Korparna på Kallskärslid. Akt 563. Ett förbannat minne.

Akt 563                                                                 2009-05-29

  

Ett förbannat minne .- Gunin, varför detta förbannade minne?

- Login, menar du Eskilsminne?

- Vilken vadå Eskil?

- Eskilsminne slog ju Torekov med 6-1. Långt ifrån det vanliga, det meningslösa oavgjorda.

- Jag tänkte inte fotboll. Jag tänkte bil. Jag glömde att i bild 1, Akt 559, som skulle matcha bild 3 i samma

Akt, placera in en Volvo V70 2.0F Momentum 145 hk.

- Glöm det. Märkte du, att du utan att tänka fotboll, du använde ordet matcha? Men glöm det. Vi lägger in

några nya bilder från omgivningarna kring Bläsingeraden i Torekov. För att matcha de senaste fyra Akterna.

Vi börjar med den äldsta, en vy som är dokumenterad för hundra år sedan.
- Är det för att reta mitt minne? Jag minns inte missionshuset som annat är rödmålat. Förbannade minne.

- Ok, då lägger vi en motsvarande vy från nutid.
- Jag minns att vi tidigare visat rondellen med en Rondellhund i. Tala om hästminne för hundar.

- Inte minns jag. Jag minns en annan hund, den i Akt 319, den 30/8 2007.

- Vi kör en variant på bild 3 ur Akt 559, så får vi en Volvo, om jag minns rätt.
- Har vi en ny variant?

- Ja, på Bläsingeraden och Wessels väg, men inte på bilen.
- Det var en rälig bild. Den glömmer vi. In med en mer nostalgisk.
- Du, för femtio år sedan, då gällde det cykel för folket på "Peder Wessels väg". Jag älskar minnet.

- Vi får se vad vi minns till nästa Akt.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstad
Korparna på Kallskärslid. Akt 562. En öppning i muren

Akt 562                                                                 2009-05-24

  

En öppning i muren- Gunin, medan vi tänker kring nästa Akt kan vi väl lägga ut en bild som förtydligar detta med att Fexasträdet

blindats. Det låter som en väg som inte syns bli nyttjad.

- Ok, Login. Vi visade ju Dr. Ahlströms gata i Akt 560, vändplatsen i bild 2. Men där går det att komma ut via

Wulffs gata. Här kommer några bilder i närheten av Peder Wessels väg och Bläsingevägen.
- På 1950-talet var Fexasträdet även Strömmens nerfart mot hamnan.

- Det var så länge Missionshuset fanns kvar.
- Här ovan ser vi att genomfarten nu är hindrad. Öppningen i muren är däremot kvar. Bläsingevägen har

blivit gräsmatta på denna sidan av rondellen.
- Det syn på denna bilden. Bläsingevägen börjar nu vid det gula huset i bildens mitt.

- På 1930-talet såg det ut som på bilden nedan.
Ok, då tänker vi på 563.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstad

Korparna på Kallskärslid. Akt 561. En öppnas och två blindas

Akt 561                                                                 2009-05-24

  

En öppnas och två blindas- Gunin, om tidigare blivit sagt, helt meningslöst.

- Alls icke Login, som vi konstaterade i förra Akten. Nödvändigt för rening av avloppsvatten och säker-

ställandet av dricksvatten av önskvärd kvalitet.

- Jag syftade inte på grävandet i gatorna i Torekov för vatten och avlopp. Mina tankar berörde fotboll. Åter en

oavgjord match för TIKTorevi. Mötet med Olympic, 1-1. Femte oavgjorda mötet av sju möjliga. Meningslöst.

- Två förluster. Ingen vinst. Verkar gå mot gravöl. Låt oss gräva vidare.

- Vi gräver i omständligheterna kring det som så småningom skulle bli Strömmens genombrott.

- På bekostnad av missionshuset, som uppfördes 1875. I graven på 1980-talet.

- Just så. Skapandet av rondellen, Peder Wessels väg, blindandet av, som vi såg i förra Akten, Dr Ahlströms gata.

- Även Fexasträdet drabbades av samma öde. Tvärstopp för motorfordon.

- Ok, här gräver vi på . . .
. . . och kollar upp motsvarande dagsvy . . .
. . . och tar några spadtag till . . .
. . . och över till dagens vy . . .
. . . och så vilar vi på skyfflarna till nästa Akt.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstadKorparna på Kallskärslid. Akt 560. En led lidande

Akt 560                                                                 2009-05-19

  

En leds lidande- Login
, jag lider med en lid som leder från Storgatan till Peder Wessels väg i Torekov.

- Gunin, stämmer bara in på Dr Ahlströms gata. Varför lidandet?

- Kolla bilden från tiden just före 1959. Gata med kullersten och med den vackra Hjortgården som

avslutning mot öster, vänster i bilden. Till höger går den fortfarande kullerstensbelagda Wulffs gata.

- En sann idyll.
- Kolla nu nästa bild, från maj månad detta år . . .
. . . och du ser en asfalterad blindgata som avslutas med ett extremt fult pumphus. Gång- och cykelstigen leder

ut på rondellen som avslutar Strömmen, trafikleden till småbåtshamnens bilparkering.

- Varför denna våldföring?

- Vatten och avloppsarbeten, som vi tidigare beskådat i förändringen av Christopher Barfoths gata, Akt 554.

Kolla här.
- Men det var väl ett nödvändigt ont i utbyggnaden av Strömmen med rondellen, Peder Wessels väg, den nya

Strandvägen och den påtänka parkeringen inför en kommande småbåtshamn.

- Framför allt att samla ihop alla små avlopp som belastade norra strandens badvatten. Alla dessa arbeten för

femtio år sedan var påtagliga för förändringen av Torekovs gamla bybild.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstad


Korparna på Kallskärslid. Akt 559. Repris

Akt 559                                                                 2009-05-16

  

Repris


- Login, jag säger bara repris.

- Varför, Gunin? Det verkar vara slut med repriser på oavgjort. Nu förlorade Torekov med fyra mål mot noll.

- Jag glömmer Häljarp. Jag tänker på massmediala repriser. Folkets TV, tillexempel. Vi kan väl göra lika vi.

- Jag tycker det har varit, redan, ett väldigt upprepande av både folk och fä. Mest får och lamm.

- Jag tänker återgång på ett annat sätt. Såsom vi påbörjade det i Akt 554. Femtio år tillbaka. Kanske ytterligare

femtio år tillbaka. Det blir ju någon sorts repris på repris. Kolla på min bild nedan.
- Jag förstår, du vill veta hur denna vy såg ut för femtio år sedan.

- Jag vet. Schaktmassorna från avloppsarbetena i Akt 554 hamnade här vid norra stranden och blev till såväl

en parkeringsplats som en ny "Strandväg". Kolla nedan.
- Jag vill minnas att vägen kallades Alexander Jönssons autostrada. Alexander var den politiker som mest verkade

för vägens tillkomst. Samtidigt försvann alla fria avloppsutsläpp till badstranden. Avloppsledningar kompletterade

vägen, som vi skall visa i Akter framöver.

- Och fin asfaltbeläggning blev det till turistsäsongen 1960.
- Men lite dyrt blev det hela, tyckte några i kommunstämman.

- I kommunfullmäktige. För hela Västra Bjäres vägförbättringar fick det 1960 pröjsas 18.732:-.

- Men du, titta på bilden nedan. Hade vi gått ytterligare 50 år tillbaka i tiden hade det blivit asfal-

tering direkt på tångävjan.

Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstad

Korparna på Kallskärslid. Akt 558. M.a.a. 1:a maj

Akt 558                                                                 2009-05-06

  

M.a.a. 1:a maj- Logut
, varför gör vi så här?

- Login, för att det var en ovanligt fin inledning på maj månad i år.

- Och därför visar vi några slumpvis utvalda bilder från korparna på Kallskärslid, tagna under våren.

- Intressant är att får och lamm är tillbaka på Strandmalen, Heden, söder om Torekov.

- Med arbetsinsatser för ett öppet landskap. Såg du i världspressen att Googles ersatt sina gräsklippare
för markansningen runt huvudkontoret med getter.

- Då är det mycket bättre med får, om jag får säga min mening.

- Hamnen i Torekov har i vår fått tillökning i båtbryggor. Fler får sjösätta sina båtar.
- Och våra fågelkompisar ligger i som sanna vårkänslor kräver.
- Blomsterprakten prunkar trots den relativa torkan.
- Du som vill se fler vårbilder och bilder med får och lamm kan rolla in Akter från april - juni  2006 - 2008

med rollningslistan till höger. Eller sök i sökrutan efter får, lamm, fartyg, hamn etc.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstadKorparna på Kallskärslid. Akt 557. Fåfängans marknad

Akt 557                                                                 2009-05-03

  

Fåfängans marknad


- Kajak
, varför gör de så här?

- Urun, tänker du bara på fotboll. Resultatet i fotbollsmötet mellan Råå och Torekov blev ju fyra måååål,

som vi trodde i Akt 555.

- Men inte 2-2 eller 4-0. Nu vann Råå med 3-1. Meningslöst. Men nu är det inte fotboll jag tänker på. Det

är någonting mycket allvarligare.

- Jag förstår. Men det är väl bra för vårt rykte, att nya influensan förknippas med svin och inte med oss fåglar.

- Men något sjukligt måste det ju vara, som får några av våra vänner att bete sig som om de är på fåfängans

marknad. Kan de vara smittade av Carolina Gynning? Detta eviga speglande i egensökande skönhet.
- Jag ser på Gunins bilder att den drabbat såväl en sothöna som en fjorårsunge av gråtrut.
Ok för sothönan,  men truten ser något ofullbordad ut.- Men i anden lever ju erkänt vackra fåglar, såsom andfåglarna. Alla har ju hört sagan om den
Fula ankungen. Kanadagåsen når ju inte samma höjd som knölsvanen, hur väl den än speglar sig.

- Men varför denna fåfänga?

- Ekonomi. Bonus. Ersättning för upphovsrätt. Kan  bero på mycket. Gunin ligger bakom.

- Gunin?
- Ja, han berättade, precis efter hemkomsten, om sitt möte med två sextrådiga paradisfåglar i Paris,
Parotia och Lawesii, som hade tjänat multum som inspirationskällor för olika kläddesigners runt om
i Europa. De hade talat om Puff-mode och namn som Prada, Burberrys, Viktor och Rolf, Vuitton, Lanvin,


Yves Saint Laurent, Chloé, Lee Cotier, Dior och Astrid Olsson
.
- Det förklarar en del. Alla söker inspiration för design i sig själv. Inget fel i det, kan jag tycka.

- Allt har sitt pris. Paradisfåglarna har varit tvingade till ett hemligt liv i Nya Guineas djungler
sedan modet var på modet senast, för 130 år sedan.

- Osynliga i över hundra år. Tänk om någon designer kunde finna behag i storskarvarna,
ålakråkorna, så vi blev av med dem under ett hundratal av år.

- Sök dig in i Akt 478, den 14 maj 2008, så ser du det omöjliga. Alla är inte födda till Gynning.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstad


Korparna på Kallskärslid. Akt 556. Om björkars vita oskuld

Akt 556                                                                 2009-05-03

  

Om björkars vita oskuld- Kajak
, hur gick det?

- Urun, menar du i fotbollsmötet mellan Torekov och Råå, som vi filosoferade om i förra Akten?

- Nej, nej, nej. Meningslöst. Jag frågar hur Wanja klarade sig? Hon skulle ju hålla 1:a- majtalet i Ravnahult.

- Bra. Utmärkt. Hon var i högform och djärv, den lilla blåmesen. Hon talade om miljövård och allas lika rätt i

naturen. Att björken borde ha samma rätt att växa fritt på Hallands Väderö som eken har. Hon menade: "Enär

eken används som banksymbol borde detta faktum snarare vara en antibonus för att bli ett prioriterat träd på
en så naturskön ö som Hallands Väderö".


- Men björken är en framfusig träskalle. Se hur den försöker stänga in kaféet i ris. Och redan i Akt 306, den

13/6 2007, visade vi några andra björkar vid Sandhamn, som förde tankarna till Siljans strand i Dalarna.

- Du menar att björken gör sig bäst som pusselbitar?

- Den växer onekligen som trädens ogräs. Men visst är den vacker i sin skira vårgrönska.
- Mesens fortsatta tal i Nörre skog var väl så intressant. Det handlade också om likhet i naturen, men
nu bland oss fåglar. Kortfattat: "Ingen flygande fågel borde vara för mer än någon annan flygande fågel".

- Trist. Då skulle det bara finnas korpar.

- Hur tänker du nu?

-Slår du samman alla landets 262 flygande fågelarter, från sångsvan till kungsfågel, med dess olika färger,

så blir medelvärdet en helt svart fågel i storlek med korpen. Går du ut i hela världen, från kondor till kolibri,

blir resultatet det samma.

- För mig verkar hon ovanligt klipsk, den lilla blåmesen. Hon vill nog gärna vara korp.

- Och försvara bankeken i stället för björken - renhetens symbol?


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


http://bloggkartan.se/registrera/12470/kristianstad