Korparna på Kallskärslid. Akt 1366. Tack vare vinden för Torekov

Akt 1366                                                                                                 2020-05-18

  

Tack vare vinden för Torekov

 

Kajak, förra aktens stormande och fartyg förde osökt tankarna

    till "Den välsignade kusten" . . .

– Förvisso Marin, alla dessa haverister och vrak . . .

– Bärarlagens levebröd . . .

– Upphuggning, mångas jobb eller extraknäck . . .

– Majoriteten av fartyg som blivit haverister eller tagits hit för

    bråkning vid Bjärekusterna är kända och förtecknade . . .

– Likaledes de som gått på grund men blivit bärgade och åter

    kommit i stånd att fortsätta seglationen . . .

– Vi har i ett antal Akter, omkring sjuttiofem, beskrivit verksamheter

    kring fartygsolyckor och upphuggningar . . .

– Vi visar några bilder ur dessa Akter för att reta ditt intresse . . .

– Kända fartyg . . .

 

  
 

– Vi visar även några pressklipp . . .

– En av de många källor som finns för spårning av

    olika haverier . . .

– Arkiven är många, biblioteken nära och nätet fullt . . .

  

– Men likväl, en del fartyg döljer namn och härkomst . .

– Här följer bilder på sju fartyg som vi söker information om . . .

– Vet du något så hör av dig . . .

 

 
 
 

– Färgbilderna är för att visa hur några av vrakstränderna  ser ut idag . . .

– Men haverier och vrakupphuggning förekom längs hela kuststräckan

    från Hovs Hallar till Rammsjöstrand . . .

– Ut och vandra längs kusten . . .

– Bra motion i coronatider . . .

– Tvingas du vara inomhus får du en Aktförteckning att botanisera i . . .

 

  – Avslutningsvis en påminnelse . . .

– Att vi hörs igen . . .

– Köpa en kalender.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1365. Hur blåser vinden i Torekov

 Akt 1365                                                                                                 2020-05-18

  

Hur blåser vinden i Torekov och på Hallands Väderö

 

Marin, vi har ju i ett antal Akter gaggat om vinden och dess möjligheter

    till energiutnyttjande . . .

– Jo, förvisso Kajak, det har rört sig om vindkraftverk, kvarnar, möllor,

    segelfartyg, vindsurfare, drakflygare, vattenpumpar, flöjlar, flaggor . . .

– Och mera därtill, enligt hänvisningar i sista bilden nedan . . .

 

  

– Vi har ju oss emellan, till och från, varit kritiska mot moderna

    vidkraftverk för elproduktion . . .

– Eller applåderande . . .

– Nu är ett nytt projekt på gång ute vid Stora Middelgrund . . .

– Vi visar lite från världspressen och projektets hemsida . . .

– Viktigt att taga del av och reagera på . . . 

– Visa på hur vinden blåser i ärendet bland de inneboende i Torekov

– Ett stort ingrepp i den gemensamma miljön . . .

– Enbart 3 mil utanför Torekov och 2½ från Hallands Väderö . . .

 
 

– Tycka vad man vill, men det går att framföra synpunkter . . .

– Enligt informationsannons från Vattenfall . . .

– Men det är bråttom, bråttom . . .

– Den 24 maj är senaste dag för inlämningssynpunkter . . .

– Mer information hittar du på http://vattenfall.se/storamiddelgrund . . .

– Gör din röst hörd, tänk på fågellivet . . .

 

 

 

 

– Vi kompletterar med lite udda tankar kring vindkraftverk . . .

– Mest för att stimulera till coronatidsstudier om vindkraftverk . . .

– Det finns hur mycket som helst på nätet . . .

– Både för tillskyndare och motståndare . . .

Lugar har en teori om varför debatten i Torekov och på sociala medier

    ligger lågt:

                      "Det går svårligen att debattera vindkraftverk i Sverige.

                      Vindkraften får tyvärr sällan ”stå på egna ben”.

                      Ofta, för att inte säga alltid, urartar debatten snabbt,

                      eller ännu snabbare, till en debatt om kärnkraft.

                      Vindkraftens förespråkare känns igen på att de gärna

                      talar om energi och att hellre bo granne med ett vindkraft-

                      verk än med ett kärnkraftverk. Belackarna talar i termer

                      av effekter och att bo granne med ett kärnkraftverk är att

                      föredra framför ett grannskap bestående av 10000 vindsnur-

                      ror. Dessa till synes banala skillnader i synsätt kan vara

                      intressanta som inledande debattunderlag. Konsensus här

                      är ett absolut krav för att möjliggöra en vidare seriös debatt

                      om vindkraft."

– Han är knepig, den där Lugar . . . .

– Du minns honom från Akter som 1346 (1/12 2019), 1306 (19/10 2018)

    och 1292 1/6 2018)  m fl

– Och här orerar han vidare . . .

 

 
 

– Avslutningsvis, glöm inte köpa Museiföreningens Kalender.

 

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1364. Ut ur potatispressen i Torekov - skörd

Akt 1364                                                                                                 2020-05-14

  

Ut ur potatispressen, nypotatis i Torekov - skörd och utbud

 

Lugin, i Akt 1363 den 3 maj utlovades kompletterande info

    kring jordurhävande av nypotatisen . . .

– Jo Gunin, för att ge folk möjlighet att häva i sig av dessa delikatesser . . .

– Nypotatis, sill av olika inläggningar och brännande snaps . . .

– Gott så, midsommarfesterna står för dörren . . .

– Må nattfrosten och coronaviruset hålla sig i klädsam blygsel . . .

– Vi gör som tidigare . . .

– Och i avvaktande på mer skrupulösa informationer

– Och utan att bli övermaga . . .

– Kan hända det kan fägna någon . . .

– Andra kan bli altererade . . .

– Hur som, utan att överyvas undfägnar vi dig med pressklipp . . .

– Ett komplement till de två Akterna 1358 och 1363 . . .

– Som du fritt får läsa . . .

– Nypotatisen ligger i prisintervallet 79 - 99 kr per kilo . . .

 
  

– I matrisen som du såg i Akt 1358, 26/3 2020, kan vi tillföra att

    plockning 2017 kan ha ägt rum redan den 27 /4 medan 2018 det

    inte ägde rum tidigare än 8 maj.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   


Korparna på Kallskärslid. Akt 1363. Ut u potatispressen, Torekov

Akt 1363                                                                                                 2020-05-03

  

Ut ur potatispressen, färskpotatis i Torekov - Groningsbekymmer

 

Gunin, Akt 1358 den 26 mars berörde nypotatisodling kring Torekov . . .

– Jo Lugin, kampen om att komma först i jorden . . .

– Upptaktsbekymmer, förgroning, plastning, gödning . . .

– Vi hade en matris över åren från och med 1957 till och med 2020 . . .

– Med brister och osäkerheter . . .

– Vi bad om hjälp . . .

– Ja, vi kan 2002 fylla i en 8 i maj . . .

– Då blir det 55 i S:a-kolumnen . . .

– Enligt NST den 30/4 kan vi i 2020 sätta 20 i maj . . .

– Då blir det 58 i S:a-kolumnen . . .

– Således inga extremår, vare sig gällande 2002 eller 2020 . . .

– Statistik, typ, långt bortom verkligheten . . .

– Verkligheten kan vara grym . . .

– Framför allt mot idoga nypotatisodlare . . .

– Vi antydde något i Akten enligt ovan . . .

– Plågoandarna kan ses i form av frost, tjäle, regn och blöta . . .

– Men även torka och jordflykt, ogräs och ohyraangrepp . . .

– Snö och hagel, storm som stör plastningen . . .

– Att inte ha "is i magen", hispighet, prisras, hat mot vävodling . . .

– Grodelning och idéer om GI-diet samt ensidig odlingsväxling . . .

– Klimatförändringar, ny istid eller medelhavsväder . . .

– Vad och hur som, världspressen hänger på . . .

– Nedan följer en del av jordbruksjournalistikens alster . . .

– Du har förmodligen träffat på en del tidigare i Akter som:

    1253  7/6 2017, 1171 23/11 2015, 1153 19/7 2015 1142  23/5 2015,

    1194  13/4 2016 , 673 7/6 2010, 479  18/5 2008, 302 9/6 2007

    samt XCIV  28/5 2006 . . .

– Berör även nästa fas, enligt sista klippet nedan. . . .

– Har du redan fixat nypotatis att koka, kolla Akt 903, den 5/5 2012 . . .

 

 
 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se