Korparna på Kallskärslid. Akt 1379. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 10 i Torekov Om Hamnplanen i Torekov, del 6

Akt 1379                                                                                                2020-09-24

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 10 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 6

 

Marin, Akt 1378, den senaste skulle penetrera framtidstankar kring Hamnplanen . . .

– Helt klart Kajak, utlovat i ett antal av de senare Akterna . . .

– Men Akten 1378 gick till tankesamling . . .

– Och när korparna, framför allt Urun och Urus, läst Hamnplans-Akterna, 1367 - 1378

    blev det liv kring hamnbassängen. . . .

– Och då måste även denna Akt ges utrymme för kompletterande inriktningar . . .

– Studierna av kartorna i de olika Akterna . . .

– Åren 1823, 1858, 1973 och 2016 . . . .

– Ja i Akterna 1375 - 1377, augusti 2020 . . .

– Kartorna visar tillsammans med flygfoton, att Hamnplanen som vi har definierat den,

    utgör en påtagligt begränsad yta . . .

– I förhållanden till alla andra ytor kring hamnanläggningarna . . .

– Broar, pirar, kajer och nockar . . .

– Enigheten visar på att planera framtiden enbart för Hamnplanen, utan hänsynstagande

    till hamnområdets övriga serviceytor, skulle te sig löjeväckande . . .

– Och visst, ser man till infört och utfört gods och ytor för hanteringen dominerar genom

    åren Nocken och dess bakomliggande ytor . . .

– Införsel av skrot och nautisk utrustning från vrak och bärgad last från vrak . . .

– Ankare, rattar, kätting, nickel, kol och silver . . .

– Ved från Hallands Väderö . . .

– Skutsjöfartens gods enligt B Wulffs bok nedan. . .

– Utförsel av sten, grus och makadam . . .

 
 

– En annan fråga som trängde sig på var hur man bör se på en hamns baksida . . .

– Avses nackdelarna med en hamn . . .

– Nej, det gäller nog vilken sida hamnen skall visa upp . . .

– Infarten, öppningen, från havet sett . . .

– Eller vice versa . . .

– Våra Akter visar på att huvudinriktningen i Torekov varit säkerheten . . .

– "Framsidan" mot havet  har byggts som "dödens barriär" . . .

– Enligt bl a Akt 1351, den 9/1 2020 . . .

– Västra piren kom till under inledningen av 1930-talet . . .

– Och sedan dess byggts till och på . . .

 

 
 
 
 

– Vi tar ny sats och försöker få en total hamnmiljö . . .

– Vi syns.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1378. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 9 i Torekov

Akt 1378                                                                                                2020-09-06

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 9 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 5

  

Kajak, då gäller det framtidstanker kring Hamnplanen . . .

– Helt klart Marin, som vi lovade i senaste Akten . . .

– Men för att ordna tankarna och vinna lite tid så kommer

    här först en liten repetition över framför allt 200-talets nyttjanden . . .

– För att se vad vi vill ha mer av . . .

– Och fundera över vad vi kan avstå ifrån . . .

– Håll till goda av blandning av nytt och gammalt . . .

– Som komplement till de senaste Akterna . . .

 
- Bilparkering och kajverksamhet . . . 
- Del av Skjulavandringar . . . 
 
 
- Hamnfester . . . 
- Midsommarfirande . . . 
- SSRS uppvisningar . . . 
 
 
 
 
 
 
 
- Pensionärsträffar och orkesterframträdanden . . . 
- Startyta för olika aktiviteter . . . 
- Som cykeltävlingar och festmarscher . . . 
 
 
- Bilmärkes- och MC-uppvisningar . . . 
 
 
 

– Men kommande Akt i ämnet skall handla om framtidstankar . . .

– Vi hörs.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se