Korparna på Kallskärslid. Akt 1282. Guide till HALLANDS VÄDERÖ VII

Akt 1282                                                                                                 2018-03-07

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VII

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275 och 1276.

 

  

Logut, vi har av några, några av oss närstående, blivit förtalade

    som klart underbegåvade, rent utav som förståndsretarderade . . .

Login, det återfaller på budbärarna själva, vi har aldrig närt en

    tanke på att vintertid samla fjärilar på Hallands Väderö . . .

– Naturligtvis inte i naturen, vår uppgift är att läsa Guide till Hallands Väderö,

    de intressanta sidorna om fjärilar, från 106 till och med 111 . . .

– Och sedan söka samstämmighet med redan omtalade fjärilar i vårt

    samlade Akt-utbud . . .

 

  

– Vi kommer att komma till ett ordentligt tillkortakommande . . .

– Visst, vi har inte värnat och framhållit fjärilar i den utsträckning som de

    klart förtjänar med tanke på mängd, utseende och egenskaper . . .

– Förvisso inte, vi har nyttjat dem som fågelmat och skvallerspeglar . . .

– Vi ger lite tabellfakta kring fjärilar och visar upp ur tidigare Aker . . .

– För att hitta några, överhuvud taget, tvingas vi kanske leta bland

    vårt biblioteks frimärksmakulatur och nattmörka hörn . . .

– Vi dubblerar det vi har, ser mer ut . . .

– Nej, det får bli upp till var och en att läsa Guiden och färdas ut till

    Väderön och låta sig orienteras . . .

– Dagtid eller nätter, när biotoptiderna stämmer. . .

– Vi talar om över 2000 arter . . .

– Men de vackra dagfjärilarna, som vi oftast tjusas av, utgör knappt 5% . . .

– C:a 30 arter på Ön . . .

 

 
 

– Ja, majoriteten består av småfjärilar som malar, mott och vecklare . . .

– Tillsammans men nattfjärilar som svärmare, spinnare, nattflyn,

    mätare och många andra smågrupper . . .

– Våra Akt-fjärilar hör enbart dagen till . . .

 

  

– Som sagts, leta med hjälp av Guiden och "Stora Väderöboken", med

    Nils Forshed som Guiden hänvisar till, eller ur dessa böckers Källor . . .

– Bland våra Akt-arter får du söka helt på egen hand . . .

– Vi lägger även in några larver . . .

– Du vet, ägg, larvstadier, puppa och fjäril . . .

– Ja, inte så larvigt, vi kommer i kommande Guide-Akter att larva ut

    efter andra småkryparters larver . . .

– Sländor, gräshoppor, baggar, steklar . . .

– Oaktat sin begränsade yta rymmer Hallands Väderö häpnadsväckande

    mycket . . .

– En myra tar inte stor plats, eller ens fem myror . . .

– Nästa Guide-Akt blir någonting annan, dock inte elefanter.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1281. HAIKU VIII - Då vi hamnar i Torekov . . .

Akt 1281                                                                                                 2018-02-24

   

HAIKU VIII - Då vi hamnar i Torekovs hamnar

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239 och 1277.

(HAIKU-Akterna I -VII)

 

 

Login, letar de seriösa korparna fortfarande insekter

    på Hallands Väderö?

Logut, det surras om fjärilar . . .

– För Guiden, märklig årstid för efterforskningar, kylslaget . . .

– Vi nyttjar tidshålet för ytterligare en Akt med HAIKU . . .

– Vi letar förgäves efter medverkande poeter . . .

– Alla lider av sportlov och Vinter-OS . . .

– Vi gräver och ser var vi hamnar

– Ja, kanske i hamnar och gräver . . .

– Vi får själv fiska ur Helikons vattenbrunnar . . .

 

 

 

                                                             Drunknar problemet:

                                                           Problemformuleringen

                                                           -  vid hamnpirsdjupet

                                                                         -  Login  -

 

 

– Min tur att bestiga parnassen, inspirerad av muserna . . .

 

                                                                         Gråt under vatten

                                                                        föder inte sympati

                                                                         -  ens i Torekov

                                                                               -  Logut  -

 

   

– Vi tar i tillsammans, ur legendens epos . . .

 

                                                                    För syn orörlig

                                                           den skapar runda ringar

                                                                   på lugna vatten

 

 

Några näst intill supportande Akter: 1149 (30/6 2015), 1137 (1/4 2015) och 856 (10/12 2011).

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1280. Beredskaperna i Torekov, del 3

Akt 1280                                                                                                 2018-02-18

  

Beredskapen i Torekov, del 3

  

Marin, då är vi framme vid del 3, av vår trilogi, om beredskapen i Torekov.

– Då får vi se Kajak, om vi har tillräckligt med krut att hämta från alla våra

    tidigare Akter, i form av tillräckligt avskräckande rekvisita och utensilier,

    för att förhindra en från havet kommande invasion . . .

 

 

– Vi har ju en hel del i våra Akter, att konvertera till anfallsdämpande

    och nerslående attribut . . .

– En i Akter dold presumtiv beredskap . . .

– Exempelvis befintliga stridsbåtar och omutrustningsbara

    flytetyg av lämpliga slag för slag . . .

– På förslag: tullbåtar, livräddningsbåtar, ekor, kajaker, trålare,

    bogserbåtar, segelfartyg, väderöbåtar, Busterbåtar . .

 

 
 
 
 

Gibraltarklippan kan utrustas med en modern 21-centimeters

    batterikanon . . .

– Att modern arkitektur ibland ser ut som den gör kan kanske

    positivt medverka till insikten om en kust, som är välbevakad och

    välbefäst . . .

 

 
 

– Stengärdesgårdar lavas lämpligen så de ger sken av att

    vara delar i omfattande befästningsverk . . .

– Skorstenar utformas så de påminner om avskjutningsramper

    för missiler och robotar . . .

– Rangen vid golfbanan kan ge en ordentlig golfbollssalva mot

    havet om skyddsnätet monteras ner . . .

– Bollhastigheten, 30 km/h, imponerar inte . . .

 

 

  

– "Handsken är kastad", kan betyda endera "jag utmanar"

eller "jag ger upp" . . .

– Vi ger aldrig upp, handsken ligger ju upp och ner . . .

– Nej, hellre rustar vi upp den gamla U-båtsbasen vid Dagshög . . .

– Och runt kusten "Per-Albin-linjen" . . .

 

 Support-Akter: U-båt, helikopter och golfbollar  Akt 1127 (4/1 2015) och Akt 462 (8/4 2008).

 

– Runt kusten fixar vi irrbloss och felvisande fyrar . . .

– Stångmärken, exempelvis Vrenens, vrids i läge för haveri . . .

 

  

– Ett beprövat antianfallsknep är att sprida gammalt

skrot av bilar  och vrakrester från båtar på torg och i parker . . .

– Åsynen får en anfallare att tro att allting redan är utslaget . . .

– Ja, och avstår från vidare bombardemang . . .

– Och ägna sig åt mera fridsam söndagsläsning

 

 
 

–Aha, nu förstår jag syftet med denna trilogi; den är enbart

ett syfte att göra av med så många bilder som möjligt . . .

– Korrekt, tömma diskarna och öka beredskapen för nya bilder . . .

– Håll utkik efter dessa.

 

 

 –Visste du att vissa försvarsmakter nyttjar delfiner, tumlare

    och sälar för U-båtsjakt . . .

– Korpar har alltid varit i såväl agentledet som i kontraspionaget.

– Akterna, som bilderna plockats ur, är inte hemliga, men du

    måste leta själv, Akter mellan Akt I och Akt 1280.

 

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1279. Beredskapen i Torekov, del 2

Akt 1279                                                                                                 2018-02-11

  

Beredskapen i Torekov, del 2

  

Kajak , om förra beredskapssnacket, i förra Akten, vad säger du?

– Jo Marin, vi tog i med alltför mycket krut, blandade ihop allt mellan

    knappnål, via Skåneland, till silverskål. . .

– Vi anpassar oss, här och nu, till statistiskt sett vanligvist mer näraliggande

    former av hot och ofredande . . .

– Instämmer, me too . . .

 

 
 

  

– Vi har i tidigare Akter omtalat många meningslösa och

    irriterande stölder i Skjulet och Sjöfartsmuseet samt i båtar

    bilar runt hamnen . . .

– Krokodilen, elefantörat, nakterhus, sextant, skeppsklockor,

    navigationsutrustning, båtmotorer . . .

– För att inte tala om all vandalism, oberoende av, vad vet jag,

    omognad eller fylleri . . .

– Det ser initialt lite komiskt ut att SALTPETER står bakom galler . . .

– Han är ju varken obegåvad eller alkoholist . . .

– Bästa beredskapen är nog GOD UPPSIKT . . .

– Inte mycket att yttra sig om . . .

– Jo, yttra observans, iakttagelser, gjorda noteringar . . .  

 

  

Peder Wessels plundring blev begränsad genom snabbt larm . . .

– Har dagens polis resurser nog . . .

– Om inte just nu, så i vart fall efter alla löften inför höstens val . . .

– Observationsinformationen blir en uppgift från alla och en var

    från av alla och envar som spanar och spejar . . .

– Fågelskådare, solnedgångsspanare, grodmän, Skjulavandrare,

    spinnspöfiskare, fåraherdar, kustvandrare, balkonggroggare,

    kanotister, hundrastare, joggare, strandbaggeförare, nakenbadare . . .

 

 
 
 

– Även ryttare . . .

– Oh ja, minns du "King vid gränspolisen"?

– Serietidningen finns i vårt bibliotek . . .

– Boka in mig för en vecka . . .

 

 
 

– Besökare i kyrkotornet?

– Kyrkan kan kanske, oaktad svårsedd för många, vara

    ett etiskt uppbyggligt fäste . . .

– I nästa Akt, i detta ärende, kanske en försvarsfästning . . .

– Kommunikationslederna måste vara klara, synliga och

    fungerande . . .

– Kolla bilden nedan med Skjulavandrarna sittandes . . .

– Ja jag vet, killen längst till vänster viskade till grannen:

    "Smila upp mot fotografen, skicka vidare" . . .

– Framkommen till killen längs till höger blev meningen till:

    "Smit upp, mota fotografen , skicket vidrigt" . . .

– Nåja, fotografen fick hjälp med bil till vårdcentralen . . .

– Jag menar bara att det är viktigt att ett meddelande, till folk

    som tar sig egna friheter, blir verbalt tydligt och konsekvensen

    oantastligt begriplig . . .

 

  

– Ja, vallgravar hjälper nog inte . . . .

– Möjligen mot de hot vi kommer med i nästa Akt, den

    sista i trilogin om Beredskapen i Torekov.

 

PS. Flertalet osignerade bilder, och majoriteten av de övriga,

finns med i tidigare Akter. DS.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1278. Beredskapen i Torekov, del 1

Akt 1278                                                                                                 2018-02-01

 

 

Beredskapen i Torekov, del 1

  

 

Marin, beredskapssnacket, HAIKUn i förra Akten, vad säger du?

– Jo Kajak, viss typ av beredskap, förmågan att motsätta sig en fient-

    lig invasion, bör väl till viss del, den som inte skall verka avskräckande,

    vara till insikt svårtolkad . . .

– Beredskapen, behovet, har varit före i alla tider, i fred som i strid . . .

– Skyddsbehovet kan även vara av mer civil natur . . .

– Självfallet, storm, eldsvådor, tjuvnad . . . 

– Allt lika älskat av sensationspressen . . .

– Vad kan månntro vara mest ogillat . . .

– Menar du i valet mellan sjörövare, främmad makt, turister, orkaner,

    bonnaauktioner eller smuggling.

 

  

– Vi blandar och ser . . .

– Ja, tydligt ser vi invasionsförsvarets kanoner på Batterivallen . . .

– Många tror att det är attrapper och repliker . . .

– Alls icke är det så, som framgår av tidigare Akter . . .

– Inköpta från hamnen i Rammsjöstrand under oroligt 1700-tal . . .

– Dessutom är de utmärkt underhållna och väl inskjutna . . .

 

 

 

   

Skansen, i vardagligt tal Gibraltar, syns också tydligt till sitt yttre . . .

– Yttre?

– Ja, vad som finns inne i klippan vet endast chefen för Kustartilleriet . . .

– Många tror att Christopher Barfoth ligger jordad där . . .

 

 – Hur som, ett tryggt befästningsverk . . .

– Hur som, stabilare trygghet ser många i minan . . .

– Den är helt värdelös, kan möjligen vara ett gömställe

    för ett litet barn, som vill äta en glass lite i smyg . . .

– Kanske ändå ett objekt för att få invasionsbenägna

    att känna viss återhållsamhet . . .

– Det ligger då en motsägelse i den döljande presenningen . . .

– Ja, chefen för Marinen sa nej, men SMHI sa nödvändigt . . .

 

  

– Vissa andra objekt fick ett ja av en viss Per-Albin Hansson . . .

– En gång statsminister, men inte aktieägare i "Skånska Cement" . . .

– Tidens tand verkar nu vara största hotet . . .

Per-Albin-linjen är väl synlig, känd och kartlagd, världen över . . .

– Något av forten har bara försvunnit, några sålts, flertalet plomberats . . .

– Vad finns i stället?

– Det finns objekt som ser skumma ut . . .

– Vem tror på att kunna skumma avloppsvatten i ett objekt, som mest

    liknar ett nersänkt kanontorn . . .

– Viktigt är att förse öppningarna, mellan allmänningarna runt

    kusten och allmänheternas boningar på insidan, med robusta grindar . . .

 

    

– Viktigast är uppmärksamheten . . .

– Att ständigt skåda mot horisonten i väster . . .

– Oftast kommer från väster invasionsstyrkor, tromber,

    åskväder, smugglare, tjuvfiskare, seglande turister och

    turister i alternativa flytetyg . . .

 

  

– I nästa Akt kommer mer om vad vi tänkt till om . . .

– Avvakta beredskapens del 2. 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1277. HAIKU VII - Torekovsmiljöer

Akt 1277                                                                                                 2018-01-25

 

 

HAIKU  VII  -  Torekovsmiljöer

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232 och 1229

(HAIKU-Akterna I - VI)

 

 

Logut, såg du att Lugin, med hjälp av andra arter, är ute

     och letar fjärilar i sannolika biotoper på Hallands Väderö . . .

– Jodå Login, och det lär vid denna årstid ta sin tid . . .

– Då passar vi på att ånyo ta kontrollen över HAIKU-Akterna . . .

– Det blir nummer VII, d v s nummer 7 på mer folkligt synsätt . . .

– De Japan-inspirerade diktarna är idag bofinken Knut och falken Rustico . . .

Knut minns du från Akter som 907, 23/5 07, och 452, 17/3 08 . . .

Rustico från Akt XII, den 8/1 06 . . .

 

 
 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1276. Guide till Hallands Väderö VI

Akt 1276                                                                                                2018-01-15

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VI

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272, 1273 och 1275

 

 – Gunin, i Guide till Hallands Väderö omfattar sidorna 98 - 121

    ett kapitel vid namn Småkryp, uppdelat på fyra författare . . .

– Utmärkt, småkryp med underrubriker som Skogens insekter,

    Fjärilar, Trollsländor, Blodsugare, Bålgetingar, Bokantennmal,

    Bidrottningar, Snäckor, Sniglar och Musslor . . .

– Många av dessa småkryp är tämligen anonyma medan vissa av

    dem är ögontilldragande, som fjärilar och sniglar . . .

– Alla krypen förekommer även i den övriga litteraturen som vi nämnt

    om i Akterna ovan . . .

– Vi koncentrerar oss i denna Akt enbart på Guidens sida 113, den

    med blodsugare som myggor och fästingar . . .

– Föga älskade av mänskligheten . . .

– Sällsynta i våra tidigare Akter . . .

– Men med nog viktiga roller i näringskedjan . . .

– Myggen som föda åt många fågelarter och fladdermöss . . .

– Vi kan inte, hur gärna folk än vill, förneka förekomsten av dessa

    plågoris . . .

– Själv kan de möjligen som ursäkt åberopa svåra och komplicerade

    uppväxtförhållanden . . .

– Ok, vi ger några bilder som vi tidigare missat . . .

– I övrigt, om dessa livshotande och klådaalstrande marodörer, hänvisar

    vi till världslitteraturen och digitala informationskällor . . .

– Intresseväckande, må medges . . .

– Var förväntansfull och se om nästa Akt blir om fjärilar, sniglar, snokar . . .

– Eller någonting helt annat.

 

 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1275. Guide till Hallands Väderö V

Akt 1275                                                                                                 2018-01-08

  

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  V

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272 och 1273

 

Gunin, när folk landstiger vid Sandhamnsbryggan på

    Hallands Väderö, vad är det då bland det första som de 

    möts av, men som många knappast ens lägger märke till?

Lugin, laven, den i en klippskreva lite dolda och gistna

    bänken, för väntande hemvändare med trötta ben och fötter . . .

– Nej till den laven, men ja till laven, växten på många stenytor

    i klippskrevorna ner mot vattnet, växten som på något vis inte

    kan bestämma sig om den vill vara svamp och alg . . .

– Aha, du syftar endera på Verrucaria maura eller Arthopyrenia

    orustensis, typ . . .

– Ja, möjligen svart saltlav eller orangegul strandlav . . .

– Du är kanske inne på en ny recension av våra Akter,

    nu vad avser mossar och lavar, vis á vi Guiden . . .

– Då är vi klart och tydligt tillkortakommande . . .

– Enbart en Akt värd att minnas . . .

– Akt 1139, från den 13/4 2015, när SHVN hade en lav-exkursion

    till Väderön, med Örjan Fritz som en i expertgruppen . . .

– Det gäller sidorna 48 - 63 i "Guide till HALLANDS VÄDERÖ" . . .

– Kapitlet Mossor och lavar . . .

– Även i "Hallands Väderö  - naturen och historien" förekommer

    mossor och lavar, vackert illustrerade av Nils Forshed . . .

– Så med dessa böcker i handbagaget, eller andra ur dessa böckers

    omfattande källhänvisningar, bör du åka till Väderön och lavleta . . .

– Vi visar lite av vad vi öboende korpar lyckades se under en oakademisk kvart . . .

– Nu är det upp till dig att hitta dem, med eller utan facit.

 
 

 

 
 
 

– Ja, om nästa nerslag blir om blommor eller bin kommer du framöver att få uppleva.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1274. GOTT NYTT ÅR Torekov . . .

Akt 1274                                                                                                 2018-01-01

  

GOTT NYTT ÅR Torekov och Hallands Väderö

 

Övervakningskameran här

Ja, korparna firar nyår.

Nytt år, nya firanden.

Alla så kallade Jubileumsår slutar 20188 eller kanske 3.

Här några tankar kring möjlig uppmärksamhet:

 

1658  Torekov och Väderön till Sverige genom freden i Roskilde.

1813  Ansökan om LotsstugaVäderön

1818  Sillen sviker.

1823  Skjulet (Börsen) uppförs som bolverk.

1828  Spannmålslagen påverkar skutskepparnas lönsamheten.

1838 Spannmålstuller påverksr skutskepparnas lönsamheten.

1848  Hummern sviker.

1853  Hoppet (ej Hoppet af Länna) strandar vid Väderön

1858  Storbrand ödelägger kyrkan och 47 hus i Torekov.

1863  Ny kyrka vid Möllebacken invigs

1868  Sillen går till.

 

1873  Lotsning från LotsstationVäderön upphör.

          Lotsstuga uppförs i Torekov, varifrån nu lotsning sker. Hamnmagasitet uppförs.

 

1878  Hoppet af Länna byggs på Bergfors varv i Gävle. Hummern går till.

1883  Lättnader i regelverk möjliggör fria bad vid Torekovs badstrand. Fyr på Vingaskär.

          Fyr på Vingaskär och stängmärket där rivs.

1888  Fyrpannan (för ånga till tyfonen) på Väderön exploderar.

1893  Jacob Hägg (kommendörkapten och konstnär) besöker Torekov, från ångfregatten

           Vanadis, som ligger för ankar vid Väderön (Torekovs redd).

1898  Första skogvaktaren (Lave Nilsson) anställes på Väderön.

1903  Emanuel Mårtensson blir skogvaktare på Väderön (till 1923)

1908  Väderön får fridlysningsskylt. Torekovjakte Gustafva .strandar vid Källran.

1913  Väderöklubben bildas. Svenska skonerten California strandar vid Väderön.

1918  Miramar inflyttningsklart (Krister Littorin). Lundegårds hus uppförs på Väderön.

1923  Bussförbildelse med Grevie och Båstad (Algot Persson). Per Hagberg skogvaktare.

1928  Torekovs Badförening bildas och Torekovs tennisbanor blir spelfärdiga.

1933  Sjöfartsmuseet skapas genom inköp av Hoppet af Länna.

1938  SSRS tar över livräddningen från Sjöfartsstyrelsen med motorlivbåt "Torekov".

           NOLATO i produktion (fd Rågummifabriken Tor från 1931).

1943  Torekovs sista skuta, Ernst Nilssons "Gerda", får Torekov som hemmahamn.

1948  Torekovs Idrottsklubb (TIK) bildas

1953  Ny vattentäkt för Torekov från Torals backe (Stenliden). Nya Kyrkan invigs.

1958  Sista examen i gamla Folkskolan och start i nya Sandlyckeskolan.

           Väderön blir Naturpark och brandvärnet i Torekov får brandjeep (Land Rover).

             Torekovs-profilen Petter Bruce avlider. Bjärebygdens Naturskyddsområde bildas.

 

 

1963  Havsis som isolerar fyrfolket på Väderön.

1968  Västra Bjäre kommun köper (15.000:-) hamnen i Torekov av staten (Sjöfartsverket).

1973  NOLATO på nytt fabriksområde och hamnen får nytt WC och förlängd vågbrytare.

 

 

1978  Lyckeborgsområdet börjar bebyggas. Torekov har 518 innevånare.

1983  Hotande brand på Väderön. Glödande aska från kamin tänder gräs och enar.

 

 

 

1988  Kustbevakningen blir egen myndighet. Tulljagaren Tv 283 blir KBV 283

           Torekov passerar med 1136 innevånare 1000-strecket.

 

 

  

1993   Christopher Barfoths gata blir gatstensbelagd. Komposthysteri i Torekov.

 

  

1998  Bråk om Väderö-trafiken och delfiner vid Väderön.

          Storgatan, Pål Romares gata  och St:a Toras väg  blir gatstensbelagda.

 

 
 
 

 

2003  Hummern sviker.

2008  Orkanen Tuva och stormen Emma.

2013  Stormarna Simone och Sven.

 

– Stormar, orkaner och regnoväder. Klimatförändringar?

Om så är fallet, var rädd om vinterpälsen.

Lita inte på att det blir Medelhavs-klimat, det kan bli, troligare, en ny istid.

Solnedgången har redan, sedan midvinterståndet, närmat

sig Hallands Väderö.

Måhända möts vi där vid midsommartid.

 

  

– Går det att lita på de politiker som lagstiftar om skatter?

Ryktet gör gällande att biluppslutningen i Torekov, den 22/12,

nästan som en sommardag mitt i juli, var för en protest

mot en f o m den 1/4 2018 beslutad fastighetsavgift, beräknad

inte enbart på storlek, läge och standard utan än mer på

boendeytans procentuella andel av tomtens area och takåsens

högsta höjd över ursprunglig mark, dvs takfotens höjd

över slutlig mark utgår.

 

 
 
  

– Bland lagförslag som ohotade förväntas bli acceperade finns:

     * Förbud morr rattsurf  * Nya amorteringskrav  * Ökat solcellsstöd

     * Ålfiskeförbud i Östersjön  * Penningtvätt och terrorfinansiering

   Ja, om du hänger med in i 2018-året får du nog uppleva vad som händer.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1273. Guide till Hallands Väderö IV

Akt 1273                                                                                                 2017-12-24

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  IV

 

Gunin, nu är vi tillbaka från Akt 1272, den 15/12, oförgiftade

    från svamputflykten, omelettstinna och mer kunniga om riskerna

    om riskor och tickor . . .

– Tack och lov Lugin, svamp är inte att leka med, riskabelt . . .

– Ja till mandelriskan, fy för dyriskan . . .

– Eftersom vi fortfarande är lite skärrade går vi direkt till kapitlet om

    konst, avkopplande och ofarligt . . .

– Guidens sidor 218 - 233 . . .

– Med konstnärer som Wilhelm von Gegerfelt (1844-1920), Karl Aspelin (1857-1932),

    Olof Jernberg (1855-1935), Hans Gude (1825-1903) . . .

– Samt Viggo Johansen (1851-1935) och Bernt Lindholm (1841-1914) . . .

– Inte att förglömma Alfred Wahlberg (1834-1906) och Olof Krumlinde (1856-1945) . . . 

Richard Bergh (1858-1919), Gunnar Hasselgren (1903-1987) . . . .

Carl-Erik Arkel (1896-1974)och Gustaf Romare (1896-1964) . . .

– Dessa konstnärer är väl beskrivna, motiven dokumenterade på museer

    och bland privata samlare samt inte minst i guiden . . .

– Vi vill inte lämna ut vilka skatter vi besitter, på Pinus den Höge . . .

– Vi gör därför ett svep bland senare eller mer okända Väderö-skildrare . . .

– Vi kan i konsten se hur folk tog sig över haven till Väderön, landade vid

    stränderna, fängslades av magnifika ekar och vandrade runt i skogarna . . . .

 

 
 
 
 

 

Nils Forshed (1940- ) har på ett fantastisk sätt, med akvareller, illustrerat

    "Den stora boken om Hallands Väderö" . . .

– Kolla in Akter som 1230 (15/12 16) och 1270 (29/11 17) . . .

– Julklappstips i 11:te timmen . . .

 

 
  

Folke och Henry Johansson är i tidigare Akter

    omnämnda Torekov-konstnärer

– Exempelvis Akt 609, den 23/11 2009 . . .

– Konststudier med Torekov-motiv finns i olika årgångar

    av skrifter från Föreningen Torekov Kultur och Miljö . . .

– Årsskrift 2014, 2015 och 2016 . . .

– En konstvandring hade vi i Akt 1220, den 29/9 2016.

 

 

 - Vi återkommer, förmodligen, endera året, med Väderöns fotografer.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1272. Guide till Hallands Väderö III

Akt 1272                                                                                                 2017-12-15

  

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  III

 

Lugin, nu är vi tillbaka från Akt 1270, den 29/11, och åter

    på torra terra firma . . .

– Tack och lov Gunin, under vattenytan är för oss lite terra incognita . . .

– Eftersom vi fortfarande är lite fuktiga går vi direkt till kapitlet om

    svampar i Guide till Hallands Väderö, frånsidan 64 till sidan 71 . . .

– Svampar har vi Aktat en hel del om genom åren . . .

– Låt se om vi hittat någonting som harmonierar med guiden . . .

– Ja, "det tror jag du kan ta gift på" . . .

– Värdarna gjorde tydligen så i en tidigare Akt . . .

– Testade och varnade; för att inte riskera tapp bland antalet möjliga

    besökande naturälskande turister . . .

– Turisttillvänt vore väl att markera varje ätlig svamp med en

    pärlnål . . .

– Grön för god till svampsoppa, blå för god till svampstuvning

    och svart för lämplig dekoktart åt tröttsamma bekanta . . .

– Åt var och en guidebok och en svampatlas . . .

Väderön är inte känd som ett svampparadis av den art att

    markerna dignar av kantareller, champinjoner och soppsvampar . . .

– Det är snarare artrikedomen som är magnifik och eggande . . .

– För att inte rubba rikedomen råder svampplockningsförbud . . .

– Låt oss göra ett svep i det förflutna och nuet, utan att rubba till . . . .

 

 
  

– Du, en tillräckligt hög svamp kan tjänstgöra som

    markör i en enslinje . . .

 

 
 
 

– Oavsett om du är svampnörd eller inte . . .

– Genom sin mångsidighet är guiden en given julklapp . . .

– Vi återkommer och recenserar ytterligare Akter . . .

– Efter jul och nyår, om inte förr.

 Blandsvamp bland svamp:

 

 

 
 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1271. Julskimmer över Torekov

Akt 1271                                                                                                 2017-12-08

 

Julskimmer över Torekov

 

Marin, den var verkligen super, häftig, lysande, eldig, skimrande . . .

– Förvisso Kajak, månen är mångfacetterad . . .

– Ytterst fantasieggande och fascinerande . . .

– Samtidigt som supermånen, 357 863 000 meter bort, verkade

snudda vid biblioteket på Pinus den Höge föll årets utgåva av

Bjäre Härads Hembygdsförenings årsbok "Bjärebygden 2018"

ner i brevlådan . . .

 


– En händelse som verkade som en tanke på en bra julklapp . . .

– En utgåva som verkligen är Torekov-tillvänd . . .

– Som vanligt många intressanta artiklar . . .

– I år liksom i alla de tidigare 67 årgångarna . . .

 
 

– Vi visar innehållsförteckningarna för de tre senasate årgångarna . . .

– Läs efter intresse och smak . . .

 
 
 


– Här kommer nu inledningen till fem intressanta artiklar ur Bjärebygden 2018,

betraktat ur ett Torekov-perspektiv . . .

– Om "Hoppet af Länna", som stimulerande intressefördjupning

vis á vi våra Akter som exempelvis 1250 (16/5 17) och 1184 (6/2 16) . . .

– Samt Akterna 670 (28/5 10), 224 (8/2 07) och 215 (1/2 07) . . .

 

– Nypotatis, färskpotatis för hedningar, är ett signum

för Torekovs-bygden . . .

– Artikeln om guldvaskandet i Torekovs-sanden är

av grundliggande värde och utbyte vis á vi våra potatis-Akter . . .

– Som exempelvis 1253 (7/6 17), 1194 (13/4 16), 1189 (19/3 16) . . .

– Eller 673 (7/6 10), 655 (3/4 10) och XCIV (28/5 06) . . .

 
 

 

 
- Den stormvarnande artikeln är lugnt sagt betryggande vis á vi

våra Akter om informationsspridning i med- och motvind . . .

– Akter som 1243 (12/3 17) och 1042 (3/10 13) . . .

– Samt 665 (11/5 10) och 660 (28/4 10) . . .

– Det har kanske stormat mer kring släkten Heimer än runt

kulturhändelser i Torekov . . .

– Kulturhändelser, som i modern tid synts stort i massmedia, har

mestadels varit kopplade till filminspelningar . . .

Solsidan, Där möllorna går, Salka Valka, Sjunde inseglet,

En svensk ryttare, Persona m fl . . .

– Akter som 1269 (23/11 17), 792 (3/6 11), 434 (7/2 08),

426 (27/1 08) och 382 (19/11 07) . . .

 

 
 – Tillgången på tång, och rätten att bärga tång, har genom

tiderna varit en källa till stukisolering och jordförbättring

liksom till upprivande tvister . . .

– Det är självklart ytterst givande med en djupgrävande artikel

om detta ofta dyngstänkande göromål . . .

– Intresseförbättrande vis á vi våra Akter som 1143 (28/5 15),

983 (31/12 12), 718 (25/9 10), 597 (25/9 09), 545 (25/3 09)

och 446 (1/3 08) . . .

– Framför allt Akterna 610 och 611, i november 2009 . . .

Gunnarsönerna talar om ävor eller äivor . . .

– Du vill att vi på Väderön och i Torekov säger ävja, ävjor . . .

– Det är väl inget äventyr, äva, att framhärda i detta . . .

 
 


– Ja, nu må vattnet rinna vidare, med eller utan månens inverkan . . .

– Tid och tidvatten, det lackar mot JUL.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1270. Guide till Hallands Väderö II

Akt 1270                                                                                                 2017-11-29

 

Guide till Hallands Väderö II

 

Gunin, i Akt 1257, den 16/7, mottog vi SHVN:s intressanta

    "Guide till HALLANDS VÄDERÖ" . . .

– Jo Lugin, och vi recenserade våra tillämpliga Akter mot

    guidebokens inledande kapitel . . .

– Korrekt, och vi lovade att recensera vidare, våra Akter mot övriga

    av guidens kapitel . . .

– För att se om vi tagit oss "vatten över huvudet" väljer vi nu att

    direkt gå vidare med avsnittet LIVET I HAVET, sidorna 122 - 137 . . .

– Nog så knepigt eftersom vi inte kan ta oss vatten över huvudet . . .

– Korrekt, ingen specialitet för korpar . . .

Carl von Linné, trodde ju svalor övernattade på havsbottnar, men

    inte korpar . . .

– Vårt hopp stod till Snorre Säl, och hans sjövana kompisar, att redovisa

    vad som finns och vad som tilldrager sig i undervattensmiljöerna . . .

– Vi går på deras bild- och informationsunderlag . . . .

– Först ut, havets silver, sillen, som betytt så mycket för både Väderön

    och Torekov . . .

– Ett jämförande kapitel, "Medeltidens sillfiske och sillberedning", finns i

    HALLANDS VÄDERÖ - naturen och kulturen, Ekstam-Forshed . . .

– Minns exempelvis Akt 803, den 13/7 2011 . . .

– Det var mycket om sillolja . . .

– Men rökt sill är smaskens . . .

– Finns det rökeri på Väderön, som på Bornholm och i Torekov . . .

– Nej, röken du brukar se och känna är från slyförbränning . . .

 

   

– Med lite tur kommer makrillen, liksom sillen, i stora stim . . .

– Då röks det makrill, förstås, på Ön . . .

– Nej, det får bli rensning och stekning på traditionellt sätt . . .

– Fjärsingen lär vara en läckerhet, men jobbigt om man blir stucken . . .

– Giftiga fenor . . .

 

   

– Torsken är en toppenfisk . . .

–Tycker även sälarna . . .

– Och krögarna, beaktande menypriset på torskrygg . . .

– Torskfiskarna är många . . .

– Kolja, vittling, lake, lubb, långa, paddtorsk, kummel,

    lyrtorsk, gråsej . . . 

– Som restaurangvarianter än fler . . .

 

  

– Det finns fler goda fiskarter i våra farvatten . . .

– Flatfiskarna, flundrorna, är gångbara . . .

– Rödspätta, skrubba, sandskädda, hälleflundra, sjötunga, rödtunga,

   slätvar, piggvar, slätrocka . . .

Sandhamnsbanken . . .

 

 

 

– Det finns gott om olika småfiskar bland tång, sten och klippor . . .

– Gyltor, simpor, snultror, tångsnälla, kantål, spigg, tobis . . .

– Folk, ut och snorkla . . .

– Hägern är en fågel, oaktat att den ofta har ben och näbb under ytan . . .

 

  

– Utöver nämnda arter förekommer så mycket mer . . .

– Sjurygg med stenbitshane och skvabbosohona, havskatt, ål, öring,

    marulk, nejonöga, skarpsill, staksill, horngädda, lax, näbbgädda,

    laxsill, knot, vittlinglyra, multe, glyskolja, havsabborre, vrakfisk,

    tångsnärta, glasbult, klumpfisk, tobiskung, sjökock, gylta, tejstefisk . . .  . .  

– Tonfisken har börjat dyka upp igen efter att ha saknats sedan 50-talet . . .

– Tumlaren har blivit mer frekvent tack vare ett växande skyddsområde . . .

- Blåhaj i Akt 1178 den 21/12 2015 . . . 

– Så finns här mängder av skaldjur, kräftdjur . . .

– Hummer, havskräftor, krabbtaskor, krabbor, räkor, musslor, snäckor,

    havstulpaner . . .

– Alltifrån smaksensationer till irritationsvarelser . . .

 

 

 

 

– Mjukare är alla arter av tång, alger och sjögräsgräs . . .

– Blås- och sågtång, blad- och fingertång, brunalger, gaffeltång,

    ålgräs, rödslick, finger- och skräppetare, ribbeblad, havsmossa,

    fjäderstick, kilrödblad, havssallat . . .

– Tångrätter är på uppgång på alerta moderna gourmérestauranger. . .

 

  

– Vi lämnar florans mjukhet och söker oss tillbaka till faunan . . .

– Finns lenisar här med . . .

– I tången, bland stenarna, på och i bottensanden . . .

– Havsborr- och sandmaskar, tång- och sandloppor, tånglöss, märlor . . .

– Därtill olika arter av sjöstjärnor, havsanemoner och

    havsgurkor . . .

 

 

 

 

 

– Så finns det tyvärr maneter, brännmaneter . . .

– Tyvärr? De har sin roll i näringskedjan . . .

– Förvisso, folk som bränner sig kan kleta in sig i filmjölk . . .

– Välj att leka med en öronmanet . . .

 

  

– Sälar har vi Aktat så mycket om så det må räcka . . .

– Vi återkommer kanske om problemen kring säldöden under

    de tre åren åren 1988, 2002 och 2008 . . .

– Sälarna är dessutom jäviga i denna Akten . . .

– Visst, informationsunderlaget är ju delvis deras . . .

– Några sälar verkar vara mer på kobbar än i vattnet . . .

 

  

– I vattnet ja, vi fick ingen rapport om sjöhäst . . .

– Men vi såg en häst som simmande i vattnet  . .

– Det var en vanlig häst, en ponny . . .

– Sysslade han med tångbad månde . . .

– Nej, ville ta sig runt staketet för att komma från

    Kappelhamnsslätten till Vitasand . . .

– Aha, det var han som försökte tas sig upp på Kallskärslid

– Med detta lämnar vi nerslaget i den maritima miljön . . .

 

 

  – Men vi vill slå ett slag för de två böcker vi nämnt ovan

   och några till . . .

– De mest lämpade julklappsböcker som kan inköpas för pengar . . .

– Kolla vad vi skrev i Akt 1230, 15/12 2016, inför julen 2016 . . .

– Kolla även vad vi skrev om julklappar i Akt 736, den 34/11 2010 . . .

– Strunta i elcykeln och satsa på guidade turer till fots!

–"Guide till HALLANDS VÄDERÖ" är årets julklapp . . .

- Du kan bli den förste att råka på en havsjungfru.

 

  Ur SHVN:s hemsida: 

Guide till Hallands Väderö, nyhet sommaren 2017 

Guideboken har tagits fram av Sällskapet Hallands Väderös Natur. 

Huvuddelen av texterna är skrivna och bearbetade av Sällskapet själva,

likaså har de flesta fotografierna levererats av medlemmar i föreningen. 

Författarna från SHVN är: Karin Falkmer (Stenbrytningen, fjärilar),

Mikael Haraldsson (Fåglar), Ingela Isaksson (Livet i havet), J

ohan Krook (Bla Vegetation och flora, Grod och kräldjur), J

an Lannér (Bla Skogen ett levande kulturminne, Kobbar och skär),

Lena Svedin (Bla Människor på ön, Bebyggelsen, Turism och båttrafik).

Övriga författare: Kerstin Bergelin (Svampar), Gunnar Isacsson (Insekter),

Ted von Proschwitz (Snäckor, sniglar och musslor). 

Boken har 288 sidor fyllda med fakta och vackra bilder. Vi beskriver

vegetation och flora i olika naturmiljöer, djuren på och runt om ön,

i luften, i havet och på land. Det finns kulturhistoriska texter om

människorna som vistats här och påverkat ön på olika sätt.

Boken har många faktarutor och pedagogiska känn-igen-uppslag.

På slutet finns fem olika vandringsförslag som alla utgår från Sandhamn. 

Guide till Hallands Väderö går att köpa direkt av Sällskapet

Hallands Väderös Natur eller hos någon av våra återförsäljare: 

Bjäre bokhandel i Båstad

Väderötrafiken; biljettkiosken i Torekov och kiosken på ön

Turistbyrån i Torekov  ICA Nära i Torekov   Torekov Båt & Motor

Killbergs bokhandel i Ängelholm   Bokhandeln Laholm

Naturrum Kullaberg  Klippans Bokhandel

Kartbutiken i Stockholm  Hedengrens bokhandel i Stockholm

 Normalpriset är 250kr

Beställer du den via Sällskapet och vill att vi skickar den med

post tillkommer 50:- i fraktkostnad.

 Du beställer en eller flera böcker genom att betala in på

PlusGiro 3 86 63-1 eller via Swish: 123 635 5960

Vid beställning måste namn och adress anges i meddelandefältet. 

Vill du hämta dina beställda böcker på Bjärehalvön,

kontakta vår kassör Ricard Jirle.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1269. Torekov - ett 10-årigt dopp i sanningen?

Akt 1269                                                                                                 2017-11-23

 

 

Torekov - ett 10-årigt dopp i sanningen

 

Login, kan vi anknyta till såväl vår egen Akt, Akt 1267 den 7/11,

    som till Övervakningskamerans Akt 1268, den 15/11 . . .

– Du menar Logut, ge ett historiskt, kröniskt, perspektiv på en

    senare och till synes uppföljande händelse . . .

– Ja, kanske upprinnelsen till filmen "SOLSIDAN" . . .

– Utifrån en artikel i Svenska Dagbladet, SvD, den 22/7 2007 . . .

– Badkappornas vandring genom årtionden, dekader och decennier . . .

– Vikten av de riktiga badutensilierna och frasiga frallorna . . . .

– Och kollen på klockan . . .

 

 

 

– Det verkar som Janne Carlzon lite sent upptäckt att

    han glömt den gamla slitna badkappan och trätt sig i

    galna fotbeklädnader . . .

– Men frallorna verkar genuina . . .

 

 
 
 

– Cocktailpartystämningen lever nog friskt vidare . . .

– Vi ser ju partytälten vandrar rund bland villorna från

    färskpotatistid och jordgubbar till kräftskivornas högtid.

– Blir intressant att få uppleva om filmen "Solsidans" korta

    medverkan i Torekovs sociala miljöer kommer att leda till

    nya mediala utsvävningar.

 

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1268. Månne en världskändis i Torekov

Akt 1268                                                                                                 2017-11-15

  

Månne en världskändis i Torekov

 

Övervakningskameran här.

S:ta Toras sten kom med inlandsisen för många år sedan

och är omtalad i legender samt ett populär lekobjekt.

Flyttblocket har i akt av sitt iögonfallande läge blivit något

mer än ett lokalt linslus.

Väldokumenterat vykortsobjekt som framgåt av många Akter.

 

 Jfr. Akter som 941 (7/9 2012) och 581 (3/8 2009)

  

Morgondoppsbryggan, Badbryggan, kom med turismen och har vuxit

till sig i styrka och berömmelse under sin över 90-åriga tillvaro.

Berömmelsen kommer att öka.

Badbryggan spelade nämligen i somras en huvudroll under filmatise-

ringen av "Solsidan", en långfilm byggd på en gillad TV-serie.

Filmen, som har premiär den 1/12, kommer att ses av hela svenska folket,

varefter Badbryggan också måste anses bli kändis i hela Sverige.

Efter filmens förväntade framgångar i ett antal av världens finaste och mest

inflytelserika filmgalor, exempelvis Oscar, Berlin, Cannes, Venedig, Paris,

Thesalonika, Chamonix, Moskva, Guldbaggen, MTV, African Movie Award,

San Sebastian, blir Badbryggan med all säkerhet kändis i hela världen.

Badbryggan går således om självaste Lotsstugan, som tappat i vidare kändis-

skap alltsedan lotshjälpen åt segelfartyg runt Bjärekusten upphörde.

Än leder dock Lotsstugan PR- & vykortsligan, med snudd på Sverige-rekord.

Rekordpretendent även som Akt-medverkare, som Akt 886, den 12/3 2012. 

Men nu gäller det Morgondoppsbryggan

Badbryggan, från 20-talets plankspång till dagens i betong,

vill jag visa här i ett utvecklingsscenario inför det förväntade

kändisskapet.

Bilderna som kommer i agendaföljd är inlånade från tidigare Akter.

Antalet bilder som inte lånats in är än fler. Bara att söka och leta.

 

 
  

En paus i bildstudierna.

Namnet är  i dag Morgondoppsbryggan, efter de tidigare beskrivna

badritualerna, ceremonierna, i slitna vita badrockar och träbonnar

samt med eller utan frallepåsar från Rantzows, Parkis eller Rapps.

Ett morgondopp.

Badande under andra dygnstider har måhända avvikande namn som:

 Bryggan, Badbryggan, S:ta Torabryggan, Mir á mar (Mirama)-

 bryggan,  Långbryggan, Morgonbryggan Faxes brygga.

Kanske fler.

På bilderna nedan syns en trappa på halva vägen ut.

Vissa barn använde namn som korta- alternativt långa bryggan.

Trappan försvann vid renoveringar på 50- 60-talen.

Under 50-talet fanns badflottar, sponsrade av olika badgäster i byn.

Faxe, Åhmansson, Falk m.fl.

 

 
 

Ibland är det svårt att avgöra om folkets jubel avser solnedgången

eller uppmärksamheten kring de som badar på Morgondoppsbryggan,

så här kvällstid.

Kanske en kombination.

  

Jag får väl omsider kolla upp vart en eventuell berömmelse leder.

 

  

Du som vill leta fler och mer om badbryggor får här några tips om adekvata Akter.

 

Morgondoppsbryggan:

1258, 1235, 1233, 1129, 1126, 1111, 1105, 1028, 995, 863, 851, 750, 745,

 677, 667, 665, 664, 625, 583, 580, 578, 403, 272, 118

 

De övriga fem badbryggorna, mellan det södra respektive norra

naturvårdsområdet återkommer jag till.

Ydrehallsbryggan, Klockan, Östra (Norra) Piren, Södra (Lilla)

Sandstopparen, Norra (Stora) Sandstopparen

och Campingbryggan i Baaveln.                        

                                                                        Filmen har smygpremiär över hela landet 27/11

Föregripande tips-Akter:

Ydrehall 750, Klockan 500, 863 och 1129, Sandstopparna 1111,  Ett antal bryggor 867

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1267. Ett fall av återfall i Torekov

Akt 1267                                                                                                 2017-11-07

  

Ett fall av återfall i Torekov

  

Login, medan de övriga korparna gaggar om vem som

    har mest hål i huvudet kan vi plocka upp en idé, som vi

    hålat ut, enligt Akt 1242 den 6/3 2017 . . .

Logut, du tänker på krönikor, på Akt 1238 den 10/2 2017 . . .

– Ja, den då tänkta tanken att tänka tillbaka . . .

– Till november, flydda jubelårs, återgår vi nu som lovats . . .

– Kanske, kanske inte, kanske ett enkelt återfall . . .

– I november, för 60 år sedan, var Slättarödsvägen på banan . . .

 

  

– Samma år var det taklagsfest för nya skolan, Sandlyckeskolan,

    och stridbara diskussioner ekade runt om vad de Gamla skolorna

    skulle möta för öden och äventyr efter lärdomstiden . . .

 

    

– Tidigare elever kunde drömma sig tillbaka till goda skolår,

    för 95 respektive 88 år sedan, med en skola centralt i byn . . .

 

 
 

– I november 1962 klarnade idéerna kring Gamla folkskolan vi Parken . . .

– För 55 år sedan . . .

– Idag föreningslokal, en för byn viktig tillgång . . . 

 

  Ny framstöt om restaurering av 1700-talsskola i Torekov

  

– Om de många åren, med de många omhändertagandeidéerna

    lär vi återkomma till . . . 

– Vad vi däremot Aktat mycket om är verksamheter kring och

    med Kyrkorna, de gamla såväl som den senaste . . .

– För 35 år sedan, 1982, noterade NST följande . . .

 

  

Kyrkans, Församlingens, ansvar omfamnar även Hallands Väderö . . .

– Inkluderande de viktigaste byggnaderna . . .

– Som vi Aktat om under senare år har såväl Fyren med personalbostäder

    som Skogvaktargården renoverats . . .

– För 25 år sedan hittade vi detta meddelande i NST . . .

– Tiden läker alla sår . . .

 

  

– November, månad för tankar, tankar att tänka på

    att hitta ett bra ide för stundande vinters dvala . . .

– Det närmsta vi fann var en notis i NST den 13/11 1992 . . .

– Blott för 25 år sedan . . .

– Ja, Törnrosa sov i 1000 år . . .

– Som många av våra Akter om Hamnen visar är det numera

    livligt liv i hamnområdet, dag som nästan natt . . .

– Problematiken kring områdets bilparkering är fortfarande

    problematisk . . .

 

 Om bodar: Akt 1175 (5/12 2015)
 

– För 25 år sedan, kanske något tidigare, var det hajbalajban

    om ett garagebygge i utkantan av byn, på utkanten på tomten . . .

– En notis med nära anknytning till Akt 1261, den 14/9 2017 . . .

– Garaget är borta . . .

– Grannkonflikten likaså?

– Möjligen . . .

– Vadå möjligen . . .

–Att vi återkommer med fler ostrukturerade kröniker.

 

 

– Omhändertagandeidéerna du nämnde ovan . . .

– Ja, vad avser Gamla Folkskolan, så var det i och utanför

    världspressen, efter undervisningens upphörande 1957,

    mycket om och men kring vad skolan skulle nyttjas till . . .

– Statussommarbostad, komministerbostad, församlingshem . . .

– Lite kring detta skymtade till i Akt 796, den 21/6 2011 . . .

– Ja, folket i Torekov och några tidningsskribenter ville ju så

    gärna att det var, som framgår av artikel ovan, en 1700-talsbyggnad . . .

– Med några ytterligare artiklar vill vi närma oss en sannolikare sanning . . .

– Att det förvisso uppfördes en skolbyggnad på platsen 1769, men den

    nuvarande byggnaden uppfördes på samma plats 1840 . . .

– Faktiskt två år innan Folkskoleförordningen kom till . . .

– Men likväl, skolan är över 175 . . .

– Men likväl, förekommandet till trots,vi återkommer . . .

 

 
 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1266. Gluggarnas Torekov - hål i huvudet?

Akt 1266                                                                                                 2017-11-02

 

 

Gluggarnas Torekov - hål i huvudet?

 

Marin, vad håller de på med . . . .

Kajak, du menar Gunin och de andra ungkorparna . . .

– Ja, detta med gluggar och luckor i bebyggelsen . . .

– Medstämmer, har ju alltid varit ett naturligt inslag bland

boendeelementen . . .

– Vi kan visa på en bland många . . .

– Du menar gluggen som tillät utsikt från Frennegatan

mot Hamnplanen . . .

- Och vise versa . . 

– Ja, nästan under 100 år . . .

– Skjulet har ju "alltid" funnits . . .

–Och Hamnmagasinet kom till 1873 . . .

Miramar-byggnaderna uppfördes 1917-18 . . .

– Vi visar några bilder . . .

– I väntan på ungkorparnas återkomst.

 

 
 

 

 Ur vykort 1928

 

 

 

 

 

 

 

   

– Supportande Akter och Akter varifrån bilder lånats:    

    Akt 1183 (1/2 2016) samt 1025 (5/7 2013), 1077 (11/3 2014), 1177 (14/12 2015)

    814 (19/8 2011) och 1149 (30/6 2015).

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1265. Gluggarnas Torekov II

Akt 1265                                                                                                 2017-10-26

 

 

Gluggarnas Torekov II

 

Lugin, i Akt 1261, den 14/9, började vi studera gluggar i

    Torekovs bebyggelse . . .

– Jo, Gunin, intressant att följa hur samhället söker sig en

    ny identitet . . .

– En tidig bebyggelse som sökt sig skydd undan vind och väder . . .

– Men som i nutid sträcker på sig, inandas luft och skådar ut

    över en hänförande utsikt . . .

 

  

– Steg för steg i en hundraårig omvandling och utveckling . . .

– Som jämförelse i Akter som 1033, 18/8 och 1152, 19/11 2013 . . .

– Ett svep även i Akt 1231, den 19/12 2016 . . .

– Vi blickar ut mot samhällets södra utkanter . . .

 

 
 

 

 
 

– Vi snurrar vidare i kommande Akter.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1264. Torekov i sociala medier - rena solnedgången

 

Akt 1264                                                                                                 2017-10-13

 

 

Torekov i sociala medier - rena solnedgången.

 

Övervakningskameran här.

Anledningen är rent statistiskt bekommen.

Jag har studerat olika teman i vad som kallas sociala medier.

Facebook, Instagram och Bloggar mm.

Poängen är antal inlägg gånger gillanden, I x G.

I topp kommer mode, hälsa i form av nagelvård samt mat, men

även solnedgångar, före älsklingsteman som hundar, katter och hästar.

Intressant, detta med solnedgångar, i tider när ingen bryr sig om vare

sig månens rörelser eller solens uppgång.

Att alla applåderar solen vid dess nedgång är nog för att väcka sådan

fåfänga hos objektet att solens återkomsten på morgonen efter är säkrad.

Men alla nedgångar är inte lika populära och älskade som speciella.

Nedgången skall få himlens moln och rundhorisonten att brinna.

Teaterspekulativt.

Inte någon verkar bry sig om kravet på att det måste finnas kristaller i atmosfären.

Ofta av föroreningstyp.

Jag, i mina bevakningsskyldigheter, upplever 365 unika solnedgångar per år från

min observationspost.

Mellan Kullanäsan och Vrenen vid Hallands Väderö.

Det blir över 700 på två år. Sannolikheten att en solnedgång blir helt lika

året som följer är osannolik.

Blir mer än 3000 under ett decennium.

 

 

  

Vykotsfotograferna upptäckte tidigt soldedgångarnas känsla

av kärleksmotiv.

Under den svart-vita fotoeran blev det "Aftonstämning", men ändå.

Dagens färgfotomöjligheter och SMHI:s förvarningar om lämpliga

utryckningskvällar har medför en motivexplosion i medierna, inte

minst i TV:s väderleksförkunnelser, med bidrag alltifrån Ystad, via

Torekov, till Haparanda.

 

  

Först några bidrag från den mörka eran.

Hämtade från tidigare Akter

 

 
 

 

Nu några från färgfotons debut, merendels från 70-talet.

Tidigare var färgkort vanligtvis handkolorerade i efterhand.

Du vet, röda taktegelpannor blev gula.

 

 

 

Nu ett urval ur senare års frosseri i solnedgångar.

Från tidigare Akter.

 

 
 

 

 

 

Nog nu.

Måtta med allt.

Bilderna är hämtade ur Akter som . . .

Strunt i det.

Ut och studera i verkligheten, från Batterivallen.

Eller i medier som facebooks  "Vi som älskar Bjärehalvön".

 https://www.facebook.com/groups/1017103498303085/

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1263. Dagar efter i Torekov.

 

Akt 1263                                                                                                 2017-09-29

  

Dagar efter i Torekov

 

Marin, i förra Akten, en höstdag före, var det mycket som var före . . .

– Jo, Kajak, Flaggmasten, båtar upp, hummer- och sillfiske, hamn,

    äpple, pumpor, får, hundbajs och regnbåge mm . . .

– Likväl, menar "vän av ordning" att det saknades någonting . . .

– Jag känner oss övervakade

– Precis, vi bord informerat hummerfiskarna om de nya reglerna . . .

– Vi viste att de viste, vad de måste veta . . .

– Även om olycksriskerna, månne . . .

 
   

– I NST-notisen framkom inte mycket om brutna klor, stukade

    känselspröt, cellskräck eller rom som gått förlorad  . . .

– Det är törhända arbetsrisker för fiskarna, folket, som avses . . .

– Att båten vid Vrenen skulle vara ett ombyggt norskt valkokeri,

    till ett modernt hummerkokeri, var nog ett rått och svårsvalt skämt . . .

– Liksom förra Aktens påstående om ythummerfiske . . .

 

 

 

– Vi har återfunnit kuporna i ett tidigare liv . . .

– Framför Lasse Kullenbergs och Gutte Lindbergs bod . . .

– Idag är kuporna rörformade, som på 1890-talet . . . .

– Med ingång på långsidorna och flykthål i gavlarna . . .

– Då, under 1960-talet, var det tonfisken som flydde . . .

– Just så, vi skulle meddelat att den är tillbaka igen . . .

– Förmodligen, och det meddelar vi här och nu . . .

 

  

– Någonting mer vi har missat i höstdiset?

– Hemtransporter av betesdjur från Hallands Väderö . . .

– Kommer här . . .

   

– Vi kan ta lite om hägern . . .

– Som blev baktalad av några bläsänder . . .

– Jo, han skröt över sina långa och vackra ben . . . .

– Han slipper dyka i vattnet och behöver inte som skarven

    kliva högt upp på klipporna för utsiktens skull . . .

– Nåja, allting är som synes relativt . . .

 

  

– Bläsänderna bara kom som ett sillstim . . .

– På väg till vinterläger söderöver . . .

 

  
 
 

– Liksom stararna, som bildar allt större flockar . . .

 

 

 

  

– Svanarna, som vi, stannar nog kvar.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 


Tidigare inlägg