Korparna på Kallskärslid. Akt 373. Har kunskaper egenvärde?

image386

Fotokälla: Gunin


Akt 373                                                2007-10-31

  

Har kunskaper egenvärde?

  

- Logut, Marin har besökt vårt Bibliotek. Han berättade för mig om ett märk-

ligt konvent, som har ägt rum i dagarna tre på Ravnahult.

- Ravnahult? Login, där finns ju för tillfället endast gammelkorparna.

- Ja, Marin och Marun samt Uran och Surin. Kajak och Sugus är på Kullaberg

och hälsar på Fugins familj. Tydligen har Kajak lånat ut konventgläntan till en

samling, som Marin betonade, dårfinkar och några andra vinddrivna eller vil-

sekomna arketypiska arter från skog, äng och strand.

- Vad rörde det sig konventet om?

- Nytänkande, d.v.s. politik i stort och smått. Fostransfrågor, hänsynsomta-

gande och realaktivitet. Motsvarigheter till skola, vård och omsorg samt

arbetsmarknadsfrågor hos folket. Relationsfrågor, motsvarar folkets

bekymmer med äktenskapslagstiftningen, hetsade upp debatten.

- Berätta kort om liknelsen med fostransfrågor vis á vi folkets skolfrågor.

- Alla elever skall flyttas upp i gymnasiet, utan hänsyn till vederbörandes

prestationer och betyg i grundskolan. Kunskapsluckorna ankommer det på

gymnasieskolan att fylla, parallellt med att berörda elever läser in grunderna

för att komma in på Högskola. Oavsett framgångarna med gymnasiestudierna

är en elev garanterad önskad plats på Högskola. Ev. kunskapsluckor från gym-

nasiet ankommer det på Högskolan att fylla. Efter Högskola blir det närings-

livets roll att fylla ev. luckor i högskolekompetensen eller leverera till utanför-

skap.

- Jag dristar mig till en förmodan att många tyckte det var lika bra att hoppa

över både grundskolan och gymnasiet, att låta Högskolan fixa rubbet. På så

sätt kan alla onödiga kunskaper, de som inte erfordras för studieframgång på

Högskolan, så att säga styras bort. Allt blir rimligare och enklare för eleverna.

- Risken för utanförskap och arbetslöshetsstödet var föremål för debatt. Det

ansågs som en oomkullrunkelig sanning att alla vill arbeta. Men alla kan inte,

med eller utan högskolekompetens. Sjukdom eller mentala hämningar kan

lägga hinder i vägen. Som kompensation, menade många, borde ett sådant

hinder medföra en högre ersättning än vad en normal arbetsinkomst skulle

kunna inbringa. En utanförskapskompensation för "sveda och värk".

- Hur gick valsen vid brist på realaktiviteter?

- Ett antal ansåg att ett sådant förhållande aldrig kan anses föreligga. Flytt-

fåglarna tog sig själv som exempel. Någonstans finns alltid sysselsättning.
I hänsynsomtagandet, i bärriket, i svampskogen, i Polen, golfbanor på Bjäre-

 halvön, Hallands Väderö-turism, E22, Dalälvskanalen eller politiskt arbete.

- De unga, de som ännu inte kommit in i realaktivitetsgemenskapen, hur såg

man på deras livsöden, pekuniärt sett?

- Du vet hur tidningar och tidskrifter lockar nya prenumeranter. Till skillnad

från aktiva prenumeranter får nya en bonus vid inträde. Samma sak vid reral-

aktivitet. Nysökande skall, för att öka sökviljan, erhålla en högre lön än vad de

har som redan är inne i löne- och skattelistorna.

- Högre? De har ju inga utgifter för inkomstens förvärvande.

- Förvisso, ansågs det. Men de har inte rätt till schablonavdraget inför skatt.

Detta tyckte några var en dubbelbestraffning. Ingen inkomst och inga avdrag.

Ersättning till Högskolans studenter föreslogs bli beräknad efter en redovisad

framgång eller motgång av det högskoleprove, som årligen måste utföras.

- Hur gick diskussionerna kring relationsfrågorna och ev. ny samlevnadsbalk?

- Det blir fritt för alla att bli tvingade. Vi kråkfåglar som lever i livslånga för-

hållanden är inte förmer än exv. flugsnapparen, som i en och samma trädgård

kan ha fyra honor på ägg samtidigt. Ejderhannen, gudingen, som lämnar sin

åda och lägger sig med kompisarna för att ruggar i havsbandet, homoromantik,

skall anses likvärdig med vår moral.

- Jag avundas Gunin och de andra som är i Spanien.

- Vi får avvakta och se. Ett par franska brevduvor har setts irra omkring här

runt Pinus den Höge.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 372. Vände dem ryggen.

image385

Fotosammanställning: Kajak (Får och lamm på Torke mal 2006/2007)


Akt 372                                                2007-10-30

  

Vände dem ryggen

  

- Sugus, har du läst NST, Nordvästra Skånes Tidningar, från den 27/10 2007?

- Ja Kajak. Var det inte gulligt. Alla dessa får, som vi lärt känna som lamm på

Torekovs Strandmal, Heden, under ett antal år. På hela B-delens första sida.

- Och sedan merparten av sidorna B10 och B11.

- 113 av Håkan Libergs tackor fotograferade när de skiftade hage i Påarp.

- Under ledning av Bengt Rosendahl, som först såg dem i ögonen, sedan vände

dem ryggen och vandrade, som ledarfår.

- Och alla fåren följde honom i god ordning.

- Nåja, lite si och så vid vägkorset. Men bordercollien Ajax anade utbrytnings-

försöken och återbringade ordningen i leden.

- Vi har ju studerat Ajax några gånger, när han hjälpt Håkan att flytta dessa får

från en del till en annan del av Strandmalarna vid Torekov.

- Han har med andra ord tränat dem bra. En duktig jycke.

- Inte utan att vi redan nu längtar till nästa sommars studier av hur får och

lamm håller naturen öppen.

- Ja, de är duktiga gräsklippare.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 371. Vänd dem inte ryggen.

image384

Undervattensfoto: Ombud för Pax (Spanien oktober 2007)


Akt 371                                                2007-10-29

  

Vänd dem inte ryggen

  

- Logut, det har på nytt kommit spanska brevduvor, med material från Pax,

så vida jag kan bedöma, en något mycket förvirrad Pax.

- Login, kan det inte vara någonting krypterat?

- Han har varit på ett bibliotek, oklart om det var i San Sebastian eller i

Barcelona. Där har han läst valda delar av den svenska världspressen. I SDS,

Sydsvenskan, läste han från den 14/10 om "Viruset dödade minst 2000 sälar".

Det är betydligt fler under sommaren och hösten än vad forskarna har trott.

- Det var av det okända viruset, som startade på Anholt. Gunin och Kajak har

nämnt detta i några tidigare Akter. Kan det vara oron för Snorre Säl som gjort

Pax konfus?

- Nja. Han läste även en artikel ut Ängelholmaren, NST, "Båstadborna känner

sig tryggast i Skåne". Det var på Båstadsidan, B6, den 11/10. Han menade att

Snorre Säl och hans kompisar, som ju bor och lever vid Brötholmarna intill

Hallands Väderö, är att betraktas som Båstadsinnevånare. Vad är det för sorts

trygghet, när 2000 dör under några månader, frågar han sig.

- Artikeln gällde folk mot folk, problemet med "tjuv och polis". För sälarna är

det ett svårt medicinskt problem. Ingenting som ligger inom polisens jurisdik-

tion.

- Jag får intervjua Pax när han kommer hem. Han hade låtit intervjua en stor

mängd vatteninnevånare vid den spanska kusten, om hur de ser på trygghet.

Dock ingen enda säl.

- Hur var intervjuerna formulerade?

- Förvirrat. En haj sade hej och menade att han kände stor trygghet. Värre trod-

de han det var för de fiskar som var hajbeten. Han var beredd att bli såväl

Biscayabuktens som Medelhavets trygghetspolis. Han skulle förvisso inte

vända någon ryggen. Snarare gapet.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 370. Känner sig överkörd.

image383

Akt 370                                                2007-10-24

  

Känner sig överkörd.

  

- Logut, med anledning av en rubrik i dagens Kristianstadsbladet, Ekonomi

B6, har Nuder hört av sig. Han känner sig överkörd, och menar att han aldrig

stått i fokus att bli överkörd av någon Göran Persson. Han säger sig inte ens

känna till vad det är för en bildåre eller pilot.

- Login, hur löd rubriken?

- "Miss att inte köra över Nuder".

- Ok, då vet jag vad det gäller. Den förre stadsministern, Göran Persson, har

under buller och bång, publicerat sin nya bok, "Min väg, mina val". I den be-

klagar Göran sig över att han inte körde över sin finansminister, Pär Nuder, i

frågan om fastighetsskatten inför valet 2006. Göran anser att frågan om fastig-

hetsskatten var en starkt bidragande orsak till valförlusten, att segern gick till

Alliansen, som lovat att slopa den helt orimligt konstruerade fastighetsskatten.

- Således åter en förväxling mellan skatan Nuder och politikern Pär Nuder. För

vilken gång i ordningen?

- Hela svenska dagspressen har idag, liksom TV i går kväll, kommenterat den

nya boken av Göran Persson. Därvidlag råder ingen förväxling. Hade däremot

Göran läst alla de Akter, om förväxlingar, fastighets- och förmögenhetsskatt

som publicerats, hade Göran förmodligen kört över Nuder.

- Skatan eller Pär?

- Analysera själv efter en repetition av några av de aktuella Akterna:

2005-   12-19  II                       Det jäser i Torekov

            12-23  III                        Fiktiv inkomstbeskattning

            12-28  IV                        Lögn, förbannad lögn och statistik? - nej tillit

2006 - 01-04  IX                       Fastighetsskatten igen

            02-04  XXXV                  En rättvis betraktelse?

            02-06  XXXVII                Förtroendet för tilliten - en fråga om stabilitet?

            02-12  XLI                      Kanske ett lyckokast eller bara linsluseri?

            03-10  LVI                      Med tveksamhet uppskattat

            03-11  LVII                     Metaforik?

            03-15  LXI                      Någon ligger risigt till

            03-30  LXXI                    Björntjänst?

            05-15  LXXXVIII              Kaja på hett plåttak

            06-14  103                      Sträng diet

            07-04  110                      Från Almedalen till Ravnahult - Nuder v. Nuder

            07-22  114                       Alla dessa fritidsholkar

            08-19  127                       Skatta dig lycklig i ditt bo

            11-19  170                       Skräckcell kan ge cellskräck

- Hade Nuder, skatan således, läst dagens NST hade inte känt sig överkörd  -
snarare hängd, "Perssons bok hänger ut Nuder" finns att läsa på sidan A9.

- Av Nuders, skatan således, egotrippade självporträtt framgår, med eller utan

all önskvärdhet, att han vare sig är överkörd eller hängd.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 369. Folkets ögon söker oss.

image382

Akt 369                                                2007-10-23

  

Folkets ögon söker oss.

  

- Logut, har du läst dagens NST, Nordvästra Skånes Tidningar.

- Håller på , Login. Något specifikt du vill jag skall referera.

- Jag har läst den. Du har inte ännu nått till B-delens sista sida. Nu kan jag
testa dig. Betrakta de två bilderna ovan. Titta. Snabbt. Lägg undan.

- Tänk dig nu vara en av folket.

- Hugeligen. Men ok.

- Vilka skillnader i bilderna reagerade du för. I ordningsföljd, tack.

- Jag kan tänka mig att manfolk såg bilens utveckling. Kvinnor att det i den övre
bilden finns medmänniskor. Barnen att i den undre bilden finns en jul-

gran, som för tankarna till julklappar.

- Enligt de forskare, som det hänvisas till i artikeln "Våra ögon söker efter

djuret", har du helt fel. Folks omedelbara observandum tillskrivs i bilderna,

den undre, att det finns en korp i första hand och en snäcka, eller snigel som

icke biologer säger, i andra hand. Övre bilden ger en irrande blick och för-

virrat beteende, när de inte finner några djur alls. Efter en stund infinner sig

lugnet när de ser människor. Först efter långt betraktande medvetandegörs

folket om att det förekommer hus, träd och bilar och det skiljer nästa 80 år

mellan bildmiljöerna.

- Skall vi känna oss hedrade?

- På sätt och vis. Det är dock ingen egen viljehandling av folket, betingat av

intresse eller vördnad. Enligt forskarna, Leda Cosmides och John Tooby, är

det hundratals års utveckling i folkets hjärnor, för att snabbt observera farliga

rovdjur i naturen. Hjärnan styr omedvetet folkets ögon till djur.

- Risken är större att bilarna dödar folk än att vi gör det.

- Nog så alltid. Visar vi bilderna på nytt om 2000 år är det kanske bilarna som

ligger först i observandumet. Läs artikeln. Du kan lära dig något om folket.

- Bra. Får jag nu bli korp igen.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 368. Vrenen 29/9, ostlig vind, 6 m/s.

image381

Akt 368                                                2007-10-19

  

Vrenen 29/9 2007, ostlig vind, 6 m/s.


- God morgon Kajak. Under din skönhetssöm var jag borta vid Pinus den Höge. Login och Logut är tillbaka, jag fick tillgång till världspressen och för-

hörde mig om eventuella meddelanden från Gunin eller några av de andra.

- Sugus, nyfiken som vanligt. Något av vikt?

- Gunin och flyttfåglarna kring honom fick tydligen kontakt med Lugar och

kaninerna i trakten av San Sebastian. Dessförinnan hade Gunin och ytterligare

några gjort ett besök i Madrid. De hade varit på fotboll. Detta måste du på

något sätt ha känt till. Erkänn.

- Vad får dig att tro på ett slikt undanhållande?

- Din lek med ballongerna kring Vrenen för en tid sedan. Den leken var klart

inspirerad av spansk fotboll, specifikt Real Madrids. Erkänn.

- Alls icke en lek. Styvt räddningsarbete. På min dagliga runda runt Hallands

Väderö observerade jag ett ballongkonglomerat från fastlandet på väg nordväst

över. Riktning mot stången på Vrenen. Mitt som du själv såg, eminenta boll-,
eller skall vi säga ballongsinne, räddade ballongerna från att lida kvav på sjö-

ket. Befriade, lyfte de för vidare vinddrift mot Danmark, förmodligen över

Anholt.

- Märkligt sammanträffande. Jag läste i NST om att förskolebarn i såväl För-

slöv, Skogsbyns förskola 35-årsjubilerade, som i Torekov, Fiskebyns förskola

25-årsjubilerade, hade släppt upp ballonger. C:a trettio på varje ställe. Kan de

ha varit dessa tror du?

- Tveksamt. När var det?

- Förslöv den 14/9.

- Uteslutet. Vindgivaren på fyren och Pinus den Höge registrerade inte från-

landsvind förrän den 24/9, SO 7 m/s.

- I Torekov var det i slutet av september.

- Bingo. Den 24/9, som sagts, och den 29/9 var det SO-O vindar, 6-7 m/s.

- Du vet mycket väl att vinden, såväl riktning som i styrka, kan variera med

höjden över havet. Men i alla fall, en torekovsballong hittades av ett tyskt tu-

ristpar på Anholt. De svarade på ett meddelande som ballongen fört med sig.

- Lekte ballongerna brevduvor?

- Helt klart. Fantastiskt. Håll med.

- Tur Pax är utomlands. Han hade blivit vansinnig.

- Tror jag inte alls. Han har roat sig ett antal gånger i sommar åt funna flask-

poster. Oftast är meddelandena åratals gamla och distributionen osäker. Han

vet sitt konkurrensbefriade värde.

- Olagligt monopol skulle jag vilja säga.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 367. Sann basunering i San Sebastian?

image380

Akt 367                                                2007-10-17

  

Sann basunering i San Sebastian?

  

- Login, vad var sanning i San Sebastian, den första större stad i Spanien som

Lugar skulle lotsa kaninerna igenom. Det hade bevisligen funnits bättre fram-

komstvägar.

- Logut, jag tror Lugar försökte locka dem med på en pilgrimsfärd till Santiago

de Compostela borta i Galicien.

- Du menar de sökte väg mot Santo Domingo de la Calzada eller Burgos?

- I så fall borde de inte sökt sig till San Sebastian utan till Roncesvalles och vi-

dare från gränsen till Puente la Reina via Pamplona.

- Tjurrusningen i Pamplona skulle nog tilltalat tjurskallen Lugar. Men han är

ju, som bekant, svag för kändisar och vad kändisar trakteras med. Han visste

att det var en stor filmfestival på gång i San Sebastian med pressuppbåd och

mängder av partyn med både det ena och det andra. Mycket det andra. Han

inbillade nog kaninerna, när de passerade bron Puente de la Zurriola, från

Palais des Congrés-auditorium Kursaal mot Théâtre Victoria Eugenia att

pressuppbådet gällde dem och deras djärva släktbesök i Spanien.

- De borde känt igen såväl Richard Gere som Liv Ullman?

- Måhända, men det allvarliga för kaninerna var den sanning Lugar aldrig fått

veta, nämligen att flykten var en reell flykt, från en på nytt accelererande

kaninpest i Skåne. De kunde riskerat att bli avvisade om det kommit fram till

spanska invandrarmyndigheten att de befann sig i Spanien utan karantäns-

beaktande.

- Jag vill minnas det stod om kaninpesten i Nordvästra Skånes Tidningar för

en tid sedan.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 366. Matteus 7,8 v Heureka.

image379

Akt 366                                                2007-10-15

  

Matteus 7,8  v  Heureka

  

- Login, kom inte våra brevduvevänner Pax och Paxe med redan i MellanAkt II,
den 2 januari 2006?

- Jag minns det även som så Logut.

- Likväl har de inte funnit förtroendet hos oss att i grunden avslöja hur de

söker väg och finner den, hur de orienterar sig.

- Du vet, att i Akt LXXXIX, den 17 maj 2006, blev de kallade desorienterade.

Sådant sitte djupt i själen hos brevduvor. Jag frågade de två första duvorna

som kom från Spanien, i Akt 362, om hur de orienterade sig.

- Spännande. Berätta.

- De var ju utvalda, hitsända och förvarnade av Pax. De svarade med ett bland

folket vanligt skämt.

- Finns sådana?

- De, spanjorerna, menade att du bör undvika allt orienterande i lövskog.

- Varför detta, lövskogen är ju förhärskande på Hallands Väderö.

- I sådan skog ser du inte ett barr och inte en kotte att fråga.

- Ridå.


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 365. Real Madrid v Real Betis

image378


Akt 365                                                2007-10-13

  

Real Madrid  v  Real Betis

  

- Logut, Gunin låter via ny duvpost meddela att spanienfararna firade upp-

steget för Torekovs IK från div. 4 till div. 3 med en fotbollsmatch i Madrid.

- Låter spännande Login. En någon mera beramad match?

- Ett möte i Spaniens primeradivisión, Real Madrid mot Real Betis Sevilla

Estado Santiago Bernabéu.

- Hur kom de in på denna jättearena?

- De försökte först ta sig in, ovanifrån, i skydd under en Real-Madrid-halsduk.

Men med två misstag. Dels var matchen inte kl. 10.00 utan kl. 22.00 och dels

lyckades inte Gunin och Lugin dölja sina stjärtfjädrar. De lyckads dock, i tid,

med Troglods hjälp, komma över två biljetter högst upp.

- Dessa två stolar rymde alla de intresserade?

- Ja. Matchen kunde börja. Småfåglarna hade svårt att se. De kunde ändå upp-

leva den fantastiska stämningen. Lite högre än på Torevi. Betis tog inlednings-

vis kommandot, men missade ledningsmål p.g.a.stolpar och överliggare. Efter

67 minuter satte Rivas fälleben för Raúl och domaren blåste straff. Raúl visade

sin säkerhet som straffexekutor, 1-0 till hemmalaget. I 79:e minuten blev det

ett spelarbyte, bland flera, Baptista ersatte Sneijder. Som tack för inhopparför-
troendet satte Júlio Baptista en bicycletasboll bakom den hjälplöse Ricardo i

Betismålet. 2-0 och luften gick lite ur kampen.

- Någon besvikelse inrapporterad?

- På sätt och vis, inget inhopp i Real Madrid av stjärnan Ruud Van Nistelrooy.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 364. Upp eller ner?

image377


Akt 364                                                2007-10-10

  

Upp eller ner?

  

- Vadå ???, Logut?

- Login, du avslutade senaste Akten med begreppet fotbollstragedi. Att

Treby från Killeberg måste spela kvar i division 4 N. Ett tag såg det ju ut

som om laget skulle ramla ner i 5:an. Hur berör detta Gunin?

- Har du glömt tidigare fotbollsAkter? Repetera 98 (XCVIII  06-05-31), 143

(06-09-27), 145 (06-10-02) och 317 (07-06-28).

- Nu förstår jag. Torekov gick upp i 3:an. Det blir inga möten mellan Torekov

och Treby nästa år. Gunin och Lugin får bekymmer med sina tvillingsystrar.

- Ja världen kring Sugut och Sugin har ju snurrat kring Vångakorparna.

- Och därvidlag har mötet mellan Torekov och Treby varit en kontaktyta.

- Hässleholm gick upp, Osby ner. En blek fjärranösternbild i div. 4 N.

- Vi får se, det kan komma tillskott såväl uppifrån som nerifrån. Vi får kolla

in kvalmatcherna. Men Gunin kan gått få svettas under fjäderskruden.

- Hur som helst, en bra prestation av TIK, killarna från Torekov.

- Från Torekov?

- Ska du undra. Hur gick det för ditt favoritlag, Hovs IF?

- Född vid Hovs Hallar är jag van vid stupfall. Men alla dessa duvor?

- Skall vår livlina söderifrån fungera måste, enligt Pax, alla vidtalade duvor

vara med på bild.

- Tror du inte det blir problem med den där turkduvan i pomeransträdet?Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 363. Livlinor.

image376

Foto: Pax. September/Oktober 2007 i Frankrike och SpanienAkt 363
                                                2007-10-10

  

Livlinor

  

- Snopet, Login.

- Hurså Logut, på grund av att de spanska duvorna fått sitta och vänta eller att

de faktiskt kunde prata god svenska?

- Att de, medan de väntade, hunnit före oss med att läsa senaste numret av Sjö-

räddningssällskapets tidskrift TROSSEN #3 ¤ 2007.

- Syftar du på reportaget om "Sea Hunt" på sidan 60, så var jag inte helt oin-

formerad. USA:s högflygande planer med brevduvor som gav bästa söksyste-

met har för mig en svaghet, de testade aldrig korpar.

- Men våra gäster från Spanien pös av stolthet, och faktisk tog de sig hit till

Hallands Väderö både snabbt och säkert.

- Språkbegåvningen berodde på att de varit gästarbetare i Sverige tidigare, och

detta bidrog nog till både snabbheten och den goda orienteringsförmågan.

- Som vi trodde var det Pax som låg bakom deras invit. Han for ju iväg lite

före Lugin och hans följe.

- Det verkar som han byggt upp en livlina för information hem till oss via upp-

raggning av brevduvor bland slott och herresäten, på gator och torg, i skogar

och planteringar, från Tours i Frankrike till Barcelona i Spanien, via San Se-

bastian, Madrid, Burgos, Cordoba, Gibraltar, Malaga, Granada och Sevilla.

- Tross låter mer förtroendeingivande än lina. Spanien är tydligen bättre på

långdistans än Frankrike. Vi har inte sett till några franska brevduvor än.

- Bara på bild. Den översta till vänster.

- Spanskduvornas meddelande var det enbart om Pax och hans livlina.

- Nej, det slank ur dem att Lugar och kaninerna passerat gränsen till Spanien

sedan Akt 360, 2007-09-20. Lugar tänker nog att besöka San Sebastian.

Dessutom frågade jag dem lite kring det som Pax aldrig riktigt velat tala om,

nämligen hur duvor orienterar sig i tid och rymd.

- Sände du med budbärarna någon returnyhet eller hälsning söderut?

- Till Gunin, om en fotbollstragedi. Att Treby spelar kvar i div. 4 nästa år.

- ???


Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 362. Medan höstlöven faller.

image375

Akt 362                                                2007-10-08

  

Medan höstlöven faller

  

- Jag såg Login, att även du kom till Hallands Väderö. Från Kristianstads

Vattenrike, förmodar jag.

- Knivskarp iakttagelse Logut. Du anländer förmodar jag från Hovs Hallar.

- Ett sylvasst observandum. Ett annat är att här är tomt för övrigt i Pinus den

Höge. Jag gissar att Kajak, Sugus och de övriga åldringarna är vid Ravnahult.

- Inte helt tomt. Nere i IT-centralen sitter två spanska brevduvor.

- Aj. aj. Har våra spanienresenärer månde råkat ut för någonting tråkigt?

- Jag har inte hunnit förhöra duvorna ännu, men jag anar att Pax ligger bakom

deras närvaro här. Gunin och hela hans följe enligt Akt 360, 2007-09-20, lär ha

kommit iväg. Inte med en stirrig starflock. och utan några skarvar. De fick bra

draghjälp av en stor samling tranor, som skulle en sväng via Esrum i Danmark.

Allt är nog i sina ordningar. Pyreneérnas tunna luft bör de snart känna av.

- Jag tog med anledning av Akt 361, 2007-09-21, en sväng över Torekov och

kroglivet där. Det verkade som S:ta Thorakrogen öppnat uteserveringen igen. I

vart fall för en och annan råka, i ett päronträd. Såg läckert ut.

- Ja, som det kan råka bli, så här under höstens tider. Nu skall jag slå mig i slang
med de spanska duvorna, om vad de har att förtälja.

- Jag lyssnar gärna. Jag är nog bättre på spanska än vad du är.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se