Korparna på Kallskärslid. Akt 1310. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 2 - NAEMI

Akt 1310                                                                                                 2018-12-05

  

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 2 - NAEMI.

 

Lugin, 1925 kom Naemis ruff till Torekov . . .

– Jo Gunin, men ner till hamnen kom den först 2008 . . .

– Via bland annat familjen Wallenberg, Akt 1255, 30/6 2017 . . .

– Vi har ju haft med ruffen i några ytterligare Akter, tidigare . . .

 

 

 

 
 

 

– Vi har upplevt hur ”den fula ankungen” genom idogt folk . . .

– Som Sven Börjesson och John Nygren, m fl . . .

– Omvandlats till den ”fulländade Svanen”. . .

 

 

 

 
 

 

 

– Vi har även Aktat om alternativt Ruffutnyttjande . . .

– Filminspelning med bl a Edward Persson, Peter Bruce och Hugo Härström . . .

 

 

 

  

 

– Rykten, kanske inte med alltför mycket vind i seglen, talar om en

    ny seglats för ruffen . . .

– Till ett något mer publikt område . . .

Batterivallen, invid Sjöfartsmuseet . . .

 

 

 

 

 

– Eller, för att inte orsaka ”intresseträngsel” inför framtiden . . .

– Segla vidare i skydd av Gibraltarklippan och Varmbadhuset . . .

 

 

 

  

 

– Kanske borta hos Emils Ruff, vid Pauli hamn och Horsakistan . . .

– Då kommer ruffen nästan åter till upphuggningsplatsen för Naemi . . .

 – Tomten, 46:45, som ruffen hamnade på medio 1920-talet, avstyckades 1925

    åt civ.ing Otto Malmborg från Äppelviken . . .

– Han köpte tomten, 7966 kvm för 1513:-, av Per Svensson   

Otto köpte hela Sjöhalla gård 1927 . . .

Knut Hamrin, läkare från Växjö, köpte av Ottos änka tomten med ruffen . . .

– Och ett lika brett skifte ända upp till Tunbyvägen . . .

Hamrins båda söner sålde 2010 skiftet, som stadsplanelagts med ett 10-tal tomter . . .

– De behöll två tomter, vill jag minnas . . .

– Resterande, inkl Knut Hamrins villa och ruffen, köpte Markus Wallenberg och Christer

    Jansson . . .

35 mille . . .

– Och, som du läst om i en tidigare Akt, skänkte Markus W ruffen till Sjöfartsmuseet . . .

Erland Stefansson, Solgården, fraktade ruffen till hamntomten.

– Invändigt, interiört? Behåll nyfikenheten . . .

– Passa på vid nästa visningstillfälle.

– Kanske vi mötts kring Emils Ruff, i en ny Akt.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1309. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov.

Akt 1309                                                                                                 2018-11-18

 

 

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov - med omnejd.

 

 

Gunin, vi har ju frekvent aktat om gamla fartyg . . .

– Jo Lugin, både seglande, haverister och för bråkning . . .

 

  

 

– Jag tycker att så många strandade och upphuggna fartyg

    borde satt tydligare spår i nejdens arkitektur . . .

– Mycket fartygsvirke finns, och har funnits, i bebyggelsen . . .

– Jag tänker närmast på kompletta objekt . . .

– Ok, som kajutor, ruffar och andra däcksbyggnader . . .

– Terminologin är växlande mellan utrymmen ovan och under däck . . .

– Beroende på fartygsålder, storlek, placering, civilt eller marint . . .

– Kajuta, ruff, kabyss, byssa, kabin, skans, skanshus, salong, rum . . .

– Vi kör med kajuta och ruff, enligt bilden nedan . . .

  

– En kajuta finns, efter Hoppet af Länna, Sjöfartsmuseet i

    Torekov . . .

– Som finns uppvisad och omberättad i mängder av Akter . . .

– Exempelvis Akt 1288, den 28/4 2018 . . .

– Och som hänvisar till så många fler . . .

– Vi har förvissa även visat upp ruffar . . .

– Vi återkommer med minnes-Akter över några . . .

– Exempelvis "Emils ruff" och ruffen efter "Naemi" . . .

– Vi startar här med en lite mer anonym . . .

– Och som inte längre finns bland ruffarnas skara . . .

– Ruffen från skonerten Elisabeth . . .

– Vi låter text och bild berätta.

 
 
 
                                                Fyren, se Akt 1280 18/2 2018

 

  
 
 
 
 

– Ruffen efter Fram af Brantevik, stod - står - på någon fritidstomt . . .

– Vilken vet vi inte . . .

– Kanske Urun eller Kajak vet?

– Vad andra delar av Fram kom att betyda på Torekov

    vet Akterna 224 -225 - februari 2007 - att berätta.

– Barken Fram, på 159,72 nettoregisterton och utan hjälpmotor,

    avanmäldes den 5 juli 1934.

– Vi ser fram mot ytterligare ruffar.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1308.Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VII

Akt 1308                                                                                                 2018-11-02

 

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VII

 

 

Övervakningskameran här.

Jaha, nu igen tänker du.

För att komplettera, efter allvarlig kritik, om du nu undrar.

I sex tidigare Akter har jag visat fartyg som passerat mellan

Torekov och Hallands Väderö.

Det är Akterna 1296 - 1301.

Redovisade båtar har varit Bogserbåtar, SSRS-enheter, Kust-

bevakningsfartyg, större Segelfartyg, Statliga enheter och

Handelsfartyg.

Kritiken kommer framför allt ifrån fritidsbåtägarnas skara.

Oavsett framdrivningsmetod.

Vind, motorer, åror, paddlar . . .

Nu är det ju inte alltid lätt att avgöra när en ”nyttobåt” –

- oavsett art och typ – övergått till båt eller fartyg att ha enbart

för sitt eget höga nöjes skull.

För att komma ut ur motvinden kommer här några ”nöjesbåtar”

av olika karaktärer, som varit synliga i Öa ´sundet.

Håll till godo, utan kommentarer.

Jag seglar vidare.

 

 
 
 
Vi ses om det blir mevind.
 
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1307. Osannolika osannolikheter 2 - i Torekov

Akt 1307                                                                                                 2018-10-23

  

Osannolika osannolikheter 2  -  i Torekov.

 

Strix här.

Ja, vad vill nu han. Rena natta tänker du?

Just därför. Som uggla kan jag jobba även om natten.

Lugar blev snurrig av all dranken.

Törhända, ävenså, av onödigt mycket vintestande .

Han bad mig vikariera som osannolik inläggare av

osannolikheter. En fortsättning på hans Akt 1306.

En osannolik osannolikhet bör väl bli en sanning.

Som när minus gånger minus blir +.

Lugar sansar nog till sig. Han dillar ju väldigt ofta

om "in vino veritas".

Det blir alls icke nytt vin i Lugars gamla läglar

Du minns mig från ett 40-tal Akter, som 951,

den 30/9 2012

Jag bara ederar, Lugar svarar för innehållet.

I föregående Akt visade han inte den avtäckta namn-

brädan på Emils Ruffs, som han trott sig ha gjort.

Jag tror däremot att många förbivandrande har sett den.

 

 

  

Inte enbart strandsatta maritima objekt har piffats upp.

Även objekt i sina rätta element.

Vädeeöbåten SUND har bytt rött skrov mot blått.

Blått har även regionens trafikansvariga styre blivit.

Har varit rött.

 

  

Brandbilar har, så länge någon kan minnas, varit röda.

Men det hjälpte inte när "röda hanen" kom loss på

Hallands Väderö, en stormig dag i september.

Det blev även rött för ombordkörning.

 

 

Men det fixade till sig ändå.

Andra båtar, folk och mindre pumpar.

Inga helikoptrar. Inga franska bekämpningsplan. 

Hade branden ägt rum först om 2000 år hade den

inte kunnat äga rum. Det avsvedda området kommer

då att ligga under havsytan, som ständigt är stigande.

Det planeras för säkerhet mot höjningar och översväm-

ningar i nya projekt, inte minst inom SSRS.

 

 

Säkerhet är viktigt i hela samhället.

Det finns för folket övervakande Myndigheter.

I Torekov föreligger nog några allvarliga anmärkningar.

Handsken får inte vara kastad vid underhållsarbeten

kring Sjöfartsmuseet.

Blodviten är förbjudna.

Liksom ryggskott.

Adekvata lyftanordningar bör nyttjas.

Nautiska traditioner godkännes.

 

  

Vid riskfullt arbete bör lämpligen skyddshjälm nyttjas.

Vid rent tankearbete kan dispens från hjälmtvång medgivas.

 

  

Däremot kan kanske skyddshjälm och andra säkerhetsanordningar,

exempelvis kravallstaket, komma att bli rekommenderade som

skydd mot alla åskådare - se eller synas?  som flockas runt Batteri-

vallen och Hamnen, i samband med de viktiga arbetenas utförande.

Flaggstänger och konstruktioner för liknande ändamål måste vara

av beprövad kvalitet.

Fönster, som skall gälla som utrymningsväg, måste kunna öppnas helt.

Folk som skall arbeta med mast, rå och stag bör ha tillgång till en

för ändamålet lämplig övningsrigg. Liksom en gång i tiden SSRS-folket

hade en övningsrigg för träning med livräddningsstol.

Kolla in Akt 248, den 1/3 2007. Då hängde livet på ett rep.

 

  

I förslag till en stadsplan kring Fabriken (fd NOLATO) ingår

att ev frilägga den idag merendels kulverterade Råbäcken.

Genomförandet kan komma att ställa krav på att hela befolk-

ningen i byn kan visa upp innehav av "simborgarmärket"

Men märkligare osannolikheter har upplevts.

Sammanblandning av notiser är ett, som ger fåglar penningstöd.

Tacknämligt i och för sig.

Rosenbuske med både röda och gula blommor och varierande dofter.

Aromrikt.

 

  

Men jag, som idolen Belvedere, ger aldrig upp.

Nåja, nästa Akt blir nog någon annans.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1306. Osannolika osannolikheter 1 - i Torekov

 

Akt 1306                                                                                                 2018-10-18

 

 

Osannolika osannolikheter 1  -  i Torekov.

 

Lugar här.

Du ställer dig fråga varför?

Jo, Lupin har åkt hem till Gotland och vissa korpar förtog sig

enart genom att titta på all stensättning och avriggande i den

föregående Akten.

Nåja, Brittsommarens värmebölja kan ha haft inverkan.

Men, du minns mig från Akt 1292, den 1/6 2018, det var

vädret även då, jag måste ändå ligga i.

Jag är mitt uppe i vindruvornas skördeförberedelser och måste

ha fjång på alerteriet.

Jag kan ju skriva om ting de övriga finner obekväma.

Jäsningen sköter sig under stundom på egen hand.

I Torekov rivs det och byggs om, nästan som efter branden

1858. Nu har elden ersatts av slägga och grävmaskin.

Vet man att det är i Torekov?

I bland knepigt att avgöra, ibland lite lättare.

Ibland sker det bakom insynsskydd.

Men bevis tas fram som bevisar att en del av äldre byggmaterial

kom från upphuggningen av gamla segelfartyg.

 

 

 

 

Under förra Aktens avriggning  av Flaggmasten menade någon

att märsen verkade instabil. Insiktsfulla Skjulavandrare menade

att en naturligt vuxen "halvböj" finns i Parken, i Vejkselträdet.

Det gäller bara att fatta kärlek till sågen.

Vad gör kustbevakningen om halvnatten?

Skärpta regler för hummerfiskarna.

Kanske kontrolleras humrarna redan i fångstkuporna?

Ruffarna, Emils och Naemis, har fått namnbräden.

Vackert.

 

  

När brädan på Emils ruff avtäcktes sköts från redden

10-skotts "Stockholms lösen" för Emil.

Stämningsfullt.

Aha, du trodde enligt bilden i inledningen, insvepningen,

att ruffen skulle rivas.

Nej, det var förberedelser till ett bröllop.

Den tillfälliga omändringen av fasaden lär ha varit

godkänd av godkännande myndighet.

Romantiskt.

Påträngande.

Det var det vid hamnen. Vid hamnens offentliga WC.

Väl påklädda för en vådlig havstur blev det påträngande.

Och lång kö. Men den snabba ribbåten väntade.

Väntade gjorde inte, till efter 11.00, den kulturtörstande

grupp, som besökte hamnen i Torekov under tid för

Skjulavandring. Lördagar 10.00 - 11.00.

Först intogs "uteplatsen" sedan "inneplatsen", Skjulet.

Intresset var inte "gubbarna" utan framför allt marina

reliker med dansk bakgrund.

Exempelvis H C Andersen som galjonsfigur, Nordlyset

med sin isbjörn, Karla-Marie med sitt ankarspel, Marstal-

bräden mm.

För sådana besök behövs inte passersedel.

 

 

 

Även vid förtäringar, i modern tid, går det ibland att kringgå

gamla traditioner.

Knepigare var det förr. Dolda bakom presennigar.

 

 
 

Det sägs att förr i tiden räckte det med en prominent

person i Skjulet för att det ansågs föreligga Skjulavandring.

En gång kallades det för Skjulagång.

Då vandrade gubbarna fram och tillbaka, fram och tillbaka . . .

Idag är det mest sittande. Golvet är hårt nerslitet.

 

 Simon Börjesson och i högerbilden möjligen Carl Möller / Sture Pihl.

 

Det har funderats över varifrån resurserna till förtäringar funnits.

Det har även funderat över var vissa namnbräder kommit från.

Oaktat Saltpeter pekar mot namnbrädan FYLLA, är det osannolikt

att den har någon som helst koppling till den berusade skepparen.

FYLLA har funnits sedan 1870-talet.

 

  

Nu väntar dranken.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1305. Så lades sten vid sten i Torekov

Akt 1305                                                                                                 2018-10-03

 

 

Så lades sten vid sten till sten i Torekov.

 

Gunin, den där gutekramaren Lupin var mig en tjatig en . . . .

– Nja Lugin, vi har nog legat både lågt och länge . . .

– Men sommaren var tryckande . . .

– Förvisso, men nu är det kalenderhöst . . .

– Men fortfarande meteorologiskt sommar . . .

– Vi kan väl klämma till med något typiskt hösttillvänt i Torekov . . .

– För att inleda hösten . . .

– Något ur mängden av Lupins höströstunderlag . . .

– Pumpor, Hummer, Museets flaggmast, Svamp, Björnbär . . .

– Ofta dokumenterat, vi väljer något mer unikt . . .

– Ja, stensättningen av underlaget till ankarspelet, från den danska

    motorgaleasen Karla-Marie, som strandade vid Dagshög . . .

– Den 30/10 1954, och dokumenterat med bilder i Akt 1066, 25/1 2014 . . .

– Lastad med levande spättor . . .

 

  

– Ja, fundamentet visade sig vara i behov av reparation i samband

med att ankarspelet togs in för översyn

– Vi kör helt enkelt ett bildgalleri med killarna som fixade till det . . .

– Den 1 oktober, i år . . .

– Låt bilderna tala . . .

  

– Sedan i med betong, armering och lämplig avjämning . . .

– Djupa funderingar över hur stenarna ska puzzlas ut . . .

– Sedan skall betongen styvna till i rätt grad . . .

– Inte dränka utan "omfamna" stenarna . . .

– Lagom väntan i långsamhetens lov . . .

– Men visst, stensättningen kom i gång . . .

 

  

– Sedan finliret med fogningen . . .

 

  

– Avslutningsvis täckning för rätt fukt vid bränningen . . .

 

  

– Final med avtäckning och avformning . . .

– Ett tjusigt fundament . . .

– Och nöjda killar som fixade det.

 

– Ja, de hade redan under lördagen varit

verksamma med avriggning av museets flaggmast . . .

På grund av ett kulingbelastat väder blev det bara

råstången, spiran togs ner efter stenläggningen . . .

– Vi visar en bildsvit från lördagens råstångsarbete . . .

– Som ovan låt bilderna berätta . . .

 
 

– Spiran då?

– Du får repetera händelseförloppet från riggningen . . .

– Ja, du får läsa Akt 1288, den 28/4 2018 . . .

– Och tänka dig förloppet baklänges . . . 

– Och vi lovar komma tillbaka, framåt.

– Tills dess, studera gärna galjonsfigurerna i Akt 1290, 15/3 2018 . . .

– De har nämligen, ävenså, gott i vinteride.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1304. Valöverläggningar i Torekov 2

Akt 1304                                                                                                 2018-09-25

 

 

Valöverläggningar i Torekov 2

 

Lupin här

 

Nu igen.

Varför?

Jo, alla idérösterna om höstens och vinterns Akt-teman är

förvisso räknade, och kontrollräknade minst 2 gånger;

men det råder oenighet kring hur resultatet skall tolkas.

Skall ytterskärsfåglarnas röster, och även flyttfåglarnas, ges lika

högt röstvärde som stannfåglarnas?

Dessa med oss övriga så solidariska varelser.

Fågelbordens glädjespridare.

Rubriken tyder på val, men oaktat förekomsten av tonfisk i Öresund

och Kattegatt, blir det ett annat glädjeämne. Ingen röst på valar.

Men det är ju många som gläds åt hummerfiske och hummerfester.

Fångstarbetet är nu på hög växel.

Första hummern på fiskauktionen kostade inroparen 83.000:-/kg.

En markant ökning från förra årets 47.000:-/kg.

Det har ju förekommit ett antal Hummer-Akter under åren.

Så jag nöjer mig med att här, och nu, påminna om dessa och de nya regler

som gäller för årets fiskafänge efter hummer.

 

 
 
  

Några stränga regler mot hummerfiske i hamnbassängernas

ytvatten har jag inte hittat. Varesig utom eller inom tiden.

Denna avart av fiske har förekommit i någon tidigare Akt.

Ett annat höstnöje som knackar på dörren är firandet av Halloween.

Den 31/10 måste pumporna vara fixade och skurna.

Även huvudkomponenten för detta firande är rikt Akt-dokumenterat.

 

  

 

Hundar däremot har en märklig nöjesdrift.

De fäller folkets lyktstolpar. De av järn

Inte minst nu när höstmörkret närmar sig

Du har kanske saknat stolpen vid Skjulet i Torekov?

Ett offer för hunddrifter.

Dessa har vi hitintills lyckats hålla borta från våra Akter.

 

  

Vi får se i kommande Akter om vi lyckas redovisa någon framröstad drift.

 

PS.

Om du verkligen är intresserad av sillfiske och fångs av tonfisk

kan du kolla upp Akt 1178, den 21/12 2015. Recept på god tonfiskrätt

hittar du i Akt 1180, den 30/12 2015.   

 

 

 Nedan: Lasse Kullenberg vid sin nyfångade tonfisk (bottengarn vid Halland Väderö)

  Alfred Lundin i dörröppningen till sin fiskebod (vänster i bilden).

  Hummertinor, som pga stormen Knud ännu inte satts ut i öppet hav.

 
 

                                                                               DS.

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1303. Valöverläggningar i Torekov 1

Akt 1303                                                                                                 2018-09-16

 

Valöverläggningar i Torekov 1

 

Lupin här

 

Igen.

Varför? Jo, alla idérösterna om höstens och vinterns Akt-teman är

inte räknade.

Framför allt flyttfåglarnas röster, från de som redan flyktat, har

inte kommit fram ännu. Invandrarrösterna är viktiga.  De är många.

Och sedan alla stararna, som dröjer sig kvar.

Har vi väl räknat klart, kommer det en ny flock.

Men strunt samma. De röstar ändå alla på sig själva.

Typ Akt 1202, den 28/5 2016. Och många fler . . . 

 

  . . . Exempelvis 1223-1224 i oktober 2016 och 1039, den 26/9 2013.

I övrigt är det mycket stor spridning inom många intresseområden.

Jag kan i väntan på något slutresultat presentera några områden, som verkar

ligga bra till. Nostalgi vs aktualiteter. 

SSRS - sjösäker- och hamnverksamhet:

 

 

Det finns minst 65 Akter som svarar på "SSRS-klick"

Här några:

  

Röstfiskande områden är de som i tidigare Akter burits upp

av rubriker som "Miljöbyte", "Gluggarnas Torekov",

"Vägskäl", "Hörnor i Torekov".

Här representarde av "Ydrehallshusen" och "Gammelstugan vid Storgatan".

 

 
 
 

Tilläggas kan Akter som: 1052, 1261, 1265, 1266 om Gluggar och Luckor.

Hörnor och Vägskäl kan sökas i Akter som: 1173 och 1167.

Miljöbyte  (delarna XX och XXI) finns i Akterna 1130 och 1134.

Det intressanta med en lucka är att den kan vara en öppning för sikt,

men även en konstruktion, som kan sättas in i luckan för att hindra sikt.

 

Händelser är på gång. Skall det bli luckor eller ånyo en ny lucka i tillfällig lucka?

 

Storgatan och Jungmansgatan.

 

 

 

Ett nyvaket intresse är, som jag vill kalla det, Mardrömmar.

Finns mer eller mindre i nästan alla Akter.

 

  

Vi kan träffas på nytt runt ämnen som "Hummer", "Fåglar", "Hamnen",

"Norra Stranden", "Skjulet-Museet-Flaggmasten-Batterivallen-Lotsstugan",

"Skjulavandring", "Hallands Väderö", "Stormar och istider", Jubileumsår",

"Väderötrafiken" . . . 

Vi syns.  Idéröstningen framlider.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1302. Valöverläggningar på Hallands Väderö

Akt 1302                                                                                                 2018-09-10

 

 

Valöverläggningar på Hallands Väderö

 

Lupin här

 

Jag är på Hallands Väderö för att förhandla.

Det gäller valet.

Vi har inte träffats tidigare i någon Akt.

Jag heter, som ni läste, Lupin.

Som hos alla korpnamnen ligger betoningen på första vokalen.

Som skall vara kort. Liksom andra obetonade vokalen.

Kajak, som exempel, får ju inte bli någonting som folk paddlar runt med.

Logut och Login får ju inte bli till tangenttryckningar på datorbord.

   

Själv vill jag inte bli förväxlas med någon växt.

Exempelvis någon kvävekrävande sandört.

Var kommer jag ifrån?

Vart är jag på väg när jag återvänder hem?

Låt mig kalla svaret för X.

Här några ledtrådar, utan poäng

Väderön har ett antal hamnar.

X har betydligt många fler och större.

  

Väderön har två fyrar.

X har betydligt många fler, framför allt AGA-fyrar.

 

 
 

Väderön har badstränder med såväl sand som sten och klippor

X har fler och längre stränder, med mer varierat underlag.

Sand, kalkflis, kalkklappersten, kalkklippor. Men mer ofta algblomning.

 

 
 

Väderön finns vid Sandhamn ett kafé.

X finns flera.

 

  

Såväl Väderön som X har en unikt och omfattande flora och fauna.

Kan vara orkidéer, fåglar, insekter och örter.

 

  

Fiske efter sill och strömming, inklusive beredning har haft

stor betydelse för såväl Väderön som för X.

De arkeologiska efterlämningarna är påtagliga.

 

 

X har funnits SJ-tåg och finns industritåg.

Väderön kan arbetsdugligt folk få åka fyrhjulsvagn.

 

  

X har ett eget försvar. För närvarande politisk debatt om det är nödvändigt.

Tingstäde fästning är däremot idag ett museum.

Väderön får förlita sig på Torekov, där kanonerna finns.

 

  

X finns konstigheter, naturliga och folkskapade.

Ofta valvinspirerade

Väderön finns förvisso valv och konstiga stenhögar.

Men på X är slika ting dominerande, här och var.

 

 
 

Väljer man en viss resrutt till X kan man få se Blå Jungfrun på nära håll.

Vald resrutt till Väderön kan ge närkontakt med Vingaskär.

 

X ligger i österhavet, Väderön i västerhavet.

Väderön är i sin helhet ett Naturreservat.

X finns ett större antal Naturreservat, större och mindre.

Av X:s yta utgör de 4,3%

Väderön har en areal på c:a 3,4 kvadratkilometer.

X:s areal är 3184 kvadratkilometer, har plats att platsa hela jordens befolkning.

X finns 75000 får (tackor, baggar och lamm).

Väderön inga alls i sommar.


  

Jag kommer från Gotland, Hall-Hangvars Naturreservat.

Här är lösningen på mina bilder.

 

 

Vad gör jag då på Väderön?

Det gäller valet. Vad korparna skall skriva om i höstens och vinterns Akter.

Men alla idéerna är inte sluträknade.

Valförhandlingarna knappast påbörjade

Svaren kommer i samband med nästa Akt.

 

Vi hörs.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1301. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VI.

Akt 1301                                                                                                 2018-08-27

  

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VI

  

Övervakningskameran här.

 

Ännu åter en gång i en ytterligare Akt

Det beror inte tidens väder.

Alls icke. Vädret är höstnormalt.

Nej, det är korparna som inte känt av arbetsivern.

Segheten efter semestern hänger fortfarande vid.

Korparna byter av varandra arbetsterapeuten.

Så jag fortsätter med utplock av fartyg. Än en gång

Som i fem tidigare Akter, 1296 - 1300.

För korparna är arbete tydligen ingen last.

Det får bli lastfartyg, mellan Torekov och Hallands Väderö.

Som vanligt handstulet bildmaterial från tidigare Akter.

Ett glesare urvalsunderlag än i tidigare guider, I – V.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 PS. Ger dig alla dessa Akter med båtar och fartyg tunnelseende bör du kolla upp

         Akt 1137, från den 1/4 2014.  DS

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1300. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet V.

Akt 1300                                                                                                 2018-08-18

  

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet V

 

 

Övervakningskameran här.

 

Ännu åter en gång i en ytterligare Akt

Det beror inte på någon extrem vädervärme.

Alls icke. Ökad vind och med lägre temperatur, liksom i vattnet

Nej, det är korparna som inte känt av arbetsivern.

Segheten efter semestern hänger vid.

Korparna köar hos arbetsterapeuten.

Så jag fortsätter med utplock av fartyg.

Som i fyra tidigare Akter, 1296 - 1299.

För att inspirera korparna till arbete väljer jag olika typer av

arbetsfartyg.

Fartyg för fiske, passagerartrafik, fyr- och lotsverksamhet, marina

verksamheter, havsundersökningar, muddring, isbrytning mm.

Rena tank- och lastfartyg får anstå tills korparna återfått tanke- och

belastningsförmågor.

Mer information om fartygen finns i de Akter varur de stulits.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PS. Ger dig alla dessa Akter med båtar och fartyg tunnelseende bör du kolla upp
         Akt 1137, från den 1/4 2014.  DS

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1299. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet IV.

Akt 1299                                                                                                 2018-08-07

 

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet IV

 

 

Övervakningskameran här.

 

Ännu åter en gång i en ytterligare Akt

Det beror på den fortfarande så envist envisa värmen. Vädret du känner av.

Som framförallt korparna känner av. Som i föregående Akter.

Akt 1296, Akt 1297 och Akt 1298.

Bogserbåtar, SSRS-båtar och Kustbevakningens fartyg.

Idag får det bli större seglande fartyg ute i Öa-sundet.

Sätt segel och upp med draggarna.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1298. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet III.

Akt 1298                                                                                                 2018-08-04

 

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet III

  

Övervakningskameran här.

 

Ännu en gång. Ännu i en egen Akt

Det beror på den fortfarande så envisa värmen. Vädret du känner av.

Som korparna känner av. Som i föregående Akter. Akt 1296 och Akt 1297.

Bogserbåtar och SSRS-båtar i dessa.

Idag får det bli fartyg ute i Öa-sundet, ur Kustbevakningens armada, som

jag iakttagit från en viss övervakningspunkt.

Kasta loss.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1297. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet II

Akt 1297                                                                                                 2018-07-31

  

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet II

  

Övervakningskameran här.

 

Det beror på den fortfarande envisa värmen. Vädret du känner av.

Som korparna känner av. Som i föregående Akt. Akt 1296.

Bogserbåtar då, får bli SSRS-båtar i dag.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1296. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet I.

Akt 1296                                                                                                 2018-07-22

  

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet I

  

Övervakningskameran här.

 

Det beror på värmen. Vädret du känner av.

Torkan.

Jag vill verkligen inte skämta om vattenbristen.

Inte minst med Hallands Väderö och Torekov inblandade.

En allvarlig situation för många djur och växter.

Tänk bara på den stackars igelkotten.

 

  

Vad då att orera om?

Kanske om de som fortfarande har s a s vatten under kölarna.

Upp till 21 meter.

Rätt tänkt, båtar och fartyg till havs.

I Öa-sundet. 

För att inte överanstränga den vätsketörstande hjärnan väljer jag

tematisk båtar eller fartyg ur dagsarkiven och gamla Akter.

Jag börjar med boggserbåtar, kända och okända.

Ok, upp med draggen och skota hem.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En svalkande bild i sommarvärmen,

 

  

Skall jag hänvisa till "båtskafferiet", vad avser dagens båttyp kan

det vara Akter som till exempel:

430 (31/1 2008),  431 (4/2 2008),  970 (22/11 2012)  1069 (2/2 2014)

och 1289 (12/2 2018) samt "marintrafik.blogg. se" enligt nedan.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1295. Guide till HALLANDS VÄDERÖ X - Guideguidning

Akt 1295                                                                                                 2018-07-06

   

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  X  -  Guideguidning

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276, 1282, 1284 och 1287.

  

Logut, värmen gav senast en HAIKU-Akt, Akt 1294 . . .

– Förvisso Login, ochvärmenfortskrider . . .

– Lämpligt att då åka båt ut till Hallands Väderö, med intressant folk . . .

– Exempelvis medlemmar i Sällskapet Hallands Väderö Natur, SHVN,

    och naturbegeistrat folk ur den stora allmänheten . . .

– De drog västerut för årsmöte och exkursion . . .

 

  

– Ok, på Väderön, vi hänger med och lär oss om naturvårdsåtgärder genom

    buskröjning, en vandring med Kill Persson, biolog och naturguide . . .

– Han kommer säkert att tala om olika metoder och förväntade effekter . . .

– "Bushlife" -  ett LIFE-projekt . . .

– Vi presenterar våra tagna bilder, den 30/6 2018, med få sporadiska

    kommentarer . . .

– En praktisk tillämpning ur Väderö-litteraturen, upp till var och en att

    följa upp på egen hand . . .

– Mot Fyrslätten . . .

 

 

 

–Betesytorna har öppnats upp genom framförallt röjning av enbuskar . . .

– Ekar och aplar har frilagts . . .

 

 

  

– Problemet kan bli oönskad spridning av björnbärssnår . . .

– Och att "brännsåret" tar tid för naturen att läka och askan, som

    gödning, ge näring till ny oönskad växtlighet . . .

– Men även nya intressanta örtinslag . . .

– Enbuskar, som döljer klippor, men inte betesmark, borde kanske

    bibehållits . . .

 

  

– Björnbärsrevorna är huvudfienden . . .

 

  

Veketåg är ett annan inslag i betesmiljön som inte upplevs som

    aptitligt för vare sig kvigor eller får . . .

– Intressant är den mossbelupna högen med timjan och andra växter,

    som förefaller att vara en bevuxen stubbe eller sten . . .

– Men som faktiskt kan vara en myrhög, boplats för gul tuvmyra . . .

– Kolla ovan anvisad sida i "Hallands Väderö"-boken . . .

 

 
 
 

– Ett annat växande bekymmer är björksly i våtmarkerna . . .

 

  

– Dessbättre ger sig inte björken ut i havet . . .

– Hindrar inte folket från att inka badliv . . .

– Medan vi förbereder en fortsättning på granskningarna av

    våra Akter vis á vi Guiden.

 

 

 

Kommande vandringar:

  Lö 11/8 2018  Mossor (Henrik Wallin)

  Lö 15/9 2018  Bokskogens föryngring (Björn Werner)

  On 26/12 2018 Traditionsenlig julvandring

  Se vidare: http://www.shvn.se/

 

Tidigare vandrings-Akter:

898 (19/4 2012), 1002 (5/4 2013), 1218 (21/9 2016) och 1249 (6/5 2017).

(Utöver de under Aktens rubrik ovan)

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1294. HAIKU IX - Ur respektives fatabur.

Akt 1294                                                                                                 2018-06-27

 

 

 

HAIKU IX  - Ur respektives fatabur

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239, 1277 och 1281.

(HAIKU-Akterna I -VIII)

 

 

Login, den på nytt anslående värmeböljan förslöar . . .

Logut, i vart fall vissa . . .

– Låg tankeskärpa för tankekrävande korpar . . .

– Vi nyttjar tankeuppehållet för ytterligare en Akt med HAIKU . . .

– Vi låter tänkare tänka till . . .

– Var och en efter förmåga och egoism . . .

– I sommarvärmens och eftertankens kranka blekhet . . .

– Inbjuder vi:

 

 
 
 

 

 

 

Jan Långben dök upp och menade att han var både alert,

intelligent och dessutom kompis med Övervakningskameran . . .

– Jaha, och insisterade att få vara med . . .

– Jag lät honom hänga på, men enbart med en limerick.

 

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1293. Upplysningstiden i Torekov - en bild berättar 5

Akt 1293                                                                                                 2018-06-13

  

 

Upplysningstiden i Torekov - en bild berättar 5

Jfr. Akterna 1283 (22/3 2018)1286 (11/4 2018), 1289 (5/5 2018) och 1291 (20/5 2018)

Väg- och gatubeläggningar, Hästar på gator och vägar, Bilar dito, Bilar dito

 

Kajak, vi har i många Akter sett kommunikation med hästskjuts och

bilar på vägar och gator samt med båtar och fartyg på vatten och hav . . . .

– Jo Marin, nu är det tid föratt leta i våra Akter efter andra former av

kommunikation . . .  

– Som elkraften givit möjlighet till . . .

– Ja, som telefoni, radio och television . . .

– Samt att kunna vandra runt i Torekov i gatubelysningens sken. . .

– Till havs med säkerhet i ledfyrar och med hjälp av radar . . .

– Vi håller oss i denna Akt till vad som är den mera närliggande

upplysningen, elkraft och belysning samt telefoni hämtat ur tidigare

Akters bildutbud, d v s vad vi ser i den vardagliga miljön . . .

– Precis, ledningar och kablar hängande i stolpar eller framdragna

under jordytan, TV-antenner och paraboler, mobiltelefonmaster  . . .

– I nutid ett märkbart dragande av fiberkabel för all form av datakom-

munikation, TV, radio, telefoni . . .

– Här ett bildurval, utan inbördes konkurrens . . .

– Vill vi involvera Hallands Väderö kom telefonerna dit 1936 . . .

– Men elkraften kom långt senare . . .

– Du kan studera Akterna 691 (1/8 10), 695 (11/8 10), 842 (20/11 11),

och 888 (20/3 12) . . .

– Och fler därtill . . .

– Tvekar du vad som är ledning för elkraft respektive telefoni?

– Någon förståsigpåare har sagt att är isolatorn brun är det el men

om den är vit så är det telefonledningar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Vi har inte sagt någonting om bilderna, när och var . . .

– Eller ur vilka Akter de hämtats . . .

– Du får leta själv . . .

– Du kommer att finnas långt mer än vad denna Akts bilder visar . . .

– Den som först redovisar vilka Akter (alla!) som nyttjats vinner som

    vanligt ett vandringspris, denna gång på gång i led-belysning.

– Röksignaler som kommunikation från Väderön kan vi avslöja . . .

– Akt 1114, den 26/9 2014 . . .

– Belysning för sjöfart hade vi i Akt 1188, den 9/3 2016.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1292. Solsting eller delirium på Hallands Väderö

Akt 1292                                                                                                 2018-06-01

  

 

Solsting eller delirium på Hallands Väderö?

 

 

Lugar här . . .

Va? Det trodde du inte.

Varför nu?

Senast var väl i Akt 1181, Torekovs godheter, den 3/1 2016.

Beror på vädret.

 

 

  

 

I denna värme, maj månads rekord i Sverige, på Hallands Väderö,

med över 30 grader.

Hela korpgänget med kompisar ligger och flämtar, arbetsodugliga.

Men inte jag, jag vet ju vikten av att dricka.

Du vet, Akt 1181 som jag nämnde ovan, med hänvisningar.

Jag vet vad du tänker. Är det inte vatten som gäller.

Det är en fråga om balans. Vätskor i rätta blandningar.

Du vet vad citronsaft gör med pressad vitlök.

Lika effektivt i Tullamore Dew-1820.

Hade kompisarna varit vid sina vätskors fulla bruk hade det

rört sig om bebyggelsen ur "Guide till HALLANDS VÄDERÖ"

Minns Akt 1287, den 19/4 2018, och föregångarna.

Jag behöver inte föregripa dem.

Jag vet vad de inte vet, och kan komma med.

Jag säger bara forskning.

Inte den kända växtekologiska.

 

  

 

Den får Login och Logut reda ut.

 

 

 

Jag går till den mera hemliga, ljusskygga.

Den i jordkällarens dunkla valv.

I den gamla vinkällaren till Villa Solbacken.

Jag upptäckte upptäckten när jag etablerade min egen vinkällare

i vinkällaren. Minns min Akt 1181 ovan.

Malakoliforskningen.

Att manipulera fram en bläckfisk  lämpad för ekologisk odling

i badvänlig miljö.

 

 

  

 

Det gällde uppenbart, enligt önskemål från den tidens "metoo-rörelse" att få

fram - från 1. till 4. - en art utan tafsande tentakler eller extremiteter, god för

folket och korpar men illasmakande för sälar och rovfiskar.

En Sepiolida sepiolidaria mino med bläck av sepia-kulör.

 

 

 

Uppenbart lyckades forskningen, så när som på en punkt.

Slutrapporten skrevs med produktens egenproducerade bläck i sepia.

Så kallat steganografiskt meddelande.

Men när rapporten kom Fiskerimyndigheten till handa var dokumentet

tomt. Sepian hade degenererats till osynligt bläck.

Kunde inte framkallas med tidens traditionsenliga metoder som värme,

ultraviolett ljus eller kemikalier. Inte ens rödkålsavkok.

Inte ammoniak, inte natrium- eller jodlösningar.

Inga färgskiftningar i vare sig skrift eller papper.

Verksamheten föll i glömska.

När jag flyttade in i jordkällaren med min samling hittade jag en kopia

av rapporten.

I upphetsningen råkade jag spilla lite av min, för värmens skull, gjorda

specialdryck på pappersarket.

Dokumentet framkom i all sin vetenskapliga uppenbarelse.

Nu vet jag.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1291. Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 4

Akt 1291                                                                                                 2018-05-20

 

 

 

Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 4

Jfr. Akterna 1286 (11/4 2018), 1283 (22/3 2018) och 1289 (5/5 2018)

 

 

Kajak, stopp och belägg sade vi i Akt 1289 . . .

– Jo Marin, det blev lite mycket av många . . .

– Personbilar, sportbilar, veteranbilar, lastbilar, bussar . . .

– Traktorer, motorcyklar, skåpbilar, kranbilar . . .

– Ja, specialfordon som taxibilar, brandbilar och ambulanser . . .

– Vi valde från gamla  Akter . . .

– Här kommer slutfasen - slut-Akten, över många av många

    Akters mångsidiga innehåll av fortskaffningsmedel . . . .

– Håll till godo . . .

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Någon gång kommande Akter kan beröra andra typer av

    kommunikationsmedel . . .

– Kommunikation över tråd eller kabel, som antyddes i Akt 1286.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Tidigare inlägg