Korparna på Kallskärslid. Akt 134. Finn fem fel.

Korparna på Kallskärslid. Akt 134. Finn fem fel.


Bider: Highländer Cattle som modell för ”Finn fem fel”, i vänster bild.
Bäckahästen Forse i rollen som ”Finn fem fel”. (Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 134 2006-08-31

Finn fem fel

- Gunin, verkligen populärt inslag i tidningarna.
- Visst Lugin. Göran Persson har en viss förmåga att hålla sig
framme.
- Ha, ha. Nu var du roligare än du var. Förlåt. Visste. Anade.
Det gäller tävlingsinslaget ”Finn fem fel”. Så få fel kan du inte
hitta hos Göran Persson.
- Jag vet. Barnrutorna. Två lika bilder, men fejkade fel i den ena.
En uppmärksamhetsövning.
- Kan du se vad Cattle fejkat i sin bild?
- Inga problem. Horn, öra, tofs i manen och ett ben saknas. Ett öga
för mycket har han fått i mungipan.
- Nästa bild, med Forse, är en svårare variant. Här finns enbart en
bild, den med felen. En är svårare än två.
- Som ”Skotska rörleken”, två var svårare än tre.
- Får jag natten och en flaska whisky på mig innan jag svarar?
- Ok.
- Kan det ha någonting med politik att göra? Att visa upp en enig
bild, som trots allt innehåller fem fel?
- Vilka då fel?
- Skatt på boende, förmögenhet, bensin, el och sprit.
- Glömde du inte nöjesskatten?
- Den försvann med de roliga politikerna, Erlander, Hedlund, Hag-
berg, Ohlin och Hjalmarsson.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 133. Behandling för symtomlöshet?

Korparna på Kallskärslid. Akt 133. Behandling för symtomlöshet?


Bild:. Highländaren Cattle, Torekovs Strandmal, med god balans på sin
alkohålhantering. (Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 133 2006-08-31

Behandling för symtomlöshet?

- Gunin, din pedagogiska olycka.
- Medhåll Lugin. Det hade behövts en Bengt Westerberg bland folket för att förklara fastighetsskattens hot mot myndighetstillit, och på sikt mot demokratin. Debatten just nu visar tydliga tecken på total
förvirring och misstolkningar. Den fria pressen kan inte längre hål-
la reda på om Göran Persson sagt att det är fastighetsskatten eller
fastighetstaxeringen han vill frysa i två år. Och det är onekligen en
viss skillnad.
- Ja, det är så man ryser och får gåshud. Men det var något helt annat
som jag åsyftade med min kritiken mot din pedagogiska tafflighet.
- Hänger det samman med Skotska rörleken från akt 132? Är det
Lugar eller någon politiker som blivit full av en tom flaska? Det är
förvisso inte lätt att diagnostisera symtomlöshet.
- Bland politiker sägs det ju att idélöshet kan föda verbal diare.
- Det var bristen på samråd som var talgdanken.
- Som blev till laxeringsmedel. Men för Lugar. Han såg sig utpekad
som alika, fyllkaja. Tufft för en korp.
- I viss mån självförvållat. Med spriten i en flaska under vingen
skulle han i värsta fall kunnat åkt fast för smuggling. Med spriten i
blodet åker man konstigt nog inte fast för smuggling, som exv. de
gör, som har nersvalda gummikorvar i magen med narkotika i. I stäl-
let åkte han dit för oredlighet och misstänkt fylleri.
- Kajak, har bett oss hjälpa till med Lugars rehabilitering.
- Misstänkte det. Så jag bad experten på skotts whisky, highländaren
Cattle, om några goda råd.
- Har han någonsin själv följt de råden? Men låt höra.
- 1. Ha inte sprit hemma. 2. Drick bara vatten till maten. 3. Experi-
mentera med alkoholfria drinkar. 4. Berätta för kompisarna att du
inte dricker. 5. Bokför din konsumtion. 6. För dagbok över sådant
som är roligt utan sprit, läs detta före varje ny fest. 7. Inga drinkar
under förfesten, festen eller eftersläckningen.
- Som jag anade, råd under lagom salongsberusning. Inte många som
lever som de lär.
- Förmodligen bara högt uppsatta politiker.
- Råden verkade som hämtade ur Lars Danielssons representations- tillställningar.
- Om nu någon vågar minnas dem.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 132. Skotska rörleken.

Korparna på Kallskärslid. Akt 132. Skotska rörleken.


Bilder:. Fortfarande spolas en och annan spritbutelj, vanligtvis helt tom, i
land utmed kusterna. Torke Mal är inget undantag. Kattegatt är under som-
maren välbesökt av kryssningsfartyg och Oslofärjor m.fl.
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 132 2006-08-29

Skotska rörleken

- Lugin, i akt 126 talade Lugar lite dimmigt om massor av whisky.
- Ja Gunin, han gjorde så.
- Hade han något med sig hem?
- Nej, möjligen i blodet.
- Någon särskild sort?
- Han berättade om någon upplevelse, som jag vill minnas han
kallade för Skotska rörleken. Med Burke & Barry-whisky.
- Berätta.Vill höra om den skiljer sig från Irländska rörleken.
- Jag lyssnade bara med ett öra. Men i princip var det tre skottar
som satt ovanpå ett lagom stort avloppsrör och delade på två flaskor
whisky. En tog med sig tompavorna och kröp ner i röret och gömde
sig. Sedan gällde det för de två som satt kvar att genom samråd för-
söka lista ut vem av de tre som gömt sig.
- Kan inte ha varit helt lätt.
- Det blev värre för nästa gäng, som bestod av två skottar och tre
flaskor whisky. Efter konsumtionen tog en av dem de tre tompa-
vorna med sig ner i röret. Sedan gällde det för den övergivne att
försöka lista ut vem som var svikaren.
- Skulle detta vara svårare än i fösta fallet, whislymängden till trots?
- Helt klart. Den kvarvarande hade ju ingen att samråda med.
- Varför kom jag att tänka på politiska partiledare?


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 131. Hösttecken.

Korparna på Kallskärslid. Akt 131. Hösttecken.


Bilder:. 1. Avtagande badliv. 2. Strandfynd (vraktimmer). 3. Höstrusk.
4. Insikt om ny utsikt. 5. Vinterpäls på gång.
(Foto: Gunin augusti 2006, 1. ur äldre vykort)

Akt 131 2006-08-27

Hösttecken

- Gunin, det är ju så populärt, tecken i tiden.
- Lugin, att ha synpunkter på politiken har ingenting med popularitet
att göra. Det är en demokratisk rätt- och skyldighet. Du tänker kans-
ke på populism?
- Knappast, det är väl ingen mening med att gnälla över att det håller
på att bli höst. Många talar om det, ingen kan göra något åt det. Inte
ens Göran Persson, HSB.
- Varje årstid har sin tjusning. Det gäller bara att gilla läget.
- Det var något ditåt jag tänkte. Samla på hösttecken.
- Jag förstår, många tidningars favoritämne. Årstidernas olika tecken
på dess annalkande.
- Har du som amamatörfotograf någonting att komma med?
- Folk har dragit ner på badandet, dragit sig upp på stranden. Strand-
roddarna har lämnat båten åt sitt öde.
- Vraktimmer är väl inget höstspecifikt? Snarare resultat av vinter- eller vårstormar.
- Dessa vackra kustdekorationer har en tendens att försvinna inför
eldningssäsongen. Går liksom upp i rök.
- Miljövård eller kleptomani?
- Värme kan behövas når höstrusket sätter in. Vi har redan fått tor-
dönande rotblötor så det borde räcka till.
- På tal om räcka till. Nu gör parkeringsplatserna det i Torekov. Både
i byn och vid hamnen. Husägarna upplever en ny utsikt.
- Knappast när det gäller fastighetsskattens avveckling.
- De pälsbärande djuren börjar komma i höstens modefärger.
- Aron, den gamle haren här på Hallands Väderö, börjar faktiskt
redan bli vithårig.
- Du, han var vit långt ut på våren, som vi beskrev i akt 80 (27/4).
Det är nog mer ålder än årstid.
- Färg och årstid hör kanske inte ihop.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 130. Fara med blått eller rött - rent (?) av gulgrönt.

Korparna på Kallskärslid. Akt 130. Fara med blått eller rött - rent (?) av gulgrönt.


Bilder:. 1. Nya småbåtshamnen i Torekov. 2. Väderöbåten SUND.
3. – 4. Algblomning i Torekovs hamn. (Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 130 2006-08-27

Fara med blått eller rött – rent (?) av gulgrönt

- Gunin, nu växlar det ständigt, verkar det som.

- Lugin, vind och väder har alltid varierat, tid till annan.
- Jag menar de politiska opinionsmätningarnas resultat inför höstens
val. Rött mot blått i folkets duster.
- Jag flög rakt in i en stigande ballong från Alliansen. Det small så
jag såg rött, trots den var orange. Det var blåögt. Alliansen föll.
- Som strandmalen i Torekov blommar, röstar folket. Så har vi ju
skrivit tidigare, exv. i akt 114. Hur är dagsläget?
- Jag har inte kollat på ett tag. Men en annan intressant färgiaktta-
gelase är på båtarna i Torekovs hamn. Privata båtar syna vara mest
blå. Folk utan egen båt, åker kollektivt till Hallands Väderö, i en
röd båt.
- Nuder, Nuder, var blir båtskatten av?
- Skärp dig nu. Båtägarna har det besvärligt utan båtskatt.
- Dyr bensin på grund av skatt och dyra hamnplatser, menar du?
- Dagens färg på vattnet. Långt ifrån blått. En gulgrön sliskfärg.
- Algblomning.
-Tror inte ens (c) eller (mp) står upp för den nyansen.
- Färg och politik hör kanske inte ihop.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 128. Fara under taket eller fara annorstädes

Korparna på Kallskärslid. Akt 129. Fara under taket eller fara annorstädes


Bilder:. 1. Gråsparvar i brist på bon tvingas leva på slak lina.
2. Magra krusskräppor får ersätta ospild hästspillning.
3. – 4. Holk, gaskammare eller brevlåda?
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 129 2006-08-26

Fara under taket eller fara annorstädes

- Gunin, de har hör av sig angående boendeskatten.
- Lugin, vad säger du. Verkligen. Nuderklanen?
- Nej, inte skatorna. Gråsparvarna. Årsungarna. Med tanke på
den kommande boendesituationen. Gråsparvarna i Torekov är
ju året om boende och konkurrenter under takpannorna med
stararna.
- De förväntar sig en kraftig prisökning på bon inför nästa vår,
när alla stararna kommer tillbaka. Den fina sommaren har sett
många ungar födas.
- Ja både vad avser starar och gråsparvar.
- Stararna driver upp priserna och därmed ökar boskatten. Grå-
sparvarna är missbelåtna. De hotar med att flytta längre inåt lan-
det. Lämna Torekov åt sitt öde. Starta inlevelsen av en tyst vår.
- Ingen bra upplevelse för andra i Torekov boende.
- Tidigare försvann hästarna från gatorna, med näst intill hungers-
nöd som följd. Nu trängs de bort från boendet. Förstå om längtan
till landet gör sig hörd.
- De vill att vi tänker till.
- Av en händelse såg jag ett underlag till en tanke. En möjlighet till
ett kollektiv. En storsatsning i stil med folkets miljonprogram.
- Glöm det fiaskot.
- Jag såg en jätteholk.
- Jag anar. Glöm det fiaskot. Du får inte in en gråsparv frivilligt i
den holken. De skulle tro att förintelsen var på gång. Det är en brev-
låda. En extremt töntig sådan, av en gammal gasolgastub.
- Då anar jag tveksamheten. Att vakna varje morgon med att få NST
i huvudet är självfallet en mardrömsupplevelse.
- Vördnad. Understundom har den editionen förordat ett slopande av
såväl fastighetsskatten som förmögenhetsskatten.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 128. En dröm, en dröm, en saga ...

Korparna på Kallskärslid. Akt 128. En dröm, en dröm, en saga ...


Bilder:. 1. Fortet vid Ydrehall, Torekov i sitt skick för dagen.
2. Samma fort med en ytters trevlig kamouflagemössa.
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 128 2006-08-24

En dröm, en dröm, en saga . . .

- Gunin, än lever minnet av folkhemmets Per-Albin Hansson.
- Lugin, jag förmodar du tänker på valdebatten inför 17/9. Att
allting var intressantare förr. Mindre aggressivitet.
- Rätt när det gäller aggressiviteten. Men den krigiska. Grunden
till Per-Albinlinjen. Forten utmed sydkusten. Som nu efter 60 år
börjar bli rent anskrämliga och inte helt ofarliga. Vilket ansvar
tar dagens politiker för tidigare besluts förändrade villkor? Vad
sker med kärnkraftverken framöver?
- Låt oss se på det lite lättare problemet idag. Så tar vi det svåra
om kärnkraftsverken efter valet. Så liknar vi riktiga politiker.
- Således Per-Albin och hans storsatsning för landets försvar.
- Vi gör en typlösning. Vi väljer vårt ena riktmärke för vår in-
flygning från Hallans Väderö, mot sydost över Bjärehalvön.
- Jag hänger med. Du siktar in dig på fortet vid Ydrehall, vid
gränsen mellan Torekovs by och strandheden, malarna.
- Exakt. Vi sätter en mössa på fortet. Låter fortet helt smälta in
i den omgivande naturen och bebyggelsen. Just här får vi en
fin effekt. Med den föreslagna mössan kan vilken annalkande
ubåtskapten som helst bli yr i mössan. Förhoppningsvis tror
han sig kommen till en helt annan kontinent, eller i varje fall
till helt fel land, och vänder åter till havs.
- Och blir, som så många dessförinnan, vrak vid grunden runt
vårt kära Hallands Väderö. Men du, skrev vi inte i tidigare akter
att såväl fortet vid Ydrehall som vid Gibraltar, invid hamnen i
Torekov, sprängdes bort?
- Du syftar på akt 69 och akt 74. Ja, men det var en samman-
blandning och dessutom en dröm.
- En dröm? Har du fler drömmar?
- Ja, att Per-Albin levat och slopat dubbelbeskattningen.
- Nu är du där igen med ditt tjat om boskatter och förmögenhets-
skatt.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 127. Skatta dig lycklig i ditt bo

Korparna på Kallskärslid. Akt 127. Skatta dig lycklig i ditt bo


Bild: Utvandrarsammandragning. Starflock över Hallands Väderö.
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 127 2006-08-19

Skatta dig lycklig i ditt bo

- Gunin,de börjar bli stora nu.
- Lugin, menar du våra eller folkets politiker? Stora i orden,
stora i löfteshåvorna. Magnifika manifest.
- Nja. Jag syftade snarare på flyttfågelflockarna. Framför allt
stararna. Sluter sig samman i tusental.
- Till valurnorna blir det ju allt färre, dessvärre.
- Tänk om vi kunde fått stararna att stanna på Väderön över valet
och rösta för en snabb avveckling av boskatter och den dubbla för-
mögenhetsskatten.
- Svårt. Stararna bor ju ofta under takpannor. Inte sällan spruckna,
otäta och lågt taxerade. Många verkar bo utefter samma rostiga och
trasiga hängränna. Armod och fattigdom, men hög social stämning.
- Kanske. Men tänk på Martin Timell-effekten. Om stararna slapp
boskatt för sina enkla nästen, tror jag de skulle nyttja sina bespa-
ringar till att renovera och piffa upp sina boenden. Ökad syssel-
sättning, ökad moms och löneskatt.
- Det finns starar som bor i fina holkar. Risken finns att de tar
sina besparingar med sig vid flytten söderut.
- Du, jag tror faktiskt att om dessa starar slapp boskatt och förmö-
genhetsskatt skulle de vinterbona sina bon och stanna i Sverige året
om. Ytterligare sysselsättning samt kapitalet åter till Sverige.
- Du tror med andra ord att slopad boskatt i kombination med lägre
förmögenhetsskatt skulle gynna ekonomin.
- Svar ja. De som idag sitter och gör botaxeringar kan få ett bra
mycket intressantare jobb.
- Låter intressant. Bland folket, skall de bli assistenter åt Martin Timell?
- Nej, till Bosse Ringholm. Hjälpa honom att öka skattemoralen i
Sverige. Detta skall kunna ge fyra gånger den skatt som försvinner via slopad fastighets- och förmögenhetskatt.
- Bolåneräntorna då? Bekymmer hos folket motsvarighet.
- Obegripligt. Avdragsgilla räntor, till vissa delar, betalas på fasta överenskomna lånebelopp vid bestämda terminer. Detta sker i en dia-
log mellan två parter på en konkurrensutsatt internationell marknad.
Vartill lånet nyttjats, art av konsumtion, blir i realiteten okontroller-
bart för skattmyndigheten, hos oss Nuderklanens skat-myndighet.
Objektet är fiktivt, men räntan är reell.
- Du menar att det är tvärt om vid bo- och fastighetsskatt. Objektet är
fiktivt, men skatten är reell.
- Ja, och ett godtycke från ena partens sida. Staten är en och ofta
maktfullkomlig. Bland banker och försäkringsbolag finns trots allt
en viss konkurrens och valfrihet.
- Ibland ses boskatten som avkastning på ett bovärde på samma sätt
som skatt på aktieavkastning.
- En rent löjlig jämförelse. Skatt på aktieutdelning sker först när
det beskattningsbara beloppet utbetalas. Likaså reavinstskatten
först när aktien sålts. Aktiens värde är vad börsen bestämt efter bud-
givning från många köpare på en och samma aktie.
- Jaha, men boskatten tas från ett taxeringsvärde, som bygger på att
någon eller flera, satt pris på dina grannars bon och skall betalas
årligen, även om boet inte är till salu. Vad händer om ett oförsäkrat
bo blir förstört av brand eller storm?
- I bästa fall slipper du boskatt efter nästa taxeringsomgång. Delen
som ankommer på boet. Markvärdet består och beskattas årligen,
som obebyggd tomt. Du får bekymmer med banken om du har lån.
- Stopp. Nu har jag en kunskapsbank. Full av bekymmer.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 126. När någon gjort en resa ...

Korparna på Kallskärslid. Akt 126. När någon gjort en resa ...


Bilder: Från ett nordvästskånskt Skottland.
1. Resterna från stenkrossen vid Dagshög, söder om Torekov.
2. Rester från utlastningspiren vid Skaudd, Dagshög.
3. Näckrosor i gamla laxodlingsdammen vid Dagshög.
4. Highland Cattle, naturreservatet söder om Torekov.
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 126 2006-08-19

När någon gjort en resa ...

- Lugar, välkommen hem till Hallands Väderö. Hur var släktforsk-
ningsturen till Skottland?
- Lugin, tackar som fåglar. Helt fantastisk.
- Som du naturligtvis minns, var Gunin där förra året. Jag har lånat
några bilder av honom. Jag håller över texten och du skall tala om
var de är tagna.
- Ok, starta testen din misstänksamme och tvivlande broder.
- Bild 1. Kan det vara Urquart Castle vid Loch Ness?
- Kanske troligare Tantallon Castle vid East Lothian eller möjligen
Kilchurn Castle vid Loch Awe i Agryll.
- Bild 2 då?
- Det är vid Banffkusten nära Pennan.
- Bild 3, kan det vara drottning Victorias näckrosdamm i Balmoral?
- Nej, måste vara någonstans på Sky och bild 4 från Altnahara högt
upp i Högländerna.
- Jag förstår att du driver med mig. Du insåg omedelbart att alla fyra
bilderna är från trakten söder om Torekov.
- Helt klart. Hade det inte varit för släktforskningen kunde jag lika
väl uppskattat naturen här hemma.
- Bara släktforskning?
- Du, jag säger tills vidare bara whisky, massor av whisky.
- Då tar vi resten när du blivit vit, min svarte broder.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 125. Genom eld och vatten.

Korparna på Kallskärslid. Akt 125. Genom eld och vatten.


Bild: Pax liftar genom eld (åska) och vatten (regn). Låter sitt tunga hjärta
falla till marken och försätta berg.
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 125 2006-08-11

Genom eld och vatten

- Login, Pax blev mäkta sur på dig när han, på s.k. politiska omvä-
gar, medvetandegjordes om dina känslor för duvor och duvors olika
ageranden. Han och Paxe kom ju hit som inbjudna, och skulle bli ett
viktigt inslag i höstens val, som framstående invandrare på vår val-
lista till Hallands Väderökonventet.
- Gunin, jag vet. Det är valfläsk. Han vill söka sympati hos flyttfåg-
larna och på det sättet öka sitt inflytande över oss, som skall uthärda
Väderöns många hårda höststormar, kalla vinterdagar och tuffa mat-
ransoner.
- Login, de skall själv övervintra här. Är du inte orättvis mot våra in-
vandrarrepresentanter nu?
- Möjligen. Vi får se. Jag tror de i vinter söker sig till ett övergivet,
väl bibehållet, duvslag vid skogvaktarebostället. Där finns dessutom
ett restlager kraftfoder, avsett för hönsfåglar, att leva på. Därtill kom-
mer att duvor inte är oblyga att söka sig till folkets fågelbord, som är
tänkta för övervintrande småfåglar.
- Det är deras gener och livsstil, mångkulturen och mångsidigheten
skall vi värna om. Läs vårt manifest.
- Nåja, men hans valupptakt, genom eld och vatten, var väl onödigt
dramatisk.
- Jag tyckte den visade prov på ett gott scenariotänkande. Om detta
var inför konventet, vad månde ske inför valet?
- Vi skall ge honom ett utsocknes uppdrag, exv. till Vattenriket, i god
tid före valet. Han har ju visat intresse även för internationella
uppdrag. Ska vi sända honom till Bryssel?
- Kan vi inte låta Nuder flyga med ett flyttfågelstreck till Sydafrika?
- En skata mer eller mindre gör ingen vinter trivsammare. Låt honom
stanna kvar, frysa och känna av att överlevnadsklimatet är tufft.
- På tal om överlevnadsklimat; nu har den verkliga överbudspolitiken
vad gäller fastighets- och boskattens minskade välsignelser, för riket
och Hallands Väderö, skjutit fart ordentligt.
- Som sagt, kvalificerat valfläsk. Riket och Ön vill inte förlora något.
- Vilken politiker vill inte som Pax, färdas genom eld och vatten, låta
sitt av all godhet tunga hjärta falla till marken och försätta berg.
- Efter nästa regn är alla godhetens spår borta. Endast sprickorna kan
vittna om ett enormt slöseri. Att trumma ut allt valfläsk kostar mer
än vad förmögenhetsskatten ger.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 124. Högt flygande eller ut i dimman?

Korparna på Kallskärslid. Akt 124. Högt flygande eller ut i dimman?


Bild: Morgondoppsbryggan i Torekov en dimmig kväll
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 124 2006-08-09

Högt flygande eller ut i dimman?

- Gunin, idag var det verkligen utspel i morgonpressen.
- Vad syftar du på Lugin? Division IV-matchen i fotboll på Torevi
i helgen, 2 ? 2 mot vattenrikets Nosaby, eller något om EM i friidrott
på Nya Ullevi?
- Kunde varit kust mot kustmötet, där Torekov låg under med 2 mål
långt in i andra halvlek, innan semestern var över. Tänk om matchen
börjat en halvtimme senare. Men det var rubrikerna som anspelade
på fastighetskatten, för det tyngda folket, jag sneglat på. Nu är poli-
tikernas valkampanjer rejält i gång. Och som vi tidigare talat om i
många akter är det boskatterna som är ett viktigt debattområde. Nu
på finns löften från Alliansen, Göran Persson, Pär Nuder och Miljö-
partiet ute och valsar.
- En vandring i dimma eller högt flygande planer?
- Just så dimmiga löften att de efter valet kan tolkas hur som helst
eller inte alls. Miljöpartiet, av alla, syns vara ensamma om geni-
draget att slopa taxeringsvärdet som del i förmögenhetsunderlaget
? ett stopp för dubbelbeskattningen. Alliansens förslag kan väl ses
som en lång utandning utan inandning medan Pär Nuders (läs Göran
Perssons) kan tolkas som en kort inandning utan utandning.
- Du menar syrebrist alternativt kvävning?
- Ja, båda ger bestående hjärndefekter.
- Tjugoåtta miljarder, 2% av statens intäkter. Förmögenhetsskatten
ger under 1%. Om politikerna kom till rätta med svartjobben, skulle
det förmodligen ge över 10%.
- Förmodar att du i den kalkylen räknat bort sotarna.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 123. Duvslag - ett slag i luften?

Korparna på Kallskärslid. Akt 123. Duvslag - ett slag i luften?


Bild: De konkurrerande duvbevakningsföretagen i Torekov, Sekuttringess
och Hörkutterios visar upp sina kvalitéer.
(Foto: Gunin augusti 2006)

Akt 123 2006-08-07

Duvslag ? ett slag i luften?

- Login, jag tyckte du var kort mot Pax .Du kunde berättar bättre och
mer om Kobåten.
- Gunin, kan så hända. Orsaken var minst två. Dels kom ni oanmälda
när jag vilade, på grund av det biometeorologiska vädret. Hjärnan
bör vila vid ogynnsamma meteorologiska rådanden. Kraftiga sväng-
ningar i lufttryck, luftfuktighet, ljus och temperatur är inte att leka
med. Du såg att Pax höll på att flyga rakt i i sig själv.
- Det visade sig efteråt vara någon form av con amore vis a vi Paxe.
Vilket var andra skälet?
- Ledsen att säga det. Jag litar inte helt och fast på duvor. Du vet att
kajorna kommer hit ut till Hallands Väderö om natten och sover. De
lämnar sina skorstensbon för öppna pipor.
- Vem är intresserade av risiga skorstenar?
- Duvorna har bildat vaktbolag och erbjuder kajorna att bevaka deras
hem och härd.
- Det vet jag. Två konkurrerande bolag. Ett krav från Utsättningsver-
ket . Hörkutterios menar, i sin reklam, att enbart genom att sitta och
kuttra intill skorstenen vill ingen normal varelse vistas i boet.
Sekuttringess saluför sig som bevakningsess, ess som med synen kan
bevaka ett antal bon från en och samma position. Ett lågprisalterna-
tiv. Tror du det blivit bättre med Securitas-skatorna?
- Nej, de hade förmodligen själv rånat tillsynsobjekten.
- Nå, men vadå?
- Jag har tittat på deras verksamhet. Finns det en TV-mast, sitter de
alls inte intill skorstenen.
- De har fått dispens. Risk för överhörning vid Allsång på Skansen.
- På en fastighet satt två duvor och bevakade en skorsten, som ännu inte var på plats och bebodd. Tala om bondfångeri.
- Du, det lär vara byggnadsnämndens fel. Byggmästaren hade en ny
idé om sotningslättnader genom s.k. svartning av piporna. Nämnen
uppfattade det som svartbygge och inhiberade murandet .Så en duva
bevakar en skorsten som inte finns, den andra att en skorsten inte får
finnas.
- De kommer från samma bolag.
- Sådant händer. Med de är anställda av olika uppdragsgivare.
- Kan det inte uppstå intressejäv?
- Jo, men resultatet blir samma som vid behandling för symtomlös-
het inom medicinen. Eller löftesromantiken i politiken.
- Utbildningen verkar medioker. Har våra liberaler kollat in hur det
är med läxor, ordning och reda? Betyg efter varje steg?
- Alla ska ha en chans. Därför börjar övningen på ett lågt staket in-
nan det blir dags för högre nivåer och slutligen till taknockarna. Det
är viktigt att utslagna f.d. brevduvor och degenererade tamduvor
får en inskolning i arbetslivet. Ungdomen klarar sig med datorlek.
- Visst ja. Det är ju valår i år.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 122. Att lida sotdöden?

Korparna på Kallskärslid. Akt 122. Att lida sotdöden?


Bild: 1. Kobåten under storhetstidens kraftdagar
2. I storm och högvatten for den illa. Tärnan i bakgrunden.
3. -5. Kobåten upplagd under Skjulabacken
6. Vesta transporterar kvigor
7. Neptun transporterar ollonsvin direkt på kölsvinet
Anm: 1, 6 och 7 ur Renck, se nedan, 2. ? 5. detaljer ur olika vykort.

Akt 122 2006-08-05

Att lida sotdöden?

- Pax, välkommen. Hej Gunin. Ursäkta att jag dåsade. Men värmenär tryckande här i tryckeriet. Vad hände under er inflygning?
- Login, Pax har klart för mig deklarerat varför hans deklination helt
Deccade. Det är ok. Berätta nu om Kobåten.
- Det får bli högst summariskt. Men tack för förtroendet.
- Lite ledtrådar, så kan kanske jag och Paxe själva forska vidare.
- Låter bra. Men forskning är krävande. Betesdjur har funnits på Ön
under överskådlig tid, vad vi funnit i gamla skrifter. Dels för betet,
när gårdarna låg tätt med små arealer i Torekov, del för, framför allt
i modern tid, det öppna landskapets skull. Före 1900-talet seglade
bönderna själv ut sina djur i små fiskebåtar. I början på 1900-talet
inköptes en gemensam båt, den i folkmun omtalade ?Kobåten?.
Under många årtionden seglades den med en last av 10-12 djur.
Den försågs aldrig med egen motor. In på 1940-talet började den
bogseras av någon av de då motorförsedda Väderöbåtarna, exv.
Neptun eller Tärnan. In på 1950-talet ersattes de öppna små
Väderöbåtarna med däckade fisketrålare som Fylgia, Vesta, Britta,
Wasa och Väderön. Nu kunde djuren åka som folk, på däcket.
Vanligtvis ombord på Vesta. Så åker djuren än idag, fast nu återstår
endast en av de däckade fiskebåtarna, nämligen Nanny.
- Men "Kobåtens öde"?
- Sorgelikt, sorgelikt. Eftersom den nyttjades enbart vid ett fåtal till-
fällen under vår och höst, låg den och for illa i hamnen. Sedan ham-
nade den under Skjulabacken. Där låg den och än mer upplevde sot-
döden. Blev påmålad "TILL SALU" och försvann som några kubik-
meter ved.
- Ursäkta att jag släppte en tår.
- Vill du veta mer kan du läsa om Kobåten och alla Väderöbåtarna i
"Torekovbornas Väderötrafik" av Olle Renck (1993).
ISBN 91-7266-126-7 Den finns i vårt bibliotek vid Pinus den Höge.
- Sotdöden? Är Kobåtens öde signifikant för en båts naturliga död
och undergång.
- För båtar, under träbåtseran och i hamnar av Torekovs storlek, var
det nog så. De blev för eller senare kaffeved. Det var få båtar förun-
nade att lida hjältemodiga skeppsbrott, gå till botten med manskap
och allt.
- Hjältemodiga?
- För livräddarna. Gå med i SSRS.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 212. Hur kom vi dit?

Korparna på Kallskärslid. Akt 212. Hur kom vi dit?


Bild: Frontkollision över Torekov, som gav atmosfäriska störning till
förfång för duvornas navigationsimpulser av geokronologisk art.
(Foto: Login augusti 06)

Akt 121 2006-08-05

Hur kom vi dit?

- Pax, var hade vi varit utan min lokalkännedom och förmåga att
orientera enligt korpars urgamla sätt och system? Vad hände med
ditt navigationssystem?
- Gunin, de jordmagnetiska fälten kommer då och då, ytterst sällsynt,
på trippla fasförskjutningar. Impulserna kommer i trance i stället för
i transfer vid överföringen till hjärnans gyroaktivator. Drabbas vi
duvor, som är tränade till tävling utanför naturmetoden, av en sådan
störning söker vi oss automatiskt tillbaka till startpunkten i stället för
till målet. Sedan kan vi opåverkade starta på nytt och finna målet
med en noggrannhet större än folkets GPS-mätare. På vår sjugradiga
krisskala var det en tvåa som inträffade. D.v.s. enbart tidsfördröj-
ning. I detta specifika fall utan någon betydelse, eftersom Login låg
och sov när vi kom fram.
- Inte så allvarligt säger du. Se på folkets kärnreaktorer. Vilket väsen
när en risk-tvåa sker där. Många vill omedelbart avveckla alla reak-
torerna.
- Vi talar om hjärnkraft, inte kärnkraft. Folk som reagerar mot kärn-
kraft på föreliggande information saknar hjärnkraft. Vad skall jag sä-
ga om din hjärnkraft?
- Det beror på orsaken. Härdsmälta i hjärnan, allvarligt nog?
- Du, tre sekunders fasförskjutning på grund av att en åskfront över
Torekov, tre km bort, kom från nordost och krockade med en regn-
front från sydväst, precis över Bjäre Krafts ställverk vid Nolato. En
sannolikhet som inte ens Tage Danielsson skulle sett som någon
sanning .
- Är du med på någon vallista i höst?


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 120. Hur kom vi hit?

Korparna på Kallskärslid. Akt 120. Hur kom vi hit?


Bild: 1. En liftande duva, Pax. . 2. Kvigor på Hallands Väderö men inte
kobåtar. 3. Hästbete på Hallands Väderö (Foto: Gunin juli 2006)

Akt 120 2006-08-04

Hur kom vi hit?

- Pax, nu har du snart varit en sommarsäsong på Hallands Väderö.
Jag vet att både du och Paxe haft bråda dagar, från och till. Hur har
ni trivts och funnit er till rätta med era navigeringsuppgifter?
- Förträffligt Gunin, förträffligt. Jag skall verkligen göra en utvärde-
ring och informera dig, snart nog. Men just nu bara en fråga.
- Ös, ös på. Jag är idel öra.
- Vi duvor flyger ju, oftast själv, men ibland liftar vi, som du vet.
Men enbart med jämlikar. Hur kommer alla dessa sommargästande
djur hit ut - kvigor, hästar och får? Vi har även funnit åldriga spår av
svin. Vi har sett sådana djur simma. För att hålla mulen ovan vatten-
ytan måste en kvigan se rakt upp i himlen. För att navigera måste det
vara natt och stjärnhimmel. Jag tror inte kvigor kan det där med
astronomisk navigering. Och absolut inte vårt sätt att navigera, med
hjälp jordens magnetfält.
- Helt rätt Pax. Djuren simmar inte ut hit. De åker båt, kobåt kallad.
- Det ryktet har jag hört. Men båtarna som ligger utanför dem i viken
syns mig passa sådan transport dåligt.
- En bra iakttagelse Pax. Djurtransporter till och från Hallands
Väderö, som av olika skäl har varit och är viktiga har en lång och
fascinerande historia, som jag skall be Login att berätta för dig.
- Då flyger vi till Kallskärslid och hälsar på honom.
- Du först, och berätta hur du navigerar dit.
- Icke, du skulle få en mördande migrän om du försökte. Din korp-
hjärna är inte skapad för magnetosfäriska imputsmottagningar.
- Just nu pågår VM i orientering. Vi får väl se vilka som klarar sig
bäst. De som kan läsa kartan eller de som bara litar till kompassen.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 119. Ingen vet var haren har sin gång.

Korparna på Kallskärslid. Akt 119. Ingen vet var haren har sin gång.


Bild: 1. Haren Aron, nu i sommarpäls, visar sitt gömsle, som ger skydd
mot insyn, solhetta och ösregn. 2. Svampparaplyer för ekoxens larver, ett
underlag till abboten Umberto Umbrellas solparasollinnovation.
3. Produktionsenhet för omvandling av vatten och honung till mjölk.
(Foto: Gunin juli 2006)


Akt 119 2006-08-01

Ingen vet var haren har sin gång.

- Gunin, varför anses haren feg, och ingen vet var han har sin gång?
- Lugin, på grund av någons insiktsbrist och andras drift med jägare.
Gång rimmar på näsa lång i barnens sångbok. Jag talade med
Aron i går om detta. Det är de långa hoppen som ligger bakom.
- Jaha. Ingen hinner med på medeldistans. Haren anses feg och flyr.
Men han är listig och gömmer sig snabbt och med finess.
- Listigare än så. Aron avslöjade vad folket vill efterapa; införa be-
slut i idrottsskattekommittén om lättnader i förmögenhetsbeskatt-
ningen - ge idrottsstjärnorna möjlighet till uppskov med skatt under
tio år, via idrottsutövarkonto. Och bland folkets utövare är det fram-
för allt hopparna som är framträdande.
- Så Aron ligger bakom detta djärva politiska krumsprång hos folket?
-Djärvt, ja. Företagarna skär tänder av ilska via avund och vill helt
klart att de utländska experterna och de stormrika näringslivstoppar-
na snarare slipper sina liknande privilegier. Som Aron uttryckte sa-
ken, ingen skattelättnad åt rika, endast åt de som kan hoppa långt.
- Inget för oss att hoppas på?
- Jo, i vår verksamhet ses alltid ett resultat, i politiken knappast ens
en avsikt.
- På tal om resultat, har resultatet av kvigans dans, några millimeter
regn, resulterat i något påtagligt synbart?
- Bra att du ställde den frågan, skulle en politiker sagt och därefter
omständligt redovisat varför hans budskap har så svårt för att nå
gräsrötterna. Minns du Logins bild med solparasollen från akt 112?
- Symbiosen mellan ekoxe och hattsvamp, ja.
- Med regnet försvann solparasollen och upp fälldes, ursäkta, växte
ett antal paraplysvampar upp. Tackorna har det lättare att få moders-mjölk till sina i värmen bortskämda lamm.
- Ja, jag ser det på din diabild.
- Diabild. Se till och digitalisera ditt analoga bildminne.


Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Korparna på Kallskärslid. Akt 118. Matorgier, soldyrkan eller romantik?

Korparna på Kallskärslid. Akt 118. Matorgier, soldyrkan eller romantik?


Bild: 1, 2 och 3 ur familjealbumets äldre vykort från Torekov.
4 och 5 Guninfoto juli 06.

Akt 118 2006-08-01

Matorgier, soldyrkan eller romantik?

- Gunin, vi påstås på nytt ha varit något slarviga med sanningen.
- Lugin, hur ofta har vi inte råkat ut för slik lögn. Vad är det för
obehaglig uppenbarelse som någon nu vill dölja? Att jorden snurrar
runt solen? Att solen går upp på morgonen och ned mot aftonen den
underbara, vid Hallands Väderö.
- Precis. Bilden till akt 117, vill några göra gällande, visar soldyrkare i väntan på solnedgång och har ingenting med regndans att göra.
- Hur många gånger har vi kommit in över Skjulabacken och beskå-
dat alla de olika ritualer som manifesteras där. Vem, om inte vi, kan
se skillnad på romantisk solnedgångsstämning, matorgier, badande,
se ? att ? vi ? är ? här ? beteende, fågelskådare, besvikna sälskådare,
allmänt vilsekomna, sneseglare och Robert Wells´ fans.
- Så rätt, så rätt ? och ytterligare 86 anledningar till att vara där.
Vad medar du med din nedersta bild - ?det susar i säven??. Havet
ligger blankt som ett nybonat golv ? ingen vind, inget sus.
- Det kan du aldrig förstå, din romantiske döddansare.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se