Korparna på Kallskärslid. Akt 212. I bärgade brädors vatten.

Korparna på Kallskärslid. Akt 212. I bärgade brädors vatten.


Bilder: Två äldre vykort med Skjulet i Torekov.
Foto: Sixten Gustafsson resp. A/B Almquist & Cöster
Namnbräda från Amanda, förlist vid Väderön 1869
Foto: Lugin 2007

Akt 212 2007-01-28

I bärgade brädors vatten

- Logut, jag ser att Lugin och Lugar håller på med skriverier kring
vrakekar och liknande, här på Hallands Väderö.
- Du Lugin, samma varseblivning har antastat mig. Vad gör vi?
- Vi vänder på det. Skriver lite om ekvrak, ek från vrak.
- Var får vi det ifrån?
- Hallands Väderö. Och räcker inte det, flyger vi över till Bjäre-
kusten och vattnet kring Torekov. Där, liksom runt Väderön, har det
funnits många vrak och upphuggningar. Gamla skepp av ek.
- Ok, var börjar vi?
- I själva informationens helgedom. Vid hamnen i Torekov, Sjö-
fartsmuseet och Vrakskjulet.
- Vad vet vi om samlingsplatserna för nautiken.
- Vi får lyssna och spana oss fram.
- Vrakskjulet, eller bara Skjulet, som torke´folket säger, var ur-
sprungligen en lokal för handel med fisk, en fiskbörs. Den har
som sådan gamla anor och ägdes av kommunen; är redovisad på
enskifteskartan 1822 som ”Börsen”. Den blev efterhand mer som
en allmän samlingsplats för fiskare, lotsar, sjömän och tullare.
Här diskuterades lokala och globala problem med jargongens
kärva språk. Den tjänade ett viktigt syfte som nyhetscentral och
sedermera även kontaktlokal för fästfolk och en form av ”speakers
corner”. ”Börsen” blev en naturlig samlingsplats för allehanda ting
som sjömännen fört med hem från längre eller kortare färder med
segelfartyg. Inte minst en sista viloplats för alla de namnbrädor, som
vittnar om farliga farvatten runt Hallands Väderö och Bjärehalvön.
Ansvaret för dessa samlingar ledde fram till skapandet av Torekovs
sjöfartsmuseiförening, den 10 oktober 1934. Vi beskriver denna int-
ressanta och viktiga händelse i några akter framöver. Vi kan redan nu
konstatera att Torekovs Sjöfarts- och Hembygdsmuseum, som före-
ningen heter idag, 1950 av kommunen fick ansvaret för såväl
Skjulet som området kring Museet med signalmast och kanoner mm.
- Vi kan väl redovisa kring en av namnbrädorna? Välj ”Amanda”.
- Ok, den finns på södra takfallets insida. Amanda var en brigg från
Helsingborg. Lastad med kol strandade hon vid Hallands Väderö
1896, väster om skäret Kråkan, vid Stora Tånge. Besättningen
klarade sig tack vare hjältemodiga insatser av folk från Torekov.
Med sin besättning i en öppen och bräcklig båt tog sig lotsen
Benediktus Romare, med dubbelrevade segel, ut till haveristen.
Inte utan svårigheter och under livsfara lyckades bedriften att
få de skeppsbrutna såväl i båten som förda i säkerhet till Torekov.
säkerhet. Vi kommer att ange en anledning till haveriet, lite
senare, i en akt om fyren på Hallands Väderö.
- Jag vet att den inte uppfördes förrän 1884. På tal om säkerhet,
har du hört något från Platy och Hynch?
- Nej.
- Då har förmodligen Kristinstad och Tivoliparken gått under i
sitt eget Vattenrike.
- Varför tror du det?
- Enligt en notis i dagens SvD åker Mona Sahlin inte till Skåne
och Kristianstad, som vi trodde i Akt 205, utan till Västerås, Örebro
och några andra mindre farliga ställen.

Vi har placerat vår blogg i

Torekov
på bloggkartan.se

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback