Korparna på Kallskärslid. Akt 1283. Torekov - en bild berättar 1

Akt 1283                                                                                                 2018-03-22

  

Torekov  -  en bild berättar 1, beläggning på gator

 

 

Marin, till flydda tankar återgår min hjärna än så gärna . . .

Kajak, det lär heta "till flydda tider återgår min tanke än så gärna" . . .

– Strunt vilket, bara vi gör någonting åt våra nostalgiska tankar . . .

– Vi väljer ut en godtycklig bild från anno datzumal, ur en tidigare Akt . . .

– Ok, och analyserar den för nostalgiska återtankar . . .

– Och därifrån till framgångstankar . . .

– Lotten, den valde ut åt oss Carl Johan Johanssons mjölkvagn . . .

– Ja, och i den bilden finner vi bland mycket annat fem studieunderlag . . .

 

  

– Då börjar vi i denna Akt med nummer 1, gatubeläggningar . . .

– Och då avser vi inte ytskikt av hästspillning, typ . . .

– Vi gör som vi gjort i många andra temaserier . . .

– Vi väljer bilder ur tidigare Akter . . .

– Bilder som visar tider med olika beläggningar . . .

– Först en repetition över Torekovs gatubild . . .

 

  

–Om vi koncentrerar oss kring Storgatan, kan vi se att gatans beläggning

    har varit varierande, från tid till annan . . .

– Jord, grus, kullersten, storgatsten, grus, asfalt och smågatsten . . .

– Ibland i olika kombinationer . . .

– Varför nu detta, då?

 

  

– Sten och grus finns i omgivningens moränmarker . . .

– Och i den närslingrande litorinavallen . . .

– Krav på att ytorna hårdgjordes växte fram i takt med den ökade

    kommunikationen med transportmedel som skottkärror,

    dragvagnar, hästskjutsar och motorfordon . . .

– Även avrinningen, av hälsoskäl bland annat . . .

 

  

– Den relativt lättåtkomliga flat- och kullersten kom i ropet . . .

– Dessutom i väg- och gatubeläggningar . . .

– Ur en artikel i Bjäre Härads Hembygdsförenings Årsbok 2001

    av Bertil Wullf: "Torekovs förbindelser med yttervärlden" kan

    läsas hur Gästgiveriets spritmonopol från 1877 med 400:-

    per år skulle finansiera ny och kompletterande kullerstensbeläggning

    på Storgatan och på andra av samhällets centrala gator . . .

– Den beläggning Torekovsborna nu söp i hop till började vid Storgatan 10

    och fortsatte mot Gästgiveriet . . .

 

  

– Nya tider, nya stenar . . .

– Under 1920-talet blev det storgatsten på några centrala körbanor . . .

– Vissa icke stenlagda ytor fick något senare asfaltbeläggning . . .

– Som exempelvis från, ungefär, AB S P Johanssons till Kyrkan . . .

 

 

– Såväl kullersten som gatsten revs upp i samband med omfattande

    vatten och avloppsarbeten i gatorna under 1950-60-talen . . .

– Ersattes inledeningsvis med grus men snart nog asfalt, från 1960 till 1980 . . .

– Under 1990-talets senare del ersattes vissa asfaltstråk med smågatsten . . .

- Akt 1274, den 1/1 2018 . . . 

 

  

– Ur Maria Mattus bok "Torekovsyskonen Bergström", se Akt 1231,

    den 19/12 2016, kan läsas om hur  nedre delen av Storgatan, genom

    industrimannen Erik G C Faxe, 1933 blev belagd med asfaltmakadam . . .

 

  
 
 
 

– Nu får du faktiskt själv vandra vidare på Torekovs gator . . .

– Eller surfa bland tidigare Akter . . .

– Oavsett beläggning . . .

– Eller i avsaknad av sådan, på grund av gropar för fiberkabel.

– Vi återkommer kanske med andra av de angivna punkterna . . .

– Hästar på gatorna verkar spännande.

  

 

Vi har placerat vår blogg i <a

och 118href=http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov/

>Torekov</a> på bloggkartan.se

 

I samarbete med: http://marintrafik.blogg.se

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback