Korparna på Kallskärslid. Akt 819. Någonting för i Torekov.

Akt 819                                                               2011-08-29

 

Någonting för Torekov

 

Marin, utomordentligt bedrövligt.

Konstigt, Kajak, att höra dig vara beklagande när det

gäller moraliska begrepp, som föregående Akts missförstådda

Porr. Men den sagan slutade väl lyckligt? Eller . . .

– Jag syftar uteslutande på fotboll. På Torekovs Idrottsklubbs

representationslagsläge i nordvästra 7:e-divisionen. Näst sist!

 

 

 

 

– Men Hasslarp har helt nått botten, precis som sockerbruket.

– Skulle orsaken till TIK:s placering bero av brist av bruk av socker?

– Av och av, snarare på brist på spelare och på kanhända träning och

på träningsytor på olika barntäta områden.

– På och på, men nu pågår tydligen en rekonstruktion. Enligt inkom-

men information sker fotbollsuppfostran av unga förmågor, som skall

bli morgondagens lag att åter föra TIK till division 3.

 

 

 

  

– Ser lovande ut. Sa du division 3?

– Minst. Det går inte an att snåla med ambitionerna.

– Rätt. Det enda växtkraftresultatet som må bekämpas

är alltför högt gräs.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 818. Ingenting för i Torekov.

Akt 818                                                               2011-08-28

 

Ingenting för Torekov

 

Gunin, det har via Pax inflaxats ett vad vi kallar kryptokort.

 

 

 

Login, någon misstänkt avsändare? Har du någon tolkningsteori?

Möjligen. Någon vill provocera oss. Ursprungsfrimärket, österrikiskt,

är med skarvar.

– Är det sammansatt av delar? Har det varit rivet?

– Nej, det är med föga älskade skarvar, ett fågelmotiv. Däremot kan ett

svenskt frimärke leda tankarna till något rivet, Visby ringmur. Ytterligare

ett svenskt frimärke kan leda tankarna till åska och oväder.

– Åska leder tanken mot vår anfader Odens bror Tor och oväder till innesittar-

verksamhet, berättartid. Du sa att kortmotivet var från Prag i Tjeckien. Jag

tror jag vet orsakssammanhangen. Någon vill att vi i dessa dystra vädertider

skall berätta lite från vårens stimulerande utfärder på kontinenten.

– Verkar troligt. Vi har ju enbart antytt lite från ut- och hemflykter. I Akter

som 787, 789, 796, 797, 800 och 804. Vad har vi att börja med?

– Vi kan ju starta med Österrike, Wien och Porr.

– Är inte porr lite folkligt snuskigt? Kvinnor, vin och sång.

– Nja, folkligt har porr har i Sverige fått stor medial uppmärksamhet via

misstänkta incident med inblandning av statsråd, landstingsdirektör och

kunglighet.

– Men likväl blev några av oss konfunderade när vi i Österrike varseblev ett

till synes ohämmat utbud av Porr.

 

 

  

– Längs affärsgator.

 

 

 

– På hotell.

 

 

  

– I arbetarbaracker.

 

 

  

– Utmed turiststråken.

– Dessbättre visade det sig att vi ordentligt misstagit oss.

– Är Porr en österrikisk stavningsvariant av asaguden Tors alias-

namn Pórr, enligt Urun i Akt 398, från den 18/12 2007? Reklam för Tor?

– Nej, Porr är Österrikes svar på Sveriges PEAB, NCC och SKANSKA m.fl.

– Ok, en renoveringsentreprenör. Därför antydan till tänkta objekt för

slik ”PORR-verksamhet”, gamla riddarborgar längs med Donau och i

Tjeckien. Annars låter ju även Blíž Pražnanan lite ekivokt.

 

 

  

– Då har vi löst allt utom avsändaren och skylten med den ylande vargen.

– Gult och rött samt vargs ylande signalerar varning.

– Varning för porr?

– Varning för miljöförstörande entreprenörer?

– Vargen är utrotningshotad.

– Liksom salamandern.

– Förmodligen är Pax avsändaren.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 817. Av vikt för Torekov.

Akt 817                                                               2011-08-27

 

Av vikt för Torekov

 

Marun, det har influtit ett ärende av största vikt och tyngd.

– Om det är, Sugus, från "Föreninge Statens Justerare av Mått & Vikter"
så kan vi rekommendera föreningsfrimärken.

– Nej, det är från en kalv som vill visa upp sin tillväxt. Hon vill visa sin tacksamhet

för att hon har fått komma ut till Hallands Väderö och här ute haft möjlighet att

öka i vikt och volym. Hon har trivts särdeles väl vid Kappelhamn, runt Skog-

vaktarbostället och vid Hied.

 

 

 

– Hade det här varit för något mer än hundra år sedan skulle det kanske

ha varit föga lönsamt. Kreaturspriserna föll då i takt med kvigornas tillväxt.

– Detta gällde tydligen inte ”prima kor”. Jag tror snarare att tillväxtkorna

från Hallands Väderö ökade i pris. Varför skulle annars ”vissa intressenter”
vilja arrendera, eller rent utav köpa hela ön.

– När ”sanningen” kom fram avslogs intressenternas båda bud. Det var

tydligen så att de tänkt att Väderön skulle bli ett ”turistparadis”,  utan kor.

  

  

– Beslutet som togs var då för väl.

– Ja, idag kan såväl kvigor som folk äta sig mätta och gå upp

i vikt på Hallands Väderö.

– Och detta är inte helt utan vikt för Torekov.

– Beslutet kan tänkas ha bidragit till en del av tillväxten.

- Kostnader och priser har i vart fall ökat.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 816. Färgstark strid i Torekov.

Akt 816                                                               2011-08-25

 

Färgstark strid i Torekov

 

Gunin, vi har fått ett vykort från en av dem som var inbjudna
till Hovs Hallar, och därstädes var med på Funins matorgier.

– Login, jag misstänker vår vän Citrinella.

– Korrekt.
- Vad vill gulsparven denna gången?

– Han är nog mest ute för att reta Carduelis och Chloris, två av våra
vänner bland grönfinkarna, som glömdes bort vid inbjudan.

 

 

 

 

 

– Positivt eller negativt.

– Han är positivt retsam på ett negativt sätt, eller möjligen tvärtom.

Han börjar med att det är ett dj-a tjat om mat i både Akter och TV.

Hovs Hallar är det enkelt. Gott om enbär, blåbär, lingon och  vildhallon.

Där behövs, för tusan, inga sushirätter, fy tusan, av rå fisk. Dessutom,

med god tillgång på blåa och röda bär, kan en gulsparv bli mer lik en grön-

fink än en grönfink. Han menar att den subtraktiva färgegenskap gör

gulsparven överlägsen grönfinken, så de behöver inget eget frimärke.

– Så skördetid kan ha en djupare mening. Jag anar förvisso avund.

– Nja, Citrinella kände sig inte svarslös, trots näbbklykan full av nypon-

frön, när jag konfronterade honom med kortet. Han menade att den

rikhaltiga tillgången på nypon hemma var både god och nyttigt. Skapar mer

hjärnsubstans än aldrig så många ynka bär. En grönfink är och förblir

en gulsparv överlägsen. Nypon kan därtill sparas för senare bruk

genom torkning.

 

 

 

 

- Jag förstår, att om en grönfinken skulle konsumera stora mängder blåa

bär i kombination med röda nypon kunde effekten, rent additivt, bli att

han blev helt vit, eller än värre för honom, gul som en gulsparv.

-  Nog tycker jag inslaget av gult i fjäderdräkten tyder på missbruk.

 

 

 

– Oaktat vari missbruket ligger, lovade jag att för folkets fromma
lämna över ett recept för god hushållning.

 

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 815. Naturen skyr vakuum även i Torekov.

Akt 815                                                               2011-08-19

 

Naturen skyr vakuum även i Torekov

 

Gunin, läste du föregående Akt?

– Säkert Login. Några bilder var med säkerhet mina.

– Väcker inte temat med en förening som byter namn, en bod

som försvinner och koppling till frimärken parallelltankar?

– Gengångartankar? Jo, jag minns Fiskeristyrelsens forsknings-

fartyg RV Argus, som vid ett tillfälle passerade innanför Vinga skär

färd förbi Hallands Väderö . . .

 

 

 

 . . . och vid passagen försvann inte bara fyren, utan hela Vinga skär.

– Magi.

 

 

 

– Nu är det så i verkligheten att Vinga skär försvann enbart på ett

frimärke . . .

 

 

 

. . . men lika väl lite genant.

– Så det blev namnbyten från Fiskeristyrelsen och RV Argos till

Fiskeriverket och U/F Argos.

– Och utvecklas.

– Hoppas namnbytet i Torekov också medför möjlig utveckling.

– Eller framgångsrik avveckling.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 814. Bodlösa i Torekov.

Akt 814                                                               2011-08-19

 

Salt i såren i Torekov

 

Paxe, kan vi ha gjort någonting galet?

– Vad syftar du på Sugus? Beslutet om utflykt till Hovs Hallar?

– Frimärksval åt föreningar, ”väckt den björn som sover”. Vi

har i Akt 800 tagit upp Bjärekustens Fiskareförening. Nu

kunde jag i onsdagens Nordvästra Skånes Tidningar, NST
2011-08-17,
läsa på sida A8 att föreningen har blivit uppsagd,
med kort varsel, från bodtomten vid hamnen i Torekov.

– Gällde det inte Bjäre Fiskevårdsförening?

Titta här, skylten ovanför vagnbodens öppningen.

 

 

- Den går svårligen att läsa.

- Då tar vi oss närmare.

 

 

– Det är lika svårt nu. Det är kanske medvetet. Namnbrädet skall nog inte gå att läsa.

Föreningen vill kanske vara anonym. Bjäre Fiskevårdsförening är kanske

ett alias, för att skapa osäkerhet och förvirring, värna om boden.

– Vi låter på försök plocka bort boden och ser vad vi ser.

 

 

  

– Se där, Hults stuga borta på stranden blir nästan som ett

”Mir a Mare”. Kan det vara så att . . .

– Nej, måhända vill kanske någon ha bort alla bodarna. Vill kanske
återskapa miljön såsom de var före 1932.

– Vi kan visa några vykort från 1910 talet och framåt.

– Så kan var och en drömma sig tillbaka till sin egen lyckliga

barndom.

– Alla på Bjärehalvön gillar ju inte turister. Oavsett om de finns

vid havet, på havet eller i havet.

- Försvinner fisket försvinner en hel del god mat.
- Du tänker på Akter som 553, 768 och 787 om spill, 468 om sill,
515 om makrill, 356 och 694 om musslor och om hummer i 160.

 
 

 
Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 813. Grädde på moset fjärran från Torekov.

Akt 813                                                                2011-08-15

 

Grädde på moset fjärran från Torekov

 

Sugus, vi har fått ett kort från Hovs Hallar, från kusin Fugin.

Så trevligt Moster Ella, vad vill han?

 

 

  

– En hel del verkar det som. Reta Pax genom att sätta frimärke på kortet.

Han vill tacka oss för allt gott käk han undfägnades med på returnfesten,

eller som han vill göra gällande, att det för några var en retreatfest. Han

ser gärna att vi på Hallands Väderö, vissa av oss, kommer till Hovs Hallar

 på makrillfest. Han har kontakter, låter han meddela. Fiskare från Norre

Bro och gräddproducenter inpå boknutarna.

– Har han ett anständigt recept och  ett anständigt mattillagningshandlag?

– Han är rationell. Fisken rensas, huvudet blir kvar men gälarna bort. Kvar

blir även lever, rom och mjölke. Den hela fisken styckas sedan i 4 – 5 bitar +

huvudet. Allt rullas nu, sedan fiskbitarna legat i salt en stund, i vetemjöl med

svag salttillsats. Överskottsmjölet skakas av och alla delarna steks nu i brynt

smör några minuter på var sida. Tag upp huvudena och häll på grädde. Krydda

med paprika och rikligt med dill. Låt puttra 5 minuter.

– Grädde på moset?

– Jag föredrar nog hel kokt potatis med spenat och citronklyftor.

Urun kommer, efter sin lapplandssejour, att efterfråga mandelpotatis och

lingon samt hembränt.

– Han, gourmeten, kommer att älska maktillhuvudena, utan hembränt.

Funin meddelade att ”rullningsprovet” var fejkat, på tal om hembränt. Han

berättade om folkets testanordning, den ”smala vägen”.

 

 

  

– Omvänt således. Inte fler ”järn” än att balansen klarar spången. Klokt.

– Jo, den ”smala vägen” blir den ”vita vägen”. Den ser vitmenad ut.

Funin utlovar även lite aktion, ”äktchän” och illusionsnummer vid Hovs

Hallar. Folk i dödsförakt och försvinnande.

 

 

 

– Det liknar, tycker jag, mer som PR för Hovs Hallar och Funin själv.

Tänk om vi skulle räkna upp våra recept-Akter. Vad skulle det likna?

– Exempelvis 356, 678, 698, 708 och 734. Men här kommer Funins bilder.

– Musslor, Torke´-sill, ”Eblagröd”, pumpasoppa och kryddor.

 

 

 

– Vi syns på Hovs Hallar.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 812. Vinga skär vs Hallands Väderö v Torekov.

Akt 812                                                                2011-08-13

                          

Vinga skär vs Hallands Väderö v Torekov

                             

Gunin, det kan bli invasion.

Vad säger du Pax, här på Hallands Väderö, oaktat av vad vi

skrev i Akt 728 och tidigare i Akt 503? Oroväckande.

– Det gäller Vinga skär . . .

 

  

– Oaktat vad vi skrev i Akt 583 . . .

– Inga krigiska invasioner eller invasioner av nyckelpigor eller

andra farsoter som vi har vinklat till i vissa Akter som 319, 329,

494, 581 – 585 , 623 och 792. Det gäller folk. Med båt och till

fots, enligt en hopskrynklad lapp jag hittade här på Väderön . . .

 

 

  

. . .  vad gör vi .

– Tar det lugnt. Beskådar det hela. Vinga skär är ju en del av

Hallands Väderö, som bör kunna besökas under tider då skäret

inte gäller som fågelskyddsområde.

– På tal om fåglar och Vinga skär, låt mig visa några äldre vykort.

Här kan vi tala om fåglar. Och vatten att vada i. Tider att minnas.

– Förvisso. Vi får återkomma om vad som händer, även med folkets

fötter.


1910-tal

 

 
1930-tal


 
1920-tal

 
1930-tal


 
1930-tal

 
1940-tal


 Foto: Lorentz Larsson (A Ekman?), G Brink, S Gustafson, okänd,  S Gustafson och H Wallin

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 811. Järnbrist i Torekov.

Akt 811                                                                2011-08-07

                          

Järnbrist i Torekov

                             

Gunin, kan vi klara av det makabra som hänt under vår frånvaro

under vår förvår, vår och vår försommar?

– Menar du, Login, det som förekommit i Akter, signerade Pax eller

andra hemmavarande arter under vår kontinentalsejour?

– Ja, en hel del kring detta och det märkliga livet under vår frånvaro

och i samband vår hemkomst.  Den uppenbara lojheten och överdrivna

behovet av vila.  Måste bero på mer än den av maten orsakade dästheten.

Kan det ha förekommit någon form av missbruk?

– Det ryktas faktiskt om järnbrist. Något märkligt missförstånd. När

Lugar hörde talas om planeringen kring en återkomstfest uttryckte han

en önskan om ”ett järn”. Någon kunde förmena att ett visst sortiment

fanns att skaffa närmast i Båstad. Vem finns närmast denna världsmet-

ropol om inte kusin FuninHovs Hallar. Budet att ”fixa ett järn” gick

till honom. Han tar allt bokstavligt och kunde inte hitta en järnhandel i

Båstad, men väl i Laholm.

 

 

 

– Jaha, och vad fanns det för ”järn” till salu där?

- Ett stort sortiment klädesplagg med järnknappar, järnspännen, järnnitar,

järnkedjor och allahanda metallsmycken, inklusive av järn. Funin blev alldeles

överväldigad, men insåg att järntingestarna knappast, inte ens en knapp, var

till nytta i matlagningen. Här måste resurser avses. Han gissade att någon

avsett den textila delen till järnföremålen, ullvantar till grytlappar, exempelvis.

– Så han köpte hela förrådet av lämpliga ullprodukter som grytlappar?

– Nej, ingenting alls. Han trodde sig veta var han mycket billigare skulle fixa ull.

– Jag förstår. Det finns får även kring Hovs Hallar. Men han känner väl till

”rullningsprovet”, att en produkt, ”ett riktigt järn” skall skapa sådan yrsel hos

små fåglar att de rullar runt och ser bortkomna ut?

– Konstigt nog struntade han inte i provet, trots sitt produktmissförstånd.

Lite konstigt är det. Undras om han likväl fått tag i ett järn. Han gjorde provet

med en liten sångare, och det fungerade.

 

 

  

– Märkligt verkar det. Vi bryter så jag får tala med Funin. Kan fåret ha

levererat mjölk med någon tillsats i. Ull kan inte ha sådan effekt.

Urun verkade väldigt hes under festen, kanske ull i halsen.

– Han är kronisk hes.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 809. Osämja i Torekov.

Akt 810                                                                2011-08-02

                          

Osämja i Torekov

                             

Gunin, vi har fått en bildsvit från Övervakningskameran. Utan text.

Utan bildkommentarer. Det förefaller vara starar, årsungar, som tetas.

De jagar varandra. Gnabbas. Tittar snett på varandra. Slåss och bråkar.

Hoppar jämfota av ilska. Vänder varandra ryggen och vandrar sura bort.

Otrevlig stämning verkar sviten vilja förmedla.

Login, jag tror han vill säga oss någonting. Någonting om att vänlighet

och sams bör gälla mellan alla arter för gemensam trivsel och samarbets-

förmåga. Han brukar ju se sig själv som någon sorts ”Art”.

  

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se