Korparna på Kallskärslid. Akt 1322. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:7 Vykort

Akt 1322                                                                                                 2019-03-19

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:7 Vykort

 

Kajak, i Bjärebygden 2019, som varit centrum och utgjort tyngdpunkten i

    de senare Akterna, skriver Maria Mattus en artikel om Sjökaptensbarnen

    som fick vykort från hela världen . . .

– Jo Marin, Maria har vi träffat på tidigare med anledning av hennes ytterst

    intressanta bok: "Torekovsyskonen Bergström"

– Akt 1231, 19/12 2016,, vill jag minnas . . .

– Kolla även Akt 1283, 22/3 2018 . . .

– Vi kan här och nu uppmana alla all läsa såväl artikeln som boken.

– Vi vill även, för att reta nyfikenheten visa upp några vykort, från Torekov,

    från 1900-talets första årtionde.

– Vi får ju inte så mycket kort från när och fjärran . . .

– Våra kompisar, flyttfåglarna, återkommer varje år och sjunger sina

    hälsningar och upplevelser direkt i våra öron . . .

– Och vi meddelar våra motiv, mestadels inlånade från tidigare Akter . . .

– Som kan ge mer fakta om motivens innehåll . . .

– Tycker faktiskt att motiven talar å sina egna vägnar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Ok, vi har hoppat över Bertil Gunnarssons "En släktsaga i emigrationens

    tecken" . . .

– Vi kan bara hänvisa till alla de Akter som vi har med inflyttade och utflyttade

    fåglar . . .

– Imponerande många . . .

– Läs artikeln parallellt med en bra fågelbok, exv Lars Svenssons.

– ISBN 91-0-056858-1.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1321. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:6 Kattvik

Akt 1321                                                                                                 2019-03-08

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:6 Kattvik

 

Marin, i Bjärebygden 2019, som varit tyngdpunkten i de senare Akterna,

    skriver Curt Dock en artikel om Fiske och rekreation vid Kattviks strand . . .

– Jo Kajak, dock inte första gången Curt medverkat. . .

– Så upplysande bra, både 2016 och 2017 . . .

– Och i årets utgåva får han med allt i en artikel och på en plats, det som vi

    behövt flera platser och ett större

    antal Akter för att fixa till . . .

– Det är vår kusin Funin som ansvarar för Kattvik, och han har legat lågt . . .

– Han har mest berört Hovs Hallar . . .

– Viktig granne till Kattvik, vilket Curt berör via årliga segelturer med sin farfar

    till hallarna med fika och allt . . .

– Bad och hopp från klipporna samt blåbärsplockning . . .

– Krabbfiske är stort utmed Kattviksstranden . . .

 

 
 

– Att skåda under vattenytan på alla sorters tångloppor, sandräkor, krabbor,

    pyttor och mollusker har alltid fascinerat barn . . . .

– Liksom att samla snäckskal i sommarvarm sand . . .

– Ända sedan stenåldern . . .

– På såväl Hallands Väderö som i Kattvik . . .

– Hummerfisket är för de kustboende som älgjakten skogfolket . . .

– All sorts fiske är av godo för Kattvik och turismen . . .

– Lyckan till fångst har manats fram genom olika labyrintlekar . . .

– En labyrint finns även på Hallands Väderö, intill Pinus den Höge . . .

– Ger ett brett utbud av fisk som sill, torsk, vitling, kolja, ål, tonfisk . . .

– Och hummer, för att inte tala om flatfisk . . .

– Som utanför Torekov har det även fiskats från havsis . . .

– Även markunderbärande aktiviteter roar Bjärefolket . . .

 – Exempelvis dans runt lövad stång . . .

– För många räcker det med att sitta och skåda ut över ett rasande hav . . .

– Lyssna till vågornas brus och fåglarnas sång . . .

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1320. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:5

Akt 1320                                                                                                 2019-02-28

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:5 Flygarum

 

Kajak, i Bjärebygden 2019, som varit tyngdpunkten i de senare Akterna,

    skriver Inger Nilsson och Leif Odung en artikel om Flygfyren på Lysarums-

    backen . . .

– Jo Marin, så upplysande bra . . .

– Äntligen lite ljussättning på vår Akt 690, den 26/7 2010 . . .

– Vi klistrar in två bilder från den Akten för att locka folk att läsa Bjärebygden . . .

– Och frestas vidare att läsa boken Varan och Varegårdarna . . .

– Båda angivna titlarna finns till salu på ICA-Torekov m fl andra ställen . . .

– Kolla utbudet på Torekov-nära titlar . . .

– I bild 2 finns en http-adress, samma som i Akt 690 . . .

– Testa den . . .

 
 

– Då har vi inte mer att tillföra?

– Jo, att vi under några år på 1950-talet såg killar från Torekov

    idka cykelgymkhana i sandgroparna på den då obebyggda

    Lysarumsbackens stupsidor . . .

– Men masten fanns där . . .

– Avslutningsvis en liten aptitretare till . . .

– En artikel av Filip Kilian . . .

– Medarbetare i några tidigare Bjärebygden

– Exempelvis 1977 . . .

– Där han vandrar med er Bjärekusten runt.

 

 

– Vi möts kanske på nytt . . .

– Vid Kattviks strand.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1319. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:4

Akt 1319                                                                                                 2019-02-14

  

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:4 Lyckeborg

  

Kajak, fartyg var någonting som band samman Edvard Svenssons

    och Gudmund Larssons intressen . . .

– Jo Marin, allt enligt föregående Akt . . .

– Även land och jord . . .

– Visst, för Edvards mest intressanta fartyg hamnade ju på land. . .

-  Yrkesskicklighet och gott förtroende i bygden för stöd och lån . . . 

– Han var involverad i många av de gamla segelfartyg som under

    första halvan av 1900-talet inköptes och blev till timmer och ved

    vid Malen, söder om Torekov, i tidigare Akter enligt bilden . . .

 – I gränslandet till hans 1913 införlivade Lyckeborgs-mark .. . 

 
 
  

– Vi kan titta lite på utvecklingen av marken till gården Lyckeborg . . .

– I skarven, tiden mellan att jordbruksarbetet flyttats till Råled och

    marken exploaterats för villabebyggelse, bedrevs tillverkning av

    plastbåtar i en del av de friställda stallen och ladorna . . .

– I begynnelsen var gården ett jordbruk långt ut på landet . . .

– I dag är mangårdsbyggnaden renoverad och tillbyggd samt snart

    en villa "mitt i byn" . . .

– I begynnelsen en kamp i mager grusmylla och sandig jord . . .

Edvard tvingades till många bisysslor . . .

– Varav vrakupphuggning var en, lera och sopor några andra . . .

- Skutseglation under 1920-talet, exempelvis med jakten Hulda . . . 

– Under en tid mark nyttjad som golfbana och på sin plats en soptipp . . .

– Golfbana enligt Akt 876 den 8/2 2012 och 676 den 13/6 2010 . . .

– I dag en till synes välmående kransbebyggelse . . .

– Även den tillkomsten beskriven i tidigare Akter, enligt bilder nedan . . .

– Delar av gården brann ner efter åsknedslag 1937 . . . .

– Ny manbyggnad var under uppförande . . .

– Byggmästare var Carl Ekensteen . . .

– Känd torekovsprofil . . . 

– Det var han som bärgade galeasen Alma efter strandningen

    vid Bläsinge, stranden nedanförvintern 1923 . . .

– Kolla Akt 1060, den 19/12 2013 . . .

– Edvard fick ett långt liv . . .

– Ovetandes om vilket öde som väntade Lyckeborg . . .

– Utöver den kringliggande bebyggelse skapades . . .

– Utmarken i Strandskogen blev till skog, campingplats

    och idrottsplats, kolla Akt 627 den 11/1 2010 . . .

– Ja, frekvent i tidigare Akter, som 1151, den 11/7 2015 . . .

– Ävensom Akt 441, den 16/2 2008 samt Akt 501 den 10/8 2008 . . .

 

  

– Vi träffade Edvard vid Pauli hamn och han berättade då varför

   han for till Amerika . . .

– Brudar . . .

– Unga damer. Två intressanta och intresserade . . .

– I USA trodde han sig få lugn och ro att tänka efter, vilken . . . 

– När han kom hem hade en av dem åkt över till USA för

    att leta upp honom, med hittat en annan . . .

– Men hon som stannade hemma hon var den rätta,

    Sigrid Ståhl från Olastorp. . .

 

 

– Hem från USA medförde han ett fint fickur, en rova . . . .

– En äkta Omega . . .

– Som han vunnit i poker . . .

– Kortspel var en vanlig sysselsättning under de korta rasterna i

    orterna nere i järngruvan . . .

– I Michigan . . .

 

  

– Gungstolen blev Edvards favoritsittplats . . .

– Han satt och läste tidningar från när och fjärran . . .

– Med eller utan glasögon . . .

– Eller med de lösa konvexa glasen bak och fram . . . 

– Nyheterna blev vare sig gladare eller sorgsnare . . .

– Vår nyhet blir, bra eller dålig, att vi återkommer . . .

– Med en Akt 2019:5 . . .

– Kanske om Flygfyren, Kattvik, Hovs Hallar . . .

– Eller om en enkel mjölkpall.

 

  

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1318. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:3

Akt 1318                                                                                                 2019-02-06

 

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:3

 

 

– Du Kajak, kan du se någonting som Gudmund Larsson (1769-1854) och

    Edvard Svensson (1877-1964) har gemensamt, eller skiljande?

– Jo Marin, båda är med i ytterst intressanta artiklar i utgåva 69 av

    Bjäre Härads Hembygdförenings årsbok "Bjärebygden 2019". . . .

– I och för sig, men var för sig . . .

– "Coopverdiekaptenen Gudmund Larsson" av Bertil Wulff och av

    John Henryssons en "Inspelning berättar om rymning och livet på sjön",

    som är en intervju med Karl Edvard Svensson, kallad KE . . .

– Det är nog mest en slump, att de båda hamnat i 69:an samtidigt. . .

– Märkligare vore det om de hade råkat på varandra i levande livet . . .

– Förvisso, Gudmund avled mer än 20 år innan Edvard föddes . . .

– Troligen har de råkats efter 1964 . . .

– Och därvidlag livligt diskuterat livets spänning mot en öppen horisont  . . .

– Eller kombinationen av kärlek till såväl jord som hav . . .

Edvard rymde, måhända shanghajade Gudmund . . .

– Knappast, men han kom på grön kvist med ombordkomna lusidorer . . .

– Det motsatta för Edvard, genom slarviga borgensåtaganden . . .

Gudmund kom till Torekov 1802 från Vejby och burskap i Halmstad,

    som Coopverdiekapten, Edvard 1913 som lantbrukare från Skåvarp,

    tillhörande Hallavara, en by i Hov . . .

Gudmund köpte 1802 Torekov 1, 1913 köpte Edvard gården Lyckeborg . . .

 

  

– Båda gentlemännen ligger begravda på kyrkogården i Torekov, . . .

    som 84- respektive 87-årig . . .

– Fartyg med namnet Thetis har de gemensamt . . .

Gudmunds var en galeas om 34 läster . . .

Edvards var en ångbåt, med mast och råstång, byggd 1884 . . .  

Thetis var vid de tiderna ett mycket vanligt fartygsnamn . . .

– Namngivaren är en havsnymf i den grekiska mytologin . . .

– Mor till Akilles och en hjälpsam gudomlighet som bodde långt

    ned i havsdjupet med sina systrar nereiderna . . .  

– Vi är också i djupet vad avser Gudmund Larsson och Torekov 1 . . .

– Våra Akter har sällan nått bortom den stora branden 1858 . . .

– Vi kan svårligen recensera någon Akt utifrån Wulffs artikeln . . .

– Men alla som har kulturhistoriskt Torekovs-intresse måste läsa den . . .

– Hur folk och familjer levde och bodde i den tidens Torekov, bland

    12 gårdar, varav elva var ägda av sjökaptener, och hus i övrigt . . .

Torekov 1 var störst och med ett korsvirkeshus under unikt tegeltak,

    skorsten och kakelugnar . . .

– Vanligtvis var bebyggelsen utförd i skiftesverk, bohle, och under halmtak . . .

 

 
   

– Bål, brandfarligt . . .

– Vi har skrivit Akter om storbranden 1858, fyra år efter Gudmunds död,

    och känner djupt för änkan, Helena Margareta . . .

– Ja, i artikel bränner Bertil Wulff ner hela gården till Torekov 1, så hon

    tvingas ta del av brandens fasor och efterföljande elände . . .

– Nåja, i Bjärebygden 1998 bränner han ner såväl kyrka som halva byn . . .

– Ja "Bevare Torekov från brand" . . .

Gudmund seglade hela sitt yrkesaktiva liv fraktbärande fartyg . . .

– Jakter, galeaser och slupar med varierande lästetal . . .

 

 

  

– Och varierande laster, sill, järn, tjära, alun, styckegods, ved, fårskinn . . .

– Sill var omtyckt last, gav hamntid och impregnering av träskrovet . . .

– Järn och kol hatat, skitade ner och var tungt . . .

– Fartyg som, oaktat det Engelska kriget, 1807-1814, tog sig utanför

    Östersjön kunde föra hem laster innehållande bomull, the, toppsocker,

    tobak, ädelträ . . .

Torekov-skepparen Ebbe Ericsson var en av dem, med sin jakt om 7 läster . . .

Edvard var sjöman enbart en kort tid i ångfartyg med varierande registerton . . .

– Laster som timmer, kol och styckegods . . . .

– Sill och torkad fisk höll fartygen kvar i hamn för länge, olönsamt . . .

Edvard levde under kamerans tid och vi har träffat honom i levande

    livet, vid Pauli hamn . . .

– Där han hade en roddbåt för hushållsfiske . . .

Gudmunds släkt bar traditionen att växla för och efternamn . .

– Pappan hette således Lars Gudmundsson . . .

Edvards ättlingar heter i fjärde ledet fortfarande Svensson . . . 

Torekovs fotbollslag segrade 1952 i Bjäre-cupen . . .

– Den utmärkte målvakten hette då Gudmundsson . . .

– Måhända ättelägg till Germund Larsson?

– Knappast, han bar namnet Hugo i förnamn . . .

– Vi lämnar familjen Gudmund Larsson här . . .

– Ger dig tid till fördjupning i 69:ans artikel med källor . . .

– Har du inte redan läst Bjärebygden 1998. . .

– Så får du stå ditt kast . . .

– Vi återkommer till Edvard, ponerar vi.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1317. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:2

Akt 1317                                                                                                 2019-01-26

 

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:2

 

 Anm: Lars Kullenberg ovan är Nils Kullenberg. MAX var Väderöbåt (fd bogserbåt) och inte fiskekutter.

 

– Förra Akten Marin, i samma härad, slutade med filminspelning,

    bl a enligt pressklippet ovan . . .

– Jo Kajak, om vi bortser från de slöa Skjulavandrarna . . .

– Som bara satt . . .

– De funderade kanske på det övriga innehållet i Bjäre Härads

    Hembygdsförenings årsbok 2019, i ordning nummer 69 . . .

– Under tiden recenserar vi vidare, på tur . . .

Kalle Erikssons "Gärdsgård utgjorde språkgräns på Bjäre" . . .

– Vi har under åren skrivit många Akter om och med stengärdsgårdar . . .

– Men aldrig, nästan, som gräns mellan dialekter, språkgränser . . .

– Mer som bråkgränser, med svaveldoftande dialektala uttryckssätt . . .

– Kan delvis bero på att våra gärdsgårdar är, och har varit, väldigt

    kustnära, bland ensliga boningar . . .

– Våra objektpresentationer har varit stenhårda skiljen mellan Bjäres

    många allmänningar och utmarker . . .

– En karta som utvisar alla dessa, över trettiotalet allmänningar,

    men sina fantastiska gärdsgårdar, finns i Akt 977, den 18/12 2012 . . .

– Ingenting att snacka över, mer att bråka kring . . .

– Fanns, och finns,  mycket för byarna att bråka om . . .

– Rätten och tillgången på uppsamlingsbar tång . . .

– Som det berättas så insiktsfullt om av Bertil & Sten  Gunnarsson

    i Akt 1271, 8/12 2017 . . .

– Tånghämtning kan studeras bl a i Akt 956, den 12/10 2012 . . .

– Tillgång på sten och sand samt betestillgång och möjlighet till deponi

    av visst avfall var andra käbbelunderlag . . .

– Några bilder, som inte tidigare visats, men även från olika Akter . . .

– Många gärdsgårdar är det som tynger Bjärelandet . . .

 

 
 – Gamle finansministern Gunnar E Sträng, bar både på livrem

    och byxhängsel . . .

– Här finns gärdsgårdar med både elstängsel och fårnät . . .

– Bilden ovan visar elstängseltrådar på båda sidor . . .

– Får på vänstersidan, Torekovs Mal, och Högländare

    högersidan, gamla soptippen och Reningsverket . . .

– Dubbel och trippel säkerheter . . .

– Månntro detta hjälper mot språkförbittring . . .

– Knappast, ens med risiga snår . . .

 

  

– Vad hade en enbuske blivit, från ovanbildens ena kant till

    dess andra, över alla gärdsgårdarna . . .

– Enbuske, enebuske, ajnbuske, aineboske, enaböske, enerusla, broddaperus . . .

– Och alla dessa buskar inom samma synhåll . . .

– Vad händer med ett "enbuske"-rop som återkommer via ett eko . . .

 

  

– Men visst är gärdsgårdar, "järsgårar, jären" vackra . . .

– Vanligtvis, vad de än kallas . . . 

– Ett sentida bråk är gärdsgårdar i konflikt med etablering

    golfbanor . . .

– Vilket det inte borde behöva  vara . . . 

– Golfbanor kan lätt anpassas, vilket både Torekov och

    Skepparslöv är bevis på. . .

 

  

– Dialekten kan spöka härvidlag . . .

– Du menar att det är bara "de riga", de rika, som spelar golf . . .

– Och "äder" "klebbeda kagor" efter hål 9 . . .

– Politiskt blir det än mer besvärligt i dialekten . . .

– Golf och helg, "häjl", hör kanske ihop . . .

– Men med ökat SD inflytande blir "häjl" suspekt . . .

Kalle Eriksson nämner vissa "yrkesspråk" vis á vi dialekt . . .

– Våra släktingar, de i skorstenar bobyggande kajorna klagar på

    att dagens sotare är svårpratade på knoparmoj-språket . . .

– Kan bero på dialektdifferanser även uti detta . . .

 

 
 

– Helg kan även innebära besök på Hallands Väderö . . .

– Och även här finns gärdsgårdar . . .

– Tillkomna inte helt utan kakafoni och rabalder . . .

– Någon lär ha trott att syftet var att dela upp Väderön . . .

– En del åt skogsharen, svensk hare, och en del åt fältharen,

    tysk hare . . .

– Fel, det finns bara skogshare på Ön, svensk hare som blir

    vit under vintern . . .

– Den långa gärdsgårdens syfte är att värna skogen från de

    betande kreaturen på betesmarkerna . . .

– Kolla gärna upp Akt 624, den 3/1 2010 . . .

– De övrigas att värna hemfriden . . .

– Samma syfte som flertalet nylavade gärdsgårdar i Torekov . . .

– Mer och mer plastlika i all perfektionism . . .

 

 
 
 
 

– När Flytermossen tjänade bandyn och vassen skulle

    slås, före isläggningen, kunde man passera över Mossen via

    en gärdsgård några decimeter under vattenytan. . .

– Varför detta med Mossen, utöver gärdsgården . . .

– "Torvmossearbete i Hulebäckseröd" av Hans Svensson . . .

– Vi har väl inte ägnat en stavelse åt torvmossearbete . . .

– Förvisso inte, men Flytermossen är en mosse . . .

– Då får det bli så, utan arbete . . .

– Ja, vi saknar ju ritsstakar och torkplats . . .

– Men det finns en "bastua", bastu, för torkning av lin . . .

 

 
 
 

Väderön då?

Pyss mosse är för liten och i övrigt är det gap, kärr och dammar.

– Märkte du att jag hoppade över Bertil Wulffs djuplodande

    artikel om Gudmund Larsson . . .

– Rädd för sjösjuka eller "illebrann" . . .

Larsson passar kanske bättre i hop med Svensson än med

    gärdsgårdar . . .

– Visar sig kanske i en kommande Akt.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1316. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:1

Akt 1316                                                                                                 2019-01-16

 

 

I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:1

 

 

 

– What 69, Marin? Menar du Vat 69, en skotsk blended whisky. . .

– Nej Kajak . . .

– Inte heller vad folk med Vat 69 i kropparna kan tänkas göra . . .

– Häda inte, jag menar att årsboken kom ut, även inför 2019, den

    69:onde från Bjäre Härads Hembygdsförening, en kulturgärning . . .

– Du menar vi skall recensera den . . .

– Som vi gjorde med 68:an i Akt 1271, den 8/12 2017 . . .

– Först lite "Bra att veta" för att underlätta inör nr 70 . . .

– Och en innehållsförteckning som visar på varför vi behövt en så

    lång inläsningstid . . .

– Plågsamt intressant . . .

 

  

– Vi tar det mesta i tur och ordning . . .

– Bokens framsida, en rödhake . . .

– En linslus även hos oss, har medverkat i över 25 Akter . . .

– Vi får hela småfågelbeståndet på oss om vi inte här kontrar med

    några andra arter . . .

– Vi får säga som på reklamfri TV: "Det finns över 200 andra pjoddar"

Jarl von Schéele har i ett stort antal utgåvor bidragit med fantastiska

    fågelbilder . . .

– Vi känner stolthet och tacksamhet . . .

 

  

– Så vänder vi på Rödhaken och vad finner vi där. . .

– En karta . . .

– Kartor har alltid fascinerat oss . . .

– Liksom, uppenbart, redaktionen för årsböckerna . . .

– Intressanta kartor på båda omslagens insidor . . .

– Varierande år, år från år . . .

– Från gamla tider till nutid . . .

– Vår förkärlek för kartor har skapat många Akter . . .

 

 

  

 

– En intressant bild redovisas på sidan 6 . . .

– Inte bara lärorikt om fysiska ingrepp . . .

– Även en fråga om utbildning kring de uttalade begreppen . . .

– Efter ett konstaterande att vi har en Märta Mås-Fjätterström . . .

– En matta således, i salongen på Pinus den Höge . . .

– Går vi till Ingrid Persson Skogs fängslande och intresseväckande

    artikel om filmhistoria på Bjäre . . .

– Vi trodde att vi i våra Akter bevakat det mesta . . .

– Alls icke . . .

– Läs genom inslaget som en fördjupning till våra klichélika Akter . . .

– Ett resultat kan bli ett nymornat intresse för schack . . .

– Eller tango, möjligen dans till Det mörka landet . . .

– Varför inte en ballongfärd upp bland oss korpar . . .

– Då blir det mörka landet en Solsidan . . .

– Om inte annat får vi, varje år, runt Ravnahult och Pinus den Höge,

....leka bland magnifika vitsippor . . .

 

 

– Vi avslutar denna Akt med en sittning på Ljugarbänken . . .

– Med ett sökande i "Ljugandets motsatser" . . .

– Den lyriska poesin.

– Inför kommande Akt, då vi skall röra oss utmed gärdsgårdarna . . .

– Och ge oss ut till havs.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1315. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 6 - Anonyma

Akt 1315                                                                                                 2019-01-08

  

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 6  - Anonymare Ruffar

 

Gunin, god fortsättning . . .

– Detsamma Lugin, och dito med vårt ruffande . . .

– Det skulle liksom bli en avrundning . . .

– Med något lite mer anonyma ruffar . . .

Gretas Ruff,  kanske . . .

– Köptes av Christina Kollberg till sin dotter, Greta Bengtsson . . .

– Som var en av tre systrar till Anna, gift med Tage Kollberg . . .

– Sommarstugeägare i Torekov ochson till ruff-fixare Christina . .

Torekov, kunde bli tillhåll för fyra systerfamiljer . . .

– I Ruffen som inköpts av Nils Olsson för 240:-

– Motsvarar idag nära nog 7000:- . . .

– Ditforslad på en lastbil . . .

– Renoverad av Gutte Lindberg . . .

– För nästan 80:- . . .

– Markarrendeskostnad till de ägande bönderna . . .

Tage och Annas stuga svarade för sanitär service . . .

– En grop i marken fick duga som kylskåp . . .

Greta hamnade i Viken och Ruffen hos Rikard Falk . . .

 

 
 

– Där den renoverades . . .

– Ersattes med en ny ruffliknande byggnad . . .

– Typ c:a 400.000:- . . .

– För att sedan genomgå någon sorts urbanism . . .

– Så var även den Ruffens saga all . . .

  

– Det har även funnits, och finns, ett ruffliknande

    byggnadsverk . . .

– På fastigheten i korsningen Strömmen och Fexasträdet . . .

– Även den, från tid till annan, ett renoveringsobjekt . . .

– När jag frågade Urun och Urus om ursprung, och så . . . .

– Himlade de som vanligt med ögonen . . .

 

  

– Så vi flyger vidare till hamnen i Båstad . . .

– Om ruffen där, före detta Vincent Anderssons . . .

– Från Chance . . .

– Frågade vi Funin . . .

– Som bara himlade med ögonen . . .

– Var och en, intresserad, får forska vidare . . .

– Exempelvis i Bjäre Härads Hembygds årsböcker . . .

 

  

– Under tiden förflyttar vi oss till hamnen i Mölle . . . .

– Till Mölle by the Sea . . .

– Där finns ett Sjöfartsmuseum med Ljugarbänk . . .

– Med i en tidigare Akt . . .

– Vi frågade Fugin om detta ruffliknande Museum . . .

– Men han himlade bara med ögonen, men med en blinkning . . .

– Betydde nog att intresserade borde göra ett besök . . .

– Medan vi returneras oss till Bjärehalvön . . .

– Lite varstans ser vi dessa runda glasade kajutafönster i brons

    eller koppar med kraftiga förslutningsvred . . .

– Som skall försöka ge banala snickarbodar ruffkaraktär . . .

 

 

  

– Vi återkomsten till Malen i Torekov får vi en vision om

    att åter få uppleva en miljö med tvenne Ruffar . . .

 

  

– Och, som vi påpekat, alla om båtar påminnande skapelser är

    vare sig ruffar eller kajutor . . .

 

 
 
  

– Vi sluter cirkeln med en bild av den först presenterade ruffen . . .

Kerstin Elisabeth Nilssons ruff från Elisabeth . . .

– Akt 1309, den 18/11 2018 . . .

 
– Alla har ju inte fåglars unika orienteringsbegåvning . . .

– Så avslutningen får bli en karta.

 

 Många av bilderna är hämtade ur tidigare Akter.

 PS. Tage och Rikard (Richard) finns på vykort i Akt 1028 den 3/8 2013. DS

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1314. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 5 - Emils Ruff 3

Akt 1314                                                                                                 2019-01-02

 

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 5  -  EMILS RUFF 3 - Nyttan

  

Gunin, vi har ju under många år levt med i mycket av det

    som Emils Ruff fått uppleva . . .

– Helt klart Lugin, vi kan ju spåna kring några upplevelser från

    hav, land och luft . . .

– Vi kan samsas om att fågelskådare och artfränder är intressanta

    och välkomna kring Ruff-miljön. . .

– Liksom badande folk, gärna utan lösa hundar . . .

– Bänken vid Ruffen är en bra och synlig plats att lägga upphittade

    och tillvaratagna prylar, som badande och vandrande slarvat bort . . .

 

 
 

– Fåglar är intresserade av fåglar, liksom ornitologerna . . .

– Även fåren är intresserade . . .

– Folket är intresserade av att hålla snyggt omkring sig och oss . . .

– Ett lockande och ett plockande . . .

– Får och lamm har tydligen ett symbiosliknande

    förhållande till Ruffen . . .

– Du menar att fåren ”polerar” Ruffen samtidigt som den

    medger ett fnattande av ohyra ur fårpälsarna . . .

 

  

– Vigslar, bröllop, brudparsfotograferingar är populära kring

    Ruffen . . .

– Vi kan erkänna att vi upplevt hur en flicka, blivande kvinna, vid

    Ruffen, blivit döpt, konfirmerad, förlovad, havandeförsatt, vigd

    och låtit döpa ett eget barn . . .

– Samt dessemellan firat olika händelser, som födelsedagar och möhippa . . .

– Även svensexor, föreningsfester, jubileer och mycket annat har firats . . .

– Antalet vigslar har ökad sedan den redovisade statistiken . . .

– Många tycker om att i solen, i lä av Ruffen, läsa, vila, gymnastisera eller

    ägna sig åt meditation och kontemplation . . .

– Tala om skapande av någonstansare . . .

– En miljö i vilken inte någon känner sig incel . . .

 

 
 

– Vi kan redovisa en namngivning bland många andra . . .

– Dagen då Ruffen fick sin namnbräda . . .

 

 
 

– För intresserade av Ruffen som nyttjandeobjekt redovisas

    de informationsskyltar som sitter vid Ruff-dörren . . .

– En bör läsas på platsen . . .

 

 En del av bilderna är hämtade ur tidigare Akter.

   

– Märkte du att jag fick in några av SAOL:s nya ord . . .

– Kommande Akt blir sista Akten om Ruffar . . .

– Den kommer att beröra några mer okända Ruffar.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1313. Väl begagnad Nyårstillönskan i Torekov

Akt 1313                                                                                                 2018-12-29

 

 

Väl begagnad tillönskan om ett GOTT NYTT ÅR  2019

  

Övervakningskameran här

 

Korparna firar jul och nyår.

Så jag sticker mellan ruffarna med en Akt

om ett verkligt GOTT NYTT ÅR 2019.

Årets julklapp var ju någonting begagnat.

Jag lever vidare med detta i nyårsfirandet.

Här följer en lista över korparnas begagnade

nyårsönskningar i Akter under perioden  2006 - 2018.

Ett foto från 2009 för att blidka korparna.

  

Här är listan:

 

 

Eftersom jag är hes efter julfirandet ber jag en sektion av

Skjulavandrarna i Torekov att framföra tillönskningen unisont:

 

 
Vi syns 2019.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

  


Korparna på Kallskärslid. Akt 1312. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 4 - EMILS RUFF 2

Akt 1312                                                                                                 2018-12-22

  

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 4 - EMILS RUFF 2

 

  

Gunin, nu blir det för stressigt . . .

– Helt klart Lugin, som korvspadet som Moster Ella

    håller på med . . .

– Vi måste rycka in . . .

– Brunkål, mussel- och tångräksstuvning, kardemumma-

    mumma, Tork´esill och dito öl, dammsugare  . . .

– Och så mycket mer . . .

– Kolla in Akt 1176, den 12/2 2015 . . .

– Även tidigare, som 678, 691 och 747 . . .

– Och minst ett 20-tal till . . . .

– Vi hinner inte med några stormande kommentarer till

    Akter med Emils Ruff . . .

– Vi plockar ihop några bilder med Ruffen i vädrets öga . . .

– En obefaren ruff skall tvingas insupa sjövärdighet.

 

 
 

– Säga vad man vill om tångävjor, några dåliga sidor har de inte . . .

– Förvisso, de är helt igenom ruttna . . .

 

 
Flertalet bilder är hämtade ur tidigare Akter.

  

– Hur som med väder och vind, ber vi från Pinus den Höge

    och Ravnahult att få tillönska Eder Alla en FRÖJDEFULL JUL.

– Om vädret tillåter syns vi kanske på Hallands Väderö när

    Sällskapet Hallands Väderö Natur anträder sin traditionella

    annandagsvandring den 26/12.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1311. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 3 - EMILS RUFF

Akt 1311                                                                                                 2018-12-17

   

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 3  - EMILS RUFF

 

 

   

Lugin, dags för den mest kända bland omgivningens ruffar . . .

– Visst Gunin, Emils Ruff vid Pauli Hamn invid Horsakistan . . .

– Vi har samtalat kring segelfartyg som Rolf af Halmstad, Fram af

    Brantevik, Naemi av Västervik, Hoppet af Länna, Elisabeth . . .

– Men Emils Ruff kom med ett stolt marinfartyg . . .

– Ånglinjeskeppet Stockholm . . .

– Hon sjösattes 1856, längden var 56,6 meter, ångmaskinen ut-

    vecklade 350 hästkrafter . . .

– Linjeskeppet var utrustad med 70 kanoner och blev Skolfartyg 1876 . . .

Stockholm blev Vaktfartyg 1882 . . . .

– Tio år senare konverterades hon till Logementsfartyg . . .

– I detta arbete ingick uppförandet av en fyrkantig byggnad, ruff-

    liknande, över en av lastrumsluckorna . . .

– Allt för att fixa en fungerande nergång från övre däcket till loge-

    menten, kojplatserna, på de undre däcken.

 

  

– Fartyget utrangerades 1921 och bogserades 1924

    till Torekov för bråkning och upphuggning . . .

– Kappen över lastluckan togs iland och blev till ruff . . .

– Ruffen, kappen, har blivit föremål för renoveringar i

    olika omgångar . . .

– Tak, väggbeklädnader, dörr och fönster mm . . .

– För en ombyggnad, i egenskap av ägare, svarade

    snickaren Emil Ekensteen för . . .

– I början på 1930-talet . . .

– Därav namnet på ruffen . . .

– Som under 1990-talet råkade i lägervall . . .

Torekovs Sjöfartsmuseum tog över och uppförde en

    helt ny ruff, ett medlemsarbete, enligt gällande fartygs-

    ritningar, form och materialval, under Sven Börjessons

    ledning . . .

– Jag vill minnas att det var år 2000 . . .

 

  

– Vi kommer i en följande Akt att visa fler bilder som

....berättar om hur Emils Ruff nyttjas i sin miljö . . .

– Även om, i en ytterligare Akt, några andra ruffar . . .

– Bland andra en som stod Emils väldigt grannära.

 

 Flertalet bilder är hämtade ur tidigare Akter.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1310. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 2 - NAEMI

Akt 1310                                                                                                 2018-12-05

  

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 2 - NAEMI.

 

Lugin, 1925 kom Naemis ruff till Torekov . . .

– Jo Gunin, men ner till hamnen kom den först 2008 . . .

– Via bland annat familjen Wallenberg, Akt 1255, 30/6 2017 . . .

– Vi har ju haft med ruffen i några ytterligare Akter, tidigare . . .

 

 

 

 
 

 

– Vi har upplevt hur ”den fula ankungen” genom idogt folk . . .

– Som Sven Börjesson och John Nygren, m fl . . .

– Omvandlats till den ”fulländade Svanen”. . .

 

 

 

 
 

 

 

– Vi har även Aktat om alternativt Ruffutnyttjande . . .

– Filminspelning med bl a Edward Persson, Peter Bruce och Hugo Härström . . .

 

 

 

  

 

– Rykten, kanske inte med alltför mycket vind i seglen, talar om en

    ny seglats för ruffen . . .

– Till ett något mer publikt område . . .

Batterivallen, invid Sjöfartsmuseet . . .

 

 

 

 

 

– Eller, för att inte orsaka ”intresseträngsel” inför framtiden . . .

– Segla vidare i skydd av Gibraltarklippan och Varmbadhuset . . .

 

 

 

  

 

– Kanske borta hos Emils Ruff, vid Pauli hamn och Horsakistan . . .

– Då kommer ruffen nästan åter till upphuggningsplatsen för Naemi . . .

 – Tomten, 46:45, som ruffen hamnade på medio 1920-talet, avstyckades 1925

    åt civ.ing Otto Malmborg från Äppelviken . . .

– Han köpte tomten, 7966 kvm för 1513:-, av Per Svensson   

Otto köpte hela Sjöhalla gård 1927 . . .

Knut Hamrin, läkare från Växjö, köpte av Ottos änka tomten med ruffen . . .

– Och ett lika brett skifte ända upp till Tunbyvägen . . .

Hamrins båda söner sålde 2010 skiftet, som stadsplanelagts med ett 10-tal tomter . . .

– De behöll två tomter, vill jag minnas . . .

– Resterande, inkl Knut Hamrins villa och ruffen, köpte Markus Wallenberg och Christer

    Jansson . . .

35 mille . . .

– Och, som du läst om i en tidigare Akt, skänkte Markus W ruffen till Sjöfartsmuseet . . .

Erland Stefansson, Solgården, fraktade ruffen till hamntomten.

– Invändigt, interiört? Behåll nyfikenheten . . .

– Passa på vid nästa visningstillfälle.

– Kanske vi mötts kring Emils Ruff, i en ny Akt.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1309. Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov.

Akt 1309                                                                                                 2018-11-18

 

 

Ruffiga och oruffiga ruffar i Torekov 1 - ELISABETH.

 

 

Gunin, vi har ju frekvent aktat om gamla fartyg . . .

– Jo Lugin, både seglande, haverister och för bråkning . . .

 

  

 

– Jag tycker att så många strandade och upphuggna fartyg

    borde satt tydligare spår i nejdens arkitektur . . .

– Mycket fartygsvirke finns, och har funnits, i bebyggelsen . . .

– Jag tänker närmast på kompletta objekt . . .

– Ok, som kajutor, ruffar och andra däcksbyggnader . . .

– Terminologin är växlande mellan utrymmen ovan och under däck . . .

– Beroende på fartygsålder, storlek, placering, civilt eller marint . . .

– Kajuta, ruff, kabyss, byssa, kabin, skans, skanshus, salong, rum . . .

– Vi kör med kajuta och ruff, enligt bilden nedan . . .

  

– En kajuta finns, efter Hoppet af Länna, Sjöfartsmuseet i

    Torekov . . .

– Som finns uppvisad och omberättad i mängder av Akter . . .

– Exempelvis Akt 1288, den 28/4 2018 . . .

– Och som hänvisar till så många fler . . .

– Vi har förvissa även visat upp ruffar . . .

– Vi återkommer med minnes-Akter över några . . .

– Exempelvis "Emils ruff" och ruffen efter "Naemi" . . .

– Vi startar här med en lite mer anonym . . .

– Och som inte längre finns bland ruffarnas skara . . .

– Ruffen från skonerten Elisabeth . . .

– Vi låter text och bild berätta.

 
 
 
                                                Fyren, se Akt 1280 18/2 2018

 

  
 
 
 
 

– Ruffen efter Fram af Brantevik, stod - står - på någon fritidstomt . . .

– Vilken vet vi inte . . .

– Kanske Urun eller Kajak vet?

– Vad andra delar av Fram kom att betyda på Torekov

    vet Akterna 224 -225 - februari 2007 - att berätta.

– Barken Fram, på 159,72 nettoregisterton och utan hjälpmotor,

    avanmäldes den 5 juli 1934.

– Vi ser fram mot ytterligare ruffar.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1308.Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VII

Akt 1308                                                                                                 2018-11-02

 

 

Guide till fartyg och båtar i Hallands Väderö-sundet VII

 

 

Övervakningskameran här.

Jaha, nu igen tänker du.

För att komplettera, efter allvarlig kritik, om du nu undrar.

I sex tidigare Akter har jag visat fartyg som passerat mellan

Torekov och Hallands Väderö.

Det är Akterna 1296 - 1301.

Redovisade båtar har varit Bogserbåtar, SSRS-enheter, Kust-

bevakningsfartyg, större Segelfartyg, Statliga enheter och

Handelsfartyg.

Kritiken kommer framför allt ifrån fritidsbåtägarnas skara.

Oavsett framdrivningsmetod.

Vind, motorer, åror, paddlar . . .

Nu är det ju inte alltid lätt att avgöra när en ”nyttobåt” –

- oavsett art och typ – övergått till båt eller fartyg att ha enbart

för sitt eget höga nöjes skull.

För att komma ut ur motvinden kommer här några ”nöjesbåtar”

av olika karaktärer, som varit synliga i Öa ´sundet.

Håll till godo, utan kommentarer.

Jag seglar vidare.

 

 
 
 
Vi ses om det blir mevind.
 
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1307. Osannolika osannolikheter 2 - i Torekov

Akt 1307                                                                                                 2018-10-23

  

Osannolika osannolikheter 2  -  i Torekov.

 

Strix här.

Ja, vad vill nu han. Rena natta tänker du?

Just därför. Som uggla kan jag jobba även om natten.

Lugar blev snurrig av all dranken.

Törhända, ävenså, av onödigt mycket vintestande .

Han bad mig vikariera som osannolik inläggare av

osannolikheter. En fortsättning på hans Akt 1306.

En osannolik osannolikhet bör väl bli en sanning.

Som när minus gånger minus blir +.

Lugar sansar nog till sig. Han dillar ju väldigt ofta

om "in vino veritas".

Det blir alls icke nytt vin i Lugars gamla läglar

Du minns mig från ett 40-tal Akter, som 951,

den 30/9 2012

Jag bara ederar, Lugar svarar för innehållet.

I föregående Akt visade han inte den avtäckta namn-

brädan på Emils Ruffs, som han trott sig ha gjort.

Jag tror däremot att många förbivandrande har sett den.

 

 

  

Inte enbart strandsatta maritima objekt har piffats upp.

Även objekt i sina rätta element.

Vädeeöbåten SUND har bytt rött skrov mot blått.

Blått har även regionens trafikansvariga styre blivit.

Har varit rött.

 

  

Brandbilar har, så länge någon kan minnas, varit röda.

Men det hjälpte inte när "röda hanen" kom loss på

Hallands Väderö, en stormig dag i september.

Det blev även rött för ombordkörning.

 

 

Men det fixade till sig ändå.

Andra båtar, folk och mindre pumpar.

Inga helikoptrar. Inga franska bekämpningsplan. 

Hade branden ägt rum först om 2000 år hade den

inte kunnat äga rum. Det avsvedda området kommer

då att ligga under havsytan, som ständigt är stigande.

Det planeras för säkerhet mot höjningar och översväm-

ningar i nya projekt, inte minst inom SSRS.

 

 

Säkerhet är viktigt i hela samhället.

Det finns för folket övervakande Myndigheter.

I Torekov föreligger nog några allvarliga anmärkningar.

Handsken får inte vara kastad vid underhållsarbeten

kring Sjöfartsmuseet.

Blodviten är förbjudna.

Liksom ryggskott.

Adekvata lyftanordningar bör nyttjas.

Nautiska traditioner godkännes.

 

  

Vid riskfullt arbete bör lämpligen skyddshjälm nyttjas.

Vid rent tankearbete kan dispens från hjälmtvång medgivas.

 

  

Däremot kan kanske skyddshjälm och andra säkerhetsanordningar,

exempelvis kravallstaket, komma att bli rekommenderade som

skydd mot alla åskådare - se eller synas?  som flockas runt Batteri-

vallen och Hamnen, i samband med de viktiga arbetenas utförande.

Flaggstänger och konstruktioner för liknande ändamål måste vara

av beprövad kvalitet.

Fönster, som skall gälla som utrymningsväg, måste kunna öppnas helt.

Folk som skall arbeta med mast, rå och stag bör ha tillgång till en

för ändamålet lämplig övningsrigg. Liksom en gång i tiden SSRS-folket

hade en övningsrigg för träning med livräddningsstol.

Kolla in Akt 248, den 1/3 2007. Då hängde livet på ett rep.

 

  

I förslag till en stadsplan kring Fabriken (fd NOLATO) ingår

att ev frilägga den idag merendels kulverterade Råbäcken.

Genomförandet kan komma att ställa krav på att hela befolk-

ningen i byn kan visa upp innehav av "simborgarmärket"

Men märkligare osannolikheter har upplevts.

Sammanblandning av notiser är ett, som ger fåglar penningstöd.

Tacknämligt i och för sig.

Rosenbuske med både röda och gula blommor och varierande dofter.

Aromrikt.

 

  

Men jag, som idolen Belvedere, ger aldrig upp.

Nåja, nästa Akt blir nog någon annans.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1306. Osannolika osannolikheter 1 - i Torekov

 

Akt 1306                                                                                                 2018-10-18

 

 

Osannolika osannolikheter 1  -  i Torekov.

 

Lugar här.

Du ställer dig fråga varför?

Jo, Lupin har åkt hem till Gotland och vissa korpar förtog sig

enart genom att titta på all stensättning och avriggande i den

föregående Akten.

Nåja, Brittsommarens värmebölja kan ha haft inverkan.

Men, du minns mig från Akt 1292, den 1/6 2018, det var

vädret även då, jag måste ändå ligga i.

Jag är mitt uppe i vindruvornas skördeförberedelser och måste

ha fjång på alerteriet.

Jag kan ju skriva om ting de övriga finner obekväma.

Jäsningen sköter sig under stundom på egen hand.

I Torekov rivs det och byggs om, nästan som efter branden

1858. Nu har elden ersatts av slägga och grävmaskin.

Vet man att det är i Torekov?

I bland knepigt att avgöra, ibland lite lättare.

Ibland sker det bakom insynsskydd.

Men bevis tas fram som bevisar att en del av äldre byggmaterial

kom från upphuggningen av gamla segelfartyg.

 

 

 

 

Under förra Aktens avriggning  av Flaggmasten menade någon

att märsen verkade instabil. Insiktsfulla Skjulavandrare menade

att en naturligt vuxen "halvböj" finns i Parken, i Vejkselträdet.

Det gäller bara att fatta kärlek till sågen.

Vad gör kustbevakningen om halvnatten?

Skärpta regler för hummerfiskarna.

Kanske kontrolleras humrarna redan i fångstkuporna?

Ruffarna, Emils och Naemis, har fått namnbräden.

Vackert.

 

  

När brädan på Emils ruff avtäcktes sköts från redden

10-skotts "Stockholms lösen" för Emil.

Stämningsfullt.

Aha, du trodde enligt bilden i inledningen, insvepningen,

att ruffen skulle rivas.

Nej, det var förberedelser till ett bröllop.

Den tillfälliga omändringen av fasaden lär ha varit

godkänd av godkännande myndighet.

Romantiskt.

Påträngande.

Det var det vid hamnen. Vid hamnens offentliga WC.

Väl påklädda för en vådlig havstur blev det påträngande.

Och lång kö. Men den snabba ribbåten väntade.

Väntade gjorde inte, till efter 11.00, den kulturtörstande

grupp, som besökte hamnen i Torekov under tid för

Skjulavandring. Lördagar 10.00 - 11.00.

Först intogs "uteplatsen" sedan "inneplatsen", Skjulet.

Intresset var inte "gubbarna" utan framför allt marina

reliker med dansk bakgrund.

Exempelvis H C Andersen som galjonsfigur, Nordlyset

med sin isbjörn, Karla-Marie med sitt ankarspel, Marstal-

bräden mm.

För sådana besök behövs inte passersedel.

 

 

 

Även vid förtäringar, i modern tid, går det ibland att kringgå

gamla traditioner.

Knepigare var det förr. Dolda bakom presennigar.

 

 
 

Det sägs att förr i tiden räckte det med en prominent

person i Skjulet för att det ansågs föreligga Skjulavandring.

En gång kallades det för Skjulagång.

Då vandrade gubbarna fram och tillbaka, fram och tillbaka . . .

Idag är det mest sittande. Golvet är hårt nerslitet.

 

 Simon Börjesson och i högerbilden möjligen Carl Möller / Sture Pihl.

 

Det har funderats över varifrån resurserna till förtäringar funnits.

Det har även funderat över var vissa namnbräder kommit från.

Oaktat Saltpeter pekar mot namnbrädan FYLLA, är det osannolikt

att den har någon som helst koppling till den berusade skepparen.

FYLLA har funnits sedan 1870-talet.

 

  

Nu väntar dranken.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1305. Så lades sten vid sten i Torekov

Akt 1305                                                                                                 2018-10-03

 

 

Så lades sten vid sten till sten i Torekov.

 

Gunin, den där gutekramaren Lupin var mig en tjatig en . . . .

– Nja Lugin, vi har nog legat både lågt och länge . . .

– Men sommaren var tryckande . . .

– Förvisso, men nu är det kalenderhöst . . .

– Men fortfarande meteorologiskt sommar . . .

– Vi kan väl klämma till med något typiskt hösttillvänt i Torekov . . .

– För att inleda hösten . . .

– Något ur mängden av Lupins höströstunderlag . . .

– Pumpor, Hummer, Museets flaggmast, Svamp, Björnbär . . .

– Ofta dokumenterat, vi väljer något mer unikt . . .

– Ja, stensättningen av underlaget till ankarspelet, från den danska

    motorgaleasen Karla-Marie, som strandade vid Dagshög . . .

– Den 30/10 1954, och dokumenterat med bilder i Akt 1066, 25/1 2014 . . .

– Lastad med levande spättor . . .

 

  

– Ja, fundamentet visade sig vara i behov av reparation i samband

med att ankarspelet togs in för översyn

– Vi kör helt enkelt ett bildgalleri med killarna som fixade till det . . .

– Den 1 oktober, i år . . .

– Låt bilderna tala . . .

  

– Sedan i med betong, armering och lämplig avjämning . . .

– Djupa funderingar över hur stenarna ska puzzlas ut . . .

– Sedan skall betongen styvna till i rätt grad . . .

– Inte dränka utan "omfamna" stenarna . . .

– Lagom väntan i långsamhetens lov . . .

– Men visst, stensättningen kom i gång . . .

 

  

– Sedan finliret med fogningen . . .

 

  

– Avslutningsvis täckning för rätt fukt vid bränningen . . .

 

  

– Final med avtäckning och avformning . . .

– Ett tjusigt fundament . . .

– Och nöjda killar som fixade det.

 

– Ja, de hade redan under lördagen varit

verksamma med avriggning av museets flaggmast . . .

På grund av ett kulingbelastat väder blev det bara

råstången, spiran togs ner efter stenläggningen . . .

– Vi visar en bildsvit från lördagens råstångsarbete . . .

– Som ovan låt bilderna berätta . . .

 
 

– Spiran då?

– Du får repetera händelseförloppet från riggningen . . .

– Ja, du får läsa Akt 1288, den 28/4 2018 . . .

– Och tänka dig förloppet baklänges . . . 

– Och vi lovar komma tillbaka, framåt.

– Tills dess, studera gärna galjonsfigurerna i Akt 1290, 15/3 2018 . . .

– De har nämligen, ävenså, gott i vinteride.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1304. Valöverläggningar i Torekov 2

Akt 1304                                                                                                 2018-09-25

 

 

Valöverläggningar i Torekov 2

 

Lupin här

 

Nu igen.

Varför?

Jo, alla idérösterna om höstens och vinterns Akt-teman är

förvisso räknade, och kontrollräknade minst 2 gånger;

men det råder oenighet kring hur resultatet skall tolkas.

Skall ytterskärsfåglarnas röster, och även flyttfåglarnas, ges lika

högt röstvärde som stannfåglarnas?

Dessa med oss övriga så solidariska varelser.

Fågelbordens glädjespridare.

Rubriken tyder på val, men oaktat förekomsten av tonfisk i Öresund

och Kattegatt, blir det ett annat glädjeämne. Ingen röst på valar.

Men det är ju många som gläds åt hummerfiske och hummerfester.

Fångstarbetet är nu på hög växel.

Första hummern på fiskauktionen kostade inroparen 83.000:-/kg.

En markant ökning från förra årets 47.000:-/kg.

Det har ju förekommit ett antal Hummer-Akter under åren.

Så jag nöjer mig med att här, och nu, påminna om dessa och de nya regler

som gäller för årets fiskafänge efter hummer.

 

 
 
  

Några stränga regler mot hummerfiske i hamnbassängernas

ytvatten har jag inte hittat. Varesig utom eller inom tiden.

Denna avart av fiske har förekommit i någon tidigare Akt.

Ett annat höstnöje som knackar på dörren är firandet av Halloween.

Den 31/10 måste pumporna vara fixade och skurna.

Även huvudkomponenten för detta firande är rikt Akt-dokumenterat.

 

  

 

Hundar däremot har en märklig nöjesdrift.

De fäller folkets lyktstolpar. De av järn

Inte minst nu när höstmörkret närmar sig

Du har kanske saknat stolpen vid Skjulet i Torekov?

Ett offer för hunddrifter.

Dessa har vi hitintills lyckats hålla borta från våra Akter.

 

  

Vi får se i kommande Akter om vi lyckas redovisa någon framröstad drift.

 

PS.

Om du verkligen är intresserad av sillfiske och fångs av tonfisk

kan du kolla upp Akt 1178, den 21/12 2015. Recept på god tonfiskrätt

hittar du i Akt 1180, den 30/12 2015.   

 

 

 Nedan: Lasse Kullenberg vid sin nyfångade tonfisk (bottengarn vid Halland Väderö)

  Alfred Lundin i dörröppningen till sin fiskebod (vänster i bilden).

  Hummertinor, som pga stormen Knud ännu inte satts ut i öppet hav.

 
 

                                                                               DS.

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1303. Valöverläggningar i Torekov 1

Akt 1303                                                                                                 2018-09-16

 

Valöverläggningar i Torekov 1

 

Lupin här

 

Igen.

Varför? Jo, alla idérösterna om höstens och vinterns Akt-teman är

inte räknade.

Framför allt flyttfåglarnas röster, från de som redan flyktat, har

inte kommit fram ännu. Invandrarrösterna är viktiga.  De är många.

Och sedan alla stararna, som dröjer sig kvar.

Har vi väl räknat klart, kommer det en ny flock.

Men strunt samma. De röstar ändå alla på sig själva.

Typ Akt 1202, den 28/5 2016. Och många fler . . . 

 

  . . . Exempelvis 1223-1224 i oktober 2016 och 1039, den 26/9 2013.

I övrigt är det mycket stor spridning inom många intresseområden.

Jag kan i väntan på något slutresultat presentera några områden, som verkar

ligga bra till. Nostalgi vs aktualiteter. 

SSRS - sjösäker- och hamnverksamhet:

 

 

Det finns minst 65 Akter som svarar på "SSRS-klick"

Här några:

  

Röstfiskande områden är de som i tidigare Akter burits upp

av rubriker som "Miljöbyte", "Gluggarnas Torekov",

"Vägskäl", "Hörnor i Torekov".

Här representarde av "Ydrehallshusen" och "Gammelstugan vid Storgatan".

 

 
 
 

Tilläggas kan Akter som: 1052, 1261, 1265, 1266 om Gluggar och Luckor.

Hörnor och Vägskäl kan sökas i Akter som: 1173 och 1167.

Miljöbyte  (delarna XX och XXI) finns i Akterna 1130 och 1134.

Det intressanta med en lucka är att den kan vara en öppning för sikt,

men även en konstruktion, som kan sättas in i luckan för att hindra sikt.

 

Händelser är på gång. Skall det bli luckor eller ånyo en ny lucka i tillfällig lucka?

 

Storgatan och Jungmansgatan.

 

 

 

Ett nyvaket intresse är, som jag vill kalla det, Mardrömmar.

Finns mer eller mindre i nästan alla Akter.

 

  

Vi kan träffas på nytt runt ämnen som "Hummer", "Fåglar", "Hamnen",

"Norra Stranden", "Skjulet-Museet-Flaggmasten-Batterivallen-Lotsstugan",

"Skjulavandring", "Hallands Väderö", "Stormar och istider", Jubileumsår",

"Väderötrafiken" . . . 

Vi syns.  Idéröstningen framlider.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidigare inlägg