Korparna på Kallskärslid. Akt 1303. Valöverläggningar i Torekov 1

Akt 1303                                                                                                 2018-09-16

 

Valöverläggningar i Torekov 1

 

Lupin här

 

Igen.

Varför? Jo, alla idérösterna om höstens och vinterns Akt-teman är

inte räknade.

Framför allt flyttfåglarnas röster, från de som redan flyktat, har

inte kommit fram ännu. Invandrarrösterna är viktiga.  De är många.

Och sedan alla stararna, som dröjer sig kvar.

Har vi väl räknat klart, kommer det en ny flock.

Men strunt samma. De röstar ändå alla på sig själva.

Typ Akt 1202, den 28/5 2016. Och många fler . . . 

 

  . . . Exempelvis 1223-1224 i oktober 2016 och 1039, den 26/9 2013.

I övrigt är det mycket stor spridning inom många intresseområden.

Jag kan i väntan på något slutresultat presentera några områden, som verkar

ligga bra till. Nostalgi vs aktualiteter. 

SSRS - sjösäker- och hamnverksamhet:

 

 

Det finns minst 65 Akter som svarar på "SSRS-klick"

Här några:

  

Röstfiskande områden är de som i tidigare Akter burits upp

av rubriker som "Miljöbyte", "Gluggarnas Torekov",

"Vägskäl", "Hörnor i Torekov".

Här representarde av "Ydrehallshusen" och "Gammelstugan vid Storgatan".

 

 
 
 

Tilläggas kan Akter som: 1052, 1261, 1265, 1266 om Gluggar och Luckor.

Hörnor och Vägskäl kan sökas i Akter som: 1173 och 1167.

Miljöbyte  (delarna XX och XXI) finns i Akterna 1130 och 1134.

Det intressanta med en lucka är att den kan vara en öppning för sikt,

men även en konstruktion, som kan sättas in i luckan för att hindra sikt.

 

Händelser är på gång. Skall det bli luckor eller ånyo en ny lucka i tillfällig lucka?

 

Storgatan och Jungmansgatan.

 

 

 

Ett nyvaket intresse är, som jag vill kalla det, Mardrömmar.

Finns mer eller mindre i nästan alla Akter.

 

  

Vi kan träffas på nytt runt ämnen som "Hummer", "Fåglar", "Hamnen",

"Norra Stranden", "Skjulet-Museet-Flaggmasten-Batterivallen-Lotsstugan",

"Skjulavandring", "Hallands Väderö", "Stormar och istider", Jubileumsår",

"Väderötrafiken" . . . 

Vi syns.  Idéröstningen framlider.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1302. Valöverläggningar på Hallands Väderö

Akt 1302                                                                                                 2018-09-10

 

 

Valöverläggningar på Hallands Väderö

 

Lupin här

 

Jag är på Hallands Väderö för att förhandla.

Det gäller valet.

Vi har inte träffats tidigare i någon Akt.

Jag heter, som ni läste, Lupin.

Som hos alla korpnamnen ligger betoningen på första vokalen.

Som skall vara kort. Liksom andra obetonade vokalen.

Kajak, som exempel, får ju inte bli någonting som folk paddlar runt med.

Logut och Login får ju inte bli till tangenttryckningar på datorbord.

   

Själv vill jag inte bli förväxlas med någon växt.

Exempelvis någon kvävekrävande sandört.

Var kommer jag ifrån?

Vart är jag på väg när jag återvänder hem?

Låt mig kalla svaret för X.

Här några ledtrådar, utan poäng

Väderön har ett antal hamnar.

X har betydligt många fler och större.

  

Väderön har två fyrar.

X har betydligt många fler, framför allt AGA-fyrar.

 

 
 

Väderön har badstränder med såväl sand som sten och klippor

X har fler och längre stränder, med mer varierat underlag.

Sand, kalkflis, kalkklappersten, kalkklippor. Men mer ofta algblomning.

 

 
 

Väderön finns vid Sandhamn ett kafé.

X finns flera.

 

  

Såväl Väderön som X har en unikt och omfattande flora och fauna.

Kan vara orkidéer, fåglar, insekter och örter.

 

  

Fiske efter sill och strömming, inklusive beredning har haft

stor betydelse för såväl Väderön som för X.

De arkeologiska efterlämningarna är påtagliga.

 

 

X har funnits SJ-tåg och finns industritåg.

Väderön kan arbetsdugligt folk få åka fyrhjulsvagn.

 

  

X har ett eget försvar. För närvarande politisk debatt om det är nödvändigt.

Tingstäde fästning är däremot idag ett museum.

Väderön får förlita sig på Torekov, där kanonerna finns.

 

  

X finns konstigheter, naturliga och folkskapade.

Ofta valvinspirerade

Väderön finns förvisso valv och konstiga stenhögar.

Men på X är slika ting dominerande, här och var.

 

 
 

Väljer man en viss resrutt till X kan man få se Blå Jungfrun på nära håll.

Vald resrutt till Väderön kan ge närkontakt med Vingaskär.

 

X ligger i österhavet, Väderön i västerhavet.

Väderön är i sin helhet ett Naturreservat.

X finns ett större antal Naturreservat, större och mindre.

Av X:s yta utgör de 4,3%

Väderön har en areal på c:a 3,4 kvadratkilometer.

X:s areal är 3184 kvadratkilometer, har plats att platsa hela jordens befolkning.

X finns 75000 får (tackor, baggar och lamm).

Väderön inga alls i sommar.


  

Jag kommer från Gotland, Hall-Hangvars Naturreservat.

Här är lösningen på mina bilder.

 

 

Vad gör jag då på Väderön?

Det gäller valet. Vad korparna skall skriva om i höstens och vinterns Akter.

Men alla idéerna är inte sluträknade.

Valförhandlingarna knappast påbörjade

Svaren kommer i samband med nästa Akt.

 

Vi hörs.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1301. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VI.

Akt 1301                                                                                                 2018-08-27

  

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VI

  

Övervakningskameran här.

 

Ännu åter en gång i en ytterligare Akt

Det beror inte tidens väder.

Alls icke. Vädret är höstnormalt.

Nej, det är korparna som inte känt av arbetsivern.

Segheten efter semestern hänger fortfarande vid.

Korparna byter av varandra arbetsterapeuten.

Så jag fortsätter med utplock av fartyg. Än en gång

Som i fem tidigare Akter, 1296 - 1300.

För korparna är arbete tydligen ingen last.

Det får bli lastfartyg, mellan Torekov och Hallands Väderö.

Som vanligt handstulet bildmaterial från tidigare Akter.

Ett glesare urvalsunderlag än i tidigare guider, I – V.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 PS. Ger dig alla dessa Akter med båtar och fartyg tunnelseende bör du kolla upp

         Akt 1137, från den 1/4 2014.  DS

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1300. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet V.

Akt 1300                                                                                                 2018-08-18

  

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet V

 

 

Övervakningskameran här.

 

Ännu åter en gång i en ytterligare Akt

Det beror inte på någon extrem vädervärme.

Alls icke. Ökad vind och med lägre temperatur, liksom i vattnet

Nej, det är korparna som inte känt av arbetsivern.

Segheten efter semestern hänger vid.

Korparna köar hos arbetsterapeuten.

Så jag fortsätter med utplock av fartyg.

Som i fyra tidigare Akter, 1296 - 1299.

För att inspirera korparna till arbete väljer jag olika typer av

arbetsfartyg.

Fartyg för fiske, passagerartrafik, fyr- och lotsverksamhet, marina

verksamheter, havsundersökningar, muddring, isbrytning mm.

Rena tank- och lastfartyg får anstå tills korparna återfått tanke- och

belastningsförmågor.

Mer information om fartygen finns i de Akter varur de stulits.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         PS. Ger dig alla dessa Akter med båtar och fartyg tunnelseende bör du kolla upp
         Akt 1137, från den 1/4 2014.  DS

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1299. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet IV.

Akt 1299                                                                                                 2018-08-07

 

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet IV

 

 

Övervakningskameran här.

 

Ännu åter en gång i en ytterligare Akt

Det beror på den fortfarande så envist envisa värmen. Vädret du känner av.

Som framförallt korparna känner av. Som i föregående Akter.

Akt 1296, Akt 1297 och Akt 1298.

Bogserbåtar, SSRS-båtar och Kustbevakningens fartyg.

Idag får det bli större seglande fartyg ute i Öa-sundet.

Sätt segel och upp med draggarna.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1298. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet III.

Akt 1298                                                                                                 2018-08-04

 

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet III

  

Övervakningskameran här.

 

Ännu en gång. Ännu i en egen Akt

Det beror på den fortfarande så envisa värmen. Vädret du känner av.

Som korparna känner av. Som i föregående Akter. Akt 1296 och Akt 1297.

Bogserbåtar och SSRS-båtar i dessa.

Idag får det bli fartyg ute i Öa-sundet, ur Kustbevakningens armada, som

jag iakttagit från en viss övervakningspunkt.

Kasta loss.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1297. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet II

Akt 1297                                                                                                 2018-07-31

  

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet II

  

Övervakningskameran här.

 

Det beror på den fortfarande envisa värmen. Vädret du känner av.

Som korparna känner av. Som i föregående Akt. Akt 1296.

Bogserbåtar då, får bli SSRS-båtar i dag.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1296. Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet I.

Akt 1296                                                                                                 2018-07-22

  

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet I

  

Övervakningskameran här.

 

Det beror på värmen. Vädret du känner av.

Torkan.

Jag vill verkligen inte skämta om vattenbristen.

Inte minst med Hallands Väderö och Torekov inblandade.

En allvarlig situation för många djur och växter.

Tänk bara på den stackars igelkotten.

 

  

Vad då att orera om?

Kanske om de som fortfarande har s a s vatten under kölarna.

Upp till 21 meter.

Rätt tänkt, båtar och fartyg till havs.

I Öa-sundet. 

För att inte överanstränga den vätsketörstande hjärnan väljer jag

tematisk båtar eller fartyg ur dagsarkiven och gamla Akter.

Jag börjar med boggserbåtar, kända och okända.

Ok, upp med draggen och skota hem.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En svalkande bild i sommarvärmen,

 

  

Skall jag hänvisa till "båtskafferiet", vad avser dagens båttyp kan

det vara Akter som till exempel:

430 (31/1 2008),  431 (4/2 2008),  970 (22/11 2012)  1069 (2/2 2014)

och 1289 (12/2 2018) samt "marintrafik.blogg. se" enligt nedan.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1295. Guide till HALLANDS VÄDERÖ X - Guideguidning

Akt 1295                                                                                                 2018-07-06

   

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  X  -  Guideguidning

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276, 1282, 1284 och 1287.

  

Logut, värmen gav senast en HAIKU-Akt, Akt 1294 . . .

– Förvisso Login, ochvärmenfortskrider . . .

– Lämpligt att då åka båt ut till Hallands Väderö, med intressant folk . . .

– Exempelvis medlemmar i Sällskapet Hallands Väderö Natur, SHVN,

    och naturbegeistrat folk ur den stora allmänheten . . .

– De drog västerut för årsmöte och exkursion . . .

 

  

– Ok, på Väderön, vi hänger med och lär oss om naturvårdsåtgärder genom

    buskröjning, en vandring med Kill Persson, biolog och naturguide . . .

– Han kommer säkert att tala om olika metoder och förväntade effekter . . .

– "Bushlife" -  ett LIFE-projekt . . .

– Vi presenterar våra tagna bilder, den 30/6 2018, med få sporadiska

    kommentarer . . .

– En praktisk tillämpning ur Väderö-litteraturen, upp till var och en att

    följa upp på egen hand . . .

– Mot Fyrslätten . . .

 

 

 

–Betesytorna har öppnats upp genom framförallt röjning av enbuskar . . .

– Ekar och aplar har frilagts . . .

 

 

  

– Problemet kan bli oönskad spridning av björnbärssnår . . .

– Och att "brännsåret" tar tid för naturen att läka och askan, som

    gödning, ge näring till ny oönskad växtlighet . . .

– Men även nya intressanta örtinslag . . .

– Enbuskar, som döljer klippor, men inte betesmark, borde kanske

    bibehållits . . .

 

  

– Björnbärsrevorna är huvudfienden . . .

 

  

Veketåg är ett annan inslag i betesmiljön som inte upplevs som

    aptitligt för vare sig kvigor eller får . . .

– Intressant är den mossbelupna högen med timjan och andra växter,

    som förefaller att vara en bevuxen stubbe eller sten . . .

– Men som faktiskt kan vara en myrhög, boplats för gul tuvmyra . . .

– Kolla ovan anvisad sida i "Hallands Väderö"-boken . . .

 

 
 
 

– Ett annat växande bekymmer är björksly i våtmarkerna . . .

 

  

– Dessbättre ger sig inte björken ut i havet . . .

– Hindrar inte folket från att inka badliv . . .

– Medan vi förbereder en fortsättning på granskningarna av

    våra Akter vis á vi Guiden.

 

 

 

Kommande vandringar:

  Lö 11/8 2018  Mossor (Henrik Wallin)

  Lö 15/9 2018  Bokskogens föryngring (Björn Werner)

  On 26/12 2018 Traditionsenlig julvandring

  Se vidare: http://www.shvn.se/

 

Tidigare vandrings-Akter:

898 (19/4 2012), 1002 (5/4 2013), 1218 (21/9 2016) och 1249 (6/5 2017).

(Utöver de under Aktens rubrik ovan)

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1294. HAIKU IX - Ur respektives fatabur.

Akt 1294                                                                                                 2018-06-27

 

 

 

HAIKU IX  - Ur respektives fatabur

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239, 1277 och 1281.

(HAIKU-Akterna I -VIII)

 

 

Login, den på nytt anslående värmeböljan förslöar . . .

Logut, i vart fall vissa . . .

– Låg tankeskärpa för tankekrävande korpar . . .

– Vi nyttjar tankeuppehållet för ytterligare en Akt med HAIKU . . .

– Vi låter tänkare tänka till . . .

– Var och en efter förmåga och egoism . . .

– I sommarvärmens och eftertankens kranka blekhet . . .

– Inbjuder vi:

 

 
 
 

 

 

 

Jan Långben dök upp och menade att han var både alert,

intelligent och dessutom kompis med Övervakningskameran . . .

– Jaha, och insisterade att få vara med . . .

– Jag lät honom hänga på, men enbart med en limerick.

 

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1293. Upplysningstiden i Torekov - en bild berättar 5

Akt 1293                                                                                                 2018-06-13

  

 

Upplysningstiden i Torekov - en bild berättar 5

Jfr. Akterna 1283 (22/3 2018)1286 (11/4 2018), 1289 (5/5 2018) och 1291 (20/5 2018)

Väg- och gatubeläggningar, Hästar på gator och vägar, Bilar dito, Bilar dito

 

Kajak, vi har i många Akter sett kommunikation med hästskjuts och

bilar på vägar och gator samt med båtar och fartyg på vatten och hav . . . .

– Jo Marin, nu är det tid föratt leta i våra Akter efter andra former av

kommunikation . . .  

– Som elkraften givit möjlighet till . . .

– Ja, som telefoni, radio och television . . .

– Samt att kunna vandra runt i Torekov i gatubelysningens sken. . .

– Till havs med säkerhet i ledfyrar och med hjälp av radar . . .

– Vi håller oss i denna Akt till vad som är den mera närliggande

upplysningen, elkraft och belysning samt telefoni hämtat ur tidigare

Akters bildutbud, d v s vad vi ser i den vardagliga miljön . . .

– Precis, ledningar och kablar hängande i stolpar eller framdragna

under jordytan, TV-antenner och paraboler, mobiltelefonmaster  . . .

– I nutid ett märkbart dragande av fiberkabel för all form av datakom-

munikation, TV, radio, telefoni . . .

– Här ett bildurval, utan inbördes konkurrens . . .

– Vill vi involvera Hallands Väderö kom telefonerna dit 1936 . . .

– Men elkraften kom långt senare . . .

– Du kan studera Akterna 691 (1/8 10), 695 (11/8 10), 842 (20/11 11),

och 888 (20/3 12) . . .

– Och fler därtill . . .

– Tvekar du vad som är ledning för elkraft respektive telefoni?

– Någon förståsigpåare har sagt att är isolatorn brun är det el men

om den är vit så är det telefonledningar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Vi har inte sagt någonting om bilderna, när och var . . .

– Eller ur vilka Akter de hämtats . . .

– Du får leta själv . . .

– Du kommer att finnas långt mer än vad denna Akts bilder visar . . .

– Den som först redovisar vilka Akter (alla!) som nyttjats vinner som

    vanligt ett vandringspris, denna gång på gång i led-belysning.

– Röksignaler som kommunikation från Väderön kan vi avslöja . . .

– Akt 1114, den 26/9 2014 . . .

– Belysning för sjöfart hade vi i Akt 1188, den 9/3 2016.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1292. Solsting eller delirium på Hallands Väderö

Akt 1292                                                                                                 2018-06-01

  

 

Solsting eller delirium på Hallands Väderö?

 

 

Lugar här . . .

Va? Det trodde du inte.

Varför nu?

Senast var väl i Akt 1181, Torekovs godheter, den 3/1 2016.

Beror på vädret.

 

 

  

 

I denna värme, maj månads rekord i Sverige, på Hallands Väderö,

med över 30 grader.

Hela korpgänget med kompisar ligger och flämtar, arbetsodugliga.

Men inte jag, jag vet ju vikten av att dricka.

Du vet, Akt 1181 som jag nämnde ovan, med hänvisningar.

Jag vet vad du tänker. Är det inte vatten som gäller.

Det är en fråga om balans. Vätskor i rätta blandningar.

Du vet vad citronsaft gör med pressad vitlök.

Lika effektivt i Tullamore Dew-1820.

Hade kompisarna varit vid sina vätskors fulla bruk hade det

rört sig om bebyggelsen ur "Guide till HALLANDS VÄDERÖ"

Minns Akt 1287, den 19/4 2018, och föregångarna.

Jag behöver inte föregripa dem.

Jag vet vad de inte vet, och kan komma med.

Jag säger bara forskning.

Inte den kända växtekologiska.

 

  

 

Den får Login och Logut reda ut.

 

 

 

Jag går till den mera hemliga, ljusskygga.

Den i jordkällarens dunkla valv.

I den gamla vinkällaren till Villa Solbacken.

Jag upptäckte upptäckten när jag etablerade min egen vinkällare

i vinkällaren. Minns min Akt 1181 ovan.

Malakoliforskningen.

Att manipulera fram en bläckfisk  lämpad för ekologisk odling

i badvänlig miljö.

 

 

  

 

Det gällde uppenbart, enligt önskemål från den tidens "metoo-rörelse" att få

fram - från 1. till 4. - en art utan tafsande tentakler eller extremiteter, god för

folket och korpar men illasmakande för sälar och rovfiskar.

En Sepiolida sepiolidaria mino med bläck av sepia-kulör.

 

 

 

Uppenbart lyckades forskningen, så när som på en punkt.

Slutrapporten skrevs med produktens egenproducerade bläck i sepia.

Så kallat steganografiskt meddelande.

Men när rapporten kom Fiskerimyndigheten till handa var dokumentet

tomt. Sepian hade degenererats till osynligt bläck.

Kunde inte framkallas med tidens traditionsenliga metoder som värme,

ultraviolett ljus eller kemikalier. Inte ens rödkålsavkok.

Inte ammoniak, inte natrium- eller jodlösningar.

Inga färgskiftningar i vare sig skrift eller papper.

Verksamheten föll i glömska.

När jag flyttade in i jordkällaren med min samling hittade jag en kopia

av rapporten.

I upphetsningen råkade jag spilla lite av min, för värmens skull, gjorda

specialdryck på pappersarket.

Dokumentet framkom i all sin vetenskapliga uppenbarelse.

Nu vet jag.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1291. Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 4

Akt 1291                                                                                                 2018-05-20

 

 

 

Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 4

Jfr. Akterna 1286 (11/4 2018), 1283 (22/3 2018) och 1289 (5/5 2018)

 

 

Kajak, stopp och belägg sade vi i Akt 1289 . . .

– Jo Marin, det blev lite mycket av många . . .

– Personbilar, sportbilar, veteranbilar, lastbilar, bussar . . .

– Traktorer, motorcyklar, skåpbilar, kranbilar . . .

– Ja, specialfordon som taxibilar, brandbilar och ambulanser . . .

– Vi valde från gamla  Akter . . .

– Här kommer slutfasen - slut-Akten, över många av många

    Akters mångsidiga innehåll av fortskaffningsmedel . . . .

– Håll till godo . . .

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Någon gång kommande Akter kan beröra andra typer av

    kommunikationsmedel . . .

– Kommunikation över tråd eller kabel, som antyddes i Akt 1286.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1290. Den obändige konsuln i Torekov.

Akt 1290                                                                                                 2018-05-13

  

Den obändige konsuln i Torekov.

  

Gunin, om jag säger den obändige konsuln, hur tänker du då?

– Jo Lugin, kanske konsul Petter Olsson, kanske C F Ivers eller

    möjligen konsul Berggren . . .

– Prick i mitten, C F Ivers, som kom till Torekov 1932 men det

    nedriggade barkskeppet, med samma namn, från Länna . . .

– För upphuggning, liksom Hoppet av Länna . . .

– Konsuln fick omedelbart en framskjuten position inom det

    nytillkommande Sjöfartsmuseet, ur Hoppet av Länna, och Skjulet . . .

– På Skjulets takframkant, med namnbräde och allt . . .

– En fantastisk utsikt över hela hamnområdet . . .

– När museiskansen stod klar fick Ivers, i sin fina uniform, en

    hedersplats vid sidan om huvudentrén . . .

– Och med namnbrädet över huvudet . . .

– En position i det omedelbara blickfånget . . .

 

  

– Snart nog fick konsuln hjälp med att väcka intresse för Museet . . .

– Det Brittiska Lejonet, Carmen samt Salt Peter och Cleopatra . . .

 
 

– Konsul Ivers kunde inte längre ensam stoltsera bakom ortens honoratiores . . .

– Han hade nog hunnit bli lite bortskämd med all uppmärksamhet av egen kraft,

    såväl närgånget som från distans . . .

– Han anhöll tydligen resolut om förflyttning . . . .

 

 
 

C. F. Ivers fick förflyttning tillbaka till Skjulet, men nu inomhus . . .

– Han verkade nöjd med att komma under tak och i f d Cleopatras hörn . . .

– Här rönte han snabbt nya framgångar . . .

– I Akt 1107, den 23/8 2014, blev Ivers skyddsnotarie över Skjulvandrarna . . .

–Ja, rent utav, näst intill, ett skyddshelgon . . .

– Han medverkade mentalt och vaket i Skjulvandrarnas olika aktiviteter . . .

– Avsåg ätandet av ärtsoppa med punsch, lyssnade kritiskt till lösandet av

    världens många problem med undantag av kölhalning av politiker . . .

– Han blev på något sätt en hörnfigur i centrum . . . 

 

 

 

 

– Mitt i ätandets frodighet kom chocken . . .

– Både Salt Peter och Cleopatra ville flytta in i Skjulet . . .

Skjulvandrarnas regelverk tillät inte Cleopatra att flytta in . . .

–Men med tanke på att hon tidigare haft favören tilläts hon nu

    att stå precis innanför dörren, i NV-hörnet, inte i sitt tidigare

    hörn som Ivers haft, det i SV . . .

Salt Peter menade att han gått kunde ersätta Ivers, i en funktion

    av Sankte Per, beaktande Vandrarnas tilltagande ålder . . .

– Den välsignade handen finns där . . .

– Diskussionernas vågor gick höga, högre än i havet utanför . . .

Ivers menande att Petter Bruce hade hans öra i lika hög grad som

    sina egna skulpturers . . .

– Förvisso, Bruce hade en gång i tiden lagt ner många timmars arbete

    för att få fason på en av röta angripen konsul . . . .

 

  

– Men domen kom, Salt Peter och Cleopatra skulle in . . .

– Och med den kom obändigheten hos konsul C F Ivers . . .

  

– Vild och galen måste han brottas ner av några Vandrare . . .

 

 

– Bakbands, liksom i tvångströja . . .

  

– Och i detta förnedrande tillstånd fraktad till en ny tillvaro . . .

– Till en egen isoleringscell i Sjöfartsmuseets skans . . .

– Måtte han komma att känna sig som SkeppareHoppet av Länna . . .

– Ja, han får kanske framlida sitt liv i kaptenens sovhytt . . .

 

 
 

 

  

– Övergångsvis kommer vi att sakna honom mellan Carmen och Britten.

– Och som fryntlig bakgrund till ärtsoppskonsumtion med punsch.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1289. Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 3.

Akt 1289                                                                                                 2018-05-05

 

 

 

Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 3

Jfr. Akterna 1286 (11/4 2018) och 1283 (22/3 2018)

 

 

Kajak,.så är det dags att ersätta hästarna på Torekovs

    gator och landsvägar, från Akt 1286, med modernare hästkrafter . . .

– Jo Marin, och beaktande gällande fakta, att vi i hart när

    varje Akt kan iakttaga inslag av motordrivna fordon . . . .

– Personbilar, sportbilar, veteranbilar, lastbilar, bussar . . .

– Traktorer, motorcyklar, skåpbilar . . .

– Specialfordon som taxibilar, brandbilar och ambulanser . . .

– Så väljer och vrakar vi från tidigare Akter . . .

– Håll till godo.

 
 
 
 
 
 
 
 

– Stopp och belägg, vi fortsätter i en kommande Akt . . .

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1288. Spirning i Torekov - Flaggmasten riggas

Akt 1288                                                                                                 2018-04-28

 

 

 

Spirning i Torekov - Flaggmasten riggad

 

 

Marin, så fick vi vårens förtroende att bevaka en av årets stora

    händelser i Torekov . . .

– Jo Kajak, och eftersom detta med riggningen av Flaggmasten vid

   Sjöfartsmuseet Batterivallen i Torekov, vid hamnen, har varit före

    i så många tidigare Akter visar vi enbart dagens bilder, men utan text . . .

– Ja, vill du veta mer kommer det i slutet på denna Akt hänvisningar

    till ytterligare information . . .

– Ok, vi kör dina dagens bilder

 
 

 

  

– Det kostade på av energi, men denna kompenserades i hög grad

från Parkis och Manfreds.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1287. Guide till Hallands Väderö IX - Mollusker

Akt 1287                                                                                                 2018-04-19

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  IX  -  Mollusker

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276, 1282 och 1284. 

 

Logut, om jag säger slemmigt, hur tänker du då . . .

– Jo Login, jag tänker på sidorna 116 till 121 i "Guide till

    HALLANDS VÄDERÖ", som omfattar bl a snäckor och

    sniglar, mollusker på land och i sötvatten . . .

– Då kommer vi till korta igen . . .

– Vi har väl i våra Akter . . .

– Förvisso, men bara en snäcka och två sniglar, ingenting ur sötvattnet . . .

– Ok, på Väderön lär finnas bland landlevande mollusker 28 snäckor

    och 7 sniglar . . .

– Sex arter sötvattenssnäckor . . .

– För att lära mer om sökandet hängde vi med när Sällskapet Hallands

    Väderö Natur, SHVN, hade sin sommarvandring den 8/7 2017 . . .

Guiden presenterades av olika kapitelförfattare . . .

– För molluskerna talade Ted von Proschwitz . . .

– Övriga författare enligt våra tidigare Guide-Akter och Guidens sida 287 . . .

 

 

 
 

– Vi hittade mycket mer i naturen än i våra Akter . . .

 

  
 

– Nu är vi laddade inför kommande sommars letande . . .

– Utrustade med tålamod och goda hjälpmedel . . .

– Utöver Guiden även "Hallands Väderö - naturen och historien" . . .

– Med teckningar, akvareller, av Nils Forshed . . .

– Vi tar även med SHVN:s skrift nr 56 från 1989 med ingående karta . . .

– Karta, tror du nu efter nära 30 år att sniglarna är kvar . . .

– Oja, de rör sig väldigt långsamt, uppkallade efter snigelfart . . .

– Men enligt Guiden fortplantar de sig fort, i alla färgkombinationer . . .

– Mångkulturellt var ordet . . .

 
 
 
 
 

– Så rustade skall vi, liksom du, förmodar vi, leta efter i vart fall, utöver

    ovan omtalade arter, även strimspolsnäckan, strimglassnäckan, vit-

    glanssnäckan, fläckdisksnäckan, punktsnäckan, löksnäckan, skogs-

    dvärgsnäckan, kristallsnäckan, busksnäckan, hedgrässnäckan, klippspol-

    snäckan, svampsnigel, brun skogssnigel, kölsnigel . . .

– Kanske i samband med SHVN:s sommarutflykt den 30/6 2018 . . . 

– En konst bland konsten, denna exkursionens huvudtema . . .

– Kanske lättare då bland mossorna i exkursionen den 11/8 2018 . . .

– Eller på och bland träden den 15/9 2018 . . .

– Upp till var och en att spana, vid alla lämpliga tillfällen, på land . . .

– Och i dammar och övriga blötmarker.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1286. Torekov - en bild berättar 2 Hästar

Akt 1286                                                                                                 2018-04-11

 

 

Torekov - en bild berättar 2, hästar till nytta och glädje

 

 

 

Marin, i Akt 1283, den 22/3, visade vi vad en bild kan berätta med

    utgångspunkt från bilden nedan . . .

 

  

– Jo Kajak, Carl J Johansson som säljer reaktionsfri mjölk från hästdragen vagn . . .

– En av de fem punkterna till bilden var hästarnas avveckling . . .

– Ja, antalet hästar minskade oaktat att antalet häststölder också minskar, mystiskt . . .

– Inte konstigare än att antalet bilarna ökar trots ökade bilstölder . . .

– Under senare tid har faktiskt hästantalet ökat . . .

– Mer för nöje än nytta . . .

– Hur som, vi visar bilder ur tidigare Akter om hästar, när de var vanligare . . .

– Och såväl till nytta som nöje . . .

– Mycken nöje . . .

– Hästen hjälpte inte enbart till med att sälja mjölk, all sorts gods var välkommet . . .

 

 
 

– Även folk, hästskjutsen var den tidens taxirörelse . . .

– Gästgiveriets efterföljare . . .

– Före Hotell Kattegat låg på platsen ett gästgiveri med "skjutstvång

    och / eller skjutsrätt" . . .

– Men hästen blev mer och mer till nöje . . . .

– I Torekov minns alla tidernas många blomstertåg . .

– Från Sandlyckan via Parken och Hamnen till Strandparken . . .

– Hamnfester och privata personliga ridturer . . .

 
 

– Men fortfarande i nyttotjänster, då som nu, framförallt då . . .

– Mjölkskjutsar, begravningståg, persontransporter, tånghämtning . . .

– Transport av livräddningsutrustning vid skeppsbrott utmed kusten . . .

 

  

– Hästen var en vanlig syn på gator och vägar . . .

– Men även på Hallands Väderö, gatornas och vägarnas brister till trots.

 

  

– Har du som fransmannen inte tolkat ordet häst så kommer här

    några synonymer:  Dragare, kamp, fåle, ök, pålle, märr, gångare,

    travare, beskällare, hingst, sto, klippare, valack, ponny, russ, fux,

    remont, ardenner, arab, fullblod, toto, kuse, krake, hors, åring . . .

– Nästa gaturomsinvaderare blir kanske bilen.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1285. Räddning eller galenskap i Torekov

Akt 1285                                                                                                 2018-03-30

  

Räddning eller galenskap i Torekov

 

- Övervakningskameran här.

 

Passar på nu när alla korparna skall vara på Hallands Väderö

och visa upp sig för fågelskådare, från alla världens hörn.

I vart fall från Skåneland med omnejd.

I vart fall för skådare från SHVN och Naturskyddsföreningen Bjäre.

Som du läste om i förra Akten.

I denna Akten läser du om händelser vid hamnen i Torekov.

Som du ser på översiktsbilden sker byggaktiviteter på Nocken.

SSRS skall flytta sina båtar från Tullbåtsbryggan vid Piren till

ett nytt läge vid östsidan av Nocken.

 

  

En ny brygga för angöring har byggts.

Men även den landbaserade verksamheter skall följa med.

De Gullanderska fiskebodarna har införlivats.

De har under början av året rivits.

 

  

En ny, mer ändamålsenlig, översvämningssäker och sjövärdig

byggnad, är under uppförande.

 

  
  

Även Fisk- och Glädjehuset skall expandera.

Utan föregående rivning.

Ryktet säger att Manfred liksom SSRS skall ge sig ut på

pålat underlag.

Men Manfred syftar till att, enligt ryktet, i motsatts till

SSRS´ resa österut, resa västerut, ut i hamnbassängen.

Båtarna kan då lägga till direkt i baren.

En brygga med tak över, ryktas det.

 

  

Manfred vore ju inte den han är om han inte skulle försöka

att banka in budskapet i allas våra hjärnor och medvetande.

Pålningen, högljudd sådan, startar på söndag, den 1 april.

Pågår hela dagen, från kl 10.00 till kl 14.00, oavsett vädret.

Inget hinder ligger i vare sig åska eller drivis.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1284. Guide till HALLANDS VÄDERÖ VIII Fåglar

Akt 1284                                                                                                 2018-03-28

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VIII  Fåglar

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276 och 1282.

 

 

 Hej kompisar, känns vi igen, igen, vi har ju visat upp oss i många tidigare Akter

 

 

Logut, innantill . . .

Login, utantill . . .

– Du tänker på din insikt om Akt 1257, den som handlar om

    "Guide till HALLANDS VÄDERÖ" . . .

– Ja, eftersom den här Akten skall beröra fågellivet på Hallands Väderö,

    enligt Guidens kapitelsidor 78 - 91, blir den som tidigare, en jämförelse

    med vad vi själv mäktat visa upp i form av fågelliv i olika Akter . . .

– Men hågkomsten bör även omfatta Akt 1249, som kom till efter det

    att Guidens utgivare, Sällskapet Hallands Väderö Natur, genomfört

    sin traditionella påskvandring på Hallands Väderö våren 2017 . . .

– Akten med följande avslutningen, efter våra bilder på ett 30-tal fågelarter:

        " – Hejda dig. Det finns en lista på tänkbara arter i boken Hallands

             Väderö  -  naturen och historien, ISBN 978-91-633-7587-3. . .

         – Den av Församlingen utgivna med Urban Ekstam och Nils Forshed . . .

         – Och artlistan på sidan 246, bilaga 2, bygger på samarbetsmaterial från

             Mikael Haraldsson, som du såg på första bilden ovan . . .

         – På bilden även Lena Svedin, sekreterare i SHVN, som prickade av på en

             artlista . . . .

         – Då kommer det förmodligen en exkursionsrapport med den absoluta

             sanningen . . .

         – Utmärkt, för jag tror våra Agenter i viss mån behagar skämta med oss.

         – Ytterligare en anledning att hämta hem dem.

         – Ställa dem inför sanningen när verklighetens lista redovisas i kommande

             utgåva av "Meddelande från Sällskapet Hallands Väderös Natur".  "

 

– Nu är meddelandet distribuerat, nr 78/2018, med en redovisning av

    exkursionen den 18 april 2017, skriven av Mikael Haraldsson . . .

  

– Ja, 50 noterade arter, mot våra 30 . . .

– Åter ett tillkortakommande för oss . . .

– Även vis á vi Guiden, med 260 möjligheter. . .

– Vi måste skärpa oss . . .

– Det blir ny långvandring på Väderön med SHVN den 1/4, nu på söndag . . .

– Spännande, kolla upp med SHVN:s hemsida . . .

– http://shvn.se

– Söndagen den 1 april 2018, samling vid hamnen i Torekov kl. 09.45.

– Vad gör vi nu?

– Folk får förbereda sig i litteraturen och Akterna enligt ovan . . .

– Informationskällor som hänvisar till ytterligare rikhaltiga sådana om fågelkunskap . . .

– Vi plockar ut någonting som bör kittla intresset.

– Vi visar ur favoritlitteraturen . . .

 

 
 
 

– Enbart lånat material. . .

– Eget finns i Akten 1249, enligt ovan . . .

– Vi kan lägga in lite av mer tidigt lånat material, vykortsbilder . . .

– Från den svartvita epoken . . .

 
 

– Har du tänkt på hur mycket folk, som inte är medlemmar i SHVN, går miste om . . .

– Häpnadsväckande, men vi återkommer åter och åter igen . . .

– Kanske med sniglar eller insekter.

– Men innan dess, vilka av våra kompisar tror du att vi kan mingla med på söndag . . .

– På Hallands Väderö.

– Häng med.

 

  

Support-Akter:   1124 (27/12 2015) Vråk, örn, vittrut

                                1150 (9/7 2015)  Djurskydd på Ön

                                1164 (6/10 2015) Fasan

                                1095 (12/6 2014) Änder

                                  756 (6/1 2011) Småfåglar

                                  752 (2/1 2011) Småfåglar

                                  675 (10/6 2011) Hitchcock

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidigare inlägg