Korparna på Kallskärslid. Akt 1377. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 8 i Torekov

Akt 1377                                                                                                2020-08-26

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 8 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 4

  

Kajak, då drar vi från 1990-talet fram till det år som i dag är . . . .

– Helt klart Marin, vi fortsätter där vi slutade i senaste Akten . . .

– Vi börjar som vi plägat, nästan . . .

– Med några kartbilder . . .

– Men utan någon nostalgisk återtrippsbild . . .

– Adresskartan från 1973 . . .

– Som verkligen borde få en uppföljare . . .

  

– Turistkartan, som förnyas varje år, är en skaplig ersättare . . . 

 

  

– Det rör sig nu om en tjugoårsperiod . . .

– Som många har i färskt minne . . .

– Vi minns att hamnplanen som tidigare i huvudsak nyttjats

    till båtuppläggningsplatser, stejlor och senare parkering . . .

– Men som senare nyttjats för mycket annat . . .

– Hamnfester, midsommarfirande, SSR-S-firande . . .

– Gudstjänster, orkesterframträdanden, baklucksloppisar . . .

– Biluppvisningar, veteraner och märkessamlingar . . .

– Som MG, SAAB, Volvo, DKW, Morgan, Ferrari, Citroên . . .

– Även olika uppvisningar av MC-knuttar . . .

– Startplats för tävlingar, som löpning, vandring, cykling . . .

– Torghandel och modeuppvisningar . . .

– Vi lägger bara ut några bilder i syfte att stimulera minnen . . .

– Fler bilder enligt Aktens avslutning . . .

 

 
 
 
 
 

 

 

– Suportande Akter (från förra Akten) kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017),

    1183 (1/7 2016), 1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025

    (5/7 2015).

– Suportande "Torekovslitteratur" hittar du i Akter som 1230 och 1231 (dec 2016) samt

    i Akt 1271 (8/12 2017).

– Läsvärda i många andra sammanhang, även.

 

– Nästa Akt i ämnet kommer att handla om framtidstankar

    kring Hamnplanen . . .

– Vi hörs . . .

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1376. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 7

 

Akt 1376                                                                                                2020-08-21

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 7 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 3

  

Marin, vi rör inte till det . . .

– Helt klart inte Kajak, vi fortsätter där vi slutade i senaste Akten . . .

– Extremt enkelt, vi fortsätter in i 1950-talets hamnplan . . .

– Du menar väl att vi börjar som vi började där . . .

– Ja, med en nostalgisk återtitt . . .

– En karta som kompletterar förra Aktens karta från 1822-23 . . .

– Och som förekommer i flera tidigare Akter än så . . .

– Se Akt 1183, 1/2 2016 . . .

 

  

– Vi lägger in en ny nostalgisk bild . . .

– För att även kommentera förra Aktens termer om "stejlor" . . .

– Eller stajlestänger, begreppet stavas olika i varierande källor . . .

– Benämns ibland stejlegångar, påminner om östersjösidans gistgårdar . . .

– Hur som, det är stänger med vars hjälp fiskenät av varierande typer

    kan hängas upp för torkning . . .

– Fanns i mängder på sin tid, på nästan alla tillgängliga ytor . . .

 

  

– Vi visar även en bild som visar folkligt inslag . . .

– I den tidens miljö . . .

 

  

– Då så, vidare in i 1950-talet . . .

– Kolla turismen, bilar från såväl Sverige som Norge och Danmark . . .

– Jämför Akt 584, 14/8 2009 . . .

– Och vilka lyxkryssare, och då syftar jag inte på väderöbåten Max . . .

– Kolla även in den tidens hopptorn . . .

–Ja, 1950-talet var ju förhoppningarnas årtionde . . .

– Kolla in Akt 854, 4/12 201 1. . .

  

– Väderöbåtar vid kaj: Max, Britta, Wasa, Vesta och Fylgia . . .

Turisten på väg ut mot Väderön . . .

 

 

– Så vidare in i 1960-talet . . .

– Asfaltplan och upplinjerade P-platser . . .

– Kolla upp Akt 1088, den 12/5 2014 . . .

 

 

– Utskeppningen av sten präglade påtagligt hamnlivet . . .

– Observera telefonkiosken . . .

– Mobiltelefonens föregångare . . .

– Kolla brunnlocket nedan . . .

– Ett resultat av 1950-talets omfattande VA-arbeten i Torekov . . .

– Kolla in exempelvis Akt 560, 19/5 2009 . . .

 

  

– Vidare till 1970-talet . . .

– Ett årtionde präglat av viljor och oviljor att bygga ut hamnen . . .

Strömmen, "Kanintorget" och Wessels väg förändrade trafiklogistiken . . .

– Vågbrytaren, hamnpiren, förlängdes inför ny småbåtshamn . . .

 

  

– Under 1980-talet fick vi se en ny småbåtshamn . . .

– Med tillhörande parkeringsytor . . .

– Krav på en bevarandeplan dök upp . . .

 
 

– I kommande Akt fortsätter vi in på 1990-talet och går vidare . . .

 

  

– Suportande Akter (från förra Akten) kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017),

    1183 (1/7 2016), 1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025

    (5/7 2015).

– Suportande "Torekovslitteratur" hittar du i Akter som 1230 och 1231 (dec 2016) samt

    i Akt 1271 (8/12 2017).

– Läsvärda i många andra sammanhang, även.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1375. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 6 i Torekov

Akt 1375                                                                                                2020-08-13

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 6 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 2 

 

Kajak, många upplever våra sommar-Akter som röriga. . .

– Förvisso Marin, inte minst i Torekov . . .

– Extremt rörigt sommartid om Hamnplanen . . .

– Och denna Akt är en direkt fortsättning på den föregående . . .

– Vi hann där fram till 1930-talet . . .

– För att frångå rörigheten och uppnå större klarhet gör vi en

    kort repetition om upptakten . . .

– Beaktande den tidens kamerabrist blir det målningar och ritad karta . . .

  

– Här nedan en fin bild av Skjulet - Börsen - omgiven av

    torkande fiskenät, näringar, på stajlestänger, stejlor . . .

 

   

– Så en karta redovisande såväl dåtidens Hamn som Skjulet . . .

 

  

– Vi hakar på ett foto för den nostalgiska känslans skull . . .

 

  

– Så då så, vidare till 1930-talet . . .

– Med nybyggd hamn och badstranden fortfarande intakt . . .

– Och ingen Wessels väg eller så . . .

 

  

– 1940-talet innebar orostider, upplagda fartyg och blockerade hamnar . . .

 

 

Väderöbåtarna utrustades med gengasaggregat . . . 

– Liksom bilar och bussar, till antalet få. . .

 

  

– Efter kriget blev det fart på bilismen och Hamnplanen kändes trång . . .

– Högkonjunkturen ökade antalet bilar och utökade semesterveckor turisterna . . .

 
 
 

 – I nästa akt fortsätter vi längre in i 1950-talet och vidare framåt . . .

– Suportande Akter kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017), 1183 (1/7 2016),

    1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025 (5/7 2015).

– I kommande Akt kan vi rekommendera lämplig "Torekov-litteratur".

- Vi kan nämna en redan nu, som passar väl in i tidsperioderna . . . 

- Bertil Wulffs bok om Torekovskutornas svanesång. , , ,

Finns på ICA, Turistbyrån och i Bokhandeln.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1374. Mellan vår och höst - del 5 i Torekov

Akt 1374                                                                                                 2020-08-03

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 5 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 1

  

Marin, många upplever bilism och parkeringssökeri som rörigt. . .

– Förvisso Kajak, inte minst i Torekov . . .

– Extremt rörigt sommartid . . .

– Och då inte minst runt hamnar och badplatser . . .

– Lite medvetandegjordes vi, om dessa problem, i förra Akten . . .

– Mest kontroversiellt, under hela bilismens existens, har varit synpunkterna

    och idéerna kring Hamnplanen och dess kontaktyta med motorfordon. . .

– Trafikmiljöerna kring hamnarna har varit föremål för otaliga utredningar,

    samråd och stadsplaneringar . . .

– Minns tillkomsten av "Kanintorget" - rondellen - Peder Wessels väg,

    "Strandvägen" . . .

– Ombyggnaden av Strömmen, blindandet av Dr Ahlströms gata . . .

– Enkelriktningar från och till Gamla Hamnen . . .

– Vid tillkomsten av nya småbåtshamnen, valet mellan parkering och

    uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar . . .

– Problematiken har som sagts varit före i samband med planarbeten inför

    ombyggnader av hamnen och dess bebyggelsemiljöer . . .

– Trafikledsplaner, LEADER-projekt och nu senast underlagsidéer till ny

    översiktsplan för Torekov . . .

– Kallad "Framtid Torekov" eller "Torekovs framtid" . . .

– Den pågående försöksverksamhet med en bilfri del av Hamnplanen

    är en av många idéer ur "Framtid Torekov". . .

 

 

– Åsikterna om hur det fungerar varierar bland de hamnbesökande . . .

– En del vill ha tillbaka parkeringsmöjligheterna . . .

– Andra anser att alla trafik över "Skjulabacken" borde förbjudits som ett

    viktigt steg i det kommande utvärderingsunderlaget . . .

– Vi följer händelserna . . .

– Vi lägger ut bilder som täcker in hela eller delar av Hamnplanen . . .

– Från 1 april 1891 till och med den 1 april 2021 . . .

– Som ger en vink om hur Hamnplanen har nyttjas från och till . . .

– I denna Akt fram i 1930-talet . . .

– Men i kommande Akter går vi vidare med bilder och kommentarer . . .

– Merparten av bilderna har ni träffat på i tidigare Akter. . .

– Och måhända i andra sammanhang.

– De inledande bilderna är från slutet av 1800-talet . . .

– Fotografen är Wilhelm von Gegerfelt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– I kommande Akter fortsätter vi mot 1940-talet . . .

– Och vidare, för att nå 1/4 2021.

 

 

  

– Förteckningen nedan, från förra Akten, kommer att kompletteras . . .

– I kommande Akter.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se