Wasa af Torekov från Torekov

  

Övervakningskameran här, äntligen.

Vadå? Nästan ett år sedan. Första mars 2013.

Vad jag vill?

Trist kanske.

 

 

Wasa af Torekov, HG 85, kommer att gå från Torekov,

på något vis, som trasig helhet eller bit för bit.

Meddelas från vanligtvis välinformerad källa.

Nordvästra Skånes Tidningar. 21/3 och 22/3 2014.

Jag vill enbart förmedla några egna bilder från 2014-03-22,

innan möjligheten försittes, och nu när korparna inte kan

förlikas med tanken om Wasa, enär hon står på terra firma,

är ett vrak eller inte.

 

Vi har ju kunnat följa hennes växlande öde efter ett liv som

kvass, trålare, skrotfiskare och Väderöbåt i Akter som 1038,

den 18/9 2013, 1057, den 11/12 2013, 1060, den 19/2 2013

och senast i 1068, den 30/1 2014.

 

  

Kanske kan styrhytten återuppstå som korvkiosk eller

för utskänkning av fiskburgare.

Skulle sitta bra.

 

 

 

Som gammal Väderö-båt förmodas hon få Kyrkans välsignelse,

hur nu än hädanfärden blir.

Bit för bit som avfall till soptippen eller returresa till varvet i Råå.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1078. "Alfreds bod" i Torekov

 

Akt 1078                                                                           2014-03-13

 

 

Alfreds bod” i Torekov

 

 

Lugin, vi ska inte bråka med Marin och Kajak . . .

– Onödigt, i denna Akt ska vi ju bråkar Alfa,

galeasen i Torekov . . .

– Men innan dess, lite mer om skutan . . .

– Hon kom enligt Akt 1077 till Torekov 1913 . . .

– Köptes av bröderna Lundin 1924 . . .

 

 

 

– Motorn, på 15 hk, som Otto Nilsson installerat 1920

bytte Sture och Alfred ut 1931 mot en på 40 hk . . .

– Här och nu kan Akt 1064, den 12/1 2014, om Hamlet från

Bovallstrand med sin motor och haveri på Källran, vara

av intresse . . .

– Sägnen säger att denna Hamlet-motor kom först i Alfa

och sedan i Gerda . . .

– Orsakandes problem för Alfa . . .

– Den större motorn frestade på klinkskrovet så hårt att

åtgärd måste vidtas . . .

– Det blev återbesök hos Gustafsson, som flyttat från Råå

och skapat ett varv i Landskrona . . .

– Här ”sattes Alfa i låda” . . .

– Hon fick ett nytt skrov utanpå det gamla . . .

– Men seglationen begränsades av minrisk i orostid . . .

Alfa blev ofrivilligt upplagd i innerhamnen . . .

 

 

 

Alfred skaffade snipa, byggde ”Nockens” första bod och

började, liksom Sture, i det kustnära fisket . . .

– Tomtarrendekontraktet, tomt nr 9, undertecknades 1936.

 

  

 

– Efter kriget var efterfrågan på skutfrakter begränsad

och Alfas öde blev bråkning vid Ydrehall 1946, synlig

från kupan hemma i Alfreds, hustrun Lisas och sonen

Sven-Eriks villa, några hundra meter bort . . .

 

 

  

– I samma takt som skutfrakterna och fisket minskade

ökade turismen och därmed besökarna till Torekov och

Hallands Väderö . . .

Alfred och Sture, senare även Sven-Erik, engagerade sig

i Väderötrafiken, med de 1947 nyinsatta båtarna Arild och

S:ta Thora . . .

 

  

Alfred var skeppare i Arild, med Sture som support, och med

Henry Johansson eller Sven Paulsson som andreman . . .

– Med S:ta Thora seglade Julius Johansson med sonen Esaias . . .

– ”Alfreds bod” blev en del i väderöbåtarnas verksamhet . . .

– Men 1952 var det slutseglat med ”snabb-båtarna” som ersattes

av Max, känd från Akterna 442 – 430, i februari 2008 . . .

Arild och S:ta Thora såldes till Waxholmsbolaget 1954 . . .

- ”Alfreds bod” sanerades för ge plats för en behövlig

sanitär byggnad för turister och nöjesseglare . . .

– Inventarierna gick på offentlig auktion . . .

- Henry Johansson, Henrik Eneman, han från Gerda-Akten, och

Sven-Erik Lundin tog hand om Max . . .

- Alfred gick i pension . . .

- Sture blev hamnkapten.

 

 

  

– När Max togs ur trafik var Henrik Eneman tillbaka som

murare, Sven-Erik Lundin, utbildad styrman, gick till

tullens och kustbevakningens team i Torekov och Henry

Johansson bejakade campingen i Strandskogen

Max låg en tid efter sista Väderö-året, 1962, i väntan

på ”ett nytt öde” i samma innerhamnskrok som den

där Alfa legat . . .

Max lämnade för Klagshamn 1974 . . . 

– Vi kan kanske tilläga att Otto Nilsson, före Alfa, ägt några

tidigare skutor . . .

– Du menar Blenda, inköpt 1901 och som var med om jul-

stormen 1902 . . .

– Enligt Akt 1060, den 19/12 2013 . . .

– Men klarade sig något så när . . .

– Sålde Blenda till Julius Johansson, han här ovan

med S:ta Thora, och ersatte henne då, 1907, med den

Råå nybyggda galeasen Sylvia.

 

 

 

Akt 1077 och 1078 innehåller material från

familjen Lundins arkiv.

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 I samarbete med

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1077. Galeasen Alfa från Torekov

Akt 1077                                                                           2014-03-11

 

 

 

Galeasen ALFA från Torekov

 

 

– Inte en krusning på ytan Gunin . . .

– Kan det, Lugin, redan vara tid för vårtrötthet?

– Det hjälpte inte med Selma, och inte med Gerda . . .

– Tydligen inte med någon skuta alls . . .

– Här syns några från den då ännu inte bebyggda tomten

mellan Miramar och Hamnmagasinet . . .

– Dagens adress, Hamnplanen 6 . . .

 

 

 

– För att få Marin och Kajak att gå vidare med begrepp

som deplacement, bärighet, längd och bredd . . .

– Vi klämmer in ännu en Otto Nilsson skuta . . .

– Ja, en tidig sentida profil i hamnen . . .

– Galeasen Alfa . . .

 

 

 

– Hon kom till Torekov 1913 . . .

– Hon seglades av Otto Nilsson, som vi läst om

tillsammans med Selma i Akt 1074, den 28/2 . . .

- Alfa var före Selma hos familjen Nilsson . . .

- När Otto köpte Selma sålde han Alfa till bröderna

Sture och Alfred Lundin i Torekov . . .

- Det var 1923 . . .

- Selma hade otur på Vänern, för Alfa gick det lyckligare

vid en kollision i april 1918 vid utsegling från hamnen i

Helsingborg . . .

- Skonertskeppet Ragnar orsakade enbart begränsade

skador, reparationskostnaden blev 1300:- . . .

 

 

 
 
 

Alfa syntes från och till i hamnen från 1913 till 1946.

 

 

 

– Orosåren från 1939 till 1945, med stränga vintrar och mobiliserat

folk, blev ett bekymmer för skuttrafiken över lag, inte minst för Alfa . . .

 

 

 

 

 

– Vi återkommer i nästa Akt med mer om Alfa.

– Nämnbrädan i Skjulet, andra bilden ovan, ger ju

aningar.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1076. Torekov, i markens vårtecken

Akt 1076                                                                           2014-03-07

 

 

 

Torekov, i markens vårtecken

 

 

Marun, det är ju en välsignelse . . .

Sugus, du tänker på den tidiga vårens födelse . . .

– Det skall vara någonting bibliskt, enligt förra Akten.

– Vi har tidigare refererat till Johannes 3:8, Lukas 5:1,

Matteus 6:26 . . .

– Vi anammar honom, Matteus, med 6.26 . . .

– Du menar ”se på himlens fåglar . . . ”

 

  

– Ja, de varken sår, skördar eller samlar i lador . . .

- Specifikt korpar, enligt Lukas 12.24

 

  

– Som folk, som inte läst ordet . . .

– De inte enbart sår och skördar, de gör det

som i tävling . . .

– Vi har tidigare förkastat ”lek med mat” . . . .

 

 

– Stressade potatisar är lika uselt som kött från

stressade grisar . . .

– Tävlingen verka sönderfalla, precis som produkten,

i olika delar . . . .

 

  

– Du menar, först i jord, först ur jord, mest ur jord

och mest till högsta pris . . .

– Finns redovisat i många tidigare Akter . . .

– Odlarföreningar ersätter idrottens sportföreningar.

 

  

– Liksom i modernt idrottande är tävlandet

materialberoende . . .

– Vådan har vi sett i Akter som 265, 274 och 283

under april-maj 2004 . . .

– Allt i plast . . .

– Folk lever inte av potatis allena . . .

– Sill vill till . . .

– Även här tävling . . .

– Bäst vi hoppar över vad som vill till sill . . .

– Men idrotten är ju drogad . . . .

 

  

– Dessbättre, kanske, kan folk inte tävla om tidigare-

läggande av våren som årstid . . .

– Vi har fått ett inlägg från Punin i österled . . .

 

 

 

– Jag vet, han försöker . . .

– Han kommer snart med tranor som kommer . . .

– Säkert, jämför Akt 776, den 28/3 2011 . . . .

– Då kommer vi igen.

– Om hur våren brukar komma igen kan du

läsa i Akt 1003, från den 7/4 2013 . . .

– Hur moralen skall återkomma kan du läsa om i

Korintierbrevet 15.32, Syrak 37.34, Lukas 12.19 . . .

– Och Predikaren 1.8.

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1075. Rådjursråd i Torekov.

Akt 1075                                                                           2014-03-05

 

 

Rådjursråd i Torekov

 

 

Sugus, det är ju en välsignelse . . .

Marun, tänker du på fästantet på fastlagsbullar, semlor . . .

– Hetväggar, vad tänker du Moster Ella?

– Akter som anknyter till såväl semlor som skutor och vrak . . .

– Du menar Akt 990, den 10/2 2013, eller 253, den 6/3 2007 . . .

– Kanske på Akt 243, den 23/2 2007, med Porfyr och Karla-Marie . . .

– Eller Akt 241, den 20/2 2007 med Oello af Memel . . .

– Kära vänner, ni är lite snett på det. I en av de angivna Akterna

förekommer folkets livsmedelsslöseri. Beaktande detta finner jag

det lite övermaga att missunna våra vänner rådjuren lite frosseri i

folkets örtagårdar.

 

  

– Rätt kära ni, låt rådjuren beta fritt . . .

– Ni kära, rätt, de gör nytta. Se dem som en välsignelse.

  

  

– Låt dem trivas i ett öppet landskap . . .

– Låt dem trivas i ett solidariskt samhälle . . .

– Låt dem trivas.

– Trivs med dem.

 

 

 

– På tal om trivas, vilka SAOL-ord kan vi inte längre trivas med?

– Du menar strukna, men som skulle platsat i denna Akt?

– För rådjur positivt folk kontra negativt folk använt ord som

uddamänniska alternativt brackaktigt beteende . . .

– Hyllande rådjur genom vårt keltiska arv, bardpoesi, kontra poesilöshet.

– Det måste bli någonting bibliskt i vår nästa Akt.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

  

 

http://marintrafik.blogg.se