Korparna på Kallskärslid. Akt 1281. HAIKU VIII - Då vi hamnar i Torekov . . .

Akt 1281                                                                                                 2018-02-24

   

HAIKU VIII - Då vi hamnar i Torekovs hamnar

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239 och 1277.

(HAIKU-Akterna I -VII)

 

 

Login, letar de seriösa korparna fortfarande insekter

    på Hallands Väderö?

Logut, det surras om fjärilar . . .

– För Guiden, märklig årstid för efterforskningar, kylslaget . . .

– Vi nyttjar tidshålet för ytterligare en Akt med HAIKU . . .

– Vi letar förgäves efter medverkande poeter . . .

– Alla lider av sportlov och Vinter-OS . . .

– Vi gräver och ser var vi hamnar

– Ja, kanske i hamnar och gräver . . .

– Vi får själv fiska ur Helikons vattenbrunnar . . .

 

 

 

                                                             Drunknar problemet:

                                                           Problemformuleringen

                                                           -  vid hamnpirsdjupet

                                                                         -  Login  -

 

 

– Min tur att bestiga parnassen, inspirerad av muserna . . .

 

                                                                         Gråt under vatten

                                                                        föder inte sympati

                                                                         -  ens i Torekov

                                                                               -  Logut  -

 

   

– Vi tar i tillsammans, ur legendens epos . . .

 

                                                                    För syn orörlig

                                                           den skapar runda ringar

                                                                   på lugna vatten

 

 

Några näst intill supportande Akter: 1149 (30/6 2015), 1137 (1/4 2015) och 856 (10/12 2011).

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1280. Beredskaperna i Torekov, del 3

Akt 1280                                                                                                 2018-02-18

  

Beredskapen i Torekov, del 3

  

Marin, då är vi framme vid del 3, av vår trilogi, om beredskapen i Torekov.

– Då får vi se Kajak, om vi har tillräckligt med krut att hämta från alla våra

    tidigare Akter, i form av tillräckligt avskräckande rekvisita och utensilier,

    för att förhindra en från havet kommande invasion . . .

 

 

– Vi har ju en hel del i våra Akter, att konvertera till anfallsdämpande

    och nerslående attribut . . .

– En i Akter dold presumtiv beredskap . . .

– Exempelvis befintliga stridsbåtar och omutrustningsbara

    flytetyg av lämpliga slag för slag . . .

– På förslag: tullbåtar, livräddningsbåtar, ekor, kajaker, trålare,

    bogserbåtar, segelfartyg, väderöbåtar, Busterbåtar . .

 

 
 
 
 

Gibraltarklippan kan utrustas med en modern 21-centimeters

    batterikanon . . .

– Att modern arkitektur ibland ser ut som den gör kan kanske

    positivt medverka till insikten om en kust, som är välbevakad och

    välbefäst . . .

 

 
 

– Stengärdesgårdar lavas lämpligen så de ger sken av att

    vara delar i omfattande befästningsverk . . .

– Skorstenar utformas så de påminner om avskjutningsramper

    för missiler och robotar . . .

– Rangen vid golfbanan kan ge en ordentlig golfbollssalva mot

    havet om skyddsnätet monteras ner . . .

– Bollhastigheten, 30 km/h, imponerar inte . . .

 

 

  

– "Handsken är kastad", kan betyda endera "jag utmanar"

eller "jag ger upp" . . .

– Vi ger aldrig upp, handsken ligger ju upp och ner . . .

– Nej, hellre rustar vi upp den gamla U-båtsbasen vid Dagshög . . .

– Och runt kusten "Per-Albin-linjen" . . .

 

 Support-Akter: U-båt, helikopter och golfbollar  Akt 1127 (4/1 2015) och Akt 462 (8/4 2008).

 

– Runt kusten fixar vi irrbloss och felvisande fyrar . . .

– Stångmärken, exempelvis Vrenens, vrids i läge för haveri . . .

 

  

– Ett beprövat antianfallsknep är att sprida gammalt

skrot av bilar  och vrakrester från båtar på torg och i parker . . .

– Åsynen får en anfallare att tro att allting redan är utslaget . . .

– Ja, och avstår från vidare bombardemang . . .

– Och ägna sig åt mera fridsam söndagsläsning

 

 
 

–Aha, nu förstår jag syftet med denna trilogi; den är enbart

ett syfte att göra av med så många bilder som möjligt . . .

– Korrekt, tömma diskarna och öka beredskapen för nya bilder . . .

– Håll utkik efter dessa.

 

 

 –Visste du att vissa försvarsmakter nyttjar delfiner, tumlare

    och sälar för U-båtsjakt . . .

– Korpar har alltid varit i såväl agentledet som i kontraspionaget.

– Akterna, som bilderna plockats ur, är inte hemliga, men du

    måste leta själv, Akter mellan Akt I och Akt 1280.

 

 
 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1279. Beredskapen i Torekov, del 2

Akt 1279                                                                                                 2018-02-11

  

Beredskapen i Torekov, del 2

  

Kajak , om förra beredskapssnacket, i förra Akten, vad säger du?

– Jo Marin, vi tog i med alltför mycket krut, blandade ihop allt mellan

    knappnål, via Skåneland, till silverskål. . .

– Vi anpassar oss, här och nu, till statistiskt sett vanligvist mer näraliggande

    former av hot och ofredande . . .

– Instämmer, me too . . .

 

 
 

  

– Vi har i tidigare Akter omtalat många meningslösa och

    irriterande stölder i Skjulet och Sjöfartsmuseet samt i båtar

    bilar runt hamnen . . .

– Krokodilen, elefantörat, nakterhus, sextant, skeppsklockor,

    navigationsutrustning, båtmotorer . . .

– För att inte tala om all vandalism, oberoende av, vad vet jag,

    omognad eller fylleri . . .

– Det ser initialt lite komiskt ut att SALTPETER står bakom galler . . .

– Han är ju varken obegåvad eller alkoholist . . .

– Bästa beredskapen är nog GOD UPPSIKT . . .

– Inte mycket att yttra sig om . . .

– Jo, yttra observans, iakttagelser, gjorda noteringar . . .  

 

  

Peder Wessels plundring blev begränsad genom snabbt larm . . .

– Har dagens polis resurser nog . . .

– Om inte just nu, så i vart fall efter alla löften inför höstens val . . .

– Observationsinformationen blir en uppgift från alla och en var

    från av alla och envar som spanar och spejar . . .

– Fågelskådare, solnedgångsspanare, grodmän, Skjulavandrare,

    spinnspöfiskare, fåraherdar, kustvandrare, balkonggroggare,

    kanotister, hundrastare, joggare, strandbaggeförare, nakenbadare . . .

 

 
 
 

– Även ryttare . . .

– Oh ja, minns du "King vid gränspolisen"?

– Serietidningen finns i vårt bibliotek . . .

– Boka in mig för en vecka . . .

 

 
 

– Besökare i kyrkotornet?

– Kyrkan kan kanske, oaktad svårsedd för många, vara

    ett etiskt uppbyggligt fäste . . .

– I nästa Akt, i detta ärende, kanske en försvarsfästning . . .

– Kommunikationslederna måste vara klara, synliga och

    fungerande . . .

– Kolla bilden nedan med Skjulavandrarna sittandes . . .

– Ja jag vet, killen längst till vänster viskade till grannen:

    "Smila upp mot fotografen, skicka vidare" . . .

– Framkommen till killen längs till höger blev meningen till:

    "Smit upp, mota fotografen , skicket vidrigt" . . .

– Nåja, fotografen fick hjälp med bil till vårdcentralen . . .

– Jag menar bara att det är viktigt att ett meddelande, till folk

    som tar sig egna friheter, blir verbalt tydligt och konsekvensen

    oantastligt begriplig . . .

 

  

– Ja, vallgravar hjälper nog inte . . . .

– Möjligen mot de hot vi kommer med i nästa Akt, den

    sista i trilogin om Beredskapen i Torekov.

 

PS. Flertalet osignerade bilder, och majoriteten av de övriga,

finns med i tidigare Akter. DS.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1278. Beredskapen i Torekov, del 1

Akt 1278                                                                                                 2018-02-01

 

 

Beredskapen i Torekov, del 1

  

 

Marin, beredskapssnacket, HAIKUn i förra Akten, vad säger du?

– Jo Kajak, viss typ av beredskap, förmågan att motsätta sig en fient-

    lig invasion, bör väl till viss del, den som inte skall verka avskräckande,

    vara till insikt svårtolkad . . .

– Beredskapen, behovet, har varit före i alla tider, i fred som i strid . . .

– Skyddsbehovet kan även vara av mer civil natur . . .

– Självfallet, storm, eldsvådor, tjuvnad . . . 

– Allt lika älskat av sensationspressen . . .

– Vad kan månntro vara mest ogillat . . .

– Menar du i valet mellan sjörövare, främmad makt, turister, orkaner,

    bonnaauktioner eller smuggling.

 

  

– Vi blandar och ser . . .

– Ja, tydligt ser vi invasionsförsvarets kanoner på Batterivallen . . .

– Många tror att det är attrapper och repliker . . .

– Alls icke är det så, som framgår av tidigare Akter . . .

– Inköpta från hamnen i Rammsjöstrand under oroligt 1700-tal . . .

– Dessutom är de utmärkt underhållna och väl inskjutna . . .

 

 

 

   

Skansen, i vardagligt tal Gibraltar, syns också tydligt till sitt yttre . . .

– Yttre?

– Ja, vad som finns inne i klippan vet endast chefen för Kustartilleriet . . .

– Många tror att Christopher Barfoth ligger jordad där . . .

 

 – Hur som, ett tryggt befästningsverk . . .

– Hur som, stabilare trygghet ser många i minan . . .

– Den är helt värdelös, kan möjligen vara ett gömställe

    för ett litet barn, som vill äta en glass lite i smyg . . .

– Kanske ändå ett objekt för att få invasionsbenägna

    att känna viss återhållsamhet . . .

– Det ligger då en motsägelse i den döljande presenningen . . .

– Ja, chefen för Marinen sa nej, men SMHI sa nödvändigt . . .

 

  

– Vissa andra objekt fick ett ja av en viss Per-Albin Hansson . . .

– En gång statsminister, men inte aktieägare i "Skånska Cement" . . .

– Tidens tand verkar nu vara största hotet . . .

Per-Albin-linjen är väl synlig, känd och kartlagd, världen över . . .

– Något av forten har bara försvunnit, några sålts, flertalet plomberats . . .

– Vad finns i stället?

– Det finns objekt som ser skumma ut . . .

– Vem tror på att kunna skumma avloppsvatten i ett objekt, som mest

    liknar ett nersänkt kanontorn . . .

– Viktigt är att förse öppningarna, mellan allmänningarna runt

    kusten och allmänheternas boningar på insidan, med robusta grindar . . .

 

    

– Viktigast är uppmärksamheten . . .

– Att ständigt skåda mot horisonten i väster . . .

– Oftast kommer från väster invasionsstyrkor, tromber,

    åskväder, smugglare, tjuvfiskare, seglande turister och

    turister i alternativa flytetyg . . .

 

  

– I nästa Akt kommer mer om vad vi tänkt till om . . .

– Avvakta beredskapens del 2. 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se