Korparna på Kallskärslid. Akt 1187. Deras agent, vår-agent i Torekov

Akt 1187                                                                         2016-02-29

  

Deras agent, vår-agent i Torekov

  

– Hej, här är jag, agent 00Talpa, hemlig dubbelagent.

 

  

Jag arbetar både åt Gunin och Övervakningskameran.

Självfallet båda dessa varandra ovetandes.

Gunin ser, som jag ser det, ofta i ett överperspektiv och Övervaknings-

kameran ser det mesta i ortogonalperspektiv.

Sedan Gunins padda blev offer för en snok i Akt 823, den 6/9 2011,

är det jag som söker i underperspektiv, grodperspektiv, uppåt och neråt.

Över och under jordytan.

Jag har exempelvis kollat upp lökläget inför den snabbt annalkande våren.

Läget är gott, inte minst i Kyrkoparken i Torekov.

På tal om gott, vi mullvadar äter inte lökar. Inte växtdelar överhuvudtaget.

Daggmask, under huvudet tagen, är det som gäller.

 

 Jfr: Akt 1085 (2974 2014)

 

Jag har kollat, efter ok från Snorre Säl, flytförhållandet i Torekovs hamn.

Icke mycket till många båtar i den hamnen inte.

Förstår att många båtälskande personer nu passar på att försöka sälja

sina klenoder till presumtiva köpare i den omfattande hamnplatskön.

Säljarnas marknad. Simma lugnt.

 

  

Restaurangerna är fortfarande vinterstängda.

Det märks på att fiskeflottan ligger förtöjd vid kaj och hummer-

kuporna, tinorna, tinar på den så kallade terra firman, här hamnpiren.

Inför förväntad väntande turitström till Sund och Nanny för Hallands Väderö

har i tid kravallstaketen för lugn köbildning aktiverats. Minns Akter som

783, den 1/5 2011, 994, den 27/2 2013 och 1145 den 6/6 2015

Besökshundarnas trygga uppkopplingar har säkrats. Ingen oro här.

Nedskärningar i kommunen har pågått under vinterhalvåret.

Framför allt har poppel, pil, salix, fläder och ölandstok drabbats.

I ett fall skapade smältvatten en vy "såsom i en spegel".

Korintierbrevet, 1:a kapitlet, 13 versen, påminner om att upptuktelsen

speglar en kärleksåtgärd, med hopp och tro på vårlig nytillväxt.

 

 

Må även bebyggelsen växa sig bred, hög och utsiktsfull.

Du minns Akt 894, den 9/4 2012.

Obändig expansion.

 

 

 

Redan februarisolen kan plocka fram i tö vad som försvann i snö.

 

  

Ett våroffer inför sommarsäsongens inviteringar:

familjens gruppfoto. Persedlar, bakgrund och logistik.

Minstingen, killen, överst på klippblocket.

Med en femuddiga stjärna i mössan, som symboliserar

öppna fält för frihet, friskhet och hälsa. Sublimt.

Sedan flickan med Torekov i mössan. Storslaget.

Mamman i mössa med tecknet för Vattumannen, Aquarius

från Zodiakens djurkrets, som skapar hos alla en längtan till

vattenrika miljöer, även tider utanför perioden från den 20/1

till 18/2. Lysande.

Sist pappan med dekal i mössan, MFF.

"Malen För Folket".

Nåja, kanske något övermaga.

 

  

Men bakgrunden är uppenbarelsebart vald med omsorg. Magnifik.

 

 

 

Försök inte avslöja mig.

Du skulle enbart framstå som en drömmande konspirationsromantiker.

Var sparsam med vattnet, skona reningsverket.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1186. Konstskatten som ekar på Hallands Väderö

Akt 1186                                                                         2016-02-18

  

Konstskatten som ekar på Hallands Väderö

  

– Ser vi tillbaka Gunin, bland våra Akter, verkar det som om vi

uppskattar ekar . . .

– Ekar tomt utan, Lugin . . .

– Vi har under årens lopp besökt Väderöns samtliga ekar, och

visat upp många av dem i våra Akter . . .

– Vad gäller möten kan ekarna ersätta hörnorna i Torekov . . .

– Visst, vi möts i Sandvikseken, typ . . .

– Även fotografer och konstnärer gillar ekar . . .

– Vi syns i någon av Hälledammsekarna . . .

– En av ekarna där, resterna av en, är fint avtecknad av

Nils Forshed i "Stora Hallands Väderöboken" . . .

– Många andra ekar, dessutom . . .

Kungseken, Ulagaps-lobaria-eken, Nörreskogsekarna,

Tångaskogsekarna, Sandvikseken, Kappelhamnseken . . .

 

 
 
 
 

 – Ekarna i och runt Hälledammen har varit synbart uppskattade . . .

– Vykortsfotografer som Wilhelm von Gegerfelt, Albert Ekman , Olof Brink,

Hervid Vallin och många, många fler . . .

Gegerfelt var dessutom en känd och uppskattad konstnär . . .

– Många konstnärer uppskattade kända motiv på Hallands Väderö . . .

– Vi har ju några dyrgripar i vår konstskatt på Pinus den Höge . . .

 

 
 

 

– Ibland undrar jag över om konstnären underordnar sig naturen

eller naturen försöker efterlikna vad konstnärens skaparkraft kreerat . . .

– Ja, vi ser ett foto av Albert Ekman, illustration i en Väderö-artikel i

Svenska Turistföreningens Årsbok 1912 av Paulus Romare . . .

 
  

– Och vidare att se på ett alster ur vår konstskatt, en tavla

av samma ek, som Ekmans foto, målad av göteborgskonstnären

Gidion Ekholm (1886-1952) . . .

 

 

  

– Av åldersskillnaden mellan fotograf och konstnär kan vi

konstatera att fotot är äldre än tavlan . . . .

– Däremot vet vi inte om konstnären hette Ekholm även före

tillkomsten av motivet med eken på holmen i Hälldammen . . .

– Inget uppskattat skämt . . .

– Tavlan då?

– Ja vars, högt uppsatt . . .

– Värdefull?

– Nja, hänger nära toppen på Pinus den Höge.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1185. Alla hjärtans dag i Torekov.

Akt 1185                                                                         2016-02-13

 

Alla hjärtans dag i Torekov

 

Övervakningskameran här.

 

Om jag säger den 14 februari, morgondagen, hur tänker du då?

Kanske säger du Valentin-dagen, Alla Hjärtans Dag.

Möjligen 1:a i Fastan och mängder med semlor, fastlagsbullar.

Kajak tänker på Sugus och MarinMarun. Och vice versa.

Lugar tänker på vin, mer med smaksinnet än med hjärna och hjärta.

Gunin tänker på Hjärt- och lungfonden, pg 909192-7.

Jag tänker på Hjärtafloen, eller idag Hjärtafloarna.

De små vattensamlingarna innanför Horsakistan, på Malen, söder

om Torekov. Underbara tider då det fortfarande fanns såväl vatten

som is. Exempelvis vintermånaderna på 1940-1960-talen. Då var de

utbildningsplatser för Torekov-barnens skridskofärdigheter.

 

Det var innan urbaniseringen på söder.

 

   

Då var Hjärtafloen en och oftast bara en. Grund, säker och snabbfrusen.

Sedan kom den utvidgade bebyggelsen, de vattenförande rågångarna kapades

av genom den "Transmalenska avloppsledningen" mellan Ydrehalls-verket

och reningsverket, även invallande genom bankformationer.

Stormar som Gudrun, Per, Simone, Sven och Gorm fixadevallarna mot havet.

Syns bl.a. i Akt 1174, den 2/12 2015.

De hydrologiska betingelserna förändrades och därtill övervakning av växtlig-

heten och tuktning. Resultat har blivit som mina bilder nedan visar, att under-

stundom är det ingen Hjärtafloe alls, uttorkad, eller så är det flera, översväm-

ningar. Vass och starr har fått bra rotfäste.

Trädet mellan den ursprungliga floen och efterkomlingar har nått tids ände.

 

Jag börjar 2003.

Växtligheten i de uttorkade floarna brändes.

Idag slåtter med traktorhacka.

 

  

2004.

 

 

 2009.

 

 
 

2010.

 

 
  

2016.

 

 

Trädet är borta.

  

Floar innanför gärdesgården har skapats under sedare år.

Som framgått av tidigare Akter även ovanför Litorinavallen.

Akter som 676 den 16/10 2010, 324 och 327 under juli 2007.

Med på något sätt behåller de en hjärtlik form.

Den ursprungliga floen var verkligen hjärtformad

Här en nyskapelse 2015-2016.

 

   

Nu har floarna fått nya funktioner.

Fårbete, vändplats för barnens mara under hamnfesterna,

sävsusning för festligheter i Emils Ruff mm.

 
 
 

Andra floar inom Malen, exempelvis Skelaviksdammen och Pussen,

var av olika skäl inte populära för skridskoåkning. Avstånd och dåliga

isar på grund av underströmmar.

 

 
 

Pussen finns i Akt 296, den 28/5 2007.

  

Havsis har av lättförklarliga skäl inte varit populära övningsfält.

Nej, i modern tid har det varit Flytermossen - Flymossen -  som

vart skridskoskrinnandets favoritplats.

Ett antal Akter har framkrivit detta.

Akt 641 den 25/2 2010, Akterna 644, 645, 647 och 652 i mars 2010

samt 766 den 11/2 2011.

Idag verkar det vara buss till någon ishockeyhall som gäller.

Kan ett hjärta klappa för slikt?

 

 

PS

 

– Ett tillägg idag, den 14/2, Valentindagen.

När frosten idag nöp till, formade sig luftbubblorna i isen

till hjärtform.                                               DS

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1184. Sjöfartsmuseet i Torekov - en gammal lerseglare

Akt 1184                                                                         2016-02-06

 

Sjöfartsmuseet i Torekov - en gammal lerseglare

 

 

Lugin, jag kommer från Ravnahults-biblioteket . . .

– Vågar jag gissa Gunin, fika med dubbelsemla . . .

– Hade du sagt Akt 241 eller 243 från februari 2007 hade

du varit på spåret . . .

Torekov? Torekov var ju med i På spåret . . .

– Det gäller Båtologen . . .

– Jaha, medlemstidningen för Klubb Maritim . . .

– Du tar dig, det var nr 1 för året . . .

– Utgivningsdag den 5/2, jag har redan läst den . . .

– Utmärkt, då behöver jag inte referera artikel på sidorna 51 . . .

– Nej, en intressant artikel av Rolf Ihre om leverantörer

av lera till Gustavsbergs porslinsfabrik . . .

Hoppet af Länna, som idag utgör en del av Sjöfartsmuseet

i Torekov var en lerseglare enligt artikeln . . .

 

  

– Vi har ju skrivit om konverteringen av Hoppet, från lera inombords

till betongskrov som utombord . . .

– Här lite information för repetition.

 

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1183. Dubbelhörna i Torekov

Akt 1183                                                                         2016-02-01

 

 

Dubbelhörna i Torekov

 

 

  

Lugin, det var i Akt 1173, den 27/11 2015, som vi startade

med hörnor, skapade av gatukorsningar . .

– Minnesgott Gunin, det var med "Möllers hörna".

– Sedan en fortsättning i Akt 1177, den 14/12 2015, med hörnor

vid namn "Cykeldoktorns", "Magnussons", "Tages" och "Stures" . . .

– Du, om vi börjar längst ut, i öster av Bläsingehusen, vid "Stures"

och följer den sjönära villaraden fram till Hamnplanen kommer vi

till "Wilmas hörna" . . .

– Där såväl Pål Romares- som Wulffs- och Peder Wessels gata rinner

ut på Hamnplanen . . .

– Ett riktigt dubbelhörn, med livlig trafik . . .

– Och du, Wilma Lundin (1905-1962), som en gång bodde i hörnhuset,

var syster till mannen bakom "Stures hörna", Sture Lundin (1900-1962).

– Två hörnboende profiler. Visas på flygfoto i Akt 1158, den 16/12 2013 . . .

– Hörnan i sig kan sägas vara en byprofil, med sitt blickfång . . .

– I Akt 1025, den 5/7 2913, visas hörnans utseende genom årtionden och

år från 1910 - 1980 och från 2005 - 2015 . . .

– Skymtar fram genom asfaltering, cykel- och maratonlopp, midsommar-

och hamnfester även i Akter som 1022 (23/6 13), 1088 (12/5 14),

1100 (1/7 14) och i 1141 den 6/5 15 samt förmodligen i fler därtill . . .

– Men ändå, vi kompletterar . . .

 

   

– Andra tider, andra kartor finns i andra Akter . . .

– Som Akt 1158, anvisad ovan . . .

Storgatan, via "Möllers hörna", vinklar av i Pål Romares gata

och leder mot hamnen och "Wilmas hörna" . . .

– Varelser i dessa hörn kan ha ögonkontakt . . .

 
 
 
 
 

– På tal om ögonkontakt, det kan bli så till nästa hörna också . . .

– Du menar det blir i andra änden av Wulffs gata . . .

– Ja, korsningen där med Dr Ahlströms gata . . .

– "Camitz hörna".

– Akt 1054, den 27/11 2013 . . .

– Vi ses om vi syns.

  

 
 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se