Korparna på Kallskärslid. Akt 1034. Tall ships race mot framtidens Torekov.

Akt 1034                                                                                                   2013-08-20

 

 

Tall Ships race för framtiden i Torekov.

 

Kajak här, i all hast.

 

Du har naturligtvis läst min rapport i Akt 1029, den 9/8.

OmThe Tall Ships Races. Från Århus till Szczcin.

Jag hamnade ju i Rostock.

Därifrån till Landskrona med Tre Kronor af Stockholm.

Vidare med Tre Hjärtan af Halmstad till Hallands Väderö

och Pinus den Höge.

 

  

Jag hinner inte berätta mer just nu. Skall ombord för färd

sydvart i Thalassa, nederländaren.

Skall försöka hitta rätt på Marin, som hoppade av vid Gotland.

 

 

Vad jag skulle hemma på Pinus den Höge och göra?

Jag träffade i Rostock en hundraårig världsomseglare, som varit på

Hamnfesten i Torekov och som då kommit över en skrift från TKoM-

föreningen som beskrev Torekov 2030. Intressant tyckte han och

gjorde en egen vision, som han bad mig deponera i biblioteket på

Pinus den Höge, fram till 2031. Som du märker, om du läser den, är

han påverkad av våra många Akter om 1950-talets Torekov.

Av ett antal hundra Akter nämner jag slumpmässigt 1025, 643, 607

och 445.

 

Vi syns och hörs när jag träffat på Marin, förhoppningsvis, eller oturligt,

hur du nu ser det, före 2031.

 

Här kommer O. L. A. Johanssons vision som ”Kåseri 2.0.3.1”:

  

På rymmen från seglarlivet till barndomshemmet?

Möjligen i tankarna. Tillsynen, ”vården” sker sedan länge på Hemmet,

inte i hemmet. Född på 1930-talet är jag en luttrad man. Hade jag

sett dagens ljus idag kunde jag blivit minst 150 år, enligt unga forskare;

men hundra är mer än nog. Meningslöst att blicka framåt, liksom.

Ni vet, ”till flydda tider” . . .

 

Trettiotalet är något luddigt. Ny hamn i Torekov minns jag. Alltid något.

Faktisk startade rågummifabriken Tor, som blev till NOLATO.

 

Fyrtiotalet var mest krig, ransonering och elände. Trångt i gamla skolan.

Nöjesutbudet stod mellan Templet och Missionshuset.

Faktiskt också Olympiabiografen med Tarzan och apan Zeta samt i hamnen,

för SSRS-fans, livräddningskryssaren Bernhard Ingelsson.

 

Femtiotalet, typ, var framgångsrikt. Storkommun, Västra Bjäre, med Hovsingar

och Karpabor. Ombyggd kyrka och ny skola som granne, idrottens Torevi, Cam-

pingplats, ett framåt Hotell Kattegat, Hallands Väderö naturpark med kiosk, fler

turistbåtar, saltvattensakvarium, NOATO-expansion, utbyggnad av vatten och av-

lopp samt gator med namn, busstorg, stenexport via hamnen, bra kustnära fiske

med sill, makrill, tonfisk och hummer, trots ett antal isvintrar.

Faktiskt tillgång till bankkontor, hamburgerbar och tre veckors semester.

 

Sextiotalet. Ungdomsrevolten. Jösses vad vi trodde.

Faktiskt också på 4 veckors semester.

 

Sjuttiotalet och vidare. Onödig expansion och ny kommunsammanslagning,

Båstad. Var fick dom alltifrån. Fysisk riksplan. Till vilken nytta? Inte en enda

genuin torkebo i fullmäktige efter andra valet. Svikande kustfiske, men den

ännu i dag rådande politiska insufficiensen anammade begreppet ”kräftgång”

som förklaring till varför befolkningsökningen fick ett märkligt streck framför

mätetalet. Ny hamnutbyggnad som trätoobjekt för utbölingbåtar, men ingen fiske-

pir. Vid sekelskiftet var Storgatan nära nog helt avkommersialiserad, centrumbe-

byggelsen fritidshusförsåld och urbefolkningen hänvisad till kringliggande reservat.

Faktiskt skapades också ”Torekovkompromissen”, hamnplanens asfalt och

5 veckors semester.

 

In på 2000-talet steg det ordentligt. Inte antalet åretruntboende utan priset på fler-

talet fastigheter. Torekov blev förtätningarnas och murarna förlovade by, men fort-

farande med Morgonbryggan som badrockarnas och träbonnarnas catwalk. Framåt

för glass och mat, motigare för Väderötrafiken och parkeringssökande.

Faktiskt konstaterades fler sälar, mindre med fisk men alltmer asfalt på hamnplanen.

 

Så kom då kraschen eller välsignelsen. Var det kring 2020? Närminnet sviktar. Det

startade med att bostadsbubblan sprack. Vartannat hus till salu. Bidrog till stagnation

och avfolkning gjorde nog även beslutet att till förmån för elbilar högt beskatta andra

drivmedel. Kanske även den återinförda fastighetsskatten och den kraftigt progressiva

förmögenhetsskatten på fritidshus och dito båtar samt därtill slopad rätt till RoT-avdrag

i kommuner som Båstad, Danderyd och Falsterbo.

Faktiskt kunde Byamacken avvecklas.

 

Trängseln i hamnen fick sin efterlängtade lösning, utan den omtvistade utbyggnaden innan-

för Svarte- och Bruneskär. Plötsligt började vattnet, de dyra dropparna, att räcka till för att

fylla reservoaren och reningsverket kunde börja fungera igen, gräsmattor och havsmiljön till

nytta. Ingen trängsel i butiker och på restauranger. Den framtida tanken för hållbar Väderö-

trafik, via inköp av den gamla kalkstenslinbanan mellan Forsby och Köping, kan nu Försam-

lingen glömma, den behöver inte recyklas. Miljödomstolens har kungjort landstigningsförbud

på Ön, har jag hört i dagarna. Påfallande risk för skador anses föreligga, orsakad av nedfall

och ultraljus från något eller några av de 432 vindkraftverken som snurrar på Väderön.

Faktiskt fick byn sin efterlängtade bankomat, samma år som sedlarna slopades.

 

Sextiotvå stugor, var det sagt, för brf-boende i Strandskogen. Det blev över hundra när genuina

camparna tråkats bort. Alla för uthyrning. Rätten till brf-ägande är på tur upp i Rätten. Kanske

tur i oturen nu när det behövs många hyresenheter runt om i landet, efter det att den stora

Björnen i Öster tvingat hit ett stort antal baltiska flyktingar.

Faktiskt är det möjligt att få ”Torkeöl” i den nya trivsamma bastun på västsidan i gamla Varm-

badhuset, före simturen till Stora Mätta.

 

Avslutningsvis tankar framåt. Kommande vinter får vi, oaktat teorin om varmare klimat,

den kallaste vintern i mannaminne. Havsisen bryter upp tidigast under april och då med

en aldrig tidigare skådad isskruvning, påminner om 50-talet, som helt kommer att förstöra

norra strandens nya fina handikappanpassade badbrygga, som ersatt de båda gamla sandstop-

parna.

Faktiskt blir det likväl en sommar.

 

Fritt fram således för alla, och en var, att ta sig vatten över huvudet. Den nya storbassängen,

vid norra stranden, med sitt soluppvärmda saltvatten glittrar inbjudande.

Faktiskt går det inte att köpa baddräkt i Torekov, nu när både Elbings och ICA bommat

igen, och planerade Torekov Centrum aldrig fick spaden i jorden.

 

Augusti 2013 

O.L.A. Johansson

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1033. Miljöbyte X i Torekov.

Akt 1033                                                                                                   2013-08-18

 

 

Miljöbyte X i Torekov.

 

Lugin, full fart med att via X avrunda VIII och IX . . .

– Ok Gunin, full fart från 1945 till 1910-talet . . .

 

 

– Bilden från 2013 är repris från de föregående Akterna, mest

för att visa på så olikt, men på något sätt likväl så likt . . .

 


 

– Ok, för tillfället nog med detta miljöbyte . . .

– Någon sommar-Akt-repris?

Morgondoppsbryggan har ju skymtat fram lite från

och till . . .

– Då rekommenderar jag Akter som dessa från 2013 och tillbaka

till 2007: 1006 (18/4 13), 964 (3/11 12), 851 (21/11 11), 665 (11/5 10),

572 (14/7 09), 416 (9/1 08) och 272 (17/4 07) . . .

– Enklare då ”Pålles” via Akt 870 (23/1 12) och 716 (20/9 10) . . .

– Nåväl, på återseende.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1032. Miljöbyte i IX Torekov.

Akt 1032                                                                                                   2013-08-16

 

 

Miljöbyte IX i Torekov.

 

Gunin, full fart från VIII till IX . . .

– Ok Lugin, full fart från raberb till Sjöstuga . . .

 

 

  

– Här ovan? Varken eller . . .

– Men här nedan . . .

 

 
. . . ”försvinner” det nya huset och . . .

– Den tidigare miljön återskapas . . .

 

 
 

– Du såg att Öbo hade ”kopparlök” på tornet på bilder senare än 1990 . . .

– Ja jag vet att Öbo bytte ägare 1990, revs och återuppfördes efter gamla

ritningar och återfick då ”lök”, men kopparklätt . . .

– Liksom ”Pålles”, revs och återuppfördes, 1997, som välanpassad i miljön . . . ,

– Och vi river vidare i samma miljö, i nästa Akt . . .

– Mot 1910-talet . . .

– På återseende.

- Ok. ReprisAkter redovisades i förra Akten.

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1031. Miljöbyte VIII i Torekov.

Akt 1031                                                                                                   2013-08-11

 

 

Miljöbyte VIII i Torekov.

 

 

Lugin, dags för ny miljöbytesrapport . . .

– Ok Gunin, full fart från Norra Badstranden till

Västra Stranden . . .

– Men detta liknar mest vissen raberb . . .

– Jag vet, men även sådan kan ha haft bättre dagar . . .

  

. . .  skåda nedan läget för ~ 75 dagar tidigare . . .

 

 

 
 
. . .  och jag kan gå fyra år tillbaka, om än mindre i

omfång, så dock vital.

 

  

– Jag tror likväl du skämtar. Naturen skiftar ständigt.

Ständiga miljöbyten.

 

 

 

– Du har genomskådat mig. Jag återgår till nutid. Miljöbytet VIII berör

miljön kring gatukorsningen S:ta Toras väg – Lundstens gata – Ydrehallsgatan.

Som kommer i nästa Akt, med bl.a. Pålle Wåhlströms försvunna ”Sjöstuga”.

– Reprismiljön? Måste den också avvakta till kommande Akt?

– Nödvändigtvis inte. Öbo skymtar till höger på bilden ovan . . .

– Då rekommenderar jag följande Akter: 932 (2012-08-10), 926 (2012-07-30),

892 (2012-04-02) och 861 (2011-12-28).

– Bra, reprismiljö i kommande Akt blir med hänvisning till Ensmärket , åt vänster-

hållet i bilden ovan . . .

– Då vill jag rekommendera följande Akter: 892 (2012-04-02), 888 (2012-03-20),

865 (2012-01-21), 852 (2011-11-26), 852 (2011-11-26), 842 (2011-10-21) samt

689 (2010-07-25) och 140 (2006-09-25) . . .

– Det får bli då.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1030. Då, nu och när i Torekov VII.

Akt 1030                                                                                                   2013-08-10

 

 

Då, nu och när i Torekov VII

 

Övervakningskameran här.

 

Varför? Jo, en ny del i serien ”Då, nu och när i Torekov”.

Serien vars första delar var i maj i år. Akt 1010 t.o.m. Akt 1015.

Jag svarade för Akt 1014, den 18/5, det var nummer V.

Jag tar på nytt chansen nu när vissa korpar sitter och grunnar

över var vissa andra korpar kan vara. Rostock eller Gotland?

Strunt i vilket. Jag kan meddela att fåren, långt om länge, är

tillbaka på Tork´e mal.

Ni skall vara välkomna, skall ni veta. Beta väl.

 

 

Däremot är andra arter på väg bort.

Badgästerna och turisterna lämnar havet och åker hem.

 

  

Stränderna avfolkas.

Gudingarna som var så pigga i maj-Akterna har åldrats.

 

  

Snart stänger kiosker och restauranger.

Fåren som i Akt 1010, den 6 maj, åkte till Hallands Väderö

kom tillbaka i veckan. Glada, mätta och solbrända.

 

  

Men vad värre är, är att korparna förmodligen är

på ingående.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. kt 1029. Rapport II till Torekov.

Akt 1029                                                                                                   2013-08-09

 

 

Rapport II till Torekov

 

Kajak här.

 

Från någonstans i Östersjön.

Om nu inte Pax och Paxe har avvikit på semester.

Det verkar som om rapporteringen till Pinus den Höge

har varit lite flaxig, om uttrycket må tillåtas.

Men underlaget till Akt 1026, 2013-07-10, syns ha inlevererats.

Då var vi på seglats upp mot Gotland, underfärdmot Helsingfors.

Det blev hårda skot i styv nordostan.

Så långsamt på kryssen så att Marin blev otålig och valde att

lämna segelarmadan för en visit på Gotland.

Han lär väl höra av sig. Han tog ingen brevduva med sig, så det

lär dröja.

Jag sänder några positionsbilder. Som tidigare med glada skutt

från fartyg till fartyg. Efter ledning och inte minst matsedel.

 

Här en ruttbeskrivning i stort:

 

 

Här några positionsbilder från olika positioner:

 

  

En trist händelse vid Gotland. Norska Wyvern sprangläck, 11/7,

och besättningen lämnade sitt fartyg. Besättningsmän från

ett nederländskt fartyg försökte att bärga det norska fartyget.

Försöket misslyckades och en holländsk besättningsman

miste livet.

 

 
 
 
 

Efter urladdningen i Szczecin, Stettin, och återhämtningen i Rostock försöker

jag hitta ett fartyg som går mot Sverige och Hallands Väderö.

Jag har hört rykas att Tre Kronor af Stockholm skall gå mot Landskrona.

Onekligen en bit på vägen, förlåt, på havet.

Här är styvt hundra fartyg att välja bland. Dock en fjärdedel hemmahörande i

östligare farvatten.

Jag kommer när rätta vindar bär, och berättar mer

 

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

  

http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1028. Miljöbyte VII i Torekov.

Akt 1028                                                                                                   2013-08-03

 

 

Miljöbyte VII i Torekov

 

Gunin, dags för ny miljöbytesrapport . . .

– Ok Lugin, full fart utmed Norra Badstranden . . .

– Men . . .

– Jag vet att den förekommit frekvent, men tänker på att

”stora förändringar” är i görningen . . .

– Ok, vi tar från nu till då . . .

– I vanlig omvänd oordning som i Akt 1027, utan kommentarer.

 

 
 

– Här bryter jag tystnaden av ett unikt skäl. I bilden nedan, i svart huvudbonad,

i nära bildens mitt, sitter Tage Kollberg, men åren en superkänd badgästprofil . . .

– Och intill en dito profil, Richard Falk . . .

Helsingborg respektive Karlstad . . .

 

 
 

– Möjligen en framgång för alla med rörelsehinder, får vi hoppas.

– En större stenbumlingsö vid norra Sandstopparen kan rädda barnens krabbfiske.

– Repriserna på miljöbyte då?

– Norra Stranden är i sig stor nog för repriser:

 

År:             Månad:    Akt:                                    År:             Månad:       Akt:

2013         jan             985                                     2010         sep             718     

2012         dec            980                                     2009        juli                577

                 sep           944                                                      maj               563, 559

                  juli            941, 926                                             mars             543

                  april          902                                     2008        jan                414

2011          juli             800                                     2006        dec               186

                  aug           814

 

– Vi hörs.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i  <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.sen

 

 

http://marintrafik.blogg.se