Korparna på Kallskärslid. Akt 1338. AKT-komplement 4 - Torekov

Akt 1338                                                                                                 2019-09-12

  

AKT-komplement 4  -  Torekov - Hallands Väderö

 -Strixa,  korparna verkar inte gilla någon mer komplettering . . .

- Gott så Strix, då gör vi en kompletteringskomplettering  . . .

- Barnkammare-Akten, 1334 den 8/8 2019, var på sätt och vis en

   komplettering av några tidigare Akter . . .

- Du menar att vi kompletterar den . . .

- Visst, arbetet av de flinka hamnarbetarna gå ju vidare, vi hänger på . . .

- Visst, en handikappramp och en brygganslutning till gamla Tull- eller

   SSRS-bryggan . . .

- Det blir en låg kajkant för handikappade att gå ombord i från . . .

- Embarkera, enligt nautikerna . . .

- Men om det blir storm och högvatten?

- Då stannar man kvar på landbacken, inga onödiga risker . . .

- Ok, låt arbetet fortskrida . . .

- Barnkammaren lever på sätt och vis fortfarande . . .

- Ok för krabbsläpp  . . .

 
 
 
 
 
 
 

- Tänk, att en så ringa grävning kunde ge så många och stora stenar . . .

- Skärp dig,stenblocken är ditforslade för att bli förstärkning på

   hamnpirens utsida . . .

- Kanske komna från Bjärehalvöns bördiga jordar . . .

- Där högg jag i sten, men vidare till nästa kmpletteringskomplement . . .

- Det får bli till Akt 1337, den 31/8 . . .

- Ja, den om salongsbåtarna . . .

- Vi har hittat ett yttterligare tillfälle med sådana båtar i hamnen . . .

- Men vi vet inte vilka de är . . .

- Men vi fick med Hopptornet på samma motiv . . .

- Underlag till ytterligare komplettering . . .

- Ja, till Akt 854, den 4/12 2011 . . .

- Som vi kan associera till byggandet ovan . . .

- De bygger ju neråt, inte uppåt . . .

- Ochtur är kanske det, hoppen var inte riskfria . . .

- Men ibland vådligt roliga . . .

 

 
 

- Idag är det löst på annat sätt. . .

- I och med bassängen vid Norra Stranden

- Samma dag, 1972 för NST-artikeln nedan, kunde man se Edvard Persson-filmen

  "Där möllorna går" . . .

-Olympiabiografen i Torekov . .

- Vilket ger oss en koppling till Akt 426, den 27/1 2008 . . .

- Filminspelningen ägde rum ganska nära "Barnkammaren" . . .

- På galeasen Hulda af Hven . . .

- Förtöjd vid Nocken, mitt emot . . .

- Där Hopptornet står på 1930-talsbilden ovan . . .

- Som det kan bli . . .

- Vi får väl se om det blir någon mer Akt från oss.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1337. AKT-komplement 3 - Torekov - Hallands Väderö

Akt 1337                                                                                                 2019-08-31

 

AKT-komplement 3  -  Torekov - Hallands Väderö 

 

Strix, ny värmebölja och fortsatt arbetsobenägenhet i Pinus den Höge . . .

– Ok Strixa, då fortsätter vi med ytterligare lite komplement . . .

– Vad sneddar vi in på?

– Jo, Övervakningskameran hade en serie Akter om  Fartyg och båtar i

    Hallands Väderö-sundet . . .

– Uppdelade Aktvis på olika båttyper . . . .

– Startade i Akt 1296, den 22/7 2018, med bogserbåtar . . .

– Fortsatte i Akterna 1297 - 1301, juli - augusti 2018, med andra båttyper . . .

– Gjorde ett senare inlägg i Akt 1308, den 2 november 2018 . . .

– Fritidsbåtar, efter viss kritik . . . .

– Då låter vi oss bli släpade in i hamnen och beskriver några salongsbåtar . . .

– Ja, med upprinnelse i en efterlysning . . .

– Vi söker fakta kring en salongsbåt, som vi tror hörde hemma i Torekov

    under 1920-talet . . . .

– Medan du funderar på om du känner igen den lägger vi ut fyra andra salongs-

    båtar, som nyligen besökt hamnen i Torekov . . . .

– Kanske på grund av vår efterlysning . . .

– Här kommer de . . .

– Först om efterlysningen . . .

 
 

– Första besöksbåten kom från Skottland, från Shetlandsöarna . . .

– Det var den 10 juli och hon hette Alida . . .

 
 
 

– Sedan kom tre stycken samma dag . . .

– Det var den 13 augusti . . .

 

 
– En av båtarna fick strul med sin bränsletillförsel och blev hjälpt in i

    hamnen

    av Rescue Gripen . . .

 

 
 

– Allt väl . . .

– Vi återkommer. 

– Du, föresten, kusin PuninStenshuvud såg M/Y VITESSE den 3 augusti

    i hamnen i Åhus.

 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

 

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se


Korparna på Kallskärslid. Akt 1336. AKT-komplement 2 - Torekov

Akt 1336                                                                                                 2019-08-22

 

AKT-komplement 2  -  Torekov - Hallands Väderö

 

 

Strixa, det är fortfarande strul i Pinus den Höge . . .

– Ok Strix, då fortsätter vi med ytterligare lite komplement . . .

– Vad sneddar vi in på, alla bör nu veta att vi sysslar . . .

    med någon form av extemporering . . .

– Helt klart att vi extemporerar . . .

– Det får inte bli något alltför utdraget . . .

– Lite sangviniskt, dock . . .

–Vi anknyter till några själsfränder, i all ära . . .

– Får, lamm och gäss har det Aktats mycket om . . .

– Oftast var för sig, inte så mycket i relationer . . .

– Vi vill visa på lite symbios i relationerna  . .

– Såväl fåren som lammen och de vitkindade gässen

    ser nyttan med det öppna landskapet . . .

– Även folket till gagn . . .

 

 
 
 

– Måhända på sin plats med en dikt . . .

– Nej, inget poetiskt, det har vi ingen ersättning för . . .

– Ok, då får det bli ett grötrim . . .

 

 
 
 
 

– Stopp, du får betalt för helheten, inte per rad . . .

– Vi har bland Akter med får ofta levt med sekvensen när lamm

    vuxit upp med  modertackan till får . . .

– Bland Högländarna ser vi vanligtvis en tjur, en kossa eller en

    kalv var för sig. . .

– Korparna får se över sina relationsbeskrivningar . . .

– Vi ger dem tipset . . .

 

  

– Men även Högländare kan fängslas eller irriteras av

   fågellivet, exempelvis vackra svanar . . .

 

  

– På tal om svanar, dessa ser vi ofta från ägg till vuxen . . .

– Härvidlag kan korparna visa viss återhållsamhet . . .

– Men gulliga är de . . .

  

– Skarvarna, däremot, är vanligtvis illa omtyckta och hånade . . .

– Anses vara alltför många och avföringsfixerade . . .

– Men vi vet genom intervjuer att många drömmer om

   att vakna upp till en fulländad svan . . . .

– Liksom den "fula ankungen" . . .

 

  

– Kajorna, korparnas närstående släktingar, har fått,

    kan tyckas, oförskämt stort utrymme i gamla Akter . . .

– Alltifrån alikor, fyllekajor, till kolsvarta alpkajor . . .

– Utöver de vanliga, som nattetid sover på Halland Väderö . . .

– Vi kompletterar med en vit kaja . . .

– Kan tänkas i brudklädsel . . .

 

  

– Låt oss avrunda med en komplettering inom floran . . .

– Ok, det är ju svamptid . . .

– Korparna har ofta hittat små arter, så vi klämmer till med

    en riktigt stor . . .

– Svampställen skall ju inte avslöjas . . .

– Denna är inte speciell smaklig att inmundiga . . .

– Ok, då så, 56,4129,  012,6368 . . .

– Om vi hörs av igen blir det på samma blogg som nu.

 

  

 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

 

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1335. AKT-komplement 1 - Torekov

Akt 1335                                                                                                 2019-08-18

 

AKT-komplement 1  -  Torekov - Hallands Väderö

 

 

– Grattis Strix, tillatt vi har fått en ny viktig Akt-uppgift av korparna . . .  

Strixa, vi har inte fått detta förtroende för att vi är de mest kompetenta,

   utan det är så att uppgiften ger korparna möjligheten, att vid kritik, kan

   de undvika att svara, enbart hänvisa  till att en arbetsgrupp blivit tillsats,

   som skall se över eventuella brister . . .

– En typ av tidvinnande sanningskommission  . . .

– Kalla vad du vill . . .

– Vi utför i vart fall någonting som ser ut att vara en ansträngning . . .

– Jag tycker vi börjar med Akt 1307, 23/19 2018, där vi orsakade bråk

   genom ett aprilskämt . . .

– Ruffigt, vi kompletterar om ruffar . . .

– De aktuella Akterna om olika ruffar, Elisabeths, Emils, Naemis, Falks,

    Kollbergs, Båstads m fl, var från den 18/11 2019 till den 8/1 2019 . . .

– Akterna 1309 till 1315, med undantag 1313 . . .

– Om Båstads talades det om eventuellt stulna namnbrädor . . .

– Nu vet vi att de var nertagna för att väggarna skulle renoveras efter

   fuktskador . . .

– Men nu är de åter på plats . . .

– På tre väggar fyra . . .

 

 
 

– När det talades om ruffen, den vid Richard Falks, antyddes det att

   denna först renoverats och sedan byggts in som en del av huset . . .

– Vi tror att den ursprungliga sanerades bort och ersattes av en

    typ av replik, ruffliknande . . .

– Inför husets ombyggnad flyttades replikan till en skogsdunge,

   någon stans i världen . . .

– Hade ruffen från Elisabeth fått fortleva hade dessa två ruffar

   nästan blivit grannar . . .

 

  

– Det talades om ruffen vid hamnen i Mölle . . .

– Men inte att den ruffen vintertid hyrdes ut som

   bostad till Jultomten . . .

 

 

 

– Vi kan tillägga, om du är intresserad av ruffar, att du kam

    resa runt i landet och besöka olika Sjöfartsmuseer . . . .

– Vi har i en tidigare Akt visat på den som finns i Stockholm . . .

– Vid Wasamuseet . . .

– Ruffen vid Sjöhistoriska i Stockholm . . .

– Som kom från Torekov och Hoppet af Länna är nerpackad i

    ett förråd . . .

– Men du kan åka till Karlshamn och skåda in en ruff.

 

  

– Vi återkommer och kompletterar andra Akter . . .

– Efter behov, tid och lust.

 

 

 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

 

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1334. Barnkammarutveckling i Torekov

Akt 1334                                                                                                 2019-08-08

 

Barnkammareutveckling  Torekov 

 

Marin vi har ju Aktat mycket med beröring till "Barnkammaren" . . .

Kajak, syftar du på rishögen i "Pinus den Höge" eller den på "Ravnahult" . . .

– Nej, nej, den lilla strandstumpen vid hamnen i Torekov . . .

– Aha, "Biscayabukten" . . .

 

  

– Ja, där många yngre torekovsbarn badat och lärt sig

    ta de första spännande simtagen . . .

– Där många sandräkor, sandskäddor och krabbor sett

    dagens ljus . . .

 

  

– Många har fiskat krabbor här  . . .

– Och släppt tillbaka krabbor som fiskats utmed

    hamnpirens båda sidor . . .

Tullbryggan, eller Livbåtsbryggan om du så vill,

    har varit en spännande lekplats för många ungdommar . . .

 – Första platsen för smygrökning, kan tänkas . . .

 

  

– Badandet och lekandet har inte alltid varit bekymmersfritt . . .

– Dåligt vatten och störande kringverksamhet . . .

 

 
 

– Så hände någonting helt nytt under våren . . .

– Rälsen bort och rörpelare dit . . .

– Sedan en brygga, ett däck . . .

– Såg ut som om det skulle bli en dansbana . . .

 

 
 
 

– Ryktet talar om ett serveringsdäck . . .

– Restauranggäster skall sitta här och skåda

    krabborna i ögonen medan de kränger i sig

    hummer och räkor . . .

– Tillsammans med lämpligt kylda drycker . . .

– Men krabbfiske och utsläpp med krabbracerlopp

   lär kunna fortgå . . .

– Om nu krabborna ställer upp . . . .

– Du menar med tanke på hur det går för släktingarna . . .

– Ja, röda och dilldoftande på bryggan . . .

– Vi får se hur det utveckla sig.

 

 
 

 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

 

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1333. Förgängligheternas träd i Torekov

Akt 1333                                                                                                 2019-07-28

 

Förgängligheternas träd i Torekov

 

 

Urun, förstår du problemet . . .

– Självklart Urus, vilket mena du?

Login och Logut . . .

– Det är ju två problem . . .

– Jag syftar på deras evigt jagande runt bland gamla döende

    träd på Hallands Väderö . . .

– Du menar i 1320-Akterna mellan april och juli 2019?

– Allt detta med stående ekar och liggande lindar . . .

– Ok?

– Bida tiden, den löser problemen . . .

– Du menar: ”I mull skall du växa, till mull skall du åter bliva” . . .

– Men medge ändå att lite intressant är det att följa trädens

    seghet och viljan till kamp mot omgivningens ondska . . .

– Vi har ju följt en fläders kamp mot förgängligheten . . .

– På Malen i Torekov . . .

– Hur länge tror du den hänger med såsom den hänger ned . . .

  

– Lär nog bli några år till . . .

– Ja, den ser skruvad ut, fastän glad och kämpavillig . . .

– Den har sagt sig vilja överleva en tall på Glimminge Plantering,

    som ser lika hängig ut . . .

 

  

– Tallen har nog vassare överlevnadsgener . . .

– Vi har ju under många år och i många Akter följt en

    saligen avliden släkting vid Hjärtafloen  på Malen . . .

– Hur detta träd såg ut på ännu stående stam kan du

    se bl a i Akt 1185, den 13/2 2016.

 

  

– Nu kommer Hallands Väderö in, där är träden, även om de likt

    teckningen av Sandvikseken, nedan, ser hängiga ut, av ett helt

    annat virke . . .

– Förstå att de väcker berättigat intresse, dessa träd med 100-åriga

    anor .

Sandvikseken kan du gå tillbaka till och läsa om i tidigare Akter . . .

– Akt 1329, den 7/7 2019.

– Jag ser många träd-Akter, under många år, framför mig på Väderön.

 

  

 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1332. Ankra upp i Torekov.

Akt 1332                                                                                                 2019-07-19

 

Ankra upp i Torekov

 

 

Kajak, vi har ju i ett antal Akter visat på hur idogt folk i Torekov

    värnat om miljön kring Sjöfartsmuseet och Batterivallen. . .

– Jo Marin, ochlagom till sommarsäsongen stod restaureringen

    av ankarspelet efter danska galeasen Karla-Marie klar . . .

 

  

– Folk kan nu jämföra och begrunda . .

– Fundera över vad det är som de egentligen ser . .

 

 
 

– Vi tänkte med denna Akten att hjälpa folk att beskriva vad de ser . . .

– Enbart att läsa, lära och minnas . . .

– Med hjälp av ”LONGITUDE” Nr 10 . . .

– ” Tidskrift från de sju haven” . . .

 

 
 

– Vid Sjöfartsmuseer finns även en capstan, som vi visat i några

    tidigare Akter . . .   

– Användbar för ankare på större fartyg . . .

– Vi kanske återkommer om detta vid annat tillfälle.

– Stockankare finns det några i miljön kring Batterivallen . . .

– Även dessa har en intressant detaljnomenklatur . . .

– Stocken är ofta av trävirke.

– Som stockankaret efter Ernst.

 
 
 
 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 

 

 

 


 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1331. Guide till Hallands Väderö XVII Vandring med konst i tankarna

Akt 1331                                                                                                 2019-07-08

 

Guide till Hallands Väderö XVII.

Vandring med konst i tankarna.

  Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1284,

   1287, 1295, 1323, 1324, 1325, 1326,1327 och 1329. (I - XVI)

 

Login, otur med allt detta regnande och blåsande just den 6/7 när

    SHVN hade sin konstvandring, efter sin Guide till Hallands Väderö . . .

– Jo Logut, men allt för konsten, tyckte nog ändå de 20-talet medlemmar

    som kämpade mot knott, flugor och mygg i den 12 gradiga omgivningen . . .

– Men konstprofessorn för dagen, Jan Lannér, fick värmen att stiga och

    vinden jagade bort myggen . . .

– Inte bara den inplastade konsten kom den inplastade skaran till froma . . .

– Den fick veta allt om konstens tidsepoker, målningstekniker, -ismer, ljus-

    och skuggor, djup och mörker, speglingar och reflexer . . .

– Vandringen började med Gegerfelt-motiv vid Oadammen och Sandviken . . .

– Vidare till Kappelhamn för motiv av Krumlinde, Trädgårdh och Jernberg . . .

– Missade vi Alfred Wahlberg . . .

– Nåja, vi hänvisar till Guiden om vi missat någonting . . .

– Nedan finns adresser till supportande hemsidor . . .

– Vi låter tavlorna tala . . . 

 

 
 
 

– Slut på vandringen . . .

– Beaktande vädret hoppas nog många på ett da-capo . . .

– Vi passar på ett komplettera tidigare Akter och bli

    inspirerade inför kommande Akter . . .

– Med material och motiv vi såg under vandringen . . .

– Vi har ju en hel del kapitel kvar . . .

– Vegetation och flora, däggdjur på land, betesdjuren, bebyggelsen . . .

– Färjetrafiken, kobbar och skär, människorna på Ön . . .

– Vi hinner nog inte med allt detta året . . .

– Låt oss inspireras . . .

 
 
 

– Vi syns . . .

– Om inte förr så när SHVN har nästa vandring, den 7/9 2019 . . .

– Då är det strandstädning som gäller . . .

– Mycket intressant att finna och att Akta om.

 

 http://www.shvn.se/

 http://www.ashallsgarden.se/vxkraft/hallandsvadero/trad.pdf

 

 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1330. Tolkningstider för Torekov.

Akt 1330                                                                                                 2019-06-25

 

Tolkningstider för Torekov

 

 

  

 Oenanthe här.

 

Jag är sommarvikarie för Logut.

Jag har att fixa minst en Akt innan månaden är slut.

Känns lite stressigt, men jag kan välja fritt ur tidigare teman

som varit omfattande och med stort bildinnehåll att tillgå.

Hittade en förteckning över Akter med objekt kring Miljöbyten,

Valöverläggningar, Brytningstider och Vägskäl.

När jag dessutom hittade ett pressklipp ur NST, 10/6 1997, om

vikten av att tillämpa bevarelseplanen från 1990, valde jag den "lätta

vägen" att göra ytterligare en jämförelse-Akt.

Ställer äldre bilder, ur tidigare Akter, mot nya.

 

På bilden ovan, från 2016, har Magasinet en baldakin över dörren,

vilket motsäger intentionen i NST-klippet från 1997.

I övrigt får bilderna tala för sig själva.

Jag lägger inga värderingar på miljöförändringarna, visar bara på

vad jag ser och upplever.

Jag överlåter åt var och en att drabbas av glädjefnatt eller illamående.

 
 
 
 
 
 

På återseende, eller så blir det Login och Logut som återkommer med

sina irrande runt bland träden på Hallands Väderö.

Där återstår ju en del bokar och ekar att visa upp.

Glöm inte vandringen med SHVNÖn den 6/7, inklusive årsmötet.

PS. Ett jämförelseunderlag. DS

 
 
 

 

    Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1329. Guide till Hallands Väderö XVI Vandring med GPS på Väderön

Akt 1329                                                                                                 2019-06-07

 

Guide till Hallands Väderö XVI.

Vandring med GPS och RUTOR.

  Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1284,

   1287, 1295, 1323, 1324, 1325, 1326 och 1327.

 

Login, tropisk natt redan i början av juni på Hallands Väderö . . .

– Jo Logut, 0ch kring en dagstemperatur på 30 grader Celsius . . .

– Det ger dålig styrfart på det ordnade arbetet . . .

– Vi gör det enkelt för oss och lägger bara ut en ny RUTA . . .

RUTA 14, med och om Sandvikseken . . .

Sandvikseken, Sandviken nära Sandhamn, har vi Aktat om

    tidigare i olika sammanhang. . . .

– En av Öns mer kända ekar . . .

– Har varit omslagsbild på Bjärebygd, årgång 1931, minsann . . .

– Akt 602, den 23/10 2009 . . .

– Stod långa tider dold bland andra trädarter, al, bok, fur och björk samt sly . . .

– Svår att upptäcka från båten under färden in mot Sandhamnsbryggan . . .

– Se Akt 1325 från den 30/4 2019 . . .

– Friläggning av Sandvikseken pågår . . .

– Ok, vi redovisar en ekrapsodi från tidigare Akter . . .

– Ekmotiv från år 1908 till år 2017 . . .

 

 
 
 
 
 
 

– Ekens omgivning, inte minst historisk, ekar blir långlivade,

    är intressant . . .

– Förvisso, vi har nämnt ridåer med bok, al, fur och björk . . .

– Detta göra att vi kanske återkommer med en RUTA . . .

– Om "pinieskogen".

 

 

 http://www.shvn.se/

 http://www.ashallsgarden.se/vxkraft/hallandsvadero/trad.pdf

 

 

   Vi har placerat vår blogg i <a

   och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

   >Torekov</a> på bloggkartan.se

   

   I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1328. HAIKU X - ur ett EU-perspektiv

Akt 1328                                                                                                 2019-05-27

  

HAIKU X  - Ur ett EU-perspektiv

 

Jfr: Akterna 1221, 1222, 1226, 1228, 1232, 1239, 1277, 1281 och 1294.

(HAIKU-Akterna I -IX)

 

 

Urus, nu sitter ungkorparna och summerar EU-valet . . . 

– Säkert Urun, om hur det kan påverka exempelvis flyttfåglarna . . .

– Kan ett folkligt val påverka rörligheten bland oss fåglar?

– Kanske indirekt via rubbningar i klimatet . . .

– Alltid motvind . . .

– Medan de andra funderar och grunnar så bidrar vi med denna Akt . . .

– En blandning av HAIKU, citat och en limerick . . .

– Vi låter andra tänkare tänka till . . .

– Var och en efter förmåga och egoism . . .

 

 
 

 

– Visst, med var fågel sjunger efter sin näbb . . .

– På sången känner man fågeln . . .

– Det vete fåglarna . . .

– Hen är kanske varken fågel eller fisk . . .

– Vad vi vet är att Morgodoppsbryggan renoverades för 25 år sedan.

– Vad vi också vet är att Login och Logut kommer att fortsätta med

    Akter om Guide till HALLANDS VÄDERÖ.

 

 

 

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1327. Guide till Hallands Väderö XV Vandring med GPS på Väderön

Akt 1327                                                                                                 2019-05-15

  

Guide till Hallands Väderö XV.

Vandring med GPS och RUTOR.

  Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1284,

   1287, 1295, 1323, 1324, 1325 och 1326.

 

Login, nuär vi tillbaka norröver på Hallands Väderö . . .

– Jo Logut,mer preciserat i Tångakärret . . .

 

 

– Jo, i detta område finns några av "GPS-kändisana", nämligen Stora Asken

    och Badkarslinden . . .

– De får bli  RUTA 1  och RUTA 2  . . .

– Tyvärr har vi inga tidigare Akter att jämföra med . . .

– Det blir bilder från SHVNs aprilvandring i år, 21/4 . . .

– Gott nog så . . .

 
 
 

– Som sagts ovan, inga tidigare Akter . . .

– Men vi har en massa tidigare Akter om björkar på Hallands Väderö . . .

– Såväl (1) Guide till Hallands Väderö som (2) Väderöboken är sparsamma

   med att framhålla björken . . .

– Inga GPS . . .

– Som vi anat i tidigare Akter verkar björken hatad och satt under utrotning . . .

– Men vi gillar björkar och bildar egna RUTOR, 21 - 23 . . .

– Upp till var och en att besöka Väderön och forska vidare  . . .

– RUTA 21 går inte att missa om angöringen sker via Sandhamnsbryggan . . .

– RUTA 22 syns redan från båten när Släppekistan rundas . . .

– Delar av RUTA 23 anar du redan när du passerar Vrenen och skådar mot Kohallen . . .

 

 
 
 

– Det är en kamp mellan arterna, även om inte folkets vedhunger bidrar . . .

– Det är kamp om rangordning och uppskattning . . .

– Eken är kronan, sedan boken, linden, tallen, alen och sist björken . . .

 

 

 

– Härnästkommande?

– Vi får väl dra oss något sydvästvart . . .

– Mot Ravnahult och Nörre skog . . .

– Där finns bl a Äldsta eken, Grövsta eken och Soldatboken . . .

– Fram till Akt XVI kan du ägna åt repetition, tidigare Akter . . .

 – Eller skåda framåt via trädkapitlet i Församlingens hemsida . . .

http://www.ashallsgarden.se/vxkraft/hallandsvadero/trad.pdf
 

 

vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1326. Guide till Hallands Väderö XIV Vandring med GPS på Väderön

Akt 1326                                                                                                 2019-05-08

  

Guide till Hallands Väderö XIV.

Vandring med GPS och RUTOR.

  Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1284,

   1287, 1295, 1323, 1324 och  1325.

 

Logut, tid för nästa par av RUTOR kring Guide till Hallands Väderö . . .

– Jo Login,men på SHVNs GPS-resa till Väderön den 21/4  fick inte alla

    de berörda trädkändisarna besök och beskådande . . .

– Det måste vi på något sätt förhålla oss till . . .

– Ok, vi följer vårt schema och vinklar in nytagna  bilder efterhand som

    det låter sig göras . . .

– Ok, några är ju dessutom inte i skick att bli förevigade i nutid . . .

– Vi väljer två närliggande, som dessutom upplevt sina ståtligaste dagar . . .

– Visst, Kappelhamnskärret och Ulagapskärret ligger ju nästintill nästgårds . . .

– Du må ge dig ut bland alla björnbärssnåren i Kappelhamnskärret . . .

 

 
 

 

– Så ger du dig ut på spångarna i det sumpiga Ulagapskärret . . .

 

 

 
 

– Vi har ju varit i dessa intressanta tassemarker i fler Akter än de angivna . . .

– Men då har det berört andra arter av biotopälskare . . .

– Visst, liljor och andra vackert blommande örter, grodor, ödlor, insekter,

    fjärilar och sländor, fåglar, björnbär, mossa, lavor, svampar . . .

– Vi kommer nog åter tillbaka när vi skall beundra alar och bokar . . .

– Kanske även björkar och olika arter i slybestånden . . .

– Men i nästa GPS-Akt tror jag vi drar oss norröver igen.

 

  

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1325. Guide till Hallands Väderö XIII Vandring med GPS på Väderön

Akt 1325                                                                                                 2019-04-30

  

Guide till Hallands Väderö XIII. Vandring med GPS och RUTOR.

  Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1284,

   1287, 1295, 1323 och 1324.

 

Login, tid för nästa rutpar kring Guide till Hallands Väderö . . .

– Jo Logut, men nu har SHVN haft sin GPS-resa till Väderön och

    det måste vi på något sätt förhålla oss till . . .

– Ok, vi låter dom gå i land på Ön så får vi se hur vi gör . . .

– Redan innan bryggan i Sandhamn angörs kunde de alerta med eller

    utan kikare se såväl sälar som Södra Sandvikseken . . .

– Ok, gruppen, ett sextiotal,  med eller utan GPS-utrustning, formerade

    sig för vandring . . .

 

 

  

– Mot Tångakärret, Nörre skog , Gröningen och Ulagapskärret . . .

– Vi kan konstatera att naturupplevelserna var magnifika i det

    sommarlika vädret . . .

– Såväl floran som faunan ansträngde sig för att tillfredsställa

    vandrarnas vårystra nyfikenhet . . .

– Vitsippor, mandelblom, blåsippor, gullviva, björnbär, slån, svalört . . .

– Sälar, harar, ödlor, skogs- och sjöfåglar . . .

– Mångt och mycket från Akterna ovan i underrubriken . . .

 

 
 
 

– Vad gäller besöken vid ekar, askar och lindar följer vi vår ursprungliga

    plan att redovisa våra Akters speglingar i Guiden som presentation i RUTOR,

    enligt föregående Akter . . .

– Så kopplar vi aktuellt besök till respektive RUTA  . . .

– Vi föregrep besöket med två RUTOR, 4 och 11 . . .

– Vi kopplar dem här och nu . . .

– Objektens utseenden per 21/4 2019 . . .

  

– Så, dags att välja nya RUTOR . . .

– Jag väljer RUTA 9, dvs Kungseken . . .

 

 
 

– Jag väljer RUTA 10, vilken omfattar ekarna vid Hälledammen . . .

 

 
 
 

– Då så . . .

– Det blir vidarevandring i kommande Akter . . .

– Vi skall upp i ett 25-tal RUTOR, så det blir kanske

    fler utfärder med SHVN innan vi når vårt mål . . .

 – Kanske är det resan som är målet . . .

– Håll koll på SHVNs hemsida.

 

                                                  Fel det är        Södra Sandvikseken

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1324. Guide till Hallands Väderö XII Vandring med GPS på Ön

 

Akt 1324                                                                                                 2019 04-20

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  XII  Vandring med GPS på Ön 2

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275, 1276, 1282,

    1284, 1287 samt 1295 och 1323.

 

– Logut, enkelt denna gången med Akten . . .

– Lämpligt Login, då går vi vidare i vår Aktserie om Guiden till

   Hallands Väderö . . .

– Visst Logut, vi bara hänger ut två rutor om kändisträd . . .

– Jag väljer Elefantfotseken, det blir RUTA 11, enligt föregående Akt, 1323 . . .

– Jag väljer den Tusenåriga eken, den finns inte längre i sinnevärlden och

    inte heller i Guiden, så jag ger den RUTA 20:1 och 20:2 . . .

– Den lever i såväl minne som sinne . . .

– Vi går från förra Aktens Liggande Lind

 

 

till Elefantfotseken . . . 

 

 

– Och vidare till Tusenåriga eken . . . 

 

 

 

 

 

  

– Eftersom du inte kan öda tid på letande efter ifrågavarande eken

    får du en litteraturlista som ersättning, till att leta i . . . 

– Glöm inte vandringen den 21 april på Ön med SHVN . . .

Sällskapet Hallands Väderös Natur.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1323. Guide till Hallands Väderö XI Vandring med GPS på Väderön

 
 
 

Akt 1323                                                                                                 2019 04-10

 

 

Guide till HALLANDS VÄDERÖ  XI   Vandring med GPS på Väderön

    Jfr: Akterna 1257, 1270, 1272, 1273, 1275,

    1276, 1282, 1284 och 1287 samt 1295.

 

Logut, Kajak och Marin gör ett sommaruppehåll i Aktseriet "Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld 2019 . . .

– Lämpligt Login, då går vi vidare i vår Aktserieom Guiden till Hallands Väderö . . .

– I sig även en resa i florans kulturella marker . . . .

– Ja vi förbereder resan till Hallands Väderö den 21 april 2019 . . .

 

 
 

– Vi börjar idag, nedan, med objekt 4 Den LIGGANDE LINDEN i Nörre skog . . .

– Under våren kommer vi att komplettera med övriga objekt

– Spännande . . .

– Spänningen ligger i att den 21/4 åka ut och kontrollera våra uppgifter . . .

– Spännande . . . .

– Tänk bara VITSIPPOR . . .

– Vår gamla EK-LEK får en  ny dimension . . .

 

  
 
 

– Och vi återkommer med fler rutor framöver,

    med Guidens objekt och kanske några till  . . .

–Kanske med inspiration från övriga av de vandringar

     som SHVN fixar till . . . .

– Häng på . . .

 http://www.shvn.se

 

 http://www.ashallsgarden.se/vxkraft/hallandsvadero/loggbok09.htm

 http://www.shvn.se/

 

 
 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1322. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:7 Vykort

Akt 1322                                                                                                 2019-03-19

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:7 Vykort

 

Kajak, i Bjärebygden 2019, som varit centrum och utgjort tyngdpunkten i

    de senare Akterna, skriver Maria Mattus en artikel om Sjökaptensbarnen

    som fick vykort från hela världen . . .

– Jo Marin, Maria har vi träffat på tidigare med anledning av hennes ytterst

    intressanta bok: "Torekovsyskonen Bergström"

– Akt 1231, 19/12 2016,, vill jag minnas . . .

– Kolla även Akt 1283, 22/3 2018 . . .

– Vi kan här och nu uppmana alla all läsa såväl artikeln som boken.

– Vi vill även, för att reta nyfikenheten visa upp några vykort, från Torekov,

    från 1900-talets första årtionde.

– Vi får ju inte så mycket kort från när och fjärran . . .

– Våra kompisar, flyttfåglarna, återkommer varje år och sjunger sina

    hälsningar och upplevelser direkt i våra öron . . .

– Och vi meddelar våra motiv, mestadels inlånade från tidigare Akter . . .

– Som kan ge mer fakta om motivens innehåll . . .

– Tycker faktiskt att motiven talar å sina egna vägnar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Ok, vi har hoppat över Bertil Gunnarssons "En släktsaga i emigrationens

    tecken" . . .

– Vi kan bara hänvisa till alla de Akter som vi har med inflyttade och utflyttade

    fåglar . . .

– Imponerande många . . .

– Läs artikeln parallellt med en bra fågelbok, exv Lars Svenssons.

– ISBN 91-0-056858-1.

 

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1321. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:6 Kattvik

Akt 1321                                                                                                 2019-03-08

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:6 Kattvik

 

Marin, i Bjärebygden 2019, som varit tyngdpunkten i de senare Akterna,

    skriver Curt Dock en artikel om Fiske och rekreation vid Kattviks strand . . .

– Jo Kajak, dock inte första gången Curt medverkat. . .

– Så upplysande bra, både 2016 och 2017 . . .

– Och i årets utgåva får han med allt i en artikel och på en plats, det som vi

    behövt flera platser och ett större

    antal Akter för att fixa till . . .

– Det är vår kusin Funin som ansvarar för Kattvik, och han har legat lågt . . .

– Han har mest berört Hovs Hallar . . .

– Viktig granne till Kattvik, vilket Curt berör via årliga segelturer med sin farfar

    till hallarna med fika och allt . . .

– Bad och hopp från klipporna samt blåbärsplockning . . .

– Krabbfiske är stort utmed Kattviksstranden . . .

 

 
 

– Att skåda under vattenytan på alla sorters tångloppor, sandräkor, krabbor,

    pyttor och mollusker har alltid fascinerat barn . . . .

– Liksom att samla snäckskal i sommarvarm sand . . .

– Ända sedan stenåldern . . .

– På såväl Hallands Väderö som i Kattvik . . .

– Hummerfisket är för de kustboende som älgjakten skogfolket . . .

– All sorts fiske är av godo för Kattvik och turismen . . .

– Lyckan till fångst har manats fram genom olika labyrintlekar . . .

– En labyrint finns även på Hallands Väderö, intill Pinus den Höge . . .

– Ger ett brett utbud av fisk som sill, torsk, vitling, kolja, ål, tonfisk . . .

– Och hummer, för att inte tala om flatfisk . . .

– Som utanför Torekov har det även fiskats från havsis . . .

– Även markunderbärande aktiviteter roar Bjärefolket . . .

 – Exempelvis dans runt lövad stång . . .

– För många räcker det med att sitta och skåda ut över ett rasande hav . . .

– Lyssna till vågornas brus och fåglarnas sång . . .

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1320. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:5

Akt 1320                                                                                                 2019-02-28

 

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:5 Flygarum

 

Kajak, i Bjärebygden 2019, som varit tyngdpunkten i de senare Akterna,

    skriver Inger Nilsson och Leif Odung en artikel om Flygfyren på Lysarums-

    backen . . .

– Jo Marin, så upplysande bra . . .

– Äntligen lite ljussättning på vår Akt 690, den 26/7 2010 . . .

– Vi klistrar in två bilder från den Akten för att locka folk att läsa Bjärebygden . . .

– Och frestas vidare att läsa boken Varan och Varegårdarna . . .

– Båda angivna titlarna finns till salu på ICA-Torekov m fl andra ställen . . .

– Kolla utbudet på Torekov-nära titlar . . .

– I bild 2 finns en http-adress, samma som i Akt 690 . . .

– Testa den . . .

 
 

– Då har vi inte mer att tillföra?

– Jo, att vi under några år på 1950-talet såg killar från Torekov

    idka cykelgymkhana i sandgroparna på den då obebyggda

    Lysarumsbackens stupsidor . . .

– Men masten fanns där . . .

– Avslutningsvis en liten aptitretare till . . .

– En artikel av Filip Kilian . . .

– Medarbetare i några tidigare Bjärebygden

– Exempelvis 1977 . . .

– Där han vandrar med er Bjärekusten runt.

 

 

– Vi möts kanske på nytt . . .

– Vid Kattviks strand.

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 


Korparna på Kallskärslid. Akt 1319. I folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:4

Akt 1319                                                                                                 2019-02-14

  

Bland folkets kulturhistoriska minnesvärld - 2019:4 Lyckeborg

  

Kajak, fartyg var någonting som band samman Edvard Svenssons

    och Gudmund Larssons intressen . . .

– Jo Marin, allt enligt föregående Akt . . .

– Även land och jord . . .

– Visst, för Edvards mest intressanta fartyg hamnade ju på land. . .

-  Yrkesskicklighet och gott förtroende i bygden för stöd och lån . . . 

– Han var involverad i många av de gamla segelfartyg som under

    första halvan av 1900-talet inköptes och blev till timmer och ved

    vid Malen, söder om Torekov, i tidigare Akter enligt bilden . . .

 – I gränslandet till hans 1913 införlivade Lyckeborgs-mark .. . 

 
 
  

– Vi kan titta lite på utvecklingen av marken till gården Lyckeborg . . .

– I skarven, tiden mellan att jordbruksarbetet flyttats till Råled och

    marken exploaterats för villabebyggelse, bedrevs tillverkning av

    plastbåtar i en del av de friställda stallen och ladorna . . .

– I begynnelsen var gården ett jordbruk långt ut på landet . . .

– I dag är mangårdsbyggnaden renoverad och tillbyggd samt snart

    en villa "mitt i byn" . . .

– I begynnelsen en kamp i mager grusmylla och sandig jord . . .

Edvard tvingades till många bisysslor . . .

– Varav vrakupphuggning var en, lera och sopor några andra . . .

- Skutseglation under 1920-talet, exempelvis med jakten Hulda . . . 

– Under en tid mark nyttjad som golfbana och på sin plats en soptipp . . .

– Golfbana enligt Akt 876 den 8/2 2012 och 676 den 13/6 2010 . . .

– I dag en till synes välmående kransbebyggelse . . .

– Även den tillkomsten beskriven i tidigare Akter, enligt bilder nedan . . .

– Delar av gården brann ner efter åsknedslag 1937 . . . .

– Ny manbyggnad var under uppförande . . .

– Byggmästare var Carl Ekensteen . . .

– Känd torekovsprofil . . . 

– Det var han som bärgade galeasen Alma efter strandningen

    vid Bläsinge, stranden nedanförvintern 1923 . . .

– Kolla Akt 1060, den 19/12 2013 . . .

– Edvard fick ett långt liv . . .

– Ovetandes om vilket öde som väntade Lyckeborg . . .

– Utöver den kringliggande bebyggelse skapades . . .

– Utmarken i Strandskogen blev till skog, campingplats

    och idrottsplats, kolla Akt 627 den 11/1 2010 . . .

– Ja, frekvent i tidigare Akter, som 1151, den 11/7 2015 . . .

– Ävensom Akt 441, den 16/2 2008 samt Akt 501 den 10/8 2008 . . .

 

  

– Vi träffade Edvard vid Pauli hamn och han berättade då varför

   han for till Amerika . . .

– Brudar . . .

– Unga damer. Två intressanta och intresserade . . .

– I USA trodde han sig få lugn och ro att tänka efter, vilken . . . 

– När han kom hem hade en av dem åkt över till USA för

    att leta upp honom, med hittat en annan . . .

– Men hon som stannade hemma hon var den rätta,

    Sigrid Ståhl från Olastorp. . .

 

 

– Hem från USA medförde han ett fint fickur, en rova . . . .

– En äkta Omega . . .

– Som han vunnit i poker . . .

– Kortspel var en vanlig sysselsättning under de korta rasterna i

    orterna nere i järngruvan . . .

– I Michigan . . .

 

  

– Gungstolen blev Edvards favoritsittplats . . .

– Han satt och läste tidningar från när och fjärran . . .

– Med eller utan glasögon . . .

– Eller med de lösa konvexa glasen bak och fram . . . 

– Nyheterna blev vare sig gladare eller sorgsnare . . .

– Vår nyhet blir, bra eller dålig, att vi återkommer . . .

– Med en Akt 2019:5 . . .

– Kanske om Flygfyren, Kattvik, Hovs Hallar . . .

– Eller om en enkel mjölkpall.

 

  

 

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 

 


Tidigare inlägg Nyare inlägg