Korparna på Kallskärslid. Akt 373. Har kunskaper egenvärde?

image386

Fotokälla: Gunin


Akt 373                                                2007-10-31

  

Har kunskaper egenvärde?

  

- Logut, Marin har besökt vårt Bibliotek. Han berättade för mig om ett märk-

ligt konvent, som har ägt rum i dagarna tre på Ravnahult.

- Ravnahult? Login, där finns ju för tillfället endast gammelkorparna.

- Ja, Marin och Marun samt Uran och Surin. Kajak och Sugus är på Kullaberg

och hälsar på Fugins familj. Tydligen har Kajak lånat ut konventgläntan till en

samling, som Marin betonade, dårfinkar och några andra vinddrivna eller vil-

sekomna arketypiska arter från skog, äng och strand.

- Vad rörde det sig konventet om?

- Nytänkande, d.v.s. politik i stort och smått. Fostransfrågor, hänsynsomta-

gande och realaktivitet. Motsvarigheter till skola, vård och omsorg samt

arbetsmarknadsfrågor hos folket. Relationsfrågor, motsvarar folkets

bekymmer med äktenskapslagstiftningen, hetsade upp debatten.

- Berätta kort om liknelsen med fostransfrågor vis á vi folkets skolfrågor.

- Alla elever skall flyttas upp i gymnasiet, utan hänsyn till vederbörandes

prestationer och betyg i grundskolan. Kunskapsluckorna ankommer det på

gymnasieskolan att fylla, parallellt med att berörda elever läser in grunderna

för att komma in på Högskola. Oavsett framgångarna med gymnasiestudierna

är en elev garanterad önskad plats på Högskola. Ev. kunskapsluckor från gym-

nasiet ankommer det på Högskolan att fylla. Efter Högskola blir det närings-

livets roll att fylla ev. luckor i högskolekompetensen eller leverera till utanför-

skap.

- Jag dristar mig till en förmodan att många tyckte det var lika bra att hoppa

över både grundskolan och gymnasiet, att låta Högskolan fixa rubbet. På så

sätt kan alla onödiga kunskaper, de som inte erfordras för studieframgång på

Högskolan, så att säga styras bort. Allt blir rimligare och enklare för eleverna.

- Risken för utanförskap och arbetslöshetsstödet var föremål för debatt. Det

ansågs som en oomkullrunkelig sanning att alla vill arbeta. Men alla kan inte,

med eller utan högskolekompetens. Sjukdom eller mentala hämningar kan

lägga hinder i vägen. Som kompensation, menade många, borde ett sådant

hinder medföra en högre ersättning än vad en normal arbetsinkomst skulle

kunna inbringa. En utanförskapskompensation för "sveda och värk".

- Hur gick valsen vid brist på realaktiviteter?

- Ett antal ansåg att ett sådant förhållande aldrig kan anses föreligga. Flytt-

fåglarna tog sig själv som exempel. Någonstans finns alltid sysselsättning.
I hänsynsomtagandet, i bärriket, i svampskogen, i Polen, golfbanor på Bjäre-

 halvön, Hallands Väderö-turism, E22, Dalälvskanalen eller politiskt arbete.

- De unga, de som ännu inte kommit in i realaktivitetsgemenskapen, hur såg

man på deras livsöden, pekuniärt sett?

- Du vet hur tidningar och tidskrifter lockar nya prenumeranter. Till skillnad

från aktiva prenumeranter får nya en bonus vid inträde. Samma sak vid reral-

aktivitet. Nysökande skall, för att öka sökviljan, erhålla en högre lön än vad de

har som redan är inne i löne- och skattelistorna.

- Högre? De har ju inga utgifter för inkomstens förvärvande.

- Förvisso, ansågs det. Men de har inte rätt till schablonavdraget inför skatt.

Detta tyckte några var en dubbelbestraffning. Ingen inkomst och inga avdrag.

Ersättning till Högskolans studenter föreslogs bli beräknad efter en redovisad

framgång eller motgång av det högskoleprove, som årligen måste utföras.

- Hur gick diskussionerna kring relationsfrågorna och ev. ny samlevnadsbalk?

- Det blir fritt för alla att bli tvingade. Vi kråkfåglar som lever i livslånga för-

hållanden är inte förmer än exv. flugsnapparen, som i en och samma trädgård

kan ha fyra honor på ägg samtidigt. Ejderhannen, gudingen, som lämnar sin

åda och lägger sig med kompisarna för att ruggar i havsbandet, homoromantik,

skall anses likvärdig med vår moral.

- Jag avundas Gunin och de andra som är i Spanien.

- Vi får avvakta och se. Ett par franska brevduvor har setts irra omkring här

runt Pinus den Höge.Vi har placerat vår blogg i <a

href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback