Korparna på Kallskärslid. Akt 1285. Räddning eller galenskap i Torekov

Akt 1285                                                                                                 2018-03-30

  

Räddning eller galenskap i Torekov

 

- Övervakningskameran här.

 

Passar på nu när alla korparna skall vara på Hallands Väderö

och visa upp sig för fågelskådare, från alla världens hörn.

I vart fall från Skåneland med omnejd.

I vart fall för skådare från SHVN och Naturskyddsföreningen Bjäre.

Som du läste om i förra Akten.

I denna Akten läser du om händelser vid hamnen i Torekov.

Som du ser på översiktsbilden sker byggaktiviteter på Nocken.

SSRS skall flytta sina båtar från Tullbåtsbryggan vid Piren till

ett nytt läge vid östsidan av Nocken.

 

  

En ny brygga för angöring har byggts.

Men även den landbaserade verksamheter skall följa med.

De Gullanderska fiskebodarna har införlivats.

De har under början av året rivits.

 

  

En ny, mer ändamålsenlig, översvämningssäker och sjövärdig

byggnad, är under uppförande.

 

  
  

Även Fisk- och Glädjehuset skall expandera.

Utan föregående rivning.

Ryktet säger att Manfred liksom SSRS skall ge sig ut på

pålat underlag.

Men Manfred syftar till att, enligt ryktet, i motsatts till

SSRS´ resa österut, resa västerut, ut i hamnbassängen.

Båtarna kan då lägga till direkt i baren.

En brygga med tak över, ryktas det.

 

  

Manfred vore ju inte den han är om han inte skulle försöka

att banka in budskapet i allas våra hjärnor och medvetande.

Pålningen, högljudd sådan, startar på söndag, den 1 april.

Pågår hela dagen, från kl 10.00 till kl 14.00, oavsett vädret.

Inget hinder ligger i vare sig åska eller drivis.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1284. Guide till HALLANDS VÄDERÖ VIII Fåglar

Akt 1284                                                                                                 2018-03-28

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VIII  Fåglar

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276 och 1282.

 

 

 Hej kompisar, känns vi igen, igen, vi har ju visat upp oss i många tidigare Akter

 

 

Logut, innantill . . .

Login, utantill . . .

– Du tänker på din insikt om Akt 1257, den som handlar om

    "Guide till HALLANDS VÄDERÖ" . . .

– Ja, eftersom den här Akten skall beröra fågellivet på Hallands Väderö,

    enligt Guidens kapitelsidor 78 - 91, blir den som tidigare, en jämförelse

    med vad vi själv mäktat visa upp i form av fågelliv i olika Akter . . .

– Men hågkomsten bör även omfatta Akt 1249, som kom till efter det

    att Guidens utgivare, Sällskapet Hallands Väderö Natur, genomfört

    sin traditionella påskvandring på Hallands Väderö våren 2017 . . .

– Akten med följande avslutningen, efter våra bilder på ett 30-tal fågelarter:

        " – Hejda dig. Det finns en lista på tänkbara arter i boken Hallands

             Väderö  -  naturen och historien, ISBN 978-91-633-7587-3. . .

         – Den av Församlingen utgivna med Urban Ekstam och Nils Forshed . . .

         – Och artlistan på sidan 246, bilaga 2, bygger på samarbetsmaterial från

             Mikael Haraldsson, som du såg på första bilden ovan . . .

         – På bilden även Lena Svedin, sekreterare i SHVN, som prickade av på en

             artlista . . . .

         – Då kommer det förmodligen en exkursionsrapport med den absoluta

             sanningen . . .

         – Utmärkt, för jag tror våra Agenter i viss mån behagar skämta med oss.

         – Ytterligare en anledning att hämta hem dem.

         – Ställa dem inför sanningen när verklighetens lista redovisas i kommande

             utgåva av "Meddelande från Sällskapet Hallands Väderös Natur".  "

 

– Nu är meddelandet distribuerat, nr 78/2018, med en redovisning av

    exkursionen den 18 april 2017, skriven av Mikael Haraldsson . . .

  

– Ja, 50 noterade arter, mot våra 30 . . .

– Åter ett tillkortakommande för oss . . .

– Även vis á vi Guiden, med 260 möjligheter. . .

– Vi måste skärpa oss . . .

– Det blir ny långvandring på Väderön med SHVN den 1/4, nu på söndag . . .

– Spännande, kolla upp med SHVN:s hemsida . . .

– http://shvn.se

– Söndagen den 1 april 2018, samling vid hamnen i Torekov kl. 09.45.

– Vad gör vi nu?

– Folk får förbereda sig i litteraturen och Akterna enligt ovan . . .

– Informationskällor som hänvisar till ytterligare rikhaltiga sådana om fågelkunskap . . .

– Vi plockar ut någonting som bör kittla intresset.

– Vi visar ur favoritlitteraturen . . .

 

 
 
 

– Enbart lånat material. . .

– Eget finns i Akten 1249, enligt ovan . . .

– Vi kan lägga in lite av mer tidigt lånat material, vykortsbilder . . .

– Från den svartvita epoken . . .

 
 

– Har du tänkt på hur mycket folk, som inte är medlemmar i SHVN, går miste om . . .

– Häpnadsväckande, men vi återkommer åter och åter igen . . .

– Kanske med sniglar eller insekter.

– Men innan dess, vilka av våra kompisar tror du att vi kan mingla med på söndag . . .

– På Hallands Väderö.

– Häng med.

 

  

Support-Akter:   1124 (27/12 2015) Vråk, örn, vittrut

                                1150 (9/7 2015)  Djurskydd på Ön

                                1164 (6/10 2015) Fasan

                                1095 (12/6 2014) Änder

                                  756 (6/1 2011) Småfåglar

                                  752 (2/1 2011) Småfåglar

                                  675 (10/6 2011) Hitchcock

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1283. Torekov - en bild berättar 1

Akt 1283                                                                                                 2018-03-22

  

Torekov  -  en bild berättar 1, beläggning på gator

 

 

Marin, till flydda tankar återgår min hjärna än så gärna . . .

Kajak, det lär heta "till flydda tider återgår min tanke än så gärna" . . .

– Strunt vilket, bara vi gör någonting åt våra nostalgiska tankar . . .

– Vi väljer ut en godtycklig bild från anno datzumal, ur en tidigare Akt . . .

– Ok, och analyserar den för nostalgiska återtankar . . .

– Och därifrån till framgångstankar . . .

– Lotten, den valde ut åt oss Carl Johan Johanssons mjölkvagn . . .

– Ja, och i den bilden finner vi bland mycket annat fem studieunderlag . . .

 

  

– Då börjar vi i denna Akt med nummer 1, gatubeläggningar . . .

– Och då avser vi inte ytskikt av hästspillning, typ . . .

– Vi gör som vi gjort i många andra temaserier . . .

– Vi väljer bilder ur tidigare Akter . . .

– Bilder som visar tider med olika beläggningar . . .

– Först en repetition över Torekovs gatubild . . .

 

  

–Om vi koncentrerar oss kring Storgatan, kan vi se att gatans beläggning

    har varit varierande, från tid till annan . . .

– Jord, grus, kullersten, storgatsten, grus, asfalt och smågatsten . . .

– Ibland i olika kombinationer . . .

– Varför nu detta, då?

 

  

– Sten och grus finns i omgivningens moränmarker . . .

– Och i den närslingrande litorinavallen . . .

– Krav på att ytorna hårdgjordes växte fram i takt med den ökade

    kommunikationen med transportmedel som skottkärror,

    dragvagnar, hästskjutsar och motorfordon . . .

– Även avrinningen, av hälsoskäl bland annat . . .

 

  

– Den relativt lättåtkomliga flat- och kullersten kom i ropet . . .

– Dessutom i väg- och gatubeläggningar . . .

– Ur en artikel i Bjäre Härads Hembygdsförenings Årsbok 2001

    av Bertil Wullf: "Torekovs förbindelser med yttervärlden" kan

    läsas hur Gästgiveriets spritmonopol från 1877 med 400:-

    per år skulle finansiera ny och kompletterande kullerstensbeläggning

    på Storgatan och på andra av samhällets centrala gator . . .

– Den beläggning Torekovsborna nu söp i hop till började vid Storgatan 10

    och fortsatte mot Gästgiveriet . . .

 

  

– Nya tider, nya stenar . . .

– Under 1920-talet blev det storgatsten på några centrala körbanor . . .

– Vissa icke stenlagda ytor fick något senare asfaltbeläggning . . .

– Som exempelvis från, ungefär, AB S P Johanssons till Kyrkan . . .

 

 

– Såväl kullersten som gatsten revs upp i samband med omfattande

    vatten och avloppsarbeten i gatorna under 1950-60-talen . . .

– Ersattes inledeningsvis med grus men snart nog asfalt, från 1960 till 1980 . . .

– Under 1990-talets senare del ersattes vissa asfaltstråk med smågatsten . . .

- Akt 1274, den 1/1 2018 . . . 

 

  

– Ur Maria Mattus bok "Torekovsyskonen Bergström", se Akt 1231,

    den 19/12 2016, kan läsas om hur  nedre delen av Storgatan, genom

    industrimannen Erik G C Faxe, 1933 blev belagd med asfaltmakadam . . .

 

  
 
 
 

– Nu får du faktiskt själv vandra vidare på Torekovs gator . . .

– Eller surfa bland tidigare Akter . . .

– Oavsett beläggning . . .

– Eller i avsaknad av sådan, på grund av gropar för fiberkabel.

– Vi återkommer kanske med andra av de angivna punkterna . . .

– Hästar på gatorna verkar spännande.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1282. Guide till HALLANDS VÄDERÖ VII

Akt 1282                                                                                                 2018-03-07

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  VII

Jfr. Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275 och 1276.

 

  

Logut, vi har av några, några av oss närstående, blivit förtalade

    som klart underbegåvade, rent utav som förståndsretarderade . . .

Login, det återfaller på budbärarna själva, vi har aldrig närt en

    tanke på att vintertid samla fjärilar på Hallands Väderö . . .

– Naturligtvis inte i naturen, vår uppgift är att läsa Guide till Hallands Väderö,

    de intressanta sidorna om fjärilar, från 106 till och med 111 . . .

– Och sedan söka samstämmighet med redan omtalade fjärilar i vårt

    samlade Akt-utbud . . .

 

  

– Vi kommer att komma till ett ordentligt tillkortakommande . . .

– Visst, vi har inte värnat och framhållit fjärilar i den utsträckning som de

    klart förtjänar med tanke på mängd, utseende och egenskaper . . .

– Förvisso inte, vi har nyttjat dem som fågelmat och skvallerspeglar . . .

– Vi ger lite tabellfakta kring fjärilar och visar upp ur tidigare Aker . . .

– För att hitta några, överhuvud taget, tvingas vi kanske leta bland

    vårt biblioteks frimärksmakulatur och nattmörka hörn . . .

– Vi dubblerar det vi har, ser mer ut . . .

– Nej, det får bli upp till var och en att läsa Guiden och färdas ut till

    Väderön och låta sig orienteras . . .

– Dagtid eller nätter, när biotoptiderna stämmer. . .

– Vi talar om över 2000 arter . . .

– Men de vackra dagfjärilarna, som vi oftast tjusas av, utgör knappt 5% . . .

– C:a 30 arter på Ön . . .

 

 
 

– Ja, majoriteten består av småfjärilar som malar, mott och vecklare . . .

– Tillsammans men nattfjärilar som svärmare, spinnare, nattflyn,

    mätare och många andra smågrupper . . .

– Våra Akt-fjärilar hör enbart dagen till . . .

 

  

– Som sagts, leta med hjälp av Guiden och "Stora Väderöboken", med

    Nils Forshed som Guiden hänvisar till, eller ur dessa böckers Källor . . .

– Bland våra Akt-arter får du söka helt på egen hand . . .

– Vi lägger även in några larver . . .

– Du vet, ägg, larvstadier, puppa och fjäril . . .

– Ja, inte så larvigt, vi kommer i kommande Guide-Akter att larva ut

    efter andra småkryparters larver . . .

– Sländor, gräshoppor, baggar, steklar . . .

– Oaktat sin begränsade yta rymmer Hallands Väderö häpnadsväckande

    mycket . . .

– En myra tar inte stor plats, eller ens fem myror . . .

– Nästa Guide-Akt blir någonting annan, dock inte elefanter.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se