Korparna på Kallskärslid. Akt 790. Kunna vara verksam för Torekov.

 

Akt 790                                                                2011-05-28

                          

Kunna vara verksam för Torekov

                             

– Pax, du ser stressad ut, du verkar ovanligt spretig i fjäderdräkten. Är korparna

på väg att avslöja dig.

Paxe, inte vad jag kan förnimma. Många andra är påstridiga. Dels ”nyheter” de

vill framhålla som viktiga, dels synpunkter på vårt ”frimärksomdöme”.

– Börja med nyheterna innan de blir historia.

– Jag lägger in en bild, så får det tills vidare vara bra med den saken.

 

  

– Ok, en nog så viktig nyhet. Fåren är åter på Heden vid Torekov. Trevligt. Detta

skulle Gunin gilla att få se.

– Vi har fått frågor om sammanblandningen av golf med fåglar, albatross och örn,

samt något om fotboll, som jag inte kan se på, på något annat sätt än med en klack-

spark. Jag lägger ut en bild så får det vara nog med den saken.

 

 

 

– ”El Classico”, varifrån får, ursäkta uttrycket en dag som i dag, folk allt ifrån.

– Vi föreslog i Akt 787 att inplantera älg på Hallands Väderö. Några älgar framförde

frimärksmotiv med älg. Nu är det värre. Älgen Hälge verkar vilja besöka Väderön.

– Hälge. Älgen i Lars Mortimers fantastiska serie, som jag dagligen, med förtjusning

läser i Nordvästa Skånes Tidningar, NST. Varför tror du det?

– Se här ett klipp ur NST från den 26/5, samma datum som vår Akt. Kan det vara

en slump?

 

 

  

– Han talar om flygrädsla. Vad har det med Väderön att göra?

– Minns hur du och jag kom dit. Just precis, med flyg. Repetera Akt LXXIX.

– Jag minns. Det var redan den 26 april 2006 och ”Biggles” var pilot.

– Hälge har måhända läst Akten. Men vi kan lugna honom. Det har funnits älg

Väderön vid olika tillfällen, kortare och längre tider.

– Tror du Hälge kan simma eller vandra på hal havsis?

– Det fixar Mortimer.

– Hur fixar vi ”frimärkshistorien”? Några har framfört att motiven bör vara

med folk aktiva i föreningens anda. Och vi skall bara glömma motiv med brev-

duvor och allt som har med flygpost att göra.

– Ok, vi är flexibla. Vi kan göra som så, att några Akter från och till avslutas

med en ”faktaruta” med förslag på frimärksmotiv. Som brevduvor förbehåller

vi oss rätten att tycka till. Att några tycker att vi borde begränsa oss till motiv

som finns för föreningsbrev och ekonomipost struntar vi i. Vi handlägger ju

brevutlämning med samma skyndsamhet oberoende av portotyp. Här är en

uppdatering om TTB från de senaste Akterna.

 

 

 

– Leverera nu en första ”faktaruta”.

– Jag har valt föreningen Livbojen. Valet kan inte vara kontroversiellt, ty den har

med SSRS sina ”egna motiv”, därtill även typ för föreningsbrev.

 

 

 

– Ok, jag skall fundera ut en ny förening till kommande Akt.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 789. Att ej bli sedd i Torekov.

Akt 789                                                                2011-05-26

                          

Att ej bli sedd i Torekov

                             

– Pax, tror du någon av korparna upptäckt att vi fäst buggar deras fjäderskrudar?

– Kanske någon, Paxe. Eftersom våra navigeringsråd medvetet var luddiga är vi

ju tvungna att ha koll på var dom är, för att kunna hjälpa dem hem, i värsta fall.

– Föreligger det något livstecken från någon av dom?

Marin har meddelat oss om en albatrossupplevelse.
- Tror du det är stormfågeln Alcatraz, vandringsalbatrossen från Akt 329,
som han råkat på?

– Knappast, vi har avläst hans position till Prag i Tjeckien.

– Det var märkligt, dit lär Alcatraz aldrig vandra.

- Det vet man aldrig. Men andra mer sannolika tolkningar finns. Han kan ha besökt

en av Tjeckiens många golfbanor och upplevt att en spelare gått på två slag på ett

par femhål, det vill säga gjort en albatross, tre under par.

– Osannolikt, det är ganska ovanligt. Dessutom är Marin inte golfintresserad.

Möjligen av resterna efter nittonde hålet. Jag tror han har träffat på en sådan där

leksaksalbatross som konstigt folk har i sina trädgårdar. Viftar på vingarna när det

blåser. Ibland lossnar kroppen från stålpinnen och albatrossen ger sig iväg.

– Ett typiskt Marin-skämt. Han kan också ha varit på något naturhistoriskt

museum eller besökt ett zoo.

 

 

- Du, buggen har avslöjat honom, han är ätande fripassagerare på en flod-

båt för turister på Moldau.

 

 

 

– Onödigt att färdas ända till Prag för att skåda in en båt med namnet Albatros.
Det kunde han ha upplevt vid hamnen i Torekov. Dessutom hade han sett ett s mer.

– Men kanske inga matrester, efter en trerätters för lyxturister.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 788. Att bli sedda i Torekov.

Akt 788                                                                2011-05-26

                          

Att bli sedda i Torekov

                             

– Pax, vilket linsluseri.

Verkligen Paxe. Vilken reaktion på ett frimärksval.

– Jo, förra Aktens val kan ju tänkas ha varit en ren slump.

– Men väldigt många av de havsnära fågelarterna menade att valet var

fel och kom men många berättigade förbättringsförslag.

– Men medge att de var egoistiska och att de talade för egna intressen.

 

 

 

 

– Men de fick ju faktiskt stöd av många andra vattenälskande arter.

– Skulle kanske sitta bra med en omröstning om vilka frimärken olika

föreningar och sammanslutningar i Torekov borde använda.

 

 

 
– Men rovfåglarna vek sig inte. De menar att vi i våra Akter ofta låtit olika

arter av rovfåglar medverka, och därmed borde de vara berättigade att före-

trädas på frimärken. De visade upp många hedervärda motiv. En örn pekade

på Akter som XII, XIV, XXX, 136, 195, 198, 200, 443, 577, 614 och 637 m.fl.

 

 

 

 

– Någon menade att det modigaste valet var en SSRS-helikopter, folkets fågel,

som ansågs utföra berömvärda gärningar.

– Hade denne någon läst Akt 699, från den 18/8 2010, månntro?

– Men klokast var nog den turkduva, som menade att ett frimärke med en

brevduva vore helt klart det mest korrekta motivvalet.

 

 

 

– Notisen i föregående Akt, om tyskarnas förtjusning för älgmotiv, fick

några från älgarnas fan club att höra av sig med motivval.

– Låt oss gå vidare innan vi hamnar i sagornas värld.

– Det gör vi nog ändå, en albatross har hört av sig.

– Förmodar det är Alcatraz från Akt 329, 11/7 2007.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 787. Skumma motiv i Torekov.

Akt 787                                                                2011-05-23

                          

Skumma motiv i Torekov

                             

– Pax, nu var du ovanligt listig.

Tack Paxe. Jag tycker faktiskt själv att det var en bedrift att få alla

korparna att i grupp lämna Hallands Väderö. Och dessutom ge oss

ansvar för några kommande Akter.

– Att vårt sätt att orientera, navigera, länge har intresserat korparna

visste jag. Men detta var likväl märkligt. De lämnade utkasten om både

hamn, sjösättning av båtar och tankar kring Sjöfartsmuseet.

– Du minns Akt 381 och Gunins tanke om att han visste? Trodde han

– Hur fick du korparna att ge sig av. Som vanligt ett ”tappat brev” med

desinformation?

– Ja, jag hade skissat en lagom blandning om hjälpmedel som sol, stjärnor

och några andra himlakroppar, jordens magnetfält, landskapsbilder och

en realistisk blandning av dofter och känslor.

– Då har dom några jobbiga veckor att testa ut vad som kan vara ”sanning”.

Och vad gör vi under tiden?

- Vi kan börja med en del väsen. Några av våra vanligaste Akt-medverkande

har hört av sig. Högljudda och besvikna.

 

 

 

– Oj då. Ser man på, havets och strändernas fågelarter.

- Detta är bara några representanter, med anknytning till havet.

– Det var kanske deras ilska som skrämde iväg korparna, så vi måste

bli diplomater i stället för brevduvor.

– Nej, fågelarterna i fråga var besvikna på folket. Folket som har ansvar

för ”Torekov vid havet”. Inför årsmötet sändes en informationsfolder ut

till medlemmarna . . .

– Jo, men det är väl viktigt att denna viktiga förening har årsmöte . . .

– Det ifrågasattes på intet vis. Det var portobäraren som var fel . . .

– Brevbäraren, menar du? Helt klart. Borde varit brevduvor. Instämmer.

– Nej. Det var valet av frimärke. Frimärket visade upp en sparvhök.

 

 

  

– Jösses vad konstigt. Vad har en sparvhök med ”vid havet” att göra. Tänk så

många val av lämpligare representanter för ”vid havet” det finns.

– Ja trutarna menade att de dessutom medverkar vid städningen av hamnområdet.

Faktiskt hjälper till i föreningens hjärtefrågor. Och svanarna hotar med att lämna sina

platser till förfogande, att ge sig av. Liksom många andfåglar. En tom kust, en tyst vår.

– Vad kan valet av frimärke ha berott på.

– Jag frågade en hök. Han svor sig fri från alla former av manipulationer. Han trodde det

kunde var ett sätt att försöka påverka tyska turister att besöka Torekov och Hallands

Väderö. Tyskarna lär vara förtjusta i rovfåglar, alla kategorier.

– Då är det säkrare att fylla hela Söndre skog Hallands Väderö med älgar.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 786. Frivillighetens höga symbol i Torekov.

Akt 786                                                                2011-05-13

                          

Frivillighetens höga symbol i Torekov

                             

– Kajak, om jag visar dig ett knippe bilder, huvudsakligen vykort från

1930-talet och framåt, som visar flaggspelet vid Sjöfartsmuseet i Torekov

från olika vinklar, vad tänker du då?

Gunin, upprepandets upprepning. Museet har varit ett ständigt återkom-

mande motiv under alla Akt-åren.

 

  

– I denna Akt är syftet inte enbart att fånga blicken med något vackert. Det gäller

att fästa blicken på något annan vackert.

– Ok, dra en bildsvit till, gärna med lite färginslag.

 

 

– Så här någonting, lite färg i vart fall. Vykortsfotograferna jagade inte motiv

med färgfilm förrän efter freden 1945.

– Uppgifter i övrigt om bilderna, var finns de?

– Jag visar en förteckning över tidigare Akter i följande bildsvit. Där kan du söka.

 

 

 

- Det gällde ytterligare någonting vackert?

– Jo, kolla nu sista bildsviten, som med . . .

 

 

 

. . . din sjuka fantasi får dig att tror, tror jag, efter att du har läst Akt 166, från

den 13/11 2006, att folket flyr undan en kraftig höjning av världshavens ytor.

– Du menar på grund av Grönlandsisens töande?

– Bland annat, ja. Några lämnar Lotsstugan åt sitt öde, någon flyr upp i

museets mast. Erkänn dina tankar.

– Absolut inte. Jag vet vad du syftar på. Den vackra tanken. Frivilligheten,

liksom i Akt 780, den om SSRS. Kanske även musiken i Akt 784. Jag vet att

det gäller ett arbete för att hålla kontinuitet i museets underhåll och flagg-

ning. Jag känner igen killen i masten, riggmästare Holmberg. Dom andra

ävenså, som lämnar Lotsstugan efter ett välförtjänt stop öl.

– Det gäller mer än så. Skjulet, Lotsstugan, Batterivallen, Barfotha-stången,

Övningsmasten vid Ydre Hall, Kajutan (Emils hodda) på Heden och mer

därtill. Riggmästarens båt minns jag från Akt 163.

– Giv mig lite tid och jag kan återkomma i detta ditt ärende med

arbeten kring vårrustningen av Sjöfartsmuseet och Skjulet.

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 785. Svika är att undvika en dyvika i Torekov.

Akt 785                                                                2011-05-08

                          

Svika är att undvika en dyvika i Torekov

                             

– Kajak, hur gick det i Torekov? Du skulle ju enligt Akt 783 återkomma med

sjösättning av fritidsbåtar alternativt  förberedelserna kring Sjöfartsmuseet.

– Förvisso Gunin, men förvirrad Gunin. Sjösättning går tydligen inte till som förr

i tiden. Inget släpställe, ingen stapelbädd, ingen slip, inte ens en stock.

Båtfolket nyttjar en byggnadskran. Tala om dekadens.

 

 

 

– Rationellt. Tidsvinst. Platsvinst. Sparar på kroppskrafterna inför seglingen.

– Pyttsan. Begrepp som kranbalk och kranbalksvis riskerar få helt suspekta

betydelser. Modernt folk verkar tro att kranbalk är en detalj på en lyftkran och

att kranbalksvis 45 grader är kranarmens lutning mot markplanet. Vart är vi på väg?

– Mot vattenytan . . .

– Och du, vad tror du dom, på tal om kranbalk, tror att en katta är? Och ”alle

mans katt”? En vanlig bondkatt, som i din Akt 771?

– Det är mycket på katt i nautisk . . .

– Och du, vad är detta . . .

 

 

 

. . . en person flyr upp i riggen? Misstänker vederbörande att någon missat

att sätta i dyvikan? Och de två personerna i aktern, ser det inte ut som om

dom försöker hålla båten flytande genom att knäa kring rorkulten och hänga

i akterstaget, i akterhäcken? Rena rama von Münchhausen-fantasierna.

– Kalmera dig. Det gäller riggning och riktning av masten.

– Du menar att han i masten skall montera en talja för att kunna sätta segel.

Tror du att ett segel väger 20 ton? Saknar du sinne för proportioner?

– Lita på folket. Lita på deras erfarenhet.

– Förvisso. Dom vinklade ut båten på ett förbluffande sätt . . .

 

 

 

. . . och fäste sedan blickarna mot horisonten.

 

 

 

– Vackert. Stilfullt. Hur blir det med Sjöfartsmuseet?

– Nu skall du kalmera dig. Du sitter väl inte i sjön?

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 784. Vår tid i Torekov är vårtid.

Akt 784                                                                2011-05-02

                          

Vår tid i Torekov är vårtid

                             

– Marun, jag fattar inte vad våra killar och gubbar sysslar med.

– Inte jag heller Sugus.

– När vårtiden, vår tid i nuet, är full av fågelsång och musik håller de

på med döda ting.

– Liksom delar av folket. Sysslar med båtar som historiskt har seglat och
ligger på landbacken och med båtar som de tror kommer att segla, bara
de kommer i vattnet från landbacken.

– Nästa års aprilskämt lär bli att ”Hoppet af Länna” skall sjösättas.

– Då blir ju Torekovs-folket utan sjöfartsmuseum. Tragiskt.

– Nu är musik mer avkopplande; även om den ljuder i historisk miljö.

Som vid kyrkoruinen i Parken den 1 maj. En tradition, enligt Akt 281
den 2/5 2007.

– Jo, en mycket vacker miljö som vi har skrivit om några gånger under åren.

– Även vackert i jultid, när vejkseln, trädet mitt i första bilden nedan lyser upp,

som i Akt 199, den 9/1 2007, och Akt 518, den 1/1 2009. 


 

 - Exakt kl. 14:05, enligt solstenen, började musiken. Spelade gjorde Båstad Bjäre

Musikkår.

  

  

– Sedan var det bara att luta sig tillbaka mot en gren i vejkseln och lyssna av

några kända vårlåtar av den typ som brukar hylla vårens ankomst.

  

 

 

– Jag såg en koltrast. Han såg lite avundsjuk ut.

– Men icke förty, våren är vår. Fåglarnas.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 783. Får får från Torekov en väg över havet

Akt 783                                                                2011-05-01

                          

Får får frånTorekov en väg över havet

                             

– Kajak, jag har varit i Torekov. Kollat på verksamheter runt sommar-

rustningen av Sjöfartsmuseet, flaggmasten, galjonsfigurerna och mer

därtill samt den fortsatta sjösättningen av lustbåtar. Och du, dom är på

väg, läs sjöledes, mot Hallands Väderö. Tackorna och deras gulliga lamm.

Gunin, gulliga en månad, skall vi åter behöva lyssna på deras bräkande

en hel lång sommar till . . .

– Du brukar väl inte ha bekymmer med dövörat. Kolla här:

 

 

 

– Nanny? Får dom inte åka med Sund, dina raringar?

– Dom vill åka med fri horisont.

 

 

 

 

Jag tycker det ser ut att vara mer folk än fä utmed relingen.

– Jo, intresset bland folket vid hamnen var påfallande.

 

 

 

– Ingen föll i och alla kom ombord?

– Helt klart, och sedan var det bara att snurra och ge sig åstad mot Ön.

 

 

 

– Får jag . . .

– Du får, men tidigast i nästa Akt. Du får själv välja att fundera runt

sjösättningarna eller kring aktiviteterna på och vid Skjulabacken.

Skjuter nog in mig på Batterivallen.

– Det ser jag fram emot, om det skall blir träffen eller rekylen som

kommer att ge ämnet höjd och mening.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se