Korparna på Kallskärslid. Aktv1085. En sommardag i Torekov.

 

Akt 1085                                                                           2014-04-29

 

En sommardag i Torekov.

 

Marin, vi måste nog lägga ut några nya bilder för att

väcka Gunin och Lugin . . .

Kajak, jag fattar, SMHI har påtalat att det är sommar . . .

– Ja, men våra korpättlingar har ju inte ens hunnit med att

presentera sina vanliga senvinter- och vårbilder . . .

– Vi eggar, vi lägger ut de bilder jag tagit under en av de första

sommardagarna, den 26/4, för att visa lite på vad det är

som saknas i deras störande bildförsummelser . . .

– Vi kan börja med den tidiga våren . . .

– Ungefär tre till fem veckor tidigare än tidigare . . .

– Kolla med Akt 1006, den 18/4 2013 . . .

– Jämför vi med tabellen i Akt 1000, den 26/3 2013 får vi

vad avser vårdagjämningen i år, den 20/3, +9,8 (+7,5/+15,4) . . .    

– ”Bättre” än under hela perioden 2008 – 2013. . . .

– Och för påskaftonen, sen i år, den 19/4, +7,2 (+4,0/+17,4), Klart,

NO vind 2 m/2, 1023 hPa . . . .

– År 2011 var klart  “bättre” . . .

– Nåja, hur som, slånen blommar liksom triften . . .

– Och många fågelarter, inte enbart stenskvättan, har hittat

revir och lämpliga boplatser . . . .

 

  

– Vi minns ”Pålles” sommarstuga och Rosa Rugosan” . . .

– Nu återstår enbart den ihärdiga rabarbern . . .

– Vi väntar på "Hållarna av Malens öppna landskap" . . .

– Efter stormarna Simone och Sven krävs mobilt underhåll

av allt som håller det öppna landskapets trogna tjänare, får och

lamm, inneslutna i dessa öppna landskap . . .

 

  

– Märkliga vårkänslor dyker upp . . . .

– Varje vår, typ sasmma . . .

– Motorcykelpremiär liksom intensifierad kajaking . . .

- Och sjösättning av båtar . . .

 

 

– Samt behovet av en stilla vandring i park och lundar . . .

– Under årets vår osedvanligt prunkande . . .

– Slingrande sig så det nästan går snurr i huvudet . . .

 

  

– Vitsipporna, både här och var, ovanligt rödskimrande . . .

– Du vet,  politiska val såväl i maj som under september . . .

– Betalda reklamplatser . . .

– Politikerna tror det är de som bestämmer . . . 

– Det känner dåligt till problemlösarnas ”Skjulagång” . . . .

Skjulavandringen i Torekov, i Skjulet vid hamnen . . .

  

– Varje lördag, året runt, c:a omkring kl 10.00 . . . .

– Och där försiggår?

- Lösningar på alla världsproblemen, m u a Ukraina och

Norra Stranden . . .

– Någon sagoexpert, på plats och ställe, menar dock att det blott

och bart berättas ruskiga historier, om Korsfarare  och TBSS . . .

– Det seriösa folket, däremot, som vi tidigare visat i många

Akter, arbetar för helt andra signaler . . .

 

  

– Sjöfartsmuseets mesanmasten skall resas den 11 maj . . .

– Tiden skall hållas av folket . . .

– Masten skall hållas av sina stag, vant och markförankringar . . .

 

  

– Spännande . . .

– Det gäller att ha sitt helgon med sig.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

I samarbete med

http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1084. Handicap vs handikapp i Torekov

 

 

Akt 1084                                                                           2014-04-21

 

Handicap vs handikapp i Torekov.

 

Urun, handicapen minskar i Torekov . . .

Urus, jag tror du menar att handicapen sänks och att

antalet folk med handikapp minskar . . .

– Kan så vara, men den tidiga våren har fått fart på golfandet

och eftersom övning ger färdighet så sänker många sitt handicap . . .

– Utelivet stärker hälsan och lättar många handikapp . . .

 

 

– Handicapet hjälper folk med bollbegåvningsmässigt handikapp

att bli mindre handikappade framför prisbordet . . . .

– Det finns handikapp för golfen i sig, avtagande intresse . . .

– Du menar att tillströmning av folkets barn hämmas genom att

de inte klarar av att separeras från ipodar under så lång tid som en

golfrunda vanligtvis kräver . . .

– Pisa-undersökningen. Folkets ungar måste kunna tala engelska . . .

– Du menar förstå slop, green, tee, eagle, bogy, scratch, fore, score m.m . . .

– Men även kunna tolka matematikens underbara värld. Tänk dig tillrätta-

visande formler som att spelhandicapet = det exakta handicapet multipli-

cerat med en 113-del av slopvärdet, vartill skall adderas skillnaden mellan

banvärdet och banans par . . .

– Handikappad är den som inte kan alla de fyra räknesätten . . .

– Andra typer av handicap såg vi utanför golfens intressesfär . . .

 

 

 

– Ängslighet eller nervositet inför utmaningar . . .

– Greensome och bästboll . . .

– Vi är utanför golfbanan . . .

– Du menar imponerande men inkompetent eller impotent . . .

– Handikapp, problem med prostatan, högt PSA, diabetes . . .

– Även seglarna ute på havet har handikapp . . .

– Du menar när det inte blåser . . .

– Nej, båthandicap som LYS, respit, stick och enligt SRS . . .

– På tal om båtar, TBSS skulle ha årsmöte under långfredagen . . .

– Skulle ha? TBSS enligt http://www.tbss.se

– Flertalet båtar på landbacken och mötessamling i Alaktivitetshuset . . .

 

  

– Då förstår jag varför det blev ”Hela havet stormar” i stället för möte . . .

– Stadgar, ett handicap eller ett handikapp?

– Svaret kommer i juli, när alla båtar är farbara . . .

– Spännande.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med

http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1083. Torekov, en titt i backspegeln.

Akt 1083                                                                           2014-04-16

 

Torekov, en titt i backspegeln.

 

Marin, minns du stormskadorna i Torekov?

Kajak, jag minns Simone och Sven, Akt 1065, den 18/1 2014.

– Jag tänkte mig några bilder . . .

– Ok, lägg ut . . .

– Jag börjar med Strandskogen, som blev allvarligast skadan . . .

– Men nu blivit upprensad och 5000 tallplantor under inplantering . . .

– Undrar hur det skall gå för ”tomtegrottan”.

 

 
– Många andra skador verkar också vara på återställningsnivå . . .

 

  

– Många båtar vårfejade och i sjön . . .

– Andra inte . . .

Parken har gått från rusk och ris till fägring . . .

 

  

– Alla klarade sig inte, oaktat en relativt mild vinter . . .

– Signalmasten på Batterivallen klarade sig . . .

– Turligt nog ja, vilken röta under stormarna . . .

– Men dessvärre röta i masten . . .

 

  

– Verkar snart fixat . . .

– Duktiga killar . . .

– Enkelt, någon jobbar, de övriga hejar på . . .

– Stormskador har vi upplevt förr . . .

 

  

– Tänk om det hade varit möjligt att nyttja stormarna,

istället för eld som värmer . . .

– Till någonting nyttigt och bevarande . . .

– Som naturen menar du?

– Storstilat.

 

 

– Även i norra Strandskogen, på campingplatsen,

råder uppbygglig efterstormsverksamhet . . .

– Hoppas vårens, inför sommarinvationen, komple-

terande trafikskyltsuppsättningar blir så att de gör

nytta . . .

– Gynnar invationen till just Torekov.

  

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med

http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1082. Förankrad i Torekov

Akt 1082                                                                           2014-04-09

 

 

Förankrad i Torekov.

 

Marin, om jag visar dig dessa två fartygsbilder,

lånade från vår samarbetspartner sist i Akten,

http://marintrafik.blogg.se, vad får du ut ur dimman?

 

 

 

– Kajak, dimman i sig eller ankare, eventuellt ankar och ankring . . .

– Bra, dessa ord kan bilda underlag för några funderingar . . .

– Du menar om ett fartyg anses komma ut ur en dimbank

oavsett om det är fartygets rörelse som för ut det ur banken

eller om det är dimman själv som lyfter siguppöverett fartyg

som ligger förtöjt för ankar . . .

– Du menar dimman lättar . . .

– Påminner om ankaret, som även lättar, inför avresa,

eventuellt även här ett lyft . . .

– Det motsatta, bör det heta kasta, fälla eller sätta ankare . . .

– Kasta tyder i viss mån på materialslöseri . . .

– Vid det uppnådda tillståndet, är fartyget förankrat, för ankar

eller till ankars . . .

– Förankrat är inte ett maritimt begrepp utan ett byggtekniskt . . .

– Eller möjligen ett politiskt . . .

– Du menar alla dessa avhopp av politiker i Båstads kommun . . .

 

 

 

– Ja, deras idéflora har tydligen inte varit förankrat i partiernas

program eller så har de inte lyckats förankra sina idéer i någon

mening . . .

– Kanske de har ”gått bort sig i dimman” . . .

– Ok, en duktig politiker kan vara sitt partis ankare . . .

– Projektet ”Å-stad”, runt nya tågstationen i Båstad och

Stensån, var uppenbart inte politiskt förankrat . . . .

– Flöt framtidsvisionen iväg?

– Snarare sjönk den i det reella och politiska gungflyet . . .

– En helt annan sorts avhopp såg vi i Akt 1034, den 20/8 2013 . . .

– I farten, inga fällda ankare där inte . . .

– Även Lurvige Måns fick hoppa av . . .

– Och fick slicka sina sår, efter mycket stryk i ”marskampen”.

 

 

 

 

– På tal om att hoppa av. Varför finns det inga elefanter

Hallands Väderö?

– Du mena eftersom de bin som finns där är inlåsta?

– Elefanter saknar naturliga fiender där . . .

– Det är kanske bra åkrar de saknar . . .

– Det är nog som med vissa fågelarter, de hittar

dit så småningom. När det blir Medelhavsklimat.

 

– Men varför drejade det gamla tjänstefartyget Hallands

Väderö bi, innan färden ner genom Öresund och södra

Östersjön?

– Byte av ”besättning” . . .

– Va?

– Det finns fladdermöss på Ön . . .

– Ja . . .

– Kolla förmasten på Stockholm ovan. Ser du den stora

fladdermusholken där?

– Ja . . .

– Jag tror de bytte ut ett antal fladdermöss . . .

– Varför?

– Fladdermössen navigerar med en typ av radar och

våra möss känner terrängen bättre än de som kom med

från Grönland.

– En utomordentlig säkerhetsåtgärd.

– Och våra kvarvarande möss kan lära sig inuitiska.

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med

http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Aktv1081. Sidan med Torekov

Akt 1081                                                                           2014-04-06

 

 

Sidan med Torekov.

 

Övervakningskameran här.

Skälet är väl uppenbart.

Precis.

Punin i Akt 1080. ”Ostkustpekoralet”. Den 25/3 2014.

Denne skrodör till korp, gaskonjare av rang.

Bara för att solen går upp i öster tror han allt händer där

i evig tid före oss i väster.

Vårlivet finns även här.

Både djupare, mer vidsträckt, innerligt och på ytan

På något vis mäktigare.

Punin kommer själv att få uppleva det under Påskhelgen.

Såväl i Torekov som på Hallands Väderö.

Han får stilla sig till dess, eftersom kalmera utgått ur SAOL.

Av samma skäl kan han inte efterspörja bevis.

Men jag kan lägga ut några av dagens känslor.

Börjar med ett urval från dagens skörd.

Växter i blom på gång. Sippor, vita som gula.

 

  

Fåglar som letar revir.

 

  

Jag kan visa en häger som triggas av en mås,

på grund av avundsam svartsjuka, att försöka

gå emellan en guding och hans åda.

 

  

Jag trodde först det var en kamp om födan, att måsen

anklagade hägern för rovfiske på öring.

Men bristen på öring kan ha annan bevekelsegrund. 

 

 

  
 
 

Försanthållandet om Wasa, från Akt 1079, den 22/3, fortsätter.

Nyfikenheten består.

 

 

  

 Måhända sjönk hon i hamnen på grund av att

någon eller några fyllt hennes skrov med sten.

För att ge Gunin och Lugin tid att återvända till

fartygs igenkänningar, Akt 1072 från den 21/2,

kan jag visa på varför ”Alfreds bod” behövde

saneras enligt Akt 1078, den 13/3. Utökat plats-

behov för en ändamålsenligare sanietsbyggnad

krävdes. Jag kan visa hur den såg ut, den som

inte längre ansågs turistvänlig.

 

 

  

Om inte korparna vaknar till liv inför Påsken föreligger

påtaglig risk att jag återkommer. Igen.

 

PS. Jag måste tillstå att jag kan tycka att Östsidan kan

vara vacker och kan tilltala mig i viss mån. Kanske kan

det så vara, kanhända. DS

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

I samarbete med

http://marintrafik.blogg.se