Korparna på Kallskärslid. Akt 1295. Guide till HALLANDS VÄDERÖ X - Guideguidning

Akt 1295                                                                                                 2018-07-06

   

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  X  -  Guideguidning

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276, 1282, 1284 och 1287.

  

Logut, värmen gav senast en HAIKU-Akt, Akt 1294 . . .

– Förvisso Login, ochvärmenfortskrider . . .

– Lämpligt att då åka båt ut till Hallands Väderö, med intressant folk . . .

– Exempelvis medlemmar i Sällskapet Hallands Väderö Natur, SHVN,

    och naturbegeistrat folk ur den stora allmänheten . . .

– De drog västerut för årsmöte och exkursion . . .

 

  

– Ok, på Väderön, vi hänger med och lär oss om naturvårdsåtgärder genom

    buskröjning, en vandring med Kill Persson, biolog och naturguide . . .

– Han kommer säkert att tala om olika metoder och förväntade effekter . . .

– "Bushlife" -  ett LIFE-projekt . . .

– Vi presenterar våra tagna bilder, den 30/6 2018, med få sporadiska

    kommentarer . . .

– En praktisk tillämpning ur Väderö-litteraturen, upp till var och en att

    följa upp på egen hand . . .

– Mot Fyrslätten . . .

 

 

 

–Betesytorna har öppnats upp genom framförallt röjning av enbuskar . . .

– Ekar och aplar har frilagts . . .

 

 

  

– Problemet kan bli oönskad spridning av björnbärssnår . . .

– Och att "brännsåret" tar tid för naturen att läka och askan, som

    gödning, ge näring till ny oönskad växtlighet . . .

– Men även nya intressanta örtinslag . . .

– Enbuskar, som döljer klippor, men inte betesmark, borde kanske

    bibehållits . . .

 

  

– Björnbärsrevorna är huvudfienden . . .

 

  

Veketåg är ett annan inslag i betesmiljön som inte upplevs som

    aptitligt för vare sig kvigor eller får . . .

– Intressant är den mossbelupna högen med timjan och andra växter,

    som förefaller att vara en bevuxen stubbe eller sten . . .

– Men som faktiskt kan vara en myrhög, boplats för gul tuvmyra . . .

– Kolla ovan anvisad sida i "Hallands Väderö"-boken . . .

 

 
 
 

– Ett annat växande bekymmer är björksly i våtmarkerna . . .

 

  

– Dessbättre ger sig inte björken ut i havet . . .

– Hindrar inte folket från att inka badliv . . .

– Medan vi förbereder en fortsättning på granskningarna av

    våra Akter vis á vi Guiden.

 

 

 

Kommande vandringar:

  Lö 11/8 2018  Mossor (Henrik Wallin)

  Lö 15/9 2018  Bokskogens föryngring (Björn Werner)

  On 26/12 2018 Traditionsenlig julvandring

  Se vidare: http://www.shvn.se/

 

Tidigare vandrings-Akter:

898 (19/4 2012), 1002 (5/4 2013), 1218 (21/9 2016) och 1249 (6/5 2017).

(Utöver de under Aktens rubrik ovan)

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1294. HAIKU IX - Ur respektives fatabur.

Akt 1294                                                                                                 2018-06-27

 

 

 

HAIKU IX  - Ur respektives fatabur

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239, 1277 och 1281.

(HAIKU-Akterna I -VIII)

 

 

Login, den på nytt anslående värmeböljan förslöar . . .

Logut, i vart fall vissa . . .

– Låg tankeskärpa för tankekrävande korpar . . .

– Vi nyttjar tankeuppehållet för ytterligare en Akt med HAIKU . . .

– Vi låter tänkare tänka till . . .

– Var och en efter förmåga och egoism . . .

– I sommarvärmens och eftertankens kranka blekhet . . .

– Inbjuder vi:

 

 
 
 

 

 

 

Jan Långben dök upp och menade att han var både alert,

intelligent och dessutom kompis med Övervakningskameran . . .

– Jaha, och insisterade att få vara med . . .

– Jag lät honom hänga på, men enbart med en limerick.

 

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1293. Upplysningstiden i Torekov - en bild berättar 5

Akt 1293                                                                                                 2018-06-13

  

 

Upplysningstiden i Torekov - en bild berättar 5

Jfr. Akterna 1283 (22/3 2018)1286 (11/4 2018), 1289 (5/5 2018) och 1291 (20/5 2018)

Väg- och gatubeläggningar, Hästar på gator och vägar, Bilar dito, Bilar dito

 

Kajak, vi har i många Akter sett kommunikation med hästskjuts och

bilar på vägar och gator samt med båtar och fartyg på vatten och hav . . . .

– Jo Marin, nu är det tid föratt leta i våra Akter efter andra former av

kommunikation . . .  

– Som elkraften givit möjlighet till . . .

– Ja, som telefoni, radio och television . . .

– Samt att kunna vandra runt i Torekov i gatubelysningens sken. . .

– Till havs med säkerhet i ledfyrar och med hjälp av radar . . .

– Vi håller oss i denna Akt till vad som är den mera närliggande

upplysningen, elkraft och belysning samt telefoni hämtat ur tidigare

Akters bildutbud, d v s vad vi ser i den vardagliga miljön . . .

– Precis, ledningar och kablar hängande i stolpar eller framdragna

under jordytan, TV-antenner och paraboler, mobiltelefonmaster  . . .

– I nutid ett märkbart dragande av fiberkabel för all form av datakom-

munikation, TV, radio, telefoni . . .

– Här ett bildurval, utan inbördes konkurrens . . .

– Vill vi involvera Hallands Väderö kom telefonerna dit 1936 . . .

– Men elkraften kom långt senare . . .

– Du kan studera Akterna 691 (1/8 10), 695 (11/8 10), 842 (20/11 11),

och 888 (20/3 12) . . .

– Och fler därtill . . .

– Tvekar du vad som är ledning för elkraft respektive telefoni?

– Någon förståsigpåare har sagt att är isolatorn brun är det el men

om den är vit så är det telefonledningar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Vi har inte sagt någonting om bilderna, när och var . . .

– Eller ur vilka Akter de hämtats . . .

– Du får leta själv . . .

– Du kommer att finnas långt mer än vad denna Akts bilder visar . . .

– Den som först redovisar vilka Akter (alla!) som nyttjats vinner som

    vanligt ett vandringspris, denna gång på gång i led-belysning.

– Röksignaler som kommunikation från Väderön kan vi avslöja . . .

– Akt 1114, den 26/9 2014 . . .

– Belysning för sjöfart hade vi i Akt 1188, den 9/3 2016.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1292. Solsting eller delirium på Hallands Väderö

Akt 1292                                                                                                 2018-06-01

  

 

Solsting eller delirium på Hallands Väderö?

 

 

Lugar här . . .

Va? Det trodde du inte.

Varför nu?

Senast var väl i Akt 1181, Torekovs godheter, den 3/1 2016.

Beror på vädret.

 

 

  

 

I denna värme, maj månads rekord i Sverige, på Hallands Väderö,

med över 30 grader.

Hela korpgänget med kompisar ligger och flämtar, arbetsodugliga.

Men inte jag, jag vet ju vikten av att dricka.

Du vet, Akt 1181 som jag nämnde ovan, med hänvisningar.

Jag vet vad du tänker. Är det inte vatten som gäller.

Det är en fråga om balans. Vätskor i rätta blandningar.

Du vet vad citronsaft gör med pressad vitlök.

Lika effektivt i Tullamore Dew-1820.

Hade kompisarna varit vid sina vätskors fulla bruk hade det

rört sig om bebyggelsen ur "Guide till HALLANDS VÄDERÖ"

Minns Akt 1287, den 19/4 2018, och föregångarna.

Jag behöver inte föregripa dem.

Jag vet vad de inte vet, och kan komma med.

Jag säger bara forskning.

Inte den kända växtekologiska.

 

  

 

Den får Login och Logut reda ut.

 

 

 

Jag går till den mera hemliga, ljusskygga.

Den i jordkällarens dunkla valv.

I den gamla vinkällaren till Villa Solbacken.

Jag upptäckte upptäckten när jag etablerade min egen vinkällare

i vinkällaren. Minns min Akt 1181 ovan.

Malakoliforskningen.

Att manipulera fram en bläckfisk  lämpad för ekologisk odling

i badvänlig miljö.

 

 

  

 

Det gällde uppenbart, enligt önskemål från den tidens "metoo-rörelse" att få

fram - från 1. till 4. - en art utan tafsande tentakler eller extremiteter, god för

folket och korpar men illasmakande för sälar och rovfiskar.

En Sepiolida sepiolidaria mino med bläck av sepia-kulör.

 

 

 

Uppenbart lyckades forskningen, så när som på en punkt.

Slutrapporten skrevs med produktens egenproducerade bläck i sepia.

Så kallat steganografiskt meddelande.

Men när rapporten kom Fiskerimyndigheten till handa var dokumentet

tomt. Sepian hade degenererats till osynligt bläck.

Kunde inte framkallas med tidens traditionsenliga metoder som värme,

ultraviolett ljus eller kemikalier. Inte ens rödkålsavkok.

Inte ammoniak, inte natrium- eller jodlösningar.

Inga färgskiftningar i vare sig skrift eller papper.

Verksamheten föll i glömska.

När jag flyttade in i jordkällaren med min samling hittade jag en kopia

av rapporten.

I upphetsningen råkade jag spilla lite av min, för värmens skull, gjorda

specialdryck på pappersarket.

Dokumentet framkom i all sin vetenskapliga uppenbarelse.

Nu vet jag.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1291. Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 4

Akt 1291                                                                                                 2018-05-20

 

 

 

Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 4

Jfr. Akterna 1286 (11/4 2018), 1283 (22/3 2018) och 1289 (5/5 2018)

 

 

Kajak, stopp och belägg sade vi i Akt 1289 . . .

– Jo Marin, det blev lite mycket av många . . .

– Personbilar, sportbilar, veteranbilar, lastbilar, bussar . . .

– Traktorer, motorcyklar, skåpbilar, kranbilar . . .

– Ja, specialfordon som taxibilar, brandbilar och ambulanser . . .

– Vi valde från gamla  Akter . . .

– Här kommer slutfasen - slut-Akten, över många av många

    Akters mångsidiga innehåll av fortskaffningsmedel . . . .

– Håll till godo . . .

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Någon gång kommande Akter kan beröra andra typer av

    kommunikationsmedel . . .

– Kommunikation över tråd eller kabel, som antyddes i Akt 1286.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1290. Den obändige konsuln i Torekov.

Akt 1290                                                                                                 2018-05-13

  

Den obändige konsuln i Torekov.

  

Gunin, om jag säger den obändige konsuln, hur tänker du då?

– Jo Lugin, kanske konsul Petter Olsson, kanske C F Ivers eller

    möjligen konsul Berggren . . .

– Prick i mitten, C F Ivers, som kom till Torekov 1932 men det

    nedriggade barkskeppet, med samma namn, från Länna . . .

– För upphuggning, liksom Hoppet av Länna . . .

– Konsuln fick omedelbart en framskjuten position inom det

    nytillkommande Sjöfartsmuseet, ur Hoppet av Länna, och Skjulet . . .

– På Skjulets takframkant, med namnbräde och allt . . .

– En fantastisk utsikt över hela hamnområdet . . .

– När museiskansen stod klar fick Ivers, i sin fina uniform, en

    hedersplats vid sidan om huvudentrén . . .

– Och med namnbrädet över huvudet . . .

– En position i det omedelbara blickfånget . . .

 

  

– Snart nog fick konsuln hjälp med att väcka intresse för Museet . . .

– Det Brittiska Lejonet, Carmen samt Salt Peter och Cleopatra . . .

 
 

– Konsul Ivers kunde inte längre ensam stoltsera bakom ortens honoratiores . . .

– Han hade nog hunnit bli lite bortskämd med all uppmärksamhet av egen kraft,

    såväl närgånget som från distans . . .

– Han anhöll tydligen resolut om förflyttning . . . .

 

 
 

C. F. Ivers fick förflyttning tillbaka till Skjulet, men nu inomhus . . .

– Han verkade nöjd med att komma under tak och i f d Cleopatras hörn . . .

– Här rönte han snabbt nya framgångar . . .

– I Akt 1107, den 23/8 2014, blev Ivers skyddsnotarie över Skjulvandrarna . . .

–Ja, rent utav, näst intill, ett skyddshelgon . . .

– Han medverkade mentalt och vaket i Skjulvandrarnas olika aktiviteter . . .

– Avsåg ätandet av ärtsoppa med punsch, lyssnade kritiskt till lösandet av

    världens många problem med undantag av kölhalning av politiker . . .

– Han blev på något sätt en hörnfigur i centrum . . . 

 

 

 

 

– Mitt i ätandets frodighet kom chocken . . .

– Både Salt Peter och Cleopatra ville flytta in i Skjulet . . .

Skjulvandrarnas regelverk tillät inte Cleopatra att flytta in . . .

–Men med tanke på att hon tidigare haft favören tilläts hon nu

    att stå precis innanför dörren, i NV-hörnet, inte i sitt tidigare

    hörn som Ivers haft, det i SV . . .

Salt Peter menade att han gått kunde ersätta Ivers, i en funktion

    av Sankte Per, beaktande Vandrarnas tilltagande ålder . . .

– Den välsignade handen finns där . . .

– Diskussionernas vågor gick höga, högre än i havet utanför . . .

Ivers menande att Petter Bruce hade hans öra i lika hög grad som

    sina egna skulpturers . . .

– Förvisso, Bruce hade en gång i tiden lagt ner många timmars arbete

    för att få fason på en av röta angripen konsul . . . .

 

  

– Men domen kom, Salt Peter och Cleopatra skulle in . . .

– Och med den kom obändigheten hos konsul C F Ivers . . .

  

– Vild och galen måste han brottas ner av några Vandrare . . .

 

 

– Bakbands, liksom i tvångströja . . .

  

– Och i detta förnedrande tillstånd fraktad till en ny tillvaro . . .

– Till en egen isoleringscell i Sjöfartsmuseets skans . . .

– Måtte han komma att känna sig som SkeppareHoppet av Länna . . .

– Ja, han får kanske framlida sitt liv i kaptenens sovhytt . . .

 

 
 

 

  

– Övergångsvis kommer vi att sakna honom mellan Carmen och Britten.

– Och som fryntlig bakgrund till ärtsoppskonsumtion med punsch.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1289. Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 3.

Akt 1289                                                                                                 2018-05-05

 

 

 

Andra hästkrafter i Torekov - en bild berättar 3

Jfr. Akterna 1286 (11/4 2018) och 1283 (22/3 2018)

 

 

Kajak,.så är det dags att ersätta hästarna på Torekovs

    gator och landsvägar, från Akt 1286, med modernare hästkrafter . . .

– Jo Marin, och beaktande gällande fakta, att vi i hart när

    varje Akt kan iakttaga inslag av motordrivna fordon . . . .

– Personbilar, sportbilar, veteranbilar, lastbilar, bussar . . .

– Traktorer, motorcyklar, skåpbilar . . .

– Specialfordon som taxibilar, brandbilar och ambulanser . . .

– Så väljer och vrakar vi från tidigare Akter . . .

– Håll till godo.

 
 
 
 
 
 
 
 

– Stopp och belägg, vi fortsätter i en kommande Akt . . .

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1288. Spirning i Torekov - Flaggmasten riggas

Akt 1288                                                                                                 2018-04-28

 

 

 

Spirning i Torekov - Flaggmasten riggad

 

 

Marin, så fick vi vårens förtroende att bevaka en av årets stora

    händelser i Torekov . . .

– Jo Kajak, och eftersom detta med riggningen av Flaggmasten vid

   Sjöfartsmuseet Batterivallen i Torekov, vid hamnen, har varit före

    i så många tidigare Akter visar vi enbart dagens bilder, men utan text . . .

– Ja, vill du veta mer kommer det i slutet på denna Akt hänvisningar

    till ytterligare information . . .

– Ok, vi kör dina dagens bilder

 
 

 

  

– Det kostade på av energi, men denna kompenserades i hög grad

från Parkis och Manfreds.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1287. Guide till Hallands Väderö IX - Mollusker

Akt 1287                                                                                                 2018-04-19

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  IX  -  Mollusker

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276, 1282 och 1284. 

 

Logut, om jag säger slemmigt, hur tänker du då . . .

– Jo Login, jag tänker på sidorna 116 till 121 i "Guide till

    HALLANDS VÄDERÖ", som omfattar bl a snäckor och

    sniglar, mollusker på land och i sötvatten . . .

– Då kommer vi till korta igen . . .

– Vi har väl i våra Akter . . .

– Förvisso, men bara en snäcka och två sniglar, ingenting ur sötvattnet . . .

– Ok, på Väderön lär finnas bland landlevande mollusker 28 snäckor

    och 7 sniglar . . .

– Sex arter sötvattenssnäckor . . .

– För att lära mer om sökandet hängde vi med när Sällskapet Hallands

    Väderö Natur, SHVN, hade sin sommarvandring den 8/7 2017 . . .

Guiden presenterades av olika kapitelförfattare . . .

– För molluskerna talade Ted von Proschwitz . . .

– Övriga författare enligt våra tidigare Guide-Akter och Guidens sida 287 . . .

 

 

 
 

– Vi hittade mycket mer i naturen än i våra Akter . . .

 

  
 

– Nu är vi laddade inför kommande sommars letande . . .

– Utrustade med tålamod och goda hjälpmedel . . .

– Utöver Guiden även "Hallands Väderö - naturen och historien" . . .

– Med teckningar, akvareller, av Nils Forshed . . .

– Vi tar även med SHVN:s skrift nr 56 från 1989 med ingående karta . . .

– Karta, tror du nu efter nära 30 år att sniglarna är kvar . . .

– Oja, de rör sig väldigt långsamt, uppkallade efter snigelfart . . .

– Men enligt Guiden fortplantar de sig fort, i alla färgkombinationer . . .

– Mångkulturellt var ordet . . .

 
 
 
 
 

– Så rustade skall vi, liksom du, förmodar vi, leta efter i vart fall, utöver

    ovan omtalade arter, även strimspolsnäckan, strimglassnäckan, vit-

    glanssnäckan, fläckdisksnäckan, punktsnäckan, löksnäckan, skogs-

    dvärgsnäckan, kristallsnäckan, busksnäckan, hedgrässnäckan, klippspol-

    snäckan, svampsnigel, brun skogssnigel, kölsnigel . . .

– Kanske i samband med SHVN:s sommarutflykt den 30/6 2018 . . . 

– En konst bland konsten, denna exkursionens huvudtema . . .

– Kanske lättare då bland mossorna i exkursionen den 11/8 2018 . . .

– Eller på och bland träden den 15/9 2018 . . .

– Upp till var och en att spana, vid alla lämpliga tillfällen, på land . . .

– Och i dammar och övriga blötmarker.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1286. Torekov - en bild berättar 2 Hästar

Akt 1286                                                                                                 2018-04-11

 

 

Torekov - en bild berättar 2, hästar till nytta och glädje

 

 

 

Marin, i Akt 1283, den 22/3, visade vi vad en bild kan berätta med

    utgångspunkt från bilden nedan . . .

 

  

– Jo Kajak, Carl J Johansson som säljer reaktionsfri mjölk från hästdragen vagn . . .

– En av de fem punkterna till bilden var hästarnas avveckling . . .

– Ja, antalet hästar minskade oaktat att antalet häststölder också minskar, mystiskt . . .

– Inte konstigare än att antalet bilarna ökar trots ökade bilstölder . . .

– Under senare tid har faktiskt hästantalet ökat . . .

– Mer för nöje än nytta . . .

– Hur som, vi visar bilder ur tidigare Akter om hästar, när de var vanligare . . .

– Och såväl till nytta som nöje . . .

– Mycken nöje . . .

– Hästen hjälpte inte enbart till med att sälja mjölk, all sorts gods var välkommet . . .

 

 
 

– Även folk, hästskjutsen var den tidens taxirörelse . . .

– Gästgiveriets efterföljare . . .

– Före Hotell Kattegat låg på platsen ett gästgiveri med "skjutstvång

    och / eller skjutsrätt" . . .

– Men hästen blev mer och mer till nöje . . . .

– I Torekov minns alla tidernas många blomstertåg . .

– Från Sandlyckan via Parken och Hamnen till Strandparken . . .

– Hamnfester och privata personliga ridturer . . .

 
 

– Men fortfarande i nyttotjänster, då som nu, framförallt då . . .

– Mjölkskjutsar, begravningståg, persontransporter, tånghämtning . . .

– Transport av livräddningsutrustning vid skeppsbrott utmed kusten . . .

 

  

– Hästen var en vanlig syn på gator och vägar . . .

– Men även på Hallands Väderö, gatornas och vägarnas brister till trots.

 

  

– Har du som fransmannen inte tolkat ordet häst så kommer här

    några synonymer:  Dragare, kamp, fåle, ök, pålle, märr, gångare,

    travare, beskällare, hingst, sto, klippare, valack, ponny, russ, fux,

    remont, ardenner, arab, fullblod, toto, kuse, krake, hors, åring . . .

– Nästa gaturomsinvaderare blir kanske bilen.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1285. Räddning eller galenskap i Torekov

Akt 1285                                                                                                 2018-03-30

  

Räddning eller galenskap i Torekov

 

- Övervakningskameran här.

 

Passar på nu när alla korparna skall vara på Hallands Väderö

och visa upp sig för fågelskådare, från alla världens hörn.

I vart fall från Skåneland med omnejd.

I vart fall för skådare från SHVN och Naturskyddsföreningen Bjäre.

Som du läste om i förra Akten.

I denna Akten läser du om händelser vid hamnen i Torekov.

Som du ser på översiktsbilden sker byggaktiviteter på Nocken.

SSRS skall flytta sina båtar från Tullbåtsbryggan vid Piren till

ett nytt läge vid östsidan av Nocken.

 

  

En ny brygga för angöring har byggts.

Men även den landbaserade verksamheter skall följa med.

De Gullanderska fiskebodarna har införlivats.

De har under början av året rivits.

 

  

En ny, mer ändamålsenlig, översvämningssäker och sjövärdig

byggnad, är under uppförande.

 

  
  

Även Fisk- och Glädjehuset skall expandera.

Utan föregående rivning.

Ryktet säger att Manfred liksom SSRS skall ge sig ut på

pålat underlag.

Men Manfred syftar till att, enligt ryktet, i motsatts till

SSRS´ resa österut, resa västerut, ut i hamnbassängen.

Båtarna kan då lägga till direkt i baren.

En brygga med tak över, ryktas det.

 

  

Manfred vore ju inte den han är om han inte skulle försöka

att banka in budskapet i allas våra hjärnor och medvetande.

Pålningen, högljudd sådan, startar på söndag, den 1 april.

Pågår hela dagen, från kl 10.00 till kl 14.00, oavsett vädret.

Inget hinder ligger i vare sig åska eller drivis.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1284. Guide till HALLANDS VÄDERÖ VIII Fåglar

Akt 1284                                                                                                 2018-03-28

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VIII  Fåglar

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276 och 1282.

 

 

 Hej kompisar, känns vi igen, igen, vi har ju visat upp oss i många tidigare Akter

 

 

Logut, innantill . . .

Login, utantill . . .

– Du tänker på din insikt om Akt 1257, den som handlar om

    "Guide till HALLANDS VÄDERÖ" . . .

– Ja, eftersom den här Akten skall beröra fågellivet på Hallands Väderö,

    enligt Guidens kapitelsidor 78 - 91, blir den som tidigare, en jämförelse

    med vad vi själv mäktat visa upp i form av fågelliv i olika Akter . . .

– Men hågkomsten bör även omfatta Akt 1249, som kom till efter det

    att Guidens utgivare, Sällskapet Hallands Väderö Natur, genomfört

    sin traditionella påskvandring på Hallands Väderö våren 2017 . . .

– Akten med följande avslutningen, efter våra bilder på ett 30-tal fågelarter:

        " – Hejda dig. Det finns en lista på tänkbara arter i boken Hallands

             Väderö  -  naturen och historien, ISBN 978-91-633-7587-3. . .

         – Den av Församlingen utgivna med Urban Ekstam och Nils Forshed . . .

         – Och artlistan på sidan 246, bilaga 2, bygger på samarbetsmaterial från

             Mikael Haraldsson, som du såg på första bilden ovan . . .

         – På bilden även Lena Svedin, sekreterare i SHVN, som prickade av på en

             artlista . . . .

         – Då kommer det förmodligen en exkursionsrapport med den absoluta

             sanningen . . .

         – Utmärkt, för jag tror våra Agenter i viss mån behagar skämta med oss.

         – Ytterligare en anledning att hämta hem dem.

         – Ställa dem inför sanningen när verklighetens lista redovisas i kommande

             utgåva av "Meddelande från Sällskapet Hallands Väderös Natur".  "

 

– Nu är meddelandet distribuerat, nr 78/2018, med en redovisning av

    exkursionen den 18 april 2017, skriven av Mikael Haraldsson . . .

  

– Ja, 50 noterade arter, mot våra 30 . . .

– Åter ett tillkortakommande för oss . . .

– Även vis á vi Guiden, med 260 möjligheter. . .

– Vi måste skärpa oss . . .

– Det blir ny långvandring på Väderön med SHVN den 1/4, nu på söndag . . .

– Spännande, kolla upp med SHVN:s hemsida . . .

– http://shvn.se

– Söndagen den 1 april 2018, samling vid hamnen i Torekov kl. 09.45.

– Vad gör vi nu?

– Folk får förbereda sig i litteraturen och Akterna enligt ovan . . .

– Informationskällor som hänvisar till ytterligare rikhaltiga sådana om fågelkunskap . . .

– Vi plockar ut någonting som bör kittla intresset.

– Vi visar ur favoritlitteraturen . . .

 

 
 
 

– Enbart lånat material. . .

– Eget finns i Akten 1249, enligt ovan . . .

– Vi kan lägga in lite av mer tidigt lånat material, vykortsbilder . . .

– Från den svartvita epoken . . .

 
 

– Har du tänkt på hur mycket folk, som inte är medlemmar i SHVN, går miste om . . .

– Häpnadsväckande, men vi återkommer åter och åter igen . . .

– Kanske med sniglar eller insekter.

– Men innan dess, vilka av våra kompisar tror du att vi kan mingla med på söndag . . .

– På Hallands Väderö.

– Häng med.

 

  

Support-Akter:   1124 (27/12 2015) Vråk, örn, vittrut

                                1150 (9/7 2015)  Djurskydd på Ön

                                1164 (6/10 2015) Fasan

                                1095 (12/6 2014) Änder

                                  756 (6/1 2011) Småfåglar

                                  752 (2/1 2011) Småfåglar

                                  675 (10/6 2011) Hitchcock

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1283. Torekov - en bild berättar 1

Akt 1283                                                                                                 2018-03-22

  

Torekov  -  en bild berättar 1, beläggning på gator

 

 

Marin, till flydda tankar återgår min hjärna än så gärna . . .

Kajak, det lär heta "till flydda tider återgår min tanke än så gärna" . . .

– Strunt vilket, bara vi gör någonting åt våra nostalgiska tankar . . .

– Vi väljer ut en godtycklig bild från anno datzumal, ur en tidigare Akt . . .

– Ok, och analyserar den för nostalgiska återtankar . . .

– Och därifrån till framgångstankar . . .

– Lotten, den valde ut åt oss Carl Johan Johanssons mjölkvagn . . .

– Ja, och i den bilden finner vi bland mycket annat fem studieunderlag . . .

 

  

– Då börjar vi i denna Akt med nummer 1, gatubeläggningar . . .

– Och då avser vi inte ytskikt av hästspillning, typ . . .

– Vi gör som vi gjort i många andra temaserier . . .

– Vi väljer bilder ur tidigare Akter . . .

– Bilder som visar tider med olika beläggningar . . .

– Först en repetition över Torekovs gatubild . . .

 

  

–Om vi koncentrerar oss kring Storgatan, kan vi se att gatans beläggning

    har varit varierande, från tid till annan . . .

– Jord, grus, kullersten, storgatsten, grus, asfalt och smågatsten . . .

– Ibland i olika kombinationer . . .

– Varför nu detta, då?

 

  

– Sten och grus finns i omgivningens moränmarker . . .

– Och i den närslingrande litorinavallen . . .

– Krav på att ytorna hårdgjordes växte fram i takt med den ökade

    kommunikationen med transportmedel som skottkärror,

    dragvagnar, hästskjutsar och motorfordon . . .

– Även avrinningen, av hälsoskäl bland annat . . .

 

  

– Den relativt lättåtkomliga flat- och kullersten kom i ropet . . .

– Dessutom i väg- och gatubeläggningar . . .

– Ur en artikel i Bjäre Härads Hembygdsförenings Årsbok 2001

    av Bertil Wullf: "Torekovs förbindelser med yttervärlden" kan

    läsas hur Gästgiveriets spritmonopol från 1877 med 400:-

    per år skulle finansiera ny och kompletterande kullerstensbeläggning

    på Storgatan och på andra av samhällets centrala gator . . .

– Den beläggning Torekovsborna nu söp i hop till började vid Storgatan 10

    och fortsatte mot Gästgiveriet . . .

 

  

– Nya tider, nya stenar . . .

– Under 1920-talet blev det storgatsten på några centrala körbanor . . .

– Vissa icke stenlagda ytor fick något senare asfaltbeläggning . . .

– Som exempelvis från, ungefär, AB S P Johanssons till Kyrkan . . .

 

 

– Såväl kullersten som gatsten revs upp i samband med omfattande

    vatten och avloppsarbeten i gatorna under 1950-60-talen . . .

– Ersattes inledeningsvis med grus men snart nog asfalt, från 1960 till 1980 . . .

– Under 1990-talets senare del ersattes vissa asfaltstråk med smågatsten . . .

- Akt 1274, den 1/1 2018 . . . 

 

  

– Ur Maria Mattus bok "Torekovsyskonen Bergström", se Akt 1231,

    den 19/12 2016, kan läsas om hur  nedre delen av Storgatan, genom

    industrimannen Erik G C Faxe, 1933 blev belagd med asfaltmakadam . . .

 

  
 
 
 

– Nu får du faktiskt själv vandra vidare på Torekovs gator . . .

– Eller surfa bland tidigare Akter . . .

– Oavsett beläggning . . .

– Eller i avsaknad av sådan, på grund av gropar för fiberkabel.

– Vi återkommer kanske med andra av de angivna punkterna . . .

– Hästar på gatorna verkar spännande.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1282. Guide till HALLANDS VÄDERÖ VII

Akt 1282                                                                                                 2018-03-07

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VII

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275 och 1276.

 

  

Logut, vi har av några, några av oss närstående, blivit förtalade

    som klart underbegåvade, rent utav som förståndsretarderade . . .

Login, det återfaller på budbärarna själva, vi har aldrig närt en

    tanke på att vintertid samla fjärilar på Hallands Väderö . . .

– Naturligtvis inte i naturen, vår uppgift är att läsa Guide till Hallands Väderö,

    de intressanta sidorna om fjärilar, från 106 till och med 111 . . .

– Och sedan söka samstämmighet med redan omtalade fjärilar i vårt

    samlade Akt-utbud . . .

 

  

– Vi kommer att komma till ett ordentligt tillkortakommande . . .

– Visst, vi har inte värnat och framhållit fjärilar i den utsträckning som de

    klart förtjänar med tanke på mängd, utseende och egenskaper . . .

– Förvisso inte, vi har nyttjat dem som fågelmat och skvallerspeglar . . .

– Vi ger lite tabellfakta kring fjärilar och visar upp ur tidigare Aker . . .

– För att hitta några, överhuvud taget, tvingas vi kanske leta bland

    vårt biblioteks frimärksmakulatur och nattmörka hörn . . .

– Vi dubblerar det vi har, ser mer ut . . .

– Nej, det får bli upp till var och en att läsa Guiden och färdas ut till

    Väderön och låta sig orienteras . . .

– Dagtid eller nätter, när biotoptiderna stämmer. . .

– Vi talar om över 2000 arter . . .

– Men de vackra dagfjärilarna, som vi oftast tjusas av, utgör knappt 5% . . .

– C:a 30 arter på Ön . . .

 

 
 

– Ja, majoriteten består av småfjärilar som malar, mott och vecklare . . .

– Tillsammans men nattfjärilar som svärmare, spinnare, nattflyn,

    mätare och många andra smågrupper . . .

– Våra Akt-fjärilar hör enbart dagen till . . .

 

  

– Som sagts, leta med hjälp av Guiden och "Stora Väderöboken", med

    Nils Forshed som Guiden hänvisar till, eller ur dessa böckers Källor . . .

– Bland våra Akt-arter får du söka helt på egen hand . . .

– Vi lägger även in några larver . . .

– Du vet, ägg, larvstadier, puppa och fjäril . . .

– Ja, inte så larvigt, vi kommer i kommande Guide-Akter att larva ut

    efter andra småkryparters larver . . .

– Sländor, gräshoppor, baggar, steklar . . .

– Oaktat sin begränsade yta rymmer Hallands Väderö häpnadsväckande

    mycket . . .

– En myra tar inte stor plats, eller ens fem myror . . .

– Nästa Guide-Akt blir någonting annan, dock inte elefanter.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1281. HAIKU VIII - Då vi hamnar i Torekov . . .

Akt 1281                                                                                                 2018-02-24

   

HAIKU VIII - Då vi hamnar i Torekovs hamnar

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239 och 1277.

(HAIKU-Akterna I -VII)

 

 

Login, letar de seriösa korparna fortfarande insekter

    på Hallands Väderö?

Logut, det surras om fjärilar . . .

– För Guiden, märklig årstid för efterforskningar, kylslaget . . .

– Vi nyttjar tidshålet för ytterligare en Akt med HAIKU . . .

– Vi letar förgäves efter medverkande poeter . . .

– Alla lider av sportlov och Vinter-OS . . .

– Vi gräver och ser var vi hamnar

– Ja, kanske i hamnar och gräver . . .

– Vi får själv fiska ur Helikons vattenbrunnar . . .

 

 

 

                                                             Drunknar problemet:

                                                           Problemformuleringen

                                                           -  vid hamnpirsdjupet

                                                                         -  Login  -

 

 

– Min tur att bestiga parnassen, inspirerad av muserna . . .

 

                                                                         Gråt under vatten

                                                                        föder inte sympati

                                                                         -  ens i Torekov

                                                                               -  Logut  -

 

   

– Vi tar i tillsammans, ur legendens epos . . .

 

                                                                    För syn orörlig

                                                           den skapar runda ringar

                                                                   på lugna vatten

 

 

Några näst intill supportande Akter: 1149 (30/6 2015), 1137 (1/4 2015) och 856 (10/12 2011).

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1280. Beredskaperna i Torekov, del 3

Akt 1280                                                                                                 2018-02-18

  

Beredskapen i Torekov, del 3

  

Marin, då är vi framme vid del 3, av vår trilogi, om beredskapen i Torekov.

– Då får vi se Kajak, om vi har tillräckligt med krut att hämta från alla våra

    tidigare Akter, i form av tillräckligt avskräckande rekvisita och utensilier,

    för att förhindra en från havet kommande invasion . . .

 

 

– Vi har ju en hel del i våra Akter, att konvertera till anfallsdämpande

    och nerslående attribut . . .

– En i Akter dold presumtiv beredskap . . .

– Exempelvis befintliga stridsbåtar och omutrustningsbara

    flytetyg av lämpliga slag för slag . . .

– På förslag: tullbåtar, livräddningsbåtar, ekor, kajaker, trålare,

    bogserbåtar, segelfartyg, väderöbåtar, Busterbåtar . .

 

 
 
 
 

Gibraltarklippan kan utrustas med en modern 21-centimeters

    batterikanon . . .

– Att modern arkitektur ibland ser ut som den gör kan kanske

    positivt medverka till insikten om en kust, som är välbevakad och

    välbefäst . . .

 

 
 

– Stengärdesgårdar lavas lämpligen så de ger sken av att

    vara delar i omfattande befästningsverk . . .

– Skorstenar utformas så de påminner om avskjutningsramper

    för missiler och robotar . . .

– Rangen vid golfbanan kan ge en ordentlig golfbollssalva mot

    havet om skyddsnätet monteras ner . . .

– Bollhastigheten, 30 km/h, imponerar inte . . .

 

 

  

– "Handsken är kastad", kan betyda endera "jag utmanar"

eller "jag ger upp" . . .

– Vi ger aldrig upp, handsken ligger ju upp och ner . . .

– Nej, hellre rustar vi upp den gamla U-båtsbasen vid Dagshög . . .

– Och runt kusten "Per-Albin-linjen" . . .

 

 Support-Akter: U-båt, helikopter och golfbollar  Akt 1127 (4/1 2015) och Akt 462 (8/4 2008).

 

– Runt kusten fixar vi irrbloss och felvisande fyrar . . .

– Stångmärken, exempelvis Vrenens, vrids i läge för haveri . . .

 

  

– Ett beprövat antianfallsknep är att sprida gammalt

skrot av bilar  och vrakrester från båtar på torg och i parker . . .

– Åsynen får en anfallare att tro att allting redan är utslaget . . .

– Ja, och avstår från vidare bombardemang . . .

– Och ägna sig åt mera fridsam söndagsläsning

 

 
 

–Aha, nu förstår jag syftet med denna trilogi; den är enbart

ett syfte att göra av med så många bilder som möjligt . . .

– Korrekt, tömma diskarna och öka beredskapen för nya bilder . . .

– Håll utkik efter dessa.

 

 

 –Visste du att vissa försvarsmakter nyttjar delfiner, tumlare

    och sälar för U-båtsjakt . . .

– Korpar har alltid varit i såväl agentledet som i kontraspionaget.

– Akterna, som bilderna plockats ur, är inte hemliga, men du

    måste leta själv, Akter mellan Akt I och Akt 1280.

 

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1279. Beredskapen i Torekov, del 2

Akt 1279                                                                                                 2018-02-11

  

Beredskapen i Torekov, del 2

  

Kajak , om förra beredskapssnacket, i förra Akten, vad säger du?

– Jo Marin, vi tog i med alltför mycket krut, blandade ihop allt mellan

    knappnål, via Skåneland, till silverskål. . .

– Vi anpassar oss, här och nu, till statistiskt sett vanligvist mer näraliggande

    former av hot och ofredande . . .

– Instämmer, me too . . .

 

 
 

  

– Vi har i tidigare Akter omtalat många meningslösa och

    irriterande stölder i Skjulet och Sjöfartsmuseet samt i båtar

    bilar runt hamnen . . .

– Krokodilen, elefantörat, nakterhus, sextant, skeppsklockor,

    navigationsutrustning, båtmotorer . . .

– För att inte tala om all vandalism, oberoende av, vad vet jag,

    omognad eller fylleri . . .

– Det ser initialt lite komiskt ut att SALTPETER står bakom galler . . .

– Han är ju varken obegåvad eller alkoholist . . .

– Bästa beredskapen är nog GOD UPPSIKT . . .

– Inte mycket att yttra sig om . . .

– Jo, yttra observans, iakttagelser, gjorda noteringar . . .  

 

  

Peder Wessels plundring blev begränsad genom snabbt larm . . .

– Har dagens polis resurser nog . . .

– Om inte just nu, så i vart fall efter alla löften inför höstens val . . .

– Observationsinformationen blir en uppgift från alla och en var

    från av alla och envar som spanar och spejar . . .

– Fågelskådare, solnedgångsspanare, grodmän, Skjulavandrare,

    spinnspöfiskare, fåraherdar, kustvandrare, balkonggroggare,

    kanotister, hundrastare, joggare, strandbaggeförare, nakenbadare . . .

 

 
 
 

– Även ryttare . . .

– Oh ja, minns du "King vid gränspolisen"?

– Serietidningen finns i vårt bibliotek . . .

– Boka in mig för en vecka . . .

 

 
 

– Besökare i kyrkotornet?

– Kyrkan kan kanske, oaktad svårsedd för många, vara

    ett etiskt uppbyggligt fäste . . .

– I nästa Akt, i detta ärende, kanske en försvarsfästning . . .

– Kommunikationslederna måste vara klara, synliga och

    fungerande . . .

– Kolla bilden nedan med Skjulavandrarna sittandes . . .

– Ja jag vet, killen längst till vänster viskade till grannen:

    "Smila upp mot fotografen, skicka vidare" . . .

– Framkommen till killen längs till höger blev meningen till:

    "Smit upp, mota fotografen , skicket vidrigt" . . .

– Nåja, fotografen fick hjälp med bil till vårdcentralen . . .

– Jag menar bara att det är viktigt att ett meddelande, till folk

    som tar sig egna friheter, blir verbalt tydligt och konsekvensen

    oantastligt begriplig . . .

 

  

– Ja, vallgravar hjälper nog inte . . . .

– Möjligen mot de hot vi kommer med i nästa Akt, den

    sista i trilogin om Beredskapen i Torekov.

 

PS. Flertalet osignerade bilder, och majoriteten av de övriga,

finns med i tidigare Akter. DS.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1278. Beredskapen i Torekov, del 1

Akt 1278                                                                                                 2018-02-01

 

 

Beredskapen i Torekov, del 1

  

 

Marin, beredskapssnacket, HAIKUn i förra Akten, vad säger du?

– Jo Kajak, viss typ av beredskap, förmågan att motsätta sig en fient-

    lig invasion, bör väl till viss del, den som inte skall verka avskräckande,

    vara till insikt svårtolkad . . .

– Beredskapen, behovet, har varit före i alla tider, i fred som i strid . . .

– Skyddsbehovet kan även vara av mer civil natur . . .

– Självfallet, storm, eldsvådor, tjuvnad . . . 

– Allt lika älskat av sensationspressen . . .

– Vad kan månntro vara mest ogillat . . .

– Menar du i valet mellan sjörövare, främmad makt, turister, orkaner,

    bonnaauktioner eller smuggling.

 

  

– Vi blandar och ser . . .

– Ja, tydligt ser vi invasionsförsvarets kanoner på Batterivallen . . .

– Många tror att det är attrapper och repliker . . .

– Alls icke är det så, som framgår av tidigare Akter . . .

– Inköpta från hamnen i Rammsjöstrand under oroligt 1700-tal . . .

– Dessutom är de utmärkt underhållna och väl inskjutna . . .

 

 

 

   

Skansen, i vardagligt tal Gibraltar, syns också tydligt till sitt yttre . . .

– Yttre?

– Ja, vad som finns inne i klippan vet endast chefen för Kustartilleriet . . .

– Många tror att Christopher Barfoth ligger jordad där . . .

 

 – Hur som, ett tryggt befästningsverk . . .

– Hur som, stabilare trygghet ser många i minan . . .

– Den är helt värdelös, kan möjligen vara ett gömställe

    för ett litet barn, som vill äta en glass lite i smyg . . .

– Kanske ändå ett objekt för att få invasionsbenägna

    att känna viss återhållsamhet . . .

– Det ligger då en motsägelse i den döljande presenningen . . .

– Ja, chefen för Marinen sa nej, men SMHI sa nödvändigt . . .

 

  

– Vissa andra objekt fick ett ja av en viss Per-Albin Hansson . . .

– En gång statsminister, men inte aktieägare i "Skånska Cement" . . .

– Tidens tand verkar nu vara största hotet . . .

Per-Albin-linjen är väl synlig, känd och kartlagd, världen över . . .

– Något av forten har bara försvunnit, några sålts, flertalet plomberats . . .

– Vad finns i stället?

– Det finns objekt som ser skumma ut . . .

– Vem tror på att kunna skumma avloppsvatten i ett objekt, som mest

    liknar ett nersänkt kanontorn . . .

– Viktigt är att förse öppningarna, mellan allmänningarna runt

    kusten och allmänheternas boningar på insidan, med robusta grindar . . .

 

    

– Viktigast är uppmärksamheten . . .

– Att ständigt skåda mot horisonten i väster . . .

– Oftast kommer från väster invasionsstyrkor, tromber,

    åskväder, smugglare, tjuvfiskare, seglande turister och

    turister i alternativa flytetyg . . .

 

  

– I nästa Akt kommer mer om vad vi tänkt till om . . .

– Avvakta beredskapens del 2. 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1277. HAIKU VII - Torekovsmiljöer

Akt 1277                                                                                                 2018-01-25

 

 

HAIKU  VII  -  Torekovsmiljöer

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232 och 1229

(HAIKU-Akterna I - VI)

 

 

Logut, såg du att Lugin, med hjälp av andra arter, är ute

     och letar fjärilar i sannolika biotoper på Hallands Väderö . . .

– Jodå Login, och det lär vid denna årstid ta sin tid . . .

– Då passar vi på att ånyo ta kontrollen över HAIKU-Akterna . . .

– Det blir nummer VII, d v s nummer 7 på mer folkligt synsätt . . .

– De Japan-inspirerade diktarna är idag bofinken Knut och falken Rustico . . .

Knut minns du från Akter som 907, 23/5 07, och 452, 17/3 08 . . .

Rustico från Akt XII, den 8/1 06 . . .

 

 
 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1276. Guide till Hallands Väderö VI

Akt 1276                                                                                                2018-01-15

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VI

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272, 1273 och 1275

 

 – Gunin, i Guide till Hallands Väderö omfattar sidorna 98 - 121

    ett kapitel vid namn Småkryp, uppdelat på fyra författare . . .

– Utmärkt, småkryp med underrubriker som Skogens insekter,

    Fjärilar, Trollsländor, Blodsugare, Bålgetingar, Bokantennmal,

    Bidrottningar, Snäckor, Sniglar och Musslor . . .

– Många av dessa småkryp är tämligen anonyma medan vissa av

    dem är ögontilldragande, som fjärilar och sniglar . . .

– Alla krypen förekommer även i den övriga litteraturen som vi nämnt

    om i Akterna ovan . . .

– Vi koncentrerar oss i denna Akt enbart på Guidens sida 113, den

    med blodsugare som myggor och fästingar . . .

– Föga älskade av mänskligheten . . .

– Sällsynta i våra tidigare Akter . . .

– Men med nog viktiga roller i näringskedjan . . .

– Myggen som föda åt många fågelarter och fladdermöss . . .

– Vi kan inte, hur gärna folk än vill, förneka förekomsten av dessa

    plågoris . . .

– Själv kan de möjligen som ursäkt åberopa svåra och komplicerade

    uppväxtförhållanden . . .

– Ok, vi ger några bilder som vi tidigare missat . . .

– I övrigt, om dessa livshotande och klådaalstrande marodörer, hänvisar

    vi till världslitteraturen och digitala informationskällor . . .

– Intresseväckande, må medges . . .

– Var förväntansfull och se om nästa Akt blir om fjärilar, sniglar, snokar . . .

– Eller någonting helt annat.

 

 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Tidigare inlägg