Korparna på Kallskärslid. Akt 279. Vårkänslor eller en skruv lös?

image287
Akt 279                                                                          2007-04-25

Vårkänslor eller en skruv lös?

 
- Kajak, jag börjar bli allvarligt oroad över Uruns beteende.
- Kära Sugus, din far har väl alltid varit skruvad under vårens upptakt.
Han är ju inte mer än korphane, eller hur? Jag är honom tacksam. Så
länge Surin inte klagar kan du känna dig lugn.
- Var tacksamheten något försök till fjäsk? Ni hanar får gärna försvara
varandras vårbeteenden. Vi nedlåter oss inte till slikt dravel.
- Sugus. Sugus gör er inte ointressanta. Titta på Sugut och Sugin. Du
var mins lika uppfjädrad och skruvad när du var i deras ålder.
- Kajak, försök få någonting annat i din klena hjärna. Min oro för Uran
hänger ihop med hans oro inför sommaren. Han har ju tidigare i sitt liv
gjort långa flygturer, men nu har åldern s.a.s. vingklippt honom.
- Det vet han och det har han accepterat. Han sysslar bara lite med resor
i fantasin.
- Det vet jag. Men nu har det tillkommit något allvarligt. Han planerar
en tur till Island.
- Det gjorde han även inför sommaren 2006.
- Men nu sitter han med en kart över kontinentalplattorna och deras
förskjutningar. Han oroas över att Island kommer att delas i två halvor,
som glider i sär och separerar hans föräldrahem.
- Säg åt honom att han i så fall kan ta det lugn. Förr eller senare kom-
mer ena halvan hit, om vi får ligga kvar. Men Hallands Väderö blir
kanska, om platåskruvningarna fortgår, en söderhavsö.
- Suck, där lär inte finnas någon vår. Inga vårkänslor. 

 Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 278. "Vi har konsten för att inte dö av sanningen"

image286
Akt 278                                                                          2007-04-23 

"
Vi har konsten för att inte dö av sanningen" 

- Lugar,
du klämmer till med Friedrich Nietzsche.
- Lugin, vi måste leva upp till förra Aktens påstående. Sanningen är
oftast den att under sommartid, juli-augusti, speglar sig inte ekarna i
Hälledammen på Hallands Väderö.
- Låt mig citera Pablo Picasso: "Måleriet är inte till för prydnad. Det är
ett vapen till angrepp och försvar mot fienden". Vem är fienden?
- Det kan ju inte vara Gunin och Logut. De lyser ju med sin frånvaro.
Du avser förmodligen lögnen.
- Säkert. Hallands Väderö har skönhetsupplevelser även sommartid.
- Måste du trassla till det hela genom att komma dragandes med fakta?
- Du kan din Grouncho Marx.

 Vi har placerat vår blogg i
 <ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 277. Såsom i en spegel.

image285
Akt 277                                                                          2007-04-23

Såsom i en spegel 

- Lugar,
livet är upp och ner.
- Lugin, är du kvar i vårdepressionen?
- Nej, jag tänker på Gunin och Logut. De är kvar i Torekov. De verkar
syssla med grishus, hönseri och stegar. Det om något är väl upp och
ner. Rent av en ren karusell.
- Ja, de borde tillvarataga våren bättre. Vara här på Hallands Väderö.
Hälledammen, kärren och mossarna är som vackrast nu när det är vat-
ten i dem, och vatten med fri spegelyta. Sommartid är de ofta uttorkade
eller bevuxna med allehanda starr- och gräsarter.
- Men hur är det Logut brukar säga: "Allt på Hallands Väderö, oavsett
årstid, är onödigt vackert, särskilt på våren".

 Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 276. I skogens ljusa tider.

image285
Akt 276                                                                          2007-04-20

I skogens ljusa tider.

- Lugar, livet är känsligt.
- Lugin, har du råkat ut för en vårdepression eller har du börjat studera medicin?
- Nej. Ja. Kanske. Lyssnade du inte på familjen som passerade genom
Söndre skog? Barnens alla frågor om naturliga och onaturliga ting. Vi
har lagt ner mycken tid på att studera döda träd; träd på väg att förmult-
na och omvandlas till ny jord och efterlevandes föda.
- Du menar att barnen inte såg, registrerade och förundrades över detta.
- Knappast. De var mer intresserade av livets uppkomst. Frågorna rörde
sig om hur nya träd och blommor kommer till.
- Var de ovetande om detta?
- Folkets barn är välupplysta om den egna tillkomstens glädje och ve-
dermödor. Numera uppfostras de inte med vare sig storken eller blom-
mor och bin.
- Där ligger nog bristerna. Lite mer blommor och bin hade nog inte
skadat.
- Och storkar?
- Häda inte. Vi talar om kunskapsförmedling. Då är det korpar som gäller. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 275. "Den fula ankungen"?

image284

Akt 275                                                                          2007-04-20 

"Den fula ankungen"?
 

- Gunin,
varför detta just nu?
- Logut, någon tyckte att vi i konsekvens med Akt 266, 2007-04-11,
även borde tycka till om förvandlingen av uthuset, som i folkmun
brukar kallas "Enemans grisahus" eller "Ahlbergs hönsahus".
- Huset som ligger i gärdsgårdslingen mot strandmalen, tre stenkast
norr om reningsverket, söder om Torekov?
- Något så när där, ja.
- Vad förväntas vi tycka?
- Skall vi säga som vi sa om "Emils hådda", så säger vi att folket nog
tycker det idag ser prydligare ut än tidigare.
- Förmodligen en väl utförd rekonstruktion med ett gott tillvaratagande
av den ursprungliga arkitekturen.
 - Men frågar vi våra vänner bland småfåglarna blir det tummen ner.
- Ja, hela den underbart risiga miljön är nästan helt borta. Var katten
skall de stackarna nu gömma sig för höken.
- Den nya huvudbyggnaden då?
- Ingen har efterfrågat våra synpunkter.
- Tur, för det rivna huset var inte heller någonting att uttala sig om. 

 Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 274. Hälsningar från en knepig Knop

image283
Akt 274                                                           2007-04-18 

Hälsningar från en knepig Knop.
 

-Gunin, Logut, Lugin, Lugar, Kajak, Sugus, Login
och alla ni andra
vid Kallskärslid och på Hallands Väderö, ett hjärtligt tack för besök
och välvillig omtanke om mig efter min olyckliga felnavigering och
huvudstupa landning, som kunnat blivit min huvudlösa. Jag mår efter
omständigheterna bra och avser att i vanlig ordning tillbringa några
sommarveckor på Hallands Väderö och utmed strandmalen vid Tore-
kov. Några här påstår att jag inte ser riktigt klok ut; andra, å andras
idan, tycker jag ser ut som en riktigt klok gammal uggla.
Livet är som en termik, upp och ner. 
   Er egen
   Knop 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 273. Upptrappning av våren.

image281

Foto: Ulagapskärret, Nörre skog, Tångakärret och Söndre skog på
Hallands Väderö 2007-04-14 (Lugar). 

Akt 273
                                                                              2007-04-18

Upptrappning av våren. 

- Lugin
, begriper du vad Gunin och Logut håller på med i Torekov?
- I princip ja, Lugar. Men inte just nu när våren trappas upp här på
Hallands Väderö.
- Jag menar det samma. De riskerar att missa hela blomningen av vit-
sippor, hägg och slån.
- Och snart nog svärdsliljor och trift.
- Supertöntar. Storgatssnack och stulna trappor.

 Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 272. Upptrappning av trappstölder?

image280
Akt 272                                                                              2007-04-18

Upptrappning av trappstölder? 

- Gunin
, varför detta just nu?
- Logut, för att jag läste i Nordvästra Skånes Tidningar den 11 april 07,
sidan B5, att det stulits badtrappor vid Morgonbadsbryggan i Torekov.
Sedan dess har jag spanat runt. Det finns trappor både här och var runt
Bjäres kuster. Det verkar inte vara någon bristvara.
- Kan det vara så att bryggansvariga "lånar" trappor från varandra?
- Knappast. Jag skall spana vidare bland fastigheter med egna pooler.
- Skicka inte Lugin. Han mejlade en bild av trappor, som han hittat på
Hallands Väderö. Förstår han ingenting? Det är ju trappor avsedda för
häckhopparnas B-lag.
- Vi får trappa upp letandet på egen tars.  

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 271. Fontäna dö Tvättlödder?

image279
Akt 271                                                                              2007-04-16

Fontäna dö Tvättlödder? 

- Logut
, varför detta just nu?
- Gunin, för att jag undrar om det finns något universitet i Torekov.
- I dagens Sverige tenderar det till att skapas ett universitet i varje stad
och snart nog i vart och vartannat vägskäl. Men varför just i Torekov?
- Varför inte? Studentikosa skämt syns uppenbarligen finnas.
- Snarare, i detta fall, vandalism.
- Du, Jakobssons i bakgrunden, fanns de inte tidigare till vänster innan-
för vagnen på vykortsbilden?
- Jo, i Kv. Krabban. Fastigheterna till höger, mitt emot, Kv. Hummern
12-15 är till försäljning.
- Genom Jacobssons?
- Förmodligen.
- Världen är bra liten. Och Torekov är inte mycket större.

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 270. Slutexempel?

image278

 Akt 270                                                                              2007-04-16 

Slutexempel?

- Logut, varför detta just nu?
- Gunin, för att jag vill komplettera de senaste Akterna (259, 267-269).
- Du redovisar dagsläget kring "Vrakkustens" rester.
- Det är i stort sett järnskrot och plast som finns kvar.
- Ute i vattnet kan folk fortfarande hitta bultat och förhydningsplåt av
koppar och mässing samt delar från spygattbeklädnader  av bly.
- Finns det någon koppling mellan "Falken" och familjen R. Falk, som
bodde en lång tid i sommarhuset vid "Vrakkusten", 100 meter innanför
kustlinjen, där "Falken"blev upphuggen?
- R. Falk hade en äkta kajuta från ett upphugget linjefartyg på sin tomt.
Något samband med "Falken" finns nog inte.
- Ok, inget dinkum spiel.
- Nej, snarare ett tankefel. 

 Vi har placerat vår blogg i
 <ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 269. Exempelslut?

image277

Akt 269                                                                              2007-04-12

Exempelslut? 

- Logut
, varför detta just nu?
- Gunin, för att jag glömde dem i förra akten, Akt 268.
- Du kan inte mena glömma. Du har både eget minne och datorminne.
- Kan jag få skylla på vårjäktet?
- Nej, du är inte bobyggare i vår.
- Ok, då glömmer vi detta och återkommer nästa gång.
- Minns du om vad och när?
- Jag vet hur. Moss. 

 Vi har placerat vår blogg i
 <ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 268. Exempel eller exempellöst?

image276
Akt 268                                                                              2007-04-12 

Exempel eller exempellöst?

 
- Logut, varför detta just nu?
- Gunin, för att jag lovade det i förra Akten. Nr 267, 11/4 07.
Exempel på "strandfynd" som kan försvinna.
- Pråmen i den övre bilden känner jag igen.
- Den pekades ut i den sista bilden i Akt 259, 25/3 07. En del
av denna pråms virke är borta idag.
- Förmodligen omvandlat till god värme eller vackert snideriarbete.
- Träbåten från norr, där 2:e bäck rinner ut, är helt borta.
- Bärgad eller upphuggen?
- Vet inte. För SSRS sinnesfrid kan vi hoppas på det senare.

 Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 267. Cha-cha--en långsam dans över klippor och hav?

image274
Akt 267                                                                              2007-04-11

 
Cha-cha  -   en långsam dans över klippor och hav?

- Logut
, varför detta just nu?
- Gunin, för att jag snubblade över bilderna.
- Två år tidigare än bilderna av samma kutter i Akt 259, 25/3 07.
- Bilderna i den tidigare Akten var tagna, ej hittade, två år senare.
Dessa ovan nu hittade bilder är således tagna två år tidigare, 1995,
och de tidigare bilderna tagna två år senare, d.v.s. 1997.
- Vrövla mindre, det är ju samma kutter. Varför låta den dyka upp
igen?
- För att visa hur de gamla träfartygen kunde huggas upp med vind-
och vågkraft.
 - Men efter moderna plastbåtar blir skräpet liggande kvar. Resterna
är inte efterfrågat material. Alla moderna braskaminer till trots.
- Låt se om vi längre fram kan hitta något avvikande exempel.
- Vi avviker tills dess. Maten kallnar. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 266. Vårkänslor.

image273
Akt 266                                                        2007-04-11

 Vårkänslor. 

- Gunin
, varför detta just nu?
- Logut, av vårkänslomässiga skäl, önskemål från Sugus.
- Ursäktar du mig om jag inte hänger med?
- Knappast. Du borde minnas de första akterna från december 2005.
- Du menar Akt I och de övriga inläggen kring denna akt. Då är jag
med. Jag reagerade inte med tanke på din ringa blygsel. Du är ju så
att säga producerad där. När hoddan, eller kajutan, fortfarande var
tillgänglig utan nycklar. Jag förstår Sugus drömmande blickar.
- Folket ser nog kajutans omvandling som någonting i stil med den
fula ankungens. Vi fåglar är nog mera tilltalad av håddans tidigare
status. Tillgänglighet är A och O.
- Märker du att jag säger hodda och du envisas med hådda.
- Dialektskillnader. Hådda ytterst på Bjärehalvön, hodda i övriga
delar av Skåne.
- Du, hudda i Limhamnstrakten. Hydda och hütte för en och annan
vilsekommen.
- Mindre vetande håller sig till bod eller skjul, norringar till lider.
- Jag lider. Vi bryter för en hutt innan det blir rent vulgärt som kåk,
magasin, barack eller kyffe. Rent av ruckel. I Sugus drömmar är det
enbart kajuta som gäller, trots att den aldrig guppat som hon tror. 

 Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 265. Den närsynta gräsanden Knop.


image272
Akt 265                                                                              2007-04-09

Den närsynta gräsanden Knop 

- Logut
, det är en bra konstig fyr.
- Vilken då Gunin? Den här på Hallands Väderö eller den på Kullen?
- Jag syftar på gräsanden Knop.
- Han som fått namn efter den närsynta bofinken Knut?
- Ja, Knop är lika närsynt som Knut. Lika nyfiken men inte så envis.
Han hade varit på östsidan, Kristianstads Vattenrike, för att träffa sina
släktingar och följa konstrundan på Österlen. Han flög dit i god tid för
att förbereda sig och sina möjliga synintryck.
- Aha, och kom oförberedd tillbaka till ett Bjärelandskap under bölj-
ande fiberduk.
- Vad värre är, det blåste ordentlig nordvästan inför hemkomsten, så
han flög lågt och kom fram sent i skumt ljus.
- Jag kan gissa vad som hände. Med sin närsynthet har han inte certi-
fikat för nattflygning. Han tog fel på ett med fiberduk böljande fält och
en vattenyta.
- Har du lust att hälsa på honom finns han bland änderna i Glimminge
Plantering. Näbbet ser ut som hos en uggla och en tars är vriden. När
han tror att han går framåt går han runt, runt och runt.
- Har det inte alltid gått lite runt för vår käre Knop.
- Du, vilket halvslag. Ett pålstek, förlåt, påstående, som får bli dagens
sista. 

Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 264. Maten är halva födan.

image271
Akt 264                                                                              2007-04-05

Maten är halva födan. 

- Logut
, vad fixade Maud till för sorts smaskenslåda?
- Gunin, lammfilé inför påsken och bryllépudding. Andra puddingar än
Sugut och Sugin tillsammans. Hälsa Vångakorparna det.
- Således inget grillat inför altanpremiären. Kanske bäst så med tanke
på brandriskerna. Vi varnade för påskbål förra våren.
- Akt LIX, 15/3 06. Nästan hela Torekov brann 1858.
- Akt 191, 20/12 06. Stora bränder vid ett flertal tillfällen, 1886, 1892
och 1899.
- Glöm inte 1737. Väderkvarnen brann vid påsktid 1891.
- Där finns ju nu en kyrka. Ersätter den som brann 1858 tillsammans
med 47 hus och gårdar.
- Mindre farligt, med tanke på ett bra brandvärn, när det brann i Stor-
gatan i februari 2001. Bara en bil, men i alla fall.
- Vi återkommer efter påsk om ingen satt fyr på vår skog och vårt bo,
Pinus den Höge, Kallskärslid på Hallands Väderö.
- Om fyren?
- Eller, om vi är hungriga, fortsättning på Hotellet och Storgatan. 

 Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

  

Korparna på Kallskärslid. Akt 263. Repris, repetition eller reproduktion?

image270
Akt 263                                                                              2007-04-04

 Repris, repetition eller reproduktion?

 
- Gunin, svårt att få tag i dig i denna vårkänslotid.
- Logut, känslor och känslor, det är inte mina. Har hjälpt Sugin och Sugut
med pinne-plock. De vill imponera på Vångakorparna i påsk.
- Är det reproduktion på gång?
- Det berör vi vid ett annan tillfälle. Vi kör repetition igen på Storga-
tan i Torekov. Från Akt 255, 8/3, spanar vi in Hotell Kattegat.
- Är det för reprisens skull?
- Du menar repris på känd TV-kock?
- Ja, Kattegat har ju nyligen, enligt NST 24/3 07 sid. B8, bytt ägare och
kändiskocken Niklas Ekstedt är på  väg in bland grytorna.
- Kajak och Sugus drömde redan i Akt 142, 26/9 2006, om Hotellet.
- Det var nog om den då mera omfattande trädgårdsserveringen.
- Hur var det, Hugo Paulsson köpte 1891 det gamla Gästgiveriet av
Albert Ekman. Han blev istället skogvaktare här på Hallands Väderö.
- Det har berättats mig så. Paulsson ersatte gästgiveriet med ett för sin
tid modernt hotell 1896, Kattegat.
- Ja, invigningen varade visst i dagarna två. Elfte och tolfte maj 1896.
- Krögaränkan Ella van der Hagen köpte hotellet 1901 samt Annexet
samma år av sjökapten P B Paulssons sterbhus.
- Konkurs blev det. Rubbet köptes 1906 av nybildade Torekovs Havs-
bad AB. Fortsatt drift med olika arrendatorer.
- Men 1919 köpte Hjalmar Falk rubbet och lät den norske arkitekten
KarlGüettler rita till en våning under brutet tak. Klart 1920, som fram-
går av fasadtexten.
- Klart är också att vi bryter för att spana in TV-kocken Maud Onner-
mark .Hon gör mat, de andra TV-kockarna gör mest show. 

  Vi har placerat vår blogg i
<ahref=
http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se