Korparna på Kallskärslid. Akt 117. Hädelse?

Korparna på Kallskärslid. Akt 117. Hädelse?


Bild: Folket i Torekov kastar lystna blickar mot Hallands Väderö och in-
väntar regnväder. En kviga på Ön utför en regndans och solen går i "säck"
- ett gammalt tecken på omslag i vädret (Foto: Gunin juli 06).

Akt 117 2006-07-28

Hädelse?

- Gunin, du är ansedd som hädare.
- Lugin, jag sa väl ingenting, vid vårt förra möte, att det smakar
pyton att käka orm.
- Din hädelse var när du inkompetensförklarade kvigornas regngud.
Det dröjde inte mer än ett halvt dygn förrän regnet började falla. Du
skall veta att gudarna har stora tillsynsområden. Nu måste du köpa
ett avlatsbrev för att förlika dig med Hallands Väderös alla kvigor.
Seså, slingra dig inte.
- Min käre broder. Jag hade kontakt med regnguden före min
rekommendation till alla Skånes bevattnande bönder att iaktta spar-
samhet, bara vattna på natten. Du minns akt 112 (21/7)?
- Ja, ja. Jag såg att Kristianstadsbladet (27/7) hade omfattande artik-
lar om bönder, som riskerade dryga böter för oanmälda vattenuttag
samt vådan av en fortgående torkperiod.
- Jag förmodar att du i uttalandet ?Sviktande kompetens? såg ett
uttalande om oduglighet.
- Vad annars?
- Behörighet. Regnguden riskerade komma i kläm mellan Länssty-
relsen, Miljödomstolen och LRF Skåne. Det går inte att hantera regn
hur som helst. Folket har regler för allt. Ofta dimmiga.
- Ytvatten, grundvatten och mitt emellan.
- Med andra ord är det du som bör be kvigorna om ursäkt för
hädelse.
- Jag?
- Ja, påståendet om fel i danspiruetten. Kvigan var mycket skicklig.
Steppstegen på bron var fullt i klass med bockarna Bruces. Folket i
Torekov slängde lystra blickar mot Ön och undrade om en viss
Robert Wells övade inför en ny Rhapsoy in Rock.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 116. Vem slingrar sig?

40099-116


Bilder: Orbjärskärret vid fyren på Hallands Väderö (21/4 resp. 27/7 06)
En kviga utför regndans på bron över Kapellhamnskärrets utlopp.
(Foto: Gunin 21/4 och 27/7 2006)

Akt 2006-07-27


Vem slingrar sig?

- Gunin, det är mycket med slingrandet?
- Hurså Lugin, har du lyssnat på politikerna nu igen? Hur ids du så
här i sommarvärmen. Förstå att politikerna har idétorka.
- Alls icke så. Jag talar om såväl våra ormar på Hallands Väderö,
snokar och huggormar, som motsvarande på Kullaberg, Hovs Hallar
och Stenshuvud. Och snokarna i Kristianstads Vattenrike. Login har
fått rapporter som fick mig att tala med våra snokar i Hälledammen
och huggormarna på Stora Tånge. Och helt riktigt, de var bleka och
chockade.
- Märkligt. De borde må prima i denna värmen, kallblodiga som de
är.
- Det är avslöjandet om att det olagligt förs in skallerormskött, som blir
delikatess på lyxkrogarna. Och du vet ryktet om att det årligen förs in
mängder med kött från gny, åsna och känguru. Inget säljs över disk
eller på krogarna. Men under tennisveckan i Båstad gick det åt mer
oxkött än vad som rimligtvis finns att köpa.
- Ormarna tror att ingen olagligt importerar skallerormskött?
Importörerna slingrar sig och krögarna slingrar sig om vad köttet på
menyn har för ursprung, oavsett det gäller orm eller nöt.
- Jag börjar förstå ormarnas nervositet och undanslingrande.
- För att kolla lite om nötkött snackade jag med kvigorna här på Ön.
Men det gick dåligt.
- Vad hade du väntat dig. Vilket framtidssnack.
- De pratade bara regn och vatten. Torra somrar brukar det finnas
vatten, avrinning från Kapellhamnskärret, under bron vid vägen upp
mot Skogvaktarebostället. Men så inte denna sommar. En kviga ut-
förde en regndans på bron, lyfte huvudet mot himlen och vädjade till
regnguden. Jag tror hon gjorde piruetten åt fel håll. Inget regn.
- Eller så slingrade sig regnguden. Sviktande kompetens.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 115. Fackeltåg ger ett spår.

Korparna på Kallskärslid. Akt 115. Fackeltåg ger ett spår.


Bilder: Fackelblomster nedanför Kallskärslid, Hallands Väderö.
(Foto: Marin 2006, i samtid med Almedalsdagarna på Gotland)

Akt 115 2006-07-23

Fackeltåg ger ett spår

- Logut, jag träffade Marin vid Brötholmarna. Han hade snackat med
Snorre Säl om musslor till Sugus. Visserligen hade han kommit lite
olämpligt. Säl-Skapet Hallands Väderö Natur hade som tidigare år
förlagt sitt årsmöte parallellt med Sällskapet Hallands Väderö Natur.
- Login, är det för att nyttja deras experter? I år var det visst två ar-
keologer som berättade om jägarstenåldern. Nästan kusligt. Tänk så
många av jägarnas redskap, från stenåldern och framåt, som kom
från olika delar av sälar. Krokar, nålar, remmar, kläder och skor.
- Men faktiskt, detta är sälarna stolta över. Som mänskligt tack, är de
ju nu i stort, till kustfiskarnas förtret, fridlysta. Men det gäller ersätt-
ningsfrågan. Vid varje sälsafari, som sker för folket förväntas ett an-
tal sälar vara alerta. Vid uppvisning på cirkus och i delfinarier sker
omedelbar belöning med fisk. Vad sker vid Hallands Väderö?
- Jag förstår att Snorre var irriterad och sökte stöd hos likasinnade.
Vad trodde Marin om folkets politiska vindriktning, blått eller rött?
- Från Kallsärslid har han fin koll på skiftningarna hos fackelbloms-
ter, som växer bland klipporna från Svinahallen till Kohallen.
Facklor har i alla tider, allt ifrån stenåldern, varit hjälpmedel vid po-
litiska manifestationer. Kronbladen hos fackelblomster (på latin
lyhtrum) har genom generationers nedärvning blivit lyhörda för po-
litiska skiftningar. Det gäller att tolka om blomstrets lila färg går
mot rött eller blått. Marin anser sig besitta den förmågan.
- Och?
- Han var lika sluten som de musslor han fick, trots allt, av den
stressade Snorre.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 114. Alla dessa fritidsholkar.

Korparna på Kallskärslid. Akt 114. Alla dessa fritidsholkar.


Bilder: Blommor från strandmalen (heden) söder om Torekov
(Foto: Login juli 2006)

Akt 114 2006-07-22

Alla dessa fritidsholkar

- Logut, vad skall vi säga om Marins respons på Ravnahultsdagen?
- Kanska lite oväntad, Login. Ingen boskatt allas blev ju skallropen.
- Det är ju en stor majoritet av flyttfåglar på Hallands Väderö, och
på något sätt borde de bidraga till öns ekonomi. Marins förslag inne-
bär ju påtagliga lättnader om bopriserna ligger på rimliga nivåer. Att
köparen, och inte enbart säljaren, får bidraga med skatter tycker jag
var ett snilledrag, som bör moderera prisnivåerna, liksom bundna an-
bud. Var fick han ?gnidighetsprofit? ifrån?
- Sista ordet har väl ännu inte framtalats.
- Nej, och bland folket råder pajkastning i samma fråga, fastighets-
skatten. I Torekov dominerar ju också fritidsholkarna.
- Det syns mig vara urbefolkningen som bor i holkar och imperialis-
terna i majestätiska akropolisdass.
- Hur står sig uttrycket: ?Som Torke Mal blommar röstar svenska
folket??
- Det är lite vanskligt att sia. Torkan och värmen har gjort att vissa
örter kommit i eller ur blom i ovanlig tid. Renfanan och många
med den.
- Renfanan är ju gul. Gäller det inte rött mot blått?
- Eftersom den gäller att sia om realistisk politik så får vi kanske
räkna bort gult och vitt. Även om det just nu är dessa färger som
dominerar genom molke, fibla, renfana, mörk kungsljus, maskros,
gulmåra samt snårvinda, kruslilja, nötkörvel, hundkäx, balders-
brå, rölleka och vresros.
- Vitt är ju oskuldens färg och politiker vill nog inte gå fram med
färglöshetens symbol. Och gula politiker syns ju aldrig kunna
bära mogna och ätbara frukter.
- I kampen mellan rött och blått är det idag ganska lika, för att inte
säga något lila. Från klarröd rosa rugosa över rödklint, backtimjan
till blåklocka och oxtunga.
- Vi får kanske avvakta och se kommande majoritetsställning mellan
blåmolla och rödmolla. Säkrare än Gallup inför 17 september.
- Hur tillförlitliga är humlorna? Söker sig idag till gult och blått. Ok,
Sveriges färger, men realpolitiskt?
- Humlan är i och för sig intelligent. Flyger i trots mot de aerodyna-
miska lagarnas omöjlighetsförklaring. Få stora gula blommor mot
många små blå. Mängden, inte storleken, fäller avgörandet.
- Vi skall höra om Marin har någon indikator på Hallands Väderö.
Tills dess står det 1-1 mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 112. Semesterminne.

Korparna på Kallskärslid. Akt 112. Semesterminne.


Bilder: Klockstapeln vid Hagby rundkyrka, söder om Kalmar.
Stenslunga vid Eketorps fornborg på Öland.
Ölands norra udde med fyrtornet Långe Erik
(Foto: Gunin juli 2006)

Akt 113 2006-07-21

Semesterminne

- Hujeda mig Gunin, vilken soppa.
- Lugin, syftar du på min Ölandsberättelse eller Sugus gästabud med
musslor i andmatspuré?
- Gissa två gånger.
- Då kan jag berätta för dig att jag inte kan berätta för dig om våra
orgier, enligt Login, vid Hagby och på Blå Jungfrun.
- Du menar att en dag som börjat i dur skall sluta i moll?
- Eftersom Vångakorparna var med, men inte Sugin och Sugut, kan
det bli relationsbekymmer framöver. Du får så småningom bitar så
du kan lägga ditt skabrösa puzzel. Vi besökte Hagby rundkyrka, som
var en del i befästningen kring Kalmar. I samband med pågående re-
noveringsarbeten har det framkommit dokument om aktiva korpar
som bott under takåsarna i kyrkan under 1600-talet. Vi övernattade i
den fristående klockstapeln. Trångt och så. Så du kan förstå.
- Gå vidare, jag vill inte tänka tanken ut.
- Efter Ottenby passerade vi över fornborgen vid Eketorp. Tro mig
eller ej, men vi blev beskjutna med en stenslunga, driven av muskel- kraft från folket.
- Du ser ut att ha en bula i huvudet.
- Icke. Träffsäkerheten på rörliga föremål var medioker. Men jag kan
tänka mig hur våra förfäder hade det vid belägringen av Allöborgen,
i dag museum i Kristianstads Vattenrike.
- Nedbrytande. Sten tog sten för sten.
- Vi lämnade Öland över Långe Erik, vid norra udden, innan vi vek
av mot Trojeborgen på Blå Jungfrun. Vi hade tänkt oss vidare till Gotland, men talen vid Almedalen fick oss på roligare tankar.
- Då är tydligen det roliga tills vidare fördolt även för mig.
- Eftersom jag inte är politiker kan jag ingenting lova.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 112. Innesemester.

Korparna på Kallskärslid. Akt 112. Innesemester.


Bilder: Svamp som parasoll åt ekoxens bosättning på Hallands Väderö
Fågelduschen vid Oadammen, Hallands Väderö.
(Foto: Login och Logut juli 2006)

Akt 112 2006-07-21

Innesemester

- Nå Login, ingen semester i år heller?
- Logut, du vet mycket väl att semestrar är enbart till för vällustingar.
- Du tänker på Gunins ?Östersjöresa??
- Bland annat. Deras orgier i Hagby och på Blå Jungfrun.
- Släktforskningsmaterialet som Gunin hade med sig om förfäders-
korparna och deras verksamhet på Öland under 1600-talet var väl
gediget?
- Nåja, nu gäller det att knyta samman detta med korparnas betydelse
för Skånes försvenskning. Gunin sitter mest och skrävlar för Lugin
om sina extravaganta äventyr med Pugins systrar och blad Ölands
kungligheter. Kvalificerad dekadans. Och nu skulle de till Sugus och
fortsätta vällevnaden med hennes musslor i andmatssoppa. Avecen
vid Oadammens fågelbad. Tala om ungdomligt förfall.
- Fågelduschen kan bli en besvikelse. Värmen, torkan och vatten-
bristen i Oadammen gör att evapuratorn stänger av duschen när av-
dunstningen når ett maximivärde.
- Den fungerar således enbart någon timme under natten i nuväders-
läget?
- Ja, något Skånes bevattningsbönder borde anamma.
- Din egen forskning i skuggan av Söndreskogs lövverk?
- Skugga. En tillgång i soltider. Jag har funnit en symbios mellan
ekoxar och olika typer av svampar med vida hattar. Ekoxen un-
derlättat för svampens mycel i murkna träd och får skugga över
sitt tillhåll i återgäldning.
- Charmant, för att inte säga ?skärm-mangt?. Men du skall veta att
redan under 800-talet, när det fanns ett kloster här på Hallands
Väderö, såg abboten Umberto Umbrella samma symbios och lan-
serade parasollen. När han kom till klostret på Iona, utanför Skay,
vid Skottland och ?det eviga regnandet? blev det till en paraply.
- Glädjedödare.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 111. Semesterut.

Korparna på Kallskärslid. Akt 111. Semesterut.


Bilder: Ölands södra udde. Fågelstationen och fyren Långe Jan.
Borgholms Slottsruin på Öland.
Sollidens Slott på Öland med f.d. Hagabarnens lekstuga.
(Foto: Gunin juli 2006)

Akt 111 2006-07-19

Semesterut

- Nå Gunin, hur var semestersvepet?
- Jo du Lugin, varmt, sexigt, livsfarligt och berikande.
- Nu blev jag nog lite sotis. Var, hur och till vilken nytta?
- I korta drag via Kristianstads Vattenrike, där Pugin och hans
systrar från Stenshuvud samt några av Vångabergskorparna mötte
upp för gemensam färd österut.
- Pugins systrar. Waoow.
- Ryssbergen, Blekinge skärgård med Aspö och Kungsholms Fort.
Vidare Utklippan och uppför Smålandskusten mot Kalmar och in
över Öland från söder. Kollande in Långe Jan och ornitologernas
fågelskådning samt Naturrummet. Långe Jan såg ut som om han
försetts med kravallstaket mot alla de invaderande turisterna.
- Klart att många vill upp i Sveriges högsta fyrtorn, 42 meter.
- Pugins bror, Lurin, som är liten till växten, orsakade trafikkaos
vid öppningarna i Karl X Gustafs mur. På lagom höjd över Ottenby imiterade han en ökenkorp. Det verkade som om alla ornitologer på
hela Öland vrålkörde mot Ottenby. Drevet gick, som om det var tab-
loiderna som jagade på rov, politiker eller kändisar som Persson och
Persbrandt. Nästa gång skall han måla näbb och tarsar gula och
leka alpkaja.
- Ja, han är duktig, korparnas Bosse Parnevik. Hur var det annars vid
Fågelstationen?
- Torrt. Näktergalen, landskapsfågeln, strejkade för bättre lön medan
svalorna verkligen jobbade för sina låga arvoden från turismen.
Heder åt dem. Alvarligt talat, Alvaret såg ut att ligga i träda. Även
vid Frösslunda var aktiviteterna dämpade.
- Något matnyttigt?
- Avser du käk så kom vi över lite kroppkakor vid Solliden, smas-
kens. Kungafamiljen var på Idrottsplatsen för att fira Viktoria-
dagen. Avser du genealogi så gav forskningen kring Borgholms Slottsruin en hel del om våra förfäders aktiviteter under Karl X Gustaf.
- Nu blev jag både hungrig och svettig.
- Ok, vi fortsätter efter lunchen.
- Vi ses vid nya fågelduschen vid Oadammen.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 110. Från Almedalen till Ravnahult - Nuder v. Nuder.

Korparna på Kallskärslid. Akt 110. Från Almedalen till Ravnahult - Nuder v. Nuder.


Bilder: Del av norra Hallands Väderö. Ravnahult.

Akt 110 2006-07-04

Från Almedalen till Ravnahult ? Nuder v. Nuder.

- Gunin, så är då folkets valda ledare på Gotland, i Almedalen, och
lovar vitt och brett.
- Visst Lugin, och i morgon inleds diskussionerna om boskatten här
på Hallands Väderö, som vanligt på Ravnahult vid Lindbacken.
- Är Marin inledningstalare i år också?
- Ja, eftersom det är på Ravnahult, bjuder traditionen att en korp in-
leder. Jag tror även hans förslag blir det som kommer att gälla den
kommande fyraårsperioden. Även om strandskatorna på sedvanligt
sätt kommer att skrika som de galningar de är.
- Ja, de påminner verkligen om de bland folkets företrädare, som tror
att den som skriker högst får sin vilja igenom. Politiker går runt och
fjäskar för mycket på dagis och förskolor.
- Det är ju den livserfarenhet majoriteten av folkets politiker besitter,
"broilerfostran". Dagis, skola, ungdomsförbund och riksdagen.
Strandskatornas bon är dessutom rena skämten. De lägger sina ägg
direkt i en bale bland strandstenarna. Så i viss mån förstår jag deras
krav på skattefrihet. De försöker kanske efterlikna folkets Göran
Persson, ser sig själv i andra.
- De är avundsjuka på oss korpar och duvor för att vi är befriade från
boskatt.
- Men vi bedriver ju avancerad näringsverksamhet. Fattas bara att vi
skulle betala skatt för Pinus den Höge.
- Vad tror du Marin kommer att föreslå?
- Jag vet. Jag har läst och, faktiskt, granskat och korrigerat hans manus.
Du vet att folket har sitt skatteverk med finansminister Pär
Nuder, som tillsammans med lantmäteriverket skapar den absoluta
rättvisan bland folkets boendevärderingar och skattepålagor. Marin
verkar godta att Nuderklanen, med en och annan tjuvaktig skata, fort-
sätter att med Skatvärket ? stavas med ä därför att skatter svider i
skinnet ? verka för en oomkullrunkligt rättvis handläggning av de
beslut, d.v.s. korparnas, som följer av Ravnahultsdagarna.
- Vad vet du om boskatterna, som ligger i förslaget?
- Marin gillar inte att det blir som i Torekovsområdet, där 600 starkt
efterfrågade hus påverkar taxeringsvärdet för de övriga 1800 husen.
Många bland dessa hus, statistiskt upptaxerade, måste säljs under
sina taxeringsvärden. Bland de 600 säljs många till över dubbla
taxeringsvärdet. Priserna trissas upp genom psykologisk budgivning.
Inte anbud, utan budgivning som i regellöst pokerspel. Till modellen
kommer även, ibland, svarta pengar. Köp min oäkta Rembrandt för 3
korpek så får du köpa huset för 4 korpek. Anm: 1 korpek = 1.000.000
SKR.
- Kan Marins idé för boskatt på Väderön undgå avarter?
- Han menar att dagens taxeringsvärde, som grundar sig på Skat-
värkets rättspatos och oväld kompetens fryses på nuvarande nivå,
efter att ha räknats upp från 75% till 100% av statistiskt saluvärde.
Bon säljs sedan enbart genom anbud, reglerat som folkets statliga
upphandling, via Skatvärket. Säljaren har rätt att inför försälj-
ningen ange ett lägsta anbudsbelopp, som dock inte får överstiga det
nya 100%-iga taxeringsvärdet med mindre än att säljaren till
Skatvärket erlägger en "girighetsavgift" på, enligt förslaget, 30% av
överpriset. Skatvärket öppnar anbuden, utser köpare och handlägger
ev. fångstavgift.
- Fångstavgift?
- Ja, jag ville kalla den förvärvsavgift. Fångstavgift låter för mig som
något inom fiskerinäringen. Marin har slopat reavinstbeskattningen.
Han menar att boägarna årligen betalt boskatt. Om köpares anbud
ligger över gällande taxeringsvärde skall köparen och säljaren
solidariskt till Skatvärket inbetala en fångstavgift, f.n. i förslaget,
25% på beloppet över taxeringsvärdet. Sker köpet till ett pris under
taxeringsvärdet, har säljaren uppenbart tvingats betala en för hög
årlig boskatt. Skatvärket kompenserar säljaren med, f.n. i förslaget,
40% av skillnaden. Efter försäljningen, men enbar då, fastställs ett
nytt taxeringsvärde, som blir lika med säljarens erhållna belopp.
Den årliga boskatten uttages med 0,6% av gällande taxeringsvärde
och tillfaller helt Hallands Väderö. Skulle Marins modell tillämpas
på Torekov, kan det bli så här: Ett hus taxerat till 3.800.000:- får ett
verkligt taxeringsvärde på 4.750.000:-. Säljaren vill ha ut minst
5.000.000:-, och betalar in 75.000:- i girighetsavgift. Högsta anbudet
hamnar på 6.120.000:-. Detta belopp överstiger 4.750.000:- med
1.370.000:-. Fångavgifterna för säljare och köpare blir för vardera
171.250:-.Huset har kostat den nya ägaren 6.291.250:- och ny
taxering blir vad säljaren fått behålla, 5.873.750:-. Årlig fastighets-
skatt, fram till nästa försäljning, blir 36.643:-.Köparen har själv på-
verkat detta genom sitt höga anbud. Om lägsta anbudsklausul saknas
och högsta anbud blir 4.050.000:- blir det som följer: Säljaren får
4.050.000:- + 280.000:- = 4.330.000:-, som är nytt taxeringsvärde
med årlig skatt på 25.980:- för köparen, som för huset betalat
4.050.000:-. Alla avgifter och skatter tillfaller Torekov, Båstads
Kommun.
- Förmedlingshjälp?
- Eventuell förmedlingshjälp faller utanför Skatvärkets intressesfär.
- Dock vill Marin att en fotnot (tars) läggs in, som varnar för vissa
arters medverkan, kända för mafiosi.
- Nuder?


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 109. Om "Minneslucka?" nr 6.

Korparna på Kallskärslid. Akt 109. Om "Minneslucka?" nr 6.


Bilder: Övre bilden (röda cirkeln) visar läget för skylten under övre
bilden. F.d. hamnmagasinet i Torekov.
(Foto: Gunin 2006)

Akt 109 2006-07-02

"Minneslucka?" nr 6 1 juni 06 (akt XCIX nr 99)

- Gunin, har Logut sagt något om juni månads Minneslucka?
- Lugin, han verkar något gnetig och petig. Han menar att en vägg-
skylt inte hänger eller sitter på en gata, utan är fäst på en stolpe eller
direkt på en vägg. Hänger eller sitter på gator gör osnutna ungdomar
och alkisar, menar han.
- Han godkände således inte svaret ?Sitter på Pål Romares gata??
- Nej, svaret skall vara ?På Torekovs gamla hamnmagasin, på
dess gavel mot öster?.
- ?Minneslucka?? nr. 7, när kommer den?
- Om jag inte missminner mig kommer ingen 7:a. Han slog en 7:a.
Men ur hågen. Han tänker fira semester. Återkommer i augusti.
.
Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se