Korparna på Kallskärslid. Akt 727. Ej längre ett hinder ens i Torekov.

Akt 727                                                                2010-10-28

 

                                                                                                                                    

Ej längre ett hinder ens i Torekov

                             

- Hej.

 

Övervakningskameran här för fortsättning. Ett löfte från föregående Akt.

 

Det gäller grader av hinder. Vad jag och korparna kan vara ens om. Jag menade

att dimma är ett hinder, under förutsättning att man inte besitter sådana insikter

att man kan se bra ut genom dimman.

Här ett försök. Inledningsvis en bild med relativt tät dimma:

 

 

 

Aga-fyren på Vinga skär syns som en vit prick. Jag anar konturerna av ett tankfartyg lite

sydväst om Vinga skär. Jag tillgriper mina dimmiga resurser för en koll. Helt riktigt, där

finns en tanker:

 

 

  

Där i dimman hittar jag den, den Marshall Islands-flaggade Overseas Antigmar.

Sedan gäller det att få ut den ur den bildförsvårande dimman:

 

 

 Sådär. Någotsånär.

 

Men som jag antydde redan i föregående Akt anser jag tankern borde navigera mellan

mig och Vinga skär – Hallands Väderö. Någonting så här:

 

 

 
Jag är lite, något mer än lite, sur på Gunin, som till sista bilden i föregående Akt lämnat

mig felaktiga Akter-nummer för alternativa bilder. Det var för att framhäva sig själv.

Akt-nummer i bilden ovan är korrekta. Jag tänker återkomma framöver, från och till,

då och då, med fartygsbilder som anknyter till mitt bevakningsområde.

Det kan bli historiska eller aktuella.

 

Vill ni kolla, kolla på Akter som 477, 504, 505, 566, 669, 679, 683, 697, 699 – 702,

704 – 707, 713 och 716.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 726. Ej ens ett hinder i Torekov.

Akt 726                                                                2010-10-25

 

                                                                                                                                    

Ej ens om hinder i Torekov

                             

- Hej.

Övervakningskameran här, igen.

 

 

  

Ni minns mig från några Akter. Jag kom till tals i Akt 700, i egenskap av ”Korpens öga”.

Även i Akt 701 och Akt 704, där jag redovisade uppgiften att bevaka Heden i Torekov.

Men även i mån av tid lyfta blicken mot horisonten och bevaka havet utanför.

I otaliga Akter har korparna supportats av mina bilder av denna art.

Vad vill jag nu? Jo, korparna har ju hemfallit åt gagg om ens och hinder. Dessutom påstod

de i Akt 706 att jag drabbats av idiosynkrasi. Töntar. Kan vi väl vara ens om?

Om någon kan tala om hinder är det jag. Bilden ovan är inget problem. Som ni ser i dessa

bilder . . .

 

 

 

. . . är varken storm eller vinterklimat något hinder. Hinder finns som ni ser . . .

 

 

 

 . . . och det är dimma . . .

 

 . . . den kan vara lätt och tämligen forcerbar, men kan även vara tät, med en ytterst

begränsande sikt . . .

 
. . . och då även svårforcerbar vad avser tydliga bilder, även om det går:

 

 


Bäst är om fartygen har navigationshyfs att gå mellan fastlandet och Vinga skär vid

Hallands Väderö:

 

 

 

Jag återkommer med problem vid passage utanför Vinga skär och Hallands Väderö.

Till dess önskar jag er en tillvaro i ens utan hinder.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 725. Inte ens ett hinder i Torekov.

Akt 725                                                                2010-10-22

 

                                                                                                                                    

Inte ens ett hinder i Torekov

 

- Logut, minns du Akt 695, den 11 augusti 2010?

- Det gör jag, Login. Det var den Akt i vilken Gunin och Lugin skulle

mästra oss för vårt tilltag att ifrågasätta dem i Akt 694 om Akt 691.

- Det var väl Kajak och Marin?

- Strunt i vilket. Problemet var telekabeln till Hallands Väderö, som

lades ut 1936. Ensmärkenas placering 1936 i jämförelse med dagens.

- Vi hävdade att kabeln 1936 drogs direkt till Väderön, inte som senare

via Vinga skär.

- Vilket vi utan hinder kan visa med utdrag ur ett sjökort:

 

  

- Ensmärkena då? De som skall varna sjöfaranden och hindra dem från att ankra upp

så att kabeln slits sönder.

- Vi blandar om bilder från de tidigare ens-Akterna om ensmärken, enligt sjökortet

ovan, så får Gunin, Lugin, Marun och Kajak tänka vidare. Det var ju så här:

 

 

 

- Nu lägger vi till följande:

 

 

 

- Det var och är på Hallands Väderö. Och nu följer fastlansförhållandet:

 

 

 

- Bra, då är de vandrande pinnarnas beteende åter oss de korpar som anser sig veta

bättre än andra.

- Ytterligare information kan de söka i ens-Akterna 689 – 696, från juli – augusti.

- Något hinder kan jag inte finna i någon av hinders-Akterna 709 – 724, från

september – oktober.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 724. Omkullsnack i Torekov.

Akt 724                                                                2010-10-09

 

                                                                                                                                    

Omkullsnackat hinder i Torekov

 

- Hej.

 

Fugin här igen. Ni minns mig från Akt 720. Kusinen från Kullaberg.

På väg hem, i luften som ni förstår, till Kullaberg från Torekov och

Hallands Väderö, tog jag vägen, flygsträckan, längs kusten av Skälder-

viken. Det är mäktigt att se Kullaberg från Sibirien.

 

 

 

 

  

Det blir en helt annan siluett än från Torekov och Hallands Väderö.

Ni undrar naturligtvis över hur jag kunnat komma till tals så snart igen.

Ingen konst att snacka omkull Gunin. Han tror att snacka omkull är en

bildlik överföring. Efter hans många Akter om detta tror han sig klara av

att hantera slika trix. Men icke sade Fugin. I Sibirien träffade jag experter

på omkullsnackning. Snäckor. Sandmusslor. Till skillnad mot blåmusslan

som tiger, så snackar sandmusslan i ett, tills motståndaren går omkull.

 

 

 

 

 

 Så jag får lov att fortsätta med två ”lustigheter” från Sibirien. Två folkliga trix om hur

djur bör göra.

 

 

Här en anvisning till hundar. Förbjudet att gå framlänges åt höger men tillåtet att

gå baklänges åt vänster. Snudd på djurplågeri.

 

 

 

Översta skylten tolkar jag som förbud att flyga inom området på alla höjder.

Mellanskylten anger förbud att rida åt vänster, med tanke på hur huvudena pekar.

Skall kanske tolkas som att förbudet gäller ritt framåt. Den undre skylten anger

tillåten ritt åt vänster. Samstämmighet mellan huvud och pil. Men för att kunna

avvika åt vänster måste hästen, med eller utan ryttare, ta sig över en sanddyn.

Detta innebär rörelse framåt, vilket kan tolkas som förbjudet. De tre skyltarna

tillsammans måste betyda ”på stället skritt”. Dressyrmoment. Möjlig tolkning är

”gör helt om, vänstergir, och gå hem”. Viss brist på ens.


 

Jag flyger i var fall hem.

 

PS. Sibirien är inte Sibirien bortom Uralbergen. Sibirien är stranden söder om

Ängelholm.  DS.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 723. Udda hinder i Torekov.

Akt 723                                                                2010-10-07

 

                                                                                                                                    

Udda hinder i Torekov

 

- Logut, har vi några väsentliga hinder att bidraga med?

- Menar du, Login, hinder förekommande i Torekov?

- Ja, gärna udda, unika, töntiga eller omoraliska.

- Du menar liksom den del av folket som beklagar sig över att

allt vad de företar sig är antingen olagligt, omoraliskt eller fettbildande.

- Det finns varianter.

- Jag kör en lättviktare:

 

 

- Lättviktare? Anar du inte vad ett järnlock till en avloppsbrunn väger? Just för att

förhindra att småttingar bland folket skall lyfta och trilla dit.

- Jag menar nyponen, som varken gör från eller till när VA-knegarna skall lyfta på

locket för att kolla varför närliggande WC –stolar skräpar ner golven. Ett adiaforon.

- Vet du med säkerhet att nyponsoppa inte generera diarré?

- Här kommer ett nytt val:

 

 

 

- Jag ser vad du syftar på. Allt folk väljer inte den breda vägen. Några väljer för

utmaningens skull den sten- och blockbeströdda vägen. Söker sig till hinder som

arrangörerna ansträngt sig för att nollställa. Den svåra vägens tillfredsställelse.

 

- Oförtrutet, utan hinder, går jag vidare:

 

 

 

- Vad är hindret här? Pengabrist, fastighetsskatt, att kunna komma till makten, att

kunna sälja till fantasisummor, att inte kunna komma till makten, att kunna köpa

för en spottstyver?

- Det gäller att hindra att en viss typ av rädsla räddas eller det motsatta hindras.

 

 

- Det gäller att hindra panik. Att flykten får påträngande och ortopediska effekter.

Folket kan börja trängas om första bästa båtlägenhet för att kunna lämna Torekov.

Torekov saknar järnväg och flyg. Bussarna är få och relativt obekväma samt port-

förbjudna vid hamnens kajer.

- Hamnen och dess vatten kan för folket bli vad en fönsterruta kan bli för nyckelpigor:

 

 

 

- Att se en frihet som inte finns.

- En chimär. Ett hinder.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 722. Mer eller mindre hindrande hinder i Torekov.

Akt 722                                                                2010-10-03

 

                                                                                                                                    

Mer eller mindre hindrande hinder i Torekov

 

- Orsak och verkan Gunin. Vad har du att komma med?

- Lugin, kolla dessa inledande bilder, . . .

 

 


 


. . . på den övre en del badstrandsbesökare, på den undre inga alls. Kan det bero på

det angivna hindret?

- Knappast. Hindret är för att bilar inte skall rulla över stupet.

- Därom kan synpunkterna divergera. Kolla denna bilden:

 

 

  

- Ok, medger att ett hinder för att nå stranden kan ses föreligga. Mer eller mindre. Mer

betyder kanske temperaturen. Folket är känsligt för svalkande vindar och isande vatten.

- Du, kan det ha varit ett hinder i Akt 675, den 10/6?

- Menar för måsungarna, som sökte sig till stranden? Knappast. Av Aktens 5:e bild

framgår det att de nog gått fritt under hindret.

- Utan hinder visar vi åter några bilder från anno datzumal:

 

  

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 721. SAOL-hinder ger kid i Torekov.

Akt 721                                                                2010-10-02

 

                                                                                                                                    

SAOL-hinder ger kid i Torekov

 

- Lugin, om jag säger hind, vad säger du?

- Det är, Gunin, honan inom hjortsläktet. Möjligen med undantag från

älgen, där honan är ko, och renen, där honan är vaja.

- Du anar inte vad jag är ute efter i dessa dagar av hinderstester?

- Om nästa fråga gäller svanar anar jag.

- Rätt. Du säger svanar. Enligt Erik Wellander och hans ”Riktig svenska”

kunde du lika vältaligt sagt svanor eller svaner. Tre pluralisformer för en

enkel svan som stämt möte med minst en svan till. Vi har ju sett svanar,

svanor eller svaner i många Akter, 413, 567, 568, 623, 646, 679 och 683 m.fl.

Men jag återgår till min hind, som vanligtvis tillskrivs kronhjort och dovhjort:

 

 

 

- Dovhjortar syns sällan vid Torekov, aldrig på Hallands Väderö.

- Då går vi på rådjur, här en hind:

 

 

 

- Det var ju inget hinder. Vad är du ute efter?

- Vi tittar vidare:

 

 

 

 

  

- Ja, här är plötsligt en hind med två kid. Men problemet?

- Bocken samlar ofta på sig ett antal hindar. Tänk nu tillbaka på våra svanar.

Tänk om Erik Wellander, eller SAOL, tillåtit hindens pluralisform på samma

sätt som för svanen . . .

- Ok, där har du en poäng. Bocken hade kunnat komma till ett antal hinder i

stället för till hindar.

- Just så. Inga kid där inte, då.

- Tack för att vi slipper detta hinder.

- Och vi glömmer att hind, i liknelser och liknande, står för hjälplöshet och oskuld.

- Du, även skönhet och graciösa rörelse.

- Hur som med det. De fixar det nog.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 720. Urbana hinder i Torekov.

Akt 720                                                                2010-10-01

 

                                                                                                                                    

Urbana hinder i Torekov

 

- Hej.

 

Fugin här. Kusinen från Kullaberg.

 

Jag har supportat Gunin i olika Akter. Exempelvis 392, 471 och 571.

Jag är sändebud mellan Hallands Väderö , via Kullaberg, till Falsterborevet.

Där tar Punin vid och bevakar ostkusten upp till Ryssbergen via Stenshuvud.

Punin var med i Akt 712 om hinder. Från Vattenriket vid Kristianstad.

 

Jag tycker även jag bör vara med. Jag tänker inte, som Gunin i Akt 716, gå

på grund på grund av grund på redan grunt vatten. Jag tänker bli urban. Det

finns stora städer i mitt område. Det verkar som om Torekov tänker bli en

metropol via hinder. Jag skall visa med en Gunin-lånad bild vad jag menar:

 

 

Dessa rör i piren verkar vara ett skämt. Eller tre om ni så vill. Ingen bland folket är så

bredaxlad att rören utgör ett hinder. Förklaringen till rörexistensen är nog denna:

 

 

 

Bilden har jag tagit i Malmö. Samma typ av hinder, men något mer påkostade.

Torekov vill efterlikna Malmö. Så enkelt är det. En sak till. Flukta längst bort i

gatan. Ser ut som om folk går ”rätt in i väggen”, i ett hus mitt i vägen.

 

Samma sak i Torekov:

 

 

 

Här set det ut, på Gunins bild, som om det barkar rätt in genom kioskfönstret.

Det är en synvilla. Att Malmö vill efterlikna Torekov. Mellan dig på Lovisa Rasks

gränd och kiosken finns en gata, Lundstens gata. I Malmö heter gatan naturligtvis

någonting annat, inte nödvändigtvis, som ett hinder, utan reelt, Hyregatan.

 

Men ok, det föreligger inget hinder att olika typer av metropoler vill efterlikna varandra.

Vi korpar hade i maj 2007 tävlings-Akter om vem som mest liknar vem av Hallands

Väderö, Hovs Hallar, Kullaberg och Stenshuvud.

 

Så nu tvingas Gunin åter tvångstlöst att acceptera en Akt utan hinder.

 

Ett mera säkert hinder fanns i Akt 620, december 2009, ett patent.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se