Korparna på Kallskärslid. Akt 1252. Torekov - alternativa sanningar I

Akt 1252                                                                                                         2017-05-31

  

Torekov - alternativa sanningar  I 

 

– Välkommen till fastlandet, 07Talpa . . .

– Detsamma 00Talpa . . .

– Hur vi kom över till Hallands Väderö är välbekant genom

Akt 1214, den 24/8 2016 . . .

– Hur vi kom hem skall vi som seriösa agenter inte avslöja . . .

– Men framgick inte . . .

– Tyst, det med UFO-surfen var en alternativ sanning . . .

– Ok, kanske därför vi fick vårt nya uppdrag, som kan avslöjas . . .

– Ja, som uppburna agenter skall vi samla på oss, till er alla,

alternativa sanningar i, om och omkring Torekov och Väderön . . .

– Vi skiljer på legender och alternativa sanningar . . .

– Legend är för oss amsaga, dikt, fabel, fantasi, fiction, gåta, gåt-

fullhet, hemlighet, helgonberättelse, kontemplation, magi, mysko,

mysterium, mystifikation, mystär, myt, mytomani, saga, skenbild,

skröna, skuggbild och sägen . . .

– Ja, och den alternativa sanningen rymmer allt övrigt från absolut

sanning till total lögn . . .

– Även bluff, fiffel och båg . . .

– Ja, allt, även nödlögn och påhitt . . .

– Vi ger inledningsvis ett par exempel . . .

– Först en legend . . .

– Vi tycker ordet legend är mest tilltalande bland synonymerna . . .

– Den kanske mest kända legenden i Torekov . . .

– Som förekommit i ett antal tidigare Akter, är legenden om S:ta Thora . . .

Torekovs skyddshelgon . . .

 

 

– Som ett exempel på alternativ sanning kopierar vi ett klipp

ur KVÄLLSposten den 25/4 2017, om att en villaköpare i Torekov,

vid köp av villa på S:ta Thoras väg, blir granne med Hugh Grant,

som uppför ett hus på Tunbyområdet, söder om Torekov . . .

 

 
 

– För din bedömning lite bilder från nuet och tidigare Akter . . .

– Först villan på S:ta Thoras väg . . .

 

 

 

  

– Och nu lite om "Hugos" bygge på Tunby . . .

 

 
   

– Ok, det skiljer "bara" ~ 1,6 km . . .

– Ok? Finns det något mått på grannärhet?

– Vi ser ibland att de Baltiska länderna är våra grannländer,

oaktat avståndet över Östersjön . . .

– Där fri sikt . . .

– Ok, då är istället SkogvaktaregårdenHallands Väderö

granne mede husen utmed S:ta Thoras väg . . .

– "Hugo", han får också fri sikt mot Skogvaktaregården . . .

– Ok, viktigast är grannsämjan . . .

– Ja, det är väl en sanning utan alternativ.

 

   

– Vi kompletterar med ytterligare en variant på

S:ta Thora-legenden:

 

 
Kolla även på:  http://www.ts.skane.se/fakta/sankta-tora-helgonkult-i-torekov

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1251. Torekov - efter mast spirande

Akt 1251                                                                                                         2017-05-21

 

 

Torekov - efter mast spirande

 

Gunin, då visar vi en direkt fortsättning på förra Akten . . .

– Visst Lugin, då restes den nya masten, den 3/5 var det,

och nu, den 5/5, är det spiran och råstången som skall upp . . .

– Eftersom det är ett dakapo, på tidigare års visade aktiviteter,

lägger vi ut bilder på just denna vårs stora och små detaljer . . .

– Tillvägagångssättet kan du ju nu, enligt förra Aktens hänvisningar . . .

– Ok, fram med spiran, fullt drag- och kraftfull lyftkraft . . .

– Ok, spirning . . .

 

  

 

 

 
 

– Vindflöjel och kompassros på plats . . .

– Detaljbild kommer . . . .

– Så är det dags för rået, råstången . . .

 

 
 
 

 

– Parallellt underhållsarbeten på Museets tak, Emils Ruff på Malen

och Batterivallens kanoner . . .

– På Skjulet, som vi såg i Akt 1247, den 15/4 . . .

 

– Av den gamla flaggmasten tillvaratogs ämne till

nya ljugarbänkar, bl.a . . .

– Tyngd i argument och hållfasthet testades . . .

– Utsikt mot hamnens kajer . . . 

 

  

– Så var spirningen klar och 85:e flaggåret kan inledas.

 

 

 

– Andra jubileer kan vi återkomma till . . .

– Exempelvis att en av Sjöfartsmuseets tillskyndare och

förgrundsgestalter, skepparen och konstnären Petter Bruce,

föddes för 150 år sedan . . .

– Se olika Akter under februari 2007 och juni 2011 . . . 

– Även 1242, den 6/3 2017 . . . 

– Han avled 1958.

– En liten notis ur NST med anledning av kanonbilden ovan:

 
 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1250. Torekov - 85 år av rå spirande

Akt 1250                                                                                                         2017-05-16

 

 

Torekov - 85 år av rå spirande

 

Lugin, mot nya höjder . . .

   

Gunin, vad står "rå spirande" för?

Lugin, det är ett sammandrag för att "hissa upp eller sänka ner

    den övre delen, ovan märsen, på flaggmasten" vid Sjöfartsmuseet i

    Torekov . . .

– Jaha, då kommer du ifrån tveksamma begrepp som fira, hala, sänka,

    sätta, hissa . . .

– Ja, om någonting, flagga, segel eller stång, far upp eller ner . . .

– Ja, även om det är en stång, en mesanstång, en flaggstång eller

    någonting annat så kör jag med spira . . .

– Spira för tanken till positiv vårhändelse . . .

– Rå har dubbel association, dels följer med spirandet ett rå, en råstång,

    och dels sker spirandet med rå kraft . . .

– Jag förstår att du med det syftar på folkets egen muskelkraft . . .

– Rätt uppfattat, spira upp på våren, och spira ner på hösten . . .

– Och du, första gången var 1932, så det var i vår och blir i höst 85-årsjubileum . . .

– Och du, detta med 1932 och mesanmasten från Rolf av Halmstad har

    vi berättat om i ett antal Akter tidigare . . .

– Och du, vi har även berättat i ett antal Akter om vilket folk som med-

    verkade, och sedan tog i håll med museet, via Hoppet af Länna, 1934,

    samt skapade Torekovs Sjöfartsmuseum . . .

– Du, vi gör en tablå över aktuella Spirande-Akter, kronologiskt:

 

137 (september 2006) Support-Akt

215, 224, 225 och 235 (februari 2007) allmänt om Sjöfartsmuseet

223, 224 och 225 (juli 2007) samt 651 (mars 2010) Support-Akter

667 (maj 2010) Vindkraft i flaggan

668 (maj 2010) Mastinvigningen den 17/4 1932, signalflaggors ABC

791 (november 2011) ner juni 2011, underhåll av råstång

967 (november 2012) ner hösten 2005 och ner hösten 2012

1014 (maj 2013) upp våren 2013

1072 (februari 2014) flaggspel som kommunikation mm

1093 (maj 2014) upp våren 2014 (se 1116)

1107 (augusti 2014) Support-Akt

1115 (september 2014) ner hösten 2014 (se 1116)

1116 (oktober 2014) fortsättning ner hösten 2014 och dito upp våren 2014

1195 (april 2016) upp våren 2016

1236 (januari 2017) "de fyra masterna", i väntan på 4:an

1237 (januari 2017) ner hösten 2016 och transport till Nyhamnsläge, om Rolf

1247 (april 2017) ny mast levererad

1250 (maj 2017) ny mast upp våren 2017

1251 (maj 2007) spirning - upp - våren 2017

 

– Då så, bildsvit från händelsen . . .

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

– Vi återses vid spirningen.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1249. Hallands Väderö - påskön

Akt 1249                                                                                           2017-05-06

  

Hallands Väderö - påskön

  

Gunin, varför påskön?

– Bronsharen, Lugin, i förra Akten må få, på måfå, representera

alla typer av påskharar, påminnande i sin litenhet om alla de stora

stenstoderna på Påskön, si såhär i påsktid på Ön, Hallands Väderö . . .

– Men alla våra utlovade fågelläten?

– Agenterna, Talparna, har luskat i hur många arter gruppen . . .

 

 

  . . . i förra Akten verkligen kom att se och höra eller enbart höra . . .

– Agenterna har sänt Pax med några uppsnappade bilder på arter

som de i sina yrkesutövningar anser sannolika . . .

 

 

– Ok, vi lägger ut avbildningarna, artbestämningen klarar du själv.

– För att fira Påskharen lägger vi ut en iakttagen hare, den från förra

Akten, nu något mera vit, och en hare de aldrig såg, Dürers från 1502 . . .

– Vill du se fler harar, som exempelvis Emil Lepus, får du gå till

Akt 1169, den 12/11 2015 . . .

 

   

– Ok, över till fåglarna, gruppens huvudaktörer under dagens besök.

 

 
 

 

– Dessa arter är vad Agenterna gissade på, men vilka arter

är sannolika på Väderön, en dag som denna i april 2017 . . .

– Ganska många, med tur och skicklighet, över hela Ön:

Ejder, Fiskmås, Fisktärna, Gravand, Gråtrut, Havstrut, Knölsvan,

Silltrut, Skrattmås, Strandskata, Större strandpipare, Tofsvipa,

Grågås, Rödbena, Vitkindad gås, Skärfläcka, Storskarv, Gräsand,

Skedand, Sothöna, Bofink, Flugsnappare, Koltrast, Kråka, Rödhake,

Rödstjärt, Skogsduva, Stare, Talgoxe, Trädkrypare, Järnsparv, Häger,

Taltrast, Stenskvätta, Hämpling, Domherre, Gulsparv, Brunand. . .

– Hejda dig. Det finns en lista på tänkbara arter i boken Hallands Väderö -

naturen och historien, ISBN 978-91-633-7587-3. . .

– Den av Församlingen utgivna med Urban Ekstam och Nils Forshed . . .

– Och artlistan på sidan 246, bilaga 2, bygger på samarbetsmaterial från

Mikael Haraldsson, som du såg på första bilden ovan . . .

– På bilden även Lena Svedin, sekreterare i SHVN, som prickade av på en

artlista . . . .

– Då kommer det förmodligen en exkursionsrapport med den absoluta

sanningen . . .

– Utmärkt, för jag tror våra Agenter i viss mån behagar skämta med oss.

– Ytterligare en anledning att hämta hem dem.

- Ställa dem inför sanningen när verklighetens lista redovisas i kommande

utgåva av "Meddelande från Sällskapet Hallands Väderös Natur".

 

Support-Akter:  1124  (27/12 2015)  Vråk, örn och vittrut

                        1139  (13/4 2015)   Lavar

                        1150  (9/7 2015)  Djurskydd på Ön 

                        1164  (6/10 2015)  Säl, fasan

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se