Korparna på Kallskärslid. Akt 1380. Mudder på nytt i Torekov.

Akt 1380                                                                                                2020-10-07

 

Mudder på nytt i Torekov 

 

Gunin, Marin och Kajak sorterar i idéer kring Hamnplanen i Torekov . . .

– Helt klart Lugin, de senaste tiotalet Akter har utlovat konkreta sådana . . .

– Hur resultatet än blir lär det bli mudder, oenighetssnack . . .

– I avvaktan kan vi se till reellt hamnmudder, bottenslam . . .

– Ja, bottnen innanför vågbrytaren har i dagarna muddrats . . .

– I verksamheten deltog utöver två pråmar tre olika fartyg . . .

– Den danska bogserbåten DOLHPIN, det svenska mudderverket SJÖGRIP

    och det norska lastfartyget BARENTS OCEAN . . .

– Muddret läktrades från pråmarna till lastfartyget på Torekovs redd . . .

– För vidare transport till Norge för sanering . . .

– Allt gick på några dagar . . .

 
 
 

– Vi kan påminna om tidigare muddringar . . .

– Det gäller att muddra i gamla Akter . . .

– De senare Akterna om Hamplanen rymmer vissa hänvisningar . . .

– Ytterligare några hamn-Akt-tips: 1263, 1191, 1183, 1149, 1084.

    1025, 1019, 969, 948, 801, 694, 693 och 691 . . .

– Hoppas nu Marin och Kajak kommer till skott med sina idéer.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1379. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 10 i Torekov Om Hamnplanen i Torekov, del 6

Akt 1379                                                                                                2020-09-24

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 10 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 6

 

Marin, Akt 1378, den senaste skulle penetrera framtidstankar kring Hamnplanen . . .

– Helt klart Kajak, utlovat i ett antal av de senare Akterna . . .

– Men Akten 1378 gick till tankesamling . . .

– Och när korparna, framför allt Urun och Urus, läst Hamnplans-Akterna, 1367 - 1378

    blev det liv kring hamnbassängen. . . .

– Och då måste även denna Akt ges utrymme för kompletterande inriktningar . . .

– Studierna av kartorna i de olika Akterna . . .

– Åren 1823, 1858, 1973 och 2016 . . . .

– Ja i Akterna 1375 - 1377, augusti 2020 . . .

– Kartorna visar tillsammans med flygfoton, att Hamnplanen som vi har definierat den,

    utgör en påtagligt begränsad yta . . .

– I förhållanden till alla andra ytor kring hamnanläggningarna . . .

– Broar, pirar, kajer och nockar . . .

– Enigheten visar på att planera framtiden enbart för Hamnplanen, utan hänsynstagande

    till hamnområdets övriga serviceytor, skulle te sig löjeväckande . . .

– Och visst, ser man till infört och utfört gods och ytor för hanteringen dominerar genom

    åren Nocken och dess bakomliggande ytor . . .

– Införsel av skrot och nautisk utrustning från vrak och bärgad last från vrak . . .

– Ankare, rattar, kätting, nickel, kol och silver . . .

– Ved från Hallands Väderö . . .

– Skutsjöfartens gods enligt B Wulffs bok nedan. . .

– Utförsel av sten, grus och makadam . . .

 
 

– En annan fråga som trängde sig på var hur man bör se på en hamns baksida . . .

– Avses nackdelarna med en hamn . . .

– Nej, det gäller nog vilken sida hamnen skall visa upp . . .

– Infarten, öppningen, från havet sett . . .

– Eller vice versa . . .

– Våra Akter visar på att huvudinriktningen i Torekov varit säkerheten . . .

– "Framsidan" mot havet  har byggts som "dödens barriär" . . .

– Enligt bl a Akt 1351, den 9/1 2020 . . .

– Västra piren kom till under inledningen av 1930-talet . . .

– Och sedan dess byggts till och på . . .

 

 
 
 
 

– Vi tar ny sats och försöker få en total hamnmiljö . . .

– Vi syns.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1378. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 9 i Torekov

Akt 1378                                                                                                2020-09-06

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 9 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 5

  

Kajak, då gäller det framtidstanker kring Hamnplanen . . .

– Helt klart Marin, som vi lovade i senaste Akten . . .

– Men för att ordna tankarna och vinna lite tid så kommer

    här först en liten repetition över framför allt 200-talets nyttjanden . . .

– För att se vad vi vill ha mer av . . .

– Och fundera över vad vi kan avstå ifrån . . .

– Håll till goda av blandning av nytt och gammalt . . .

– Som komplement till de senaste Akterna . . .

 
- Bilparkering och kajverksamhet . . . 
- Del av Skjulavandringar . . . 
 
 
- Hamnfester . . . 
- Midsommarfirande . . . 
- SSRS uppvisningar . . . 
 
 
 
 
 
 
 
- Pensionärsträffar och orkesterframträdanden . . . 
- Startyta för olika aktiviteter . . . 
- Som cykeltävlingar och festmarscher . . . 
 
 
- Bilmärkes- och MC-uppvisningar . . . 
 
 
 

– Men kommande Akt i ämnet skall handla om framtidstankar . . .

– Vi hörs.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1377. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 8 i Torekov

Akt 1377                                                                                                2020-08-26

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 8 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 4

  

Kajak, då drar vi från 1990-talet fram till det år som i dag är . . . .

– Helt klart Marin, vi fortsätter där vi slutade i senaste Akten . . .

– Vi börjar som vi plägat, nästan . . .

– Med några kartbilder . . .

– Men utan någon nostalgisk återtrippsbild . . .

– Adresskartan från 1973 . . .

– Som verkligen borde få en uppföljare . . .

  

– Turistkartan, som förnyas varje år, är en skaplig ersättare . . . 

 

  

– Det rör sig nu om en tjugoårsperiod . . .

– Som många har i färskt minne . . .

– Vi minns att hamnplanen som tidigare i huvudsak nyttjats

    till båtuppläggningsplatser, stejlor och senare parkering . . .

– Men som senare nyttjats för mycket annat . . .

– Hamnfester, midsommarfirande, SSR-S-firande . . .

– Gudstjänster, orkesterframträdanden, baklucksloppisar . . .

– Biluppvisningar, veteraner och märkessamlingar . . .

– Som MG, SAAB, Volvo, DKW, Morgan, Ferrari, Citroên . . .

– Även olika uppvisningar av MC-knuttar . . .

– Startplats för tävlingar, som löpning, vandring, cykling . . .

– Torghandel och modeuppvisningar . . .

– Vi lägger bara ut några bilder i syfte att stimulera minnen . . .

– Fler bilder enligt Aktens avslutning . . .

 

 
 
 
 
 

 

 

– Suportande Akter (från förra Akten) kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017),

    1183 (1/7 2016), 1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025

    (5/7 2015).

– Suportande "Torekovslitteratur" hittar du i Akter som 1230 och 1231 (dec 2016) samt

    i Akt 1271 (8/12 2017).

– Läsvärda i många andra sammanhang, även.

 

– Nästa Akt i ämnet kommer att handla om framtidstankar

    kring Hamnplanen . . .

– Vi hörs . . .

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1376. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 7

 

Akt 1376                                                                                                2020-08-21

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 7 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 3

  

Marin, vi rör inte till det . . .

– Helt klart inte Kajak, vi fortsätter där vi slutade i senaste Akten . . .

– Extremt enkelt, vi fortsätter in i 1950-talets hamnplan . . .

– Du menar väl att vi börjar som vi började där . . .

– Ja, med en nostalgisk återtitt . . .

– En karta som kompletterar förra Aktens karta från 1822-23 . . .

– Och som förekommer i flera tidigare Akter än så . . .

– Se Akt 1183, 1/2 2016 . . .

 

  

– Vi lägger in en ny nostalgisk bild . . .

– För att även kommentera förra Aktens termer om "stejlor" . . .

– Eller stajlestänger, begreppet stavas olika i varierande källor . . .

– Benämns ibland stejlegångar, påminner om östersjösidans gistgårdar . . .

– Hur som, det är stänger med vars hjälp fiskenät av varierande typer

    kan hängas upp för torkning . . .

– Fanns i mängder på sin tid, på nästan alla tillgängliga ytor . . .

 

  

– Vi visar även en bild som visar folkligt inslag . . .

– I den tidens miljö . . .

 

  

– Då så, vidare in i 1950-talet . . .

– Kolla turismen, bilar från såväl Sverige som Norge och Danmark . . .

– Jämför Akt 584, 14/8 2009 . . .

– Och vilka lyxkryssare, och då syftar jag inte på väderöbåten Max . . .

– Kolla även in den tidens hopptorn . . .

–Ja, 1950-talet var ju förhoppningarnas årtionde . . .

– Kolla in Akt 854, 4/12 201 1. . .

  

– Väderöbåtar vid kaj: Max, Britta, Wasa, Vesta och Fylgia . . .

Turisten på väg ut mot Väderön . . .

 

 

– Så vidare in i 1960-talet . . .

– Asfaltplan och upplinjerade P-platser . . .

– Kolla upp Akt 1088, den 12/5 2014 . . .

 

 

– Utskeppningen av sten präglade påtagligt hamnlivet . . .

– Observera telefonkiosken . . .

– Mobiltelefonens föregångare . . .

– Kolla brunnlocket nedan . . .

– Ett resultat av 1950-talets omfattande VA-arbeten i Torekov . . .

– Kolla in exempelvis Akt 560, 19/5 2009 . . .

 

  

– Vidare till 1970-talet . . .

– Ett årtionde präglat av viljor och oviljor att bygga ut hamnen . . .

Strömmen, "Kanintorget" och Wessels väg förändrade trafiklogistiken . . .

– Vågbrytaren, hamnpiren, förlängdes inför ny småbåtshamn . . .

 

  

– Under 1980-talet fick vi se en ny småbåtshamn . . .

– Med tillhörande parkeringsytor . . .

– Krav på en bevarandeplan dök upp . . .

 
 

– I kommande Akt fortsätter vi in på 1990-talet och går vidare . . .

 

  

– Suportande Akter (från förra Akten) kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017),

    1183 (1/7 2016), 1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025

    (5/7 2015).

– Suportande "Torekovslitteratur" hittar du i Akter som 1230 och 1231 (dec 2016) samt

    i Akt 1271 (8/12 2017).

– Läsvärda i många andra sammanhang, även.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1375. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 6 i Torekov

Akt 1375                                                                                                2020-08-13

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 6 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 2 

 

Kajak, många upplever våra sommar-Akter som röriga. . .

– Förvisso Marin, inte minst i Torekov . . .

– Extremt rörigt sommartid om Hamnplanen . . .

– Och denna Akt är en direkt fortsättning på den föregående . . .

– Vi hann där fram till 1930-talet . . .

– För att frångå rörigheten och uppnå större klarhet gör vi en

    kort repetition om upptakten . . .

– Beaktande den tidens kamerabrist blir det målningar och ritad karta . . .

  

– Här nedan en fin bild av Skjulet - Börsen - omgiven av

    torkande fiskenät, näringar, på stajlestänger, stejlor . . .

 

   

– Så en karta redovisande såväl dåtidens Hamn som Skjulet . . .

 

  

– Vi hakar på ett foto för den nostalgiska känslans skull . . .

 

  

– Så då så, vidare till 1930-talet . . .

– Med nybyggd hamn och badstranden fortfarande intakt . . .

– Och ingen Wessels väg eller så . . .

 

  

– 1940-talet innebar orostider, upplagda fartyg och blockerade hamnar . . .

 

 

Väderöbåtarna utrustades med gengasaggregat . . . 

– Liksom bilar och bussar, till antalet få. . .

 

  

– Efter kriget blev det fart på bilismen och Hamnplanen kändes trång . . .

– Högkonjunkturen ökade antalet bilar och utökade semesterveckor turisterna . . .

 
 
 

 – I nästa akt fortsätter vi längre in i 1950-talet och vidare framåt . . .

– Suportande Akter kan vara:  1266 (2/11 2017), 1235 (17/1 2017), 1183 (1/7 2016),

    1149 (30/6 2015), 1100 (1/7 2014), 1088 (12/5 2014) och 1025 (5/7 2015).

– I kommande Akt kan vi rekommendera lämplig "Torekov-litteratur".

- Vi kan nämna en redan nu, som passar väl in i tidsperioderna . . . 

- Bertil Wulffs bok om Torekovskutornas svanesång. , , ,

Finns på ICA, Turistbyrån och i Bokhandeln.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1374. Mellan vår och höst - del 5 i Torekov

Akt 1374                                                                                                 2020-08-03

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 5 i Torekov

Om Hamnplanen i Torekov, del 1

  

Marin, många upplever bilism och parkeringssökeri som rörigt. . .

– Förvisso Kajak, inte minst i Torekov . . .

– Extremt rörigt sommartid . . .

– Och då inte minst runt hamnar och badplatser . . .

– Lite medvetandegjordes vi, om dessa problem, i förra Akten . . .

– Mest kontroversiellt, under hela bilismens existens, har varit synpunkterna

    och idéerna kring Hamnplanen och dess kontaktyta med motorfordon. . .

– Trafikmiljöerna kring hamnarna har varit föremål för otaliga utredningar,

    samråd och stadsplaneringar . . .

– Minns tillkomsten av "Kanintorget" - rondellen - Peder Wessels väg,

    "Strandvägen" . . .

– Ombyggnaden av Strömmen, blindandet av Dr Ahlströms gata . . .

– Enkelriktningar från och till Gamla Hamnen . . .

– Vid tillkomsten av nya småbåtshamnen, valet mellan parkering och

    uppläggningsplatser för vinterförvaring av båtar . . .

– Problematiken har som sagts varit före i samband med planarbeten inför

    ombyggnader av hamnen och dess bebyggelsemiljöer . . .

– Trafikledsplaner, LEADER-projekt och nu senast underlagsidéer till ny

    översiktsplan för Torekov . . .

– Kallad "Framtid Torekov" eller "Torekovs framtid" . . .

– Den pågående försöksverksamhet med en bilfri del av Hamnplanen

    är en av många idéer ur "Framtid Torekov". . .

 

 

– Åsikterna om hur det fungerar varierar bland de hamnbesökande . . .

– En del vill ha tillbaka parkeringsmöjligheterna . . .

– Andra anser att alla trafik över "Skjulabacken" borde förbjudits som ett

    viktigt steg i det kommande utvärderingsunderlaget . . .

– Vi följer händelserna . . .

– Vi lägger ut bilder som täcker in hela eller delar av Hamnplanen . . .

– Från 1 april 1891 till och med den 1 april 2021 . . .

– Som ger en vink om hur Hamnplanen har nyttjas från och till . . .

– I denna Akt fram i 1930-talet . . .

– Men i kommande Akter går vi vidare med bilder och kommentarer . . .

– Merparten av bilderna har ni träffat på i tidigare Akter. . .

– Och måhända i andra sammanhang.

– De inledande bilderna är från slutet av 1800-talet . . .

– Fotografen är Wilhelm von Gegerfelt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– I kommande Akter fortsätter vi mot 1940-talet . . .

– Och vidare, för att nå 1/4 2021.

 

 

  

– Förteckningen nedan, från förra Akten, kommer att kompletteras . . .

– I kommande Akter.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1373. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 4 i Torekov

Akt 1373                                                                                                 2020-07-25

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 4 i Torekov

  

Kajak, vad är just nu rörigast i Torekov . . .

Marin, kopplingen mellan Hamnplanen, bilar och parkering . . .

– Parkering över lag i samhället, kan tänkas . . .

– Vi lånar in lite bilder från tidigare Akter och lägger till några nya . . .

– Först en kort glimt över problematikens framväxt, i denna Akt . . .

– Sedan en Akt om dagens huvudproblem, Hamnplanen . . .

– Som i sommar upplever en försöksverksamhet som "billös" . . .

– Sedan kanske en Akt om andra parkeringsytor . . .

– Vi börjar med att det från ingenting kom hästvagnar och sedan bilar . . .

– Och sedan bilar, bilar och allt fler bilar . . .

– Bussar och motorcyklar  . . .

– Över 30 turistbussar vid ett tillfälle . . .

– Vi fixar in några bilder . . .

– Från ingenting till vagn, till buss . . .

 

 

  

–Hästen hängde med ett tag . . .

  

– På vyn från 1955 framgår att det kanske hade gått att

    fixa P-ytor om framsyntheten hade funnits . . .

– Det blev snabbt trångt och trängsel . . .

  

– Det skapades ytor inför utbyggnaden av ny småbåtshamn . . .

– Och på några andra ställen . . .

– Några skymtar på bilden från 1984 . . .

 

  

– Hamnfesterna blev testföregångare till dagens nyttjande . . .

– Som sagts, vi återkommer till Hamnplanen i en egen Akt . . .

– Ytan som varit "kontroversiell" i alla tider . . .

– Andra "kontroversiella" ytor är kring Morgondoppsbryggan

    och Ydrehall . . .

– Även en del smågator och ICA-torget . . .

 

 
 

– Här nedan ett parkeringsbotsintermezzo vid Ydrehall . . .

– Även en bild som visar att befintliga P-ytor kan gå förlorade . . .

– Visst, Ess-Pe-parkeringen vid gamla ESSO . . .

– Som visats, P-vakter är en sak, en annan "P-hämmare" är

    när besöksobjektet är "olustigt" att besöka . . .

 

 
 

– Här en förteckning över supplerande Akter . . .

– Ytterligare i samband med Hamnplanen.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1372. Mellan vår och höst - Sommaren 2020 - del 3 i Torekov

Akt 1372                                                                                                 2020-07-12

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 3 i Torekov

  

Marin, vi utlovade en viss rörighet i Akt 1369, den 24/6  . . .

– Förvisso Kajak, och inte lär det bli sämre i denna Akt och

    alldeles speciellt inte i Strandskogen, du vet Sandskogen . . .

– Av många kallad Strandparkskogen eller Tivoliskogen . . .

– Delvis kallad Rävaskogen, Sahara och Campingskogen . . .

– Varför skogen i ytterligare en Akt . . .

– Tidigare Akter har varit betingade av verksamheter som idrott

    på Torevi, camping, fester i Strandparken . . .

– Men framför allt beroende på stormar, som Gudrun, Per, Simone,

    Urd, Svea, Gorm . . .

– Som ordentligt rörde till det i skogen . . .

– Några Akter som bevisar detta är 1356 (5/3 2020), 1174, (2/12 2015), 

    1083 (16/4 2014), 1057 (11/12 2013), 1051 (17/11 2013) 1049 3/11 2013) . . .

– Stormen SvenHallands Väderö i Akt 1061, den 27/12 2013. . .

– Men nu gäller ingen storm . . .

– I viss mån efterverkningar och den torra sommaren 2018 . . .

– Många träd dog av törst och uttorkning . . .

– Träd måste fällas och röjas undan . . .

– Inte minst för att nyplanteringen efter stormarna skall kunna växa sig hög . . .

– Arbete under inledningen och våren 2020 . . .

– Vi visar som vanligt några bilder som må tala för sig själv . . .

 

 
 
 
 
 
 
 

– Som synes, den 9/6 2020, är skogen nu städad och tillväxten

    på gång sedan några år . . .

– Vi hör av oss oavsett om det vuxit fram något behov eller inte.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1371. Mellan vår och höst - Sommar 2020 - i Torekov del 2.

Akt 1371                                                                                                 2020-07-01

  

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 2 i Torekov

 

  

Kajak, vi utlovade en viss rörighet i Akt 1369 . . .

– Förvisso Marin, och inte lär det bli sämre i denna Akt . . .

– Del 2 i en temaserie om vår minnescellsforskning . . .

– En nedgående sol och en månskära i kombination gav

    många en minneschock om en brand på Hallands Väderö . . .

–  Väderöbrand förekommer i tidigare Akter, som Akt 1114 den 26/9 2014 . . .

– Akt 1369 avslutades med nya Varvet, restaurangen i Torekov . . .

– Då inleder vi denna Akt med Varvet . . .

– Ett par representanter  för Myndigheten för Fastighetstaxering

     besökte Varvet . . .

– En började snabbt drägla och den andra slickade sig om munnen . . .

– Ett bra betyg för en krog . . .

– Kan så vara och borde vara, men sanningen var en annan . . .

– Jag vet, efter det att Varmbadhuset brunnit har Varvet fått utsikt

    mot Västerhavet och Vingaskär. . .

– En kraftig upptaxering ligger på lut, ökade skatteintäkter . . .

– Gästbesöken kan stimuleras genom regn- och

    vindskyddade utrymmen . . .

– Synes vara klokt nu när sommarsol och värme ger utrymme

    för sommarens sedvanliga lågtrycksvandringar . . . 

  

 

– För dig som missat händelserna kring Varmbadhuset ger vi

   här möjligheten till en minnescellsinjektion . . .

 

.

 

 

– Ytterligare ett SPA har lämnat denna vår värld och bygd . . .

– Du syftar på ett småfågel-SPA vid Norra Stranden . . .

– Jo, och orsaken är nya dagvattenledningar inom Heimers lycka . . .

– Som syftar till, bl a, att onödiggöra den avbräddning som tills nu

    möjliggjort ett SPA . . .

– Ett bittert öde i tider av bevattningsförbud . . .

– Vi återkommer kanske med det bakomliggande VA-arbete . . .

 

 
 

– Tidigare Akten berörde lite ur flora och fauna . . .

– Vi hakar på lite . . .

– Strandkål, strandråg, tistel och fläder ur floran  . . .

– Ur faunan småfåglars ungar, får med lamm samt makrill

    och fjärsing . . .

– Det har nappat bra i vår . . .

  

– Får och lamm har vi berättat om i ganska många Akter . . .

– Lamm i över femtio, exempelvis  Akt 1336, den 22/8 2019 . . .

– En tistel klarar torkan bra . . . 

 

 

 

– Vi kan även komplettera tidigare Aktens fartyg med några till . . .

ACTIV må jämföras med tidigare passerande fartyg . . .

– Inte minst under The Tall Ships Races-åren . . .

– Kolla exempelvis Akt 1136, den 30/3 2015 . . .

  

– Många fartyg är ofta förekommande . . .

– Sjöfartsverkets SCANDICA är en av dem . . .

– Malmöfartyget FILIP kom i dagarna först nordvart

    och sedan sydvart . . .

– Vi minns FILIP som arbetsfartyg vid renoveringen i

    Torekovs hamn, ombyggnasden av Kappelhamnsbryggan . . .

– Samt handikappbryggan på östra piren . . .

– Besöken av mindre fartyg i hamnen har ökat på . . .

  
 

– Vi avslutar med en fläderblomma. . .

– Den börjar nämligen ta slut . . .

– Men ny saftningsmöjlighet kommer med bären . . .

– Vi återkommer med mer möjlig läsning.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1370. Studier för forskning på Hallands Väderö 3

Akt 1370                                                                                                 2020-06-28

 

 Studier för forskning om Hallands Väderö 3.

 

Lugin, någonting meningsfullt att tidsfördriva med

    under långsamma semesterdagar . . .

– Väderöberoende i så fall, Gunin . . .

– Forskning i ur och skur på Hallands Väderö . . .

– Där råder vanligtvis sällskapligt väder . . .

– Vi avrundar, beaktande våra semesterrättigheter, Akter om

    forskning på Hallands Väderö . . .

– Som i de två tidigare, 1367 och 1368, visar vi lite exempel . . .

– Lägger ut . . .

 

 

– Kollar du genom Guide-Akterna enligt exempelvis rubriken

     i Akt 1329, 7/6 2016, hittar du en om fjärilar . . .

– Och om fåglar i en annan av Akterna . . .

 

 
 
 

– Vid forskning på Väderön kan vi inte hoppa över Hervid Vallin . . .

– Hans inventering av Ulagapskärret är en klassiker . . .

– Hans skrifter och vykortsbilder är välkända och uppskattade . . .

– Hans doktorsavhandling är vältummad . . .

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hervid Vallin var en kunnig, omtyckt och ofta anlitad Väderö-guide . . .

– Gå gärna i hans fotspår med hjälp av hans eller senare författares litteratur . . .

– Upplev på Väderön som ”var och en sin egen forskare” . . .

 

  

– Vi råkas kanske ”under djupa ekars grönska” . . .

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1369 Mellan vår och höst i Torekov del 1

 

Akt 1369                                                                                                 2020-06-24

 

Mellan vår och höst - Sommar 2020 - del 1 i Torekov

 

Marin, forskning och midsommarens efterdyningar och därtill coronatider . . .

– Förvisso Kajak, det går långsamt för Gunin och Lugin . . .  

– Vi får gå in och stötta upp dem ett tag . . .

– Förvisso, som vi brukar . . .

– Men det kan bli våldsamt rörigt . . .

  

– Vi dämpar inte rörigheten . . . 

– Förvisso inte, vi håller oss till tiden mellan vår och höst . . .

– Den tid optimisterna plägar kalla varma somrar . . .

– Extra rörigt i beaktande att hösten övergick direkt i vår utan vinter . . .

– Rörigt blir det i vart fall om vi skall, till skillnad mot Gunin och Lugar,

    som forskar kring Hallands Väderö, skall forska i våra egna minnesceller . . .

– Vi tar det således inte som det kommer utan som vi minns det . . .

– Vi minns att våra olika artfränder fick sina vårkänslor och startade

    upp reproduktionsprocessen . . .

 
 
 

– Även representanterna inom vegetationselementen hade

    läst Linné och kommit i gång . . .

– Väl i tid för att förse majandet av midsommarstängerna med material . . .

– Potatis, som vi läst om i senare Akter, kom i tid för helgens firande . . .

– Oaktat att Danmark stängt folket ute hördes det ingen avsaknad av

    Ålborg på borden . . .

  

– Coranatidens rekommendationer begränsar resandelivet . . .

– Båtar, husvagnar  och husbilar blir allt mer populära i dessa tider . . .

– Hamnen i Torekov, som upplevde lugnet efter ett framgångsrikt hummer-

    fiske, började åter att fyllas upp av främmande fartyg och båtar . . .

– Liksom ute på redden och vid Väderöns ankringsplatser . . .

 

 
 

Varvet är avvecklat och Rapps har lämnat, SSRS har flyttat till nytt

    hus på Nocken och lämnat Spruthuset . . .

Varvet har återkommit i hela kvarteret . . .

– Men det är inte båtdyvikor som sätts i . . .

– Det är vinflaskkorkar som drages ut . . .

Varvet är en restaurang numera . . .

– Skål och butelj på er . . .

 
 
 

– Vi återkommer om inte vinet knäcker hjärncellerna . . .

– In vino veritas . . .

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1368. Studier för forskning om Hallands Väderö 2

Akt 1368                                                                                                 2020-06-19

 

 Studier för forskning om Hallands Väderö 2.

 

 Gunin, någonting i coronatider att tidsfördriva med . . .

– Så orerade du Lugin, inledningsvis, även i förra Akten . . .

– Förvisso, men vi utlovade ju en dacapo-Akt . . .

– Förvisso, men förhoppningsvis med nya forskningsklipp . . .

– Det är upp till läsaren att bedöma, du är jävig i frågan . . .

– Men, eftersom jag inte är väskdängare i litteratur kan jag

    upprepa vikten av att bredvidläsa ur Torekovslitteraturen . . .

– Dit räknas även alla småskrifter som utgivits av SHVN . . .

– Det kan vara tecken på begåvning att även besöka SHVN:s hemsida . . .

– Även den Öägande Församlingens hemsida . . .

– Kortfattan, googla på Hallands Väderö . . .

– Vi lägger ut några pressklipp . . .

– Och återkommer framöver med en i ärendet avslutande Akt . . .

– Tills dess, läs väl och håll avstånden.

  
 
 

Korparna på Kallskärslid. Akt 1367. Studier för forskning om Hallands Väderö 1

Akt 1367                                                                                                 2020-06-09

 

Studier för forskning om Hallands Väderö 1.

 

Gunin, någonting i coronatider att tidsfördriva med . . .

– Förvisso Lugin, forskning på och kring Hallands Väderö . . .

– Om vad och hur samt med vems tillstånd . . .

– Vi har ju i ett stort antal Akter träffat på fantastiska människor

    som forskat och redovisat . . . .

– Minns namn som Carserud, Ekstam, Forshed, Fritz, Hernborg . . .

-  Icke att förglömma Krok, Lannér, Lundegårdh, Stålfelt, Vallin . . .

– Vi lär nog likväl glömt en och annan . . .

– Det finns Akter att kolla i, exv 803, den 13/7 2011 . . .

– Vi har ju Akterna i serien ”Guider till Väderön”, I – VIII, från 1257 den

    16/7 2017 till 1284, den 28/3 2018 samt boken de vilar på . . .

– Boken ”Hallands Väderö- naturen och historien”, enligt Akten, ger

    också underlag . . .

– Vi kan lägga upp några pressklipp som visar på ett urval intresseområden . . .

 

 
 
 
 
 
 

 

– Mycket . . .

– Ja, vi bryter och fortsätter framöver. 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1366. Tack vare vinden för Torekov

Akt 1366                                                                                                 2020-05-18

  

Tack vare vinden för Torekov

 

Kajak, förra aktens stormande och fartyg förde osökt tankarna

    till "Den välsignade kusten" . . .

– Förvisso Marin, alla dessa haverister och vrak . . .

– Bärarlagens levebröd . . .

– Upphuggning, mångas jobb eller extraknäck . . .

– Majoriteten av fartyg som blivit haverister eller tagits hit för

    bråkning vid Bjärekusterna är kända och förtecknade . . .

– Likaledes de som gått på grund men blivit bärgade och åter

    kommit i stånd att fortsätta seglationen . . .

– Vi har i ett antal Akter, omkring sjuttiofem, beskrivit verksamheter

    kring fartygsolyckor och upphuggningar . . .

– Vi visar några bilder ur dessa Akter för att reta ditt intresse . . .

– Kända fartyg . . .

 

  
 

– Vi visar även några pressklipp . . .

– En av de många källor som finns för spårning av

    olika haverier . . .

– Arkiven är många, biblioteken nära och nätet fullt . . .

  

– Men likväl, en del fartyg döljer namn och härkomst . .

– Här följer bilder på sju fartyg som vi söker information om . . .

– Vet du något så hör av dig . . .

 

 
 
 

– Färgbilderna är för att visa hur några av vrakstränderna  ser ut idag . . .

– Men haverier och vrakupphuggning förekom längs hela kuststräckan

    från Hovs Hallar till Rammsjöstrand . . .

– Ut och vandra längs kusten . . .

– Bra motion i coronatider . . .

– Tvingas du vara inomhus får du en Aktförteckning att botanisera i . . .

 

  – Avslutningsvis en påminnelse . . .

– Att vi hörs igen . . .

– Köpa en kalender.

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1365. Hur blåser vinden i Torekov

 Akt 1365                                                                                                 2020-05-18

  

Hur blåser vinden i Torekov och på Hallands Väderö

 

Marin, vi har ju i ett antal Akter gaggat om vinden och dess möjligheter

    till energiutnyttjande . . .

– Jo, förvisso Kajak, det har rört sig om vindkraftverk, kvarnar, möllor,

    segelfartyg, vindsurfare, drakflygare, vattenpumpar, flöjlar, flaggor . . .

– Och mera därtill, enligt hänvisningar i sista bilden nedan . . .

 

  

– Vi har ju oss emellan, till och från, varit kritiska mot moderna

    vidkraftverk för elproduktion . . .

– Eller applåderande . . .

– Nu är ett nytt projekt på gång ute vid Stora Middelgrund . . .

– Vi visar lite från världspressen och projektets hemsida . . .

– Viktigt att taga del av och reagera på . . . 

– Visa på hur vinden blåser i ärendet bland de inneboende i Torekov

– Ett stort ingrepp i den gemensamma miljön . . .

– Enbart 3 mil utanför Torekov och 2½ från Hallands Väderö . . .

 
 

– Tycka vad man vill, men det går att framföra synpunkter . . .

– Enligt informationsannons från Vattenfall . . .

– Men det är bråttom, bråttom . . .

– Den 24 maj är senaste dag för inlämningssynpunkter . . .

– Mer information hittar du på http://vattenfall.se/storamiddelgrund . . .

– Gör din röst hörd, tänk på fågellivet . . .

 

 

 

 

– Vi kompletterar med lite udda tankar kring vindkraftverk . . .

– Mest för att stimulera till coronatidsstudier om vindkraftverk . . .

– Det finns hur mycket som helst på nätet . . .

– Både för tillskyndare och motståndare . . .

Lugar har en teori om varför debatten i Torekov och på sociala medier

    ligger lågt:

                      "Det går svårligen att debattera vindkraftverk i Sverige.

                      Vindkraften får tyvärr sällan ”stå på egna ben”.

                      Ofta, för att inte säga alltid, urartar debatten snabbt,

                      eller ännu snabbare, till en debatt om kärnkraft.

                      Vindkraftens förespråkare känns igen på att de gärna

                      talar om energi och att hellre bo granne med ett vindkraft-

                      verk än med ett kärnkraftverk. Belackarna talar i termer

                      av effekter och att bo granne med ett kärnkraftverk är att

                      föredra framför ett grannskap bestående av 10000 vindsnur-

                      ror. Dessa till synes banala skillnader i synsätt kan vara

                      intressanta som inledande debattunderlag. Konsensus här

                      är ett absolut krav för att möjliggöra en vidare seriös debatt

                      om vindkraft."

– Han är knepig, den där Lugar . . . .

– Du minns honom från Akter som 1346 (1/12 2019), 1306 (19/10 2018)

    och 1292 1/6 2018)  m fl

– Och här orerar han vidare . . .

 

 
 

– Avslutningsvis, glöm inte köpa Museiföreningens Kalender.

 

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/stora-middelgrund

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1364. Ut ur potatispressen i Torekov - skörd

Akt 1364                                                                                                 2020-05-14

  

Ut ur potatispressen, nypotatis i Torekov - skörd och utbud

 

Lugin, i Akt 1363 den 3 maj utlovades kompletterande info

    kring jordurhävande av nypotatisen . . .

– Jo Lugin, för att ge folk möjlighet att häva i sig av dessa delikatesser . . .

– Nypotatis, sill av olika inläggningar och brännande snaps . . .

– Gott så, midsommarfesterna står för dörren . . .

– Må nattfrosten och coronaviruset hålla sig i klädsam blygsel . . .

– Vi gör som tidigare . . .

– Och i avvaktande på mer skrupulösa informationer

– Och utan att bli övermaga . . .

– Kan hända det kan fägna någon . . .

– Andra kan bli altererade . . .

– Hur som, utan att överyvas undfägnar vi dig med pressklipp . . .

– Ett komplement till de två Akterna 1358 och 1363 . . .

– Som du fritt får läsa . . .

– Nypotatisen ligger i prisintervallet 79 - 99 kr per kilo . . .

 
  

– I matrisen som du såg i Akt 1358, 26/3 2020, kan vi tillföra att

    plockning 2017 kan ha ägt rum redan den 27 /4 medan 2018 det

    inte ägde rum tidigare än 8 maj.

 

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   


Korparna på Kallskärslid. Akt 1363. Ut u potatispressen, Torekov

Akt 1363                                                                                                 2020-05-03

  

Ut ur potatispressen, färskpotatis i Torekov - Groningsbekymmer

 

Gunin, Akt 1358 den 26 mars berörde nypotatisodling kring Torekov . . .

– Jo Lugin, kampen om att komma först i jorden . . .

– Upptaktsbekymmer, förgroning, plastning, gödning . . .

– Vi hade en matris över åren från och med 1957 till och med 2020 . . .

– Med brister och osäkerheter . . .

– Vi bad om hjälp . . .

– Ja, vi kan 2002 fylla i en 8 i maj . . .

– Då blir det 55 i S:a-kolumnen . . .

– Enligt NST den 30/4 kan vi i 2020 sätta 20 i maj . . .

– Då blir det 58 i S:a-kolumnen . . .

– Således inga extremår, vare sig gällande 2002 eller 2020 . . .

– Statistik, typ, långt bortom verkligheten . . .

– Verkligheten kan vara grym . . .

– Framför allt mot idoga nypotatisodlare . . .

– Vi antydde något i Akten enligt ovan . . .

– Plågoandarna kan ses i form av frost, tjäle, regn och blöta . . .

– Men även torka och jordflykt, ogräs och ohyraangrepp . . .

– Snö och hagel, storm som stör plastningen . . .

– Att inte ha "is i magen", hispighet, prisras, hat mot vävodling . . .

– Grodelning och idéer om GI-diet samt ensidig odlingsväxling . . .

– Klimatförändringar, ny istid eller medelhavsväder . . .

– Vad och hur som, världspressen hänger på . . .

– Nedan följer en del av jordbruksjournalistikens alster . . .

– Du har förmodligen träffat på en del tidigare i Akter som:

    1253  7/6 2017, 1171 23/11 2015, 1153 19/7 2015 1142  23/5 2015,

    1194  13/4 2016 , 673 7/6 2010, 479  18/5 2008, 302 9/6 2007

    samt XCIV  28/5 2006 . . .

– Berör även nästa fas, enligt sista klippet nedan. . . .

– Har du redan fixat nypotatis att koka, kolla Akt 903, den 5/5 2012 . . .

 

 
 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1362. Torekov i riggningens tid

Akt 1362                                                                                                 2020-04-27

  

Torekov i riggningens tid

 

Marin, i förväntans tider är tiden över . . .

– Jo Kajak, den kom upp i tid som vanligt . . .

– Spiran och råstången på Museets Flaggmast i Torekov. . .

– Tack vara idoga, djärva och kunniga entusiaster . . .

– Vi har ju, som framgår av en textruta längre ner, Aktat ett

    antal gånger om detta fascinerande arbete . . .

– Jämförelser kan göras med Akter som 1288, 28/4 2018 . . .

– Även Akt 1355, den 24/2 2020

– Från lördagens arbete, 25/4, kan vi lägga ut några bilder som

    ger bevis för de goda insatserna . . .

– Några kommentarer?

– Nej, behöver knappast . . .

– Vi kan låta Urun och Urus tänka till om vad några aktörer i

    bilderna kan tänkas tänka . . .

– Med risk för plumpa skämt.

  

Urun, hallå där bak, ni ska dra, inte trycka . . .

Urus, släpp efter, friktionen mot masten är jobbig . . .

 

  

– Vilka är i majoritet, de som drar eller de som "lommevilar" . . .

 

  

– Vadå, sju liner kan ju inte delas upp på tre . . .

– Låt se, den högra linan. Höger hand är väl den där

    tummen sitter till vänster . . .

 

  

– Linan till höger om tacklet, med en schackel till höger, skall

    till vänster i eselhuvudet, sedan till vänster mot högra blocket,

    samt under den splitsade staglinan och åter uppåt åt vänster

    mot eselhuvudets högra del . . .

 

 
– Nu når jag inte högre, ni måste börja dra i tåget som bara tåget . . .
 
 
 

– Även ni två där borta skall som vi gå framåt, inte backa . . .

– Det borde rimligtvis finnas en startände på eländet. . .

– Vad sa riggmästaren, börja till höger, men det är ju en

    vänstergängad mutter . . .

  

– Har du huvudet i hinken, ser du inte att racken kröker

    som ett finger . . .

 

 
 

– Inte var det Kron i kaffet . . .

 
 
 
 

 Oavsett hur vindarna blåser ses vi igen.

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1361. Torekov i coronatid

Akt 1361                                                                                                 2020-04-19

 

Torekov i coronans tid

 

Logut, i väntans tider får vi agera . . .

– Jo Login, men distansering gäller . . .

– Lite råd kanske . . .

– Sagt och gjort . . .

– Känner du symtom så tvätta händerna och stanna hemma . . .

– Vila och koppla av . . .

– Med måtta . . .

  

– Söker du kontakt så tänk på den sociala distanseringen . . .

– Folk kan sprida smitta innan du vet om det . . .

 

  

– Tag gärna kontakter via elektroniska hjälpmedel . . .

– Sång och musik över häckar och staket . . .

– Vinkar och kroppsspråk . . .

– Hela den osmittade floran och fanan står till buds . . .

– Radio och TV . . .

– Biblioteken servar med "take away-bokpåsar". . .

– Enbart brister i fantasin skapar brister i utövande . . .

– Motionera, sporta och håll dig i trim . . .

 
 

– Skapa underlag även för hjärngymnastik . . .

– Alla vår Akter står till ditt förfogande . . .

– Alla, så vi gör inget urval eller rekommendation . . .

– Alla ger ett underlag . . .

– Enbart brister i fantasin skapar brister i skapandet . . .

 

 

– Vi hörs, om inte annat så på respektfullt avstånd . . .

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se   

 

 


Tidigare inlägg Nyare inlägg