Korparna på Kallskärslid. Akt 719. Två Tinor ger hummer i Torekov.

Akt 719                                                                2010-09-28

 

                                                                                                                                    

Två Tinor ger hummer i Torekov

 

- Hej.

 

Snorre Säl här. Vi har träffats tidigare. Jag finns på foto i Akt 334. Jag är
ordförande i Sälskapet Hallans Väderö Natur, undervattenssektionen.

 

Jag har varit med i olika mat-Akter. Makrill i 323, torsk i 514 och musslor i 115.

Olämplig mat kan leda till döden, som i Akt 208.

 

Idag skall jag tala om hummer. Ni minns kanske Akt 160 från den 29/10 2006.

Den handlade bl.a. om Tina Nordström och en Snusk-hummer.

 

Jag har förärat Gunin en hummer för att få komma till hörandes. Jag tycker

nog att Akten passar bra in i hindersprövningen. Även om hummerfisket är ”fritt”
just nu, från den 27/9.

 

 

 

Som ni ser föreligger det fler hinder än tiden. Hummer måste fångas med tina och
fisket får inte ske genom ställföreträdare. Fiskaren måste sätta och vittja själv.
Antalet tinor är dessutom maximerat.

 

Jag har kommit på knepet att gå runt, eller under, dessa hinder. Jag fiskar med tinor.

Såväl min fru som min kuttjej heter Tina. Kuten efter Tina Nordström. Jag har således två

Tinor. Inte många för en yrkesfiskare, men effektiva. Genom att ha kontakt med dem

via ett rep i bakfenan, vilket ofta sker av andra skäl, vill jag påstå att det är jag som
fiskar, liksom fiskaren via sitt rep ner till sin tina.

 

Måndagens premiärfångst betingade 7300:-/kg på Fiskauktionen. Med det priset riskerar

Gunin åka fast för tagande av muta och jag för bestickning. Göteborgsfasoner.

Värre blir det om de kommer på mitt ”Houdini-knep”, från Akt 160, att locka humrar ur

andras tinor eller hur jag lurar andra sälar på deras Tinor.

 

Men låt oss glömma detta och i stället minnas lite tinor från anno dazumal, i
Torekov, här under 30-, 50- och 70-talen.

 

 


 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 718. Språkhinder i Torekov.

Akt 718                                                                2010-09-25

 

                                                                                                                                    

Språkhinder i Torekov

 

- Marun, nu efter förhöstens stormoväder har ”Kaspersvik” i Torekov blivit en omtyckt

foderhäck för många olika fågelarter, änder, måsfåglar, kråkfåglar, starar och sädesärlor.

 

 

  

- Nog är det så alltid, Sugus. Aptiten verkar det inte vara något fel på.

- Stararna behöver energi inför vidarefärden söderut, liksom sädesärlorna.

 

 

  

- Vi har ju tidigare sett Akter när stararna ältar runt i tångävjorna.

- Sädesärlorna har vi vanligtvis upplevt i andra miljöer.

- Här i ävjan åhörde vi lite ”madasnack”. Skillnader i kosttillgång. Tångloppor

kontra insekter från ängs- och trädgårdsmiljöer.

 

 

 

- Vi kan återge lite kring konversationen mellan några sädesärlor från Värmland,

väg söderut, och vår egen Torekovs-ärla:

Ekenäs-ärlan: ”Såg du såharsla söm tok feffeln på skygggårdstörn?”

Vittjärn-ärlan undrade om frågan var: ”Så du linerla som tok sommerfuglen på
skigardsstauren?”

- Vad gällde frågan? Vad säger du, vår egen ärla?

- Här har du svaret: ”Sau do säesorla som tae fjärla pau gääregaursstöddan”.

- Aha, inga språkhinder där inte: ”Såg du sädesärlan som fångade fjärilen på

gärdsgårdsstören”.

- Inget hinder. Då platsar inte Akten.

- Vi lägger in den eftersom den nu finns.

- Inget hinder.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 717. Ätbart hinder i Torekov.

Akt 717                                                                2010-09-21

 

                                                                                                                                    

Ätbart hinder i Torekov

 

Hej.

 

- Ovis här. Siro Ovis. Betoningen på första stavelserna. Vi har råkats  tidigare.

I Akt 684. Det var den 7/7 i år. Vid Pussen på Heden söder om Torekov.

 

Jag är får, och får om jag får säga det själv, ett idogt hinder mot miljöförslumning.

Vi får, vi får se till så att miljön inte blir ett hinder för miljön. Vissa växter får inte bli

till hinder för andra växter. Det råder klasskillnad mellan växterna. Det är bestämt

så av folket. Dels av en snubbe som hette Linné, Carl von, från någonstans i Småland

och således en snål en. Dels av de mer generösa snubbarna inom miljööverheten, som

avlönar oss för vårt idoga miljöarbete. Men vi måste konsumera rätt växtlighet.

 

På bilden nedan ser det ut som jag råkat i hinder. Tänk på att det finns köttätande

växter. Inte här och nu. Tvärt om. Det är växter som jag har betalt för att käka upp.

Hindersväxterna ingår inte i min älsklingsföda. Men vill jag vill bli fri, inte häfta i skuld

till uppdragsgivarna, och dessutom komma loss, får jag bita i det sura äpplet. Ursäkta,

det sega skitbladet.

 

 

 

- Detta är mitt inlägg i hindersprövningstävlingen. Att inget hinder får stå får i vägen.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 716. Väl grundade hinder i Torekov.

Akt 716                                                                2010-09-20

 

                                                                                                                                    

Väl grundade hinder i Torekov

 

- Logut, hinder i sig och hinder på grund av grund. Vad säger du?

- Login, vi lägger ut en bevisbild:

 

 

 

 

- Jaha. Du menar att segelfartyget i sig är ett hinder i farleden. Eller du menar kanske

att råsegelskonaren hindrar något annat fartyg att gå på ett hinder.

- Kan så vara. Både Kristianstadbåden och Vrenbåden lurar på rov i leden.

- Vill det gå illa kan det gå som i Akter som 238 och 239 när Tärnan gick på Hovs Hallar.

- Badeskär har varit ett förekommande hinder, Akt 267 och 599. Liksom Bornholm i Akt

322. Hamnen i Torekov, Akt 588.

- Inte minst hela kusten. Akt 196. Vid is inte minst, Akt 445 och Akt 634.

- Ett ytterligare hinder som kan uppkomma är när det hettar som vid bränder. För att

hindra spridning av brand kan brandbilen nödgas bli hindersuppställd:

 

 

 

- Precis. Det har vi upplevt i Akter som 264 0ch 540. Och någonting liknande är en
oljeläns. Som i Akt 516.

- Väcker kusliga associationer. Nät för fågelfångst. Akt LXVI, den 22 mars 2006.

- Länka in tankarna i glömskans dimma, Akt 124. Somna in likt Akt XVVIII eller dröm

om ett vackert mål av TIKs fotbollsgäng, där bollen hindras först av nätet, Akt 295.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 715. Hinder löser hinder i Torekov.

Akt 715                                                                2010-09-17

                                                                                                                     

Hinder löser hinder i Torekov

 

- Gunin, när jag passerade ”Silwers nyläge”, enligt föregående Akt , såg jag

ett hinder stå i vägen . . .

- Lugin, du menar nog stod på vägen.

- Nu låter du som en korsordslösare. Kan en ko stå i stå? Kranbilen stod i vägen

för andra fordon, som kördes på vägen:

 

 
- Blott en kort stund. För att fixa ett annat hinder. Ett hus stod i vägen för att nytt hus.

- Stod i vägen, inte på vägen?

- Ge dig. Din bil körde på vägen. Kom den till skada?

- Bilen eller vägen? Titta här, huset stod på vägen:

 

 

 

- Tydligen, hur jag än ser det. Från olika håll och kanter.

 

 
- En begränsad tid, sedan bar det iväg, på en väg.

- Dock inte helt hindersfritt:

 


- Det är mycken vägsäkerhet i den bilden. Det är ingen stirrig starflock. Stugdelarna

lämnade Torekov längs med Slättarödsvägen:

 

- Du, i föregående Akt fick vi information om före och efter.

- Ok, här ett svar:

 

 

 

 - Nu skall vi inte längre stå i vägen för kommande Akter.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 714. Hus v Hus i Torekov.

Akt 714                                                                2010-09-16

                                                                                                                     

Hus v Hus i Torekov

 

- Gunin, det blev full rusning till hindersprövningen. Vi håller faktiskt på

att bli förhindrade själv, att deltaga. Vad gör vi?

- Lugin, vi drar till med Torekov.

- Menar du hus för hus, gata för gata, kvarter för kvarter?

- Ta´ i lagom. Det är fortfarande hindersprövning som gäller. Om vi glanar på
en bild med förmodad husdualism så ser vi att det kan bli enighet:

 

  

- Om inte? Här ryms förvisso även en TV-antenn för fåglar att sitta på, om de önskar.

- Ryms inte allt blir det hindersprövning. Hinder kan undanröjas på olika sätt. Vi har

i ett antal Akter upplevt att det är så. Minns ”Hamrins skeppskajuta”, som fann en ny hem-

vist på en museitomt vid hamnen:

 

 

- Den flyttades lyft- och hjulledes, såsom vi redovisade i Akt 481, den 26/5 2008.

- Vi har även visat på andra hindersröjningar, exv. flyttningen av ”Silwers”, som

fick en ny hemvist inte så långt ifrån ursprungsplatsen:

 

 

 

- Men allt går inte att flytta?

- Jo, allt går att flytta. Om inte helt helt så i större eller mindre delar eller bitar. Kan
inte allt återvinnas för byggnader kan det komma till annan nytta. Ett exempel som
vi visat i Akter är ”Esso-macken” och ”Hummern 15”:

 

 

 

- Någon kanske funderar över hur det ser ut på primärplatserna efter ”Kajutan” och

Silwers”.

- Det föreligger tidshinder. D.v.s. sakernas ting är ännu inte helt på plats:

 

 

 

- Dagsläget vad avser tidigare hemvisten för ”Silwervillan” visas ovan och motsvarande

för ”Kajutan” här under.

 

 

 

- Krisigt kan det blir ibland. Exv. när det blir okontrollerbart. I Akter som 191 – 194,

februari 2006, när allt brann ner eller i Akt 607, 2009-11-11, då husbocken höll på att
käkat upp hela kyrkan. Men nytt kom i stället. Och vi återkommer på nytt.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 713. Hallands Väderö v Torekov 4 - 3

Akt 713                                                                2010-09-15

                                                                                                                     

Hallands Väderö v Torekov  4 – 3.

 

- Sugus, trots hindersförsök försöker vi sticka in ett resultat från en

något tragisk överlevnadstävling mellan svanpar.

- Marun, svanarna påstår att tävlingsinstinkten även skärper överlevnads-

instinkterna. Vi har följd svanparet som födde fyra ungar vid Vitasand,

nedanför Pinus den HögeKallskärslid.

- Övervakningskameran har följt, som vi sett i tidigare Akter, ett svanpar

som fött fem ungar på Badeskär, Heden vid Torekov.

- Svanparet på Väderön har vanligtvis uppehållit sig runt Skäppeskären.

- Torekovs-paret har mertiden vistats runt Hedens Pauli hamn.

- Som vi tidigare berättat miste svanparet vid Heden tidigt två ungar. Sedan

har det gått paret och ällingarna väl.

- Väderö-paret har lyckats klara sina fyra ällingar.

- Det är förmodligen minken som är skillnaden.

- Vi önskar familjerna lycka till i höstrusket.

 

   

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 712. Grusad känsla ett hinder i Vattenrike.

Akt 712                                                                2010-09-14

                                                                                                                     

Grusad känsla ett hinder i Vattenrike

 

Hej.

 

Punin här.

 

Ni minns mig och mina Aktinslag från Stenshuvud och Kristianstad,

Vattenriket där, samt från ”Fjärran östern” i största allmänhet.

 

Jag vill här och nu medverka i hindersprövningen.

En hälsning från ”Vattenmans Rike” till ”Rikemans Vatten”.

 

Naturum här i Vattenriket närmar sig sin fullbordan och invigning.

Se gärna tillbaka i Akter som 653 och 654 från mars månad i år.

 

Såg idag bland folket några som ville korsa Helge å från Tivoliparken,

på den nya bron, för att tjuvtitta på ett ståtligt Naturum.

 

Som min deltagarbild visar blev det grusade förhoppningar:

 

 

 

På återhörande.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid, Akt 711. Hinderskänsla i Torekov.


Akt 711                                                2010-09-12 

Hinderskänsla i Torekov

 

- Urun, i Akt 709, om hindersprövande korplag namngav Kajak inte oss.

- Urus, han tycker kanske, helt enkelt, att vi är för gamla för att elittävla.

Att vi hör hemma i korpserien.

- Vi bör visa att vi är ett korppar som utgör ett korplag som står över ett

korplag, åldersdiskriminerat till korplagskorpen.

- Vi gör det, genialt enkelt för oss, en prestation i sig, genom att välja tre

av Gunins Akt-förbrukade bilder.

- En bild som visar folkligt hinder för får:

 

 

  

- En bild som får matcha en bild där får utgör hinder för folk:

 

 

 

- Det var väl en god balans?

- Visst ser fåren ut att hantera den smala spången med säkerhet.

- Jag avsåg balans i bildurvalet.

- Nja. Vi kör den med djur mot djur också:

 

 

 

- Tänk att en liten hund han utgöra hinder för 82 ungtjurar.

- Eller kanske så att 82 ungtjurar utgör hinder för en hund.

- I vilket fall som, en god balans. Åttiotre aktörer vis á vi 83.

- Här får Gunin och Kajak någonting att bita i.

- Att stånga sig trötta mot.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid, Akt 710. Naturliga hinder utanför Torekov.

Akt 710                                                                2010-09-12

                                                                                                                     

Naturliga hinder utanför Torekov

 

- Logut, då är det vår tur att hinderprövas.

- Login, vi gör en liten kupp och väljer objekt från min hemort, Hovs Hallar.

- Ok, det kan förvirra omdömeskritiken.

- Eftersom Hovs Hallar har en storslagen och vacker natur väljer vi hinder

som skapats av naturen eller i nära samverkan med den. Vi börjar med den

växtlighet, som i bilden nedan blockerar båtvinschen från havet och slipen:

 

 

                                                                                                                

- Nästa bild, tycker jag, är om möjligt än mer naturanpassad. Skåneleden från Båstad mot

Torekov passerar över Hovs Hallar. Här, enligt bilden, har ett kreatur på sitt naturliga

sätt lagt ut ett hinder. Förvisso inte stort, men kan vara nog så obehagligt för folk att

trampa i.

 

- Hinder behöver nödvändigtvis inte vara utplacerade saker eller ting. Avsaknad kan även

upplevas som hinder. Här en bild från en av de många trappstegsstigarna vid Hovs Hallar.

Ett antal steg mitt i loppet har spolats bort vid ett skyfall. Genast mer svårforcerat.

 

- Avslutningsvis två bilder som visar ett hinder som medvetet , av folket, blivit destruerat.

Det var en sorts järnstaket som tidigare, kanske under 1940-talets orostid, skulle förhindra

förflyttningar, torskodda, från en sida av ett klippmassiv till dess motsatta sida.

 

 


 

 

 

- Tror du inte det härstammar från bergklättring?

- Slik verksamhet är väl motsatsen till hinder, när berget inte utgör något hinder.

- Vi får se vad nästa korppar kommer med.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid, Akt 709. Hindersprövning i Torekov.

Akt 709                                                                2010-09-10

                                                                                                                     

Hindersprövning i Torekov

 

- Marin, om jag säger hindersprövning, vad säger du?

- Kajak, folklig misstänksamhet.

- Kan så vara, men den leder ofta till en kärlekslek. Nu gäller det en

allvarlig lek för oss korpar. Vi skall tävla om hindersprövning i Torekov

och på Hallands Väderö.

- Med folklig anknytning?

- Vi måste söka den där den finns. Vi har redan haft Akter som kan passa

in retroaktivt. Här exempelvis:

 

 

 

- De Akterna minns jag. Om bilar som parkerat på övergångsstället vid butiken.

Det är den sortens hinder vi skall söka, förmodar jag.

- Det kan vara varierande. Exempelvis som här vid småbåtshamnen:

 

 

 

- Se där ja. Ett beslutat hinder, av logistikskäl.

 

 

 

- Här ett hinder av annan art. Som vid övergångsstället. Men här inte förbjudet.

- Men lite onödigt, förmodar jag du anser.

- Möjligen, men inte så allvarligt.

 

 

 

- Vill du kalla detta ett hinder? En vacker mur. Hinder mot insyn eller blåst?

- Beror från vilken sida man ser muren. Från insidan kan den upplevas så.

- Från utsidan något annorlunda.

 

 

 

- Nu hajar jag. Den kan ses som ett skadehinder från båda sidorna. Den såväl hindrar

som orsakar skada.

- Nu vet du vad det gäller. Nu skall vi tävla med de övriga korparna om idéer.

- Gunin och Lugin, Login och Logut, Sugus och Marun. Kanske några fler.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 708. Cucurbita pepo-bitar, någonting i Torekov att bita i.

Akt 708                                                                2010-09-05

                                                                                                                     

Cucurbita pepo-bitar, någonting i Torekov att bita i

 

- Sugus, nu måste vi bryta in i alla dessa förflyttningsdrömmar.

- Marun, så sant som det är sagt. Vi kommer här med någonting att bryta

brödet till.

- Wow. Pumpasoppa. 

 

 - Här kommer ett recept på en anständig pumpasoppa, tillrättalagd för folk till ett

antal av fyra, och som har en timme över för jobb i köket.

- Jag tror mig veta att soppan kan tillredas upp till 2 dagar i förväg.

- Helt klart, då kör vi, och pumpan kan växlas, helt eller delvis, till squash:

 

Först skall du samla på dig 1 pumpa på c:a 1,3 kg (800 g fruktkött), 6 vitlöksklyftor,

2 msk olivolja, 1 gul lök, ½ tsk riven muskotnöt, 1 tsk chillipulver, 1 tsk mald

spiskummin, 1-2 tsk nymald svartpeppar, 1 liter kycklingbuljong, 1 dl vispgrädde,

1 tsk salt, 1 tsk pressad citron samt smör till stekning och vatten att späda med.

 

1.   Sätt ugnen på 175 grader.

2.  Klyv pumpan (squashen), kasta skal och kärnor, och skär köttet i centimeterstora kuber.

3.  Lägg bitarna, tillsammans med vitlöken (i skal) ,i en långpanna. Droppa över olivolja

och rör om. Baka i ugnen i 20-25 min, tag ut vitlöken, och rosta köttet vidare i 5 -10 min.

4.  Under tiden 3. pågår så finhacka löken och smörfräs den mjuk och genomskinlig i en

nog rymlig kastrull. Sedan i med kryddorna och fräs ytterligare någon minut.

5.  Häll i kycklingbuljong, grädde och salt samt den nu skalade vitlöken och
det rostade
fruktkötter av pumpa/squash.

6. Låt alltsammans sjuda i ~ 10 minuter.

7. Mixa med stavmixer eller i en matberedare.

8. Smaka av den släta soppan med salt, citron och ev. lite mer av
kryddtyperna.

9. Späd med vatten vid behov.

10. Servera soppan het i djupa tallrikar/småskålar med luftigt
surdegsbröd att bryta.

 

Välkomna till bords.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 707. Tjurfäktning i Torekov.

Akt 707                                                                2010-09-04

                                                                                                                     

Tjurfäktning i Torekov

 

- Gunin, jösses, vi missade Övervakningskamerans misstanke. Inte att undra på att

han var missnöjd. Det lurade ytterligare resintressenter i Hedens vegetationselement.

- Lugar, du syftar på Högländarnas agerande efter fårens urvalscirkus i Akt 705. Ett

av högdjuren, hon som ser ut som ett storvuxet får, sökte sig fram för att diskutera en

möjlig resa för Högländare. Kunde fåren kunde väl hon. Hon hade läst alla våra Akter

om transporter av kor till Hallands Väderö och om olika mötet bland kor, och framför

allt om tjurar, i Spanien. Hon verkade heltänd och ropade på sina kompisar från Akt 671.

 

 - Vi missade kanske för att kvigan, ”ko-missen”, på avstånd liknade ett får. Hade hon
verkligen läst alla dessa Akter, om Kobåten, 120-122, kotransport till Väderön, 564, och
framför allt om Spaniens tjurar i 381, 400 och 475? Spanien är, förmodar jag, primärt
önskemål.

 - Hon gjorde så gällande. Hon hade också studerat Akter om båtar på redden, som
186, 417, 477 och 701. Möjligheter och resurser saknades inte, gjorde hon gällande.

- Kompisarna?

- Jodå, några kom. Initialt, noga räknat fyra, . . .

 

 . . . men efter lite dividerande hit och dit, om Väderön, Spanien, fårsällskap, korpars
tillförlitlighet, fartygs säkerhet och om tjurars meningsfullhet, uppstod tjurig oenighet.


 


- Vad hände sedan?

- Hemgång och vidare överläggningar i storgrupp.

- Det hade varit ytterst intressant att få med oss några på en sväng till Spanien.
Tänk dig en framtid med tjurfäktning på Hallands Väderö. Olé.

- En sådan kunde ge lite andra Akter än de ko-Akter vi haft hitintills: XVII, XCVI,
XCVII, 116, 120, 458, 475, 483, 503, 591,618 och 662, med eller utan anknytning
till Väderön.

Högländarna får dessutom inte, som får, så lätt hydrofobi.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 706. Objektiv hjärnsnörp i Torekov.

Akt 706                                                                2010-09-03

                                                                                                                     

Objektiv hjärnsnörp i Torekov

 

- Gunin, var nu objektiv. Vad lider ”Korpens Öga” av?

- Lugar, Övervakningskameran har drabbats av idiosynkrasi.

- Vad skulle denna överkänslighet komma sig av?

- Han kan tänkas ha fått någon liten insekt i linssystemen eller känner

sig motarbetad. Men sannolikt är det, att döma efter de bildobjekt som

han hängt upp sig på, en form av linsblänk som låst hans vidvinkelhet.

- Någon som passerat honom och försökt flörta?

- Knappast. Blinket från AGA-fyren på Vingaskär är troligaste orsaken.

Vi måste förstärka och funktionsutveckla bländarsystematiken.

- Helt klart. Det blir lite enformigt att enbart få bilder över Vingaskär.

- Här är ett urval av de senaste:

 

 
 

 

   

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 705. Parkinsons lag i Torekov.

Akt 705                                                                2010-09-01

                                                                                                                     

Parkinsons lag i Torekov

 

- Lugar, hur går det med planeringen för en ev. medresa söderut för några av

fåren på Heden vid Torekov?

- Gunin, lite dualism har förhandenvarit med Övervakningskameran. Om jag

får säga min mening är denna nu ur världen. Vi är ens om att det är vi korpar som

analyserar och åtgärdar. Som du minns slutade vaccinationsarbetet, Akt 700 – 701,

med att ”Barack” och några av hans förtrogna drogs sig undan till en liten dunge för

inbördes överläggningar och samtal med mig därefter . . .

 

 . . . för ett beslut om hur vi borde gå vidare.

- Inga problem? Några stora diskrepanser?

- Nej. De får som de vill. Jag beslöt att på nytt få vaccinations-arenan till Heden för att

välja ut två får som får åka på vidare tester. Inga problem.

 

 

- Jag ser att uppbyggnaden på nytt gick snabbt och smidigt

- Precis. Och när arenan var klar kom ”Barack” med alla som var intresserade, vaccine-

rade och med ID-brickor försedda.

 

 

 

- Och sedan?

- De samlades i arenan. Två får skulle nu väljas ut. Detta urval följde en variant av den

lag som C. Northcote Parkinson, 1909-1993, formulerade efter hur folk rör sig på ett

garden-party, för att visa på egen vikt och betydelse.

 

 

 

- Ni fick fram två får som utmärkte sig för god empati?

- En mycket rationell metod. De två fick hjälp till transportlådan, arenan demonterades

och lastades. Sedan bar det i väg till övningar och tester. Det ser förhoppningsfullt bra ut.

- Jag räknar med att höra från dig framöver.

- Om jag får och får fram bra får så gör jag så.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se